צילומי מסך

התפריט הראשי של ־GCompris
screenshot root

administration root

תאור: לבחור פעילות כדי להריץ אותה.

דרישות מקדימות: חלק מהפעילויות מוכוונות משחק, אך עדיין חינוכיות.

מטרה: חבילת הלומדות האיכותיות Gcompris כוללת מספר גדול של פעילויות לילדים וילדות בגילאי 2 עד 10.

הוראות: לבחור סמל כדי להיכנס לפעילות או להציג רשימה של פעילויות בנושא.
בתחתית המסך נמצא סרגל השליטה של GCompris. לתשומת ליבך, ניתן להחביא או להראות את הסרגל באמצעות לחיצה על העוגן שלו.

הסמלים הבאים מוצגים: (לשים לב שכל סמל מוצג רק אם הוא זמין בפעילות הנוכחית)
 • הביתה- לצאת מהפעילות, לחזור לתפריט (קטרל+' או מקש אסקייפ)
 • חיצים- להציג את השלב הנוכחי. ללחוץ כדי לבחור שלב אחר
 • שפתיים- לחזור על השאלה
 • סימן שאלה- עזרה
 • לטעון מחדש - להתחיל שוב את הפעילות מהתחלה
 • כלי- תפריט ההגדרות
 • שלושה קוים- תפריט הגדרות הפעילות
 • על אודות GCompris
 • לצאת- לעזוב את GCompris (קטרל+/)
הכוכבים מסמלים את קבוצת הגיל המתאימה לכל פעילות:
 • 1, 2 או 3 כוכבים תהובים - גילאי 2 עד 6
 • 1, 2 או 3 כוכבים אדומים - מגיל 7 ומעלה
אם ישנם שני סימנים שונים של כוכבים ליד הפעילות, הראשון מציג את הקושי הנמוך ביותר והשני את הקושי המירבי.

קיצורי מקשים:
 • קטרל+נ (ctrl+b) להראות או להסתיר את סרגל השליטה
 • קטרל+כ להחליף למסך מלא
 • קטרל+ד להציג את סרגל נושאי הפעילות
Calcudoku
icon calcudoku.svg difficulty level 4
screenshot calcudoku

math arithmetic calcudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: Solve the Calcudoku.

דרישות מקדימות: Completing the puzzle requires patience and arithmetic abilities.

מטרה: Develop your logical reasoning skills: data linking, deduction and spatial location while using calculation.

הוראות: Select a number in the list and click on its target position to fill the grid. Each number must appear only once in a row and in a column. Cages are groups of cells providing information on how to fill them. Cages made of more than one cell provide a result and an operator: all the numbers in the cage, when combined using the operator, must produce the result. Cages made of only one cell directly provide the number to enter.
Find the adjacent numbers
icon adjacent_numbers.svg difficulty level 1
screenshot adjacent_numbers

math numeration adjacent_numbers

Alexandre Laurent & Timothée Giet

תאור: Find the missing adjacent numbers.

מטרה: Learn to order numbers.

הוראות: Find the requested numbers and drag them to the corresponding spot.
Frieze
icon frieze.svg difficulty level 1
screenshot frieze

discovery logic frieze

Bruno ANSELME & Timothée Giet

תאור: Reproduce and complete the frieze.

מטרה: Learn algorithms.

הוראות: Reproduce the frieze on top. On some levels, you may have to complete the frieze or to reproduce it after you've memorized it.
שליטה במקלדת
 • Left and right arrows: select a token
 • Space: add selected token to the frieze
 • Backspace or Delete: remove last token from the frieze
 • Enter: validate the answer
 • Tab: switch between editing the frieze and viewing the model
Grammatical analysis
icon grammar_analysis.svg difficulty level 3
screenshot grammar_analysis

reading words grammar_analysis

Bruno ANSELME & Timothée Giet

תאור: Identify grammatical classes in the given sentences.

מטרה: Learn to identify grammatical classes.

הוראות: Assign the requested grammatical classes to the corresponding words.
Select a grammatical class from the list, then select the box under a word and assign it the class.
Leave the box blank if no class matches.
שליטה במקלדת
 • Up and down arrows or tabulation: switch between classes and words
 • Left and right arrows: select items in classes or words
 • Space: assign the selected class to the selected word and then select the next word
 • Backspace: select the previous word
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
Grammatical classes
icon grammar_classes.svg difficulty level 3
screenshot grammar_classes

reading words grammar_classes

Bruno ANSELME & Timothée Giet

תאור: Identify grammatical classes in the given sentences.

מטרה: Learn to identify grammatical classes.

הוראות: Assign the requested grammatical class to the corresponding words.
Select the grammatical class from the list, then select the box under a word and assign it the class.
Leave the box blank if the class doesn't match.
שליטה במקלדת
 • Up and down arrows or tabulation: switch between classes and words
 • Left and right arrows: select items in classes or words
 • Space: assign the selected class to the selected word and then select the next word
 • Backspace: select the previous word
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
Guess 24
icon guess24.svg difficulty level 4
screenshot guess24

math arithmetic guess24

Bruno ANSELME & Timothée Giet

תאור: Calculate to find 24.

דרישות מקדימות: Being able to calculate using additions, subtractions, multiplications and divisions.

מטרה: Learn to calculate using the four operators.

הוראות: Use the four numbers with given operators to find 24.

שליטה במקלדת
 • Arrows: navigate inside numbers and operators
 • Space, Return or Enter: select or deselect current value or operator
 • Operator keys (+, -, *, /): select operator
 • Backspace or Delete: cancel last operation
 • Tabulation: switch between numbers and operators
Read a graduated line
icon graduated_line_read.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_read

math numeration graduated_line_read

Bruno ANSELME & Timothée Giet

תאור: Read values on a graduated line.

דרישות מקדימות: Reading and ordering numbers.

מטרה: Learn to read a graduated line.

הוראות: Use the number pad or your keyboard to enter the value corresponding to the given spot on the graduated line.
שליטה במקלדת
 • Digits: enter digits
 • Backspace: delete the last digit
 • Delete: reset your answer
 • Space, Return or Enter: validate your answer
Use a graduated line
icon graduated_line_use.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_use

math numeration graduated_line_use

Bruno ANSELME & Timothée Giet

תאור: Place values on a graduated line.

דרישות מקדימות: Reading and ordering numbers.

מטרה: Learn to use a graduated line.

הוראות: Use the arrows to move the cursor to the position corresponding to the given value on the graduated line.
שליטה במקלדת
 • Left and Right arrows: move the cursor
 • Space, Return or Enter: validate your answer
אות חסרה
icon missing-letter.svg difficulty level 2
screenshot missing-letter

reading words missing-letter

Amit Tomar & Timothée Giet

תאור: למצוא את האות החסרה כדי להשלים את המילה.

דרישות מקדימות: קריאת מילים.

מטרה: אימון יכולות קריאה

הוראות: באזור המרכזי מוצגת תמונה ומילה שאינה מושלמת כתובה תחתיה. ללחוץ על האות החסרה כדי להשלים את המילה או להקליד אותה במקלדת.

שליטה במקלדת
 • טאב: לחזור על המילה
אותיות לטיניות גדולות
icon click_on_letter_up.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter_up

reading letters click_on_letter_up

Holger Kaelberer & Timothée Giet

תאור: להקשיב לאות וללחוץ עליה.

דרישות מקדימות: זיהוי אותיות וויזואלי.

מטרה: זיהוי שם האות.

הוראות: נאמרת אות. ללחוץ על האות המתאימה באזור הראשי. אפשר להקשיב שוב לאות באמצעות הקשה על סמל הפה.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: לבחור פריט
 • טאב: לחזור על השאלה
אותיות לטיניות קטנות
icon click_on_letter.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter

reading letters click_on_letter

Holger Kaelberer & Timothée Giet

תאור: להקשיב לאות וללחוץ עליה.

דרישות מקדימות: זיהוי אותיות וויזואלי.

מטרה: זיהוי שם האות.

