Imaxes

Menú principal de GCompris
screenshot root

administration root

Descrición: Selecciona unha actividade para executala.

Prerrequisito: Some of the activities are game orientated, but still educational.

Obxectivo: GCompris é unha colección de programas educativos que inclúe numerosas actividades para nenas e nenos de entre 2 e 10 anos.

Manual: Select an icon to enter an activity or to display a list of activities in a category.
At the bottom of the screen is the GCompris control bar. Notice that you can hide or show the bar by touching its anchor.

The following icons are displayed:
(note that each icon is displayed only if available in the current activity)
 • Home - Exit an activity, go back to menu (Ctrl+W or Escape key)
 • Arrows - Display the current level. Click to select another level
 • Lips - Repeat the question
 • Question Mark - Help
 • Reload - Start the activity from the beginning again
 • Tool - The configuration menu
 • Three lines - The activity settings menu
 • G - About GCompris
 • Quit - Quit GCompris (Ctrl+Q)
The stars show suitable age groups for each activity:
 • 1, 2 or 3 yellow stars - from 2 to 6 years old
 • 1, 2 or 3 red stars - 7 years and up
If there are two different star icons on an activity, the first one shows the minimum difficulty, and the second one the maximum difficulty.

Keyboard shortcuts:
 • Ctrl+B Show or Hide the control bar
 • Ctrl+F Toggle full screen
 • Ctrl+S Toggle the activity section bar

Completa o quebracabezas
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

computer babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición: Arrastra e solta as formas onde corresponda.

Manual: Complete the puzzle by dragging each piece on the side to the matching spot.

Créditos: O can forneceuno Andre Connes e está protexido pola licenza GPL.

Fai que a bóla lle chegue a Tux
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descrición: Preme as teclas de frecha esquerda e dereita ao mesmo tempo para que a bóla vaia en liña recta.

Manual: Press the left and right arrow keys at the same time, to make the ball go in a straight line. On a touch screen you have to touch the two hands at the same time.

Baby keyboard
screenshot baby_keyboard icon baby_keyboard difficulty level 1

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

 Timothée Giet

Descrición: A simple activity to discover the keyboard.

Obxectivo: Discover the keyboard.

Manual: Type any key on the keyboard.
Letters, numbers and other character keys will display the corresponding character on the screen.
If there is a corresponding voice it will be played, else it will play a bleep sound.
Other keys will just play a click sound.

Numbers with Dice
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Count the number of dots on the dice before it reaches the ground.

Prerrequisito: Counting skills.

Obxectivo: In a limited time, count the number of dots.

Manual: Type the number of dots you see on each falling dice.

Controis de teclado:
 • Digits: type your answer

Un procesador de texto para bebés
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Un procesador de texto simplista para deixar que os nenos xoguen co teclado e vexan letras.

Obxectivo: Descubre o teclado e as letras.

Manual: Escribe no teclado (real ou virtual) como nun procesador de textos.
Preme o botón «Título» para facer máis grande o texto. O botón «Subtítulo» fará o texto lixeiramente menos grande. O botón «Parágrafo» retira o formato.
Preme «Maiús» e usa as teclas de frecha para seleccionar o texto. Usa Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para pegar e Crtl+X para cortar o texto. Podes usar Ctrl+Z para desfacer cambios.
Fedella e atopa máis atallos. Por exemplo, cal é o atallo para seleccionar todo o texto?

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate inside the text
 • Shift + Arrows: select a part of the text
 • Ctrl + A: select all the text
 • Ctrl + C: copy selected text
 • Ctrl + X: cut selected text
 • Ctrl + V: paste copied or cut text
 • Ctrl + D: delete selected text
 • Ctrl + Z: undo
 • Ctrl + Shift + Z: redo

Letras simples
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading letters gletters

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descrición: Escribe as letras que están a caer antes de que cheguen ao chan.

Obxectivo: Asociación de letras entre a pantalla e o teclado.

Manual: Escribe as letras que están a caer antes de que cheguen ao chan.

Palabras a caer
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading words wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descrición: Type the falling words before they reach the ground.

Prerrequisito: Keyboard manipulation.

Obxectivo: Keyboard training.

Manual: Type the complete word as it falls, before it reaches the ground.

Premer e arrastrar
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Descrición: Debuxa a imaxe premendo os puntos seleccionados.

Prerrequisito: Podes mover o rato e premer con exactitude nos puntos.

Manual: Debuxa a imaxe premendo os puntos un tras outro. Cada vez que seleccionas un punto, aparece o seguinte.

Preme min
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Colle todos os peixes antes de que saian do acuario.

Prerrequisito: Podes mover o rato e premer o lugar correcto.

Obxectivo: Coordinación motriz: mover a man con precisión.

Manual: Catch all the moving fish by clicking or touching them with your finger.

Créditos: Os peixes proveñen da utilidade Unix xfishtank. Os créditos de todas as imaxes pertencen a Guillaume Rousse.

Move o rato ou a pantalla táctil.
screenshot erase icon erase difficulty level 1

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Move o rato ou a pantalla táctil para borrar a zona e descubrir o fondo.

Prerrequisito: Manexo do rato.

Obxectivo: Coordinación motora.

Manual: Move the mouse or touch the screen on the blocks to make them disappear.

Toca ou preme dúas veces seguidas.
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Premer ou toca dúas veces seguidas co rato para borrar a zona e descubrir a imaxe de fondo.

Prerrequisito: Manexo do rato.

Obxectivo: Coordinación motora.

Manual: Double tap or double click on the blocks to make them disappear.

Preme ou toca
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Preme ou toca para borrar a zona e descubrir o fondo.

Prerrequisito: Manexo do rato.

Obxectivo: Coordinación motora.

Manual: Click or tap on the blocks to make them disappear.

Controla a mangueira
screenshot followline icon followline difficulty level 1

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: O bombeiro ten que apagar o lume, pero a mangueira está atoada.

Obxectivo: Coordinación motriz fina.

Manual: Move o rato ou o dedo sobre a parte vermella da mangueira. Isto fará que se mova e fará que suba, parte a parte, ata o lume. Ten coidado pois se te moves fóra da mangueira, a parte vermella retrocederá.

A minaría do ouro
screenshot mining icon mining difficulty level 1

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Usa a roda do rato para achegarte ao muro de pedra e buscar pebidas de ouro.

Prerrequisito: Debes ter familiaridade co movemento do rato e facer clic.

Obxectivo: Aprende a usar a roda do rato ou o xesto de ampliar para ampliar e reducir.

Manual: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in. When you reach the maximum zoom level, a gold nugget will appear at the position of the sparkle. Click on the gold nugget to collect it.

After collecting the nugget, use the mousewheel or the pinch gesture to zoom out again. When you reach the minimum zoom level, another sparkle will appear, showing the next gold nugget to collect. Collect enough nuggets to complete the level.

The wagon in the lower right corner of the screen will tell you the number of already collected nuggets and the total number of nuggets to collect in this level.

Créditos: Thanks to the Tuxpaint team for providing the following sounds under GPL:
 • realrainbow.ogg - used when a new gold nugget appears
 • metalpaint.wav - remixed and used when a gold nugget is collected

Penalti
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descrición: Preme ou toca dúas veces na parte lateral da portaría para marcar un gol.

Manual: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball. You can double click the left, right or middle mouse button. If you do not double click fast enough, Tux catches the ball. You must click on it to bring it back to its initial position.

Atopa os detalles
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery arts details

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición: Arrastra e solta as formas onde corresponda.

Manual: Complete the puzzle by dragging each piece on the side to the matching space in the puzzle.

Créditos: As imaxes proveñen de Wikimedia Commons.

Explorar monumentos
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

discovery arts explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothée Giet

Descrición: Explora monumentos de todo o mundo.

Prerrequisito: Coñecemento sobre distintos monumentos.

Obxectivo: Learn about various monuments from around the world and remember their location.

Manual: Click on the spots to learn about the monuments and then locate them on the map.

Créditos: Imaxes de Wikipedia.

Completa o quebracabezas
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

discovery arts puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición: Arrastra e solta os elementos para reconstruír os cadros orixinais.

Prerrequisito: Manexo do rato: movemento, arrastrar e soltar.

Obxectivo: Representación espacial.

Manual: Drag the pieces to the right place to rebuild the painting.

Asociacións lóxicas
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery logic algorithm

 Bharath M S & Timothée Giet

Descrición: Complete the arrangement of fruit.

Obxectivo: Actividade de adestramento lóxico.

Manual: Observa as dúas secuencias. Cada froita da primeira secuencia substituíuse por outra froita da segunda secuencia. Completa a segunda secuencia usando as froitas correctas, unha vez comprendas o padrón.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an item

O xogo dos quince
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5

discovery logic fifteen

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Move cada elemento para recrear a imaxe.

Obxectivo: Arrange the pieces in the right order.

Manual: Click or drag on any piece next to the empty space, and it will move to the empty space.

Controis de teclado:
 • Arrows: move a piece to the empty space.

Colorar gráficos
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

discovery logic graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Descrición: Colora o gráfico para ningunha parella de nodos contiguos teña a mesma cor.

Prerrequisito: Capacidade para distinguir distintas cores e formas, sentido das posicións.

Obxectivo: Aprende a distinguir entre distintas cores e formas, e aprende sobre as posicións relativas.

Manual: Place colors/shapes on the graph so that no two adjacent nodes have the same color. Select a node, then select an item in the list to place it on the node.

