Снимки

Главно меню на GCompris
screenshot root

administration root

Описание: Избери занимание.

Изисквания: Някои от заниманията са ориентирани към игра, но все пак са образователни.

Цел: GCompris е висококачествен образователен софтуерен пакет, включващ голям брой занимания за деца на възраст от 2 до 10 години.

Ръководство: Изберете икона, за да влезете в дадено занимание или да се покаже списък със заниманията в дадената категория.
В долната част на екрана се намира лентата за управление на GCompris. Обърнете внимание, че можете да скриете или покажете лентата, като докоснете меню иконата най-вляво.

Показват се следните икони:
(Обърнете внимание, че иконата се показва само ако е налична в текущото занимание)
 • Начало - Завършване на заниманието и връщане към менюто (Ctrl+W или Esc)
 • Стрелки - Показват текущото ниво. Кликни, за да избереш друго ниво
 • Устни - Повтаряне на въпроса
 • Въпросителен знак- Помощ
 • Рестартиране - Започване на заниманието отначало
 • Инструмент - Меню настройки
 • Три линии - Меню за настройки на заниманията
 • G - Относно GCompris
 • Esc: - Излизане от GCompris (Ctrl+Q)
Звездите показват подходящите възрастови групи за всяко занимание:
 • 1, 2 или 3 жълти звезди - от 2 до 6 години
 • 1, 2 или 3 червени звезди - над 7 години
Ако на дадено занимание има две различни икони със звезди, първата показва минималната трудност, а втората - максималната.

Клавишни комбинации:
 • Ctrl+B: Показване или скриване на лентата за управление
 • Ctrl+F: Превключване на цял екран
 • Ctrl+S: Превключване на лентата с разделите на заниманието
Аналогова електроника
icon analog_electricity.svg difficulty level 6
screenshot analog_electricity

sciences experiment analog_electricity

Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Описание: Създаване и симулиране на аналогова електрическа схема.

Изисквания: Изисква някои основни познания за електричество.

Цел: Създаване на аналогова електрическа схема със симулация в реално време.

Ръководство: Завлечи електрическите компоненти от селектора в работната област. В работната област можеш да преместваш компонентите, като ги завличаш. За да изтриеш компонент или проводник, вземи инструмента за изтриване от панела за компоненти и го изтрий. Можеш да щракнеш върху компонента и след това върху бутоните за завъртане, за да го завъртиш, или върху бутона за информация, за да получиш информация за него. Можеш да щракнеш върху превключвателя, за да го отвориш и затвориш. По същия начин можеш да променяш стойността на реостата, като плъзгаш плъзгача му. За да свържеш две клеми, щракни върху първата клема, а след това върху втората клема. За да отмениш избора на терминал, щракни върху някоя празна област. За да поправите счупена крушка или светодиод, щракни върху нея, след като я изключите от веригата. Симулацията се актуализира в реално време от всяко действие на потребителя.

Заслуги: Електрически симулатор от edX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.
Бебешка мишка
icon baby_mouse.svg difficulty level 1
screenshot baby_mouse

computer mouse baby_mouse

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Описание: Премести мишката или докосни екрана и наблюдавай резултата.

Изисквания: Работа с мишката.

Цел: Да помогне на малките деца да разберат как се работи с мишката чрез аудио-визуалната обратна връзка при използването ѝ.

Ръководство: Екранът има 3 секции:
 • Най-лявата колона съдържа 4 патици, като щракването върху една от тях възпроизвежда звук и анимация.
 • Централната област съдържа синя патица, придвижването на курсора на мишката или извършването на жест на плъзгане върху сензорния екран кара синята патица да се движи.
 • Област със стрелки, щракването върху една от тях кара синята патица да се движи в съответната посока.
Единично кликване в централната област показва маркер в позицията на щракване.
Бебешки пъзел
icon baby_tangram.svg difficulty level 1
screenshot baby_tangram

puzzle baby_tangram

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Целта е да се сглоби пъзела.

Изисквания: Работа с мишката.

Ръководство: Премести фигура чрез завличането ѝ. Ако е необходимо, използвай бутона за завъртане. По-сложни нива можеш да намериш в заниманието "Танграм".
Бебешки текстов редактор
icon baby_wordprocessor.svg difficulty level 1
screenshot baby_wordprocessor

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Опростена текстообработваща програма, която позволява на децата да си играят с клавиатурата и да виждат букви.

Цел: Запознаване с клавиатурата и буквите.

Ръководство: Просто пишете върху истинската или виртуалната клавиатура като в текстообработваща програма.
Щракването върху бутона "Заглавие" ще направи текста по-голям. По подобен начин бутонът "Подзаглавие" ще направи текста малко по-малък от "Заглавие". Щракването върху бутона "Параграф" ще премахне форматирането.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: придвижване в текста
 • Shift + стрелки: избиране на част от текста
 • Ctrl + A: избиране на целия текст
 • Ctrl + C: копиране на избрания текст
 • Ctrl + X: изрязване на избран текст
 • Ctrl + V: поставяне на копиран или изрязан текст
 • Ctrl + D: изтриване на избран текст
 • Ctrl + Z: отмяна
 • Ctrl + Shift + Z: повторение
Безопасно кацане
icon land_safe.svg difficulty level 4
screenshot land_safe

sciences experiment land_safe

Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Описание: Управлявай космическия кораб към зелената зона за кацане.

Цел: Разбиране на ускорението, причинено от гравитацията.

Ръководство: Ускорението, причинено от гравитацията, която изпитва космическият кораб, е правопропорционално на масата на планетата и обратнопропорционално на квадрата на разстоянието от центъра на планетата. Следователно при всяка планета ускорението ще бъде различно и с приближаването на космическия кораб към планетата ускорението се увеличава.

В първите нива използвай клавишите нагоре/надолу, за да управляваш тягата, и клавишите надясно/наляво, за да управляваш посоката. На сензорни екрани можеш да управляваш ракетата чрез съответните бутони на екрана.

На по-високи нива можеш да използваш клавишите с дясна и лява стрелка, за да обръщаш космическия кораб. Чрез въртенето на космическия кораб можеш да задействаш ускорение не само вертикално, като използваш клавишите със стрелка нагоре/надолу.

Платформата за кацане е зелена, ако скоростта на кораба е подходяща за безопасно кацане.

Уредът за измерване на ускорението (акселерометър) от дясната страна показва цялостното вертикално ускорение на ракетата, включително гравитационната сила. В горната зелена зона на акселерометъра твоето ускорение е по-високо от гравитационната сила, в долната червена зона е по-ниско, а на синята базова линия в жълтата средна зона двете сили се уравновесяват взаимно.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки нагоре и надолу: управляване на тягата на задния двигател
 • Стрелки наляво и надясно: на първите нива премества встрани; на по-високите нива завъртва космическия кораб
Брайлово забавление
icon braille_fun.svg difficulty level 6
screenshot braille_fun

reading braille letters braille_fun

Arkit Vora & Timothée Giet

Описание: Упражняване на брайловите букви.

Изисквания: Брайлова азбука.

Ръководство: Създай брайловите клетки за буквите на знамето. Провери диаграмата на брайловата диаграма, като кликнеш върху иконата на синята брайлова клетка, ако имате нужда от помощ.

Управление с клавиатурата:
 • Интервал: отваряне или затваряне на брайловата таблица
Буква в коя дума
icon letter-in-word.svg difficulty level 2
screenshot letter-in-word

reading words letter-in-word

Akshat Tandon & Timothée Giet

Описание: На екрана се появяват буква и няколко думи. Ти трябва да посочиш думата или думите, в които се съдържа тази буква.

Изисквания: Правопис, разпознаване на букви.

Цел: Избери всички думи, които съдържат дадената буква.

Ръководство: Върху знамето, прикрепено към самолета, се показва буква. Избери всички думи в списъка, които съдържат тази буква, и след това натисни бутона OK.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: избиране на предмет
 • Enter: потвърждаване на отговора
Влакчета
icon railroad.svg difficulty level 1
screenshot railroad

discovery logic railroad

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Описание: Възстанови модела на влака в горната част на екрана.

Цел: Трениране на паметта.

Ръководство: В продължение на няколко секунди се показва влакче. Възстанови го в горната част на екрана, като плъзнеш съответните вагони или локомотиви. Премахване на елемент от областта за отговори става със завличане обратно надолу.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: придвижване в областта на пробите и в областта на отговорите
 • Интервал: добавяне на елемент от образците в областта за отговори или разменяне два елемента в областта за отговори
 • Delete или Backspace: премахване на избрания елемент от областта за отговори
 • Enter или Return: изпращане на отговора
Воден цикъл
icon watercycle.svg difficulty level 3
screenshot watercycle

sciences experiment watercycle

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Описание: Тъкс се е върнал от риболов с лодката си. Включи отново водната система, за да може да си вземе душ.

Цел: Научи цикъла на водата.

Ръководство: Кликни върху различни активни елементи: слънце, облак, помпена станция и пречиствателна станция, за да се задейства водната система. Когато системата работи и Тъкс е под душа, натисни бутона над него, за да му пуснеш водата.
Възобновяема енергия
icon renewable_energy.svg difficulty level 4
screenshot renewable_energy

sciences experiment renewable_energy

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Описание: Тъкс се е върнал от риболов с лодката си. Възстановете електрическата система, за да може той да има светлина в дома си.

Цел: Научи за електрическата мрежа, базирана на възобновяема енергия.

Ръководство: Кликни върху отделните активни елементи: слънце, облак, язовир, соларен масив, вятърен парк и трансформатори, за да активираш отново цялата електрическа система. Когато системата отново заработи и Тъкс е в дома си, натисни ключа на лампата. За да спечелиш, трябва да включиш всички консуматори, докато всички енергийни източници са включени.
Възпроизвеждане на ритъм
icon play_rhythm.svg difficulty level 1
screenshot play_rhythm

discovery music play_rhythm

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Описание:

Изисквания: Разбиране на музикалния ритъм.

Цел: Научаване да се следва точно ритъма.

Ръководство: Изслушай ритъма. Когато си готови, щракни върху барабана, следвайки същия ритъм. Ако си щраквал в правилния такт, се пуска нов ритъм. Ако не, трябва да опиташ отново.
При нечетни нива програмата показва вертикална линия върху нотния лист, следвайки ритъма: натисни барабана, когато линията е в средата на нотата.
Четните нива са по -трудни, защото няма вертикална линия. Трябва да прочетеш дължината на нотите и съответно да възпроизведеш ритъма. Можеш също така да кликнеш върху метронома, за да чуеш четвъртинка нота за справка.
Кликни върху бутона за рестартиране, ако искаш да повториш ритъма.

Управление с клавиатурата:
 • Интервал: биене на барабана
 • Enter или Return: повторно възпроизвеждане на ритъма
 • Стрелки нагоре и надолу: увеличаване или намаляване на ритъма
 • Tab: Стартиране или спиране на метронома, ако е показан
Гараж
icon traffic.svg difficulty level 2
screenshot traffic

discovery logic traffic

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Описание: Прекарай червената кола до изхода на паркинга в дясно.

Ръководство: Всяка кола може да се движи или хоризонтално, или вертикално. Трябва да направите малко място, за да може червената кола да мине през портата вдясно.

Заслуги:
 • "Car Start Engine" by henrique85n, (https://freesound.org/people/henrique85n/sounds/160442/), CC BY 3.0, extract
Гнумч иска делители
icon gnumch-factors.svg difficulty level 5
screenshot gnumch-factors

math arithmetic gnumch-factors

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Описание: Насочвай Гнумчо цифрояда към всички множители на числото в долната част на екрана.

Цел: Научи за кратно и делимо.

Ръководство: Делител на едно число са всички числа, които го делят равномерно. Например, делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. Числото 4 не е делител на 6, защото 6 не може да се раздели на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то второто число е делител на първото число. Можеш да мислиш за кратните числа като за семейства, а делителите са хората в тези семейства. Така че 1, 2, 3 и 6 се вписват в семейството на 6, но 4 принадлежи на друго семейство.

Ако разполагате с клавиатура, можете да използвате клавишите със стрелки, за да се движите, и да натиснете интервала, за да погълнете числата. С мишката можете да кликнете върху блока до позицията си, за да се преместите, и да кликнете отново, за да погълнете числата. Със сензорен екран можете да направите същото като с мишката или да плъзнете навсякъде в посоката, в която искате да се движите, и да натиснете , за да погълнете числата.

Внимавай! Избягвай Троглите.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: поглъщане на числата
Гнумч иска кратни
icon gnumch-multiples.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-multiples

math arithmetic gnumch-multiples

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Описание: Насочвай Гнумчо цифрояда към всички кратни на числото в долната част на екрана.

Цел: Научи за кратно и делимо.

Ръководство: Кратните на едно число са всички числа, които са равни на първоначалното число, умножено по друго число. Например 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, защото няма число, което може да се умножи по 12, за да се получи 25. Ако едно число е делител на второ число, то второто число е кратно на първото. Можеш да мислиш за кратните числа като за семейства, а делителите са хората, които принадлежат към тези семейства. Делителят 5, има родители 10, баби и дядовци 15, прабаби и дядовци 20, прапрабаби и прадядовци 25, а всяка допълнителна стъпка на 5 е още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи към семействата 8 или 23. Не можеш да вместиш какъвто и да е брой 5-ци в 8 или 23, без да остане нещо. Така че 8 не е кратно на 5, нито пък 23 е кратно на 5. Само 5, 10, 15, 20, 25 ... са кратни (или семейства, или стъпки) на 5.

Ако разполагате с клавиатура, можете да използвате клавишите със стрелки, за да се движите, и да натиснете интервала, за да погълнете числата. С мишката можете да кликнете върху блока до позицията си, за да се преместите, и да кликнете отново, за да погълнете числата. Със сензорен екран можете да направите същото като с мишката или да плъзнете навсякъде в посоката, в която искате да се движите, и да натиснете , за да погълнете числата.

Внимавай! Избягвай Троглите.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: поглъщане на числата
Гнумч иска неравенство
icon gnumch-inequality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-inequality

math arithmetic gnumch-inequality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Описание: Направлявай Гнумч до всички изрази, които не са равни на числото в долната част на екрана.

Цел: Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене.

Ръководство: Ако разполагате с клавиатура, можете да използвате клавишите със стрелки, за да се движите, и да натиснете интервала, за да погълнете числата. С мишката можете да кликнете върху блока до позицията си, за да се преместите, и да кликнете отново, за да погълнете числата. Със сензорен екран можете да направите същото като с мишката или да плъзнете навсякъде в посоката, в която искате да се движите, и да натиснете , за да погълнете числата.

Внимавай! Избягвай Троглите.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: поглъщане на числата
Гнумч иска първични числа
icon gnumch-primes.svg difficulty level 6
screenshot gnumch-primes

math arithmetic gnumch-primes

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Описание: Насочвай числояда към всички прости числа.

Цел: Научи за простите числа.

Ръководство: Простите числа са числа, които се делят само на себе си и на 1. Например 3 е просто число, но 4 не е (защото 4 се дели на 2). Можеш да мислиш за простите числа като за много малки семейства: в тях винаги има само двама души! Само те самите и 1. В тях не могат да се поберат никакви други числа, без да остане нещо. 5 е едно от тези самотни числа (само 5 × 1 = 5), но можеш да видиш, че 6 също има 2 и 3 в своето семейство (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Така че 6 не е просто число.

Ако разполагате с клавиатура, можете да използвате клавишите със стрелки, за да се движите, и да натиснете интервала, за да погълнете числата. С мишката можете да кликнете върху блока до позицията си, за да се преместите, и да кликнете отново, за да погълнете числата. Със сензорен екран можете да направите същото като с мишката или да плъзнете навсякъде в посоката, в която искате да се движите, и да натиснете , за да погълнете числата.

Внимавай! Избягвай Троглите.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: поглъщане на числата
Гнумч иска равенство
icon gnumch-equality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-equality

math arithmetic gnumch-equality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Описание: Насочвай Гнумчо цифрояда към изразите, които са равни на числото в долната част на екрана.

Цел: Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане.

Ръководство: Насочвай Гнумчо цифрояда към изразите, които са равни на числото в долната част на екрана.