הוראות: נאמרת אות. ללחוץ על האות המתאימה באזור הראשי. אפשר להקשיב שוב לאות באמצעות הקשה על סמל הפה.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: לבחור פריט
 • טאב: לחזור על השאלה
אותיות פשוטות
icon gletters.svg difficulty level 2
screenshot gletters

computer keyboard reading letters gletters

Holger Kaelberer & Timothée Giet

תאור: להקליד את האותיות הנופלות לפני שהן מגיעות לקרקע.

מטרה: קישור בין האותיות על המסך ובמקלדת.

הוראות: להקליד את האותיות הנופלות לפני שהן מגיעות לקרקע.
אי-שוויון גנומצ'
icon gnumch-inequality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-inequality

math arithmetic gnumch-inequality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

תאור: להוביל את זולל המספרים לכל הביטויים שאינם שווים למספר בתחתית המסך.

מטרה: תרגול חיבור, חיסור כפל וחילוק.

הוראות: אם יש מקלדת, אפשר להשתמש במקשי החיצים כדי לזוז וללחוץ על רווח כדי לבלוע מספר. עם עכבר אפשר ללחוץ על הקוביה ליד השחקן כדי לזוז וללחוץ שוב כדי לבלוע מספר. עם מסך-מגע אפשר לשחק כמו עם עכבר או להחליק בכל מקום בכיוון שאליו רוצים לזוז והקשה כדי לבלוע מספר.

לשים לב ולהימנע מטרוגלים.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: לבלוע את המספרים
אימון בלחיצה על עכבר
icon left_right_click.svg difficulty level 1
screenshot left_right_click

computer mouse left_right_click

Samarth Raj & Timothée Giet

תאור: להזיז חיות לבתיהן באמצעות לחיצה ימנית או שמאלית על העכבר.

דרישות מקדימות: שימוש בעכבר.

מטרה: שימוש בעכבר. אימון בלחיצה ימנית ושמאלית.

הוראות: לחיצה שמאלית על דג תעביר אותו לאגם. לחיצה ימנית על קוף תעביר אותו לעץ. במקרה של לחיצה שגויה תוצג הודעה.
אימון קריאה אנכית
icon readingv.svg difficulty level 2
screenshot readingv

reading words readingv

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: לקרוא רשימה אנכית של מילים ולהגיד אם מילה מסויימת מופיעה בה.

דרישות מקדימות: קריאה.

מטרה: אימון קריאה בזמן מוגבל.

הוראות: מילה מוצגת על הלוח. רשימת מילים, מוצגת אֹפקית, תופיע ותעלם. האם המילה הנתונה מופיעה ברשימה?
איקס עיגול (נגד טוקס)
icon tic_tac_toe.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe

strategy tic_tac_toe

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור: להציב שלשה סימנים בשורה.

מטרה: להציב שלושה סימנים בשורה אופקית, אנכית או באלכסון כדי לנצח במשחק.

הוראות: לשחק עם טאקס. בתורות, להקיש על הריבוע שרוצים לסמן. הראשון/ה ליצור קו של 3 סימונים מנצח/ת
ברמות קושי גבוהות יותר, טאקס ישחק טוב יותר.
איקס עיגול (עם חבר/ה)
icon tic_tac_toe_2players.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe_2players

strategy tic_tac_toe_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור: להציב שלשה סימנים בשורה.

מטרה: להציב שלושה סימנים בשורה אופקית, אנכית או באלכסון כדי לנצח במשחק.

הוראות: לשחק עם חבר/ה. בתורות, להקיש על הריבוע שרוצים לסמן. הראשון/ה ליצור קו של 3 סימונים מנצח/ת
אנרגיה מתחדשת
icon renewable_energy.svg difficulty level 4
screenshot renewable_energy

sciences experiment renewable_energy

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

תאור: טוקס חזר הביתה מהטיול על הסירה שלו. צריך להפעיל מחדש את מערכת-החשמל שיהיה לו אור בבית.

מטרה: ללמוד על מערכת חשמל המבוססת על אנרגיה מתחדשת.

הוראות: ללחוץ על חלקים שונים בפעילות: שמש, ענן, סכר, מערכת סולארית, חוות רוח ושנאים כדי להפעיל מחדש את מערכת החשמל כולה. כשהמערכת שוב פועלת וטוקס נמצא בביתו, ללחוץ על כפתור המנורה בשבילו. כדי לזכות עליך להפעיל את כל הצרכנים כאשר כל הספקים פועלים.
ארבעה בשורה (נגד טוקס)
icon align4.svg difficulty level 2
screenshot align4

strategy align4

Bharath M S & Timothée Giet

תאור: סדר ארבעה אסימונים בשורה.

מטרה: צור שורה של ארבעה אסימונים בצורה אופקית (מצד לצד), אנכית (מלמטה למעלה) או באלכסון.

הוראות: לשחק עם המחשב. בתורות להקיש על השורה שאליה את/ה רוצה להפיל את האסימון. הראשון/ה ליצור שורה של 4 אסימונים זוכה.
אפשר לבחור רמת קושי ידנית באמצעות החצים. ברמות קושי גבוהות יותר טאקס ישחק טוב יותר.

שליטה במקלדת
 • חץ שמאלה: להזיז את האסימון שמאלה
 • חץ ימינה: להעביר את האסימון לימין
 • רווח או חץ למטה: להפיל את האסימון
ארבעה בשורה (עם חבר/ה)
icon align4_2players.svg difficulty level 2
screenshot align4_2players

strategy align4_2players

Bharath M S & Timothée Giet

תאור: סדר ארבעה אסימונים בשורה.

מטרה: צור שורה של ארבעה אסימונים בצורה אופקית (מצד לצד), אנכית (מלמטה למעלה) או באלכסון.

הוראות: לשחק עם חבר/ה. בתורות, להקיש על הריבוע שרוצים לסמן. הראשון/ה ליצור קו של 3 סימונים מנצח/ת.

שליטה במקלדת
 • חץ שמאלה: להזיז את האסימון שמאלה
 • חץ ימינה: להעביר את האסימון לימין
 • רווח או חץ למטה: להפיל את האסימון
באיזו מילה האות
icon letter-in-word.svg difficulty level 2
screenshot letter-in-word

reading words letter-in-word

Akshat Tandon & Timothée Giet

תאור: אות נכתבת. כמה מילים מוצגות ועליך למצוא את המילה או המילים שבהן מופיעה האות.

דרישות מקדימות: איוּת, זיהוי אותיות.

מטרה: לבחור את המילים שמכילות את האות הנתונה.

הוראות: על הדגל שמובר למטוס מופיעה אות, לבחור את כל המילים או החפצים שבהן האות מופיעה ואז ללחוץ "אישור".

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: לבחור פריט
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
בעיטת פנדל
icon penalty.svg difficulty level 1
screenshot penalty

computer mouse penalty

Stephane Mankowski & Timothée Giet

תאור: לחיצה כפולה או הקשה כפולה בכל צד של השער כדי להבקיע.

הוראות: הקשה כפולה או לחיצה כפולה בצידו של השער לבעוט בכדור. אפשר להקיש הקשה כפולה בכפתור השמאלי, הימני או האמצעי של העכבר. אם לא מקישים פעמיים מהר מספיק, טוקס תופס את הכדור. צריך להקליק על הכדור כדי להחזיר אותו למקומו הראשון.
ברגמה (נגד טוקס)
icon bargame.svg difficulty level 2
screenshot bargame

strategy bargame

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

תאור: יש להקיש על מספר הכדורים שתרצה לשים בחורים ואז על "אישור". מנצח/ת מי שלא הכניס/ה כדור לחור האדום.

דרישות מקדימות: היכולת לספור.

מטרה: לא לשים את הכדור בחור האחרון.

