Školy

GCompris je nástroj na elektronické vzdelávanie, ktorý poskytuje cvičenia na nácvik v rámci vyučovacích hodín aj mimo nich. Je to slobodný softvér vydávaný pod Všeobecnou verejnou licenciou GNU - AGPL. Je multi-platfomový (GNU/Linux, Windows, Androdid, macOS), a beží aj na slabých počítačoch.

GCompris je dostupný už vyše 20 rokov v školách po celom svete a ponúka viac ako 150 aktivít, ktoré pokrývajú hlavné pedagogické domény, vrátane:

  • Výučba práce na počítači
  • Precvičovanie čítania s aktivitami na oboznamovanie sa s písmenami, slovami a inými lexikálnymi jednotkami.
  • Získavanie matematických zručností pri nácviku zobrazenia čísel, aritmetiky, merných jednotiek a hlavolamov.
  • Objavovanie sveta prostredníctvom logiky, umenia a hudby
  • Objavovanie prírodných a humanitných vied prostredníctvom experimentov, úloh z dejepisu či geografie.
  • Rozvíjanie strategického myslenia so stolovými hrami

GCompris nie je závislý na pripojení do internetu, nezbiera žiadne údaje a tak presne dodržiava Európske GDPR.


Gcompris 1.0 umožňuje vyučujúcim zvoliť úroveň aktivít podľa zručností každého dieťaťa. Napríklad v aktivite, ktorá deti oboznamuje s číslami môžete vybrať, s akými číslami môžu pracovať a nechať vyššie a náročnejšie čísla na neskôr. Alebo v aktivite pri ktorej má dieťa chronologicky zoradiť obrázky, môžete zotriediť aktivity podľa ročníka pre deti, ktoré poznajú čísla, alebo ich sťažiť pre tie, ktoré vedia aj čítať.

dataset selection

Tieto odstupňované aktivity umožňujú navrhnúť cvičenia pre rôzne ročníky žiakov pre nácvik matematiky, jazyka, spoznávanie humanitných a prírodných vied. Tiež si budú môcť zahrať rôzne strategické hry pre rozvoj zručnosti riešenia problémov.


Aby bolo zabezpečené spoľahlivé pedagogické pozadie, úrovne aktivít v GCompris sú založené na študijných plánoch pre Francúzske základné školy, ktoré určujú čo musia pedagógovia vo Francúzsku učiť v triedach.