Šole

GCompris je orodje za e-učenje, ki zagotavlja učne vaje znotraj in zunaj učilnice. Gre za prosto programsko opremo, izdano pod GNU General Javno licenco. Deluje na več platformah (GNU/Linux, Windows, Android, macOS) in tudi deluje na računalnikih z nizko porabo energije.

GCompris je prisoten že več kot dvajset let v šolah po vsem svetu in nudi več kot 150 dejavnosti, ki pokrivajo glavna pedagoška področja vključno z:

  • Učenjem uporabe računalnika
  • Vadbo branja z aktivnostmi za učenje črk, besed in leksikalnih sklopov
  • Pridobivanje znanja matematike z vadbo štetja, računanja, merjenja in reševanjem ugank
  • Odkrivanjem sveta skozi logiko, umetnost in glasbo
  • Raziskovanjem znanosti in humanistike s pomočjo eksperimentiranja, zgodovine in geografije
  • Razvijanjem strateškega mišljenja z družabnimi igrami

GCompris ne zahteva internetne povezave, ne zbira nobenih podatkov in je tako strogo v skladu s splošno uredbo EU o varstvu podatkov.


GCompris 1.0 omogoča vzgojiteljem izbiro ravni dejavnosti glede na spretnost vsakega otroka. Na primer pri dejavnosti, ki otrokom omogoča vadbo številk, lahko izberete, s katerimi številkami lahko delajo, pri čemer ostanejo višje in težje številke za kasnejšo fazo. Ali v dejavnosti, pri kateri otrok mora kronološko razvrstiti slike, lahko ocenite za katere lahko razvrstijo dejavnost otroci, ki znajo brati samo številke ali otežite vajo za otroke, ki znajo prebirati oboje tako številke kot besede.

dataset selection

Ta stopenska funkcionalnost vam omogoča, da predlagate učne vaje učencem, da se ukvarjajo z matematiko, jezikom, naravoslovjem in humanistiko. Oni bodolahko igrali tudi strateške igre, da urijo svoje sposobnosti reševanja problemov.


Da bi zagotovili trdno pedagoško ozadje, ravni dejavnosti GCompris temeljijo na francoskem učnem načrtu osnovne šole, ki določa, kaj morajo učitelji francoščine učiti v razredu.