הוראות: לחצו על סמל הכדור כדי לבחור את מספר הכדורים, ואז לחצו על כפתור "OK" כדי לשים את הכדורים בחורים. תנצח/י אם המחשב צריך לשים את הכדור האחרון. אם תרצה שטוקס יתחיל, לחץ עליו.
אפשר לבחור רמת קושי ידנית באמצעות החצים. ברמות קושי גבוהות יותר טאקס ישחק טוב יותר.
ברגמה (עם חבר)
icon bargame_2players.svg difficulty level 2
screenshot bargame_2players

strategy bargame_2players

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

תאור: יש להקיש על מספר הכדורים שתרצה לשים בחורים ואז על "אישור". מנצח/ת מי שלא הכניס/ה כדור לחור האדום.

דרישות מקדימות: היכולת לספור.

מטרה: לא לשים את הכדור בחור האחרון.

הוראות: ללחוץ על סמל הכדור כדי לבחור את מספר הכדורים, אז ללחוץ על כפתור "אישור"כדי למקם את הכדורים בחורים. מנצח/ת מי שלא הניח/ה את הכדור האחרון.
גורמי גנומצ'
icon gnumch-factors.svg difficulty level 5
screenshot gnumch-factors

math arithmetic gnumch-factors

Manuel Tondeur & Timothée Giet

תאור: להוביל את זולל האותיות לכל הגורמים למספר בתחתית המסך.

מטרה: אכול את כל המשבצות שעליהן כפולות של המספר הנתון.

הוראות: הגורמים של מספר הם כל המספרים המחלקים את המספר הזה באופן שווה. לדוגמא, הגורמים של 6 הם 1,2,3 ו6. 4 אינו גורם של 6 מכיוון שלא ניתן לחלק 6 ל4 חלקים שווים. אם מספר אחד הוא מכפיל של מספר שני, אז המספר השני הוא גורם של המספר הראשון. אפשר לחשוב על מכפילים כמשפחות, וגורמים הם האנשים במשפחה הזו. אז 1,2,3 ו6 מתאימים כולם למשפחת 6, אבל 4 שייך למשפחה אחרת.

אם יש מקלדת, אפשר להשתמש במקשי החיצים כדי לזוז וללחוץ על רווח כדי לבלוע מספר. עם עכבר אפשר ללחוץ על הקוביה ליד השחקן כדי לזוז וללחוץ שוב כדי לבלוע מספר. עם מסך-מגע אפשר לשחק כמו עם עכבר או להחליק בכל מקום בכיוון שאליו רוצים לזוז והקשה כדי לבלוע מספר.

לשים לב ולהימנע מטרוגלים.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: לבלוע את המספרים
גנוּמצ' ראשוניים
icon gnumch-primes.svg difficulty level 6
screenshot gnumch-primes

math arithmetic gnumch-primes

Manuel Tondeur & Timothée Giet

תאור: להוביל את מפלצת המספרים לכל המספרים הראשוניים.

מטרה: ללמוד על מספרים ראשוניים.

הוראות: מספרים ראשוניים הם מספרים המתחלקים רק בעצמם וב1. לדוגמא 3 הוא מספר ראשוני, אבל 4 לא (כי אפשר לחלק 4 ל2). אפשר לחשוב על מספרים ראשוניים כמשפחה קטנה מאוד, יש בהם רק שני אמשים! רק הם עצמם ו1. אי אפשר להכניס לתוכם מספרים אחרים בלי שישאר עודף. 5 הוא אחד המספרים הבודדים האלו (רק 5x1=5), אבל אפשר לראות של6 יש גם את 2 ו 3 במשפחה ( 6x1=6, 2x3=6 ) . כך ש6 אינו מספר ראשוני.

אם יש מקלדת, אפשר להשתמש במקשי החיצים כדי לזוז וללחוץ על רווח כדי לבלוע מספר. עם עכבר אפשר ללחוץ על הקוביה ליד השחקן כדי לזוז וללחוץ שוב כדי לבלוע מספר. עם מסך-מגע אפשר לשחק כמו עם עכבר או להחליק בכל מקום בכיוון שאליו רוצים לזוז והקשה כדי לבלוע מספר.

לשים לב ולהימנע מטרוגלים.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: לבלוע את המספרים
ההיסטוריה של לואי ברייל
icon louis-braille.svg difficulty level 4
screenshot louis-braille

sciences history louis-braille

Arkit Vora & Timothée Giet

תאור: להכיר את התאריכים העיקריים בחייו של ממציא מערכת הברייל.

הוראות: לקרוא על ההיסטוריה של לואי ברייל, סיפור חייו והמצאת שיטת הברייל. ללחוץ על כפתורי לפני ואחרי כדי לזוז בין דפי הסיפור. בסוף, לארגן את הסדר לפי ציר הזמן הנכון.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: לבחור פריט ולשנות את מקומו

תודות: סרטון על לואי ברייל: ‏‎<https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>
הכפלה של מספרים
icon algebra_by.svg difficulty level 3
screenshot algebra_by

math multiplication arithmetic algebra_by

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: אימון בפעולת הכפלה של מספרים.

דרישות מקדימות: טבלאות כפל מ1 עד 10.

מטרה: ללמוד להכפיל מספרים בזמן קצוב.

הוראות: מיכפלה מוצגת על המסך. חשב את התוצאה במהירות והשתמש במקלדת של המחשב או במקלדת על המסך להקליד את התוצאה. עליך להיות מהיר ולרשום את התוצאה לפני שהפנגווינים בבלון שלהם ינחתו!

שליטה במקלדת
 • ספרות: להקיש את התשובה שלך
 • מחק לאחור (בקספּייס): למחוק את הסיפרה האחרונה בתשובה שלך
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
הכרות עם חיות משק
icon explore_farm_animals.svg difficulty level 2
screenshot explore_farm_animals

sciences experiment explore_farm_animals

Djalil Mesli & Timothée Giet

תאור: למד על חיות משק. הקולות שהן משמיעות ועובדות מעניינות.

מטרה: ללמוד לקשר קולות של חיות עם שמות של חיות וכיצד הן נראות.

הוראות: ישנם שלושה שלבים במשחק הזה.

בשלב הראשון, לשחק ולהנות לגלות כל חיה על המסך. להקיש על חיה וללמוד עליה, מה שמה, איזה צליל היא משמיעה ואיך היא נראית. צריך ללמוד טוב את המידע כי יהיה מבחן בשלבים 2 ו־3.

בשלב השני נשמע קול אקראי של חיה ועליך למצוא איזו חיה משמיעה אותו. ללחוץ על החיה המתאימה. אם רוצים לשמוע שוב את הקול, ללחוץ על כפתור הנגינה.

בשלב השלישי, כיתוב אקראי מוצג ועליך להקיש על החיה שמתאימה לכיתוב.
הלחנה בפסנתר
icon piano_composition.svg difficulty level 2
screenshot piano_composition

discovery music piano_composition

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

תאור: להבין כיצד פועלת מקלדת הפסנתר ואיך תווים נכתבים על החָמְשה.

דרישות מקדימות: הכרות עם שמות מוסכמים לתווים.

מטרה: לפתח הבנה להלחנה של מוזיקה ולהגביר את העניין ביצירת מוזיקה באמצעות מקלדת של פסנתר. הפעילות מכסה נושאים בסיסיים רבים במוזיקה, אבל יש עוד הרבה לגלות על הלחנה של מוזיקה. אם נהנת מהפעילות הזאת אבל רוצה כלים מתקדמים יותר, אפשר להוריד את מינואט (Minuet) (https://minuet.kde.org/) , תוכנה בקוד-פתוח לחינוך מוזיקלי או את מיוזסקור MuseScore (https://musescore.org/en/download) , תוכנה בקוד פתוח לכתיבת תווים.

