GCompris е висококачествен образователен софтуерен пакет, включващ голям брой занимания за деца на възраст от 2 до 10 години.

Някои от дейностите са игри, но въпреки това са и образователни.

Ето списъка с категории дейности с някои примери:

  • запознаване с компютъра: клавиатура, мишка, различни движения с мишката...
  • четене: упражнение по четене, писане на текст ...
  • аритметика: таблица памет, изброяване, таблица с двоен вход, огледален образ...
  • наука: водни шлюзове, воден цикъл, подводница, възобновяема енергия...
  • география: държави, области, култура ...
  • игри: шах, памет, свържете 4, оваре, судоку ...
  • други: цветове, форми, брайлова система ...

В момента GCompris предлага повече от 100 дейности и се разработват още. GCompris е свободен софтуер, това означава, че можете да го приспособите към нуждите си, да го подобрите и най-важното, да го споделите с децата навсякъде.

GCompris е птоект, хостван и разработван от Общността на KDE.