Ако разполагате с клавиатура, можете да използвате клавишите със стрелки, за да се движите, и да натиснете интервала, за да погълнете числата. С мишката можете да кликнете върху блока до позицията си, за да се преместите, и да кликнете отново, за да погълнете числата. Със сензорен екран можете да направите същото като с мишката или да плъзнете навсякъде в посоката, в която искате да се движите, и да натиснете , за да погълнете числата.

Внимавай! Избягвай Троглите.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: поглъщане на числата
Гравитация
icon gravity.svg difficulty level 3
screenshot gravity

sciences experiment gravity

Timothée Giet

Описание: Основни познания за гравитацията.

Цел: Премести космическия кораб, за да избегнеш удара в планетите и да достигнеш космическата станция.

Ръководство: Мести космическия кораб с клавишите наляво и надясно или с бутоните на екрана за мобилни устройства. Опитай се да останеш близо до центъра на екрана и да предвидиш размера и позицията на планетата, като гледаш размера и посоката на стрелката, показваща силата на гравитацията.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки наляво и надясно: преместване на космическия кораб
Граматичен анализ
icon grammar_analysis.svg difficulty level 3
screenshot grammar_analysis

reading words grammar_analysis

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Описание: Идентифицирай граматичните класове в дадените изречения.

Цел: Разпознаване на граматичните класове.

Ръководство: Свържи исканите граматични класове на съответните думи.
Избери граматичен клас от списъка, след това изберете квадратчето под думата и ѝ присвоете класа.
Остави полето празно, ако никой клас не отговаря на изискванията.
Управление с клавиатурата:
 • Стрелки нагоре и надолу или Tab: превключване между класове и думи
 • Стрелки наляво и надясно: избиране на елементи в класовете или думите
 • Интервал: задай избрания клас на избраната дума и след това избери следващата дума
 • Backspace: избиране на предишната дума
 • Enter: потвърждаване на отговора
Граматични класове
icon grammar_classes.svg difficulty level 3
screenshot grammar_classes

reading words grammar_classes

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Описание: Идентифицирай граматичните класове в дадените изречения.

Цел: Разпознаване на граматичните класове.

Ръководство: Присвояване на заявения граматичен клас на съответните думи.
Избери граматичен клас от списъка, след това изберете квадратчето под думата и му присвоете класа.
Остави полето празно, ако класът не съвпада.
Управление с клавиатурата:
 • Стрелки нагоре и надолу или Tab: превключване между класове и думи
 • Стрелки наляво и надясно: избиране на елементи в класовете или думите
 • Интервал: задай избрания клас на избраната дума и след това избери следващата дума
 • Backspace: избиране на предишната дума
 • Enter: потвърждаване на отговора
Даване на упътвания спрямо Тъкс
icon path_encoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding_relative

discovery logic path_encoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Описание: Придвижи Тъкс по пътя до целта.

Ръководство: Използвай бутоните със стрелки, за да придвижиш Тъкс по пътя, докато достигне целта.

Посоките са относителни спрямо текущата ориентация на Тъкс.

Това означава, че със стрелката нагоре се движи напред, стрелката надолу се движи назад, с лявата стрелка се обръща на лявата страна, а с дясната стрелка съответно на дясната страна на Тъкс.

Управление на клавиатурата:
 • Стрелки: посоки
Даване на упътвания спрямо екрана
icon path_encoding.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding

discovery logic path_encoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Описание: Придвижи Тъкс по пътя до целта.

Ръководство: Използвай бутоните със стрелки, за да придвижиш Тъкс по пътя, докато достигне целта.

Посоките са абсолютни, те не зависят от текущата ориентация на Тъкс.

Управление на клавиатурата:
 • Стрелки: посоки
Дай на Тъкс ресто, включително и стотинките
icon money_back_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_back_cents

math money measures money_back_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Упражняване на използването на пари, като се връща ресто на Тъкс.

Изисквания: Може да брои.

Цел: Тъкс купува различни предмети от теб и ти плаща. Трябва да му върнеш ресто. На по-високи нива се показват няколко предмета и първо трябва да се изчисли общата цена.

Ръководство: Кликни върху монетите или върху банкнотите в долната част на екрана, за да платиш. Ако искаш да премахнеш монета или банкнота, кликни върху тях в горната част на екрана.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки наляво и надясно: навигиране в дадена област
 • Клавиш интервал или въведи: избиране на предмет
 • Tab: превключване между долната и горната област
Дама (с приятел)
icon nine_men_morris_2players.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris_2players

strategy nine_men_morris_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание:

Цел: Образувай Дама (линии от по 3 фигури), за да отстраняваш фигурите на противника си, докато противникът ти остане само с 2 фигури или не може да се движи повече.

Ръководство: Игра с приятел. Първо се редувайте да поставяте девет фигури, а след това се редувайте да местите фигурите си.
Дама (срещу Тъкс)
icon nine_men_morris.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris

strategy nine_men_morris

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание:

Цел: Образувай Дама (линии от по 3 фигури), за да премахнеш фигурите на Такс, докато му останат само 2 фигури или е блокиран и няма повече ходове.

Ръководство: Игра с Тъкс. Първо се редувайте да поставяте девет фигури, а след това се редувайте да премествате фигурите си.
Можеш да използваш бутоните със стрелки, за да избереш ръчно нивото на трудност. Тъкс ще играе по-добре, когато увеличите трудността.
Дартс
icon target.svg difficulty level 2
screenshot target

math addition arithmetic target

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Уцели целта и преброй точките си.

Изисквания: Може да движи мишката, може да четете числа и да брои до 15 за първото ниво.

Цел: Хвърляй стрелички по мишената и пресметни точките си.

Ръководство: Провери скоростта и посоката към целта и след това щракни върху мишената, за да хвърлиш стреличката. Когато всичките ти стрели са хвърлени, трябва да да преброиш резултата си. Въведи резултата с клавиатурата.
Двоични крушки
icon binary_bulb.svg difficulty level 3
screenshot binary_bulb

sciences experiment binary_bulb

Rajat Asthana & Timothée Giet

Описание: Това занимание ти помага да научиш принципите за преобразуване от система за десетични числа в система за двоични числа.

Изисквания: Десетична бройна система.

Цел: Запознаване с двоичната бройна система.

Ръководство: Включете правилните крушки, за да представите двоичната част на даденото десетично число. Когато сте готови, натиснете OK.
Двойно докосване или двойно щракване
icon erase_2clic.svg difficulty level 2
screenshot erase_2clic

computer mouse erase_2clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Докосни два пъти или кликни два пъти, за да изтриеш блоковете и да откриеш изображение отзад.

Изисквания: Работа с мишката.

Цел: Моторна координация.

Ръководство: Докосни два пъти или кликни два пъти върху блоковете, за да изчезнат.
Деление на числата
icon algebra_div.svg difficulty level 6
screenshot algebra_div

math division arithmetic algebra_div

Sayan Biswas & Timothée Giet

Описание: Упражняване на деление.

Изисквания: Деление на малки числа.

Цел: Намери резултата от делението в рамките на ограничен период от време.

Ръководство: На екрана се показва деление. Бързо намери резултата и използвай клавиатурата на компютъра си или екранната клавиатура, за да го въведеш. Трябва да си бърз и да изпратиш отговора, преди пингвините в техния балон да кацнат!

Управление с клавиатурата:
 • Цифри: въведи отговора си
 • Backspace: изтриване на последната цифра в отговора
 • Enter: потвърждаване на отговора
Десетични дроби
icon learn_decimals.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals

math numeration learn_decimals

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Описание: Научи десетичните дроби с малки числа.

Цел: Научаване на десетичните дроби, като се броят колко квадратчета са необходими, за да се представи десетичното число.

Ръководство: Показва се десетична дроб. Плъзни стрелката, за да избереш част от лентата и завлечи избраната част от лентата в празната зона. Повтаряй тези стъпки, докато броят на завлечените ленти съответства на показаното число. След това щракни върху бутона OK, за да потвърдиш отговора си.

Управление с клавиатурата:
 • Enter: потвърждаване на отговора
Детска клавиатура
icon baby_keyboard.svg difficulty level 1
screenshot baby_keyboard

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

Timothée Giet

Описание: Просто занимание за изучаване на клавиатурата.

Цел: Запознаване с клавиатурата.

Ръководство: Натисни произволен клавиш на клавиатурата.
Съответните букви, цифри и символи ще се покажат на екрана.
Ако има съответен глас, той ще бъде възпроизведен, в противен случай ще се възпроизведе звуков сигнал.
Другите клавиши просто ще възпроизведат звук на щракване.
Дивите животни на Земята
icon explore_world_animals.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_animals

sciences experiment explore_world_animals

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Научи повече за животните по света, интересни факти и местообитанията им на картата.

Цел: Запознаване с различни диви животни от цял свят и запомняне на местообитанията им.

Ръководство: В тази игра има две нива.

В първото ниво играчите се запознават с всяко животно на екрана. Кликни върху въпросителния знак и научи за животното, как се казва и как изглежда. Научи добре тази информация, защото ще бъде тествани във второ ниво.

Във второто ниво се показва произволен текст и трябва да кликнеш върху животното, което отговаря на текста.
Дузпи
icon penalty.svg difficulty level 1
screenshot penalty

computer mouse penalty

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Описание: Кликни два пъти или докосни два пъти, от която и да е страна на целта, за да отбележиш гол.

Ръководство: Кликни два пъти или докосни два пъти страните на вратата, за да ритнеш топката. Можеш да щракнеш два пъти с левия, десния или средния бутон на мишката. Ако не щракнеш два пъти достатъчно бързо, Тъкс улавя топката. Трябва да щракнеш върху нея, за да я върнеш в първоначалната ѝ позиция.
Ендшпил
icon chess_partyend.svg difficulty level 6
screenshot chess_partyend

strategy chess_partyend

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Изиграй края на шахматната партия срещу Тъкс.

Ръководство: В това занимание се запознавате с играта шах, като изигравате само края наиграта. Тук се показват възможните целеви позиции за всяка избрана фигура, което помага на децата да разберат, как се движат фигурите.

Можете да постигнете мат по-бързо, ако следвате тези прости правила:
Да закарате царят на на противника в ъглите.
Обяснение : По този начин царят на опонента вище има само 3 посоки за преместване вместо 8 от по -добрата позиция.
„Залагане на капан“. Използвайте пешките си като примамки.
Обяснение : По този начин можете да примамите противника си от неговата „зона на комфорт“.
Бъдете достатъчно търпеливи. \ n Обяснение : Не прибързайте, бъдете търпеливи. Помислете малко и се опитайте да предскажете бъдещите ходове на противника си,за да можете да го хванете или да защитите фигурите си от атаките му.

Единично щракване върху бутона Отмяна ще отмени едно преместване. Единично щракване върху бутона Повтаряне ще го повтори. За да отмените всички движения, натиснете и задръжте бутона Отмяна за 3 секунди.

Заслуги: Шахматният енджин е <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Животните на село
icon explore_farm_animals.svg difficulty level 2
screenshot explore_farm_animals

sciences experiment explore_farm_animals

Djalil Mesli & Timothée Giet

Описание: Запознаване с домашните животни, какви звуци издават и други интересни факти.

Цел: Детето да се научи да свързва животинските звуци със съответното животно и с това, как изглежда животното.

Ръководство: В тази игра има три нива.

В първо ниво играчите получават информация за всяко животно на екрана. Кликни върху някое животно, за да се покаже информацията за него, какво е името му, какви звуци издава и как изглежда. Запомни добре тази информация, защото във второ и трето ниво ще има въпроси.

Във второ ниво се възпроизвежда случаен животински звук и ти трябва да посочиш, кое животно издава този звук. Ако искаш да чуеш звука на животното отново, натисни бутона за възпроизвеждане на звук.

В трето ниво се показва произволен текст и трябва да посочиш върху животното, което отговаря на описанието.
Златотърсач
icon mining.svg difficulty level 1
screenshot mining

computer mouse mining

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Използвай колелцето на мишката, за да приближиш скалната стена и да откриеш златото.

Изисквания: Възможност за движение на компютърната мишка и натискане на нейните бутони.

Цел: Да се научи да използва колелцето на мишката или жеста за приближаване и отдалечаване.

Ръководство: Като гледаш към каменната стена, ще видиш отблясък. Премести се към този отблясък и използвай колелцето на мишката или жеста за приближаване, за да го увеличиш. Когато достигнеш максимално увеличение, на мястото, където е бил отблясъкът, ще се появи бучка злато. Кликни върху златото, за да го вземеш.

След като вземеш златото, използвай колелцето на мишката или жеста за отдалечаване, за да намалиш отново мащаба. Когато се отдалечиш максимално, ще се появи друг отблясък, който ще ти покаже мястото на следващия златен къс. Трябва да събереш достатъчно златни буци, за да завършиш нивото.

Вагонът в долния десен ъгъл на екрана показва броя на вече събраните късове злато и до него общия брой, който трябва да се събере в това ниво.

Заслуги: Благодарности на екипът на Tuxpaint за предоставянето на следните звуци под лиценз на GPL:
 • realrainbow.ogg — при постояване на нов златен къс
 • metalpaint.wav — ремикс, използува се когато се взима златната буца
Игра за звукова памет
icon memory-sound.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound

discovery memory music memory-sound

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да откриеш съответните двойки звуци.

Цел: Трениране на звуковата памет.

Ръководство: Всяка карта възпроизвежда звук, когато я обърнеш, и всяка карта има близнак с абсолютно същия звук. Кликни върху карта, за да чуеш скрития ѝ звук, и се опитай да съчетаеш еднаквите карти. Можеш да обръщаш само две карти едновременно, така че трябва да запомниш, къде се намира даден звук, докато търсиш неговия близнак. Когато обърнеш еднаквите карти, те изчезват.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на звукова памет срещу Тъкс
icon memory-sound-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound-tux

discovery memory music memory-sound-tux

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да съчетаеш двойките звуци. Игра срещу Тъкс.

Цел: Трениране на звуковата памет.

Ръководство: Всяка карта възпроизвежда звук, когато я обърнеш, и всяка карта има близнак с абсолютно същия звук. Кликни върху карта, за да чуеш скрития ѝ звук, и се опитай да съчетаеш еднаквите карти. Можеш да обръщаш само две карти едновременно, така че трябва да запомниш, къде се намира даден звук, докато търсиш неговия близнак. Когато обърнеш еднаквите карти, те изчезват.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет за изваждане срещу Тъкс
icon memory-math-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да намериш двойката карти със съвпадащите аритметични операции (изваждане) и резултат. Игра срещу Тъкс.

Изисквания: Познаване на числата, изваждане.

Цел: Упражняване на изваждането.

Ръководство: Всяка карта крие или изваждане или резултат. Трябва да съпоставиш изважданията с техния резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с букви
icon memory-case-association.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association

reading letters memory-case-association

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да откриеш главната и малката буква на една и съща буква.

Изисквания: Познаване на буквите.

Цел: Учене на малки и големи букви, развитие на паметта.

Ръководство: Всяка карта крие една буква, малка или голяма. Трябва да съчетаеш малката и голямата буква на една и съща буква.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с букви срещу Тъкс
icon memory-case-association-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association-tux

reading letters memory-case-association-tux

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Описание: Обръщай картите, за да откриеш главната и малката буква на една и съща буква, като играеш срещу Тъкс.

Изисквания: Познаване на буквите.

Цел: Учене на малки и големи букви, развитие на паметта.

Ръководство: Всяка карта крие една буква, малка или голяма. Трябва да съчетаеш малката и голямата буква на една и съща буква.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с всички действия
icon memory-math-add-minus-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да свържиш операцията с нейния резултат.

Изисквания: Събиране, изваждане, умножение, деление.

Цел: Упражнявай събиране, изваждане, умножение, деление.

Ръководство: Всяка карта крие или операция, или резултат. Трябва да съпоставиш операциите с техния резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с всички действия срещу Тъкс
icon memory-math-add-minus-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да намериш двойката карти със съвпадащите аритметични операции и резултат. Игра срещу Тъкс.

Изисквания: Събиране, изваждане, умножение, деление.