הוראות: לפעילות זו יש מספר שלבים, כל שלב מוסיף אפשרויות נוספות לקודמות.
 • שלב 1: קלידי פסנתר בסיסיים (קלידים לבנים בלבד). אפשר להתנסות בהקשה על המצולעים הצבעוניים כדי לכתוב מוזיקה.
 • שלב 2: החַמְשָׁה מתחלפת למפתח פָה כך שהתווים נמוכים יותר מבשלב הקודם.
 • שלב 3: אפשרות לבחור בין מפתח פָה ומפתח סול, תוספת של הקלידים השחורים.
 • שלב 4: תווים במוֹל עם הקלידים השחורים.
 • שלב 5: אפשרות לבחור את משך התו (שלם, חצי, רבע, שמינית תו).
 • שלב 6: תוספת של הפסקות (שלם, חצי, רבע, שמינית הפסקה).
 • שלב 7: לשמור את ההלחנה שלך ולטעון מנגינות מוגדרות או שמורות מראש.
שליטה במקלדת
 • ספרות 1 עד 7: קלידים לבנים
 • מקשים F2 עד F7: קלידים שחורים
 • רווח: לנגן
 • חיצים שמאלה וימינה: לשנות את האוקטבה של הקלידים
 • בקספייס (מחיקה אחורה): לבטל פעולה אחרונה
 • דליט (מחיקה): למחוק את התווים הנבחרים או את הכל

תודות: קוד המקור של הסינטיסייזר נמצא ב: https://github.com/vsr83/miniSynth
המגדל של האנוי
icon hanoi_real.svg difficulty level 5
screenshot hanoi_real

discovery logic hanoi_real

Amit Tomar & Timothée Giet

תאור: להעביר את המגדל לצד הימני.

מטרה: המטרה של המשחק היא להעביר את כל הערמה למוט אחר, בהתאם לכללים הבאים:
רק דיסקית אחת יכולה לעבור בכל פעם
אסור להניח דיסקית גדולה על דיסקית קטנה יותר

הוראות: לגרור ולהפיל חלק עליון אחד בכל פעם, ממוט אחד לשני, כדי לשכפל את את המגדל השמאלי המקורי על המוט הימני.

תודות: החידה הומצאה על ידי המתמטיקאי הצרפתי אדוארד לוקאס ב 1883. ישנה אגדה אודות מקדשים הינדים שהנזירים בהם היו עסוקים תמיד בהזזת אוסף של 64 דיסקיות לפי החוקים של חידת המגדל של האנוי. לפי האגדה, העולם יגמר כאשר הנזירים יסיימו את מלאכתם. לכן החידה נקראת גם 'חידת מגדל הבראהמינים'. לא ברור אם לוקאס המציא את האגדה הזו או הושפע ממנה. (מקור וויקיפדיה : https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%99 )
המנוף
icon crane.svg difficulty level 2
screenshot crane

puzzle crane

Stefan Toncu & Timothée Giet

תאור: להפעיל את המנוף ולבנות את אותו הדגם.

דרישות מקדימות: שימוש בעכבר / מקלדת.

מטרה: להתאמן בשליטה מוטורית.

הוראות: להזיז את העצמים במסגרת הכחולה כדי להתאים את המיקום שלהם במסגרת הדוגמא. כדי לבחור פריט, להקיש עליו. ליד המנוף אפשר למצוא את החיצים שמאפשרים להזיז את הפריט הנבחר. אפשר גם להחליק למטה/למעלה/שמאלה/ימינה כדי להזיז את הפריט הנבחר.

שליטה במקלדת
 • חיצים: להזיז את הפריט הנבחר
 • רווח או אנטר או טאב: לבחור את הפריט הבא
העתיקו את הפסיפס
icon mosaic.svg difficulty level 1
screenshot mosaic

puzzle mosaic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לשים כל פריט באותו מקום כמו בדוגמא הנתונה.

הוראות: קודם לבחור את הפריט שרוצים להניח ואז להקיש על הנקודה באזור הריק.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט בתוך אזור
 • רווח או אנטר: לבחור או למקם פריט
 • טאב: לנווט בין רשימת הפריטים וההרכבה
הפעלת מחסום התעלה
icon canal_lock.svg difficulty level 2
screenshot canal_lock

sciences experiment canal_lock

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: טאקס בבעיה עם הספינה שלו, הוא צריך לעבור את המחסום. עזור לטוקס להבין אין מחסום תעלה פועל.

מטרה: להבין איך עובד מחסום לתעלה.

הוראות: מחסום התעלה באחריותך. צריך לפתוח את השערים ואת מחסומי השערים בסדר הנכון ולתת לטאקס לעבור דרך השערים בשתי הדרכים.
הקשה או קליק
icon erase_clic.svg difficulty level 1
screenshot erase_clic

computer mouse erase_clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להקיש או להקליק על האזור כדי לגלות את הרקע.

דרישות מקדימות: שימוש בעכבר.

מטרה: אימון מוטורי.

הוראות: להקיש או לטפוף על הלבנים כדי להעלים אותן.
הקשה כפולה או קליק כפול
icon erase_2clic.svg difficulty level 2
screenshot erase_2clic

computer mouse erase_2clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: הקשה כפולה או קליק כפול כדי למחוק את האזור ולגלות את תמונת הרקע.

דרישות מקדימות: שימוש בעכבר.

מטרה: אימון מוטורי.

הוראות: הקשה כפולה או קליק כפול על הלבנים כדי להעלים אותן.
הקשרים לוגיים
icon algorithm.svg difficulty level 2
screenshot algorithm

discovery logic algorithm

Bharath M S & Timothée Giet

תאור: להשלים את סידור הפירות.

מטרה: פעילות אימון לוגית.

הוראות: להתבונן בשני הרצפים. כל פרי ברצף הראשון הוחלף בפרי אחר מהרצף השני. להשלים את הרצף השני ולהשתמש בפירות הנכונים אחרי שהבנת את התבנית.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: לבחור את הפריט
הרכבה לתינוקות
icon baby_tangram.svg difficulty level 1
screenshot baby_tangram

puzzle baby_tangram

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: המטרה היא לחבר את ההרכבה לתינוקות.

דרישות מקדימות: שימוש בעכבר.

הוראות: להזיז את החתיכה באמצעות גרירה. להשתמש בכפתור הסיבוב אם יש צורך. פעילויות מסובכות יותר נמצאות בפעילות הטנגרם.
השוואת מספרים
icon comparator.svg difficulty level 2
screenshot comparator

math numeration comparator

Aastha Chauhan , Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: השוו את המספרים ובחרו את הסימן המתאים.

מטרה: ללמוד איך להשוות מספרים.

הוראות: לבחור זוג מספרים מהרשימה, ואז לבחור את סימן ההשוואה הנכון עבור הזוג שבחרת.לסיום, ללחוץ על OK כדי לבדוק את תשובתך.

אם חלק מהתשובות אינן נכונות, יופיע X לצידן. לתקן את השגיאות וללחוץ על OK שוב.

שליטה במקלדת
 • חצים למעלה ולמטה: בוחרים זוג מספרים מהרשימה
 • חיצים שמאלה וימינה: בוחרים כפתור סימן
 • רווח: מכניס את הסימן שעל הכפתור הנוכחי
 • הכנס (אנטר): בדוק את התשובות
 • >, <, =: מכניסים את סימן ההשוואה המתאים
השלם את ההרכבה
icon babyshapes.svg difficulty level 1
screenshot babyshapes

computer babyshapes

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור: לגרור ולשחרר את הצורות על המטרה שמתאימה להם.

הוראות: להשלים את הפאזל באמצעות גרירה של כל חתיכה מהצד לנקודה המתאימה.

תודות: הכלב של אנדרה קונס ומופץ תחת רשיון GPL
זהה את המילה
icon readingh.svg difficulty level 2
screenshot readingh

reading words readingh

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: לקרוא רשימת מילים ולהגיד אם מילה מסויימת נמצאת בה.

דרישות מקדימות: קריאה.

מטרה: אימון קריאה בזמן מוגבל.

הוראות: מילה מוצגת על הלוח. רשימת מילים, מוצגת אנכית, תופיע ותעלם. האם המילה הנתונה הופיעה ברשימה?
חבר את הנקודות
icon clickanddraw.svg difficulty level 1
screenshot clickanddraw

computer mouse clickanddraw

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

תאור: לצייר את התמונה באמצעות הקשה על הנקודות הנבחרות.

