☀ Vert fast sponsor
Large GCompris Logo

GCompris

GCompris er eit leik og lær-spel med mange ulike aktivitetar for ungar frå 2 til 10 år.

Nokre av aktivitetane er mest som spel, men er likevel lærerike.

Her dei ulike aktivitets­kategoriane, med nokre eksempel:

  • Lær datamaskinbruk: tastatur, mus, peikeskjerm, …
  • Lesing: bokstavar, ord, leseøvingar, tekstskriving …
  • Rekning: tal, operatorar, gongetabellen, teljing, …
  • Vitskap: kanalsluse, vasskrinsløpet, fornybar energi, …
  • Geografi: land, fylke, kulturar …
  • Spel: sjakk, hugsespel, bondesjakk, fire på rad, ordgjetteleik, …
  • Anna: fargar, former, blindeskrift, lær klokka, …

GCompris har over 100 aktivitetar, og fleire er under utvikling. Det er òg fri programvare. Det vil seia at du kan tilpassa spelet slik du ønskjer, forbetra det og dela det med ungar i heile verda.

GCompris-prosjektet vert utvikla av KDE-fellesskapet.


Siste nyheiter

2022-04-13 
gcompris 2.4

I dag gjev me ut GCompris versjon 2.4.

Me har optimert storleiken på program­pakkane (alle platt­former) og på den eksterne ordbilet­samlinga (om lag 30 % reduksjon i storleik).

Viss du har slått av automatisk nedlasting, men ønskjer alle ordbileta, kan du gå til innstillingane og trykkja på knappen «Last ned fullstendig ordbiletsamling».

Teksten «Fullstendig ordbilet­samling er installert» vert vist nedanfor knappen dersom du alt har den nyaste versjonen.

Nynorske talelydfiler med introduksjon til alle aktivitetane er lagde til, takka vere Karl Ove Hufthammer og Øystein Steffensen-Alværvik. Talelydfilene til malayalam er no fullstendige, takka vere Aiswarya Kaitheri Kandoth.

Mange teikningar i ulike aktivitetar er forbetra.

Me har òg retta nokre feil i aktivitetane «Fornybar energi», «Vasskrinsløpet» og «Logiske samanhengar».

Du finn pakkar for denne nye versjonen for GNU/Linux, Windows Raspberry Pi og macOS på nedlastings­sida. Oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store.

Takk, alle saman!
Timothée & Johnny

2022-02-27 
gcompris 2.3

I dag gjev me ut GCompris versjon 2.3.

Me oppdaga at versjon 2.2 hadde ein feil som gjorde at tre aktivitetar ikkje verka skikkeleg («Rekkjefølgja på bokstavane i alfabetet», «Partal og oddetal» og «Tal i rekkjefølgje»). Me gjev derfor ut ei kjapp vedlikehalds­oppdatering.

Du finn pakkar for denne nye versjonen for GNU/Linux, Windows Raspberry Pi og macOS på nedlastings­sida. Oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store.

Takk, alle saman!
Timothée & Johnny

Alle nyheiter