Цел: Упражнявай събиране, изваждане, умножение, деление.

Ръководство: Всяка карта крие или операция, или резултат. Трябва да съпоставиш операциите с техния резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с делене
icon memory-math-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div

math memory arithmetic memory-math-div

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да свържиш действието деление с неговия резултат.

Изисквания: Области

Цел: Упражняване на деленията.

Ръководство: Всяка карта крие или деление или резултат. Трябва да съпоставиш деленията с техния резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с делене срещу Тъкс
icon memory-math-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div-tux

math memory arithmetic memory-math-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да намериш двойката карти със съвпадащите аритметични операции (деление) и резултат. Игра срещу Тъкс.

Изисквания: Деления.

Цел: Упражняване на деленията.

Ръководство: Всяка карта крие или деление или резултат. Трябва да съпоставиш деленията с техния резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с думи и числа
icon memory-wordnumber.svg difficulty level 3
screenshot memory-wordnumber

math numeration memory-wordnumber

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да свържиш число с неговото име.

Изисквания: Умение за четене.

Цел: Четене на числа, трениране на паметта.

Ръководство: Всяка карта крие или число (число, изписано с цифри), или име на число (число, изписано с думи). Трябва да свържеш цифрите със съответните имена на числа.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с изброяване
icon memory-enumerate.svg difficulty level 2
screenshot memory-enumerate

math numeration memory-enumerate

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Обръщай картите, за да свържет числото с картинката.

Цел: Упражнения за броене и памет.

Ръководство: Всяка карта крие или картинка с определен брой елементи, или число. Трябва да съпоставиш числата със съответните картинки.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с изваждане
icon memory-math-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus

math memory arithmetic memory-math-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да свържиш действието изваждане с неговия резултат.

Изисквания: Познаване на числата, изваждане.

Цел: Упражняване на изваждането.

Ръководство: Всяка карта крие или изваждане или резултат. Трябва да съпоставиш изважданията с техния резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с картинки
icon memory.svg difficulty level 1
screenshot memory

fun memory memory

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обръщай картите, за да откриеш съвпадащите двойки.

Изисквания: Работа с мишката.

Цел: Тренирай паметта си и извади всички карти.

Ръководство: Всяка карта има картинка на скритата страна и всяка карта има близнак с абсолютно същата картинка. Кликни върху картата, за да видиш скритата ѝ картинка, и се опитай да свържеш еднаквите карти. Можеш да обръщаш само две карти едновременно, така че трябва да запомниш. къде се намира дадена картинка, докато търсиш нейния близнак. Когато обърнеш еднаквите карти, те изчезват.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта

Заслуги:
 • "Card Flip" by f4ngy, (https://freesound.org/people/f4ngy/sounds/240776/), CC BY 3.0
Игра на памет с картинки срещу Тъкс
icon memory-tux.svg difficulty level 1
screenshot memory-tux

fun memory memory-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да откриеш съответстващите двойки. Игра срещу Тъкс.

Изисквания: Работа с мишката.

Цел: Тренирай паметта си и извади всички карти.

Ръководство: Всяка карта има картинка на скритата страна и всяка карта има близнак с абсолютно същата картинка. Кликни върху картата, за да видиш скритата ѝ картинка, и се опитай да свържеш еднаквите карти. Можеш да обръщаш само две карти едновременно, така че трябва да запомниш. къде се намира дадена картинка, докато търсиш нейния близнак. Когато обърнеш еднаквите карти, те изчезват.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с умножение
icon memory-math-mult.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult

math memory arithmetic memory-math-mult

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да свържиш действието умножение с неговия резултат.

Изисквания: Умножения.

Цел: Упражнения със умножение.

Ръководство: Всяка карта крие или умножение, или резултат. Трябва да съпоставиш умноженията с техните резултати.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с умножение и делене
icon memory-math-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div

math memory arithmetic memory-math-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да намериш двойката карти със съвпадащите аритметични операции (умножение или деление) и резултат.

Изисквания: Умножение, деление.

Цел: Упражняване на умножения и деления.

Ръководство: Всяка карта крие или операция (умножение или деление), или резултат. Трябва да съпоставиш операциите с техния резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с умножение и делене срещу Тъкс
icon memory-math-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обръщай картите, за да откриеш резултата на умножението или деленето, като играеш срещу Тъкс.

Изисквания: Умножение, деление.

Цел: Упражняване на умножения и деления.

Ръководство: Всяка карта крие или операция (умножение или деление), или резултат. Трябва да съпоставиш операциите с техния резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет с умножение срещу Тъкс
icon memory-math-mult-tux.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да намериш двойката карти със съвпадащите аритметични операции (умножение) и резултат. Игра срещу Тъкс.

Изисквания: Умножения.

Цел: Упражнения със умножение.

Ръководство: Всяка карта крие или умножение, или резултат. Трябва да съпоставиш умноженията с техните резултати.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет със събиране
icon memory-math-add.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add

math memory arithmetic memory-math-add

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да свържиш действието събиране с неговия резултат.

Изисквания: Познаване на числата, събиране.

Цел: Упражнения със събиране.

Ръководство: Всяка карта крие или събиране или резултат. Трябва да съпоставиш събирането със неговия резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет със събиране и изваждане
icon memory-math-add-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus

math memory arithmetic memory-math-add-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да намериш двойката карти със съвпадащите аритметични операции (събиране или изваждане) и резултат.

Изисквания: Събиране и изваждане.

Цел: Упражняване на събирането и изваждането.

Ръководство: Всяка карта крие или операция (събиране или изваждане), или резултат. Трябва да съпоставиш операциите с техния резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет със събиране и изваждане срещу Тъкс
icon memory-math-add-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обръщай картите, за да откриеш резултата на събирането или изваждането, като играеш срещу Тъкс.

Изисквания: Събиране и изваждане.

Цел: Упражняване на събирането и изваждането.

Ръководство: Всяка карта крие или операция (събиране или изваждане), или резултат. Трябва да съпоставиш операциите с техния резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра на памет със събиране срещу Тъкс
icon memory-math-add-tux.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add-tux

math memory arithmetic memory-math-add-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Описание: Обърни картите, за да намериш двойката карти със съвпадащите аритметични операции (събиране) и резултат. Игра срещу Тъкс.

Изисквания: Познаване на числата, събиране.

Цел: Упражнения със събиране.

Ръководство: Всяка карта крие или събиране или резултат. Трябва да съпоставиш събирането със неговия резултат.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: обръщане на избраната карта
Игра с топки (с приятел)
icon bargame_2players.svg difficulty level 2
screenshot bargame_2players

strategy bargame_2players

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Описание: Изберете броя на топки, които искате да поставите в дупките и след това щракнете върху бутона OK. Победителят е този, който не е сложил топка в червената дупка.

Изисквания: Способност за броене.

Цел: Не поставяй топка в последната дупка.

Ръководство: Щракнете върху иконата на топката, за да изберете няколко топки, след това щракнете върху бутона OK, за да поставите топките в дупките. Печелите, ако вашият приятел трябва да постави последната топка.
Игра с топки (срещу Тъкс)
icon bargame.svg difficulty level 2
screenshot bargame

strategy bargame

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Описание: Изберете броя на топки, които искате да поставите в дупките и след това щракнете върху бутона OK. Победителят е този, който не е сложил топка в червената дупка.

Изисквания: Способност за броене.

Цел: Не поставяй топка в последната дупка.

Ръководство: Щракнете върху иконата на топката, за да изберете няколко топки, след това щракнете върху бутона OK, за да поставите топките в дупките. Печелите, ако Тъкс трябва да постави последната топка. Ако искате Тъкс да започне, просто щракнете върху него.
Можеш да използваш бутоните със стрелки, за да избереш ръчно нивото на трудност. Тъкс ще играе по-добре, когато увеличите трудността.
Изваждане
icon learn_subtractions.svg difficulty level 2
screenshot learn_subtractions

math arithmetic learn_subtractions

Timothée Giet

Описание: Научи изваждане с малки числа.

Цел: Научи изважданията, като пресмятате резултата им.

Ръководство: На екрана се показва изваждане. Изчисли резултата, попълни съответния брой кръгове и потвърди отговора си.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: избиране или отмяна на избора на кръг
 • Enter: потвърждаване на отговора
Изваждане на числа
icon algebra_minus.svg difficulty level 4
screenshot algebra_minus

math subtraction arithmetic algebra_minus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Упражняване на изваждане.

Изисквания: Изваждане на малки числа.

Цел: Намиране разликата между две числа за ограничено време.

Ръководство: На екрана се показва изваждане. Бързо намери резултата и използвай клавиатурата на компютъра си или екранната клавиатура, за да го въведеш. Трябва да си бърз и да изпратиш отговора, преди пингвините в техния балон да кацнат!

Управление с клавиатурата:
 • Цифри: въведи отговора си
 • Backspace: изтриване на последната цифра в отговора
 • Enter: потвърждаване на отговора
Изваждане с десетични дроби
icon learn_decimals_subtractions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_subtractions

math arithmetic learn_decimals_subtractions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Описание: Научи изважданията с десетични дроби.

Цел: Научи изваждането с десетични числа, като броиш, колко квадратчета трябва да се извадят, за да се представи резултатът.

Ръководство: Показва се изваждане с две десетични дроби. Първото число от изваждането е представено с лента с квадратчетата. Всяка лента представлява една единица, а всяко квадратче в лентата представлява една десета от тази единица. Щракни върху квадратчетата, за да извадиш второто число и да представиш резултата от операцията

Ако отговорът е верен, въведи съответния резултат и щракни върху бутона ОК, за да потвърдиш отговора си.

Управление с клавиатурата:
 • Enter: потвърждаване на отговора
 • Числа: въведи резултата
Изгаси светлините
icon lightsoff.svg difficulty level 6
screenshot lightsoff

discovery logic lightsoff

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Описание: Целта е да се изгасят всички светлини.

Цел: Целта е да се изгасят всички светлини.

Ръководство: Ефектът от натискането на прозорец е да се превключи състоянието на този прозорец и на непосредствените му вертикални и хоризонтални съседи. Трябва да изключиш всички светлини. Ако щракнеш върху Тъкс, ще се покаже решението.

Заслуги: Алгоритъмът за решаване на задачите е описан в Уикипедия. За да научиш повече за играта "Изгаси светлините" посети <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>
Използвай допълнение от десет
icon tens_complement_use.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_use

math arithmetic tens_complement_use

Samarth Raj , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Използвай допълнението на десет, за да опростите операцията.

Изисквания: Числа от 1 до 50 и допълнения.

Цел: Научи практическа употреба на допълнението на десет.

Ръководство: Разложи събирането, за да създадеш двойки числа, равни на десет във всяка скоба. Избери число в списъка, след което избери празно място на операция, за да преместиш избраното число там.
Когато всички редове са завършени, натисни бутона OK, за да потвърдиш отговорите. Ако има неправилни отговори, в съответните редове ще се появи иконка с две кръстосани линии. За да коригираш грешките, щракни върху сгрешените числа, за да ги премахнеш и повтори предишните стъпки.
Използване на линийка
icon graduated_line_use.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_use

math numeration graduated_line_use

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Описание: Нанеси стойностите на линийката

Изисквания: Разчитане и подреждане на числа

Цел: Научи се да използваш линийката

Ръководство: Използвай стрелките, за да преместиш курсора в позицията, съответстваща на дадената стойност на линийката.
Управление с клавиатурата:
 • Стрелки наляво и надясно: преместване на курсора
 • Интервал, Return или Enter: потвърждаване на отговора
Изравняване на четири (срещу Тъкс)
icon align4.svg difficulty level 2
screenshot align4

strategy align4

Bharath M S & Timothée Giet

Описание: Подреждане на четири жетона в редица.

Цел: Създайте линия от 4 жетона по хоризонтала (легнал), по вертикала (изправен) или по диагонала.

Ръководство: Игра с Тъкс. Редувайте се да кликате върху линията, в която искате да пуснете жетон. Първият играч, който създаде линия от 4 жетона, печели.
Можеш да използваш бутоните със стрелки, за да избереш ръчно нивото на трудност. Тъкс ще играе по-добре, когато увеличите трудността.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелка наляво: преместване на фигурата наляво
 • Стрелка надясно: преместване на фигурата надясно
 • Интервал или стрелка надолу: пускане на фигурата
История на Луи Брайл
icon louis-braille.svg difficulty level 4
screenshot louis-braille

sciences history louis-braille

Arkit Vora & Timothée Giet

Описание: Прегледай основните дати на изобретателя на брайловата система.

Ръководство: Прочети историята на Луи Брайл, неговата биография и изобретяването на брайловата система. Щракни върху бутоните "Назад" и "Напред", за да се придвижваш между страниците на историята. На края подреди последователността в хронологичен ред.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Space или Enter: избиране на елемент и промяна на позицията му

Заслуги: Видео за Луи Брайл: <https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>
Календар
icon calendar.svg difficulty level 4
screenshot calendar

math measures calendar

Amit Sagtani & Timothée Giet

Описание: Прочети инструкциите и избери правилната дата в календара.

Изисквания: Понятие за седмица, месец и година.

Цел: Научаване на календара.

Ръководство: Прочети инструкциите и избери правилната дата в календара и след това потвърди отговора си, като кликнеш върху бутона OK.

В някои нива трябва да се намери деня от седмицата за дадена дата. В този случай кликни върху съответния ден от седмицата в списъка.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: навигация в отговорите
 • Интервал или Enter: потвърждаване на отговора
Калкудоку
icon calcudoku.svg difficulty level 4
screenshot calcudoku

math arithmetic calcudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Реши Калкудоку.

Изисквания: Попълването на пъзела изисква търпение и аритметични способности.

Цел: Развиване на умения за логически разсъждения: свързване на данни, дедукция и пространствено местоположение, докато използвате изчисление.

Ръководство: Избери число в списъка и щракни върху целевата му позиция, за да попълниш мрежата. Всяко число трябва да се появи само веднъж в ред и в колона. Клетките са групи клетки, предоставящи информация как да се попълват. Клетките, състоящи се от повече от една клетка предоставят резултат и оператор: всички числа в клетката, когато се комбинират с помощта на оператора, трябва да доведат до резултата. Клетките, направени от само една клетка, директно предоставят числото за вкарване.
Каране на подводница
icon submarine.svg difficulty level 5
screenshot submarine

sciences experiment submarine

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Описание: Закарай подводницата до крайната точка.

Изисквания: Преместване и щракване с мишката, основи на физиката.

Цел: Запознаване как се управлява подводница.

Ръководство: Управлявай различните части на подводницата (двигателя, баластните резервоари и дълбочинния рул), за да достигнеш крайната точка.

Управление с клавиатурата:
Двигател
 • D или стрелка надясно: увеличаване на скоростта
 • А или лява стрелка: намаляване на скоростта
Баластни резервоари
 • Стрелка W или нагоре: превключване на пълненето на централния баластен резервоар
 • S или стрелка надолу: превключване на изпразването на централния баластен резервоар
 • R: превключване на пълненето на левия баластен резервоар
 • F: превключване на изпразването на левия баластен резервоар
 • T: превключване на пълненето на десния баластен резервоар
 • G: превключване на изпразването на десния баластен резервоар
Дълбочинен рул
 • +: увеличаване на ъгъла на руля за потапяне
 • -: намаляване на ъгъла на руля за потапяне
Категоризация
icon categorization.svg difficulty level 4
screenshot categorization

reading vocabulary categorization

Divyam Madaan & Timothée Giet

Описание: Категоризирай елементите в правилни и неправилни групи.

Изисквания: Може да завлича елементи с помощта на мишката или сензорния екран.

Цел: Изграждане на концептуално мислене и обогатяване на знанията.

Ръководство: Прегледай инструкциите и след това завлечи елементите, както е посочено.
Класическата игра на бесеница
icon hangman.svg difficulty level 5
screenshot hangman

keyboard reading words hangman

Rajdeep kaur & Timothée Giet

Описание: Познай буквите на дадената дума.

Цел: Това е добро упражнение за подобряване на уменията за четене и правопис.