דרישות מקדימות: ניתן להזיז את העכבר וללחוץ במדויק על הנקודות.

הוראות: לצייר את התמונה באמצעות הקשה על נקודות לפי הסדר. בכל פעם שנקודה נבחרת, הנקודה הבאה מופיעה בכחול
חיבור עם מספרים עשרוניים
icon learn_decimals_additions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_additions

math arithmetic learn_decimals_additions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

תאור: ללמוד חיבור עם מספרים עשרוניים.

מטרה: ללמוד חיבור עם מספרים עשרוניים על-ידי ספירת כמה ריבועים נדרשים כדי לייצג את התוצאה.

הוראות: מוצג תרגיל חיבור עם שני מספרים עשרוניים. לגרור את החץ כדי לבחור חלק מהעמודה ולגרור את החלק הנבחר של העמודה לאזור הריק. לחזור על הצעדים האלו עד שמספר העמודות שנגררו מייצג את תוצאת תרגיל החיבור וללחוץ על כפתור ה־OK כדי לוודא את התוצאה.

אם התשובה נכונה, להקליד את התוצאה המתאימה וללחוץ על כפתור ה OK כדי לבדוק את התשובה.

שליטה במקלדת
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
 • מספרים: להקליד את התוצאה
חיבור של מספרים
icon algebra_plus.svg difficulty level 3
screenshot algebra_plus

math addition arithmetic algebra_plus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להתאמן בחיבור של מספרים.

דרישות מקדימות: חיבור פשוט. להצליח לזהות מספרים כתובים.

מטרה: ללמוד למצוא את הסכום של שני מספרים בזמן קצוב.

הוראות: תרגיל חיבור מוצג על המסך. חשב את התוצאה במהירות והשתמש במקלדת של המחשב או במקלדת על המסך להקליד את התוצאה. עליך להיות מהיר ולרשום את התוצאה לפני שהפנגווינים בבלון שלהם ינחתו!

שליטה במקלדת
 • ספרות: להקיש את התשובה שלך
 • מחק לאחור (בקספּייס): למחוק את הסיפרה האחרונה בתשובה שלך
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
חיסור עם מספרים עשרוניים
icon learn_decimals_subtractions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_subtractions

math arithmetic learn_decimals_subtractions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

תאור: ללמוד חיסור עם מספרים עשרוניים.

מטרה: ללמוד חיסור עם מספרים עשרוניים באמצעות ספירה של כמות הריבועים הנדרשת כדי לייצג את התוצאה.

הוראות: מוצג תרגיל חיסור עם שני מספרים עשרוניים. המספר הראשון מהתרגיל מוצג באמצעות עמודות. כל עמודה מייצגת יחידה אחת וכל ריבוע בעמודה מייצג עשירית של היחידה. ללחוץ על הריבועים כדי להפחית את המספר השני ולייצג את תוצאת התרגיל.

אם התשובה נכונה, להקליד את התוצאה המתאימה וללחוץ על כפתור ה OK כדי לבדוק את התשובה.

שליטה במקלדת
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
 • מספרים: להקליד את התוצאה
חיסור של מספרים
icon algebra_minus.svg difficulty level 4
screenshot algebra_minus

math subtraction arithmetic algebra_minus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: אימון בפעולת חיסור.

דרישות מקדימות: חיסור של מספרים קטנים.

מטרה: ללמוד למצוא את ההפרש בין שני מספרים בזמן קצוב.

הוראות: תרגיל חיסור מוצג על המסך. חשב את התוצאה במהירות והשתמש במקלדת של המחשב או במקלדת על המסך להקליד את התוצאה. עליך להיות מהיר ולרשום את התוצאה לפני שהפנגווינים בבלון שלהם ינחתו!

שליטה במקלדת
 • ספרות: להקיש את התשובה שלך
 • מחק לאחור (בקספּייס): למחוק את הסיפרה האחרונה בתשובה שלך
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
חלוקה של מספרים
icon algebra_div.svg difficulty level 6
screenshot algebra_div

math division arithmetic algebra_div

Sayan Biswas & Timothée Giet

תאור: אימון בחלוקה של מספרים.

דרישות מקדימות: חלוקה של מספרים קטנים.

מטרה: למצוא את התוצאה של החלוקה בזמן קצוב.

הוראות: תרגיל חילוק מוצג על המסך. חשב את התוצאה במהירות והשתמש במקלדת של המחשב או במקלדת על המסך להקליד את התוצאה. עליך להיות מהיר ולרשום את התוצאה לפני שהפנגווינים בבלון שלהם ינחתו!

שליטה במקלדת
 • ספרות: להקיש את התשובה שלך
 • מחק לאחור (בקספּייס): למחוק את הסיפרה האחרונה בתשובה שלך
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
חפצים תואמים
icon babymatch.svg difficulty level 1
screenshot babymatch

reading vocabulary babymatch

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור: לגרור ולשחרר את החפצים כדי להתאים אותם.

דרישות מקדימות: התייחסות תרבותית.

מטרה: תיאום מוטורי. התאמה רעיונית.

הוראות: באזור המרכזי מוצגת קבוצה של פריטים. בלוח בצד ישנה קבוצה נוספת של פריטים. כל פריט בלוח בצד מתאים הגיונית לפריט אחד באזור המרכזי. לגרור כל פריט מלוח הצד לנקודה המתאימה באזור המרכזי.
חקר חיות העולם
icon explore_world_animals.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_animals

sciences experiment explore_world_animals

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: ללמוד על חיות בעולם, עובדות מעניינות ומיקומם על המפה.

מטרה: ללמוד על חיות בר שונות מרחבי העולם ולזכור איפה הן חיות.

הוראות: ישנם שני שלבים במשחק הזה.

בשלב הראשון, לשחק ולהנות לגלות כל חיה על המסך. להקיש על סימן השאלה וללמוד על החיה, מה שמה, איזה צליל היא משמיעה ואיך היא נראית. צריך ללמוד טוב את המידע כי יהיה מבחן בשלב 2.

בשלב השני, כיתוב אקראי מוצג ועליך להקיש על החיה שמתאימה לכיתוב.
חשמל אנלוגי
icon analog_electricity.svg difficulty level 6
screenshot analog_electricity

sciences experiment analog_electricity

Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

תאור: ליצור ולדמות שרטוט של חשמל אנלוגי.

דרישות מקדימות: נדרשת הבנה בסיסית של הרעיון מאחורי חשמל.

מטרה: ליצור שרטוט של חשמל אנלוגי בהדמיה בזמן אמת.

הוראות: לגרור חלקים אלקטורנים מהבוחר ולעזוב אותם באזור העבודה. באזור העבודה, אפשר להזיז את החלקים באמצעות גרירה שלהם. כדי למחוק רכיב או חוט, לבחור את כפתור המחיקה בראש בוחר הרכיבים ולבחור רכיב או חוט. אפשר ללחוץ על רכיב ואז על כפתור הסיבוב כדי לסובב את הרכיב, או על כפתור המידע כדי לקבל מידע על הרכיב. אפשר ללחוץ על המתג כדי לפתוח ולסגור אותו. אפשר גם לשנות את ערך ההתנגדות של הנגד באמצעות גרירה של המַחְלֵק. כדי לחבר שני מסופים, ללחוץ על המסוף הראשון ואז על השני. כדי לבטל את הבחירה ללחוץ על אזור ריק. כדי לתקן נורה או לד שבורים, ללחוץ עליהם אחרי שמנתקים אותם מהמעגל. ההדמיה מתעדכנת בזמן אמת בעקבות כל פעולה של המשתמש/ת.

תודות: מנוע ההדמיה החשמלית מedX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.
חשמל דיגיטאלי
icon digital_electricity.svg difficulty level 6
screenshot digital_electricity

sciences experiment digital_electricity

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור: ליצור ולדמות שרטוט של חשמל דיגיטאלי.

