Nyheiter

2024-02-21 
gcompris 4.0

Today we are releasing GCompris version 4.0.

This version adds translations for 3 more languages: Bulgarian, Galician and Swahili.

It contains 190 activities, including 8 new ones:

 • "Grammar classes" is an activity to learn to identify words grammatical classes, one class at a time.
 • "Grammar analysis" is similar to the previous one, but with several classes requested for each sentence.
 • "Calcudoku" is an arithmetic game where the goal is to fill a grid with numbers according to specific rules.
 • With "Guess 24", using the 4 given numbers and the operators, find the number 24!
 • In "Frieze", reproduce and complete the different friezes.
 • "Read a graduated line" is an activity where you need to find a value represented on a graduated line.
 • In "Use a graduated line", place the given value on the graduated line.
 • In "Adjacent numbers", learn which numbers come before or after the given sequence.

It contains bug fixes and graphics improvements on multiple activities.

One major milestone has been reached with this version: after almost 9 years of work, the task of reworking all the graphics to fit the guidelines has been completed!

It is fully translated in the following languages:

 • Arabisk
 • Bulgarsk
 • Bretonsk
 • Katalansk
 • Katalansk (Valencia)
 • Gresk
 • Spansk
 • Baskisk
 • Fransk
 • Galisisk
 • Kroatisk
 • Ungarsk
 • Italiensk
 • Litauisk
 • Malayalam
 • Nederlandsk
 • Polsk
 • Portugisisk (Brasil)
 • Rumensk
 • Slovensk
 • Tyrkisk
 • Ukrainsk

It is also partially translated in the following languages:

 • Aserbajdsjansk (97%)
 • Belarusisk (86%)
 • Tsjekkisk (94%)
 • Tysk (95%)
 • Engelsk (Storbritannia) (95%)
 • Esperanto (99%)
 • Estisk (95%)
 • Finsk (94%)
 • Hebraisk (95%)
 • Indonesisk (95%)
 • Makedonsk (90%)
 • Norsk (nynorsk) (95%)
 • Portugisisk (95%)
 • Russisk (95%)
 • Slovakisk (83%)
 • Albansk (99%)
 • Svensk (95%)
 • Swahili (99%)
 • Kinesisk (tradisjonell) (95%)

You can find packages of this new version for GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi and macOS on the download page. This update will also be available soon in the Android Play store, the F-Droid repository and the Windows store.

Thank you all,
Timothée & Johnny

2023-06-06 
gcompris 3.3

I dag gjev me ut GCompris versjon 3.3.

Denne versjonen er omsett til to nye språk, arabisk og esperanto.

Han har òg feilrettingar for aktivitetane «Sti-koding», «Bokstav i kva ord», «Send ballen til Tux» og «Komponering for piano».

I fleire aktivitetar er navigering via tastaturet forbetra.

Og det er laga nye teikningar til «Fotojakt»-aktiviteten.

Programmet er fullstendig omsett til desse språka:

 • Arabisk
 • Aserbajdsjansk
 • Bretonsk
 • Katalansk
 • Katalansk (Valencia)
 • Gresk
 • Engelsk (Storbritannia)
 • Spansk
 • Baskisk
 • Fransk
 • Kroatisk
 • Indonesisk
 • Italiensk
 • Litauisk
 • Malayalam
 • Nederlandsk
 • Norsk (nynorsk)
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Portugisisk (Brasil)
 • Rumensk
 • Slovensk
 • Tyrkisk
 • Ukrainsk

Det er òg delvis omsett til desse språka:

 • Belarusisk (79 %)
 • Tsjekkisk (88 %)
 • Tysk (99 %)
 • Esperanto (99 %)
 • Estisk (99 %)
 • Finsk (98 %)
 • Hebraisk (99 %)
 • Ungarsk (99 %)
 • Makedonsk (94 %)
 • Russisk (99 %)
 • Slovakisk (87 %)
 • Albansk (99 %)
 • Svensk (98 %)
 • Kinesisk (tradisjonell) (99 %)

Du finn pakkar for GNU/Linux, Windows Raspberry Pi og macOS på nedlastings­sida. Oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store.

Takk, alle saman!
Timothée & Johnny

2023-03-29 
gcompris 3.2

I dag gjev me ut GCompris versjon 3.2.