Ръководство: Можеш да въвеждаш буквите, като използваш виртуалната клавиатура на екрана или с истинската клавиатура.

Ако опцията "Показване на изображението за намиране като подсказка" е активирана, при всеки грешен опит ще се разкрива част от изображението, представляващо думата.

Ако е активирана опцията "Произнасяне на думите за намиране..." и ако е наличен съответният глас, ще чуеш думата за намиране, когато останат три опита.
Кликни или докосни
icon erase_clic.svg difficulty level 1
screenshot erase_clic

computer mouse erase_clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Кликни или докосни, за да изтриеш областта и да откриеш изображението отзад.

Изисквания: Работа с мишката.

Цел: Моторна координация.

Ръководство: Кликни или докосни блокчетата, за да изчезнат.
Континенти и държави
icon geography.svg difficulty level 2
screenshot geography

sciences geography geography

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание: Завлечи елементите, за да завършиш картата.

Ръководство: Постави частите на картата на правилните им места, за да завършиш картата.
Кран
icon crane.svg difficulty level 2
screenshot crane

puzzle crane

Stefan Toncu & Timothée Giet

Описание: Управлявай крана и копирай модела.

Изисквания: Работа с мишка/клавиатура.

Цел: Упражняване на двигателната координация.

Ръководство: Премести елементите в синята рамка, за да съответстват на позицията им в рамката на модела. За да избереш даден елемент, просто щракни върху него. До крана ще намериш четири стрелки, с които можеш да преместиш избрания елемент. Можеш също така да го преместиш като плъзнеш с пръст нагоре/надолу/наляво/надясно.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: преместване на избрания елемент
 • Интервал, Enter или Tab: избиране на следващия елемент
Кулата на Ханой
icon hanoi_real.svg difficulty level 5
screenshot hanoi_real

discovery logic hanoi_real

Amit Tomar & Timothée Giet

Описание: Премести кулата на дясната страна.

Цел: Целта на играта е да преместиш всичките дискове до крайната колона, като спазваш следните правила:
само един диск може да бъде преместен в даден момент
по-голям диск не може да бъде поставен върху по-малък

Ръководство: Завлечи само горните дискове от едно колче на друго, за да направиш първоначалната лява кула върху дясното колче.

Заслуги: Пъзелът е изобретен от френския математик Едуар Лукас през 1883 г. Съществува легенда за хиндуистки храм, чиито свещеници постоянно се занимавали с преместването на комплект от 64 диска според правилата на пъзела "Кулата на Ханой". Според легендата светът щял да свърши, когато жреците приключат работата си. Затова пъзелът е известен и като пъзел "Кулата на Брахма". Не е ясно дали Лукас е измислил тази легенда, или е бил вдъхновен от нея. (източник Уикипедия: https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)
Лабиринт
icon maze.svg difficulty level 1
screenshot maze

fun maze maze

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Описание: Помогни на Тъкс да се измъкне от този лабиринт.

Ръководство: Използвай клавишите със стрелки или плъзни екрана, за да придвижиш Тъкс до вратата.

В първите нива Тъкс се движи удобно през лабиринта, с по една стъпка при всяка команда.

За по-големи лабиринти има специален режим на ходене, наречен "режим на бързо бягане". Ако този режим е активиран, Тъкс ще тича автоматично докрай, докато стигне до разклонение и ти трябва да решиш, по кой път да продължи.

Можеш да разбереш, дали този режим е включен или не, като погледнеш краката на Тъкс: Ако Тъкс е бос, режимът "бързо бягане" е изключен. Ако пък носи червени спортни обувки, режимът е активиран.

На по-високи нива режимът за бързо бягане ще се активира автоматично. Ако искаш да използваш тази функция на по-ранните нива или искаш да я деактивиращ на по-високите нива, щракни върху иконата "бос/спортни обувки" в горния ляв ъгъл на екрана, за да превключиш режима.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
Лабиринта на програмиста
icon programmingMaze.svg difficulty level 3
screenshot programmingMaze

fun programmingMaze

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Описание: Това занимание учи да се програмира Такс да достигне целта си, като се използват прости инструкции, като например да се движи напред, да завива наляво или надясно.

Изисквания: Може да чете инструкции и да мисли логично, за да намери пътя.

Цел: Тъкс е гладен. Помогни му да намери риба, като го програмираш към правилното ледено блокче.

Ръководство: Избери инструкциите от менюто и ги подреди така, че да доведат Тъкс до целта му.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелките наляво и надясно: придвижване в избраната област
 • Стрелките нагоре и надолу: увеличават или намаляват брояча на циклите, ако е избрана зоната на циклите
 • Интервал: избор на инструкция или добавяне на избрана инструкция в основната/процедурата/областта на цикъла
 • Таb: превключване между зоната с инструкции и зоната с основни/процедури/цикли
 • Delete: премахване на избраната инструкция от областта на главната/процедурата/цикъла
 • Enter: стартиране на кода или връщане на Тъкс, когато не успее да достигне рибата

To add an instruction in main/procedure/loop area, select it from instructions area, then switch to the main/procedure/loop area and press Space.

За да промениш инструкцията в основната,процедурната зона и зоната на цикъла, избери я, след което премини към областта на инструкциите, избери нова инструкция и натисни интервал.
Логическа игра «овари» (с приятел)
icon oware_2players.svg difficulty level 2
screenshot oware_2players

strategy oware_2players

Harsh Kumar & Timothée Giet

Описание: Играй стратегическата игра на Oware с приятел.

Цел: Играта започва с по четири семена във всяка къща. Целта на играта е да се съберат повече семена от противника. Тъй като в играта има само 48 семена, събирането на 25 е достатъчно, за да се спечели играта. Тъй като броят на семената е четен, е възможно играта да завърши с равенство, при което всеки играч е събрал по 24.

Ръководство: Играчите се редуват да движат семената. Играчът на ход избира една от шестте къщички, които са под негов контрол. Играчът изважда всички семена от тази къщичка и ги разпределя, като пуска по едно във всяка къщичка обратно на часовниковата стрелка от тази къщичка. Този процес се нарича засяване. Семената не се разпределят в къщичките с най-малко точки, нито в къщичката, от която са изтеглени. Началната къщичка винаги остава празна; ако тя е съдържала 12 (или повече) семена, тя се пропуска, а дванадесетото семе се поставя в следващата къщичка.

Завладяването се случва само когато играчът доведе броя на къщичките на противника до точно две или три с последното семе, което е посял в този ход. При това винаги се улавят семената в съответната къщичка, а може би и повече: ако предишното до последно семе също е довело къщичката на противника до две или три, те също се улавят и така нататък, докато се достигне до къщичка, която не съдържа две или три семена или не принадлежи на противника. Заловените семена се поставят в къщичката на играча, който печели точки. Въпреки това, ако даден ход може да улови всички семена на противника, улавянето се губи, тъй като това би попречило на противника да продължи играта, и вместо това семената се оставят на дъската.

Ако всички къщички на противника са празни, настоящият играч трябва да направи ход, който да даде семена на противника. Ако такъв ход не е възможен, текущият играч завзема всички семена в собствената си територия, с което играта приключва.
Логическа игра «овари» (срещу Тъкс)
icon oware.svg difficulty level 2
screenshot oware

strategy oware

Harsh Kumar & Timothée Giet

Описание: Играй стратегическата игра на Oware срещу Тъкс.

Цел: Играта започва с по четири семена във всяка къща. Целта на играта е да се съберат повече семена от противника. Тъй като в играта има само 48 семена, събирането на 25 е достатъчно, за да се спечели играта. Тъй като броят на семената е четен, е възможно играта да завърши с равенство, при което всеки играч е събрал по 24.

Ръководство: Играчите се редуват да движат семената. Играчът на ход избира една от шестте къщички, които са под негов контрол. Играчът изважда всички семена от тази къщичка и ги разпределя, като пуска по едно във всяка къщичка обратно на часовниковата стрелка от тази къщичка. Този процес се нарича засяване. Семената не се разпределят в къщичките с най-малко точки, нито в къщичката, от която са изтеглени. Началната къщичка винаги остава празна; ако тя е съдържала 12 (или повече) семена, тя се пропуска, а дванадесетото семе се поставя в следващата къщичка.

Завладяването се случва само когато играчът доведе броя на къщичките на противника до точно две или три с последното семе, което е посял в този ход. При това винаги се улавят семената в съответната къщичка, а може би и повече: ако предишното до последно семе също е довело къщичката на противника до две или три, те също се улавят и така нататък, докато се достигне до къщичка, която не съдържа две или три семена или не принадлежи на противника. Заловените семена се поставят в къщичката на играча, който печели точки. Въпреки това, ако даден ход може да улови всички семена на противника, улавянето се губи, тъй като това би попречило на противника да продължи играта, и вместо това семената се оставят на дъската.

Ако всички къщички на противника са празни, настоящият играч трябва да направи ход, който да даде семена на противника. Ако такъв ход не е възможен, текущият играч завзема всички семена в собствената си територия, с което играта приключва.
Лява или дясна ръка?
icon leftright.svg difficulty level 2
screenshot leftright

puzzle leftright

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Определяне каква е ръката - дясна или лява.

Цел: Разграничаване на дясната и лявата ръка от различни гледни точки. Пространствено представяне.

Ръководство: Показва се ръка: лява или дясна е тя? Щракни върху левия или десния бутон в зависимост от показаната ръка.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелка наляво: отговор с лявата ръка
 • Стрелка надясно: отговор с дясната ръка
Мелодия
icon melody.svg difficulty level 2
screenshot melody

discovery memory music melody

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Изсвири същите тонове.

Изисквания: Умение за работа с мишката.

Цел: Занимание за трениране на слуха.

Ръководство: Изслушай възпроизведената звукова последователност и я повтори, като щракнеш върху пръчките на ксилофона. Можеш да прослушаш отново звуковата последователност, като щракнеш върху бутона за повторение.
Мозайка
icon mosaic.svg difficulty level 1
screenshot mosaic

puzzle mosaic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Постави всеки елемент на същото място, както в дадения пример.

Ръководство: Първо избери елемент от списъка, а след това щракни върху място от мозайката, за да поставиш елемента.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: навигиране в дадена област
 • Интервал или Enter: избиране или поставяне на елемент
 • Tab: превключване между списъка с предмети и мозайката
Морски шах (с приятел)
icon tic_tac_toe_2players.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe_2players

strategy tic_tac_toe_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание: Постави три знака в редица.

Цел: Постави три знака във всеки хоризонтален, вертикален или диагонален ред, за да спечелиш играта.

Ръководство: Игра с приятел. Когато си на ход, щракни върху квадрата, който искаш да маркираш. Първият играч, който създаде линия от 3 собствени маркирания, печели.
Морски шах (срещу Тъкс)
icon tic_tac_toe.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe

strategy tic_tac_toe

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание: Постави три знака в редица.

Цел: Постави три знака във всеки хоризонтален, вертикален или диагонален ред, за да спечелиш играта.

Ръководство: Игра с Тъкс. Когато си на ход, щракни върху квадрата, който искаш да маркираш. Първият играч, който създаде линия от 3 собствени маркирания, печели.
Тъкс ще играе по-добре, когато повишите нивото.
Музикални инструменти
icon instruments.svg difficulty level 4
screenshot instruments

discovery music instruments

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Кликни върху правилните музикални инструменти.

Цел: Запознаване с музикалните инструменти.

Ръководство: Кликни върху правилния музикален инструмент.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Клавиш интервал или въведи: избиране на предмет
 • Tab: повтаряне на звука на инструмента
Музиката по света
icon explore_world_music.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_music

discovery music explore_world_music

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Научи повече за музиката на света.

Цел: По-добро ориентиране в многообразието от музика по света.

Ръководство: В това занимание има три нива.

В първото ниво се запознаваш с музика от цял свят. Щракни върху всеки куфар, за да научиш за музиката от този район и да чуеш кратка извадка. Учи добре, защото ще бъдете тествани във второ и трето ниво.

Във второто ниво ще чуеш извадка от музика и трябва да посочиш мястото, което съответства на тази музика. Кликни върху бутона за възпроизвеждане, ако искаш да чуеш музиката отново.

В третото ниво трябва да се избере мястото, което отговаря на текстовото описание на екрана.

Заслуги: Изображенията са взети от https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org
 • "Onalaska-Practice6" by Tom Harpel (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onalaska-Practice6.jpg), CC BY 2.0
 • "Australia Aboriginal Culture 009" by Steve Evans (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Aboriginal_Culture_009.jpg), CC BY 2.0
 • "Lunny irvine o flynn glackin" by candyschwartz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunny_irvine_o_flynn_glackin.jpg), CC BY 2.0
 • "08-rock-n-roll" by Karel Schmiedberger (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:08-rock-n-roll.ogg), CC BY 3.0
 • "The Wind that Shakes the Barley" by peakfiddler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wind_that_Shakes_the_Barley.ogg), CC BY 3.0
Назови изображението
icon imagename.svg difficulty level 3
screenshot imagename

reading words imagename

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание: Завлечи всеки елемент над името му.

Изисквания: Умение за четене.

Цел: Речник и четене.

Ръководство: Завлечи всяка картинка от страни към съответното име в основната област. Щракни върху бутона OK, за да провериш отговора си.
Назови тази нота
icon note_names.svg difficulty level 4
screenshot note_names

discovery music note_names

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Описание: Научаване на имената на нотите, басов и виолинов ключ.

Цел: Разбиране на нотите и наименуването им. Подготви се за заниманията "Свирене на пиано" и "Композиране на пиано".

Ръководство: Разпознай правилно нотите и изкарай 100 %, за да завършиш нивото.
Намери деня
icon find_the_day.svg difficulty level 6
screenshot find_the_day

math measures find_the_day

Amit Sagtani & Timothée Giet

Описание: Намери правилната дата и я избери в календара.

Изисквания: Основи на календара.

Цел: Научи се да броиш дните и да намираш датата в календара.

Ръководство: Прочети инструкциите и извърши исканото изчисление, за да намериш датата. След това избери тази дата в календара и потвърди отговора си, като щракнеш върху бутона OK.

В някои нива трябва да се намери деня от седмицата за дадена дата. В този случай кликни върху съответния ден от седмицата в списъка.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: навигация в отговорите
 • Интервал или Enter: потвърждаване на отговора
Намери детайлите
icon details.svg difficulty level 1
screenshot details

discovery arts details

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание: Постави предметите на съответните им места.

Ръководство: Попълни пъзела, като завлечеш всяко парче отстрани до съответното място в пъзела.

Заслуги: Изображенията са от Wikimedia Commons.
 • "Chateau de Chenonceau 2008" by Ra-smit (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_Chenonceau_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Egeskov Slot spejling" by Malene Thyssen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egeskov_Slot_spejling.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Eilean Donan castle - 95mm" by Guillaume Piolle (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilean_Donan_castle_-_95mm.jpg), CC BY 3.0
 • "DK Fanoe Windmill01" by Cnyborg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DK_Fanoe_Windmill01.JPG), CC BY-SA 3.0
 • "Pyramids at Gizah" by Ricardo Liberato (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramids_at_Gizah.jpg), CC BY-SA 2.0
 • "Louvre 2007 02 24 c" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_2007_02_24_c.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Nagoya Castle(Edit2)" by Base64 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagoya_Castle(Edit2).jpg), CC BY-SA 3.0
 • "NotreDameDeParis" by Sanchezn (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NotreDameDeParis.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Castle Neuschwanstein" by Softeis (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Sydney Opera House - Dec_2008" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_-_Dec_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Taj Mahal in March 2004" by Dhirad (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tour Eiffel Wikimedia Commons" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tower Bridge London Feb 2006" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_Bridge_London_Feb_2006.jpg), CC BY-SA 4.0
Намери допълнението на десетката
icon tens_complement_find.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_find

math arithmetic tens_complement_find

Samarth Raj & Timothée Giet

Описание: Намери допълнението на десетте на всяко число.

Изисквания: Числа от 1 до 10 и допълнения.

Цел: Научаване на намиране допълнението на десетте.