דרישות מקדימות: נדרשת הבנה בסיסית של הרעיון מאחורי חשמל דיגיטאלי.

מטרה: ליצור שרטוט של חשמל דיגיטאלי בהדמיה בזמן אמת.

הוראות: לגרור רכיב אלקטרוני מהלוח בצד ולעזוב אותם באזור העבודה.
 • כדי לחבר שני קטבים באמצעות חוט, ללחוץ על הקוטב הראשון ואז על הקוטב השני.
 • הדמיה מתעדכנת בזמן אמת בעקבות כל פעולה של המשתמש/ת.
 • באזור העבודה, אפשר להזיז את החלקים באמצעות גרירה שלהם.
 • בסרגל הצד, אפשר להקיש על סמל הכלי כדי להיכנס לתפריט הכלים.
 • כדי למחוק חוט או רכיב, לבחור את כלי המחיקה (סימן האיקס) מתפריט הכלים וללחוץ על הרכיב או על החוט שרוצים למחוק.
 • כדי להטל בחירה של קוטב או כדי למחוק כלי, להקיש על כל משטח ריק.
 • אפשר לסובב את הפריט הנבחר באמצעות כפתורי הסיבוב (סמל החץ המעגלי) מתפריט הכלים.
 • אפשר לקרוא מידע אודות הרכיב הנבחר באמצעות תפריט המידע (סמל הi) מתפריט הכלים.
 • אפשר להתמקד פנימה והחוצה על אזור העבודה באמצעות מקשי ה+ וה- או באמצעות כפתורי המיקוד מתפריט הכלים או באמצעות צביטה במסך מגע.
 • אפשר לבחור את אזור העבודה על ידי לחיצה על שטח ריק וגרירה שלו.
 • אפשר ללחוץ על רכיב מתג כדי לסגור ולפתוח אותו.
טחנות (נגד טוקס).
icon nine_men_morris.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris

strategy nine_men_morris

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור:

מטרה: ליצור טחנות (קו של 3 כלים) כדי להסיר כלים של טוקס, עד שלטוקס נשארים רק שני כלים או שהוא לא יכול להניע את הכלים באופן חוקי.

הוראות: לשחק עם טאקס. קודם מניחים, בתורות, 9 חלקים ואז, בתורות, מזיזים כלי.
אפשר לבחור רמת קושי ידנית באמצעות החצים. ברמות קושי גבוהות יותר טאקס ישחק טוב יותר.
טחנות (עם חבר/ה)
icon nine_men_morris_2players.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris_2players

strategy nine_men_morris_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור:

מטרה: ליצור טחנה (קו של 3 כלים) כדי להסיר כלי של היריב עד שליריב יש רק 2 כלים או שאין מהלכים חוקיים שהוא יכול לבצע

הוראות: לשחק עם חברה. קודם מניחים, בתורות, 9 חלקים ואז, בתורות, מזיזים כלי.
ימין או שמאל
icon leftright.svg difficulty level 2
screenshot leftright

puzzle leftright

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לקבוע אם יד היא ימין או שמאל.

מטרה: הבחנה בין יד ימין לשמאל מזויות שונות. ייצוג מרחבי.

הוראות: עליכם לזהות אם היד בתמונה היא יד ימין או יד שמאל. לחץ על הלחצן השמאלי, או על הלחצן הימני בהתאם ליד המוצגת.

שליטה במקלדת
 • חץ שמאלה: תשובה שמאלית
 • חץ ימינה: תשובה ימנית
כובע קסמים
icon magic-hat-plus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-plus

math arithmetic magic-hat-plus

Thib ROMAIN & Timothée Giet

תאור: לספור כמה כוכבים נמצאים מתחת לכובע הקסמים.

דרישות מקדימות: חיבור.

מטרה: ללמוד חיבּור.

הוראות: ללחוץ על הכובע כדי לפתוח אותו. כמה כוכבים משתובבים? לספור בדיוק. כדי לכתוב את התשובה צריך ללחוץ בחלק התחתון. כדי לבדוק את התשובה ללחוץ על "אישור".
כובע קסמים
icon magic-hat-minus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-minus

math arithmetic magic-hat-minus

Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

תאור: לחשב כמה כוכבים נמצאים מתחת לכובע הקסמים.

דרישות מקדימות: חיסור.

מטרה: ללמוד חיסור.

הוראות: ללחוץ על הכובע כדי לפתוח אותו. כוכבים נכנסים וכמה כוכבים בורחים. צריך לספור כמה נמצאים עדיין מתחת לכובע. ללחוץ על החלק התחתון כדי להכניס את התשובה שלך ועל כפתור ה"אישור" כדי לאמת אותה.
כוח המשיכה
icon gravity.svg difficulty level 3
screenshot gravity

sciences experiment gravity

Timothée Giet

תאור: הצגת הרעיון של כוח המשיכה.

מטרה: להזיז את החללית כדי לא לפגוע בכוכבים ולהגיע לתחנת החלל.

הוראות: להזיז את ספינת החלל בעזרת המקשים ימינה ושמאלה או באמצעות החיצים על המסך למכשירים ניידים. להשתדל להשאר ליד מרכז המסך ולצפות על ידי הסתכלות על גודל וכיוון החיצים שמראים את כח המשיכה.

שליטה במקלדת
 • חיצים שמאלה וימינה: להזיז את החללית
כיבוי אורות
icon lightsoff.svg difficulty level 6
screenshot lightsoff

discovery logic lightsoff

Stephane Mankowski & Timothée Giet

תאור: המטרה היא לכבות את כל האורות.

מטרה: המטרה היא לכבות את כל האורות.

הוראות: ההשפעה של לחיצה על חלון היא שינוי המצב של אותו חלון ושל השכנים הקרובים אליו במאונך ומאוזן. עליך לכבות את כל האורות. אם לוחצים על טוקס, הפתרון מופיע.

תודות: פותר האלגוריתם מתואר בוויקיפדיה. כדי לדעת יותר על המשחק כיבוי אורות: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>
כל דבר בעיתו
icon chronos.svg difficulty level 1
screenshot chronos

sciences history chronos

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור: יש לגרור ולהפיל את הפריטים בכדי לסדר את הסיפור.

דרישות מקדימות: לספר סיפור קצר.

מטרה: מיין את התמונות לפי הסדר כדי לסדר את הסיפור.

הוראות: לבחור מתוך התמונות במצד ולהניח אותן על הנקודות בסדר הנכון. אז, ללחוץ על כפתור "אישור" (OK) כדי לאשר את התשובה.

תודות: Moon photo is copyright NASA. The transportation images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on those found in <https://www.wikipedia.org>.
כלי נגינה
icon instruments.svg difficulty level 4
screenshot instruments

discovery music instruments

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: ללחוץ על כלי הנגינה הנכון.

מטרה: למד לזהות צבעים חריגים.

הוראות: להקיש על כלי הנגינה הנכון.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: לבחור את הפריט
 • טאב: לחזור על הקול של הכלי.
כסף
icon money.svg difficulty level 2
screenshot money

math money measures money

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להתאמן בשימוש בכסף.

דרישות מקדימות: לספור.

מטרה: עליכם לקנות את הפריטים השונים ולשלם את המחיר המדויק.
בשלב גבוה יותר, מספר פריטים מופיעים, ולכן עליכם לחשב
את המחיר הכולל.

הוראות: ללחוץ או להקיש על המטבעות או השטרות בתחתית המסך כדי לשלם. אם רוצים להסיר מטבע או שטר, להקיש עליו באזור העליון של המסך.

שליטה במקלדת
 • חיצים שמאלה וימינה: לנווט בתוך אזור
 • רווח או אנטר: לבחור את הפריט
 • טאב: לנווט בין האזור התחתון והעליון
כסף עם אגורות
icon money_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_cents

math money measures money_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: שלם את המחיר הנכון, כולל אגורות.

דרישות מקדימות: לספור.

