Captures de pantalla

Menú principal de GCompris
screenshot root

administration root

Descripció: Seleccioneu una activitat per a iniciar-la.

Prerequisits: Algunes de les activitats estan orientades a joc, però sempre són educatives.

Objectiu: GCompris és una suite de programari educatiu d'alta qualitat, que inclou una gran quantitat d'activitats per a xiquets i xiquetes entre els 2 i els 10 anys.

Manual: Seleccioneu una icona per a entrar en una activitat o per a mostrar una llista d'activitats en una categoria.
En la part inferior de la pantalla hi ha la barra de control de GCompris. Recordeu que podeu ocultar-la o mostrar-la tocant la seua àncora.

Es mostren les següents icones:
(Cal tindre en compte que cada icona només es mostrarà si està disponible en l'activitat actual)
 • Inici: ix d'una activitat i torna al menú («Ctrl+W» o la tecla «Esc»)
 • «Fletxes»: mostra el nivell actual. Feu clic per a seleccionar un altre nivell
 • Llavi: per a repetir la pregunta
 • Signe d'interrogació: ajuda
 • Torna a carregar: torna a iniciar l'activitat des del començament
 • Eina: per al menú de configuració
 • Tres línies: per al menú de configuració de l'activitat
 • G: quant a GCompris
 • Ix: Ix de GCompris («Ctrl+Q»)
Les estreles mostren grups d'edat adequats per a cada activitat:
 • 1, 2 o 3 estreles grogues: dels 2 als 6 anys
 • 1, 2 o 3 estreles rojes: més grans de 7 anys
Si hi ha dues icones d'estreles diferents en una activitat, la primera mostra la dificultat mínima i la segona la dificultat màxima.

Dreceres de teclat:
 • «Ctrl+B»: Mostra o oculta la barra de control
 • «Ctrl+F»: Canvia a pantalla completa
 • «Ctrl+S»: Canvia la barra de secció activitat
Acolorix el gràfic
icon graph-coloring.svg difficulty level 1
screenshot graph-coloring

discovery logic graph-coloring

Akshat Tandon & Timothée Giet

Descripció: Acoloriu el gràfic de manera que dos nodes adjacents no tinguen el mateix color.

Prerequisits: Habilitat per a distingir entre colors/formes diferents, sentit de les posicions.

Objectiu: Aprendre a distingir entre colors/formes diferents i aprendre quant a les posicions relatives.

Manual: Col·loqueu els colors/formes en el gràfic de manera que dos nodes adjacents no tinguen el mateix color. Seleccioneu un node, després seleccioneu un element en la llista per a col·locar-lo al node.

Controls del teclat:
 • Fletxa dreta i esquerra: per a navegar
 • «Espai»: per a seleccionar un element
Activitat del ferrocarril
icon railroad.svg difficulty level 1
screenshot railroad

discovery logic railroad

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Descripció: Torneu a construir el model de tren que hi ha en la part superior de la pantalla.

Objectiu: Habilitats de la memòria.

Manual: Es mostra un tren durant alguns segons. Reconstruïu-lo a la part superior de la pantalla arrossegant els vagons apropiats. Elimineu un element de l'àrea de resposta arrossegant-lo cap avall.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar per l'àrea de mostra i la de resposta
 • «Espai»: per a afegir un element des de l'àrea de mostra a la de resposta o intercanviar dos elements en l'àrea de resposta
 • «Suprimir» o «Retrocés»: per a eliminar l'element seleccionat de l'àrea de resposta
 • «Retorn»: per a entregar la resposta
Alinea quatre (amb un amic)
icon align4_2players.svg difficulty level 2
screenshot align4_2players

strategy align4_2players

Bharath M S & Timothée Giet

Descripció: Disposeu quatre fitxes en una fila.

Objectiu: Crear una línia de 4 fitxes, ja siga horitzontal (una al costat de l'altra), vertical (una sobre l'altra) o en diagonal.

Manual: Jugueu amb un amic. Per torns, feu clic damunt de la línia en la qual afegireu una fitxa. El primer jugador que cree una línia de 4 fitxes guanya.

Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra: per a moure la fitxa cap a l'esquerra
 • Fletxa dreta: per a moure la fitxa cap a la dreta
 • «Espai» o «Fletxa avall»: per a deixar anar la fitxa
Alinea quatre (contra en Tux)
icon align4.svg difficulty level 2
screenshot align4

strategy align4

Bharath M S & Timothée Giet

Descripció: Disposeu quatre fitxes en una fila.

Objectiu: Crear una línia de 4 fitxes, ja siga horitzontal (una al costat de l'altra), vertical (una sobre l'altra) o en diagonal.

Manual: Jugueu amb en Tux. Per torns, feu clic damunt de la línia en la qual afegireu una fitxa. El primer jugador que cree una línia de 4 fitxes guanya.
Podeu utilitzar els botons de fletxa per a seleccionar manualment el nivell de dificultat. En Tux jugarà millor quan augmenteu el nivell.

Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra: per a moure la fitxa cap a l'esquerra
 • Fletxa dreta: per a moure la fitxa cap a la dreta
 • «Espai» o «Fletxa avall»: per a deixar anar la fitxa
Anàlisi gramatical
icon grammar_analysis.svg difficulty level 3
screenshot grammar_analysis

reading words grammar_analysis

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Descripció: Identifiqueu les classes gramaticals en les frases indicades.

Objectiu: Apreneu a identificar classes gramaticals.

Manual: Assigneu les classes gramaticals sol·licitades a les paraules corresponents.
Seleccioneu una classe gramatical de la llista, després seleccioneu el quadro davall d'una paraula i assigneu-hi la classe.
Deixeu el quadro en blanc si no coincidix cap classe.
Controls del teclat:
 • Fletxes amunt i avall o tabulació: canvia entre classes i paraules
 • Fletxes esquerra i dreta: seleccioneu elements a les classes o les paraules
 • «Espai»: assigna la classe seleccionada a la paraula seleccionada i després selecciona la paraula següent
 • Tecla de retrocés: selecciona la paraula anterior
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Apaga els llums
icon lightsoff.svg difficulty level 6
screenshot lightsoff

discovery logic lightsoff

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: L'objectiu és apagar tots els llums.

Objectiu: L'objectiu és apagar tots els llums.

Manual: L'efecte de prémer una finestra és canviar l'estat d'esta finestra i el dels seus veïns verticals i horitzontals immediats. Haureu d'apagar tots els llums. Si feu clic damunt d'en Tux, es mostrarà la solució.

Crèdits: L'algorisme per a resoldre-ho es descriu en la Wikipedia. Per a saber-ne més aneu fins a: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>
Aprendre les quantitats
icon learn_quantities.svg difficulty level 1
screenshot learn_quantities

math numeration learn_quantities

Timothée Giet

Descripció: Aprendre a representar una quantitat d'objectes.

Objectiu: Aprendre quantitats comptant quantes taronges es necessiten per a representar la quantitat requerida.

Manual: Es requerix una quantitat. Arrossegueu la fletxa per a seleccionar un nombre de taronges, arrossegueu les seleccionades fins a l'àrea buida. Repetiu estos passos fins que el nombre de taronges es corresponga amb la quantitat requerida. Després, feu clic damunt del botó «OK» per a validar la resposta.

Controls del teclat:
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Aprendre les restes
icon learn_subtractions.svg difficulty level 2
screenshot learn_subtractions

math arithmetic learn_subtractions

Timothée Giet

Descripció: Aprendre les restes amb nombres petits.

Objectiu: Aprendre les restes comptant el seu valor.

Manual: En la pantalla es mostra una resta. Calculeu el resultat, empleneu el nombre de cercles corresponent i valideu la resposta.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a seleccionar o desseleccionar un cercle
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Aprendre les sumes
icon learn_additions.svg difficulty level 2
screenshot learn_additions

math arithmetic learn_additions

Timothée Giet

Descripció: Aprendre les sumes amb nombres petits.

Objectiu: Aprendre les sumes comptant el seu valor.

Manual: En la pantalla es mostra una suma. Calculeu el resultat, empleneu el nombre de cercles corresponent i valideu la resposta.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a seleccionar o desseleccionar un cercle
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Assenyala als familiars
icon family_find_relative.svg difficulty level 2
screenshot family_find_relative

sciences history family_find_relative

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Descripció: Feu clic en una parella que es corresponga amb la imatge mostrada.

Prerequisits: Llegir, moure i fer clic amb el ratolí.

Objectiu: Aprendre les relacions en una família, d'acord amb el sistema lineal emprat en la majoria de les societats occidentals.

Manual: Es mostra un arbre genealògic, amb algunes instruccions.
Els cercles estan vinculats amb línies per a marcar les relacions. Les parelles casades estan marcades amb un anell al vincle.
Feu clic en un parell de membres de la família que corresponguen amb la relació indicada.
Associacions lògiques
icon algorithm.svg difficulty level 2
screenshot algorithm

discovery logic algorithm

Bharath M S & Timothée Giet

Descripció: Completeu la línia de fruites.

Objectiu: Activitat d'entrenament amb lògica.

Manual: Mireu les dues seqüències. Cada fruita en la primera seqüència ha sigut substituïda per una altra fruita en la segona seqüència. Completeu la segona seqüència utilitzant la fruita correcta, després d'estudiar este patró.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar
Bombetes binàries
icon binary_bulb.svg difficulty level 3
screenshot binary_bulb

sciences experiment binary_bulb

Rajat Asthana & Timothée Giet

Descripció: Esta activitat ajuda a aprendre el concepte de la conversió des del sistema de nombres decimals al sistema de nombres binaris.

Prerequisits: Sistema de nombres decimals.

Objectiu: Per a familiaritzar-se amb el sistema de nombres binaris.

Manual: Enceneu les bombetes correctes per a representar el binari del nombre decimal indicat. Quan ho hàgeu aconseguit, premeu «OK».
Braille divertit
icon braille_fun.svg difficulty level 6
screenshot braille_fun

reading braille letters braille_fun

Arkit Vora & Timothée Giet

Descripció: Exerciteu amb les lletres en braille.

Prerequisits: Codis de l'alfabet en braille.

Manual: Creeu les cel·les en braille per a les lletres que hi ha en la bandera. Comproveu la taula de braille fent clic damunt de la icona blava de la cel·la de braille per a obtindre ajuda.

Controls del teclat:
 • «Espai»: per a obrir o tancar la taula de braille
Calcudoku
icon calcudoku.svg difficulty level 4
screenshot calcudoku

math arithmetic calcudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Resol Calcudoku.

Prerequisits: Completar el trencaclosques requerix paciència i habilitat aritmètica.

Objectiu: Desenvolupeu les habilitats de raonament lògic: enllaç de dades, deducció i ubicació espacial mentre s'utilitza el càlcul.

Manual: Seleccioneu un nombre de la llista i feu clic en la seua posició de destinació per a emplenar la quadrícula. Cada nombre ha d'aparéixer només una vegada en una fila i en una columna. Les gàbies són grups de cel·les que proporcionen informació sobre com emplenar-les. Les gàbies fetes de més d'una cèl·lula proporcionen un resultat i un operador: tots els nombres de la gàbia, quan es combinen utilitzant l'operador, han de produir el resultat. Les gàbies fetes només amb una cel·la proporcionen directament el nombre a introduir.
Calendari
icon calendar.svg difficulty level 4
screenshot calendar

math measures calendar

Amit Sagtani & Timothée Giet

Descripció: Reviseu les instruccions i seleccioneu la data correcta al calendari.

Prerequisits: Concepte de setmana, mes i any.

Objectiu: Aprendre com utilitzar un calendari.

Manual: Reviseu les instruccions i seleccioneu la data correcta al calendari, i després valideu la resposta fent clic en el botó «OK».

En alguns nivells, necessitareu trobar el dia de la setmana per a una data determinada. En este cas, feu clic damunt del dia corresponent de la setmana en la llista.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar a través de les respostes
 • «Espai» o «Retorn»: per a validar la resposta
Categorització
icon categorization.svg difficulty level 4
screenshot categorization

reading vocabulary categorization

Divyam Madaan & Timothée Giet

Descripció: Categoritzeu els elements en grups correctes i incorrectes.

Prerequisits: Poder arrossegar elements emprant el ratolí o la pantalla tàctil.

Objectiu: Construir el pensament conceptual i enriquir el coneixement.

Manual: Reviseu les instruccions i després arrossegueu i deixeu anar els elements com s'especifica.
Caçador de fotografies
icon photo_hunter.svg difficulty level 2
screenshot photo_hunter

fun photo_hunter

Stefan Toncu & Timothée Giet

Descripció: Trobeu les diferències entre les dues imatges.

Objectiu: Percepció visual.

Manual: Observeu les dues imatges detingudament. Existixen algunes diferències. Quan en trobeu una, feu clic damunt seu.
Chronos
icon chronos.svg difficulty level 1
screenshot chronos

sciences history chronos

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar els elements per a organitzar la història.

Prerequisits: Explicar una història curta.

Objectiu: Ordenar les imatges en l'ordre en què s'explica la història.

Manual: Seleccioneu les imatges a l'esquerra i poseu-les sobre els punts en l'ordre correcte. Després, feu clic damunt del botó «OK» per a validar la resposta.

Crèdits: Els drets d'autoria de la fotografia de la Lluna són de la NASA. Els drets d'autoria de les imatges de transports són d'en Franck Doucet. Les dates del transport es basen en les que es troben en la <https://www.wikipedia.org>.
Cicle de l'aigua
icon watercycle.svg difficulty level 3
screenshot watercycle

sciences experiment watercycle

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Descripció: En Tux torna de pesca en el seu vaixell. Heu de portar aigua al sistema per tal que puga prendre una dutxa.

Objectiu: Aprendre el cicle de l'aigua.

Manual: Feu clic en els diferents elements actius: sol, núvol, estació de bombeig i depuradora d'aigües residuals, per tal de tornar a activar tot el sistema d'aigües. Quan funcione el sistema i en Tux estiga en la dutxa, premeu el botó de la dutxa per a dutxar-lo.
Classes gramaticals
icon grammar_classes.svg difficulty level 3
screenshot grammar_classes

reading words grammar_classes

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Descripció: Identifiqueu les classes gramaticals en les frases indicades.

Objectiu: Apreneu a identificar classes gramaticals.

Manual: Assigneu la classe gramatical sol·licitada a les paraules corresponents.
Seleccioneu la classe gramatical de la llista, després seleccioneu el quadro davall d'una paraula i assigneu-hi la classe.
Deixeu el quadro en blanc si no coincidix cap classe.
Controls del teclat:
 • Fletxes amunt i avall o tabulació: canvia entre classes i paraules
 • Fletxes esquerra i dreta: seleccioneu elements a les classes o les paraules
 • «Espai»: assigna la classe seleccionada a la paraula seleccionada i després selecciona la paraula següent
 • Tecla de retrocés: selecciona la paraula anterior
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Codificació del camí
icon path_encoding.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding

discovery logic path_encoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Descripció: Mou en Tux al llarg del camí per a arribar fins a l'objectiu.

Manual: Utilitza els botons de fletxa per a moure en Tux al llarg del camí fins que arribe a l'objectiu.

Les instruccions són absolutes, no depenen de l'orientació actual d'en Tux.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: direccions
Codificació relativa del camí
icon path_encoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding_relative

discovery logic path_encoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Descripció: Mou en Tux al llarg del camí per a arribar fins a l'objectiu.

Manual: Utilitza els botons de fletxa per a moure en Tux al llarg del camí fins que arribe a l'objectiu.

Les instruccions són relatives a l'orientació actual d'en Tux.

Açò vol dir que «Amunt» es mou cap avant, «Avall» es mou cap arrere, «Esquerra» es mou cap al costat esquerre i «Dreta» es mou cap al costat dret d'en Tux.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: direccions
Colors
icon colors.svg difficulty level 1
screenshot colors

reading color vocabulary colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Feu clic damunt del color correcte.

Prerequisits: Identificar els colors.

Objectiu: Esta activitat vos ensenyarà a reconéixer els diferents colors.

Manual: Escolteu el color i feu clic sobre l'ànec corresponent.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar una resposta
 • «Tabulació»: per a repetir la pregunta
Colors avançats
icon advanced_colors.svg difficulty level 6
screenshot advanced_colors

reading colors vocabulary advanced_colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Seleccioneu la palometa del color correcte.

Prerequisits: Saber llegir.

Objectiu: Aprendre a reconéixer colors inusuals.

Manual: Veureu palometes dansaires de diferents colors i una pregunta. Haureu de trobar la palometa correcta i tocar-la.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar
Compara els números
icon comparator.svg difficulty level 2
screenshot comparator

math numeration comparator

Aastha Chauhan , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Compareu els números i trieu el signe corresponent.

Objectiu: Aprendre com comparar els valors numèrics.

Manual: Seleccioneu un parell de números de la llista. A continuació, seleccioneu el símbol de comparació correcte per a este parell. Quan cada línia continga un símbol, seleccioneu el botó «OK» per a validar les respostes.

