Vanliga frågor

Att inkludera rösterna för alla språk skulle göra installationsprogrammet alldeles för stort och de flesta användare är bara intresserade av rösterna för sitt eget språk. Även de extra bilderna och bakgrundsmusiken tar relativt mycket utrymme samtidigt som de inte krävs för att använda programvaran. Så för att minimera storleken på basinstallationsprogrammet beslutade vi att inte inkludera dem och låta användare ladda ner dem från programvaran om de vill.

Om du inte vill att programvaran ska ladda ner något automatiskt kan du inaktivera alternativet "Aktivera automatiska nerladdningar och uppladdningar av ljudfiler" på huvudinställningssidan.


IMPORTANT: for GCompris versions older than 4.0, you need to replace "data3" with "data2" in all instructions below.

IMPORTANT: from GCompris version 4.0, we added the date of the last update in the .rcc filenames. So you need to look in the "Contents" files what is the name of the latest one before downloading it. For example: backgroundMusic-ogg-2024-03-19-11-10-30.rcc . For older versions, the filenames don't contain the date. Example: backgroundMusic-ogg.rcc

VIKTIGT: I följande instruktioner, ersätt "-codecName" med "-mp3" för Windows-system, eller "-ogg" för Linux- eller Android-system, eller "-aac" för macOS-system. Byt också ut "-localeCode" mot koden för ditt språk. And as explained above, from GCompris version 4.0, replace "-date" with the date you found in the "Contents" file; for older versions, remove the "-date" part.

Du kan ladda ner den senast tillgängliga versionen från den här länken:

https://cdn.kde.org/gcompris/data3/

För bakgrundsmusiken måste du gå in i mappen som heter "backgroundMusic" och ladda ner följande två filer:

Contents
backgroundMusic-codecName-date.rcc

Kopiera sedan de två filerna till en katalog som heter "backgroundMusic" i programmets cachekatalog.

För röster måste du gå till katalogen som heter "voices-codecName" och ladda ner följande två filer:

Contents
voices-localeCode-date.rcc

Kopiera sedan de två filerna till en katalog som heter "voices-codecName" i programmets cachekatalog.

För bilderna måste du gå till katalogen som heter "words" och ladda ner följande två filer:

Contents
words-webp-date.rcc

Kopiera sedan de två filerna till en katalog som heter "words" i programmets cachekatalog.

Sökvägen till cachekatalogen är olika beroende på operativsystem.

Sökväg på Windows:

C:\Users\Username\AppData\Local\KDE\GCompris\cache\data3\

Sökväg på Linux:

/home/userName/.cache/KDE/gcompris-qt/data3/

Sökväg på Android (du måste ha åtkomst som systemadministratör för att redigera katalogen):

/data/data/net.gcompris.full/data3/

Sökväg på macOS:

~/Library/Caches/KDE/gcompris-qt/data3/

Det är både ock. Från början har GCompris alltid varit och är fortfarande ett GNU-paket. Sedan 2014 underhålls det av KDE-gemenskapen.


The name GCompris sounds like "J'ai compris" in French, which means "I understand" in English. Also, the G stands for GNU.


Allt innehåll och alla beroenden är under licenser som är kompatibla med AGPLv3-licensen.


Kraven för att bygga och publicera programvara för iOS är inte kompatibla med GPLv3- och AGPLv3-licenserna som används av denna programvara.


För Android publicerar vi redan på Play Store och F-Droid. Att publicera i alla butiker skulle kräva för mycket arbete. Om du använder en Fire läsplatta kan du installera den senaste apk-versionen direkt från vår webbplats och använda ett startprogram från tredje part för att komma åt applikationen från en barnprofil.