מטרה: עליכם לקנות את הפריטים השונים ולשלם את המחיר המדויק.
בשלב גבוה יותר, מספר פריטים מופיעים, ולכן עליכם לחשב
את המחיר הכולל.

הוראות: לחצו על המטבעות או השטרות בתחתית המסך כדי לשלם.
אם ברצונכם להוריד מטבע או שטר, לחצו עליו בחלק המסך העליון.
בסיום לחצו על אישור.

שליטה במקלדת
 • חיצים שמאלה וימינה: לנווט בתוך אזור
 • רווח או אנטר: לבחור את הפריט
 • טאב: לנווט בין האזור התחתון והעליון
כריית זהב
icon mining.svg difficulty level 1
screenshot mining

computer mouse mining

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: השתמש בגלגלת העכבר על מנת להתקרב אל הקיר ולמצוא את גוש הזהב.

דרישות מקדימות: נדרשת הכרות עם הזזת העכבר ולחיצה בלחצני עכבר.

מטרה: ללמוד להשתמש בגלגל העכבר או מחוות מיקוד (זום) / צביטה כדי לעשות זום אין וזום אאוט.

הוראות: כשמסתכלים על ערימת הסלעים ניתן לראות נצנוץ איפשהו. לזוז ליד הנצנוץ ולהשתמש בגלגל של העכבר כדי להתמקד. כשמגיעים למיקוד המקסימאלי מופיע גוש זהב במקום הניצנוץ. ללחוץ על גוש הזהב כדי לאסוף אותו.

אחרי שאוספים את הגוש, להשתמש בגלגל העכבר או צביטה כדי לצאת מהמיקוד. כשהמיקוד נמוך ביותר יופיע נצנוץ נוסף שיראה את גוש הזהב הבא שצריף לאסוף. לאסוף מספיק גושי זהב כדי להשלים את השלב.

הקרון בצידו הימני התחתון של המסך יגלה לך כמה גושי זהב כבר אספת ואת המספר הסופי של גושים שצריך לאסוף בשלב הזה.

תודות: תודה לצוות טוקספּיינט שסיפקו את הצלילים הבאים תחת רשיון GPL:
 • כאשר מופיע גוש זהב חדש מתנגן realrainbow.ogg
 • כשנאסף גוש זהב מתנגן metalpaint.wav שנכתב מחדש
כתיבת מספרים
icon drawnumbers.svg difficulty level 1
screenshot drawnumbers

math numeration drawnumbers

Nitish Chauhan & Timothée Giet

תאור: לחבר את הנקודות כדי לצייר מספרים מ־0 עד 9.

מטרה: ללמוד איך לצייר את המספרים בדרך משעשעת.

הוראות: לצייר את המספר על-ידי חיבור של הנקודות בסדר הנכון.
לאזן באמצעות יחידות של המערכת האימפריאלית
icon scalesboard_weight_avoirdupois.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לגרור ולעזוב משקולות כדי לאזן את המאזניים וכדי לחשב את המשקל.

מטרה: חישוב מנטלי, שוויון אריתמטי, המרת יחידות.

הוראות: כדי לאזן את המאשניים, להזיז מאסות לצד השמאלי או הימני (בשלבים מתקדמים יותר). אפשר לסדר אותן בכל סדר. לשים לב למשקל וליחידות של המאסה, לזכור שליברה אחת (lb) היא 16 אונקיות (oz).
לאזן באמצעות שיטת היחידות הבינלאומית
icon scalesboard_weight.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight

math measures scalesboard_weight

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לגרור ולעזוב משקולות כדי לאזן את המאזניים וכדי לחשב את המשקל.

מטרה: חישוב מנטלי, שוויון אריתמטי, המרת יחידות.

הוראות: כדי לאזן את המאזניים, להזיז את המאסות לצד השמאלי או הימני (בשלבים מתקדמים יותר). אפשר לסדר אותן בכל סדר. לשים לב למשקל וליחידות של המאסה, לזכור שקילוגרם (ק"ג) הוא 1000 גרם (ג').
לאתר את המדינות
icon geography.svg difficulty level 2
screenshot geography

sciences geography geography

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור: לגרור ולשחרר את החפצים כדי להשלים את המפה.

הוראות: לגרור ולשחרר את חלקי המפה למקומם הנכון כדי להשלים את המפה.
לגלות את מערכת הברייל
icon braille_alphabets.svg difficulty level 5
screenshot braille_alphabets

reading letters braille braille_alphabets

Arkit Vora & Timothée Giet

תאור: ללמוד ולאמן את הזכרון במערכת הברייל.

מטרה: הזדמנות לילדים/ות לגלות את מערכת הבּרָייל.

הוראות: המסך מחולק לשלושה חלקים: תא אינטראקטיבי לברייל, הוראות המתארות את הסימן שצריך ליצור ובצד העליון אותיות הברייל לצורך התייחסות. כל שלב ילמד 10 סימנים. לשחזר את הסימן המבוקש בתא הברייל האינטראקטיבי.

אפשר לפתוח את לוח הברייל באמצעות לחיצה על סמל תא הברייל הכחול.

שליטה במקלדת
 • ספרות: 1 עד 6 לבחור/לבטל בחירה של הנקודות המשוייכות
 • רווח: לפתוח או לסגור את לוח הברייל
לגלות את קוד מוֹרְס (Morse) הבינלאומי
icon morse_code.svg difficulty level 3
screenshot morse_code

reading letters morse_code

Souradeep Barua , Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: ללמוד לתקשר באמצעות קוד מורס הבינלאומי (International Morse)

דרישות מקדימות: אותיות לטיניות וספרות

מטרה: יש לשלוח ולקבל אותיות (לטיניות) וספרות בקוד מורס בינלאומי (International Morse).

הוראות: עליך לשלוח הודעה בקוד מורס או לקבל הודעת מורס ולתרגם אותה לאותיות או לספרות.כדי ללמוד את קוד מורס אפשר להסתכל במפת התרגום, שמכילה את הקודים של כל האותיות והספרות.
לגלות מוזיקה מהעולם
icon explore_world_music.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_music

discovery music explore_world_music

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: ללמוד על מחזור המים.

מטרה: לפתח הבנה טובה יותר על מגוון רחב של מוסיקה שנמצאת בעולם.

הוראות: ישנם שלושה שלבים בפעילות הזו.

בשלב הראשון, להנות ולגלות מוזיקה מרחבי העולם. ללחוץ על כל מזוודה ללמוד על מוזיקה מהאזור הזה ולשמוע לדוגמה קצרה. ללמוד היטב כי יהיה מבחן על זה בשלבים 2 ו־3.

בשלב השני תושמע מוזיקה לדוגמה ועליך לבחור את האזור שמתאים למוזיקה הזו. ללחוץ על כפתור ההשמעה (פּליי) כדי לשמוע שוב את המוזיקה.

בשלב השלישי עליך לבחור את האזור שמתאים לכיתוב התיאורי שעל המסך.

תודות: תמונות מתוך https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org
 • "Onalaska-Practice6" by Tom Harpel (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onalaska-Practice6.jpg), CC BY 2.0
 • "Australia Aboriginal Culture 009" by Steve Evans (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Aboriginal_Culture_009.jpg), CC BY 2.0
 • "Lunny irvine o flynn glackin" by candyschwartz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunny_irvine_o_flynn_glackin.jpg), CC BY 2.0
 • "08-rock-n-roll" by Karel Schmiedberger (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:08-rock-n-roll.ogg), CC BY 3.0
 • "The Wind that Shakes the Barley" by peakfiddler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wind_that_Shakes_the_Barley.ogg), CC BY 3.0
לגלות מונומנטים
icon explore_monuments.svg difficulty level 3
screenshot explore_monuments

sciences geography explore_monuments

Ayush Agrawal & Timothée Giet

תאור: לגלות מונומנטים (אנדרטאות) ברחבי העולם.

דרישות מקדימות: ידע על מונומנטים שונים.

מטרה: ללמוד על מונומנטים מגוונים ברחבי העולם ולזכור את המיקום שלהם.