Controis de teclado:
 • Right and Left arrows: navigate
 • Space: select an item

Torre de Hanoi simplificada
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

discovery logic hanoi

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descrición: Reproduce a torre.

Prerrequisito: Manexo do rato.

Obxectivo: Reproduce the tower on the right in the empty area.

Manual: Drag and Drop one top piece at a time, from one tower to another, to reproduce the tower on the right in the empty area.

Créditos: Concepto orixinario dos xogos EPI.

A torre de Hanoi
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

discovery logic hanoi_real

 Amit Tomar & Timothée Giet

Descrición: Move the tower to the right side.

Obxectivo: O obxectivo do xogo consiste en mover todas as pezas a outro pau seguindo estar regras:
• Os discos só se poden mover dun nun.
• Os discos non poden situarse sobre discos máis pequenos.

Manual: Arrastra e solta as pezas superiores só dun pau ao outro, para reproducir a torre da esquerda no pau baleiro da dereita.

Créditos: Este quebracabezas inventouno o matemático francés Edouard Lucas en 1883. Existe unha lenda sobre un templo indio no que aos sacerdotes retábanos a mover un grupo de 64 discos seguindo as regras do quebracabezas da torre de Hanoi. Segundo a lenda, o mundo remataría se os sacerdotes o conseguían. É por iso que o quebracabezas tamén se coñece como o quebracabezas da torre de Brahma. Non se sabe con certeza se Lucas inventou a lenda el mesmo ou se a escoitou e se inspirou nela. — Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Apagar as luces
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

discovery logic lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descrición: The goal is to turn off all the lights.

Obxectivo: The goal is to turn off all the lights.

Manual: The effect of pressing a window is to toggle the state of that window, and of its immediate vertical and horizontal neighbors. You must turn off all the lights. If you click on Tux, the solution is shown.

Créditos: O algoritmo solucionador está descrito en Wikipedia. Para saber máis sobre o xogo Apagar as luces, consulte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Actividade de vía férrea
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery logic railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Descrición: Rebuild the train model at the top of the screen.

Obxectivo: Adestramento de memoria.

Manual: A train is displayed for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate items. Remove an item from the answer area by dragging it down.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate in the sample area and in the answer area
 • Space: add an item from the samples to the answer area, or swap two items in the answer area
 • Delete or Backspace: remove the selected item from the answer area
 • Enter or Return: submit your answer

Sudoku, coloca símbolos non repetidos nunha grade.7
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

discovery logic sudoku

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descrición: Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) in each region.

Prerrequisito: Completing the puzzle requires patience and logical ability.

Obxectivo: The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 to 9 in each cell of a grid. In the official Sudoku the grid is 9×9 and made up of 3×3 subgrids (called 'regions'). In GCompris we start at lower levels with a simpler version using symbols and with no regions. In all cases the grid is presented with various symbols or numerals given in some cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one instance of each symbol or numeral (Source <https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Manual: Select a number or a symbol on the left and click on its target position. GCompris will not let you enter invalid answer.

Super cerebro
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

discovery logic superbrain

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descrición: Tux has hidden several items. Find them in the correct order.

Obxectivo: Tux has hidden several items. Find them in the correct order.

Manual: Click on the items until you find what you think is the correct answer. Then, click on the OK button. A black dot means that you found the correct item in the correct position, while a white dot means an item is correct but in the wrong position. At lower levels, Tux also gives you an indication with a black square on correct items in the correct position, and a white square on the correct items in the wrong position. In the levels 4 and 8 an item may be hidden several times.
You can use the right mouse button to flip the items in the opposite order, or the item chooser to directly pick an item from the list. Press two seconds on an item to automatically choose the last item selected in this position. Double click on a previously selected item in your guess history to mark it as 'correct'. Such marked items are automatically selected in your current and future guesses until you un-mark them, by double clicking on them again.

Un crebacabezas de bloques que se moven
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

discovery logic traffic

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descrición: Remove the red car from the parking lot through the gate on the right.

Manual: Cada coche só pode moverse en horizontal ou verticalmente. Debes facer sitio para permitir que o coche vermello pase a través da porta da dereita.

Melodía
screenshot melody icon melody difficulty level 2

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Reproduce unha secuencia de sons.

Prerrequisito: Mover e premer co rato.

Obxectivo: Actividade de adestramento acústico.

Manual: Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the xylophone's bars. You can listen again the sound sequence by clicking on the repeat button.

Xogo de memoria con son
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match the sound pairs.

Obxectivo: Adestra a túa memoria sonora.

Manual: Each card plays a sound when you flip it, and each card has a twin with exactly the same sound. Click on a card to hear its hidden sound, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a sound is, while you search for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria sonora contra Tux
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match the sound pairs, playing against Tux.

Obxectivo: Adestra a túa memoria sonora.

Manual: Each card plays a sound when you flip it, and each card has a twin with exactly the same sound. Click on a card to hear its hidden sound, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a sound is, while you search for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Explora a música do mundo
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery music explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descrición: Aprende sobre a música do mundo.

Obxectivo: Desenvolve unha mellor comprensión das variedades de música que existen no mundo.

Manual: There are three levels in this activity.

In the first level, enjoy exploring music from around the world. Click on each suitcase to learn about the music from that area, and listen to a short sample. Study well, because you will be tested in level 2 and 3.

In the second level you will hear a sample of music, and you must select the location that corresponds to this music. Click on the play button if you'd like to hear the music again.

In the third level, you must select the location that matches the text description on the screen.

Créditos: Imaxes de https://commons.wikimedia.org/wiki e https://archive.org

Instrumentos musicais
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Preme os instrumentos musicais correctos.

Obxectivo: Aprende a recoñecer os instrumentos musicais.

Manual: Click on the correct musical instrument.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an item
 • Tab: repeat the instrument sound

Nomea a nota
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery music note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descrición: Aprende os nomes das notas en clave de fa e de sol.

Obxectivo: Develop a good understanding of note position and naming convention. Prepare for the 'Play Piano' and 'Piano Composition' activities.

Manual: Identify the notes correctly and score 100% to complete a level.

Composición de piano
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery music piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descrición: Learn how the piano keyboard works, and how notes are written on a musical staff.

Prerrequisito: Familiaridade con convencións de nome de notas.

Obxectivo: Develop an understanding of music composition, and increase interest in making music with a piano keyboard. This activity covers many fundamental aspects of music, but there is much more to explore about music composition. If you enjoy this activity but want a more advanced tool, try downloading Minuet (https://minuet.kde.org/), an open source software for music education or MuseScore (https://musescore.org), an open source music notation tool.

Manual: This activity has several levels, each level adding a new functionality to the previous one.
 • Level 1: Basic piano keyboard (white keys only) where users can experiment with clicking the colored rectangle keys to write music.
 • Level 2: The musical staff switches to bass clef, so notes are lower than in previous level.
 • Level 3: Option to choose between treble and bass clef, addition of black keys (sharp keys).
 • Level 4: Flat notation used for black keys.
 • Level 5: Option to select a note duration (whole, half, quarter, eighth notes).
 • Level 6: Addition of rests (whole, half, quarter, eighth rests)
 • Level 7: Save your compositions and load pre-defined or saved melodies.
Controis de teclado:
 • Digits 1 to 7: white keys
 • F2 to F7: black keys
 • Space: play
 • Left and Right arrows: switch keyboard octave
 • Backspace: undo
 • Delete: erase selected note or everything

Créditos: The synthesizer original code is from https://github.com/vsr83/miniSynth

Tocar o piano
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery music play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descrición:

Prerrequisito: Knowledge of musical notation and musical staff.

Obxectivo: Entende como o teclado do piano pode tocar música como se escribe no pentagrama musical.

Manual: Some notes are played on the staff. Click on the keyboard keys matching the notes on the staff.
On levels 1 to 5 you will practice treble clef notes and on levels 6 to 10 you will practice bass clef notes.

Controis de teclado:
 • Space: play
 • Digits 1 to 7: white keys
 • F2 to F7: black keys
 • Backspace or Delete: undo

Créditos: The synthesizer original code is from https://github.com/vsr83/miniSynth

Reproducir o ritmo
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery music play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descrición:

Prerrequisito: Comprensión básica de ritmo musical.

Obxectivo: Learn to follow a rhythm accurately.

Manual: Listen to the rhythm played. When you're ready, click on the drum following the same rhythm. If you clicked at correct times, another rhythm is played. If not, you must try again.
Odd levels display a vertical line on the staff following the rhythm: click on the drum when the line is in the middle of the notes.
Even levels are harder, because there is no vertical line. You must read the notes length and play the rhythm accordingly. You can also click on the metronome to hear the quarter notes as reference.
Click on the reload button if you want to replay the rhythm.

Controis de teclado:
 • Space bar: click on the drum
 • Enter or Return: replay the rhythm
 • Up and Down: increase or decrease the tempo
 • Tab: Start or stop the metronome if it is visible

O xogo do fútbol
screenshot football icon football difficulty level 1

fun football

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Mete a bóla na portaría.

Obxectivo: Lanza a bóla tras o gardameta da dereita.

Manual: Drag a line from the ball to set its speed and direction, and release it to kick the ball.

Hexágono
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Atopa o amorodo premendo os campos azuis.

Obxectivo: Actividade de adestramento lóxico.

Manual: Intenta atopar o amorodo debaixo dos campos azuis. Canto máis preto esteas, máis vermellos serán os campos.