Si alguna resposta és incorrecta, apareixerà una icona de creu en les línies corresponents. Corregiu els errors i seleccioneu el botó «OK» de nou.

Controls del teclat:
 • «Fletxa amunt» o «avall»: selecciona un parell de números de la llista
 • Fletxa esquerra o dreta: selecciona un botó de símbol
 • «Espai»: si s'ha seleccionat un botó de símbol, introduïx este símbol
 • «Retorn»: valida les respostes
 • <, > o =: introduïx el símbol corresponent
Compartix els dolços
icon share.svg difficulty level 2
screenshot share

math arithmetic share

Stefan Toncu & Timothée Giet

Descripció: Intenteu dividir els dolços entre un nombre donat d'infants.

Prerequisits: Saber comptar.

Objectiu: Aprendre la divisió dels números.

Manual: Seguiu les instruccions que apareixen en la pantalla: en primer lloc, arrossegueu el nombre indicat de xiquets/xiquetes al centre, després arrossegueu els dolços al rectangle de cada infant.
Si hi ha una resta, s'haurà de col·locar a l'interior del pot de dolços.
Completa el trencaclosques
icon babyshapes.svg difficulty level 1
screenshot babyshapes

computer babyshapes

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar les figures en la destinació corresponent.

Manual: Completeu el trencaclosques arrossegant cada peça que hi ha en el costat cap al lloc corresponent.

Crèdits: Andre Connes ha proporcionat el gos i l'ha alliberat davall la GPL
Composició per a piano
icon piano_composition.svg difficulty level 2
screenshot piano_composition

discovery music piano_composition

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Apreneu com funciona el teclat del piano i com s'escriuen les notes en un pentagrama musical.

Prerequisits: Familiaritzar-se amb les convencions de la nomenclatura de les notes.

Objectiu: Desenvolupar una comprensió de la composició musical i augmentar l'interés per a fer música amb un teclat de piano. Esta activitat abasta molts aspectes fonamentals de la música, però hi ha molt més per a explorar sobre la composició musical. Si vos agrada esta activitat però voleu una eina més avançada, proveu de descarregar Minuet (https://minuet.kde.org/), un programari de codi obert per a aprendre música o MuseScore (https://musescore.org/), una eina de notació musical de codi obert.

Manual: Esta activitat té diversos nivells, cada nivell afig una nova funcionalitat a l'anterior.
 • Nivell 1: teclat de piano bàsic (només les tecles blanques) on els usuaris poden experimentar fent clic en les tecles rectangulars de color per a escriure música.
 • Nivell 2: el pentagrama musical canvia a clau de fa, de manera que les notes són més baixes que en el nivell anterior.
 • Nivell 3: opció per a triar entre clau de sol i de fa, s'afigen les tecles negres (tecles agudes).
 • Nivell 4: notació plana utilitzada per les tecles negres.
 • Nivell 5: opció per a seleccionar la duració d'una nota (rodones, blanques, negres i corxeres).
 • Nivell 6: afig els silencis (silencis rodones, blanques, negres i corxeres).
 • Nivell 7: guarda les vostres composicions i carrega melodies predefinides o guardades.
Controls del teclat:
 • Dígits de l'1 fins al 7: les tecles blanques
 • De la «F2» fins a la «F7»: les tecles negres
 • «Espai»: per a jugar
 • Fletxa esquerra i dreta: per a canviar l'octava del teclat
 • «Retrocés»: per a desfer
 • Suprimix: esborra la nota seleccionada o tot

Crèdits: El codi original del sintetitzador es troba a https://github.com/vsr83/miniSynth
Compta els elements
icon enumerate.svg difficulty level 2
screenshot enumerate

math numeration enumerate

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Descripció: Situeu els elements de la millor manera per a comptar-los.

Prerequisits: Enumeració bàsica.

Objectiu: Entrenar la numeració.

Manual: Primer, organitzeu correctament els elements perquè pugueu comptar-los. Després, feu clic damunt d'un element en la llista de respostes que hi ha a l'àrea superior de l'esquerra i introduïu la resposta amb el teclat.

Controls del teclat:
 • «Fletxa amunt»: per a seleccionar un element
 • «Fletxa avall»: per a seleccionar l'element anterior
 • Dígits: per a introduir la resposta a l'element seleccionat
 • «Retorn»: per a validar la resposta (si l'opció «Valida les respostes» està establida al botó «OK»)
Compta els intervals
icon reversecount.svg difficulty level 2
screenshot reversecount

math numeration reversecount

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Descripció: En Tux està afamat. Ajudeu-lo a trobar peixos comptant els glaçons necessaris per a abastar-los.

Prerequisits: Poder llegir els números en una fitxa de dominó.

Objectiu: En Tux està afamat. Ajudeu-lo a trobar peixos comptant els glaçons necessaris per a abastar-los.

Manual: Feu clic en la fitxa de dominó per a mostrar quants glaçons hi ha entre en Tux i el peix. Feu clic en la fitxa de dominó amb el botó dret del ratolí per a comptar arrere. Quan hàgeu acabat, feu clic en el botó «OK» o premeu la tecla «Intro».
Compta i acolorix els cercles
icon learn_digits.svg difficulty level 1
screenshot learn_digits

math numeration learn_digits

Timothée Giet

Descripció: Aprendre els dígits des del 0 fins al 9.

Objectiu: Apreneu els dígits comptant el seu valor corresponent.

Manual: En la pantalla es mostra un dígit. Empleneu el nombre de cercles corresponent i valideu la resposta.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a seleccionar o desseleccionar un cercle
 • «Retorn»: per a validar la resposta
 • «Tabulació»: per a llegir el dígit una altra vegada
Construïx el mateix model
icon crane.svg difficulty level 2
screenshot crane

puzzle crane

Stefan Toncu & Timothée Giet

Descripció: Dirigiu la grua i copieu el model.

Prerequisits: Manipulació amb el teclat/ratolí.

Objectiu: Bona coordinació motora.

Manual: Moveu els elements en el marc blau perquè coincidisquen amb la seua posició en el marc de model. Per a seleccionar un element, feu clic damunt seu. Al costat de la grua hi ha quatre fletxes que vos permetran moure els elements. Per a moure també podeu fer lliscar amunt/avall/esquerra/dreta amb el dit.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a moure l'element seleccionat
 • «Espai», «Retorn» o «Tabulació»: per a seleccionar l'element següent
Controla la mànega
icon followline.svg difficulty level 1
screenshot followline

computer mouse followline

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: El bomber ha de parar el foc, però la mànega està bloquejada.

Objectiu: Bona coordinació motora.

Manual: Moveu el ratolí o el dit sobre el bloqueig que es representa com una part roja a la mànega. Açò el mourà, portant-lo, part per part, fins al foc. Aneu amb compte: si vos allunyeu de la mànega, la part roja tornarà cap arrere.
Controla les rescloses del canal
icon canal_lock.svg difficulty level 2
screenshot canal_lock

sciences experiment canal_lock

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: En Tux té problemes amb el seu vaixell, i ha de travessar la resclosa d'un canal. Ajudeu en Tux i apreneu com funciona una resclosa.

Objectiu: Comprendre com funciona una resclosa del canal.

Manual: Esteu a càrrec de la resclosa del canal. Heu d'obrir les portes i les rescloses en l'ordre correcte, de manera que aconseguiu que en Tux navegue per les portes en ambdues direccions.
Crea les fraccions
icon fractions_create.svg difficulty level 5
screenshot fractions_create

math arithmetic fractions_create

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Es mostra en la pantalla una forma dividida en parts iguals.
Selecciona el nombre adequat de parts com es descriu en les instruccions.
Descobrix el codi Morse internacional
icon morse_code.svg difficulty level 3
screenshot morse_code

reading letters morse_code

Souradeep Barua , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Apreneu a comunicar-vos amb el codi Morse internacional.

Prerequisits: Conéixer els alfabets i els dígits.

Objectiu: Cal enviar i rebre lletres i dígits en el codi Morse internacional.

Manual: Se us demanarà que envieu un missatge en codi Morse o que convertiu el missatge rebut en codi Morse a lletres o dígits. Per a aprendre el codi Morse, podeu consultar el mapa de traducció que conté el codi per a totes les lletres i dígits.
Descobrix el sistema braille
icon braille_alphabets.svg difficulty level 5
screenshot braille_alphabets

reading letters braille braille_alphabets

Arkit Vora & Timothée Giet

Descripció: Apreneu i memoritzeu el sistema braille.

Objectiu: Permetre que els infants descobrisquen el sistema braille.

Manual: La pantalla té 3 seccions: una cel·la de braille interactiva, una instrucció que vos indica la lletra que es reproduirà, i a la part superior els caràcters en braille per a emprar-los com a referència. Cada nivell ensenya un conjunt de 10 caràcters. Reproduïu el caràcter sol·licitat en la cel·la de braille interactiva.

Podeu obrir la taula de braille fent clic damunt de la icona blava de la cel·la de braille.

Controls del teclat:
 • Dígits: de l'1 fins al 6 per a seleccionar/desseleccionar els punts corresponents
 • «Espai»: per a obrir o tancar la taula de braille
Descodifica el camí
icon path_decoding.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding

discovery logic path_decoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Descripció: Seguiu les indicacions donades per a ajudar a en Tux a arribar fins a l'objectiu.

Manual: Feu clic damunt dels quadrats de quadrícula per a moure en tux seguint les instruccions donades.

Les instruccions són absolutes, no depenen de l'orientació actual d'en Tux.
Descodifica el camí relatiu
icon path_decoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding_relative

discovery logic path_decoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Descripció: Seguiu les indicacions donades per a ajudar a en Tux a arribar fins a l'objectiu.

Manual: Feu clic damunt dels quadrats de quadrícula per a moure en tux seguint les instruccions donades.

Les instruccions són relatives a l'orientació actual d'en Tux.

Açò vol dir que «Amunt» es mou cap avant, «Avall» es mou cap arrere, «Esquerra» es mou cap al costat esquerre i «Dreta» es mou cap al costat dret d'en Tux.
Desigualtat amb en Gnumch
icon gnumch-inequality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-inequality

math arithmetic gnumch-inequality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descripció: Guieu al mastegador de números fins a totes les expressions que no siguen iguals que el número a la part inferior de la pantalla.

Objectiu: Practicar la suma, resta, multiplicació i divisió.

Manual: Si teniu un teclat, podeu emprar les tecles de cursor per a moure i prémer la barra espaiadora per a menjar-vos els números. Amb un ratolí podeu fer clic en el bloc del costat de la vostra posició per a moure i feu clic de nou per a menjar-vos els números. Amb una pantalla tàctil podeu fer-ho com amb un ratolí o arrossegar el dit en la direcció que voleu moure i toqueu per a menjar-vos els números.

Ves amb compte per a evitar els Troggles.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a menjar-se els números
Dibuixa els números
icon drawnumbers.svg difficulty level 1
screenshot drawnumbers

math numeration drawnumbers

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Descripció: Connecteu els punts per a dibuixar els números del 0 al 9.

Objectiu: Aprendran a dibuixar els números d'una manera divertida.

Manual: Dibuixeu els números connectant els punts en l'ordre correcte.
Dibuixa les lletres
icon drawletters.svg difficulty level 1
screenshot drawletters

reading letters drawletters

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Descripció: Connecteu els punts per a dibuixar les lletres.

Objectiu: Aprendran a dibuixar les lletres d'una manera divertida.

Manual: Dibuixeu les lletres connectant els punts en l'ordre correcte.
Diners
icon money.svg difficulty level 2
screenshot money

math money measures money

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'ús dels diners.

Prerequisits: Poder comptar.

Objectiu: Heu de comprar diferents articles i donar el preu exacte. En els nivells superiors es mostren diferents objectes, i heu de calcular primer el preu total.

Manual: Feu clic o toqueu en les monedes o en els bitllets de la part inferior de la pantalla per a pagar. Si voleu traure una moneda o un bitllet, feu clic o toqueu sobre seu en l'àrea superior de la pantalla.

Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra i dreta: per a navegar per l'àrea
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar
 • Tabulador: per a canviar entre les àrees inferior i superior
Diners amb centaus
icon money_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_cents

math money measures money_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'ús dels diners amb centaus.

Prerequisits: Poder comptar.

Objectiu: Heu de comprar diferents articles i donar el preu exacte. En els nivells superiors es mostren diferents objectes, i heu de calcular primer el preu total.

Manual: Fes clic en les monedes o en els bitllets de la part inferior de la pantalla per a pagar. Si vols traure una moneda o un bitllet, fes clic damunt seu en l'àrea superior de la pantalla.

Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra i dreta: per a navegar per l'àrea
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar
 • Tabulador: per a canviar entre les àrees inferior i superior
Divisió de números
icon algebra_div.svg difficulty level 6
screenshot algebra_div

math division arithmetic algebra_div

Sayan Biswas & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'operació de dividir.

Prerequisits: Dividir nombres petits.

Objectiu: Trobar el resultat de la divisió en un temps limitat.

Manual: En la pantalla es mostra una divisió. Trobeu ràpidament el resultat i utilitzeu el teclat de l'ordinador o el teclat en pantalla per a escriure'l. Haureu de ser ràpid i enviar la resposta abans que els pingüins aterren amb globus!

Controls del teclat:
 • Dígits: per a escriure la resposta
 • «Retrocés» o «Suprimir»: per a esborrar l'últim dígit de la resposta
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Dona-li a en Tux el seu canvi
icon money_back.svg difficulty level 3
screenshot money_back

math money measures money_back

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'ús dels diners donant-li a en Tux el seu canvi.

Prerequisits: Poder comptar.

Objectiu: En Tux vos comprarà diferents articles i vos ensenyarà els seus diners. Li heu de tornar el canvi. En els nivells superiors es mostren diferents articles, i primer heu de calcular el preu total.

Manual: Fes clic en les monedes o en els bitllets de la part inferior de la pantalla per a pagar. Si vols traure una moneda o un bitllet, fes clic damunt seu en l'àrea superior de la pantalla.

Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra i dreta: per a navegar per l'àrea
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar
 • Tabulador: per a canviar entre les àrees inferior i superior
Dona-li a en Tux el seu canvi, inclosos els centaus
icon money_back_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_back_cents

math money measures money_back_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'ús dels diners donant-li a en Tux el seu canvi.

Prerequisits: Poder comptar.

Objectiu: En Tux vos comprarà diferents articles i vos ensenyarà els seus diners. Li heu de tornar el canvi. En els nivells superiors es mostren diferents articles, i primer heu de calcular el preu total.

Manual: Fes clic en les monedes o en els bitllets de la part inferior de la pantalla per a pagar. Si vols traure una moneda o un bitllet, fes clic damunt seu en l'àrea superior de la pantalla.

Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra i dreta: per a navegar per l'àrea
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar
 • Tabulador: per a canviar entre les àrees inferior i superior
El barret del mag
icon magic-hat-plus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-plus

math arithmetic magic-hat-plus

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Descripció: Compteu quants estreles hi ha davall el barret màgic.

Prerequisits: Sumar.

Objectiu: Aprendre les sumes.

Manual: Feu clic en el barret per a obrir-lo. Quants estreles veeu movent-se davall seu? Compteu amb cura. Feu clic en l'àrea inferior per a introduir la vostra resposta i en el botó «OK» per a validar-la.
El barret del mag
icon magic-hat-minus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-minus

math arithmetic magic-hat-minus

Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Descripció: Compteu quants estreles hi ha davall el barret màgic.

Prerequisits: Restar.

Objectiu: Aprendre les restes.

Manual: Feu clic en el barret per a obrir-lo o tancar-lo. Els estreles entren i s'escapen alguns. Heu de comptar quants queden encara davall el barret. Feu clic en l'àrea inferior per a introduir la vostra resposta i en el botó «OK» per a validar-la.
El joc clàssic del penjat
icon hangman.svg difficulty level 5
screenshot hangman

keyboard reading words hangman

Rajdeep kaur & Timothée Giet

Descripció: Endevineu les lletres de la paraula donada.

Objectiu: Este és un bon exercici per a millorar la lectura i la dicció.

Manual: Podeu introduir lletres fent servir el teclat virtual de la pantalla o amb el teclat real.

Si es marca l'opció «Mostra la imatge que es busca com un consell» en cada intent equivocat, es donarà a conéixer una part de la imatge que representa la paraula.

Si es marca l'opció «Llig les paraules que s'han de buscar…», i si està disponible la veu corresponent, escoltareu la paraula que s'ha de trobar quan falten tres intents.
El joc de trencaclosques Tangram
icon tangram.svg difficulty level 3
screenshot tangram

puzzle tangram

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: L'objectiu és formar una forma donada.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Segons la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure, Tangram (en xinés: literalment «set taulers d'astúcia») és un trencaclosques xinés. Tot i que Tangram se sol considerar antic, de fet només se'n coneix l'existència des del 1800. Consistix en 7 peces, anomenades «tans», que s'unixen per a formar un quadrat. Prenent el costat del quadrat com 1 unitat, les 7 peces contenen:
5 triangles isòsceles, que inclouen:
- 2 de mida xicoteta (costats d'1)
- 1 de mida mitjana (costats arrel quadrada de 2)
- 2 de mida gran (costats de 2)
1 quadrat (costat d'1) i
1 paral·lelogram (costats d'1 i arrel quadrada de 2)

Manual: Moveu una peça arrossegant-la. El botó de simetria apareixerà en els elements que l'admeten. Feu clic en el botó de gir o arrossegueu la peça fent voltes. Comproveu l'activitat «Trencaclosques de nadó» per a una introducció a Tangram.
El joc del futbol
icon football.svg difficulty level 1
screenshot football

fun football

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Feu entrar la pilota a la porteria.

