GCompris er eit leik og lær-spel med mange ulike aktivitetar for ungar frå 2 til 10 år.

Nokre av aktivitetane er mest som spel, men er likevel lærerike.

Her dei ulike aktivitets­kategoriane, med nokre eksempel:

  • Lær datamaskinbruk: tastatur, mus, peikeskjerm, …
  • Lesing: bokstavar, ord, leseøvingar, tekstskriving, …
  • Rekning: tal, teljing, operatorar, gongetabellen, …
  • Vitskap: kanalsluse, vasskrinsløpet, fornybar energi, …
  • Geografi: land, fylke, kulturar, …
  • Spel: sjakk, bilet- og lydlotto, bondesjakk, fire på rad, ordgjetteleik, …
  • Anna: fargar, former, blindeskrift, lær klokka, …

GCompris har over 100 aktivitetar, og fleire er under utvikling. Det er òg fri programvare. Det vil seia at du kan tilpassa spelet slik du ønskjer, forbetra det og dela det med ungar i heile verda.

GCompris-prosjektet vert utvikla av KDE-fellesskapet.