Labirinto
screenshot maze icon maze difficulty level 1

fun maze maze

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descrición: Axuda a Tux a saír deste labirinto.

Manual: Use the arrow keys or swipe the screen to move Tux to the door.

In first levels, Tux walks comfortably, one step on each move request, through the maze.

Para os labirintos máis longos podes activar o modo de correr. No modo de correr, Tux corre todo o camiño automaticamente ata que chega a unha encrucillada e tes que decidir por que camiño continúa.

You can see whether this mode is enabled or not, by looking at Tux's feet: If Tux is barefoot, "run-fast-mode" is disabled. And if he wears red sport shoes, "run-fast-mode" is enabled.

At higher levels, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on the "barefoot / sportshoe" icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate

O labirinto invisíbel
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

fun maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descrición: Saca a Tux do labirinto invisíbel.

Manual: Use the arrow keys or swipe the screen to move Tux to the door. Use the maze icon or the spacebar to switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode.

Nos primeiros niveis, Tux camiña comodamente, dando un paso a través do labirinto cada vez que premes a tecla correspondente.

Para os labirintos máis longos podes activar o modo de correr. No modo de correr, Tux corre todo o camiño automaticamente ata que chega a unha encrucillada e tes que decidir por que camiño continúa.

Podes mirar para os pés de Tux para ver se o modo de correr está activado ou non. Se Tux vai descalzo, o modo de correr está desactivado. Se Tux leva unhas deportivas vermellas, o modo de correr está activado.

At higher levels, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on the "barefoot / sportshoe" icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: switch between invisible and visible modes

Labirinto relativo
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

fun maze mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descrición: Help Tux get out of this maze (Moves are relative).

Manual: Use the arrow keys or swipe the screen to move Tux to the door.

In this maze, the moves are relative (first person). Left and right are used to turn and up to move forward.

Nos primeiros niveis, Tux camiña comodamente, dando un paso a través do labirinto cada vez que premes a tecla correspondente.

Para os labirintos máis longos podes activar o modo de correr. No modo de correr, Tux corre todo o camiño automaticamente ata que chega a unha encrucillada e tes que decidir por que camiño continúa.

Podes mirar para os pés de Tux para ver se o modo de correr está activado ou non. Se Tux vai descalzo, o modo de correr está desactivado. Se Tux leva unhas deportivas vermellas, o modo de correr está activado.

At higher levels, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on the "barefoot / sportshoe" icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

Controis de teclado:
 • Left and Right arrows: turn left and right
 • Down arrow: turn backward
 • Up arrow: move forward

Xogo de memoria con imaxes
screenshot memory icon memory difficulty level 1

fun memory memory

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to find the matching pairs.

Prerrequisito: Manexo do rato.

Obxectivo: Adestra a túa memoria e retira todas as tarxetas.

Manual: Each card has a picture on the hidden side, and each card has a twin with exactly the same picture. Click on a card to see its hidden picture, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria con imaxes contra Tux
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

fun memory memory-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to find the matching pairs, playing against Tux.

Prerrequisito: Manexo do rato.

Obxectivo: Adestra a túa memoria e retira todas as tarxetas.

Manual: Each card has a picture on the hidden side, and each card has a twin with exactly the same picture. Click on a card to see its hidden picture, and try to match the twins. You can only flip two cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look for its twin. When you flip the twins, they both disappear.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Cazador de fotos
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

fun photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Descrición: Atopa as diferenzas entre as dúas imaxes.

Obxectivo: Visual perception.

Manual: Observa as dúas imaxes coidadosamente. Hai pequenas diferenzas entre elas. Cando atopes unha, prémea.

Labirinto de programación
screenshot programmingMaze icon programmingMaze difficulty level 3

fun programmingMaze

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descrición: This activity teaches to program Tux to reach its goal using simple instructions like move forward, turn left and right.

Prerrequisito: Can read instructions, and think logically to find a path.

Obxectivo: Tux está famento. Axúdalle a atopar peixes programándoo ata o bloque de xeo correcto.

Manual: Choose the instructions from the menu, and arrange them in order to lead Tux to his goal.

Controis de teclado:
1. To navigate through the instructions in the selected area:
 • Use the ARROW keys
2. To append an instruction from the instruction area to the main/procedure code area:
 • Select an instruction from the instruction area by pressing SPACE.
 • Navigate to the code area by pressing TAB, then press SPACE to append the instruction.
3. To add an instruction at any particular position in the main/procedure code area:
 • Navigate to the instruction at this position and press SPACE to add the selected instruction from the instruction area.
4. To delete the selected instruction in the main/procedure code area:
 • Press DELETE.
5. To edit an instruction in the main/procedure code area:
 • Navigate to the instruction to edit using the ARROW keys.
 • Press SPACE to select it.
 • Then navigate to the instruction area using TAB and select the new instruction by pressing SPACE.
6. To run the code or reset Tux when it fails to reach the fish:
 • Press ENTER or RETURN.

Unha actividade sinxela para debuxar.
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Create your own drawing.

Obxectivo: Enhance creative skills.

Manual: Selecciona unha cor e pinta rectángulos como queiras para crear un debuxo.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: paint
 • Tab: switch between the color selector and the painting area

O clásico xogo do aforcado.
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading words hangman

 Rajdeep kaur & Timothée Giet

Descrición: Guess the letters of the given word.

Obxectivo: Trátase dun bo exercicio para mellorar as capacidades de lectura e ortografía.

Manual: Podes inserir letras mediante o teclado virtual da pantalla ou mediante un teclado físico.

If the option 'Display the image to find as hint' is activated, on every wrong try a part of the image representing the word will be revealed.

If the option 'Speak the words to find...' is activated, and if the corresponding voice is available, you will hear the word to find when three attempts are remaining.

Suma de números
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3

math addition arithmetic algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Practice the addition of numbers.

Prerrequisito: Suma sinxela. Podes recoñecer os números escritos.

Obxectivo: Aprende a atopar a suma de dous números nun tempo limitado.

Manual: Móstrase unha suma na pantalla. Atopa rapidamente o resultado e usa o teclado do computador ou o teclado da pantalla para entregar a resposta antes de que os pingüíns no seu globo aterren!

Controis de teclado:
 • Digits: type your answer
 • Backspace: delete the last digit in your answer
 • Enter: validate your answer

Practica a suma cun xogo de diana
screenshot target icon target difficulty level 2

math addition arithmetic target

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Hit the target and count your points.

Prerrequisito: Podes mover o rato, ler números e contar ata 15 para o primeiro nivel

Obxectivo: Lánzalle dardos á diana e conta os teus puntos.

Manual: Comproba a velocidade e a dirección do obxectivo e despois prémeo para lanzar un dardo. Cando teñas lanzados todos os dardos, aparecerá unha xanela pedíndoche que contes a túa puntuación. Insire a puntuación co teclado.

Igualdade de Gnumch
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descrición: Guía o traga-números ás expresións que son iguais ao número que hai na parte inferior da pantalla.

Obxectivo: Practica a suma, a resta, a multiplicación e a división.

Manual: Guía o traga-números ás expresións que son iguais ao número que hai na parte inferior da pantalla.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Intenta evitar os monstros.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: swallow the numbers

Factores de Grumch
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math arithmetic gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descrición: Guía o Tragón de números aos divisores do número que hai na parte inferior da pantalla.

Obxectivo: Aprende sobre múltiplos e divisores.

Manual: Os factores dun número son todos os números que poden dividir ese número sen resto. Por exemplo, os factores de 6 son 1, 2, 3 e 6. 4 non é un factor de 6 porque 6 non pode dividirse en 4 pezas iguais. Se un número é múltiplo doutro, o outro número é un factor do primeiro. Podes pensar nos múltiplos como familias, e nos factores como as persoas desas familias. Así que 1, 2, 3 e 6 son todos da familia 9, pero 4 forma parte doutra familia.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Intenta evitar os monstros.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: swallow the numbers

Desigualdade de Gnumch
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descrición: Guía o traga-números ás expresións que non son iguais ao número que está na parte inferior da pantalla.

Obxectivo: Practica a suma, a resta, a multiplicación e a división.

Manual: If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Intenta evitar os monstros.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: swallow the numbers

Múltiplos de Gnumch
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math arithmetic gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descrición: Guía o Tragón de números a todos os múltiplos do número que está na parte inferior da pantalla.

Obxectivo: Aprende sobre múltiplos e divisores.

Manual: The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a second number, then the second number is a multiple of the first number. You can think of multiples as families, and factors are the people who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of 5 is another great- in front! But the number 5 does not belong to the 8 or 23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left over. So 8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are multiples (or families or steps) of 5.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Intenta evitar os monstros.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: swallow the numbers

Primos de Gnumch
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math arithmetic gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Descrición: Guía o Tragón de números a todos os números primos.

Obxectivo: Aprende sobre os números primos.

Manual: Os números primos son números que só se poden dividir entre si mesmos e 1. Por exemplo, 3 é un número primo, pero 4 non o é porque 4 pode dividirse por 2. Podes pensar nos números primos como se se tratase de familias moi pequenas: familias de só dúas persoas! En cada familia só hai un número e o 1. Non podes encaixar máis números sen nada restante. 5 é un deses números solitarios (só 5 × 1 = 5), pero por exemplo 6 tamén ten 2 e 3 na familia (2 × 3 = 6) así que 6 non é primo.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Intenta evitar os monstros.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: swallow the numbers

Adiviñar valores
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math arithmetic guesscount

 Rahul Yadav & Timothée Giet

Descrición: Adiviña a expresión alxebraica e arrastra as pezas para obter un resultado igual ao adiviñado.