Objectiu: Xutar la pilota fins darrere de l'arquer.

Manual: Arrossegueu una línia des de la pilota per a ajustar la seua velocitat i direcció, i deixeu anar per a xutar.
El joc dels quinze
icon fifteen.svg difficulty level 5
screenshot fifteen

discovery logic fifteen

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Moveu cada element per a recrear la imatge.

Objectiu: Ordeneu les peces en l'ordre correcte.

Manual: Feu clic o arrossegueu qualsevol peça fins al costat de l'espai buit i es desplaçarà a l'espai buit.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a moure una peça a l'espai buit.
El nom d'esta nota
icon note_names.svg difficulty level 4
screenshot note_names

discovery music note_names

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Coneixeu els noms de les notes, en clau de fa i de sol.

Objectiu: Per a desenvolupar una bona comprensió de la posició de les notes i la convenció sobre la nomenclatura. Prepareu-vos per a les activitats «Toca el piano» i «Composició per a piano».

Manual: Identifiqueu correctament les notes i obteniu una valoració del 100% per a completar un nivell.
Electricitat analògica
icon analog_electricity.svg difficulty level 6
screenshot analog_electricity

sciences experiment analog_electricity

Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Descripció: Creeu i simuleu un esquema elèctric analògic.

Prerequisits: Es necessiten alguns coneixements bàsics del concepte d'electrònica analògica.

Objectiu: Crear amb llibertat un esquema elèctric analògic amb una simulació en temps real.

Manual: Arrossegueu els components elèctrics des del selector i deixeu-los anar damunt de l'àrea de treball. Allà podreu moure els components arrossegant-los. Per a eliminar un component o cable, selecciona l'eina de supressió que hi ha en la part superior del selector de components i seleccioneu el component o cable. Pots fer clic damunt del component i després sobre els botons de gir per a fer-lo girar o sobre el botó d'informació per a obtindre informació damunt seu. Pots fer clic sobre l'interruptor per a obrir i tancar. De la mateixa manera, pots canviar el valor del reòstat arrossegant el seu control lliscant. Per a connectar dos terminals, fes clic damunt del primer terminal, després sobre el segon. Per a desseleccionar un terminal, fes clic damunt de qualsevol àrea buida. Per a reparar una bombeta o LED trencat, fes clic damunt seu per a desconnectar-lo del circuit. La simulació s'actualitza en temps real per a qualsevol acció de l'usuari.

Crèdits: El motor de la simulació elèctrica prové d'edX:<https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.
Electricitat digital
icon digital_electricity.svg difficulty level 6
screenshot digital_electricity

sciences experiment digital_electricity

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Creeu i simuleu un esquema elèctric digital.

Prerequisits: Es necessiten alguns coneixements bàsics del concepte d'electrònica digital.

Objectiu: Crear un esquema elèctric digital amb una simulació en temps real.

Manual: Arrossegueu els components elèctrics des de la barra lateral i deixeu-los anar damunt de l'àrea de treball.
 • Per a connectar dos terminals, fes clic damunt del primer terminal, després sobre el segon.
 • La simulació s'actualitza en temps real per a qualsevol acció de l'usuari.
 • En l'àrea de treball podreu moure els components arrossegant-los.
 • En la barra lateral, podeu fer clic damunt de la icona de l'eina per a accedir al menú d'eines.
 • Per a eliminar un component o cable, seleccioneu l'eina de supressió (icona de creu) que hi ha en el menú d'eines i feu clic damunt del component o cable que voleu eliminar.
 • Per a desseleccionar un terminal o l'eina de supressió, feu clic en qualsevol àrea buida.
 • Podeu fer girar el component seleccionat utilitzant els botons de gir (icones de fletxa semicircular) que hi ha en el menú d'eines.
 • Podeu llegir informació sobre el component seleccionat utilitzant el botó d'informació (icona «i») que hi ha en el menú d'eines.
 • Podeu acostar o allunyar l'àrea de treball amb les tecles «+» i «-», utilitzant els botons de zoom que hi ha en el menú d'eines o utilitzant gestos de pessigar sobre una pantalla tàctil.
 • Podeu desplaçar l'àrea de treball fent clic damunt d'una àrea buida i arrossegant.
 • Pots fer clic damunt d'un component interruptor per a obrir i tancar.
Endevina 24
icon guess24.svg difficulty level 4
screenshot guess24

math arithmetic guess24

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Descripció: Calculeu per a trobar 24.

Prerequisits: Sigueu capaç de calcular fent servir addicions, restes, multiplicacions i divisions.

Objectiu: Apreneu a calcular fent servir els quatre operadors.

Manual: Utilitza els quatre nombres amb els operadors donats per a trobar 24.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar pels nombres i els operadors
 • «Espai» o «Retorn»: selecciona o desselecciona el valor o operador actual
 • Tecles d'operador («+», «-», *, /): selecciona l'operador
 • «Retrocés» o «Suprimir»: cancel·la l'última operació
 • «Tabulació»: canvia entre nombres i operadors
Endevina el compte
icon guesscount.svg difficulty level 3
screenshot guesscount

math arithmetic guesscount

Rahul Yadav & Timothée Giet

Descripció: Esbrineu l'expressió algebraica i arrossegueu les rajoles per a obtindre un resultat igual.

Prerequisits: Conéixer les operacions aritmètiques.

Objectiu: Intuïció i pràctica dels càlculs algebraics.

Manual: Arrossegueu els números apropiats i els operadors fins als quadros per a obtindre el número que voleu endevinar amb la instrucció.
Endevina un número
icon guessnumber.svg difficulty level 3
screenshot guessnumber

math numeration guessnumber

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Descripció: Ajudeu en Tux a escapar de la cova trobant el número ocult.

Prerequisits: Números.

Manual: Llegiu les instruccions que vos donen l'interval del número que s'ha de trobar. Introduïu un número en el quadro d'entrada superior dret i se vos dirà si el número és més gran o inferior. Torneu-ho a provar fins que trobeu la resposta correcta. La distància entre en Tux i el costat dret de la pantalla representa com de lluny esteu del número que s'ha de trobar. Si en Tux està per damunt o per davall del centre vertical de la pantalla, vol dir que el vostre número està per damunt o per davall del número que s'ha de trobar.

Controls del teclat:
 • Dígits: per a introduir un número
 • «Retrocés»: per a esborrar un número
Energia renovable
icon renewable_energy.svg difficulty level 4
screenshot renewable_energy

sciences experiment renewable_energy

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Descripció: En Tux torna de pesca en el seu vaixell. Has de tornar a posar en marxa el sistema elèctric per tal que puga tindre llum a casa seua.

Objectiu: Aprendre sobre un sistema elèctric basat en les energies renovables.

Manual: Feu clic en els diferents elements actius: sol, núvols, presa, panells solars, parcs eòlics i transformadors, amb la finalitat de reactivar tot el sistema elèctric. Quan el sistema estiga actiu i en Tux estiga a casa seua, premeu el botó de la llum per ell. Per a guanyar cal encendre tots els consumidors quan els productors estiguen actius.
Enriquix el teu vocabulari
icon lang.svg difficulty level 4
screenshot lang

reading vocabulary lang

siddhesh suthar & Timothée Giet

Descripció: Activitats completes per a l'aprenentatge d'idiomes.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Enriquir el vostre vocabulari en l'idioma nadiu o estranger.

Manual: Reviseu un joc de paraules. Cada paraula es mostra amb una veu, un text i una imatge.
En acabar, tindreu alguns exercicis per a reconéixer el text a partir de la veu i la imatge, després només la veu, i finalment, un exercici per a escriure el text.

En la configuració, podreu seleccionar l'idioma que voleu aprendre.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar un element de la llista
 • «Retorn»: per a validar la resposta quan el botó «OK» siga visible
 • «Tabulació»: per a repetir la paraula

Crèdits: Images originally released by the Art4Apps project (https://web.archive.org/web/20120908214126/http://www.art4apps.org/) under CC BY-SA 3.0 license. Upscaled and smoothed derivative images.
Entrena el clic del ratolí
icon left_right_click.svg difficulty level 1
screenshot left_right_click

computer mouse left_right_click

Samarth Raj & Timothée Giet

Descripció: Mou els animals a les seues cases utilitzant un clic esquerre o clic dret del ratolí.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Ús del ratolí. Entrenament del clic esquerre i dret del ratolí.

Manual: Un clic esquerre en un peix el mourà a la bassa. Un clic dret en un mico el mourà a l'arbre. Es mostrarà un missatge si es fa un clic incorrecte.
Equilibra correctament la balança
icon scalesboard.svg difficulty level 2
screenshot scalesboard

math measures scalesboard

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar alguns pesos per a equilibrar la balança.

Objectiu: Càlcul mental, igualtat aritmètica.

Manual: Per a equilibrar la balança, moveu alguns pesos en el plat esquerre o el dret (en els nivells superiors). Els pesos es poden col·locar en qualsevol ordre.
Equilibra emprant el sistema imperial d'unitats
icon scalesboard_weight_avoirdupois.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar alguns pesos per a equilibrar la balança i calcular el pes.

Objectiu: Càlcul mental, igualtat aritmètica, conversió d'unitats.

Manual: Per a equilibrar la balança, moveu alguns pesos en el plat esquerre o el dret (en els nivells superiors). Vigileu el pes i la unitat de les masses, recordeu que una lliura (lg) es correspon amb 16 unces (oz).
Equilibra emprant el sistema internacional d'unitats
icon scalesboard_weight.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight

math measures scalesboard_weight

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar alguns pesos per a equilibrar la balança i calcular el pes.

Objectiu: Càlcul mental, igualtat aritmètica, conversió d'unitats.

Manual: Per a equilibrar la balança, moveu alguns pesos en el plat esquerre o el dret (en els nivells superiors). Vigileu el pes i la unitat de les masses, recordeu que un quilogram (kg) es correspon amb 1000 grams (g).
Exercici de lectura horitzontal
icon readingh.svg difficulty level 2
screenshot readingh

reading words readingh

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Llig una llista de paraules i digues si hi trobes la paraula indicada.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Entrenar les habilitats lectores en un temps limitat.

Manual: Es mostra una paraula en el tauler. Apareixerà una llista horitzontal de paraules, mostrades d'una en una i desapareixeran. Pertany la paraula donada en la llista?
Exercici de lectura vertical
icon readingv.svg difficulty level 2
screenshot readingv

reading words readingv

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Llegiu una llista vertical de paraules i dieu si hi trobeu la paraula indicada.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Entrenar les habilitats lectores en un temps limitat.

Manual: Es mostra una paraula en el tauler. Apareixerà una llista vertical de paraules, mostrades d'una en una i desapareixeran. Pertany la paraula donada en la llista?
Explora els animals de granja
icon explore_farm_animals.svg difficulty level 2
screenshot explore_farm_animals

sciences experiment explore_farm_animals

Djalil Mesli & Timothée Giet

Descripció: Apreneu sobre els animals de granja, el so que fan, i coses interessants.

Objectiu: Aprendre a associar els sons dels animals amb el seu nom i quin animal pareix.

Manual: En este joc hi ha tres nivells.

En el nivell u, els jugadors gaudixen explorant cada animal en la pantalla. Feu clic en un animal per a aprendre sobre seu: com s'anomena, quin so fa i com es veu. Estudieu bé esta informació, ja que es posarà a prova en els nivells 2 i 3.

En el nivell dos, es reproduïx un so a l'atzar d'un animal, i haureu de trobar de quin animal es tracta. Feu clic sobre l'animal corresponent. Si voleu escoltar de nou el so de l'animal, feu clic damunt del botó «Reproduïx».

En el nivell tres, es mostra un missatge de text a l'atzar i haureu de fer clic sobre l'animal que coincidix amb el text.
Explora els animals del món
icon explore_world_animals.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_animals

sciences experiment explore_world_animals

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Apreneu sobre els animals del món, coses interessants i la seua ubicació en un mapa.

Objectiu: Aprendre sobre diversos animals d'arreu del món i recordar a on viuen.

Manual: En este joc hi ha dos nivells.

En el nivell u, els jugadors gaudixen explorant cada animal en la pantalla. Feu clic en el signe d'interrogació per a aprendre sobre l'animal; com s'anomena i el seu aspecte. Estudieu bé esta informació, ja que es posarà a prova en el nivell 2.

En el nivell dos, es mostra un missatge de text a l'atzar i haureu de fer clic sobre l'animal que coincidix amb el text.
Explora els monuments
icon explore_monuments.svg difficulty level 3
screenshot explore_monuments

sciences geography explore_monuments

Ayush Agrawal & Timothée Giet

Descripció: Exploreu els monuments al voltant del món.

Prerequisits: Conéixer els diferents monuments.

Objectiu: Aprendre sobre diversos monuments d'arreu del món i recordar la seua ubicació.

Manual: Feu clic damunt dels punts per a conéixer els monuments i, a continuació, localitzar-los al mapa.

Crèdits: Les imatges provenen de la Wikipedia.
 • "Chichen Itza 3" by Daniel Schwen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chichen_Itza_3.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "1 cristor redentor 2014" by Chensiyuan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_cristor_redentor_2014.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "Taj Mahal, Agra, India" by Yann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg), CC BY-SA 4.0
Explora la música del món
icon explore_world_music.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_music

discovery music explore_world_music

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Apreneu sobre la música del món.

Objectiu: Desenvolupar una millor comprensió de la varietat musical present al món.

Manual: En esta activitat hi ha tres nivells.

En el primer nivell, gaudiu explorant música d'arreu del món. Feu clic damunt de cada maleta per a conéixer la música d'esta zona i escoltar una xicoteta mostra. Estudieu bé, ja que vos posaran a prova en els nivells 2 i 3.

En el segon nivell escoltareu una mostra de música, i haureu de seleccionar la ubicació amb què es correspon. Feu clic damunt del botó «Reproduïx» si la voleu tornar a escoltar.

En el tercer nivell, haureu de seleccionar la ubicació que coincidisca amb la descripció del text a la pantalla.

Crèdits: Imatges des de https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org
 • "Onalaska-Practice6" by Tom Harpel (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onalaska-Practice6.jpg), CC BY 2.0
 • "Australia Aboriginal Culture 009" by Steve Evans (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Aboriginal_Culture_009.jpg), CC BY 2.0
 • "Lunny irvine o flynn glackin" by candyschwartz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunny_irvine_o_flynn_glackin.jpg), CC BY 2.0
 • "08-rock-n-roll" by Karel Schmiedberger (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:08-rock-n-roll.ogg), CC BY 3.0
 • "The Wind that Shakes the Barley" by peakfiddler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wind_that_Shakes_the_Barley.ogg), CC BY 3.0
Factors amb en Gnumch
icon gnumch-factors.svg difficulty level 5
screenshot gnumch-factors

math arithmetic gnumch-factors

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descripció: Guieu al mastegador de números fins a tots els factors del número a la part inferior de la pantalla.

Objectiu: Aprendre sobre els múltiples i els factors.

Manual: Els factors d'un número són tots els números que dividixen enterament este número. Per exemple, els factors de 6 són 1, 2, 3 i 6. El 4 no és un factor de 6, perquè el 6 no es pot dividir en 4 parts iguals. Si un número és múltiple d'un segon número, llavors el segon serà un factor del primer. Podeu pensar en els múltiples com en famílies, i els factors són la gent que pertany a esta família. Per tant 1, 2, 3 i 6 pertanyen a la família del 6, però el 4 pertany a una altra família.

Si teniu un teclat, podeu emprar les tecles de cursor per a moure i prémer la barra espaiadora per a menjar-vos els números. Amb un ratolí podeu fer clic en el bloc del costat de la vostra posició per a moure i feu clic de nou per a menjar-vos els números. Amb una pantalla tàctil podeu fer-ho com amb un ratolí o arrossegar el dit en la direcció que voleu moure i toqueu per a menjar-vos els números.

Ves amb compte per a evitar els Troggles.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a menjar-se els números
Família
icon family.svg difficulty level 2
screenshot family

sciences history family

Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Descripció: Seleccioneu el nom amb què heu de cridar a este membre de la família.

Prerequisits: Habilitats lectores.

Objectiu: Aprendre les relacions en una família, d'acord amb el sistema lineal emprat en la majoria de les societats occidentals.

Manual: Es mostra un arbre genealògic.
Els cercles estan vinculats amb línies per a marcar les relacions. Les parelles casades estan marcades amb un anell al vincle.
Sou la persona del cercle blanc. Seleccioneu el nom amb què heu de cridar a la persona al cercle taronja.
Fes clic en una lletra en majúscula
icon click_on_letter_up.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter_up

reading letters click_on_letter_up

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Escolteu una lletra i feu clic damunt seu.