Ръководство: Създай двойки числа, равни на десет. Избери число в списъка, след което избери празно място на операцията и премести избраното число там.
Когато всички редове са завършени, натисни бутона OK, за да потвърдиш отговорите. Ако има неправилни отговори, в съответните редове ще се появи иконка с две кръстосани линии. За да коригираш грешките, щракни върху сгрешените числа, за да ги премахнеш и повтори предишните стъпки.
Намери региона
icon geo-country.svg difficulty level 2
screenshot geo-country

sciences geography geo-country

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание: Постави областите, за да завършиш картите на държавите.

Ръководство: Завлечи различните области на страната на правилните им места, за да се завърши картата.
Намери съседните числа.
icon adjacent_numbers.svg difficulty level 1
screenshot adjacent_numbers

math numeration adjacent_numbers

Alexandre Laurent & Timothée Giet

Описание: Намери липсващите съседни числа.

Цел: Научи се да подреждаш числата.

Ръководство: Намери числата, които се изискват и ги завлечи до съответстващото място.
Намери частите
icon fractions_find.svg difficulty level 5
screenshot fractions_find

math arithmetic fractions_find

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Намери правилния числител и знаменател на представената дроб.
Натисни главна буква
icon click_on_letter_up.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter_up

reading letters click_on_letter_up

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Описание: Чуй дадена буква и кликни върху нея.

Изисквания: Визуално разпознаване на букви.

Цел: Разпознаване на имена на буквите.

Ръководство: Изговарят се букви. Кликни върху съответната буква в основната област. Можеш да чуеш отново буквата, като щракнеш иконата с устните.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: избиране на предмет
 • Tab: повтаряне на въпроса
Натисни малка буква
icon click_on_letter.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter

reading letters click_on_letter

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Описание: Чуй дадена буква и кликни върху нея.

Изисквания: Визуално разпознаване на букви.

Цел: Разпознаване на имена на буквите.

Ръководство: Изговарят се букви. Кликни върху съответната буква в основната област. Можеш да чуеш отново буквата, като щракнеш иконата с устните.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: избиране на предмет
 • Tab: повтаряне на въпроса
Научи събиране
icon learn_additions.svg difficulty level 2
screenshot learn_additions

math arithmetic learn_additions

Timothée Giet

Описание: Научи събиране с малки числа.

Цел: Научи събиранията, като преброите резултата им.

Ръководство: На екрана се показва събиране. Изчисли резултата, попълни съответния брой кръгове и потвърди отговора си.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: избиране или отмяна на избора на кръг
 • Enter: потвърждаване на отговора
Нахрани Тъкс
icon reversecount.svg difficulty level 2
screenshot reversecount

math numeration reversecount

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Описание: Тъкс е гладен. Помогни му да намери рибата, като преброиш до правилния леден блок.

Изисквания: Може да разчита числата върху домино.

Цел: Тъкс е гладен. Помогни му да намери рибата, като преброиш до правилния леден блок.

Ръководство: Кликни върху доминото, за да укажеш, колко ледени блока има между Тъкс и рибата. Щракни върху доминото с десния бутон на мишката, за да броиш назад. Когато приключиш, щракни върху бутона OK или натисни клавиша Enter.
Невидим лабиринт
icon mazeinvisible.svg difficulty level 4
screenshot mazeinvisible

fun maze mazeinvisible

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Описание: Изведи Тъкс от невидимия лабиринт.

Ръководство: Използвай клавишите със стрелки или плъзни екрана, за да придвижиш Тъкс до вратата. Използвай иконата на лабиринта или интервала, за да превключваш между невидим и видим режими. Видимият режим просто ти показва твоето положение, подобно на карта. Не можеш да движиш Тъкс във видим режим.

В първите нива Тъкс се движи удобно през лабиринта, с по една стъпка при всяка команда.

За по-големи лабиринти има специален режим на ходене, наречен "режим на бързо бягане". Ако този режим е активиран, Тъкс ще тича автоматично докрай, докато стигне до разклонение и ти трябва да решиш, по кой път да продължи.

Можеш да видиш, дали този режим е включен или не, като погледнеш краката на Тъкс: Ако Тъкс е с боси крака, режимът "бързо бягане" е изключен. Ако пък носи червени спортни обувки, режимът е активиран.

На по-високи нива режимът за бързо бягане ще се активира автоматично. Ако искаш да използваш тази функция на по-ранните нива или искаш да я деактивиращ на по-високите нива, щракни върху иконата "бос/спортни обувки" в горния ляв ъгъл на екрана, за да превключиш режима.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: превключване между невидим и видим режим
Обогати речника си
icon lang.svg difficulty level 4
screenshot lang

reading vocabulary lang

siddhesh suthar & Timothée Giet

Описание: Завърши заниманията за изучаване на езика.

Изисквания: Умение за четене.

Цел: Обогатяване на речника на родния или на чужд език.

Ръководство: Прегледай набор от думи. Всяка дума се показва с глас, текст и изображение.
След това следват упражнения за разпознаване на текста от гласа и изображението, после само от гласа и накрая упражнение за въвеждане текст.

В настройките можеш да избереш езика, който искаш да изучаваш.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: избиране на елемент от списъка
 • Enter: потвърждаване на отговора, когато бутонът OK е видим
 • Tab: повтаряне на думата

Заслуги: Images originally released by the Art4Apps project (https://web.archive.org/web/20120908214126/http://www.art4apps.org/) under CC BY-SA 3.0 license. Upscaled and smoothed derivative images.
Огледален образ
icon redraw_symmetrical.svg difficulty level 4
screenshot redraw_symmetrical

puzzle redraw_symmetrical

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Нарисувай картинката върху празната мрежа, сякаш я гледаш в огледало.

Ръководство: Първо, избери правилния цвят от лентата с инструменти. Щракни върху мрежата и завлечи, за да боядисваш, след което освободи щракването, за да спреш рисуването.

Управление с клавиатурата:
 • Цифри: избери цвят
 • Стрелки: придвижване в мрежата
 • Space или Enter: рисуване
Опознай Брайловата азбука
icon braille_alphabets.svg difficulty level 5
screenshot braille_alphabets

reading letters braille braille_alphabets

Arkit Vora & Timothée Giet

Описание: Научи и запомни брайловата система.

Цел: Нека децата да се запознаят с брайловата система.

Ръководство: Екранът има 3 секции: интерактивна брайлова клетка, инструкция, която ви казва символа, който трябва да се възпроизведе, а в горната част брайловите знаци. които да се използват като справка. На всяко ниво се научават 10 знака. Възпроизведи искания символ в интерактивната брайлова клетка.

Можете да отворите брайловата диаграма, като щракнете върху иконата на синята брайлова клетка.

Управление с клавиатурата:
 • Цифри: 1 до 6 изберете/отменете съответните точки
 • Интервал: отваряне или затваряне на брайловата таблица
Опознай морзовия код
icon morse_code.svg difficulty level 3
screenshot morse_code

reading letters morse_code

Souradeep Barua , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Научи се, как се общува с международната морзова азбука.

Изисквания: Запознаване с азбуката и числата.

Цел: Трябва да изпращаш и получаваш букви и цифри в международния морзов код.

Ръководство: В заниманието се изисква да изпратиш съобщение в морзов код , или да получиш съобщение в морзов код, което трябва да се преобразува в букви или цифри. За да научиш морзовия код, можеш да правиш справки в таблицата с кодове, която съдържа всички букви и цифри.
Опростена кула на Ханой
icon hanoi.svg difficulty level 2
screenshot hanoi

discovery logic hanoi

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Направи зададената кула.

Изисквания: Работа с мишката.

Цел: Построй кулата вдясно в празната област.

Ръководство: Завлечи по един диск, от една кула на друга, за да построиш кулата вдясно в празната област.

Заслуги: Концепция, взета от игрите на EPI.
Открий разликите
icon photo_hunter.svg difficulty level 2
screenshot photo_hunter

fun photo_hunter

Stefan Toncu & Timothée Giet

Описание: Открий разликите между двете картинки.

Цел: Визуално възприятие.

Ръководство: Наблюдавай внимателно двете картинки. Има някои малки разлики. Когато откриеш разлика, кликни върху нея.
Оцветяване на диаграми
icon graph-coloring.svg difficulty level 1
screenshot graph-coloring

discovery logic graph-coloring

Akshat Tandon & Timothée Giet

Описание: Оцвети графиката така, че да няма два съседни възела с един и същ цвят.

Изисквания: Възможност за различаване на различни цветове/форми, усещане за позиции.

Цел: Различаване на цветовете, формите и разположението на предметите един спрямо друг.

Ръководство: Постави цветовете/формите върху графиката, така че да няма два съседни възела с един и същ цвят. Избери възел, след което избери елемент от списъка, за да го поставиш върху възела.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки надясно и наляво: навигация
 • Интервал: избиране на предмет
Падащи думи
icon wordsgame.svg difficulty level 2
screenshot wordsgame

computer keyboard reading words wordsgame

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Описание: Напиши падащите думи, преди да са стигнали до земята.

Изисквания: Манипулиране на клавиатурата.

Цел: Тренировка с клавиатурата.

Ръководство: Напиши цялата дума, докато пада, преди да достигне земята.
Падащи зарчета
icon smallnumbers.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers

computer keyboard math numeration smallnumbers

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Преброй броя на точките върху зарчето, преди то да достигне земята.

Изисквания: Умения за броене.

Цел: Преброй точките за зададеното време.

Ръководство: Въведи броя на точките, които виждате върху всяко падащо зарче.

Управление с клавиатурата:
 • Цифри: въведи отговора си
Паметници на културата
icon explore_monuments.svg difficulty level 3
screenshot explore_monuments

sciences geography explore_monuments

Ayush Agrawal & Timothée Giet

Описание: Разглеждане на културните паметници по света.

Изисквания: Световни културни паметници.

Цел: Запознаване с различни паметници от цял ​​свят и запомняне на тяхното местоположение.

Ръководство: Щракни върху точките, за да прочетеш информацията за монументите и след това ги намери на картата.

Заслуги: Снимките са взети от Уикипедия.
 • "Chichen Itza 3" by Daniel Schwen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chichen_Itza_3.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "1 cristor redentor 2014" by Chensiyuan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_cristor_redentor_2014.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "Taj Mahal, Agra, India" by Yann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg), CC BY-SA 4.0
Пари
icon money.svg difficulty level 2
screenshot money

math money measures money

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Упражнение за използване на пари.

Изисквания: Може да брои.

Цел: Трябва да купиш различни предмети и да посочиш точната им цена. На по-високите нива се показват няколко предмета и първо трябва да се изчисли общата им цена.

Ръководство: Кликни или докосни монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платиш. Ако искаш да премахнеш монета или банкнота, кликни или докосни върху нея в горната част на екрана.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки наляво и надясно: навигиране в дадена област
 • Клавиш интервал или въведи: избиране на предмет
 • Tab: превключване между долната и горната област
Плащане с банкноти и монети
icon money_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_cents

math money measures money_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Упражняване на използването на пари, включително стотинки.

Изисквания: Може да брои.

Цел: Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете.

Ръководство: Кликни върху монетите или върху банкнотите в долната част на екрана, за да платиш. Ако искаш да премахнеш монета или банкнота, кликни върху тях в горната част на екрана.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки наляво и надясно: навигиране в дадена област
 • Клавиш интервал или въведи: избиране на предмет
 • Tab: превключване между долната и горната област
Подай топката на Тъкс
icon ballcatch.svg difficulty level 1
screenshot ballcatch

computer keyboard ballcatch

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Натисни едновременно клавишите със стрелки ляво и дясно, за да подадеш топката направо.

Ръководство: Натисни едновременно клавишите със стрелки ляво и дясно, за да подадеш топката направо. На сензорен екран трябва да докоснеш двете ръце едновременно.
Подреди щанда
icon algorithm.svg difficulty level 2
screenshot algorithm

discovery logic algorithm

Bharath M S & Timothée Giet

Описание: Завърши подреждането на плодове.

Цел: Трениране на логиката.

Ръководство: Виж двете последователности. Всеки плод в първата последователност е заменен с друг плод във втората последователност. Запомни този модел и попълни втората последователност, като използваш правилния плод.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Клавиш интервал или въведи: избиране на предмет
Подреждане на букви
icon ordering_alphabets.svg difficulty level 2
screenshot ordering_alphabets

reading letters ordering_alphabets

Rudra Nil Basu , Harsh Kumar & Timothée Giet

Описание: Подреди дадените букви в азбучен ред или в обратен азбучен ред според заданието.

Изисквания: Умение за четене.

Цел: Научи последователността на буквите в азбуката.

Ръководство: Показват се някои писма. Завлечи ги в горната зона по азбучен ред или в обратен азбучен ред според заданието.
Подреждане на изречения
icon ordering_sentences.svg difficulty level 2
screenshot ordering_sentences

reading words ordering_sentences

Harsh Kumar , Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Описание: Подреди дадените думи, за да се образува смислено изречение.

Изисквания: Умение за четене.

Цел: Подреди думите, за да се образуват смислени изречения.

Ръководство: Предоставени са няколко думи. Постави ги в горната област, за да образуват смислено изречение.
Подреждане на пъзел
icon paintings.svg difficulty level 1
screenshot paintings

discovery arts puzzle paintings

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание: Постави частите, за да възстановиш оригиналните картини.

Изисквания: Работа с мишката: движение, плъзгане и пускане.

Цел: Развитие на пространствено въображение.

Ръководство: Постави парчетата на правилното място, за да възстановиш картината.
Подреждане на четири (с приятел)
icon align4_2players.svg difficulty level 2
screenshot align4_2players

strategy align4_2players

Bharath M S & Timothée Giet

Описание: Подреждане на четири жетона в редица.

Цел: Създайте линия от 4 жетона по хоризонтала (легнал), по вертикала (изправен) или по диагонала.

Ръководство: Играй с приятел. Редувайте се да кликвате върху линията, в която искате да пуснете жетон. Първият играч, който създаде линия от 4 жетона, печели.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелка наляво: преместване на фигурата наляво
 • Стрелка надясно: преместване на фигурата надясно
 • Интервал или стрелка надолу: пускане на фигурата
Подреждане на числа
icon ordering_numbers.svg difficulty level 2
screenshot ordering_numbers

math numeration ordering_numbers

Rudra Nil Basu , Emmanuel Charruau , Harsh Kumar & Timothée Giet

Описание: Подредете дадените числа във възходящ или низходящ ред, според заданието.

Изисквания: Броене.

Цел: Сравняване на числа.

Ръководство: Предоставени са няколко числа. Завлечи ги в горната област във възходящ или низходящ ред, според заданието.
Пожарникар
icon followline.svg difficulty level 1
screenshot followline

computer mouse followline

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Пожарникарят трябва да спре пожара, но маркучът е запушен.

Цел: Фина двигателна координация.

Ръководство: Премести мишката или пръста си върху тапата, която е представена като червена част от маркуча. Това ще я премести, като я приближи стъпка по стъпка до огъня. Внимавай, ако се отдалечиш от маркуча, тапата ще се върне назад.
Позиции
icon positions.svg difficulty level 3
screenshot positions

discovery logic positions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Описание: Намери позицията на момчето спрямо кутията.

Изисквания: Може да чете.

Цел: Опиши относителното положение на обекта.

Ръководство: Ще видиш различни картинки с момче и кутия. Трябва да познаеш позицията на момчето спрямо кутията.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: потвърждаване на избрания отговор
Познай 24
icon guess24.svg difficulty level 4
screenshot guess24

math arithmetic guess24

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Описание: Изчисли, за да намериш 24.

Изисквания: Да може да изчислява със събиране, изваждане, умножение и деление.

Цел: Научаване на пресмятане с четирите оператора.

Ръководство: Използвай четирите числа с дадени оператори, за да намериш 24.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: придвижване в числата и операторите
 • Интервал, Return или Enter: избиране или отменяне на избора на текущата стойност или оператор
 • Клавиши за оператори (+, -, *, /): избери оператор
 • Backspace или Delete: отмяна на последната операция
 • Tab: превключване между числа и оператори
Познай сметката
icon guesscount.svg difficulty level 3
screenshot guesscount

math arithmetic guesscount

Rahul Yadav & Timothée Giet

Описание: Познай алгебраичния израз, като плъзнеш квадратчетата, за да получишнеобходимия резултат.