Prerrequisito: Coñecemento de operacións aritméticas.

Obxectivo: Intuición e práctica de cálculos de álxebra.

Manual: Arrastra os números e operadores axeitados ás caixas para obter o número para adiviñar das instrucións.

Learn additions
screenshot learn_additions icon learn_additions difficulty level 2

math arithmetic learn_additions

 Timothée Giet

Descrición: Learn additions with small numbers.

Obxectivo: Learn additions by counting their result.

Manual: An addition is displayed on the screen. Calculate the result, fill the corresponding number of circles and validate your answer.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: select or deselect a circle
 • Enter: validate your answer

Learn subtractions
screenshot learn_subtractions icon learn_subtractions difficulty level 2

math arithmetic learn_subtractions

 Timothée Giet

Descrición: Learn subtractions with small numbers.

Obxectivo: Learn subtractions by counting their result.

Manual: A subtraction is displayed on the screen. Calculate the result, fill the corresponding number of circles and validate your answer.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: select or deselect a circle
 • Enter: validate your answer

O sombreiro máxico
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Descrición: Conta cantos elementos están debaixo do sombreiro máxico.

Prerrequisito: Subtractions.

Obxectivo: Learn subtractions.

Manual: Click on the hat to open it. Stars go in and a few stars escape. You have to calculate how many stars are still under the hat. Click on the bottom area to input your answer and on the OK button to validate it.

O sombreiro máxico
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Descrición: Conta cantos elementos están debaixo do sombreiro máxico.

Prerrequisito: Additions.

Obxectivo: Learn additions.

Manual: Click on the hat to open it. How many stars went under it? Count carefully. Click on the bottom area to input your answer and on the OK button to validate it.

Compartir doces
screenshot share icon share difficulty level 2

math arithmetic share

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Descrición: Try to split the pieces of candy between a given number of children.

Prerrequisito: Sabe como contar.

Obxectivo: Aprende a dividir números.

Manual: Follow the instructions shown on the screen: first, drag the given number of boys/girls to the center, then drag pieces of candy to each child's rectangle.
If there is a rest, it needs to be placed inside the candy jar.

División de números
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division arithmetic algebra_div

 Sayan Biswas & Timothée Giet

Descrición: Practicar a operación de división.

Prerrequisito: División de números pequenos.

Obxectivo: Atopar o resultado da división nun tempo limitado.

Manual: Móstrase unha división na pantalla. Atopa rapidamente o resultado e usa o teclado do computador ou o teclado da pantalla para entregar a resposta antes de que os pingüíns no seu globo aterren!

Controis de teclado:
 • Digits: type your answer
 • Backspace: delete the last digit in your answer
 • Enter: validate your answer

Calendario
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

math measures calendar

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Descrición: Le as instrucións e selecciona a data correcta no calendario.

Prerrequisito: Conceptos de semana, mes e ano.

Obxectivo: Aprende a usar un calendario.

Manual: Read the instructions and select the correct date on the calendar, and then validate your answer by clicking on the OK button.

In some levels, you need to find the day of the week for a given date. In this case, click on the corresponding day of the week in the list.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate through the answers
 • Space or Enter: validate your answer

Aprendendo o reloxo
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

math measures clockgame

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descrición: Aprende a dicir a hora nun reloxo analóxico.

Prerrequisito: O concepto da hora.

Obxectivo: Learn units of time (hours, minutes and seconds). Set the time on an analog clock.

Manual: Set the clock to the given time. Drag the different hands to control their respective unit. The shortest hand indicates the hours, a longer hand indicates the minutes, and the longest hand indicates the seconds.

Atopa o día
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

math measures find_the_day

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Descrición: Atopa a data correcta e selecciónaa no calendario.

Prerrequisito: Fundamentos de calendario.

Obxectivo: Aprende a contar os días e atopa a data no calendario.

Manual: Read the instructions and perform the requested calculation to find the date. Then select this date on the calendar, and validate your answer by clicking on the OK button.

In some levels, you need to find the day of the week for a given date. In this case, click on the corresponding day of the week in the list.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate through the answers
 • Space or Enter: validate your answer

Equilibra a balanza de forma axeitada
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2

math measures scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Arrastra e solta os pesos para que equilibren as balanzas.

Obxectivo: Cálculo mental, igualdade aritmética.

Manual: To balance the scales, move some weights to the left or the right side (on higher levels). The weights can be arranged in any order.

Balance using the International System of Units
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4

math measures scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Drag and Drop some masses to balance the scales and calculate the weight.

Obxectivo: Cálculo mental, igualdade aritmética, conversión de unidades.

Manual: To balance the scales, move some masses to the left or the right side (on higher levels). They can be arranged in any order. Take care of the weight and the unit of the masses, remember that a kilogram (kg) is 1000 grams (g).

Balance using the imperial system of units
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Drag and Drop some masses to balance the scales and calculate the weight.

Obxectivo: Cálculo mental, igualdade aritmética, conversión de unidades.

Manual: To balance the scales, move some masses to the left or the right side (on higher levels). They can be arranged in any order. Take care of the weight and the unit of the masses, remember that a pound (lb) is 16 ounce (oz).

Xogo de sumas de memoria
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match an addition with its result.

Prerrequisito: Additions.

Obxectivo: Practice additions.

Manual: Each card is hiding either an addition, or a result. You have to match the additions with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memorizar sumas e restas
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match an addition or a subtraction with its result.

Prerrequisito: Additions and subtractions.

Obxectivo: Practice additions and subtractions.

Manual: Each card is hiding either an operation (an addition or a subtraction), or a result. You have to match the operations with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria con todas as operacións
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match an operation with its result.

Prerrequisito: Additions, subtractions, multiplications, divisions

Obxectivo: Practice additions, subtractions, multiplications, divisions.

Manual: Each card is hiding either an operation, or a result. You have to match the operations with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria con todas as operacións contra Tux
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match an operation with its result, playing against Tux.

Prerrequisito: Additions, subtractions, multiplications, divisions

Obxectivo: Practice additions, subtractions, multiplications, divisions.

Manual: Each card is hiding either an operation, or a result. You have to match the operations with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria con sumas e restas contra Tux
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match an addition or a subtraction with its result, playing against Tux.

Prerrequisito: Additions and subtractions.

Obxectivo: Practice additions and subtractions.

Manual: Each card is hiding either an operation (an addition or a subtraction), or a result. You have to match the operations with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria con sumas contra Tux
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match an addition with its result, playing against Tux.

Prerrequisito: Additions.

Obxectivo: Practice additions.

Manual: Each card is hiding either an addition, or a result. You have to match the additions with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria con divisións
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match a division with its result.

Prerrequisito: Divisions

Obxectivo: Practice divisions.

Manual: Each card is hiding either a division, or a result. You have to match the divisions with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria con divisións contra Tux
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match a division with its result, playing against Tux.

Prerrequisito: Divisions.

Obxectivo: Practice divisions.

Manual: Each card is hiding either a division, or a result. You have to match the divisions with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria con restas
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match a subtraction with its result.

Prerrequisito: Subtractions.

Obxectivo: Practice subtractions.

Manual: Each card is hiding either a subtraction, or a result. You have to match the subtractions with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria de resta contra Tux
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match a subtraction with its result, playing against Tux.

Prerrequisito: Subtractions.

Obxectivo: Practice subtractions.

Manual: Each card is hiding either a subtraction, or a result. You have to match the subtractions with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria con multiplicacións
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match a multiplication with its result.

Prerrequisito: Multiplications.

Obxectivo: Practice multiplications.

Manual: Each card is hiding either a multiplication, or a result. You have to match the multiplications with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria con multiplicacións e divisións
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match a multiplication or a division with its result.

Prerrequisito: Multiplications, divisions.

Obxectivo: Practice multiplications and divisions.

Manual: Each card is hiding either an operation (a multiplication or a division), or a result. You have to match the operations with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria de multiplicación e división contra Tux
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match a multiplication or a division with its result, playing against Tux.

Prerrequisito: Multiplications, divisions.

Obxectivo: Practice multiplications and divisions.

Manual: Each card is hiding either an operation (a multiplication or a division), or a result. You have to match the operations with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria de multiplicación contra Tux
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match a multiplication with its result, playing against Tux.

Prerrequisito: Multiplications.

Obxectivo: Practice multiplications.

Manual: Each card is hiding either a multiplication, or a result. You have to match the multiplications with their result.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Diñeiro
screenshot money icon money difficulty level 2

math money measures money

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Practica o uso do diñeiro.

Prerrequisito: Podes contar.

Obxectivo: You must buy different items and give the exact price. At higher levels, several items are displayed, and you must first calculate the total price.

Manual: Click or tap on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click or tap on it on the upper screen area.

Controis de teclado:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select an item
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Dálle a volta a Tux
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3

math money measures money_back

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Practica o uso do diñeiro dándolle a Tux o seu cambio.

Prerrequisito: Podes contar.

Obxectivo: Tux comprouche varios elementos e mostrouche o seu diñeiro. Débeslle dar o seu cambio. Nos niveis superiores mostraranse varios elementos e primeiro debes calcular o prezo total.

Manual: Click on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click on it on the upper screen area.

Controis de teclado:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select an item
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Dálle a volta a Tux, incluíndo os céntimos
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5

math money measures money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Practica o uso do diñeiro dándolle a Tux o seu cambio.