Prerequisits: Reconeixement visual de les lletres.

Objectiu: Reconéixer el nom de les lletres.

Manual: Es llig una lletra. Feu clic damunt de la lletra corresponent en l'àrea principal. Podeu escoltar-la de nou fent clic damunt de la icona de la boca.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a seleccionar un element
 • «Tabulació»: per a repetir la pregunta
Fes clic en una lletra en minúscula
icon click_on_letter.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter

reading letters click_on_letter

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Escolteu una lletra i feu clic damunt seu.

Prerequisits: Reconeixement visual de les lletres.

Objectiu: Reconéixer el nom de les lletres.

Manual: Es llig una lletra. Feu clic damunt de la lletra corresponent en l'àrea principal. Podeu escoltar-la de nou fent clic damunt de la icona de la boca.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a seleccionar un element
 • «Tabulació»: per a repetir la pregunta
Fes clic i dibuixa
icon clickanddraw.svg difficulty level 1
screenshot clickanddraw

computer mouse clickanddraw

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Descripció: Dibuixeu la imatge fent clic damunt dels punts seleccionats.

Prerequisits: Poder moure el ratolí i fer clic amb precisió sobre els punts.

Manual: Dibuixeu la imatge fent clic en cada punt en ordre. Cada vegada que se selecciona un punt apareixerà el següent blau.
Fes clic o toca
icon erase_clic.svg difficulty level 1
screenshot erase_clic

computer mouse erase_clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Feu clic o toqueu per a esborrar l'àrea i descobrir el fons.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Coordinació motora.

Manual: Feu clic o toqueu els blocs per a fer-los desaparéixer.
Fes clic sobre meu
icon clickgame.svg difficulty level 1
screenshot clickgame

computer mouse clickgame

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Atrapeu tots els peixos que naden abans que abandonen la peixera.

Prerequisits: Poder moure el ratolí i fer clic en el lloc correcte.

Objectiu: Coordinació motora: moviment de la mà amb precisió.

Manual: Atrapeu tots els peixos en moviment fent-hi clic o tocant-los amb un dit.
Fes doble toc o doble clic
icon erase_2clic.svg difficulty level 2
screenshot erase_2clic

computer mouse erase_2clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Feu doble toc o doble clic per a esborrar l'àrea i descobrir la imatge de fons.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Coordinació motora.

Manual: Feu doble toc o doble clic damunt dels blocs per a fer-los desaparéixer.
Final de la partida d'escacs
icon chess_partyend.svg difficulty level 6
screenshot chess_partyend

strategy chess_partyend

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Jugueu per a acabar una partida d'escacs contra en Tux.

Manual: En esta activitat descobrireu el joc dels escacs jugant només el final d'una partida. Es mostren les possibles posicions de destinació per a qualsevol peça seleccionada, el qual ajudarà els infants a entendre com es mouen les peces.

Podreu aconseguir un mat abans si seguiu estes senzilles regles:
Mireu d'empényer el rei del rival cap a un cantó.
Explicació: d'esta manera el rei del rival només tindrà 3 direccions per a moure en lloc de 8 per a anar fins a una posició millor.
«Feu un parany». Utilitzeu els vostres peons com esquer.
Explicació: d'esta manera atraureu l'oponent fora de la seua «zona confortable».
Sigueu prou pacient.
Explicació: no vos afanyeu gaire a moure, cal tindre paciència. Permeteu-vos pensar una mica i mireu de predir les futures jugades i moviments del vostre rival, de manera que li pugueu capturar peces o assegurar les vostres dels seus atacs.

Un clic únic en el botó de desfer desfarà un moviment. Un clic únic en el botó de refer refarà un moviment. Per a desfer tots els moviments, premeu i manteniu premut el botó de desfer durant 3 segons.

Crèdits: El motor dels escacs és «p4wn» a <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Fris
icon frieze.svg difficulty level 1
screenshot frieze

discovery logic frieze

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Descripció: Reproduïu i completeu el fris.

Objectiu: Aprendre algorismes.

Manual: Reproduïu un fris a la part superior. En alguns nivells, haureu de completar el fris o reproduir-lo després que l'hàgeu memoritzat.
Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra o dreta: selecciona un símbol
 • «Espai»: afig el símbol seleccionat al fris
 • «Retrocés» o «Suprimir»: elimina l'últim símbol del fris
 • «Retorn»: valida la resposta
 • «Tabulació»: canvia entre editar el fris i veure el model
Gravetat
icon gravity.svg difficulty level 3
screenshot gravity

sciences experiment gravity

Timothée Giet

Descripció: Introducció al concepte de la gravetat.

Objectiu: Moure la nau espacial per a evitar colpejar els planetes i arribar fins a l'estació espacial.

Manual: Moveu la nau espacial amb les tecles de fletxa esquerra i dreta, o amb els botons en la pantalla per als dispositius mòbils. Intenteu romandre a prop del centre de la pantalla i anticipeu-vos mirant la mida i la direcció de la fletxa que mostra la força de la gravetat.

Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra i dreta: per a moure la nau espacial
Hexàgon
icon hexagon.svg difficulty level 2
screenshot hexagon

fun hexagon

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Trobeu la fraula fent clic en els camps blaus.

Objectiu: Activitat d'entrenament amb lògica.

Manual: Proveu de trobar la fraula davall els camps blaus. Els camps es faran més rojos com més vos hi acosteu.
Igualtat amb en Gnumch
icon gnumch-equality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-equality

math arithmetic gnumch-equality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descripció: Guieu al mastegador de números fins a les expressions que igualen el número a la part inferior de la pantalla.

Objectiu: Practicar la suma, multiplicació, divisió i resta.

Manual: Guieu al mastegador de números fins a les expressions que igualen el número a la part inferior de la pantalla.

Si teniu un teclat, podeu emprar les tecles de cursor per a moure i prémer la barra espaiadora per a menjar-vos els números. Amb un ratolí podeu fer clic en el bloc del costat de la vostra posició per a moure i feu clic de nou per a menjar-vos els números. Amb una pantalla tàctil podeu fer-ho com amb un ratolí o arrossegar el dit en la direcció que voleu moure i toqueu per a menjar-vos els números.

Ves amb compte per a evitar els Troggles.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a menjar-se els números
Inclina la capsa
icon balancebox.svg difficulty level 2
screenshot balancebox

mobile fun balancebox

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Feu anar la bola cap a la porta inclinant la capsa.

Objectiu: Practicar les habilitats motores amb precisió i comptar bàsic.

Manual: Feu anar la bola fins a la porta. Aneu amb compte que no caiga per cap forat. Per a desbloquejar la porta, s'han de tocar en l'ordre correcte els botons de contacte amb número que hi ha en el quadro. Podeu moure la bola inclinant el dispositiu mòbil. En les plataformes d'escriptori, utilitzeu les tecles de fletxa per a simular la inclinació.

En el menú de configuració de l'activitat, podreu triar entre el conjunt de nivells predeterminat «Integrat» i un que podreu definir («Usuari»). Per a crear un conjunt de nivells, seleccioneu el conjunt de nivells «Usuari» i inicieu l'editor de nivells fent clic damunt del botó corresponent.

En l'editor de nivells podreu crear els vostres propis nivells. Seleccioneu una de les eines d'edició que hi ha en el lateral per a modificar les cel·les en el mapa del nivell actualment actiu:
 • Creu: per a netejar completament una cel·la del mapa
 • Paret horitzontal: per a afegir/eliminar una paret horitzontal en la vora inferior d'una cel·la
 • Paret vertical: per a afegir/eliminar una paret vertical en la vora dreta d'una cel·la
 • Forat: per a afegir/eliminar un forat en una cel·la
 • Bola: per a establir la posició inicial de la bola
 • Porta: per a establir la posició de la porta
 • Contacte: per a afegir/eliminar un botó de contacte. Amb el botó de selecció de valors podreu ajustar el valor del botó de contacte. No és possible establir un valor més d'una vegada en un mapa.
Totes les eines (excepte l'eina d'esborrar) alternen el seu objectiu respectiu en la cel·la en la qual s'ha fet clic: es pot col·locar un element fent clic damunt d'una cel·la buida, i en fer clic de nou sobre la mateixa cel·la amb la mateixa eina, podreu eliminar de nou.

Podreu provar un nivell modificat fent clic damunt del botó «Prova» que hi ha en el costat de la vista de l'editor. Podreu tornar des del mode de prova fent clic damunt del botó Inici que hi ha en la barra o prement «Esc» en el teclat o el botó Arrere en el seu dispositiu mòbil.

En l'editor podreu canviar el nivell editat utilitzant els botons de fletxa que hi ha en la barra. De tornada en l'editor, podreu continuar editant el nivell actual i provar-lo de nou si cal.Quan finalitzeu el vostre nivell, podreu guardar-lo a un fitxer fent clic en el botó «Guarda» que hi ha en el costat.

Per a tornar a la configuració de l'activitat, feu clic damunt del botó Inici que hi ha en la barra, o premeu «Esc» en el teclat o el botó Arrere en el dispositiu mòbil.

Finalment, per a carregar el vostre conjunt de nivells, feu clic en el botó «Carrega els nivells guardats».
Inicia la pilota a en Tux
icon ballcatch.svg difficulty level 1
screenshot ballcatch

computer keyboard ballcatch

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Premeu alhora les tecles de fletxa esquerra i dreta per a fer que la pilota vaja en línia recta.

Manual: Premeu alhora les tecles de fletxa esquerra i dreta per a fer que la pilota vaja en línia recta. En una pantalla tàctil heu de tocar les dues mans a la vegada.
Instruments musicals
icon instruments.svg difficulty level 4
screenshot instruments

discovery music instruments

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Feu clic en els instruments musicals correctes.

Objectiu: Aprendre a reconéixer els instruments musicals.

Manual: Feu clic en els instruments musicals correctes.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar
 • «Tabulació»: per a repetir el so de l'instrument
Intercanvia els complements a deu
icon tens_complement_swap.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_swap

math arithmetic tens_complement_swap

Samarth Raj & Timothée Giet

Descripció: Intercanvia els nombres per a crear parells iguals a deu.

Prerequisits: Nombres des de l'1 fins a 30 i sumes.

Objectiu: Aprendre a utilitzar els complements a deu per a optimitzar l'ordre dels nombres en una operació.

Manual: Crea parells de nombres iguals a deu dins de cada parèntesi. Seleccioneu un nombre i, a continuació, seleccioneu un altre nombre de la mateixa operació per a intercanviar la seua posició. Quan totes les línies estiguen completades, premeu el botó «OK» per a validar les respostes. Si algunes respostes són incorrectes, apareixerà una icona de creu en les línies corresponents. Corregiu els errors, després torneu a prémer el botó «OK».
Joc de memòria amb imatges
icon memory.svg difficulty level 1
screenshot memory

fun memory memory

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes i trobeu la parella que coincidix.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Entrenar la memòria i desfer-se de totes les targetes.

Manual: Cada targeta té una imatge en l'altra cara, i cada targeta té una parella exactament igual. Feu clic en una targeta per a veure la seua imatge oculta, i intenteu aparellar-les. Només podeu destapar dues targetes cada vegada, de manera que necessitareu recordar on es troba una imatge, mentre busqueu la seua parella. Quan destapeu una parella, ambdues desapareixeran.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta

Crèdits:
 • "Card Flip" by f4ngy, (https://freesound.org/people/f4ngy/sounds/240776/), CC BY 3.0
Joc de memòria amb imatges contra en Tux
icon memory-tux.svg difficulty level 1
screenshot memory-tux

fun memory memory-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes i trobeu la parella que coincidix, jugant contra en Tux.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Entrenar la memòria i desfer-se de totes les targetes.

Manual: Cada targeta té una imatge en l'altra cara, i cada targeta té una parella exactament igual. Feu clic en una targeta per a veure la seua imatge oculta, i intenteu aparellar-les. Només podeu destapar dues targetes cada vegada, de manera que necessitareu recordar on es troba una imatge, mentre busqueu la seua parella. Quan destapeu una parella, ambdues desapareixeran.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria amb totes les operacions
icon memory-math-add-minus-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una operació amb el seu resultat.

Prerequisits: Sumar, restar, multiplicar i dividir.

Objectiu: Practicar les sumes, restes, multiplicacions i divisions.

Manual: Cada targeta amaga una operació o un resultat. Haureu de fer coincidir les operacions amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria auditiva
icon memory-sound.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound

discovery memory music memory-sound

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir les parelles de sons.

Objectiu: Entrenar la memòria auditiva.

Manual: Cada targeta emet un so quan la descobriu, i cada targeta té un parell amb exactament el mateix so. Feu clic en una targeta per a escoltar el seu so ocult, i intenteu aparellar-los. Només podeu destapar dues targetes cada vegada, de manera que necessitareu recordar on es troba cada so, mentre escolteu el seu parell. Quan destapeu una parella, ambdues desapareixeran.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria auditiva contra en Tux
icon memory-sound-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound-tux

discovery memory music memory-sound-tux

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir les parelles de sons, jugant contra en Tux.

Objectiu: Entrenar la memòria auditiva.

Manual: Cada targeta emet un so quan la descobriu, i cada targeta té un parell amb exactament el mateix so. Feu clic en una targeta per a escoltar el seu so ocult, i intenteu aparellar-los. Només podeu destapar dues targetes cada vegada, de manera que necessitareu recordar on es troba cada so, mentre escolteu el seu parell. Quan destapeu una parella, ambdues desapareixeran.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria contra en Tux amb lletra minúscula/majúscula
icon memory-case-association-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association-tux

reading letters memory-case-association-tux

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a trobar la majúscula i minúscula de la mateixa lletra, jugant contra en Tux.

Prerequisits: Conéixer l'alfabet.

Objectiu: Aprenentatge de l'alfabet amb les lletres en majúscula i minúscula, memòria.

Manual: Cada targeta amaga una lletra, en minúscula o majúscula. Haureu de fer coincidir la minúscula i majúscula de la mateixa lletra.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria contra en Tux amb totes les operacions
icon memory-math-add-minus-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una operació amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Sumar, restar, multiplicar i dividir.

Objectiu: Practicar les sumes, restes, multiplicacions i divisions.

Manual: Cada targeta amaga una operació o un resultat. Haureu de fer coincidir les operacions amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria contra en Tux per a dividir
icon memory-math-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div-tux

math memory arithmetic memory-math-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una divisió amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Dividir.

Objectiu: Practicar les divisions.

Manual: Cada targeta amaga una divisió o un resultat. Haureu de fer coincidir les divisions amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria contra en Tux per a multiplicar
icon memory-math-mult-tux.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Multiplicar.

Objectiu: Practicar les multiplicacions.

Manual: Cada targeta amaga una multiplicació o un resultat. Haureu de fer coincidir les operacions amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria contra en Tux per a multiplicar i dividir
icon memory-math-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació o una divisió amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Multiplicar, dividir.

Objectiu: Practicar les multiplicacions i les divisions.

Manual: Cada targeta amaga una operació (una multiplicació o una divisió) o un resultat. Haureu de fer coincidir les operacions amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria contra en Tux per a restar
icon memory-math-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una resta amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Restar.

Objectiu: Practicar les restes.

Manual: Cada targeta amaga una resta o un resultat. Haureu de fer coincidir les restes amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria contra en Tux per a sumar
icon memory-math-add-tux.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add-tux

math memory arithmetic memory-math-add-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Sumar.

Objectiu: Practicar les sumes.

Manual: Cada targeta amaga una suma o un resultat. Haureu de fer coincidir les sumes amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria contra en Tux per a sumar i restar
icon memory-math-add-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma o resta amb el seu resultat, jugant contra Tux.

Prerequisits: Sumar i restar.

Objectiu: Practicar les sumes i restes.

Manual: Cada targeta amaga una operació (una suma o una resta) o un resultat. Haureu de fer coincidir les operacions amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria minúscula/majúscula
icon memory-case-association.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association

reading letters memory-case-association

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a trobar la majúscula i minúscula de la mateixa lletra.

Prerequisits: Conéixer l'alfabet.

Objectiu: Aprenentatge de l'alfabet amb les lletres en majúscula i minúscula, memòria.

Manual: Cada targeta amaga una lletra, en minúscula o majúscula. Haureu de fer coincidir la minúscula i majúscula de la mateixa lletra.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria paraula-número
icon memory-wordnumber.svg difficulty level 3
screenshot memory-wordnumber

math numeration memory-wordnumber

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Destapeu les targetes per a fer coincidir un número amb el seu nom.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Lectura de números, memòria.

Manual: Cada targeta oculta un número (un número escrit en xifres) o un nom del número (un número escrit en paraules). Haureu de fer coincidir els números amb els seus noms corresponents.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria per a dividir
icon memory-math-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div

math memory arithmetic memory-math-div

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una divisió amb el seu resultat.

Prerequisits: Dividir

Objectiu: Practicar les divisions.