Denne versjonen inneheld feilrettingar i aktivitetane «Lær morse­alfabetet», «Sløkk brannen» og i fleire musikk­aktivitetar.

Det er òg laga nye teikningar til alle biletlotto-aktivitetane og til «Babypuslespel»-aktiviteten.

I tillegg finst det eit nytt kommandolinje­val («--difficulty {verdi|min-maks}) du kan bruka til å velja vanske­grad direkte eller til å avgrensa vanske­graden til eit visst intervall.

Og til slutt er Andika-skrifta oppdatert til nyaste versjon (6.200).

Programmet er fullstendig omsett til desse språka:

 • Bretonsk
 • Katalansk
 • Katalansk (Valencia)
 • Gresk
 • Engelsk (Storbritannia)
 • Spansk
 • Baskisk
 • Fransk
 • Kroatisk
 • Italiensk
 • Litauisk
 • Malayalam
 • Nederlandsk
 • Norsk (nynorsk)
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Portugisisk (Brasil)
 • Rumensk
 • Slovensk
 • Tyrkisk
 • Ukrainsk
 • Kinesisk (tradisjonell)

Det er òg delvis omsett til desse språka:

 • Aserbajdsjansk (99 %)
 • Belarusisk (79 %)
 • Tsjekkisk (88 %)
 • Tysk (99 %)
 • Estisk (99 %)
 • Finsk (94 %)
 • Hebraisk (99 %)
 • Ungarsk (99 %)
 • Indonesisk (99 %)
 • Makedonsk (94 %)
 • Russisk (99 %)
 • Slovakisk (77 %)
 • Albansk (99 %)
 • Svensk (98 %)

Takk, alle saman!
Timothée & Johnny

2023-01-21 
gcompris 3.1

I dag gjev me ut GCompris versjon 3.1.

Me oppdaga at versjon 3.0 hadde ein alvorleg feil i den nye aktivieten «Samanlikna tal», og me har derfor skunda oss med å gje ut versjon 3.1, som rettar denne feilen.

Denne versjonen inneheld òg oppdaterte omsetjingar.

Du finn pakkar for GNU/Linux, Windows Raspberry Pi og macOS på nedlastings­sida. Oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store.

Takk, alle saman!
Timothée & Johnny

2023-01-18 
gcompris 3.0

Me er glade for å kunngjera at GCompris versjon 3.0 no er ute.

Denne versjonen inneheld 182 aktivitetar, og 8 av desse er heilt nye:

 • I «Museklikk-øving» skal ein øva på å venstre- og høgreklikka med musa.
 • I «Teikn brøken» skal ein øva på å framstilla brøkar som kake- og kvadratdiagram.
 • I «Skriv brøken» gjer ein det motsette – skriv ned brøken som kake- og firkant­diagramma representerer.
 • I «Lær morse­alfabetet» lærer ein å kommunisera med det internasjonale morsealfabetet.
 • I «Samanlikna tal» lærer ein å bruka <, > og = for å samanlikna tal.
 • «Finn tiarkomplement» er ein enkel aktivitet der ein lærer kva tiarkomplement er for noko.
 • I «Byt tiarkomplement» skal ein byta om på tal for å laga enklare reknestykke ved hjelp av tiarkomplement.
 • I «Bruk tiarkomplement» skal ein dela opp reknestykke ved bruk av tiarkomplement.

Me har òg lagt til to nye kommandolinjeval:

 • Vis oversikt over alle aktivitetane («-l» eller «--list-activities»)
 • Start ein aktivitet direkte («--launch namn_på_aktivitet»)

Denne versjonen har òg fleire forbetringar og feilfiksar.


GCompris 3.0 er no omsett til 36 språk. Det er 100 % omsett til desse 25: aserbajdsjansk, baskisk, bretonsk, britisk engelsk, katalansk, Valencia-katalansk, kinesisk (tradisjonell), kroatisk, nederlandsk, estisk, fransk, gresk, hebraisk, ungarsk, italiensk, litauisk, malayisk, nynorsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, slovensk, spansk og ukrainsk. Og det er delvis omsett til desse 11: albansk (99 %), belarusisk (83 %), Brasil-portugisisk (94 %), tsjekkisk (82 %), finsk (94 %), tysk (91 %), indonesisk (99 %), makedonsk (94 %), slovakisk (77 %), svensk (94 %) og tyrkisk (71 %).