Prerrequisito: Podes contar.

Obxectivo: Tux comprouche varios elementos e mostrouche o seu diñeiro. Débeslle dar o seu cambio. Nos niveis superiores mostraranse varios elementos e primeiro debes calcular o prezo total.

Manual: Click on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click on it on the upper screen area.

Controis de teclado:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select an item
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Diñeiro con céntimos
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5

math money measures money_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Practica o uso do diñeiro incluíndo céntimos.

Prerrequisito: Podes contar.

Obxectivo: Debes mercar os distintos elementos e dar o prezo exacto. Nos niveis superiores, mostraranse varios elementos e primeiro debes calcular o prezo total.

Manual: Click on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click on it on the upper screen area.

Controis de teclado:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select an item
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas

Multiplicación de números
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3

math multiplication arithmetic algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Practica a operación de multiplicar.

Prerrequisito: Táboas de multiplicar do 1 ao 10.

Obxectivo: Aprende a multiplicar números nun período de tempo limitado.

Manual: Móstrase unha multiplicación na pantalla. Calcúlaa rapidamente e usa o teclado do computador ou o teclado da pantalla para entregar a resposta antes de que os pingüíns no seu globo aterren!

Controis de teclado:
 • Digits: type your answer
 • Backspace: delete the last digit in your answer
 • Enter: validate your answer

Debuxa números
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Descrición: Conecta os puntos para debuxar números do 0 ao 9.

Obxectivo: Aprender a debuxar os números de maneira divertida.

Manual: Conecta os puntos na orde correcta para debuxar os números.

Contar os elementos
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Descrición: Coloca os elementos do mellor xeito para contalos.

Prerrequisito: Enumeración básica.

Obxectivo: Adestramento da numeración.

Manual: First, properly organize the items so that you can count them. Then, click on an item of the answers list in the top left area and enter the corresponding answer with the keyboard.

Controis de teclado:
 • Up arrow: select next item
 • Down arrow: select previous item
 • Digits: enter your answer for the selected item
 • Enter: validate your answer (if the 'Validate answers' option is set to 'OK button')

Adiviña un número
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Descrición: Help Tux escape the cave by finding the hidden number.

Prerrequisito: Números.

Manual: Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a number in the top right entry box. You will be told if your number is higher or lower than the one to find. Then try again until you find the correct answer. The distance between Tux and the right side of the screen represents how far you are from the number to find. If Tux is over or under the vertical center of the screen, it means your number is over or under the number to find.

Controis de teclado:
 • Digits: enter a number
 • Backspace: erase a number

Learn digits
screenshot learn_digits icon learn_digits difficulty level 1

math numeration learn_digits

 Timothée Giet

Descrición: Learn digits from 0 to 9.

Obxectivo: Learn digits by counting their corresponding value.

Manual: A digit is displayed on the screen. Fill the corresponding number of circles and validate your answer.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: select or deselect a circle
 • Enter: validate your answer
 • Tab: say the digit again

Xogo de memoria de enumeración
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match a number with a picture.

Obxectivo: Adestramento da numeración, memoria.

Manual: Each card is hiding either a picture with a number of items, or a number. You have to match the numbers with the corresponding pictures.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria de números e palabras
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3

math numeration memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to match a numeral with its number name.

Prerrequisito: Lectura.

Obxectivo: Lectura de números, memoria.

Manual: Each card is hiding either a numeral (a number written in figures), or a number name (a number written in words). You have to match the numerals with the corresponding number names.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Secuencia numérica
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Descrición: Toca os números na orde correcta.

Obxectivo: Podes contar.

Manual: Draw the picture by clicking on each number in the right order.

Números pares e impares
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Move o helicóptero para coller as nubes que teñen números pares ou impares.

Obxectivo: Adestramento da numeración.

Manual: Catch the clouds with an odd or even number, in the right order. With a keyboard, use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device, just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the number on the bottom right corner.

Controis de teclado:
 • Arrows: move the helicopter

Números en orde
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descrición: Move o helicóptero para capturar nubes na orde correcta.

Obxectivo: Adestramento da numeración.

Manual: Catch the clouds in increasing order. With a keyboard, use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device, just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the number on the bottom right corner.

Controis de teclado:
 • Arrows: move the helicopter

Count intervals
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2

math numeration reversecount

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Descrición: Tux está famento. Axúdalle a atopar peixes calculando o número exacto de bloques de xeo.

Prerrequisito: Can read numbers on a domino.

Obxectivo: Tux está famento. Axúdalle a atopar peixes calculando o número exacto de bloques de xeo.

Manual: Preme o dominó para mostrar cantos anacos de xeo hai entre Tux e o peixe. Preme o dominó co botón dereito do rato para contar cara atrás. Unha vez feito isto, preme o botón Aceptar ou na tecla Intro.

Numbers with Dominoes
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Count the number on the domino before it reaches the ground.

Prerrequisito: Habilidade para contar

Obxectivo: Count a number in a limited time.

Manual: Type the number you see on each falling domino.

Controis de teclado:
 • Digits: type your answer

Resta de números
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4

math subtraction arithmetic algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Practicar a operación de resta.

Prerrequisito: Resta de números pequenos.

Obxectivo: Aprende a atopar a diferenza entre dous números nun tempo limitado.

Manual: Móstrase unha resta na pantalla. Atopa rapidamente o resultado e usa o teclado do computador ou o teclado da pantalla para entregar a resposta antes de que os pingüíns no seu globo aterren!

Controis de teclado:
 • Digits: type your answer
 • Backspace: delete the last digit in your answer
 • Enter: validate your answer

Caixa de equilibrio
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descrición: Dirixe unha bóla á porta inclinando a caixa.

Obxectivo: Practica movementos precisos e enumeracións básicas.

Manual: Navigate the ball to the door. Be careful not to make it fall into the holes. Numbered-contact buttons in the box need to be touched in the correct order to unlock the door. You can move the ball by tilting your mobile device. On desktop platforms use the arrow keys to simulate tilting.

In the activity settings menu you can choose between the default 'Built-in' level set and one that you can define yourself ('User'). To create a level set, select the 'user' level set and start the level editor by clicking on the corresponding button.

In the level editor you can create your own levels. Choose one of the editing tools on the side to modify the map cells of the currently active level in the editor:
 • Cross: clear a map cell completely
 • Horizontal Wall: add/remove a horizontal wall on the lower edge of a cell
 • Vertical Wall: add/remove a vertical wall on the right edge of a cell
 • Hole: add/remove a hole on a cell
 • Ball: set the starting position of the ball
 • Door: Set the door position
 • Contact: add/remove a contact button. With the spin-box you can adjust the value of the contact button. It is not possible to set a value more than once on a map.
All tools (except the clear-tool) toggle their respective target on the clicked cell: An item can be placed by clicking on an empty cell, and by clicking again on the same cell with the same tool, you can remove it again.

You can test a modified level by clicking on the 'Test' button on the side of the editor view. You can return from testing mode by clicking on the home-button on the bar or by pressing escape on your keyboard or the back-button on your mobile device.

In the editor you can change the level currently edited by using the arrow buttons on the bar. Back in the editor you can continue editing the current level and test it again if needed.When your level is finished you can save it to a file by clicking on the 'Save' button on the side.

To return to the activity settings click on the home-button on the bar or press Escape on your keyboard or the back button on your mobile device.

Finally, to load your level set, click on the 'Load saved levels' button.

Baby Puzzle
screenshot baby_tangram icon baby_tangram difficulty level 1

puzzle baby_tangram

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descrición: The objective is to assemble the baby puzzle.

Prerrequisito: Manexo do rato

Manual: Move a piece by dragging it. Use the rotation button if necessary. More complicated levels can be found in tangram activity.

Constrúe o mesmo modelo
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Descrición: Copia o modelo conducindo o guindastre.

Prerrequisito: Manexo do rato e o teclado.

Obxectivo: Practice motor-coordination.

Manual: Move the items in the blue frame to match their position in the model frame. To select an item, just click on it. Next to the crane, you will find four arrows that let you move the selected item. You can also swipe up/down/left/right to move the selected item.

Controis de teclado:
 • Arrows: move the selected item
 • Space or Enter or Tab: select the next item

Atopa as túas mans esquerda e dereita
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

puzzle leftright

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Determina se a man é a dereita ou a esquerda.

Obxectivo: Distingue as mans dereitas das mans esquerdas desde distintos puntos de vista. Representación espacial.

Manual: Podes ver unha man: é a esquerda ou a dereita? Preme o botón á dereita ou á esquerda dependendo da man que se mostre.

Controis de teclado:
 • Left arrow: left hand answer
 • Right arrow: right hand answer

Reconstruír o mosaico
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1

puzzle mosaic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Pon cada elemento no mesmo lugar que o exemplo indicado.

Manual: First select an item from the list, and then click on a spot of the mosaic to place the item.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate inside an area
 • Space or Enter: select or place an item
 • Tab: navigate between the item list and the mosaic

Redebuxa a imaxe
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3

puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Debuxa perfectamente a imaxe na grade baleira.

Manual: First, select the proper color from the toolbar. Click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Controis de teclado:
 • Digits: select a color
 • Arrows: navigate in the grid
 • Space or Enter: paint

Completa a reflexión da imaxe
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4

puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Draw the image on the empty grid as if you saw it in a mirror.

Manual: First, select the proper color from the toolbar. Click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Controis de teclado:
 • Digits: select a color
 • Arrows: navigate in the grid
 • Space or Enter: paint

Xogo de quebracabezas tangram
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: The objective is to form a given shape.