Manual: Cada targeta amaga una divisió o un resultat. Haureu de fer coincidir les divisions amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria per a enumerar
icon memory-enumerate.svg difficulty level 2
screenshot memory-enumerate

math numeration memory-enumerate

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Destapeu les targetes per a fer coincidir un número amb una imatge.

Objectiu: Entrenar la numeració, memòria.

Manual: Cada targeta amaga una imatge amb un nombre d'elements. Haureu de fer coincidir els números amb les imatges corresponents.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria per a multiplicar
icon memory-math-mult.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult

math memory arithmetic memory-math-mult

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació amb el seu resultat.

Prerequisits: Multiplicar.

Objectiu: Practicar les multiplicacions.

Manual: Cada targeta amaga una multiplicació o un resultat. Haureu de fer coincidir les operacions amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria per a multiplicar i dividir
icon memory-math-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div

math memory arithmetic memory-math-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una multiplicació o una divisió amb el seu resultat.

Prerequisits: Multiplicar, dividir.

Objectiu: Practicar les multiplicacions i les divisions.

Manual: Cada targeta amaga una operació (una multiplicació o una divisió) o un resultat. Haureu de fer coincidir les operacions amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria per a restar
icon memory-math-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus

math memory arithmetic memory-math-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una resta amb el seu resultat.

Prerequisits: Restar.

Objectiu: Practicar les restes.

Manual: Cada targeta amaga una resta o un resultat. Haureu de fer coincidir les restes amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria per a sumar
icon memory-math-add.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add

math memory arithmetic memory-math-add

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma amb el seu resultat.

Prerequisits: Sumar.

Objectiu: Practicar les sumes.

Manual: Cada targeta amaga una suma o un resultat. Haureu de fer coincidir les sumes amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de memòria per a sumar i restar
icon memory-math-add-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus

math memory arithmetic memory-math-add-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Descripció: Descobriu les targetes per a fer coincidir una suma o resta amb el seu resultat.

Prerequisits: Sumar i restar.

Objectiu: Practicar les sumes i restes.

Manual: Cada targeta amaga una operació (una suma o una resta) o un resultat. Haureu de fer coincidir les operacions amb el seu resultat.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar la targeta
Joc de taula (amb un amic)
icon bargame_2players.svg difficulty level 2
screenshot bargame_2players

strategy bargame_2players

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Descripció: Seleccioneu el nombre de bales que voleu posar en els forats i després feu clic en el botó «OK». El guanyador serà qui no haja posat una bala en el forat roig.

Prerequisits: Capacitat de comptar.

Objectiu: No utilitzar la bala en l'últim forat.

Manual: Feu clic damunt de la icona de bala per a seleccionar un nombre de bales, després feu clic en el botó «OK» per a situar-les en els forats. Guanyareu si l'oponent ha de posar l'última bala.
Joc de taula (contra en Tux)
icon bargame.svg difficulty level 2
screenshot bargame

strategy bargame

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Descripció: Seleccioneu el nombre de bales que voleu posar en els forats i després feu clic en el botó «OK». El guanyador serà qui no haja posat una bala en el forat roig.

Prerequisits: Capacitat de comptar.

Objectiu: No utilitzar la bala en l'últim forat.

Manual: Feu clic damunt de la icona de bala per a seleccionar un nombre de bales, després feu clic en el botó «OK» per a situar-les en els forats. Guanyareu si en Tux ha de posar l'última bala. Si voleu que comence en Tux, senzillament feu-hi clic.
Podeu utilitzar els botons de fletxa per a seleccionar manualment el nivell de dificultat. En Tux jugarà millor quan augmenteu el nivell.
Juga a l'aualé (amb un amic)
icon oware_2players.svg difficulty level 2
screenshot oware_2players

strategy oware_2players

Harsh Kumar & Timothée Giet

Descripció: Jugueu al joc d'estratègia Aualé amb un amic.

Objectiu: La partida comença amb quatre llavors a cada casa. L'objectiu del joc és capturar més llavors que l'oponent. Atés que el joc només té 48 llavors, la captura de 25 és suficient per a guanyar la patida. Atés que hi ha un nombre parell de llavors, és possible que la partida acabe en empat, on cada jugador n'haurà capturat 24.

Manual: Els jugadors fan torns per a moure les llavors. A un torn, un jugador tria una de les sis cases davall el seu control. El jugador eliminarà totes les llavors d'esta casa i les distribuirà, caent una en cada casa en sentit antihorari des d'esta casa, en un procés anomenat sembrat. Les llavors no es distribuiran a dins de les cases en la puntuació final, ni dins de la casa on s'extrauen. La casa inicial sempre es deixarà buida -si contenia 12 (o més) llavors, s'ometrà i la dotzena llavor es col·locarà en la casa següent-.

La captura només succeirà quan un jugador porta el recompte d'una casa de l'oponent a exactament dos o tres amb la llavor final que hi va sembrar en este torn. Açò sempre capturarà les llavors en la casa corresponent, i possiblement més: si l'última llavor a l'anterior també porta la casa d'un oponent a dos o tres, estes també seran capturades, i així successivament fins que s'arribe a una casa que no continga dues o tres llavors, o que no pertanguen a l'oponent. Les llavors capturades es col·locaran en la casa de puntuació del jugador. No obstant açò, si un moviment capturara totes les llavors d'un oponent, la captura es perdrà perquè açò evitaria que l'oponent continuara amb la partida, i les llavors es deixaran en el seu lloc.

Si les cases d'un oponent estan buides, el jugador actual haurà de fer un moviment que li done llavors a l'oponent. Si no és possible este moviment, el jugador actual capturarà totes les llavors en el seu propi territori, acabant la partida.
Juga a l'aualé (contra en Tux)
icon oware.svg difficulty level 2
screenshot oware

strategy oware

Harsh Kumar & Timothée Giet

Descripció: Jugueu al joc d'estratègia Aualé contra en Tux.

Objectiu: La partida comença amb quatre llavors a cada casa. L'objectiu del joc és capturar més llavors que l'oponent. Atés que el joc només té 48 llavors, la captura de 25 és suficient per a guanyar la patida. Atés que hi ha un nombre parell de llavors, és possible que la partida acabe en empat, on cada jugador n'haurà capturat 24.

Manual: Els jugadors fan torns per a moure les llavors. A un torn, un jugador tria una de les sis cases davall el seu control. El jugador eliminarà totes les llavors d'esta casa i les distribuirà, caent una en cada casa en sentit antihorari des d'esta casa, en un procés anomenat sembrat. Les llavors no es distribuiran a dins de les cases en la puntuació final, ni dins de la casa on s'extrauen. La casa inicial sempre es deixarà buida -si contenia 12 (o més) llavors, s'ometrà i la dotzena llavor es col·locarà en la casa següent-.

La captura només succeirà quan un jugador porta el recompte d'una casa de l'oponent a exactament dos o tres amb la llavor final que hi va sembrar en este torn. Açò sempre capturarà les llavors en la casa corresponent, i possiblement més: si l'última llavor a l'anterior també porta la casa d'un oponent a dos o tres, estes també seran capturades, i així successivament fins que s'arribe a una casa que no continga dues o tres llavors, o que no pertanguen a l'oponent. Les llavors capturades es col·locaran en la casa de puntuació del jugador. No obstant açò, si un moviment capturara totes les llavors d'un oponent, la captura es perdrà perquè açò evitaria que l'oponent continuara amb la partida, i les llavors es deixaran en el seu lloc.

Si les cases d'un oponent estan buides, el jugador actual haurà de fer un moviment que li done llavors a l'oponent. Si no és possible este moviment, el jugador actual capturarà totes les llavors en el seu propi territori, acabant la partida.
Juga a les dames (amb un amic)
icon checkers_2players.svg difficulty level 4
screenshot checkers_2players

strategy checkers_2players

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: La variant que tenim en GCompris és la internacional.

Objectiu: Capturar totes les peces de l'oponent, abans que ell capture les vostres.

Manual: Les dames es juguen amb dos oponents, en costats oposats del tauler. Un jugador té les peces negres i l'altra té les blanques. Els jugadors alternen els torns. Ningú pot moure una peça de l'oponent. Un moviment consistix en moure una peça en diagonal a un quadrat adjacent que no es trobe ocupat. Si el quadrat adjacent conté una peça de l'oponent, i el quadrat immediatament més enllà seu està buit, la peça es podrà capturar (i retirar del joc) saltant per damunt seu.
Del tauler a quadros només s'utilitzen els negres. Les peces només es poden moure en diagonal a una casella que no es trobe ocupada. La captura és obligatòria. El jugador sense peces, o que no les puga moure a causa d'estar bloquejat, perdrà el joc.
Quan alguna peça abaste la primera fila de l'oponent (casa), es convertirà en un rei, i es caracteritza per a la col·locació d'una peça addicional en la part superior d'esta, i adquirirà poders addicionals, incloent-hi la capacitat de moure i capturar cap arrere. Si hi ha una peça en una diagonal que un rei pot capturar, este podrà moure's qualsevol distància al llarg de la diagonal, capturant la peça saltant per damunt seu a qualsevol dels quadrats sense ocupar immediatament darrere seu.

Crèdits: La biblioteca per a les dames és draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. El manual és de la Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Juga a les dames (contra en Tux)
icon checkers.svg difficulty level 4
screenshot checkers

strategy checkers

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: La variant que tenim en GCompris és la internacional.

Objectiu: Capturar totes les peces de l'oponent, abans que ell capture les vostres.

Manual: Les dames es juguen amb dos oponents, en costats oposats del tauler. Un jugador té les peces negres i l'altra té les blanques. Els jugadors alternen els torns. Ningú pot moure una peça de l'oponent. Un moviment consistix en moure una peça en diagonal a un quadrat adjacent que no es trobe ocupat. Si el quadrat adjacent conté una peça de l'oponent, i el quadrat immediatament més enllà seu està buit, la peça es podrà capturar (i retirar del joc) saltant per damunt seu.
Del tauler a quadros només s'utilitzen els negres. Les peces només es poden moure en diagonal a una casella que no es trobe ocupada. La captura és obligatòria. El jugador sense peces, o que no les puga moure a causa d'estar bloquejat, perdrà el joc.
Quan alguna peça abaste la primera fila de l'oponent (casa), es convertirà en un rei, i es caracteritza per la col·locació d'una peça addicional en la part superior d'esta, i adquirirà poders addicionals, incloent-hi la capacitat de moure i capturar cap arrere. Si hi ha una peça en una diagonal que un rei pot capturar, este podrà moure's qualsevol distància al llarg de la diagonal, capturant la peça saltant per damunt seu a qualsevol dels quadrats sense ocupar immediatament darrere seu.
Podeu utilitzar els botons de fletxa per a seleccionar manualment el nivell de dificultat. En Tux jugarà millor quan augmenteu el nivell.

Crèdits: La biblioteca per a les dames és draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. El manual és de la Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Juga als escacs (amb un amic)
icon chess_2players.svg difficulty level 6
screenshot chess_2players

strategy chess_2players

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció:

Manual: En esta activitat descobrireu el joc dels escacs jugant contra un amic. Mostra les possibles posicions de destinació per a qualsevol peça seleccionada, el qual ajudarà els infants a entendre com es mouen les peces.

Podreu aconseguir un mat abans si seguiu estes senzilles regles:
Mireu d'empényer el rei del rival cap a un cantó.
Explicació: d'esta manera el rei del rival només tindrà 3 direccions per a moure en lloc de 8 per a anar fins a una posició millor.
«Feu un parany». Utilitzeu els vostres peons com esquer.
Explicació: d'esta manera atraureu l'oponent fora de la seua «zona confortable».
Sigueu prou pacient.
Explicació: no vos afanyeu gaire a moure, cal tindre paciència. Permeteu-vos pensar una mica i mireu de predir les futures jugades i moviments del vostre rival, de manera que li pugueu capturar peces o assegurar les vostres dels seus atacs.

Un clic únic en el botó de desfer desfarà un moviment. Un clic únic en el botó de refer refarà un moviment. Per a desfer tots els moviments, premeu i manteniu premut el botó de desfer durant 3 segons.
Juga als escacs (contra en Tux)
icon chess.svg difficulty level 6
screenshot chess

strategy chess

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció:

Manual: En esta activitat descobrireu el joc dels escacs jugant contra l'ordinador. Mostra les possibles posicions de destinació per a qualsevol peça seleccionada, el qual ajudarà els infants a entendre com es mouen les peces. En el primer nivell, l'ordinador és completament aleatori per a donar el nombre més gran de possibilitats. A mesura que augmenta el nivell, l'ordinador jugarà millor. Podeu utilitzar els botons de fletxa per a seleccionar manualment el nivell de dificultat.

Podreu aconseguir un mat abans si seguiu estes senzilles regles:
Mireu d'empényer el rei del rival cap a un cantó.
Explicació: d'esta manera el rei del rival només tindrà 3 direccions per a moure en lloc de 8 per a anar fins a una posició millor.
«Feu un parany». Utilitzeu els vostres peons com esquer.
Explicació: d'esta manera atraureu l'oponent fora de la seua «zona confortable».
Sigueu prou pacient.
Explicació: no vos afanyeu gaire a moure, cal tindre paciència. Permeteu-vos pensar una mica i mireu de predir les futures jugades i moviments del vostre rival, de manera que li pugueu capturar peces o assegurar les vostres dels seus atacs.

Un clic únic en el botó de desfer desfarà un moviment. Un clic únic en el botó de refer refarà un moviment. Per a desfer tots els moviments, premeu i manteniu premut el botó de desfer durant 3 segons.

Crèdits: El motor dels escacs és «p4wn» a <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
La història d'en Louis Braille
icon louis-braille.svg difficulty level 4
screenshot louis-braille

sciences history louis-braille

Arkit Vora & Timothée Giet

Descripció: Reviseu les dates importants de l'inventor del sistema braille.

Manual: Llegiu la història d'en Louis Braille, la seua biografia i la invenció del sistema braille. Feu clic en els botons «Anterior» i «Següent» per a anar fins a la pàgina de la història respectiva. Al final, esmeneu la seqüència en l'ordre cronològic.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar i canviar la seua posició

Crèdits: Vídeo d'en Louis Braille: <https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>
La lletra que falta
icon missing-letter.svg difficulty level 2
screenshot missing-letter

reading words missing-letter

Amit Tomar & Timothée Giet

Descripció: Trobeu la lletra que falta per a completar la paraula.

Prerequisits: Llegir les paraules.

Objectiu: Entrenar les habilitats lectores.

Manual: Es mostra una imatge en l'àrea principal i una paraula incompleta davall la imatge. Feu clic damunt de la lletra que falta per a completar la paraula o escriviu-la amb el teclat.

Controls del teclat:
 • «Tabulació»: per a repetir la paraula
La torre de Hanoi
icon hanoi_real.svg difficulty level 5
screenshot hanoi_real

discovery logic hanoi_real

Amit Tomar & Timothée Giet

Descripció: Moveu la torre cap al costat dret.

Objectiu: L'objectiu del joc és moure la pila sencera cap a una altra vareta, seguint les regles següents:
* només es pot moure un disc cada vegada
* cap disc es pot posar damunt d'un de més xicotet

Manual: Arrossegueu i deixeu anar només les peces de dalt d'una vareta a una altra, per a reproduir la torre inicial de l'esquerra a la vareta de la dreta.

Crèdits: Este trencaclosques va ser inventat pel matemàtic francés Edouard Lucas el 1883. Hi ha una llegenda sobre un temple hindú on els seus monjos es dedicaven a moure contínuament 64 discs seguint les regles de la Torre de Hanoi. Segons la llegenda, el món acabaria el dia que els monjos acabaren la seua faena. També és conegut com a trencaclosques de la Torre de Brahma. No està clar si Lucas va inventar-se la llegenda o s'hi va inspirar (font Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi).
Laberint
icon maze.svg difficulty level 1
screenshot maze

fun maze maze

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Ajudeu en Tux a trobar el camí d'eixida del laberint.

Manual: Utilitzeu les tecles de fletxa o feu lliscar un dit per la pantalla per a moure en Tux fins a la porta.

En els primers nivells, en Tux camina còmodament a través del laberint, un pas cada vegada.

Per a laberints més grans, hi ha una manera de caminar especial, anomenada «mode-carrera-ràpida». Si esta manera està habilitada, en Tux correrà automàticament fins a abastar una bifurcació, i haureu de decidir quin camí prendre.

Pots veure si este mode està habilitat, mirant els peus d'en Tux: Si en Tux està descalç, el «mode-carrera-ràpida» estarà inhabilitat. I si utilitza sabates esportives de color roig, estarà habilitat.

En els nivells superiors, el mode-carrera-ràpida s'habilitarà automàticament. Si vols emprar esta característica en els nivells anteriors o vols inhabilitar-la en els nivells avançats, fes clic damunt de la icona «descalç / sabata esportiva» en el cantó superior esquerre de la pantalla.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
Laberint invisible
icon mazeinvisible.svg difficulty level 4
screenshot mazeinvisible

fun maze mazeinvisible

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Guieu en Tux fora del laberint invisible.

