Dhuroni

Ju, fëmijët tuaj ose shkolla juaj e do fort GCompris-in. Mund të përkrahni projektin me një dhurim.

Zhvillimi i software-it ha shumë kohë, lyp hardware, dhe të tjera domosdoshmëri që kanë një kosto.


Nëse doni të përkrahni zhvillimin e GCompris-it në një mënyrë të qëndrueshme, ju lutemi, bëhuni një patron i GCompris-it në Patreon:


Veç kësaj, mund të dhuroni sasinë që doni te KDE-ja:

Dhuroni për KDE-në


Faleminderit që përkrahni Software-in e Lirë në edukim.


Patreon

Faleminderit gjithkujt që përkrah GCompris-in në Patreon!


18 Gigas

The Baiel Family

Alexey Vazhnov ☀ Andrei Baltuta ☀ Bart Van Loon ☀ Chandresh Prakash ☀ Federico Sogaro ☀ Invisible Stalkers ☀ Jim Garrison ☀ Patrick Nafarrete ☀ Sebastian Tur

Albert Astals Cid ☀ Alexander Riethmüller ☀ Ilya Diallo ☀ Karl Ove Hufthammer ☀ roman_the_ant ☀ Stephen Paul Weber

Chris Olsen ☀ Cyrille Largillier ☀ Errepunto ☀ Jean Domas ☀ Matias Lavik ☀ PlayKodo - Aprendizaje Digital ☀ Sebastian Blei ☀ Simon Chatain ☀ svuorela ☀ Дар'яGCompris Thank-you