Prerrequisito: Manexo do rato

Obxectivo: De Wikipedia, a enciclopedia libre. Tangram, que en chinés significa «sete táboas de enxeño», é un quebracabezas chinés. Aínda que adoita dicirse que se trata dun quebracabezas moi antigo, só existen probas da súa existencia a partir de 1800. O quebracabezas está formado por 7 pezas, chamadas «tans», que están xuntas formando un cadrado. Usando un lado cadrado como 1 unidade, as 7 pezas conteñen:
5 triángulos isósceles rectos, incluíndo:
- 2 pequenos de tamaño un (lados de 1)
- 1 mediano (lados de raíz cadrada de 2)
- 2 grandes (lados de 2)
1 cadrado (lado de 1) e
1 paralelogramo (lados de 1 e raíz cadrada de 2)

Manual: Move a piece by dragging it. The symmetrical button appears on items that supports it. Click on the rotation button or drag around it to rotate selected piece. Check the activity 'Baby Puzzle' for a simpler introduction to tangram.

Diversión con braille
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

reading braille letters braille_fun

 Arkit Vora & Timothée Giet

Descrición: Practice braille letters.

Prerrequisito: Braille alphabet.

Manual: Create the braille cells for the letters on the banner. Check the braille chart by clicking on the blue braille cell icon if you need some help.

Controis de teclado:
 • Space: open or close the braille chart

Cores
screenshot colors icon colors difficulty level 1

reading color vocabulary colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Preme a cor correcta.

Prerrequisito: Identificar cores.

Obxectivo: This activity teaches you to recognize different colors.

Manual: Listen to the color and click on the matching duck.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an answer
 • Tab: repeat the question

Cores avanzadas
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6

reading colors vocabulary advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Selecciona a bolboreta da cor correcta.

Prerrequisito: Podes ler.

Obxectivo: Aprende a recoñecer cores pouco comúns.

Manual: Verás bolboretas de distintas cores bailando, e unha pregunta. Tes que atopar a bolboreta correcta e tocala.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an item

Secuencia alfabética
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading letters alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Move o helicóptero para coller as nubes en orde alfabética.

Prerrequisito: Podo decodificar letras.

Obxectivo: Secuencia alfabética.

Manual: Colle as letras do alfabeto. Co teclado, usa as teclas de frecha para mover o helicóptero. Cun dispositivo de punteiro, preme ou toca o lugar de destino. Para saber que letra tes que coller, tes que lembralo ou comprobalo na esquina inferior dereita.

Controis de teclado:
 • Arrows: move the helicopter

Descobre o sistema braille
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

reading letters braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothée Giet

Descrición: Aprende e memoriza o sistema braille.

Obxectivo: Deixa que os nenos descubran o sistema braille.

Manual: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the character to reproduce, and at the top the braille characters to use as a reference. Each level teaches a set of 10 characters. Reproduce the requested character in the interactive braille cell.

You can open the braille chart by clicking on the blue braille cell icon.

Controis de teclado:
 • Digits: 1 to 6 select/deselect the corresponding dots
 • Space: open or close the braille chart

Preme nunha letra en minúscula
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading letters click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descrición: Listen to a letter and click on it.

Prerrequisito: Recoñecemento visual das letras.

Obxectivo: Recoñecemento dos nomes das letras.

Manual: Escóitase unha letra. Preme a letra correcta da área principal. Podes volver escoitala se premes a icona con forma de boca.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: select an item
 • Tab: repeat the question

Preme nunha letra en maiúscula
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading letters click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Descrición: Listen to a letter and click on it.

Prerrequisito: Recoñecemento visual das letras.

Obxectivo: Recoñecemento dos nomes das letras.

Manual: Escóitase unha letra. Preme a letra correcta da área principal. Podes volver escoitala se premes a icona con forma de boca.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: select an item
 • Tab: repeat the question

Debuxa letras
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading letters drawletters

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Descrición: Conecta os puntos para debuxar letras.

Obxectivo: Learning how to draw letters in a funny way.

Manual: Draw the letters by connecting the dots in the correct order.

Xogo de memoria de asociación de maiúsculas e minúsculas
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading letters memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to find the uppercase and lowercase of the same letter.

Prerrequisito: Saber os alfabetos.

Obxectivo: Aprender o alfabeto en maiúsculas e minúsculas, memoria.

Manual: Each card is hiding a letter, lowercase or uppercase. You have to match the lowercase and uppercase of the same letter.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Xogo de memoria de asociación de maiúsculas e minúsculas contra Tux
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading letters memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descrición: Flip the cards to find the uppercase and lowercase of the same letter, playing against Tux.

Prerrequisito: Saber os alfabetos

Obxectivo: Aprender o alfabeto en maiúsculas e minúsculas, memoria.

Manual: Each card is hiding a letter, lowercase or uppercase. You have to match the lowercase and uppercase of the same letter.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: flip the selected card

Elementos coincidentes
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

reading vocabulary babymatch

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición: Drag and Drop the items to match them.

Prerrequisito: Referencias culturais.

Obxectivo: Coordinación motriz. Asociación de conceptos.

Manual: In the main board area, a set of objects is displayed. In the side panel, another set of objects is shown. Each object in the side panel corresponds logically to one object in the main board area. Drag each object from the side panel to the correct spot in the main area.

Agrupar
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

reading vocabulary categorization

 Divyam Madaan & Timothée Giet

Descrición: Agrupa os elementos correctos e incorrectos.

Prerrequisito: Can drag items using a mouse or touchscreen.

Obxectivo: Practica o pensamento conceptual e adquire novos coñecementos.

Manual: Revisa as instrucións e a continuación arrastra e solta os elementos como se indica.

Amplía o teu vocabulario
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading vocabulary lang

 siddhesh suthar & Timothée Giet

Descrición: Completa actividades para aprender idiomas.

Prerrequisito: Lectura.

Obxectivo: Amplía o teu vocabulario no teu idioma ou en calquera outro.

Manual: Review a set of words. Each word is shown with a voice, a text and an image.
When done, you will have some exercises to recognize the text from the voice and the image, then only from the voice, and finally an exercise to type the text.

In the configuration, you can select the language you want to learn.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an item from the list
 • Enter: validate your answer when the OK button is visible
 • Tab: repeat the word

Créditos: As imaxes e as voces veñen do proxecto Art4Apps: https://www.art4apps.org/.

Nome da imaxe
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading words imagename

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición: Arrastra e solta cada elemento sobre o seu nome.

Prerrequisito: Lectura.

Obxectivo: Vocabulario e lectura.

Manual: Drag each image from the side to the corresponding name in the main area. Click on the OK button to check your answer.

Letra en que palabra
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading words letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Descrición: Escríbese ou pronúnciase unha letra. Móstranse palabras, as nenas e nenos deben atopar a palabra ou palabras nas que aparece a letra.

Prerrequisito: Spelling, letter recognition.

Obxectivo: Select all the words which contain the given letter.

Manual: A letter is displayed on the flag attached to the plane. Select all the words in the list containing this letter and then press the OK button.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space: select an item
 • Enter: validate your answer

Letra desaparecida
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading words missing-letter

 Amit Tomar & Timothée Giet

Descrición: Find the missing letter to complete the word.

Prerrequisito: Lectura de palabras.

Obxectivo: Practica as habilidades de lectura.

Manual: A picture is displayed in the main area, and an incomplete word is written under the picture. Click on the missing letter to complete the word, or type the letter on your keyboard.

Controis de teclado:
 • Tab: repeat the word

Práctica de lectura horizontal
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading words readingh

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descrición: Read a list of words and say if a given word is in it.

Prerrequisito: Lectura.

Obxectivo: Práctica de lectura con tempo limitado.

Manual: A word is shown on the board. A list of words, displayed horizontally, will appear and disappear. Did the given word appear in the list?

Práctica de lectura vertical
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading words readingv

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descrición: Read a vertical list of words and say if a given word is in it.

Prerrequisito: Lectura.

Obxectivo: Práctica de lectura con tempo limitado.

Manual: A word is shown on the board. A list of words, displayed vertically, will appear and disappear. Did the given word appear in the list?

Analog Electricity
screenshot analog_electricity icon analog_electricity difficulty level 6

sciences experiment analog_electricity

 Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Descrición: Create and simulate an analog electric schema.

Prerrequisito: Requires some basic understanding of the concept of electricity.

Obxectivo: Create an analog electric schema with a real time simulation.

Manual: Drag electrical components from the selector and drop them in the working area. In the working area, you can move the components by dragging them. To delete a component or wire, select the deletion tool on top of the component selector, and select the component or wire. You can click on the component and then on the rotate buttons to rotate it or on the info button to get information about it. You can click on the switch to open and close it. You can change the rheostat value by dragging its slider. To connect two terminals, click on the first terminal, then on the second terminal. To deselect a terminal, click on any empty area. In order to repair a broken bulb or LED, click on it after disconnecting it from the circuit. The simulation is updated in real time by any user action.

Créditos: The electric simulation engine is from edX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.

Lámpadas binarias
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

sciences experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothée Giet

Descrición: This activity helps you to learn the concept of conversion from decimal number system to binary number system.

Prerrequisito: Sistema de numeración binario.

Obxectivo: Para familiarizarse co sistema de números binarios.

Manual: Acende as lámpadas da dereita para representar a binaria do número decimal indicado. Unha vez conseguido, preme Aceptar.