Manual: Utilitzeu les tecles de fletxa o toqueu la pantalla per a moure en Tux fins a la porta. Utilitzeu la icona del laberint o la tecla «Espai» per a alternar entre els modes invisible i visible. El mode visible vos dona una indicació de la vostra posició, com en un mapa. En el mode visible no podreu moure en Tux.

En els primers nivells, en Tux camina còmodament a través del laberint, un pas cada vegada.

Per a laberints més grans, hi ha una manera de caminar especial, anomenada «mode-carrera-ràpida». Si esta manera està habilitada, en Tux correrà automàticament fins a abastar una bifurcació, i haureu de decidir quin camí prendre.

Pots veure si este mode està habilitat, mirant els peus d'en Tux: Si en Tux està descalç, el «mode-carrera-ràpida» estarà inhabilitat. I si utilitza sabates esportives de color roig, estarà habilitat.

En els nivells superiors, el mode-carrera-ràpida s'habilitarà automàticament. Si vols emprar esta característica en els nivells anteriors o vols inhabilitar-la en els nivells avançats, fes clic damunt de la icona «descalç / sabata esportiva» en el cantó superior esquerre de la pantalla.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a canviar entre els modes invisible i visible
Laberint relatiu
icon mazerelative.svg difficulty level 3
screenshot mazerelative

fun maze mazerelative

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Ajudeu en Tux a trobar el camí d'eixida del laberint (els moviments són relatius).

Manual: Utilitzeu les tecles de fletxa o feu lliscar un dit per la pantalla per a moure en Tux fins a la porta.

En este laberint, els moviments són relatius (primera persona). Esquerra i dreta s'empren per a girar i amunt per a avançar.

En els primers nivells, en Tux camina còmodament a través del laberint, un pas cada vegada.

Per a laberints més grans, hi ha una manera de caminar especial, anomenada «mode-carrera-ràpida». Si esta manera està habilitada, en Tux correrà automàticament fins a abastar una bifurcació, i haureu de decidir quin camí prendre.

Pots veure si este mode està habilitat, mirant els peus d'en Tux: Si en Tux està descalç, el «mode-carrera-ràpida» estarà inhabilitat. I si utilitza sabates esportives de color roig, estarà habilitat.

En els nivells superiors, el mode-carrera-ràpida s'habilitarà automàticament. Si vols emprar esta característica en els nivells anteriors o vols inhabilitar-la en els nivells avançats, fes clic damunt de la icona «descalç / sabata esportiva» en el cantó superior esquerre de la pantalla.

Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra i dreta: per a fer girar a l'esquerra i dreta
 • «Fletxa avall»: per a anar cap arrere
 • «Fletxa amunt»: per a anar cap avant
Llegiu una línia graduada
icon graduated_line_read.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_read

math numeration graduated_line_read

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Descripció: Llegiu els valors en una línia graduada.

Prerequisits: Llegir i ordenar nombres.

Objectiu: Aprendre a llegir una línia graduada.

Manual: Utilitzeu el teclat numèric o el teclat per a introduir el valor corresponent al punt indicat en la línia graduada.
Controls del teclat:
 • Dígits: introduir dígits
 • «Retrocés»: suprimix l'últim dígit
 • Suprimir: reinicia la resposta
 • «Espai» o «Retorn»: per a validar la resposta
Lletres senzilles
icon gletters.svg difficulty level 2
screenshot gletters

computer keyboard reading letters gletters

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Escriviu les lletres que van caent abans que arriben a terra.

Objectiu: Associar les lletres entre la pantalla i el teclat.

Manual: Escriviu les lletres que van caent abans que arriben a terra.
Marro de nou (amb un amic)
icon nine_men_morris_2players.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris_2players

strategy nine_men_morris_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció:

Objectiu: Formeu molins (línia de 3 peces) per a eliminar les peces de l'oponent fins que a l'oponent només li queden dues peces o ja no puga moure.

Manual: Jugueu amb un amic. En primer lloc feu torns per a posar les nou peces, i després feu torns per a moure-les.
Marro de nou (contra en Tux)
icon nine_men_morris.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris

strategy nine_men_morris

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció:

Objectiu: Formeu molins (línies de 3 peces) per a eliminar peces d'en Tux fins que en Tux només tinga 2 peces o ja no puga moure.

Manual: Jugueu amb en Tux. En primer lloc feu torns per a posar les nou peces, i després feu torns per a moure-les.
Podeu utilitzar els botons de fletxa per a seleccionar manualment el nivell de dificultat. En Tux jugarà millor quan augmenteu el nivell.
Melodia
icon melody.svg difficulty level 2
screenshot melody

discovery memory music melody

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Reproduïx la seqüència d'un so.

Prerequisits: Moure i fer clic amb el ratolí.

Objectiu: Activitat d'entrenament per a l'oïda.

Manual: Escolteu la seqüència de so que es reproduïx, i repetiu-la fent clic en les barres del xilòfon. Podeu escoltar-la una altra vegada fent clic en el botó «Repetix».
Mescla els colors de la llum
icon color_mix_light.svg difficulty level 4
screenshot color_mix_light

sciences experiment color color_mix_light

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Descobriu la mescla dels colors de la llum.

Objectiu: Mesclar els colors primaris perquè coincidisquen amb el color indicat.

Manual: Esta activitat ensenya com mesclar els colors primaris de la llum (mescla additiva).

En el cas de la llum, és just el contrari de la mescla de color amb pintures! Com més llum s'afig, més clar esdevindrà el color resultant. Els colors primaris de la llum són el roig, el verd i el blau.

Canvieu el color movent els controls lliscants que hi ha sobre les llanternes o fent clic en els botons «+» i «-». Després, feu clic damunt del botó «OK» per a validar la resposta.
Mescla els colors de la pintura
icon color_mix.svg difficulty level 4
screenshot color_mix

sciences experiment color color_mix

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Descobriu la mescla dels colors de la pintura.

Objectiu: Mesclar els colors primaris perquè coincidisquen amb el color indicat.

Manual: Esta activitat ensenya com mesclar els colors primaris en la pintura (mescla subtractiva).

Les pintures i les tintes absorbeixen diferents colors de la llum que cau sobre seu, restant-lo del que veeu. Afegir una quantitat més gran de tinta, fa que s'absorbeixi més llum, i la combinació de colors esdevé més fosca. Podem mesclar senzillament tres colors primaris per a crear molts colors nous. Els colors primaris per a pintura/tinta són el cian (un to especial de blau), el magenta (un to especial de rosa), i el groc.

Canvieu el color movent els controls lliscants que hi ha sobre els tubs de pintura o fent clic en els botons «+» i «-». Després, feu clic damunt del botó «OK» per a validar la resposta.
Mineria d'or
icon mining.svg difficulty level 1
screenshot mining

computer mouse mining

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Utilitzeu la roda del ratolí per a acostar-vos a la paret rocosa i buscar llavors d'or.

Prerequisits: Haureu d'estar familiaritzat amb el moviment del ratolí i fer clics.

Objectiu: Aprendre a utilitzar la roda del ratolí o el gest de zoom / pessigar per a ampliar i allunyar.

Manual: Mirant la paret de roca, veureu una espurna en algun lloc. Moveu-vos fins al costat d'esta espurna i utilitzeu la roda del ratolí o el gest de zoom per a acostar. Quan arribeu fins al nivell màxim de zoom, apareixerà una llavor d'or a la posició de l'espurna. Feu clic damunt de la llavor d'or per a arreplegar-la.

Després d'arreplegar la llavor, utilitzeu la roda del ratolí o el gest de pessigar per a allunyar de nou. Quan abasteu el nivell de zoom mínim, apareixerà una altra espurna, mostrant la següent llavor d'or que s'ha d'arreplegar. Arreplegueu-ne prou per a completar el nivell.

La vagoneta que hi ha en el cantó inferior dret de la pantalla vos indicarà el nombre de llavors ja arreplegades i el nombre total de llavors que s'han d'arreplegar en este nivell.

Crèdits: Gràcies a l'equip Tuxpaint per proporcionar els sons següents davall la GPL:
 • realrainbow.ogg: s'utilitza quan apareix una llavor d'or nova
 • metalpaint.wav: es remescla i utilitza quan s'arreplega una llavor d'or
Mou el ratolí o toca la pantalla
icon erase.svg difficulty level 1
screenshot erase

computer mouse erase

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Moveu el ratolí o toqueu la pantalla per a esborrar l'àrea i descobrir el fons.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Coordinació motora.

Manual: Moveu el ratolí o toqueu la pantalla fins per a fer que els blocs desapareguen.

Crèdits:
 • "Alpaca" by Dietmar Rabich / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BClmen,_B%C3%B6rnste,_Alpakas_--_2020_--_5338.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Pollinationn" by aussiegall (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollinationn.jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, sharpening
 • "Butterfly" by © 2014 Jee & Rani Nature Photography (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parantica_aglea_at_Nayikayam_Thattu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Calf" by Basile Morin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_photograph_of_a_calf%27s_head_looking_at_the_viewer_with_pricked_ears_in_Don_Det_Laos.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Camels" by Alexandr frolov (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camelus_bactrianus_in_western_Mongolia_02.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Caterpillar" by Ivar Leidus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papilio_machaon_-_Daucus_carota_-_Keila.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Chamaeleo chamaeleon Samos Griechenland" by Benny Trapp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BennyTrapp_Chamaeleo_chamaeleon_Samos_Griechenland.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping, sharpening
 • "Cheetah" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheetah_(Acinonyx_jubatus)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Dolphin" by טל שמע (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilat_Dolphin_Reef_(3).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Flying fox" by Andrew Mercer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_headed_flying_fox_-_AndrewMercer_IMG41848.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Hylobates lar - Kaeng Krachan WB" by JJ Harrison (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylobates_lar_-_Kaeng_Krachan_WB.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping
 • "Goat" by JoachimKohlerBremen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walliser_Schwarzhalsziege,_Belalp_2014.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gorilla" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain_gorilla_(Gorilla_beringei_beringei)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gosling" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graugans-G%C3%B6ssel_(anser_anser)_im_Naturschutzgebiet_Wagbachniederung.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Heron" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purpurreiher_(ardea_purpurea)_im_Flug_-_NSG_Wagbachniederung_1.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping
 • "Horse" by Eatcha (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaniskari_Horse_in_Ladakh.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "A posing kitten" by GalgenTX (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_posing_kitten_(Flickr).jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, colour adjustment, sharpening
 • "Long nosed monkey" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proboscis_monkey_(Nasalis_larvatus)_female_and_baby.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Macaque" by PJeganathan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonnet_macaques_in_anaimalai_hills_JEG2730.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Meerkats" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_(Suricata_suricatta)_Tswalu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Northern harrier" by Frank Schulenburg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_northern_harrier_in_flight-1142.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Nubian ibex" by Rhododendrites (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juvenile_Nubian_ibex_in_Mitzpe_Ramon_(40409).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Penguin" Photo: Gordon Leggett / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-03_Chinstrap_penguin_on_Barrientos_Island,_Antarctica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Rhinoceros" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_rhinoceros_(Rhinoceros_unicornis)_4.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Spoonbills" by Ryzhkov Sergey (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Squirrel" by Роман Наумов (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Swans" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mute_swans_(Cygnus_olor)_and_cygnets.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Toucan" by LG Nyqvist (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pteroglossus_torquatus_Costa_Rica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
Munta el trencaclosques
icon paintings.svg difficulty level 1
screenshot paintings

discovery arts puzzle paintings

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar les peces per a reconstruir els quadros originals.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí: moure, arrossegar i deixar anar.

Objectiu: Representació espacial.

Manual: Arrossegueu les peces al lloc correcte per a reconstruir el quadro.
Múltiples amb en Gnumch
icon gnumch-multiples.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-multiples

math arithmetic gnumch-multiples

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descripció: Guieu al mastegador de números fins a tots els múltiples del número a la part inferior de la pantalla.

Objectiu: Aprendre sobre els múltiples i els factors.

Manual: Els múltiples d'un número són tots els números que són iguals a l'original un nombre de vegades que un altre número. Per exemple, el 24, 36, 48 i 60 són tots múltiples de 12. El 25 no és un múltiple de 12 perquè no hi ha cap nombre enter que es puga multiplicar per 12 i done 25. Si un número és un factor d'un segon número, llavors el segon serà un múltiple del primer. Una vegada més, podeu pensar en els múltiples com en famílies, i els factors són la gent que pertany a esta família. El factor 5, té 10 pares, 15 avis, 20 besavis, 25 rebesavis, i cada pas addicional de 5 seran més parents! Però el número 5 no pertany a les famílies del 8 o del 23. No trobareu cap número de la família del 5 a la del 8 o del 23. Per tant el 8 no és un múltiple de 5, ni de 23. Només el 5, 10, 15, 20, 25… són múltiples (o famílies o passos) del 5.

Si teniu un teclat, podeu emprar les tecles de cursor per a moure i prémer la barra espaiadora per a menjar-vos els números. Amb un ratolí podeu fer clic en el bloc del costat de la vostra posició per a moure i feu clic de nou per a menjar-vos els números. Amb una pantalla tàctil podeu fer-ho com amb un ratolí o arrossegar el dit en la direcció que voleu moure i toqueu per a menjar-vos els números.

Ves amb compte per a evitar els Troggles.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a menjar-se els números
Nom de la imatge
icon imagename.svg difficulty level 3
screenshot imagename

reading words imagename

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar cada element sobre el seu nom.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Vocabulari i lectura.

Manual: Arrossegueu cada imatge des del costat fins al seu nom corresponent en l'àrea principal. Feu clic en el botó «OK» per a comprovar la resposta.
Nombres decimals
icon learn_decimals.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals

math numeration learn_decimals

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Descripció: Aprendre els decimals amb nombres petits.

Objectiu: Aprendre decimals comptant quants quadrats es necessiten per a representar el nombre decimal.

Manual: Es mostra un nombre decimal. Arrossega la fletxa per a seleccionar una part de la barra, arrossega la part seleccionada de la barra cap a l'àrea buida. Repetix estos passos fins que el nombre de barres col·locades es corresponga amb el nombre decimal mostrat. Després, fes clic damunt del botó «OK» per a validar la resposta.

Controls del teclat:
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Nombres parells i senars
icon numbers-odd-even.svg difficulty level 2
screenshot numbers-odd-even

math numeration numbers-odd-even

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Moveu l'helicòpter per a atrapar els núvols que tenen nombres parells o senars.

Objectiu: Entrenar la numeració.

Manual: Atrapeu els núvols amb un nombre parell o senar, en l'ordre correcte. Amb un teclat utilitzeu les tecles de cursor per a moure l'helicòpter. Amb un dispositiu apuntador senzillament feu clic o toqueu en la ubicació de destinació. Per a saber quin número heu d'atrapar, podeu recordar-lo o comprovar el cantó inferior dret.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a moure l'helicòpter
Nombres romans
icon roman_numerals.svg difficulty level 4
screenshot roman_numerals

sciences history roman_numerals

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció:

Objectiu: Apreneu a llegir els nombres romans i feu la conversió a i des dels nombres aràbics.

Manual: Els nombres romans són un sistema de numeració que es va originar en l'antiga Roma i va seguir sent la forma habitual d'escriure els nombres a tot Europa fins ben entrada la baixa edat mitjana. Els nombres en este sistema estan representats per combinacions de lletres de l'alfabet llatí.
Apreneu les regles per a llegir els nombres romans i practiqueu la conversió a i dels nombres aràbics. Després, feu clic damunt del botó «OK» per a validar la resposta.

Controls del teclat:
 • Dígits: per a escriure els nombres àrabs
 • Lletres: per a escriure els nombres romans (amb I, V, X, L, C, D i M)
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Números amb daus
icon smallnumbers.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers

computer keyboard math numeration smallnumbers

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Compteu el nombre de punts en els daus abans que arriben a terra.

Prerequisits: Habilitats comptant.

Objectiu: Comptar el nombre de punts en un temps limitat.

Manual: Escriviu el nombre de punts que veeu en cada dau que cau.

Controls del teclat:
 • Dígits: per a escriure la resposta
Números amb fitxes de dominó
icon smallnumbers2.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers2

math numeration smallnumbers2

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Compteu el número en les fitxes de dominó abans que arriben a terra.

Prerequisits: Habilitats comptant.

Objectiu: Comptar un número en un temps limitat.

Manual: Escriviu el número que veeu en cada fitxa de dominó que cau.

Controls del teclat:
 • Dígits: per a escriure la resposta
Números en ordre
icon planegame.svg difficulty level 2
screenshot planegame

math numeration planegame

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Moveu l'helicòpter per a atrapar els núvols en l'ordre correcte.

Objectiu: Entrenar la numeració.

Manual: Atrapeu els núvols en ordre creixent. Amb un teclat utilitzeu les tecles de cursor per a moure l'helicòpter. Amb un dispositiu apuntador senzillament feu clic o toqueu en la ubicació de destinació. Per a saber quin número heu d'atrapar podeu recordar-lo o comprovar el cantó inferior dret.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a moure l'helicòpter
Objectes concordants
icon babymatch.svg difficulty level 1
screenshot babymatch

reading vocabulary babymatch

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar els objectes per a fer-los coincidir.

