Skolor

GCompris är ett verktyg för elektroniskt lärande som tillhandahåller övningar i och utanför klassrummet. Det är fri programvara utgiven med GNU:s generella öppna licens. Det fungerar på flera plattformar (GNU/Linux, Windows, Android, macOS) och kan köra på datorer med låg prestanda.

GCompris har funnits i skolor runt om i världen under mer än tjugo år, och erbjuder mer än 150 aktiviteter som täcker de huvudsakliga pedagogiska domänerna, inklusive:

  • Lära sig hur man använder en dator
  • Öva läsning med aktiviteter för att lära sig bokstäver, ord och lexikaliska grupper
  • Uppnå färdighet i matematik genom att öva på räkning, aritmetik, mått och gåtor
  • Upptäcka världen genom logik, konst och musik
  • Utforska vetenskap och humaniora genom experiment, historik och geografi
  • Utveckla strategiskt tänkande med brädspel

GCompris kräver inte en Internetanslutning, samlar inte in någon data, och följer därmed EU:s allmänna dataskyddsförordning.


Sedan version 1.0 låter GCompris lärare välja aktiviteternas nivå enligt varje barns färdigheter. Exempelvis, i en aktivitet som låter barn öva på tal kan man välja vilka tal de får arbeta med, och lämna större och svårare tal till ett senare steg. Eller i en aktivitet där barn ska ordna bilder kronologiskt, kan man anpassa aktiviteten till barn som bara kan läsa siffror eller göra den svårare för barn som kan läsa både siffror och ord.

dataset selection

Anpassningsfunktionen gör att man kan föreslå övningar för elever, så att de kan öva på matematik, språk, vetenskap och humaniora. De kan också spela strategispel för att öva upp sin problemlösningsförmåga.


För att ge en gedigen pedagogisk grund, har aktivitetsnivåerna i GCompris baserats på franska grundskolans läroplan, som definierar vad franska lärare måste undervisa om i klassrummet.