Manexa unha esclusa
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2

sciences experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Tux ten problemas e precisa levar o seu barco a través dunha esclusa. Axuda a Tux e descubre como funciona unha esclusa.

Obxectivo: Understand how a canal lock works.

Manual: Estás a cargo da esclusa. Abre as comportas e as esclusas na orde correcta para que Tux poida atravesalas nas dúas direccións.

Mixing paint colors
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

sciences experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descrición: Descubre a mestura de cores.

Obxectivo: Mestura as cores primarias para coincidir coa cor indicada.

Manual: This activity teaches how mixing primary paint colors works (subtractive mixing).

Paints and inks absorb different colors of the light falling on it, subtracting it from what you see. The more ink you add, the more light is absorbed, and the darker the resulting color becomes. We can mix just three primary colors to make many new colors. The primary colors for paint/ink are cyan (a special shade of blue), magenta (a special shade of pink), and yellow.

Change the color by moving the sliders on the tubes of paint or by clicking on the + and - buttons. Then click on the OK button to validate your answer.

Mixing light colors
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

sciences experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Descrición: Descubre a mestura de cores claras.

Obxectivo: Mestura as cores primarias para coincidir coa cor indicada.

Manual: This activity teaches how mixing primary light colors works (additive mixing).

Mixing light colors is just the opposite of mixing paint colors. The more light you add, the lighter the resulting color becomes. Primary colors of light are red, green and blue.

Change the color by moving the sliders on the torches or by clicking on the + and - buttons. Then click on the OK button to validate your answer.

Electricidade dixital
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

sciences experiment digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición: Crear e simular un esquema eléctrico dixital.

Prerrequisito: Require unha comprensión básica do concepto de electrónica dixital.

Obxectivo: Crear un esquema eléctrico dixital cunha simulación súa en tempo real.

Manual: Drag electrical components from the side bar and drop them in the working area.
 • To connect two terminals with a wire, click on a first terminal, then on a second terminal.
 • The simulation is updated in real time by any user action.
 • In the working area, you can move the components by dragging them.
 • In the side bar, you can click on the tool icon to access the tool menu.
 • To delete a component or a wire, select the delete tool (cross icon) from the tool menu, and click on the component or on the wire you want to delete.
 • To deselect a terminal or the delete tool, click on any empty area.
 • You can rotate the selected component using the rotate buttons (circle arrow icons) from the tool menu.
 • You can read information about the selected component using the info button (i icon) from the tool menu.
 • You can zoom in or out the working area using the + and - keys, using the zoom buttons from the tool menu, or using pinch gestures on a touchscreen.
 • You can pan the working area by clicking on an empty area and dragging it.
 • You can click on a switch component to open and close it.

Aprender os animais da granxa
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

sciences experiment explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothée Giet

Descrición: Aprende os animais da granza, os sons que fan, e detalles interesantes.

Obxectivo: Aprende a asociar sons de animais co nome do animal e co seu aspecto.

Manual: There are three levels in this game.

In level one, players enjoy exploring each animal on the screen. Click on an animal and learn about it, what its name is, what sound it makes, and what it looks like. Study well this information, because you will be tested in level 2 and 3.

In level two, a random animal sound is played and you must find which animal makes this sound. Click on the corresponding animal. If you'd like to hear the animal sound repeated, click on the play button.

In level three, a random text prompt is displayed and you must click on the animal that matches the text.

Explorar animais do mundo
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

sciences experiment explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descrición: Aprende sobre animais do mundo, datos interesantes e onde habitan.

Obxectivo: Learn about various wild animals from around the world and remember where they live.

Manual: There are two levels in this game.

In level one, players enjoy exploring each animal on the screen. Click on the question mark, and learn about the animal, what its name is, and what it looks like. Study well this information, because you will be tested in level 2.

In level two, a random text prompt is displayed and you must click on the animal that matches the text.

Gravidade
screenshot gravity icon gravity difficulty level 3

sciences experiment gravity

 Timothée Giet

Descrición: Introdución do concepto de gravidade.

Obxectivo: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.

Manual: Move the spaceship with the left and right keys, or with the buttons on the screen for mobile devices. Try to stay near the center of the screen and anticipate by looking at the size and direction of the arrow showing the gravity force.

Controis de teclado:
 • Left and Right arrows: move the spaceship

Aterra con seguranza
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

sciences experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Descrición: Pilota unha nave espacial ata a zona verde de aterraxe.

Obxectivo: Understand the acceleration caused by the gravity.

Manual: The acceleration caused by the gravity experienced by the spaceship is directly proportional to the mass of the planet and inversely proportional to the square of the distance from the center of the planet. Thus, with every planet the acceleration will differ and as the spaceship comes closer and closer to the planet the acceleration increases.

In first levels, use the up/down keys to control the thrust and the right/left keys to control the direction. On touch screens you can control the rocket through the corresponding on-screen buttons.

In higher levels, you can use the right/left keys to rotate the spaceship. By rotating the spaceship you can trigger an acceleration in non-vertical direction using the up/down keys.

The landing platform is green if your speed is fine for a safe landing.

The accelerometer on the right border shows your rocket's overall vertical acceleration including gravitational force. In the upper green area of the accelerometer your acceleration is higher than the gravitational force, in the lower red area it's lower, and on the blue baseline in the yellow middle area the two forces cancel each other out.

Controis de teclado:
 • Up and Down arrows: control the thrust of the rear engine
 • Left and Right arrows: at first levels, move to the sides; at higher levels, rotate the spaceship

Enerxía renobábel
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

sciences experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Descrición: Tux acaba de regresar de pescar no seu barco. Aquela o sistema eléctrico para que poida ter luz na casa.

Obxectivo: Aprende sobre o sistema eléctrico baseado en enerxías renovábeis.

Manual: Click on different active elements: sun, cloud, dam, solar array, wind farm and transformers, in order to reactivate the entire electrical system. When the system is back up and Tux is in his home, push the light button for him. To win you must switch on all the consumers while all the producers are up.

Créditos: Debuxo de Stephane Cabaraux

Sistema Solar
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

sciences experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Descrición: Responde ás preguntas cunha corrección do 100%.

Obxectivo: Learn information about the solar system. If you want to learn more about astronomy, try downloading KStars (https://edu.kde.org/kstars/) or Stellarium (https://stellarium.org/) which are astronomy Free Software.

Manual: Click on a planet or on the Sun, and answer the corresponding questions. Each question contains 4 options. One of those is 100% correct. Try to answer the questions until you get 100% in the closeness meter.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select
 • Escape: return to previous screen
 • Tab: view the hint (only when the hint icon is visible)

Pilota un submarino
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

sciences experiment submarine

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Descrición: Conduce o submarino ata o punto final.

Prerrequisito: Move and click using the mouse, physics basics.

Obxectivo: Learn how to control a submarine.

Manual: Control the various parts of the submarine (the engine, ballast tanks and diving planes) to reach the end point.

Controis de teclado:
Engine
 • D or Right arrow: increase the velocity
 • A or Left arrow: decrease the velocity
Ballast tanks
 • W or Up arrow: switch filling of the central ballast tank
 • S or Down arrow: switch flushing of the central ballast tank
 • R: switch filling of the left ballast tank
 • F: switch flushing of the left ballast tank
 • T: switch filling of the right ballast tank
 • G: switch flushing of the right ballast tank
Diving planes
 • +: increase diving planes angle
 • -: decrease diving planes angle

O ciclo da auga
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

sciences experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Descrición: Tux acaba de regresar de pescar no seu barco. Aquela o sistema da auga para que poida ducharse.

Obxectivo: Learn the water cycle.

Manual: Preme distintos elementos activos: o Sol, as nubes, a estación de bombeo e a planta depuradora para activar de novo o sistema da auga. Cando o sistema estea listo e Tux estea na ducha, preme o botón da ducha por el.

Créditos: Debuxo de Stephane Cabaraux.

Atopa a rexión
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

sciences geography geo-country

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición: Drag and Drop the regions to complete the country maps.

Manual: Drag and drop different regions of the country to their correct locations to complete the map.

Atopa os países
screenshot geography icon geography difficulty level 2

sciences geography geography

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición: Drag and Drop the items to complete the map.

Manual: Drag and drop the map pieces to their correct locations to complete the map.

Cronos
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

sciences history chronos

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición: Arrastra e solta os elementos para organizar a historia.

Prerrequisito: Narra unha historia curta.

Obxectivo: Coloca as imaxes na orde na que narran a historia.

Manual: Pick the pictures on the side and put them on the dots in the right order. Then, click on the OK button to validate your answer.

Créditos: A fotografía da Lúa e propiedade intelectual da NASA. Os sons espaciais obtivéronse de Tuxpaint e Vegastrike; ambos os dous proxectos están protexidos pola licenza GPL. As imaxes de transporte son propiedade intelectual de Franck Doucet. As datas de transporte están baseadas nas atopadas en <https://www.wikipedia.org>.

Familia
screenshot family icon family difficulty level 2

sciences history family

 Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Descrición: Selecciona o nome co que deberías referirte a este membro da familia.

Prerrequisito: Habilidades de lectura.

Obxectivo: Aprende as relacións dentro da familia, segundo o sistema lineal que se usa na meirande parte das sociedades occidentais.

Manual: Móstrase unha árbore xenealóxica.
Os círculos están ligados con liñas para marcar as relacións. As parellas casadas márcanse cun anel na ligazón.
Ti es a persoa no círculo branco. Selecciona o nome co que deberías referirte á persoa no círculo laranxa.