Prerequisits: Referències culturals.

Objectiu: Coordinació motora. Correspondència conceptual.

Manual: En l'àrea principal del tauler es mostra un conjunt d'objectes. En la subfinestra lateral es mostra un altre conjunt d'objectes, cada objecte en el quadro lateral es correspon lògicament amb un objecte en l'àrea del tauler principal. Arrossegueu cada objecte des de la subfinestra lateral cap al lloc correcte en l'àrea principal.
Ordena els números
icon ordering_numbers.svg difficulty level 2
screenshot ordering_numbers

math numeration ordering_numbers

Rudra Nil Basu , Emmanuel Charruau , Harsh Kumar & Timothée Giet

Descripció: Ordeneu els números indicats en ordre ascendent o descendent segons es demane.

Prerequisits: Comptar.

Objectiu: Comparar els números.

Manual: Es proporcionen alguns números. Arrossegueu i deixeu anar els números a l'àrea de dalt en ordre ascendent o descendent segons es demane.
Ordena les frases
icon ordering_sentences.svg difficulty level 2
screenshot ordering_sentences

reading words ordering_sentences

Harsh Kumar , Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Descripció: Ordena les paraules indicades per a formar una oració amb significat.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Ordenar les paraules per a formar oracions amb significat.

Manual: Es proporcionen algunes paraules. Arrossegueu i deixeu anar les paraules a l'àrea de dalt per a formar una oració amb significat.
Ordena les lletres
icon ordering_alphabets.svg difficulty level 2
screenshot ordering_alphabets

reading letters ordering_alphabets

Rudra Nil Basu , Harsh Kumar & Timothée Giet

Descripció: Ordeneu les lletres indicades en ordre alfabètic o en ordre alfabètic invers segons es demane.

Prerequisits: Lectura.

Objectiu: Aprendre l'ordre alfabètic.

Manual: Se vos proporcionen algunes lletres. Arrossegueu i deixeu anar damunt de l'àrea de dalt en ordre alfabètic o en ordre alfabètic invers segons es demane.
Ordre de l'alfabet
icon alphabet-sequence.svg difficulty level 2
screenshot alphabet-sequence

reading letters alphabet-sequence

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Moveu l'helicòpter per a atrapar els núvols seguint l'ordre de l'alfabet.

Prerequisits: Saber descodificar les lletres.

Objectiu: Ordre de l'alfabet.

Manual: Atrapeu les lletres de l'alfabet. Amb un teclat utilitzeu les tecles de cursor per a moure l'helicòpter. Amb un dispositiu apuntador senzillament feu clic o toqueu en la ubicació de destinació. Per a saber quina lletra heu d'atrapar podeu recordar-la o comprovar el cantó inferior dret.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a moure l'helicòpter
Ordre dels números
icon number_sequence.svg difficulty level 2
screenshot number_sequence

math numeration number_sequence

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Descripció: Toqueu els números en l'ordre correcte.

Objectiu: Poder comptar.

Manual: Dibuixeu la imatge fent clic damunt de cada número en l'ordre correcte.
Paraules amb esta lletra
icon letter-in-word.svg difficulty level 2
screenshot letter-in-word

reading words letter-in-word

Akshat Tandon & Timothée Giet

Descripció: S'escriu o es llig una lletra. Es mostren algunes paraules, i la xicalla ha de buscar la paraula o les paraules en les quals apareix esta lletra.

Prerequisits: Dicció, reconéixer les lletres.

Objectiu: Seleccionar totes les paraules que contenen la lletra indicada.

Manual: Apareixerà una lletra en la bandera arrossegada per l'avioneta, seleccioneu totes les paraules on aparega i, a continuació, premeu el botó «OK».

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a seleccionar un element
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Paraules que cauen
icon wordsgame.svg difficulty level 2
screenshot wordsgame

computer keyboard reading words wordsgame

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Escriviu les paraules que van caent abans que arriben a terra.

Prerequisits: Manipulació amb el teclat.

Objectiu: Entrenar amb el teclat.

Manual: Escriviu la paraula completa mentre cau, abans que arribe a terra.
Pilota un submarí
icon submarine.svg difficulty level 5
screenshot submarine

sciences experiment submarine

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Descripció: Conduïu el submarí fins al punt final.

Prerequisits: Moure i fer clic amb el ratolí, física bàsica.

Objectiu: Aprendre com controlar un submarí.

Manual: Controleu les diferents parts del submarí (el motor, els tancs de llast i els alerons d'immersió) per a arribar fins al punt final.

Controls del teclat:
Motor
 • D o Fletxa dreta: per a fer augmentar la velocitat
 • A o Fletxa esquerra: per a fer disminuir la velocitat
Tancs de llast
 • «W» o «Fletxa amunt»: per a canviar a l'ompliment del tanc de llast central
 • «W» o «Fletxa avall»: per a canviar al buidament del tanc de llast central
 • R: per a canviar a l'ompliment del tanc de llast esquerre
 • F: per a canviar al buidament del tanc de llast esquerre
 • T: per a canviar a l'ompliment del tanc de llast dret
 • G: per a canviar al buidament del tanc de llast dret
Alerons d'immersió
 • +: per a fer augmentar l'angle dels alerons d'immersió
 • +: per a fer disminuir l'angle dels alerons d'immersió
Posicions
icon positions.svg difficulty level 3
screenshot positions

discovery logic positions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Descripció: Troba la posició de l'infant en relació amb la caixa.

Prerequisits: Saber llegir.

Objectiu: Descriure la posició relativa d'un objecte.

Manual: Veureu diferents imatges representant a un infant i una caixa, haureu d'esbrinar la posició de l'infant en relació amb la caixa i seleccionar la resposta correcta.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a validar la resposta seleccionada
Practica la suma amb un joc de punteria
icon target.svg difficulty level 2
screenshot target

math addition arithmetic target

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Toqueu l'objectiu i compteu els vostres punts.

Prerequisits: Poder moure el ratolí, llegir els números i comptar fins a 15 en el primer nivell.

Objectiu: Llançar els dards a un objectiu i comptar la vostra puntuació.

Manual: Comproveu la velocitat i la direcció del vent, després feu clic damunt de l'objectiu per a llançar un dard. Quan hàgeu llançat tots els dards, apareixerà una finestra que vos demanarà que compteu la vostra puntuació. Introduïu la puntuació amb el teclat.
Primers amb en Gnumch
icon gnumch-primes.svg difficulty level 6
screenshot gnumch-primes

math arithmetic gnumch-primes

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descripció: Guieu al mastegador de números fins a tots els nombres primers.

Objectiu: Aprendre sobre els nombres primers.

Manual: Els nombres primers són números divisibles només entre ells mateixos i l'1. Per exemple, el 3 és un nombre primer, però el 4 no (perquè és divisible entre 2). Podeu pensar que els nombres primers són com famílies amb només dos membres: ells mateixos i l'1. No trobareu cap altre número sense que sobri res. El 5 també és un d'estos números solitaris (només 5 x 1 = 5), però en canvi el 6 no és un nombre primer perquè té a la seua família el 2 i el 3 (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Per tant el 6 no és un nombre primer.

Si teniu un teclat, podeu emprar les tecles de cursor per a moure i prémer la barra espaiadora per a menjar-vos els números. Amb un ratolí podeu fer clic en el bloc del costat de la vostra posició per a moure i feu clic de nou per a menjar-vos els números. Amb una pantalla tàctil podeu fer-ho com amb un ratolí o arrossegar el dit en la direcció que voleu moure i toqueu per a menjar-vos els números.

Ves amb compte per a evitar els Troggles.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai»: per a menjar-se els números
Programació en el laberint
icon programmingMaze.svg difficulty level 3
screenshot programmingMaze

fun programmingMaze

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Esta activitat ensenya a programar en Tux per a aconseguir el seu objectiu mitjançant instruccions senzilles com ara avança, gira a l'esquerra o a la dreta.

Prerequisits: Poder llegir les instruccions i pensar amb lògica per a trobar un camí.

Objectiu: En Tux està afamat. Ajudeu-lo a trobar peixos programant-lo per la zona de gel correcta.

Manual: Seleccioneu les instruccions des del menú i organitzeu-les en un ordre perquè en Tux puga assolir el seu objectiu.

Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra i dreta: per a navegar per l'àrea seleccionada
 • Amunt i Avall: per a fer augmentar o disminuir el comptador de bucle si se selecciona l'àrea de bucle
 • «Espai»: per a seleccionar una instrucció o afegir la instrucció seleccionada en l'àrea principal/de bucle
 • «Tabulació»: per a canviar entre l'àrea d'instruccions i l'àrea principal/de procediment/de bucle
 • Suprimix: per a eliminar la instrucció seleccionada de l'àrea principal/de procediment/de bucle
 • «Retorn»: per a executar el codi o restablir en Tux quan no arriba fins el peix

Per a afegir una instrucció en l'àrea principal/de procediment/de bucle, seleccioneu-la des de l'àrea d'instruccions, després canvieu a l'àrea principal/de procediment/de bucle i premeu «Espai».

Per a modificar una instrucció en l'àrea principal/de procediment/de bucle, seleccioneu-la des de l'àrea principal/de procediment/de bucle, després canvieu a l'àrea d'instruccions, trieu la nova instrucció i premeu «Espai».
Ratolí de nadó
icon baby_mouse.svg difficulty level 1
screenshot baby_mouse

computer mouse baby_mouse

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Descripció: Mou el ratolí o toca la pantalla i observa el resultat.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Proporcionar comentaris audiovisuals quan utilitzeu el ratolí per a ajudar a descobrir el seu ús a la canalla.

Manual: La pantalla té 3 seccions:
 • La columna més a l'esquerra conté 4 ànecs, fent clic damunt d'un d'ells es produirà un so i una animació.
 • L'àrea central conté un ànec blau, mou el cursor del ratolí o fes un gest d'arrossegament sobre una pantalla tàctil i es farà el moviment de l'ànec blau.
 • L'àrea de les fletxes, fes clic damunt d'una d'elles i farà que l'ànec blau es moga en la direcció corresponent.
Fent clic en l'àrea central es mostrarà un marcador a la posició del clic.
Reconstruïx el mosaic
icon mosaic.svg difficulty level 1
screenshot mosaic

puzzle mosaic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Poseu cada element en el mateix lloc com en l'exemple indicat.

Manual: Primer, seleccioneu un element des de la llista i després feu clic en un punt en el mosaic per a col·locar-lo.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar per l'àrea
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar o ubicar un element
 • Tabulador: per a canviar entre la llista d'elements i el mosaic
Reflectix la imatge mostrada
icon redraw_symmetrical.svg difficulty level 4
screenshot redraw_symmetrical

puzzle redraw_symmetrical

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Dibuixeu la imatge en la quadrícula buida com si la veiésseu en un espill.

Manual: Primer, trieu el color adequat des de la barra d'eines. Feu clic en la quadrícula i arrossegueu per a pintar, per a deixar de pintar senzillament deixeu anar el botó del ratolí.

Controls del teclat:
 • Dígits: per a seleccionar un color
 • «Fletxes»: per a navegar per la quadrícula
 • «Espai» o «Retorn»: per a pintar
Rellotge d'aprenentatge
icon clockgame.svg difficulty level 2
screenshot clockgame

math measures clockgame

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Apreneu a dir l'hora en un rellotge analògic.

Prerequisits: El concepte del temps.

Objectiu: Aprendre les unitats de temps (hores, minuts i segons). Posar l'hora en un rellotge analògic.

Manual: Poseu en hora el rellotge a l'hora indicada. Arrossegueu les diferents manetes per a controlar la seua respectiva unitat. La maneta més curta indica les hores, la que és una mica més llarga indica els minuts i la més llarga indica els segons.
Resta de números
icon algebra_minus.svg difficulty level 4
screenshot algebra_minus

math subtraction arithmetic algebra_minus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu l'operació de resta.

Prerequisits: Restar nombres petits.

Objectiu: Aprendre a trobar la diferència entre dos números en un temps limitat.

Manual: En la pantalla es mostra una resta. Trobeu ràpidament el resultat i utilitzeu el teclat de l'ordinador o el teclat en pantalla per a escriure'l. Haureu de ser ràpid i enviar la resposta abans que els pingüins aterren amb globus!

Controls del teclat:
 • Dígits: per a escriure la resposta
 • «Retrocés» o «Suprimir»: per a esborrar l'últim dígit de la resposta
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Restes amb nombres decimals
icon learn_decimals_subtractions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_subtractions

math arithmetic learn_decimals_subtractions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Descripció: Aprendre les restes amb nombres decimals.

Objectiu: Aprendre les restes amb nombres decimals comptant quants quadros cal restar per a representar el resultat.

Manual: Es mostra una resta amb dos nombres decimals. El primer nombre de la resta es representa amb barres. Cada barra representa una unitat i cada quadro en la barra representa una dècima part d'esta unitat. Feu clic damunt dels quadrats per a restar el segon número i representar el resultat de l'operació

Si la resposta és correcta, escriu el resultat corresponent i fes clic damunt del botó «OK» per a validar-la.

Controls del teclat:
 • «Retorn»: per a validar la resposta
 • Nombres: escriu el resultat
Sistema solar
icon solar_system.svg difficulty level 5
screenshot solar_system

sciences experiment solar_system

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció: Responeu les preguntes amb una correcció del 100%.

Objectiu: Conéixer informació sobre el sistema solar. Si voleu obtindre més informació sobre l'astronomia, proveu de descarregar KStars (https://edu.kde.org/kstars/) o Stellarium (https://stellarium.org/), els quals són programari lliure d'astronomia.

Manual: Feu clic en un planeta o al sol i responeu les següents preguntes. Cada pregunta conté 4 opcions. Una d'elles és 100% correcta. Intenteu respondre les preguntes fins que obteniu un 100% al mesurador d'apropament.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a seleccionar
 • «Esc»: per a tornar a la pantalla anterior
 • Tabulador: per a veure el consell (només quan la icona de consell estiga visible)
Sudoku, col·loca símbols únics en una quadrícula
icon sudoku.svg difficulty level 4
screenshot sudoku

discovery logic sudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Els símbols han de ser únics en una fila, en una columna i (si està definit) en cada regió.

Prerequisits: Completar el trencaclosques requerix paciència i habilitat lògica.

Objectiu: L'objectiu del trencaclosques és introduir un símbol o un nombre de l'1 al 9 en cada cel·la d'una quadrícula. Al Sudoku oficial, la quadrícula és de 9x9 creant subquadrícules de 3x3 (anomenades «regions»). En GCompris començarem en nivells més baixos amb una versió més senzilla emprant símbols i sense regions. En tots els casos, la quadrícula es presenta amb diversos símbols o nombres en algunes de les cel·les (els «donats»). Cada fila, columna i regió només ha de contindre una instància de cada símbol o nombre (font: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Manual: Seleccioneu un número o un símbol de la llista i feu clic en la seua posició de destinació. GCompris no vos deixarà introduir una resposta no vàlida.
Suma de números
icon algebra_plus.svg difficulty level 3
screenshot algebra_plus

math addition arithmetic algebra_plus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu la suma de números.

Prerequisits: Suma senzilla. Saber reconéixer números escrits.

Objectiu: Aprendre a trobar la suma de dos números en un temps limitat.

Manual: En la pantalla es mostra una suma. Trobeu ràpidament el resultat i utilitzeu el teclat de l'ordinador o el teclat en pantalla per a escriure'l. Haureu de ser ràpid i enviar la resposta abans que els pingüins aterren amb globus!

Controls del teclat:
 • Dígits: per a escriure la resposta
 • «Retrocés» o «Suprimir»: per a esborrar l'últim dígit de la resposta
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Sumes amb nombres decimals
icon learn_decimals_additions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_additions

math arithmetic learn_decimals_additions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Descripció: Aprendre les sumes amb nombres decimals.

Objectiu: Aprendre les sumes amb nombres decimals comptant quants quadros calen per a representar el resultat.

Manual: Es mostra una suma amb dos nombres decimals. Arrossega la fletxa per a seleccionar una part de la barra, arrossega la part seleccionada de la barra cap a l'àrea buida. Repetix estos passos fins que el nombre de barres col·locades es corresponga amb el resultat de la suma. Després, fes clic damunt del botó «OK» per a validar la resposta.

Si la resposta és correcta, escriu el resultat corresponent i fes clic damunt del botó «OK» per a validar-la.

Controls del teclat:
 • «Retorn»: per a validar la resposta
 • Nombres: escriu el resultat
Supercervell
icon superbrain.svg difficulty level 2
screenshot superbrain

discovery logic superbrain

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: En Tux ha amagat alguns objectes. Heu de trobar-los en l'ordre correcte.

Objectiu: En Tux ha amagat alguns objectes. Heu de trobar-los en l'ordre correcte.

