Shkarkojeni

☀ Bëhuni një Patron
Windows

GCompris-in mund ta instaloni që nga Windows Store.

Shënim: Windows Store lyp Windows 10.


Ndryshe, mund të shkarkoni instaluesin që nga lidhjet më poshtë.

Domosdoshmëri sistemi: Windows 7, 8 ose 10, me mbulim të OpenGL 2-shit.

	   
 • GCompris 1.1-Windows 64bit
 • GCompris 1.1-Windows 32bit
 • Shënim: Nëse sistemi juaj nuk ka mbulim për OpenGL 2, ose nuk funksionon si duhet, ju lutemi, përdorni zërin GCompris (Safe Mode) te menuja e nisjes, për ta nisur GCompris-in nën mënyrën “software rendering”, e cila s’përdor OpenGL.

  Nëse ju duhet vërtet një version që xhiron në Windows XP, ose, nëse sistemi juaj s’e mbulon versionin e ri, mund të përdorni instaluesin e fundit prej GCompris 15.10 të dikurshëm.

  	   
 • GCompris 15.10-Windows 32bit
 • Që të aktivizoni krejt veprimtaritë në këtë version të vjetër, mund të përdorni kodin 200202 te kuadrati që përmban fjalën CODE, kur nisni aplikacionin.

  Android

  Versioni për Android shpërndahet përmes Play Store.

  	   
 • GCompris 1.1 for Android
 • Mbulojmë që të dy llojet, android 32bit dhe 64bit, që nga Play Store. Versioni i duhur shkarkohet automatikisht, në varësi të sistemit tuaj operativ Android.


  KUJDES: Për Android version 4.4.2, këshillohet të shkarkohet drejtpërsëdrejti dhe të instalohet GCompris version 0.95, që nga sajti ynë, ngaqë versioni 0.96 prej Play Store-it s’do të jetë në gjendje të shkarkojë burime të jashtme me këtë version Android-i.


  GCompris mund të merret edhe prej F-Droid, depoja për aplikacione Android të Lira dhe me Burim të Hapur.

  	   
 • GCompris 1.1 from F-Droid

 • Mundeni edhe të shkarkoni drejtpërsëdrejti apk-në që nga sajti ynë, për ta instaluar dorazi në pajisjen tuaj.

  	   
 • GCompris 1.1 apk for Android 32bit
 • GCompris 1.1 apk for Android 64bit
 • macOS

  Versionin për macOS mund ta merrni prej lidhjes më poshtë.

  Montuar dhe provuar në macOS 10.13.

  	   
 • GCompris 1.1-Darwin
 • GNU/Linux

  Mund të kontrolloni nëse shpërndarja juaj jep një paketë për versionin më të ri të GCompris-së.

  Furnizojmë paketa të pavarura për GNU/Linux. Do të duhej të funksiononin në çfarëdo shpërndarje të freskët. Domosdoshmëri sistemi: linux kernel 3.10, glibc 2.17, pulseaudio, gstreamer 1.0.

  	   
 • GCompris 1.1-Linux 64bit
 • GCompris 1.1-Linux 32bit
 • Për ta përdorur, hapni një terminal, kaloni te dosja ku shkarkuat instaluesin dhe xhironi këto urdhra:

       

  chmod u+x gcompris-qt-1.1-Linux64.sh

  ./gcompris-qt-1.1-Linux64.sh

  Mandej lexoni licencën ose shtypni q për ta anashkaluar, përgjigjuni “yes” pyetjeve, dhe software-i do të instalohet në një dosje të re në krah të instaluesit.

  Më në fund, që të nisni GCompris, kaloni te dosja e re, në bin, dhe dyklikoni mbi compris-qt.sh.

  Shënim: Nëse sistemi juaj nuk përmban mbulim për OpenGL 2 ose nëse nuk funksionon si duhet, ju lutemi, shtoni mundësinë "--software-renderer" në fund të rreshtit të fundit të programthit gcompris-qt.sh. Një rrugë tjetër është të përpunohet kartela e formësimit (te ~/.config/gcompris-qt/gcompris-qt.conf): gjeni rreshtin renderer=auto , zëvendësoni “auto” me “software” (pa thonjëzat) dhe ruajeni kartelën.

  Raspberry Pi

  Japim një paketë më vete për Raspberry Pi. Qe testuar vetëm me Raspberry Pi 3.

  	   
 • GCompris 1.1-Raspberry Pi 3
 • Për ta përdorur, hapni një terminal, kaloni te dosja ku shkarkuat instaluesin dhe xhironi këto urdhra:

       

  chmod u+x gcompris-qt-1.1-Raspberry.sh

  ./gcompris-qt-1.1-Raspberry.sh

  Mandej lexoni licencën ose shtypni q për ta anashkaluar, përgjigjuni “yes” pyetjeve, dhe software-i do të instalohet në një dosje të re në krah të instaluesit.

  Më në fund, që të nisni GCompris, kaloni te dosja e re, në bin, dhe dyklikoni mbi compris-qt.sh.

  Kod burim

  Kodi burim është i passhëm sipas licencës GPLv3.

  	   
 • GCompris 1.1-source code
 • MD5 dhe GPG

  Që të kontrolloni se shkarkimet tuaja s’janë cenuar, mund të krahasoni vlerat md5sums me këto në këtë kartelë: MD5SUMS

  Paketa tarball e burimit dhe instaluesit për Linux janë nënshkruar me kyçin GPG nga Timothée Giet (kyç publik: 0x63d7264c05687d7e.asc)

  	   

  kartela nënshkrimesh:

 • GCompris 1.1-source code
 • GCompris 1.1-Linux 64bit
 • GCompris 1.1-Linux 32bit