Изисквания: Запознаване с аритметичните операции.

Цел: Интуиция и практика за изчисления, подобни на алгебричните.

Ръководство: Постави подходящите числа и оператори в полетата, за да получиш числото, което трябва да познаеш в заданието.
Познай числото
icon guessnumber.svg difficulty level 3
screenshot guessnumber

math numeration guessnumber

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Описание: Помогни на Тъкс да избяга от пещерата, като открие скритото число.

Изисквания: Числа.

Ръководство: Прочети упътванията, които ти казват, в какъв интервал е числото, което трябва да намериш. Въведи число в горното дясно поле за въвеждане. Ще ти бъде съобщено, дали твоето число е по-голямо или по-малко от това, което трябва да намериш. След това опитай отново, докато намериш правилния отговор. Разстоянието между Тъкс и дясната страна на екрана показва колко далеч си от числото за намиране. Ако Тъкс е над или под вертикалния център на екрана, това означава, че числото ти е по-голямо или по-малко числото за намиране.

Управление с клавиатурата:
 • Цифри: въведи число
 • Backspace: изтриване на число
Попълни пъзела
icon babyshapes.svg difficulty level 1
screenshot babyshapes

computer babyshapes

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание: Постави предметите на съответните им места.

Ръководство: Завърши пъзела, като завлечеш всеки предмет отстрани до съответното му място.

Заслуги: Картинката на кучето е предоставена от Andre Connes и е лицензирана под GPL
Поредица от букви
icon alphabet-sequence.svg difficulty level 2
screenshot alphabet-sequence

reading letters alphabet-sequence

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Премести хеликоптера, за да хванеш облаците, следвайки реда на азбуката.

Изисквания: Може да разпознава буквите.

Цел: Последователност на азбуката.

Ръководство: Хвани буквите от азбуката. С клавиатурата използвай клавишите със стрелки, за да движиш хеликоптера. С посочващо устройство просто щракни или докосни целевото място. За да разбереш, коя буква трябва да хванеш, можеш да я запомниш или да провериш долния десен ъгъл.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: местене на хеликоптера
Поредица от числа
icon number_sequence.svg difficulty level 2
screenshot number_sequence

math numeration number_sequence

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Описание: Докосни числата в правилния ред.

Цел: Може да брои.

Ръководство: Нарисувай картинката, като щракнеш върху всяка цифра в правилния ред.
Посочи роднините
icon family_find_relative.svg difficulty level 2
screenshot family_find_relative

sciences history family_find_relative

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Описание: Кликни върху двойката, съответстваща на дадената връзка.

Изисквания: Четене, преместване и щракване с мишката.

Цел: Запознаване с родствените отношения в едно семейство според линейната система, използвана в повечето западни страни.

Ръководство: Показано е родословно дърво с някои инструкции.
Кръговете са свързани с линии за отбелязване на връзките. Брачните двойки се отбелязват с пръстен на връзката.
Щракни върху двойката членове на семейството, която съответства на дадената връзка.
Практика за вертикално четене
icon readingv.svg difficulty level 2
screenshot readingv

reading words readingv

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Прочети вертикален списък от думи и кажи, дали дадената дума е в него.

Изисквания: Умение за четене.

Цел: Тренировка за бързо четене.

Ръководство: На екрана е показана дума. Списък с думи ще се появи и ще изчезне хоризонтално. Има ли я думата в списъка?
Преброй плодовете
icon enumerate.svg difficulty level 2
screenshot enumerate

math numeration enumerate

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Описание: Разположи предметите така, че най-лесно да могат да се преброят.

Изисквания: Просто броене.

Цел: Упражнение за броене.

Ръководство: Първо, правилно подреди предметите, така че да може да се преброят и тогава, щракни върху предмета от списъка с отговори в горната лява зона и въведи съответния отговор с клавиатурата.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелка нагоре: избери следващия елемент
 • Стрелка надолу: избиране на предишния предмет
 • Цифри: въведете отговора си за избрания елемент
 • Enter: Потвърждаване на отговора (ако настройката „Потвърждаване на отговорите е зададена на „ОК бутон“)
Преброяване и оцветяване на кръгове
icon learn_digits.svg difficulty level 1
screenshot learn_digits

math numeration learn_digits

Timothée Giet

Описание: Научи цифрите от 0 до 9.

Цел: Научи цифрите, като преброиш съответната им стойност.

Ръководство: На екрана се показва една цифра. Попълни съответния брой кръгчета и потвърдете отговора си.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал: избиране или отмяна на избора на кръг
 • Enter: потвърждаване на отговора
 • Tab: кажи числото отново
Премести мишката или докосни екрана
icon erase.svg difficulty level 1
screenshot erase

computer mouse erase

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Премести мишката или докосни екрана, за да изтриеш блоковете и да откриеш изображението отзад.

Изисквания: Работа с мишката.

Цел: Моторна координация.

Ръководство: Премести мишката или докосни екрана върху блоковете, за да изчезнат.

Заслуги:
 • "Alpaca" by Dietmar Rabich / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BClmen,_B%C3%B6rnste,_Alpakas_--_2020_--_5338.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Pollinationn" by aussiegall (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollinationn.jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, sharpening
 • "Butterfly" by © 2014 Jee & Rani Nature Photography (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parantica_aglea_at_Nayikayam_Thattu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Calf" by Basile Morin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_photograph_of_a_calf%27s_head_looking_at_the_viewer_with_pricked_ears_in_Don_Det_Laos.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Camels" by Alexandr frolov (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camelus_bactrianus_in_western_Mongolia_02.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Caterpillar" by Ivar Leidus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papilio_machaon_-_Daucus_carota_-_Keila.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Chamaeleo chamaeleon Samos Griechenland" by Benny Trapp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BennyTrapp_Chamaeleo_chamaeleon_Samos_Griechenland.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping, sharpening
 • "Cheetah" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheetah_(Acinonyx_jubatus)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Dolphin" by טל שמע (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilat_Dolphin_Reef_(3).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Flying fox" by Andrew Mercer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_headed_flying_fox_-_AndrewMercer_IMG41848.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Hylobates lar - Kaeng Krachan WB" by JJ Harrison (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylobates_lar_-_Kaeng_Krachan_WB.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping
 • "Goat" by JoachimKohlerBremen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walliser_Schwarzhalsziege,_Belalp_2014.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gorilla" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain_gorilla_(Gorilla_beringei_beringei)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gosling" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graugans-G%C3%B6ssel_(anser_anser)_im_Naturschutzgebiet_Wagbachniederung.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Heron" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purpurreiher_(ardea_purpurea)_im_Flug_-_NSG_Wagbachniederung_1.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping
 • "Horse" by Eatcha (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaniskari_Horse_in_Ladakh.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "A posing kitten" by GalgenTX (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_posing_kitten_(Flickr).jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, colour adjustment, sharpening
 • "Long nosed monkey" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proboscis_monkey_(Nasalis_larvatus)_female_and_baby.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Macaque" by PJeganathan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonnet_macaques_in_anaimalai_hills_JEG2730.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Meerkats" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_(Suricata_suricatta)_Tswalu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Northern harrier" by Frank Schulenburg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_northern_harrier_in_flight-1142.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Nubian ibex" by Rhododendrites (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juvenile_Nubian_ibex_in_Mitzpe_Ramon_(40409).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Penguin" Photo: Gordon Leggett / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-03_Chinstrap_penguin_on_Barrientos_Island,_Antarctica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Rhinoceros" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_rhinoceros_(Rhinoceros_unicornis)_4.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Spoonbills" by Ryzhkov Sergey (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Squirrel" by Роман Наумов (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Swans" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mute_swans_(Cygnus_olor)_and_cygnets.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Toucan" by LG Nyqvist (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pteroglossus_torquatus_Costa_Rica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
Прерисувай шарките
icon redraw.svg difficulty level 3
screenshot redraw

puzzle redraw

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Начертай показаната картинка в празната мрежа.

Ръководство: Първо, избери правилния цвят от лентата с инструменти. Щракни върху мрежата и завлечи, за да боядисваш, след което освободи щракването, за да спреш рисуването.

Управление с клавиатурата:
 • Цифри: избери цвят
 • Стрелки: придвижване в мрежата
 • Space или Enter: рисуване
Пропусната буква
icon missing-letter.svg difficulty level 2
screenshot missing-letter

reading words missing-letter

Amit Tomar & Timothée Giet

Описание: Намери липсващата буква, за да се довърши думата.

Изисквания: Четене на думи.

Цел: Упражнения за четене.

Ръководство: В главната област се показва картинка, а под картинката е написана непълна дума. Щракни върху липсващата буква, за да попълниш думата или въведи буквата на клавиатурата.

Управление с клавиатурата:
 • Tab: повтаряне на думата
Прости букви
icon gletters.svg difficulty level 2
screenshot gletters

computer keyboard reading letters gletters

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Описание: Напиши падащите букви, преди да са достигнали земята.

Цел: Съпоставяне на буквите между екрана и клавиатурата.

Ръководство: Напиши падащите букви, преди да са достигнали земята.
Пъзел 15
icon fifteen.svg difficulty level 5
screenshot fifteen

discovery logic fifteen

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Премести всеки елемент, за да пресъздадеш картинката.

Цел: Подреди елементите в правилния ред.

Ръководство: Кликнете или плъзнете върху някоя фигура до празното място и тя ще се премести на празното място.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: преместване на фигурата до празното място.
Пъзел игра Танграм
icon tangram.svg difficulty level 3
screenshot tangram

puzzle tangram

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Целта е да се образува дадена форма.

Изисквания: Работа с мишката.

Цел: От Уикипедия, свободната енциклопедия. Танграм (на китайски: буквално "седем дъски на хитростта") е китайски пъзел. Макар че често се казва, че танграмът е е древен, съществуването му е потвърдено едва през 1800 г. Той се състои от 7 части, наречени тан, които се съединяват, за да образуват квадрат; Като се използва страната на квадрата като 1 единица, 7-те части се състоят от:
5 правоъгълни равнобедрени триъгълника, включително:
- 2 малки по размер (крачета на 1)
- 1 среден (краища на квадратен корен от 2)
- 2 големи (краища на 2)
1 квадрат (страна на 1) и
1 паралелограм (страна 1 и корен квадратен от 2)

Ръководство: Премести частите, като ги завличаш. Бутонът за симетрия се появява при части, които го поддържат. Щракни върху бутона за въртене или плъзни около него, за да завъртиш избраната част. Виж заниманието "Бебешки пъзел" за по-просто въведение в Tangram.
Размяна на десетте допълнения
icon tens_complement_swap.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_swap

math arithmetic tens_complement_swap

Samarth Raj & Timothée Giet

Описание: Размени числата, така че да се образуват двойки, равни на десет.

Изисквания: Числа от 1 до 30 и допълнения.

Цел: Научаване на допълнението на десет, за да се оптимизират реда на числата в дадена операция.

Ръководство: Създай двойки числа, равни на десет във всяка скоби. Избери число, след което избери друг номер от една и съща операция, за да смените позицията си. Когато всички линии са завършени, натисни бутона OK, за да потвърдиш отговорите. Ако някои отговори са неправилни , иконка с две кръстосани линии ще се появи на съответните линии. Коригирайте грешките, след което отново натисни бутона OK.
Разчитане на линийката
icon graduated_line_read.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_read

math numeration graduated_line_read

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Описание: Разчитане на стойности на линийка

Изисквания: Разчитане и подреждане на числа

Цел: Научи се да разчиташ линийката

Ръководство: Използвайте цифровия блок или клавиатурата, за да въведете стойността, съответстваща на даденото място на градуираната линия.
Управление с клавиатурата:
 • Числа: въвеждане на числа
 • Backspace: изтриване на последната цифра
 • Delete: нулиране на отговора
 • Интервал, Return или Enter: потвърждаване на отговора
Разчитане на упътвания спрямо Тъкс
icon path_decoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding_relative

discovery logic path_decoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Описание: Следвай дадените указания, за да помогнеш на Тъкс да достигне целта.

Ръководство: Кликни върху квадратчетата на мрежата, за да преместиш Тъкс, следвайки дадените указания.

Посоките са относителни спрямо текущата ориентация на Тъкс.

Това означава, че със стрелката нагоре се движи напред, стрелката надолу се движи назад, с лявата стрелка се обръща на лявата страна, а с дясната стрелка съответно на дясната страна на Тъкс.
Разчитане на упътвания спрямо екрана
icon path_decoding.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding

discovery logic path_decoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Описание: Следвай дадените указания, за да помогнеш на Тъкс да достигне целта.

Ръководство: Кликни върху квадратчетата на мрежата, за да преместиш Тъкс, следвайки дадените указания.

Посоките са абсолютни, те не зависят от текущата ориентация на Тъкс.
Релативен лабиринт
icon mazerelative.svg difficulty level 3
screenshot mazerelative

fun maze mazerelative

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Описание: Помогни на Тъкс да се измъкне от този лабиринт (движенията са относителни).

Ръководство: Използвай клавишите със стрелки или плъзни екрана, за да придвижиш Тъкс до вратата.

В този лабиринт ходовете са относителни (от първо лице). Ляво и дясно се използват за завъртане, а нагоре - за придвижване напред.

В първите нива Тъкс се движи удобно през лабиринта, с по една стъпка при всяка команда.

За по-големи лабиринти има специален режим на ходене, наречен "режим на бързо бягане". Ако този режим е активиран, Тъкс ще тича автоматично докрай, докато стигне до разклонение и ти трябва да решиш, по кой път да продължи.

Можеш да видиш, дали този режим е включен или не, като погледнеш краката на Тъкс: Ако Тъкс е с боси крака, режимът "бързо бягане" е изключен. Ако пък носи червени спортни обувки, режимът е активиран.

На по-високи нива режимът за бързо бягане ще се активира автоматично. Ако искаш да използваш тази функция на по-ранните нива или искаш да я деактивиращ на по-високите нива, щракни върху иконата "бос/спортни обувки" в горния ляв ъгъл на екрана, за да превключиш режима.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки наляво и надясно: завъртване наляво и надясно
 • Стрелка надолу: връщане назад
 • Стрелка нагоре: движение напред
Ресто
icon money_back.svg difficulty level 3
screenshot money_back

math money measures money_back

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Упражняване на използването на пари, като се връща ресто на Тъкс.

Изисквания: Може да брои.

Цел: Тъкс купува различни предмети от теб и ти плаща. Трябва да му върнеш ресто. На по-високи нива се показват няколко предмета и първо трябва да се изчисли общата цена.

Ръководство: Кликни върху монетите или върху банкнотите в долната част на екрана, за да платиш. Ако искаш да премахнеш монета или банкнота, кликни върху тях в горната част на екрана.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки наляво и надясно: навигиране в дадена област
 • Клавиш интервал или въведи: избиране на предмет
 • Tab: превключване между долната и горната област
Римски цифри
icon roman_numerals.svg difficulty level 4
screenshot roman_numerals

sciences history roman_numerals

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание:

Цел: Разпознаване на римските цифри и преобразуване от и към арабски цифри.

Ръководство: Римските цифри са бройна система, която възниква в Древен Рим и остава обичайният начин за записване на числата в цяла Европа чак до късното средновековие. Числата в тази система се представят чрез комбинации от букви от латинската азбука.
Научи правилата за разчитане на римски цифри и упражнявай преобразуването на числата във и от арабски цифри. Кликни върху бутона OK, за да потвърдиш отговора си.

Управление с клавиатурата:
 • Цифри: въведи арабски числа
 • Букви: въвеждане на римски цифри (с I, V, X, L, C, D и M)
 • Enter: потвърждаване на отговора
Рисувай по точките
icon clickanddraw.svg difficulty level 1
screenshot clickanddraw

computer mouse clickanddraw

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Описание: Начертай снимката, като кликнеш върху избраните точки.

Изисквания: Може да движи мишката и да кликне точно върху точките.

Ръководство: Начертай снимката, като кликнеш върху точките в определена последователност. Всеки път, след като е избрана точка, се появява следващата.
Рисуване на простички картинки
icon simplepaint.svg difficulty level 1
screenshot simplepaint

fun simplepaint

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Създай своя собствена рисунка.