Manual: Feu clic en els objectes fins que penseu que heu trobat la resposta correcta. Després feu clic en el botó «OK». Un punt negre voldrà dir que heu trobat l'objecte correcte en la posició correcta, mentre que un punt blanc voldrà dir que un objecte és correcte però en la posició incorrecta. En els nivells inferiors, en Tux també vos dona una indicació amb un quadrat negre sobre els objectes correctes en la posició correcta i un quadrat blanc sobre els objectes correctes en la posició incorrecta. En els nivells 4 i 8, un objecte pot restar ocult diverses vegades.
Podeu utilitzar el botó dret del ratolí per a posar els objectes en ordre invers o el selector d'objectes per a escollir directament un objecte de la llista. Manteniu premut dos segons sobre un objecte per a triar automàticament l'últim objecte seleccionat en esta posició. Feu doble clic damunt d'un objecte seleccionat prèviament en el vostre historial de conjectura per a marcar-lo com a «correcte». Estos objectes marcats seran seleccionats automàticament en les conjectures actuals i futures, fins que els desmarqueu altra vegada fent-hi doble clic o tocant-los.
Taula de multiplicar
icon algebra_by.svg difficulty level 3
screenshot algebra_by

math multiplication arithmetic algebra_by

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Practiqueu la taula de multiplicar.

Prerequisits: Taules de multiplicar des de l'1 fins al 10.

Objectiu: Aprendre a multiplicar números en un temps limitat.

Manual: En la pantalla es mostra una multiplicació. Trobeu ràpidament el resultat i utilitzeu el teclat de l'ordinador o el teclat en pantalla per a escriure el producte dels números. Haureu de ser ràpid i enviar la resposta abans que els pingüins aterren amb globus!

Controls del teclat:
 • Dígits: per a escriure la resposta
 • «Retrocés» o «Suprimir»: per a esborrar l'últim dígit de la resposta
 • «Retorn»: per a validar la resposta
Teclat de nadó
icon baby_keyboard.svg difficulty level 1
screenshot baby_keyboard

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

Timothée Giet

Descripció: Una activitat senzilla per a descobrir el teclat.

Objectiu: Descobrir el teclat.

Manual: Escriviu amb qualsevol tecla en el teclat.
Les lletres, números i altres tecles de caràcter mostraran el caràcter corresponent en la pantalla.
Si hi ha una veu corresponent, es reproduirà, en cas contrari, es reproduirà un so de xiulet.
Les altres tecles només reproduiran un so de clic.
Terra segura
icon land_safe.svg difficulty level 4
screenshot land_safe

sciences experiment land_safe

Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Descripció: Pilota la nau espacial cap a la zona d'aterratge verda.

Objectiu: Entendre l'acceleració deguda a la gravetat.

Manual: L'acceleració causada per la gravetat experimentada per la nau espacial és directament proporcional a la massa del planeta i inversament proporcional al quadrat de la distància des del centre del planeta. Per tant, amb cada planeta l'acceleració serà diferent i a mesura que la nau espacial s'acoste més i més al planeta, l'acceleració augmentarà.

En els primers nivells, utilitzeu les tecles de «Fletxa amunt»/«avall» per a controlar l'empenta i les tecles de Fletxa dreta/esquerra per a controlar la direcció. A les pantalles tàctils podreu controlar el coet a través dels corresponents botons en pantalla.

En nivells superiors, podreu utilitzar les tecles de Fletxa dreta/esquerra per a fer girar la nau espacial. En fer-la girar, activareu una acceleració en direcció no vertical amb les tecles de «Fletxa amunt»/«avall».

La plataforma d'aterratge serà verda si la velocitat és adequada per a un aterratge segur.

L'acceleròmetre en la vora dreta mostra l'acceleració vertical general del coet, inclosa la força gravitacional. En l'àrea verda superior de l'acceleròmetre, l'acceleració és més alta que la força gravitacional, a l'àrea roja inferior és més baixa i en la línia base en blau en l'àrea central en groc, les dues forces s'anul·len entre si.

Controls del teclat:
 • Fletxes amunt i avall: per a controlar l'empenta del motor posterior
 • Fletxes esquerra i dreta: en els primers nivells, per a moure cap als costats/en els nivells superiors, per a fer girar la nau espacial
Toca el piano
icon play_piano.svg difficulty level 1
screenshot play_piano

discovery music play_piano

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció:

Prerequisits: Conéixer la notació musical i el pentagrama musical.

Objectiu: Entendre com el teclat del piano pot reproduir la música tal com està escrita al pentagrama musical.

Manual: Es toquen algunes notes en el pentagrama. Feu clic sobre les tecles del teclat que coincidisquen amb les notes en el pentagrama.
En els nivells de l'1 fins al 5 practicareu les notes en clau de sol i en els nivells del 6 fins al 10 practicareu les notes en clau de fa.

Controls del teclat:
 • «Espai»: per a jugar
 • Dígits de l'1 fins al 7: les tecles blanques
 • De la «F2» fins a la «F7»: les tecles negres
 • «Retrocés» o «Suprimir»: per a desfer

Crèdits: El codi original del sintetitzador es troba a https://github.com/vsr83/miniSynth
Toca el ritme
icon play_rhythm.svg difficulty level 1
screenshot play_rhythm

discovery music play_rhythm

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descripció:

Prerequisits: Comprensió senzilla del ritme i els temps musicals.

Objectiu: Aprendre a seguir un ritme amb precisió.

Manual: Escolteu el ritme tocat. Quan esteu llest, feu clic damunt del tambor seguint el mateix ritme. Si heu fet clic en els moments correctes, es reproduirà una altra vegada el ritme. Si no és així, haureu d'intentar-ho de nou.
En els nivells senars es mostra una línia vertical en el pentagrama que seguix el ritme: feu clic damunt del tambor quan la línia es trobe enmig de les notes.
Fins i tot els nivells són més durs, perquè no hi ha línia vertical. Heu de llegir la duració de les notes i tocar el ritme en conseqüència. També podeu fer clic damunt del metrònom per a escoltar les negres com a referència.
Feu clic damunt del botó Torna a carregar si voleu reproduir tornar a reproduir el ritme.

Controls del teclat:
 • Barra espaiadora: per a fer clic en el tambor
 • «Retorn»: per a tornar a reproduir el ritme
 • Amunt i Avall: per a fer augmentar o disminuir el tempo
 • «Tabulació»: per a iniciar o parar el metrònom, si és visible
Torna a dibuixar la imatge mostrada
icon redraw.svg difficulty level 3
screenshot redraw

puzzle redraw

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Dibuixeu perfectament la imatge mostrada en la quadrícula buida.

Manual: Primer, trieu el color adequat des de la barra d'eines. Feu clic en la quadrícula i arrossegueu per a pintar, per a deixar de pintar senzillament deixeu anar el botó del ratolí.

Controls del teclat:
 • Dígits: per a seleccionar un color
 • «Fletxes»: per a navegar per la quadrícula
 • «Espai» o «Retorn»: per a pintar
Torre de Hanoi simplificada
icon hanoi.svg difficulty level 2
screenshot hanoi

discovery logic hanoi

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Reproduïu la torre indicada.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Objectiu: Reproduir la torre de la dreta en l'àrea buida.

Manual: Arrossegueu i deixeu només una peça de dalt a la vegada des d'una torre cap a l'altra, per a reproduir la torre de la dreta en l'àrea buida.

Crèdits: Concepte inspirat pels jocs EPI.
Trencaclosques amb blocs que es desplacen
icon traffic.svg difficulty level 2
screenshot traffic

discovery logic traffic

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descripció: Traeu el cotxe roig del pàrquing travessant la porta de la dreta.

Manual: Cada cotxe només es pot moure en horitzontal o vertical. Haureu de fer una mica d'espai per a deixar que el cotxe roig puga travessar la porta de la dreta.

Crèdits:
 • "Car Start Engine" by henrique85n, (https://freesound.org/people/henrique85n/sounds/160442/), CC BY 3.0, extract
Trencaclosques de nadó
icon baby_tangram.svg difficulty level 1
screenshot baby_tangram

puzzle baby_tangram

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: L'objectiu és muntar el trencaclosques de nadó.

Prerequisits: Manipulació amb el ratolí.

Manual: Moveu una peça arrossegant-la. Si cal, utilitzeu el botó de gir. Trobareu nivells més complicats que en l'activitat Tangram.
Tres en ratlla (amb un amic)
icon tic_tac_toe_2players.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe_2players

strategy tic_tac_toe_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Col·loqueu tres marques en una fila.

Objectiu: Col·locar les tres marques respectives en qualsevol fila horitzontal, vertical o diagonal per a guanyar el joc.

Manual: Jugueu amb un amic. Per torns, feu clic damunt del quadrat que voleu marcar. El primer jugador que cree una línia de 3 marques guanya.
Tres en ratlla (contra en Tux)
icon tic_tac_toe.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe

strategy tic_tac_toe

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Col·loqueu tres marques en una fila.

Objectiu: Col·locar les tres marques respectives en qualsevol fila horitzontal, vertical o diagonal per a guanyar el joc.

Manual: Jugueu amb en Tux. Per torns, feu clic damunt del quadrat que voleu marcar. El primer jugador que cree una línia de 3 marques guanya.
En Tux jugarà millor a mesura que augmenteu el nivell.
Troba el dia
icon find_the_day.svg difficulty level 6
screenshot find_the_day

math measures find_the_day

Amit Sagtani & Timothée Giet

Descripció: Trobeu la data correcta i seleccioneu-la al calendari.

Prerequisits: Fonaments del calendari.

Objectiu: Aprén com comptar dies i trobar una data en un calendari.

Manual: Llegiu les instruccions i realitzeu el càlcul requerit per a trobar la data. Després seleccioneu esta data al calendari i valideu la resposta fent clic en el botó «OK».

En alguns nivells, necessitareu trobar el dia de la setmana per a una data determinada. En este cas, feu clic damunt del dia corresponent de la setmana en la llista.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar a través de les respostes
 • «Espai» o «Retorn»: per a validar la resposta
Troba els complements a deu
icon tens_complement_find.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_find

math arithmetic tens_complement_find

Samarth Raj & Timothée Giet

Descripció: Troba els complements a deu de cada nombre.

Prerequisits: Nombres des de l'1 fins a 10 i sumes.

Objectiu: Aprendre a trobar els complements a 10.

Manual: Crea parells de nombres iguals a deu. Selecciona un nombre en la llista i, a continuació, selecciona un punt buit d'una operació per a moure el nombre seleccionat allà.
Quan totes les línies estiguen completades, premeu el botó «OK» per a validar les respostes. Si algunes respostes són incorrectes, apareixerà una icona de creu en les línies corresponents. Per a corregir els errors, feu clic en els números incorrectes per a eliminar-los i repetir els passos anteriors.
Troba els detalls
icon details.svg difficulty level 1
screenshot details

discovery arts details

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar les figures en la destinació corresponent.

Manual: Completeu el trencaclosques arrossegant cada peça del costat al lloc corresponent en el trencaclosques.

Crèdits: Les imatges provenen de la Wikimedia Commons.
 • "Chateau de Chenonceau 2008" by Ra-smit (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_Chenonceau_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Egeskov Slot spejling" by Malene Thyssen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egeskov_Slot_spejling.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Eilean Donan castle - 95mm" by Guillaume Piolle (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilean_Donan_castle_-_95mm.jpg), CC BY 3.0
 • "DK Fanoe Windmill01" by Cnyborg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DK_Fanoe_Windmill01.JPG), CC BY-SA 3.0
 • "Pyramids at Gizah" by Ricardo Liberato (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramids_at_Gizah.jpg), CC BY-SA 2.0
 • "Louvre 2007 02 24 c" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_2007_02_24_c.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Nagoya Castle(Edit2)" by Base64 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagoya_Castle(Edit2).jpg), CC BY-SA 3.0
 • "NotreDameDeParis" by Sanchezn (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NotreDameDeParis.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Castle Neuschwanstein" by Softeis (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Sydney Opera House - Dec_2008" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_-_Dec_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Taj Mahal in March 2004" by Dhirad (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tour Eiffel Wikimedia Commons" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tower Bridge London Feb 2006" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_Bridge_London_Feb_2006.jpg), CC BY-SA 4.0
Troba els nombres adjacents
icon adjacent_numbers.svg difficulty level 1
screenshot adjacent_numbers

math numeration adjacent_numbers

Alexandre Laurent & Timothée Giet

Descripció: Troba els nombres adjacents que falten.

Objectiu: Aprendre a ordenar nombres.

Manual: Troba els nombres sol·licitats i arrossega'ls fins al punt corresponent.
Troba la teua mà esquerra i dreta
icon leftright.svg difficulty level 2
screenshot leftright

puzzle leftright

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Determineu si una mà és la dreta o l'esquerra.

Objectiu: Diferenciar entre les mans esquerra i dreta des de diferents punts de vista. Representació espacial.

Manual: Veureu una mà: és la mà esquerra o la dreta? Feu clic en el botó esquerre o dret depenent de la mà mostrada.

Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra: per a respondre l'esquerra
 • Fletxa dreta: per a respondre la dreta
Troba les fraccions
icon fractions_find.svg difficulty level 5
screenshot fractions_find

math arithmetic fractions_find

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Troba el numerador i el denominador correcte de la fracció representada.
Ubica els països
icon geography.svg difficulty level 2
screenshot geography

sciences geography geography

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar els elements per a completar el mapa.

Manual: Arrossegueu i deixeu anar les peces del mapa a les seues ubicacions correctes per a completar el mapa.
Ubica la regió
icon geo-country.svg difficulty level 2
screenshot geo-country

sciences geography geo-country

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descripció: Arrossegueu i deixeu anar les regions per a completar el mapa del país.

Manual: Arrossegueu i deixeu anar les diferents regions del país a les ubicacions correctes per a completar el mapa.
Un processador de textos de nadons
icon baby_wordprocessor.svg difficulty level 1
screenshot baby_wordprocessor

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Un senzill processador de textos per a deixar que els infants juguen amb un teclat i vegen les lletres.

Objectiu: Descobrir el teclat i les lletres.

Manual: Només heu d'escriure en el teclat real o virtual com en un processador de textos.
Fent clic en el botó «Títol» es farà el text més gran. De manera similar, el botó «Subtítol» farà el text una mica menys gran. Fent clic en «Paràgraf» s'eliminarà el format.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar pel text
 • «Majúscules+Fletxes»: per a seleccionar una part del text
 • «Ctrl+A»: per a seleccionar tot el text
 • «Ctrl+C»: per a copiar el text seleccionat
 • «Ctrl+X»: per a retallar el text seleccionat
 • «Ctrl+V»: per a apegar el text copiat o retallat
 • «Ctrl+D»: per a suprimir el text seleccionat
 • «Ctrl+Z»: per a desfer
 • «Ctrl+Majúscules+Z»: per a refer
Una eina senzilla de dibuix vectorial
icon simplepaint.svg difficulty level 1
screenshot simplepaint

fun simplepaint

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descripció: Creeu els vostres propis dibuixos.

Objectiu: Millorar les habilitats creatives.

Manual: Seleccioneu un color i pinteu els rectangles com vos agrade per a crear un dibuix.

Controls del teclat:
 • «Fletxes»: per a navegar
 • «Espai» o «Retorn»: per a pintar
 • Tabulador: per a canviar entre el selector de color i l'àrea de pintura
Utilitza el complement a deu
icon tens_complement_use.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_use

math arithmetic tens_complement_use

Samarth Raj , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descripció: Utilitza un complement a deu per a simplificar l'operació.

Prerequisits: Nombres des de l'1 fins a 50 i sumes.

Objectiu: Aprendre un ús pràctic del complement a 10.

Manual: Descompon les sumes per a crear parells de nombres iguals a deu dintre de cada parèntesi. Selecciona un nombre en la llista i, a continuació, selecciona un punt buit d'una operació per a moure el nombre seleccionat allà.
Quan totes les línies estiguen completades, premeu el botó «OK» per a validar les respostes. Si algunes respostes són incorrectes, apareixerà una icona de creu en les línies corresponents. Per a corregir els errors, feu clic en els números incorrectes per a eliminar-los i repetir els passos anteriors.
Utilitzeu una línia graduada
icon graduated_line_use.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_use

math numeration graduated_line_use

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Descripció: Situeu valors en una línia graduada.

Prerequisits: Llegir i ordenar nombres.

Objectiu: Aprendre a utilitzar una línia graduada.

Manual: Utilitzeu les fletxes per a moure el cursor cap a la posició corresponent al valor indicat en la línia graduada.
Controls del teclat:
 • Fletxa esquerra i dreta: moure el cursor
 • «Espai» o «Retorn»: per a validar la resposta
Xuta el penal
icon penalty.svg difficulty level 1
screenshot penalty

computer mouse penalty

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descripció: Feu doble clic o doble toc en qualsevol costat de la porteria on voleu marcar un gol.

Manual: Feu doble clic o doble toc en un costat de la porteria per a xutar la pilota. Podeu fer doble clic amb el botó esquerre, dret o mig del ratolí. Si no feu doble clic prou ràpid, en Tux atraparà la pilota. Feu clic damunt seu perquè torne a la seua posició inicial.