Apunta aos familiares
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

sciences history family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Descrición: Click on a pair corresponding to the given relation.

Prerrequisito: Ler, mover e premer co rato.

Obxectivo: Aprende as relacións dentro da familia, segundo o sistema lineal que se usa na meirande parte das sociedades occidentais.

Manual: Móstrase unha árbore xenealóxica cunhas instrucións.
Os círculos están ligados con liñas para marcar relacións. As parellas casadas márcanse cun anel na ligazón.
Preme unha parella de membros da familia que correspondan á relación indicada.

A historia de Louis Braille
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

sciences history louis-braille

 Arkit Vora & Timothée Giet

Descrición: Descobre as datas principais na vida do inventor do sistema braille.

Manual: Descobre a historia de Louis Braille, a súa biografía, e como inventou o sistema braille. Preme os botóns «Anterior» e «Seguinte» para moverse polas páxinas da historia cada atrás e cara adiante respectivamente. Ao rematar, organiza a secuencia en orde cronolóxica.

Controis de teclado:
 • Arrows: navigate
 • Space or Enter: select an item and change its position

Créditos: Vídeo de Louis Braille: <https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Números romanos
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

sciences history roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición:

Obxectivo: Learn how to read roman numerals and do the conversion to and from arabic numerals.

Manual: Roman numerals are a numeral system that originated in ancient Rome and remained the usual way of writing numbers throughout Europe well into the Late Middle Ages. Numbers in this system are represented by combinations of letters from the Latin alphabet.
Learn the rules to read Roman numerals and practice converting numbers to and from arabic numerals. Click on the OK button to validate your answer.

Controis de teclado:
 • Digits: type arabic numerals
 • Letters: type roman numerals (with I, V, X, L, C, D and M)
 • Enter: validate your answer

Catro en liña (contra Tux)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothée Giet

Descrición: Coloca catro fichas en liña.

Obxectivo: Crea unha liña de 4 fichas, de forma horizontal (deitada), vertical (de pé) ou en diagonal.

Manual: Play with the computer. Take turns to click the line in which you want to drop a token. The first player to create a line of 4 tokens wins.

Controis de teclado:
 • Left arrow: move the token to the left
 • Right arrow: move the token to the right
 • Space or Down arrow: drop the token

Catro en liña (cun amigo)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothée Giet

Descrición: Coloca catro fichas en liña.

Obxectivo: Crea unha liña de 4 fichas, de forma horizontal (deitada), vertical (de pé) ou en diagonal.

Manual: Play with a friend. Take turns to click the line in which you want to drop a token. The first player to create a line of 4 tokens wins.

Controis de teclado:
 • Left arrow: move the token to the left
 • Right arrow: move the token to the right
 • Space or Down arrow: drop the token

Xogo de mesa (contra Tux)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Descrición: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Prerrequisito: Habilidade para contar.

Obxectivo: Non poñas a bóla no último buraco.

Manual: Click on the ball icon to select a number of balls, then click on the OK button to place the balls in the holes. You win if the computer has to place the last ball. If you want Tux to begin, just click on him.

Xogo de mesa (cunha amiga ou amigo)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Descrición: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Prerrequisito: Habilidade para contar.

Obxectivo: Non poñas a bóla no último buraco.

Manual: Click on the ball icon to select a number of balls, then click on the OK button to place the balls in the holes. You win if your friend has to place the last ball.

Xoga ás damas contra o computador
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descrición: Esta versión en GCompris é a internacional de damas.

Obxectivo: Captura todas as pezas do contrincante antes de que o contrincante capture as túas.

Manual: As damas xóganse entre dúas persoas, cada unha a un lado do taboleiro. Un xogador usa as pezas escuras e o outro as claras. Os xogadores alternan quendas. Un xogados non pode mover unha peza do contrincante. Un movemento consiste en mover unha peza en diagonal a un cadrado adxacente non ocupado. Se o cadrado adxacente contén unha peza do contrincante e o cadrado a continuación da peza do contrincante está baleiro, pódese saltar sobre a peza do contrincante para capturala (e retirala da partida).
Só se usan os cadrados escuros do taboleiro. Unha peza só pode moverse diagonalmente a un cadrado que non estea ocupado. Capturar é obrigatorio. O xogador que quede sen pezas ou que non poida mover por quedar bloqueado perde a partida.
Cando unha peza acada a última fila, convértese en raíña, e márcase colocando unha peza adicional sobre ela, e adquire poderes adicionais como moverse cara atrás. Se hai unha peza nunha diagonal que a raíña pode capturar, a raíña pode moverse calquera distancia ao longo da diagonal, e pode capturar calquera peza a calquera distancia saltando a calquera cadrado non ocupado ao outro lado da peza.

Créditos: A biblioteca das damas é draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. O manual ven da edición en inglés de Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Xoga ás damas cunha amiga ou amigo
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Descrición: Esta versión en GCompris é a internacional de damas.

Obxectivo: Captura todas as pezas do contrincante antes de que o contrincante capture as túas.

Manual: As damas xóganse entre dúas persoas, cada unha a un lado do taboleiro. Un xogador usa as pezas escuras e o outro as claras. Os xogadores alternan quendas. Un xogados non pode mover unha peza do contrincante. Un movemento consiste en mover unha peza en diagonal a un cadrado adxacente non ocupado. Se o cadrado adxacente contén unha peza do contrincante e o cadrado a continuación da peza do contrincante está baleiro, pódese saltar sobre a peza do contrincante para capturala (e retirala da partida).
Só se usan os cadrados escuros do taboleiro. Unha peza só pode moverse diagonalmente a un cadrado que non estea ocupado. Capturar é obrigatorio. O xogador que quede sen pezas ou que non poida mover por quedar bloqueado perde a partida.
Cando unha peza acada a última fila, convértese en raíña, e márcase colocando unha peza adicional sobre ela, e adquire poderes adicionais como moverse cara atrás. Se hai unha peza nunha diagonal que a raíña pode capturar, a raíña pode moverse calquera distancia ao longo da diagonal, e pode capturar calquera peza a calquera distancia saltando a calquera cadrado non ocupado ao outro lado da peza.

Créditos: A biblioteca das damas é draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. O manual ven da edición en inglés de Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Xogar ao xadrez contra Tux
screenshot chess icon chess difficulty level 6

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición:

Manual: In this activity you discover the chess game by playing against the computer. It displays the possible target positions for any selected piece which helps the children understand how pieces moves. At first level the computer is fully random to give more chances to the children. As level increases, the computer plays better.

You can achieve a mate sooner if you follow these simple rules:
Trying to drive your opponent's king in the corner.
Explanation: this way your opponent's king would have only 3 directions to move instead of 8 from a better position.
'Making a trap'. Use your pawns as baits.
Explanation: this way you can lure your opponent out of his 'comfort zone'.
Be patient enough.
Explanation: don't rush too quick, be patient. Let yourself think a little bit and try to predict your opponent's future moves, so that you can catch him or secure your pieces from his attacks.

Créditos: O motor de xadrez é p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Xogar ao xadrez contra un amigo
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición:

Manual: In this activity you discover the chess game by playing against a friend. It displays the possible target positions for any selected piece which helps the children understand how pieces moves.

You can achieve a mate sooner if you follow these simple rules:
Trying to drive your opponent's king in the corner.
Explanation: this way your opponent's king would have only 3 directions to move instead of 8 from a better position.
'Making a trap'. Use your pawns as baits.
Explanation: this way you can lure your opponent out of his 'comfort zone'.
Be patient enough.
Explanation: don't rush too quick, be patient. Let yourself think a little bit and try to predict your opponent's future moves, so that you can catch him or secure your pieces from his attacks.

Final dunha partida de xadrez
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Descrición: Xogar o final dunha partida de xadrez contra Tux.

Manual: In this activity you discover the chess game by playing only the end of a game. It displays the possible target positions for any selected piece which helps the children understand how pieces moves.

You can achieve a mate sooner if you follow these simple rules:
Trying to drive your opponent's king in the corner.
Explanation: this way your opponent's king would have only 3 directions to move instead of 8 from a better position.
'Making a trap'. Use your pawns as baits.
Explanation: this way you can lure your opponent out of his 'comfort zone'.
Be patient enough.
Explanation: don't rush too quick, be patient. Let yourself think a little bit and try to predict your opponent's future moves, so that you can catch him or secure your pieces from his attacks.

Créditos: O motor de xadrez é p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Muíño (contra Tux)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición:

Obxectivo: Form mills (lines of 3 pieces) to remove Tux's pieces until he has only 2 pieces left or can not move anymore.

Manual: Play with the computer. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move your pieces.

Muíño (cunha amiga ou amigo)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición:

Obxectivo: Form mills (lines of 3 pieces) to remove your opponent's pieces until your opponent has only 2 pieces left or can not move anymore.

Manual: Play with a friend. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move your pieces.

Pai nai fillo (contra Tux)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición: Place three marks in a row.

Obxectivo: Place three marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game.

Manual: Play with the computer. Take turns to click on the square which you want to mark. The first player to create a line of 3 marks wins.

Pai nai fillo (cun amigo)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Descrición: Place three marks in a row.

Obxectivo: Place three marks in any horizontal, vertical, or diagonal row to win the game.

Manual: Play with a friend. Take turns to click on the square which you want to mark. The first player to create a line of 3 marks wins.