Цел: Подобряване на творческите умения.

Ръководство: Избери цвят и оцвети правоъгълниците, както ти харесва, за да нарисуваш рисунка.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Space или Enter: рисуване
 • Таb: превключване между селектора на цветове и областта за рисуване
Свирене на пиано
icon play_piano.svg difficulty level 1
screenshot play_piano

discovery music play_piano

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Описание:

Изисквания: Познаване на музикалната нотация и строфите.

Цел: Да разберете как клавиатурата на пианото може да възпроизвежда музиката, както е записана в нотния лист.

Ръководство: На нотния лист са изписани ноти. Кликнете върху клавишите на клавиатурата, които съответстват на тези ноти.
На нивата от 1 до 5 се упражняват нотите с виолинов ключ, а на нивата от 6 до 10 нотите с басов ключ.

Управление с клавиатурата:
 • Интервал: Изсвирване на нотите
 • Числата от 1 до 7: белите клавиши
 • F2 до F7: черни клавиши
 • Backspace или Delete: отмяна

Заслуги: Оригиналният код на синтезатора е от https://github.com/vsr83/miniSynth
Свирене на пиано
icon piano_composition.svg difficulty level 2
screenshot piano_composition

discovery music piano_composition

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Описание: Запознаване с клавиатурата на пианото и записването на нотите.

Изисквания: Запознаване с имената на нотите.

Цел: Развиване на познанието за музикална композиция и интереса към създаването на музика с пиано. Това занимание обхваща много основни аспекти на музиката, но има още много неща, които могат да се изследват за музикалната композиция. Ако тази дейност ти харесва, но искаш по-напреднал инструмент, опитай да изтеглиш Minuet (https://minuet.kde.org/), софтуер с отворен код за музикално образование, или MuseScore (https://musescore.org), инструмент с отворен код за нотиране на музика.

Ръководство: Това занимание има няколко нива, като всяко ниво добавя нова функционалност към предишното.
 • Ниво 1: Основна клавиатура на пиано (само с бели клавиши), където потребителите могат да експериментират да запишат музика с кликване върху цветните правоъгълни клавиши.
 • Ниво 2: Музикалната нотация преминава в басов ключ, така че нотите са по-ниски, отколкото в предишното ниво.
 • Ниво 3: Възможност за избор между виолинов и басов ключ, добавяне на черни клавиши (резки клавиши).
 • Ниво 4: Плоска нотация, използвана за черни клавиши.
 • Ниво 5: възможност за избор на продължителност на нотата (цяла, половинка, четвъртинка, осминка).
 • Ниво 6: Добавяне на почивки (цяла, половин, четвърт, осмина почивка).
 • Ниво 7: Запазване на твоите композиции и зареждане на предварително дефинирани или запазени мелодии.
Управление с клавиатурата:
 • Числата от 1 до 7: белите клавиши
 • F2 до F7: черни клавиши
 • Интервал: Изсвирване на нотите
 • Стрелки наляво и надясно: превключване на октавата на клавиатурата
 • Backspace: отмяна
 • Delete: изтриване на избраната нота или всичко

Заслуги: Оригиналният код на синтезатора е от https://github.com/vsr83/miniSynth
Сложни цветове
icon advanced_colors.svg difficulty level 6
screenshot advanced_colors

reading colors vocabulary advanced_colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Избери пеперудата с правилния цвят.

Изисквания: Може да чете.

Цел: Разпознаване на сложни цветове.

Ръководство: Ще видиш танцуващи пеперуди с различни цветове и въпрос. Трябва да намериш правилната пеперуда и да я докоснеш.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Клавиш интервал или въведи: избиране на предмет
Слънчева система
icon solar_system.svg difficulty level 5
screenshot solar_system

sciences experiment solar_system

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Описание: Отговори на въпросите с точност 100 %.

Цел: Научи нещо за Слънчевата система. Ако искаш да научиш повече за астрономията, виж kstars (https://edu.kde.org/kstars/) или stellarium (https://stellarium.org/), които са свободни приложения за астрономия.

Ръководство: Щракни върху планета или върху слънцето и отговори на съответните въпроси. Всеки въпрос съдържа 4 отговора. Само един от тях е 100% правилен. Опитай се да отговориш на въпросите, докато не достигнеш 100% точност.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Space или Enter: избиране
 • Escape: връщане към предишния екран
 • Tab: показване на подсказване (само, когато иконата за подсказване е видима)
Смесване на бои
icon color_mix.svg difficulty level 4
screenshot color_mix

sciences experiment color color_mix

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Описание: Запознаване със смесването на бои.

Цел: Смесване на основните цветове, за да съответстват на дадения цвят.

Ръководство: Тази дейност учи как се смесват основните цветове на боите (субтрактивно смесване).

Боите и мастилата поглъщат различни цветове от падащата върху тях светлина, като я изваждат от това, което виждате. Колкото повече мастило добавяте, толкова повече светлина се поглъща и толкова по-тъмен става полученият цвят. От смесването на трите основни цвята може да се получат много нови цветове. Основните цветове за боите са циан (специален нюанс на синьото), магента (специален нюанс на розовото) и жълто.

Промени цвета, като преместиш плъзгачите върху тубите с боя или като щракнеш върху бутоните + и -. След това щракни върху бутона OK, за да потвърдиш отговора си.
Смесване на цветни светлини
icon color_mix_light.svg difficulty level 4
screenshot color_mix_light

sciences experiment color color_mix_light

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Описание: Запознаване със смесването на цветни светлини.

Цел: Смесване на основните цветове, за да съответстват на дадения цвят.

Ръководство: Тази дейност учи как се смесват основните светлинни цветове (адитивно смесване).

Смесването на светлинни цветове е точно обратното на смесването на цветовете на боите. Колкото повече светлина добавяте, толкова по-светъл става полученият цвят. Първичните цветове на светлината са червен, зелен и син.

Променете цвета, като преместите плъзгачите на факлите или като щракнете върху бутоните + и -. След това щракнете върху бутона OK, за да потвърдите отговора си.
Сподели бонбоните
icon share.svg difficulty level 2
screenshot share

math arithmetic share

Stefan Toncu & Timothée Giet

Описание: Опитай да разделиш парчетата бонбони между даден брой деца.

Изисквания: Да знае да брои.

Цел: Научаване на деленето на числата.

Ръководство: Следвай инструкциите, показани на екрана: първо плъзни дадения брой момчета/момичета към центъра, след това плъзни парчетата бонбони към правоъгълника на всяко дете.
Ако има остатък, той трябва да бъде поставен в буркана с бонбони.
Сравняване на числа
icon comparator.svg difficulty level 2
screenshot comparator

math numeration comparator

Aastha Chauhan , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Сравни числата и избери съответния знак.

Цел: Научаване как да се сравняват стойности на числата.

Ръководство: Избери двойка числа в списъка. След това избери правилния символ за сравнение за тази двойка. Когато всеки ред съдържа символ, изберете бутона OK, за да потвърдиш отговорите.

Ако някои отговори са неправилни, на съответните редове ще се появи символ на кръстче. Поправи грешките, след което отново избери бутона OK.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки нагоре и надолу: изберете двойка числа в списъка
 • Стрелки наляво и надясно: избиране на бутон със символ
 • Интервал: ако е избран бутон със символ, въведете този символ
 • Enter: потвърждаване на отговорите
 • <, > или =: въвеждане на съответния символ
Судоку, постави символи в квадратчетата
icon sudoku.svg difficulty level 4
screenshot sudoku

discovery logic sudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Символите трябва да са уникални в един ред, в една колона и (ако е зададено) във всяка област.

Изисквания: Завършването на пъзела изисква търпение и логически способности.

Цел: Целта на пъзела е да се въведат символ или число от 1 до 9 във всяко квадратче на мрежата. В официалното судоку мрежата е 9×9 и е съставена от 3×3 подквадрата (наречени "региони"). В GCompris започваме от по-ниски нива с по-опростена версия, използваща символи и без региони. Във всички случаи мрежата е представена с различни символи или цифри, дадени в някои квадратчета ("дадености"). Всеки ред, колона и регион трябва да съдържа само по един от всеки символ или цифра (Източник <https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Ръководство: Избери номер или символ в списъка и щракни върху целевата му позиция. Gcompris няма да позволи невалиден отговор.
Супер мозък
icon superbrain.svg difficulty level 2
screenshot superbrain

discovery logic superbrain

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Описание: Тъкс е скрил няколко предмета. Открий ги в правилния ред.

Цел: Тъкс е скрил няколко предмета. Открий ги в правилния ред.

Ръководство: Кликни върху предметите, докато не намериш това, което смяташ, че е правилният отговор. След това щракни върху бутона OK. Черната точка означава, че си намерил правилния елемент в правилната позиция, докато бялата точка означава, че елемент е правилен, но в грешната позиция. На по-ниски нива Тъкс ти дава и индикация с черен квадрат на правилни елементи в правилната позиция и бял квадрат на правилните елементи в грешна позиция. На нива 4 и 8 един елемент може да бъде скрит няколко пъти.
Можеш да използваш десния бутон на мишката, за да завъртиш елементите в обратния ред, или просто щракни върху предмета. Натисни две секунди на елемент, за да избереш автоматично последния предмет, избран в тази позиция. Двойно щракване върху избрания по-рано предмет в историята на предположенията ти го маркира като „правилен“. Такива маркирани предмети се избират автоматично във твоите текущи и бъдещи предположения, докато не ги размаркираш, като отново щракнеш два пъти върху тях.
Събиране на числа
icon algebra_plus.svg difficulty level 3
screenshot algebra_plus

math addition arithmetic algebra_plus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Упражняване на събиране на числа.

Изисквания: Просто събиране. Познаване на написаните числа.

Цел: Намиране сумата на две числа за ограничено време.

Ръководство: На екрана се показва събиране. Бързо намери резултата и използвай клавиатурата на компютъра си или екранната клавиатура, за да го въведеш. Трябва да си бърз и да изпратиш отговора, преди пингвините да се приземят в своя балон!

Управление с клавиатурата:
 • Цифри: въведи отговора си
 • Backspace: изтриване на последната цифра в отговора
 • Enter: потвърждаване на отговора
Събиране с десетични дроби
icon learn_decimals_additions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_additions

math arithmetic learn_decimals_additions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Описание: Научи допълненията с десетични дроби.

Цел: Научи събирането с десетични числа, като пресмяташ, колко квадратчета са необходими, за да се представи резултатът.

Ръководство: Показва се събиране с две десетични дроби. Плъзни стрелката, за да избереш част от лентата, и плъзни избраната част от лентата към празната област. Повтори тези стъпки, докато броят на пуснатите лентички не съответства на резултата от събирането, и щракни върху бутона ОК, за да потвърдиш отговора си.

Ако отговорът е верен, въведи съответния резултат и щракни върху бутона ОК, за да потвърдиш отговора си.

Управление с клавиатурата:
 • Enter: потвърждаване на отговора
 • Числа: въведи резултата
Създаване на дробни числа
icon fractions_create.svg difficulty level 5
screenshot fractions_create

math arithmetic fractions_create

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: На екрана е показана фигура, разделена на равни части.
Избери подходящия брой части, както е описано в инструкциите.
Съответстващи елементи
icon babymatch.svg difficulty level 1
screenshot babymatch

reading vocabulary babymatch

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание: Завлечи елементите, за да ги съчетаеш.

Изисквания: Културни препратки.

Цел: Координация на движенията. Свързване на понятията.

Ръководство: В зоната на главния панел се показва набор от обекти. В страничния панел се показва друг набор от обекти. Всеки обект в страничния панел съответства логически на един обект в областта на главното табло. Плъзнете всеки обект от страничния панел до правилното място в основната област.
Теглене с килограми и грамове
icon scalesboard_weight.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight

math measures scalesboard_weight

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Постави подходящите тежести, за да балансираш везната и да изчислиш теглото.

Цел: Пресмятане наум, аритметично равенство, преобразуване на единици.

Ръководство: За да уравновесиш везните, премести съответните тежести в лявата или дясната страна (на по-високите нива). Те могат да бъдат подредени в произволен ред. Обърни внимание на теглото и единицата на масите, не забравяй, че един килограм (kg) е 1000 грама (g).
Теглене с паундове и унции
icon scalesboard_weight_avoirdupois.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Постави подходящите тежести, за да балансираш везната и да изчислиш теглото.

Цел: Пресмятане наум, аритметично равенство, преобразуване на единици.

Ръководство: За да уравновесиш везните, премести съответните тежести от лявата или дясната страна (на по-високите нива). Те могат да бъдат подредени в произволен ред. Обърни внимание на теглото и единицата на масите, запомни, че един паунд (lb) е 16 унции (oz).
Теглилка
icon scalesboard.svg difficulty level 2
screenshot scalesboard

math measures scalesboard

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Постави тежести, за да се уравновесят везните.

Цел: Изчисление наум, аритметично равенство.

Ръководство: За да балансираш везните, премести съответните тежести в лявата или дясната страна (на по-високите нива). Тежестите могат да бъдат подредени в произволен ред.
Топка в лабиринт
icon balancebox.svg difficulty level 2
screenshot balancebox

mobile fun balancebox

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Описание: Навигирай топката към вратата чрез накланяне на кутията.

Цел: Упражняване на фините движения и простото броене.

Ръководство: Закарай топката до вратата, като внимаваш да не падне в дупките. Номерираните контактни бутони в кутията трябва да бъдат натиснати в правилния ред, за да се отключи вратата. Можеш да движиш топката, като накланяте мобилното си устройство. На настолните компютри използвайте клавишите със стрелки, за да симулирате накланяне.

В менюто с настройки на заниманията можете да избирате между зададеното по подразбиране ниво "Вградено" и такова, което можете да определите сами ("Потребител"). За да създадете набор от нива, изберете "Потребител" от менюто за настройките на нива и стартирайте редактора, като щракнете върху съответния бутон.

В Редактора на нива можете да създавате свои собствени нива. Изберете един от разположените отстрани инструментите за редактиране, за да промените клетките на картата на текущо активно ниво:
 • Кръст: напълно изчистване на клетка от картата
 • Хоризонтална стена: добавяне/премахване на хоризонтална стена в долния край на клетката
 • Вертикална стена: добавяне/премахване на вертикална стена в десния край на клетката
 • Дупка: добавяне/премахване на дупка в клетка от картата
 • Топка: задай началната позиция на топката
 • Врата: Задай позицията на вратата
 • Контакт: добавяне/премахване на контактен бутон. С помощта на въртящото се поле можете да регулирате стойността на контакта. Една и съща стойност не може да се използва повече от веднъж.
Всички инструменти (с изключение на инструмента за премахване) мигат да поставят или премахват съответната цел в избраната клетка: Елемент може да бъде поставен, като кликнете върху празна клетка, При повторно кликване в клетката със същия инструмент, елементът се премахва.

Можете да тествате модифицирано ниво, като щракнете върху бутона "Тест" отстрани на изгледа на редактора. Можете да се върнете от режим на тестване, като щракнете върху бутона "Начало" в лентата или като натиснете Еscape на клавиатурата или бутона "Назад" на мобилното си устройство.

В редактора можете да променяте редактираното в момента ниво, като използвате бутоните със стрелки на лентата. Обратно в редактора можете да продължите редактирането на текущото ниво и да го тествате отново, ако е необходимо.Когато нивото ви е готово, можете да го запишете във файл, като щракнете върху бутона "Запази" отстрани.

За да се върнете към настройките на дейността, щракнете върху бутона "Начало" в лентата или натиснете "Escape" на клавиатурата си или бутона "Назад" на мобилното си устройство.

И накрая, за да заредите своя набор от нива, кликнете върху бутона "Зареждане на запазени нива".
Тъкс иска портокали
icon learn_quantities.svg difficulty level 1
screenshot learn_quantities

math numeration learn_quantities

Timothée Giet

Описание: Научаване как да се представят количества от предмети.

Цел: Научаване на количествата, като се брои колко портокала са необходими, за да се представи исканото количество.