Ein merknad om talefilene for ukrainsk: Desse har blitt til takka vera organisasjonen «Redd barna», som har finansiert lydopptaka. Dei har òg installert GCompris på 8 000 nettbrett og 1 000 berbare maskiner, og har sendt desse til digitale lærings­senter og andre trygge stadar for barn i Ukraina.

Ein bidragsytar har òg laga talefiler for kroatisk.


Du finn som vanleg pakkar for denne nye versjonen for GNU/Linux, Windows, Android, Raspberry Pi og macOS på nedlastings­sida. Oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store.

Dei som lagar pakkar for GNU/Linux-distribusjonar, bør spesielt merka seg at me har ein ny avhengnad, på QML-biblioteket QtChart. Og lågaste støtta versjon av Qt er no Qt 5.12. Me har i tillegg gått over frå QtQuick.Controls 1 til QtQuick.Controls 2.

Takk, alle saman!
Timothée & Johnny

2022-04-13 
gcompris 2.4

I dag gjev me ut GCompris versjon 2.4.

Me har optimert storleiken på program­pakkane (alle platt­former) og på den eksterne ordbilet­samlinga (om lag 30 % reduksjon i storleik).

Viss du har slått av automatisk nedlasting, men ønskjer alle ordbileta, kan du gå til innstillingane og trykkja på knappen «Last ned fullstendig ordbiletsamling».

Teksten «Fullstendig ordbilet­samling er installert» vert vist nedanfor knappen dersom du alt har den nyaste versjonen.

Nynorske talelydfiler med introduksjon til alle aktivitetane er lagde til, takka vere Karl Ove Hufthammer og Øystein Steffensen-Alværvik. Talelydfilene til malayalam er no fullstendige, takka vere Aiswarya Kaitheri Kandoth.

Mange teikningar i ulike aktivitetar er forbetra.

Me har òg retta nokre feil i aktivitetane «Fornybar energi», «Vasskrinsløpet» og «Logiske samanhengar».

Du finn pakkar for denne nye versjonen for GNU/Linux, Windows Raspberry Pi og macOS på nedlastings­sida. Oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store.

Takk, alle saman!
Timothée & Johnny

2022-02-27 
gcompris 2.3

I dag gjev me ut GCompris versjon 2.3.

Me oppdaga at versjon 2.2 hadde ein feil som gjorde at tre aktivitetar ikkje verka skikkeleg («Rekkjefølgja på bokstavane i alfabetet», «Partal og oddetal» og «Tal i rekkjefølgje»). Me gjev derfor ut ei kjapp vedlikehalds­oppdatering.

Du finn pakkar for denne nye versjonen for GNU/Linux, Windows Raspberry Pi og macOS på nedlastings­sida. Oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store.

Takk, alle saman!
Timothée & Johnny

2022-02-24 
gcompris 2.2

Hei!
Me er glade for å kunngjera at GCompris versjon 2.2 no er ute.

Dette er ein vedlikehalds­versjon, så alle GNU/Linux-distribusjonar med versjon 2.0 eller 2.1 bør oppdatera til versjon 2.2.

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Nye bilete og mange små forbetringar i aktivitetane der du lærer om vasskrins­løpet eller om fornybar energi
 • Nye bilete i tangram-aktiviteten
 • Rekkjefølgja på bokstavane i skjerm­tastaturet følgjer no alfabetet for alle språk
 • Retta ein krasj i Android-versjonen ved start av balanseøskje-aktiviteten
 • Mange andre små rettingar og forbetringar

Og dette er nytt i språkstøtta:

 • Russiskomsetjinga er no fullstendig
 • Programmet har no tale på nynorsk (for alt utanom introduksjonane til aktivitetane)

Du finn pakkar for denne nye versjonen for GNU/Linux, Windows og macOS på nedlastings­sida. Oppdateringa er òg snart tilgjengeleg på Android Play Store, i F-Droid og på Windows Store. Ein pakke for Raspberry Pi vert også snart tilgjengeleg.

Takke, alle saman!
Timothée & Johnny

Alle nyheiter