Ръководство: Тъск иска портокали. Плъзни стрелката, за да избереш определен брой портокали, и плъзни избраните портокали в празната област. Повтаряй тези стъпки, докато броят на дадените портокали не съответства на исканото количество. След това щракни върху бутона OK, за да потвърдиш отговора си.

Управление с клавиатурата:
 • Enter: потвърждаване на отговора
Умножаване на числа
icon algebra_by.svg difficulty level 3
screenshot algebra_by

math multiplication arithmetic algebra_by

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Упражняване на умножение.

Изисквания: Таблица за умножение от 1 до 10.

Цел: Умножаване на числа за ограничено време.

Ръководство: На екрана се показва умножение. Бързо намери резултата и използвай клавиатурата на компютъра си или екранната клавиатура, за да въведеш произведението на числата. Трябва да си бърз и да изпратиш отговора, преди пингвините в техния балон да кацнат!

Управление с клавиатурата:
 • Цифри: въведи отговора си
 • Backspace: изтриване на последната цифра в отговора
 • Enter: потвърждаване на отговора
Управление на шлюз
icon canal_lock.svg difficulty level 2
screenshot canal_lock

sciences experiment canal_lock

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогни на Тъкс и разберете как работи шлюзът в канал.

Цел: Разбери как работи шлюзът на канала.

Ръководство: Ти управляваш шлюза. Отвори вратите и каналите в правилния ред, така че Тъкс да може да мине през шлюза в двете посоки.
Упражнение за хоризонтално четене
icon readingh.svg difficulty level 2
screenshot readingh

reading words readingh

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Прочети списък с думи и кажи, дали дадената дума е в него.

Изисквания: Умение за четене.

Цел: Тренировка за бързо четене.

Ръководство: На дъската се показва дума. Списък с думи, показани хоризонтално, ще се появи и изчезне. Посочи, дали дадена дума се появява в списъка?
Упражнение с бутоните на мишката
icon left_right_click.svg difficulty level 1
screenshot left_right_click

computer mouse left_right_click

Samarth Raj & Timothée Giet

Описание: Премести животните в домовете им, като кликнеш с левия или десния бутон на мишката.

Изисквания: Работа с мишката.

Цел: Използване на мишката. Обучение за щракване с левия и десния бутон на мишката.

Ръководство: Щракването с левия бутон на мишката върху рибите ще ги премести в езерото. Щракването с десния бутон върху маймуните ще ги премести на дървото. Ще се покаже съобщение, ако се натисне грешния бутон.
Фамилия
icon family.svg difficulty level 2
screenshot family

sciences history family

Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Описание: Избери името, с което трябва да наричате този член на семейството.

Изисквания: Умения за четене.

Цел: Запознаване с родствените отношения в едно семейство според линейната система, използвана в повечето западни страни.

Ръководство: Кръговете са свързани с линии, за да се отбележат връзките. Брачните двойки се отбелязват с пръстен на връзката.
Фриз
icon frieze.svg difficulty level 1
screenshot frieze

discovery logic frieze

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Описание: Възпроизведи и завърши модела на фриза.

Цел: Учене на алгоритми.

Ръководство: Възпроизведи фриза отгоре. На някои нива може да се наложи да завършиш фриза или да го възпроизведеш само по памет.
Управление с клавиатурата:
 • Стрелки наляво и надясно: избиране на жетон
 • Интервал: добавяне на жетон към фриза
 • Backspace или Delete: премахване на последния жетон от фриза
 • Enter: потвърждаване на отговора
 • Таб: превключване между редактиране на фриза и разглеждане на модела
Футбол
icon football.svg difficulty level 1
screenshot football

fun football

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Ритане на топката във вратата.

Цел: Изритай топката зад вратаря вдясно.

Ръководство: Изтегли линия от топката, за да зададеш нейната скорост и посока, и я пусни, за да ритнеш топката.
Хвани ме
icon clickgame.svg difficulty level 1
screenshot clickgame

computer mouse clickgame

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Хвани всички плуващи риби, преди да напуснат аквариума.

Изисквания: Може да движи мишката и да кликне върху правилното място.

Цел: Двигателна координация: прецизно движение на ръката.

Ръководство: Улови всички плуващи риби, като кликнеш с мишката или ги докоснеш с пръст на сензорния екран.
Хронология
icon chronos.svg difficulty level 1
screenshot chronos

sciences history chronos

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание: Завлечи елементите, за да организирате историята.

Изисквания: Разкажете кратка история.

Цел: Подреди снимките в реда, който се разказва в историята.

Ръководство: Вземи снимките отстрани и ги постави върху точките в правилния ред. След това кликни върху бутона OK, за да потвърдиш отговора си.

Заслуги: Лунната снимка е авторско право НАСА. Изображенията на транспортните средстава са авторски права Franck Doucet. Датите на транспорта се основават на тези, намерени в <https://www.wikipedia.org> ;.
Цветове
icon colors.svg difficulty level 1
screenshot colors

reading color vocabulary colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Кликни върху правилния цвят.

Изисквания: Разпознаване на цветовете.

Цел: Тази дейност те учи да разпознаваш различните цветове.

Ръководство: Чуй цвета и кликни върху съответната патица.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: направляване
 • Интервал или Enter: избиране на отговор
 • Tab: повтаряне на въпроса
Цифрова електроника
icon digital_electricity.svg difficulty level 6
screenshot digital_electricity

sciences experiment digital_electricity

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Описание: Създаване и симулиране на цифрова електрическа схема.

Изисквания: Изисква някои основни познания за цифрова електроника.

Цел: Създаване на цифрова електрическа схема със симулация в реално време.

Ръководство: Завлечи електрически компоненти от страничната лента и ги пусни в работната област.
 • За да свържеш две клеми с проводник, щракни върху първата клема, а след това върху втората клема.
 • Симулацията се актуализира в реално време при всяко действие на потребителя.
 • В работната област можеш да преместваш компонентите, като ги завличаш с мишката.
 • В страничната лента можеш да щракнеш върху иконата на инструмент, за да получиш достъп до менюто.
 • За да изтриеш компонент или проводник, избери инструмента за изтриване (икона на кръст) от менюто с инструменти и щракни върху компонента или върху проводника, който искаш да изтриеш.
 • За да отмениш избора на терминал или на инструмента за изтриване, щракни някъде в празната област.
 • Можеш да завъртиш избрания компонент, като използваш бутоните за завъртане (икони с кръгли стрелки) от менюто с инструменти.
 • Можеш да прочетеш информация за избрания компонент, като използваш бутона за информация (икона с i) от менюто с инструменти.
 • Можеш да увеличаваш или намаляваш работната област с помощта на клавишите + и -, с бутоните за увеличаване от менюто с инструменти или с помощта на жестове за сензорен екран.
 • Можеш да преместваш работната област, като щракнеш върху празна област и я плъзнеш.
 • Можеш да щракнеш върху превключващ компонент, за да го отвориш или затвориш.
Часовник
icon clockgame.svg difficulty level 2
screenshot clockgame

math measures clockgame

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Описание: Определяне на времето с аналогов часовник.

Изисквания: Понятието за време.

Цел: Научаване на единиците за време (час, минута и секунда). Настройване на аналогов часовник.

Ръководство: Настрой часовника на зададеното време. Плъзни съответните стрелки. Късата стрелка показва часовете, дългата стрелка показва минутите, а най -дългата тънка стрелка показва секундите.
Чертане на букви
icon drawletters.svg difficulty level 1
screenshot drawletters

reading letters drawletters

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Описание: Свържи точките, за да начертаеш буквите.

Цел: Писане на букви по забавен начин.

Ръководство: Начертай буквите, като свържеш точките в правилния ред.
Чертане на числа
icon drawnumbers.svg difficulty level 1
screenshot drawnumbers

math numeration drawnumbers

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Описание: Свържи точките, за да нарисуваш числата от 0 до 9.

Цел: Писане на числа по забавен начин.

Ръководство: Начертай числата, като свържеш точките в правилния ред.
Четни и нечетни числа
icon numbers-odd-even.svg difficulty level 2
screenshot numbers-odd-even

math numeration numbers-odd-even

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Премести хеликоптера, за да хванеш облаците, които имат четни или нечетни номера.

Цел: Упражнение за броене.

Ръководство: Хвани облаците с нечетно или четно число в правилния ред. С клавиатурата използвай клавишите със стрелки, за да местиш хеликоптера, а с мишка или сензорен екран просто кликни или докосни целта. За да разбереш, кое число трябва да хванеш, можеш да го запомниш или да го видиш в долния десен ъгъл.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: местене на хеликоптера
Числа с домино
icon smallnumbers2.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers2

math numeration smallnumbers2

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Преброй числото върху доминото, преди то да достигне земята.

Изисквания: Умения за броене.

Цел: Преброяване на числа за ограничено време.

Ръководство: Въведи числото, което виждате на всяко падащо домино.

Управление с клавиатурата:
 • Цифри: въведи отговора си
Числови поредици
icon planegame.svg difficulty level 2
screenshot planegame

math numeration planegame

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: Премести хеликоптера, за да хванеш облаците в правилния ред.

Цел: Упражнение за броене.

Ръководство: Хвани облаците с числата в нарастващ ред. С клавиатурата използвай клавишите със стрелки, за да местиш хеликоптера, а с мишка или сензорен екран просто кликни или докосни целта. За да разбереш, кое число трябва да хванеш, можеш да го запомниш или да го видиш в долния десен ъгъл.

Управление с клавиатурата:
 • Стрелки: местене на хеликоптера
Шапката на магьосника
icon magic-hat-plus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-plus

math arithmetic magic-hat-plus

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Описание: Изчисли колко звезди има под вълшебната шапка.

Изисквания: Познаване на числата, събиране.

Цел: Учене на събиране.

Ръководство: Кликни върху шапката, за да я повдигнеш. Колко звезди са влезли под нея? Преброй внимателно. Кликни върху долната област, за да въведеш отговора си и върху бутона ОК, за да го потвърдиш.
Шапката на магьосника
icon magic-hat-minus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-minus

math arithmetic magic-hat-minus

Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Описание: Изчисли колко звезди има под вълшебната шапка.

Изисквания: Познаване на числата, изваждане.

Цел: Учене на изваждане.

Ръководство: Кликни върху шапката, за да я повдигнеш. Звездите влизат вътре,а някои звезди избягват. Трябва да изчислиш, колко звезди са все още под шапката. Кликни върху долната област, за да въведеш отговора си и върху бутона OK, за да го потвърдиш.
Шах (с приятел)
icon chess_2players.svg difficulty level 6
screenshot chess_2players

strategy chess_2players

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание:

Ръководство: В това занимание се запознавате с играта шах, като играете срещу приятел. Тук се показват възможните целеви позиции за всяка избрана фигура, коетопомага на децата да разберат, как се движат фигурите.

Можете да постигнете матпо-бързо, ако следвате тези прости правила:
Да закарате царят на на противника в ъглите.
Обяснение : По този начин царят на опонента вище има само 3 посоки за преместване вместо 8 от по -добрата позиция.
„Залагане на капан“. Използвайте пешките си като примамки.
Обяснение : По този начин можете да примамите противника си от неговата „зона на комфорт“.
Бъдете достатъчно търпеливи. \ n Обяснение : Не прибързайте, бъдете търпеливи. Помислете малко и се опитайте да предскажете бъдещите ходове на противника си,за да можете да го хванете или да защитите фигурите си от атаките му.

Единично щракване върху бутона Отмяна ще отмени едно преместване. Единично щракване върху бутона Повтаряне ще го повтори. За да отмените всички движения, натиснете и задръжте бутона Отмяна за 3 секунди.
Шах (срещу Тъкс)
icon chess.svg difficulty level 6
screenshot chess

strategy chess

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание:

Ръководство: В това занимание се запознавате с играта шах, като играете срещу компютъра.Тук се показват възможните целеви позиции за всяка избрана фигура, което помага на децата да разберат, как се движат фигурите.

Можете да постигнете матпо-бързо, ако следвате тези прости правила:
Да закарате царят на на противника в ъглите.
Обяснение : По този начин царят на опонента вище има само 3 посоки за преместване вместо 8 от по -добрата позиция.
„Залагане на капан“. Използвайте пешките си като примамки.
Обяснение : По този начин можете да примамите противника си от неговата „зона на комфорт“.
Бъдете достатъчно търпеливи. \ n Обяснение : Не прибързайте, бъдете търпеливи. Помислете малко и се опитайте да предскажете бъдещите ходове на противника си,за да можете да го хванете или да защитите фигурите си от атаките му.

Единично щракване върху бутона Отмяна ще отмени едно преместване. Единично щракване върху бутона Повтаряне ще го повтори. За да отмените всички движения, натиснете и задръжте бутона Отмяна за 3 секунди.

Заслуги: Шахматният енджин е <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Шашки (с приятел)
icon checkers_2players.svg difficulty level 4
screenshot checkers_2players

strategy checkers_2players

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: В GCompris е взета международната версия на шашки.

Цел: Хвани всички пулове на противника, преди той да хване твоите.

Ръководство: Шашки се играе от двама играчи, разположени от противоположните страни на игралното поле. Единият играч разполага с тъмните фигури, а другият - със светлите фигури. Играчите се редуват на ходове. Играчът не може да премества фигурата на противника си. Ходът се състои в преместване на фигура по диагонал до съседно незаето поле. Ако съседното квадратче съдържа фигура на противника, а квадратчето непосредствено след него е свободно, фигурата може да бъде заловена (и премахната от играта), като се прескочи през нея.
Използват се само тъмните квадратчета на карираната дъска. Една фигура може да се движи само по диагонал в незаето квадратче. Превземането е задължително. Играчът, на когото не са останали фигури или който не може да се движи поради блокиране, губи играта.
Когато някой от човечетата достигне до кралския ред (най-отдалеченият ред напред), той става крал и се отбелязва чрез поставяне на допълнителна фигура върху първото човече, като придобива допълнителни правомощия, включително способността да се движи назад. Ако в диагонала има фигура, която кралят може да завладее, той може да се движи на произволно разстояние по диагонала и може да завладее противников човечец на произволно разстояние, като скочи на някое от незаетите квадратчета непосредствено след него.

Заслуги: Библиотеката на играта шашки е draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Ръководството е от wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Шашки (срещу Тъкс)
icon checkers.svg difficulty level 4
screenshot checkers

strategy checkers

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Описание: В GCompris е взета международната версия на шашки.

Цел: Хвани всички пулове на противника, преди той да хване твоите.

Ръководство: Шашки се играе от двама играчи, разположени от противоположните страни на игралното поле. Единият играч разполага с тъмните фигури, а другият - със светлите фигури. Играчите се редуват на ходове. Играчът не може да премества фигурата на противника си. Ходът се състои в преместване на фигура по диагонал до съседно незаето поле. Ако съседното квадратче съдържа фигура на противника, а квадратчето непосредствено след него е свободно, фигурата може да бъде заловена (и премахната от играта), като се прескочи през нея.
Използват се само тъмните квадратчета на карираната дъска. Една фигура може да се движи само по диагонал в незаето квадратче. Превземането е задължително. Играчът, на когото не са останали фигури или който не може да се движи поради блокиране, губи играта.
Когато някой от човечетата достигне до кралския ред (най-отдалеченият ред напред), той става крал и се отбелязва чрез поставяне на допълнителна фигура върху първото човече, като придобива допълнителни правомощия, включително способността да се движи назад. Ако в диагонала има фигура, която кралят може да завладее, той може да се движи на произволно разстояние по диагонала и може да завладее противников човечец на произволно разстояние, като скочи на някое от незаетите квадратчета непосредствено след него.
Можеш да използваш бутоните със стрелки, за да избереш ръчно нивото на трудност. Тъкс ще играе по-добре, когато увеличите трудността.

Заслуги: Библиотеката на играта шашки е draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Ръководството е от wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Шестоъгълник
icon hexagon.svg difficulty level 2
screenshot hexagon

fun hexagon

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Описание: Намери ягодата, като кликнеш върху сините полета.

Цел: Занимание за трениране на логиката.

Ръководство: Опитай се да намериш ягодката по сините полета. Колкото повече се доближаваш, толкова по-червени стават полетата.