הוראות: ללחוץ על הנקודות כדי ללמוד על המונומנטים ואז לזהות היכן הם נמצאים על המפה.

תודות: התמונה נלקחה מוויקיפדיה.
 • "Chichen Itza 3" by Daniel Schwen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chichen_Itza_3.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "1 cristor redentor 2014" by Chensiyuan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_cristor_redentor_2014.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "Taj Mahal, Agra, India" by Yann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg), CC BY-SA 4.0
להזיז את העכבר או לגעת במסך.
icon erase.svg difficulty level 1
screenshot erase

computer mouse erase

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להזיז את העכבר או לגעת במסך כדי למחוק את האזור ולגלות את הרקע.

דרישות מקדימות: שימוש בעכבר.

מטרה: אימון מוטורי.

הוראות: להזיז את העכבר או לגעת במסך כדי להעלים את כל הלבנים.

תודות:
 • "Alpaca" by Dietmar Rabich / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BClmen,_B%C3%B6rnste,_Alpakas_--_2020_--_5338.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Pollinationn" by aussiegall (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollinationn.jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, sharpening
 • "Butterfly" by © 2014 Jee & Rani Nature Photography (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parantica_aglea_at_Nayikayam_Thattu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Calf" by Basile Morin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_photograph_of_a_calf%27s_head_looking_at_the_viewer_with_pricked_ears_in_Don_Det_Laos.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Camels" by Alexandr frolov (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camelus_bactrianus_in_western_Mongolia_02.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Caterpillar" by Ivar Leidus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papilio_machaon_-_Daucus_carota_-_Keila.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Chamaeleo chamaeleon Samos Griechenland" by Benny Trapp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BennyTrapp_Chamaeleo_chamaeleon_Samos_Griechenland.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping, sharpening
 • "Cheetah" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheetah_(Acinonyx_jubatus)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Dolphin" by טל שמע (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilat_Dolphin_Reef_(3).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Flying fox" by Andrew Mercer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_headed_flying_fox_-_AndrewMercer_IMG41848.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Hylobates lar - Kaeng Krachan WB" by JJ Harrison (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylobates_lar_-_Kaeng_Krachan_WB.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping
 • "Goat" by JoachimKohlerBremen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walliser_Schwarzhalsziege,_Belalp_2014.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gorilla" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain_gorilla_(Gorilla_beringei_beringei)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gosling" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graugans-G%C3%B6ssel_(anser_anser)_im_Naturschutzgebiet_Wagbachniederung.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Heron" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purpurreiher_(ardea_purpurea)_im_Flug_-_NSG_Wagbachniederung_1.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping
 • "Horse" by Eatcha (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaniskari_Horse_in_Ladakh.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "A posing kitten" by GalgenTX (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_posing_kitten_(Flickr).jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, colour adjustment, sharpening
 • "Long nosed monkey" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proboscis_monkey_(Nasalis_larvatus)_female_and_baby.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Macaque" by PJeganathan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonnet_macaques_in_anaimalai_hills_JEG2730.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Meerkats" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_(Suricata_suricatta)_Tswalu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Northern harrier" by Frank Schulenburg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_northern_harrier_in_flight-1142.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Nubian ibex" by Rhododendrites (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juvenile_Nubian_ibex_in_Mitzpe_Ramon_(40409).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Penguin" Photo: Gordon Leggett / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-03_Chinstrap_penguin_on_Barrientos_Island,_Antarctica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Rhinoceros" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_rhinoceros_(Rhinoceros_unicornis)_4.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Spoonbills" by Ryzhkov Sergey (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Squirrel" by Роман Наумов (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Swans" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mute_swans_(Cygnus_olor)_and_cygnets.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Toucan" by LG Nyqvist (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pteroglossus_torquatus_Costa_Rica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
להעביר את הכדור לטוקס
icon ballcatch.svg difficulty level 1
screenshot ballcatch

computer keyboard ballcatch

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: לחץ על החיצים ימינה ושמאלה באותו זמן כדי לגרום לכדור להתגלגל בקו ישר

הוראות: ללחוץ על החץ ימינה ועל החץ שמאלה באותו זמן כדי לגרום לכדור להתגלגל בקו ישר. במסך מגע צריך לגעת בשתי הידיים באותו זמן.
להעשיר את אוצר המילים שלך
icon lang.svg difficulty level 4
screenshot lang

reading vocabulary lang

siddhesh suthar & Timothée Giet

תאור: להשלים פעילויות ללימוד שפה.

דרישות מקדימות: קריאה.

מטרה: להרחיב את אוצר המילים שלך בשפה שלך או בשפות אחרות.

הוראות: לפניך קבוצת מילים. כל מילה מוצגת עם צליל, כיתוב ותמונה.
כשסיימת יוצגו לך מספר תרגילים לזהות את הכיתוב מהקול ומהתמונה, אז רק מהקול ולבסוף תרגיל להקליד את הכיתוב.

בהגדרות אפשר לבחור את השפה שרוצים ללמוד.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: לבחור פריט מהרשימה.
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך כאשר כפתור הOK מופיע.
 • טאב: לחזור על המילה

תודות: Images originally released by the Art4Apps project (https://web.archive.org/web/20120908214126/http://www.art4apps.org/) under CC BY-SA 3.0 license. Upscaled and smoothed derivative images.
להצביע על קרובי המשפחה
icon family_find_relative.svg difficulty level 2
screenshot family_find_relative

sciences history family_find_relative

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

תאור: ללחוץ על זוג המתאים ליחסים הנתונים.

דרישות מקדימות: לקרוא, להזיז ולהקיש עם העכבר.

מטרה: ללמוד על היחסים במשפחה, לפי השיטה שמשמשת את רוב החברה המערבית.

הוראות: מוצג עץ משפחה עם כמה הוראות.
העיגולים מחוברים עם קווים לסמן את היחסים. זוגות נשואים מסומנים עם טבעת על הקשר.
ללחוץ על זוג בני משפחה שמתאימים ליחסים המוצגים.
להקליק עלי
icon clickgame.svg difficulty level 1
screenshot clickgame

computer mouse clickgame

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לתפוס את כל הדגים השוחים לפני שהם בורחים מהאקווריום.

דרישות מקדימות: אפשר להזיז את העכבר וללחוץ במקום הנכון.

מטרה: קורדינציה מוטורית: להזיז את היד בדיוק.

הוראות: לתפוס את כל הדגים שזזים פשוט באמצעות הקשה או נגיעה מהם עם האצבע.
להשיט צוללת
icon submarine.svg difficulty level 5
screenshot submarine

sciences experiment submarine

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

תאור: לנהוג בצוללת עד נקודת הסיום.

דרישות מקדימות: להזיז ולהקיש באמצעות העכבר, יסודות הפיזיקה.

מטרה: ללמוד איך לשלוט בצוללת.

הוראות: לשלוט על החלקים השונים של הצוללת (המנוע, מיכלי הנֵטֶל ומישורי הצלילה) כדי להגיע לנקודת הסיום.

שליטה במקלדת
מנוע
 • ג או חץ ימינה: להגביר את התאוצה
 • ש או חץ שמאלה: להקטין את התאוצה
מיכלי נֵטֶל
 • ' או חץ למעלה: להחליף מילוי של מיכלי הנֵטֶל
 • ד או חץ למטה: שליטה על ריקון של מיכל הכובד המרכזי
 • ר: שליטה על מילוי מיכל הנֵטֶל השמאלי
 • כ: שליטה על ריקון מיכל הנֵטֶל השמאלי
 • א: שליטה על מילוי מיכל הנֵטֶל הימני
 • ע: שליטה על ריקון מיכל הנֵטֶל הימני
מישורי הצלילה
 • +: להגדיל את הזוית של מישורי הצלילה
 • -: להקטין את זוית מישורי הצלילה
לוח שנה
icon calendar.svg difficulty level 4
screenshot calendar

math measures calendar

Amit Sagtani & Timothée Giet

תאור: לקרוא את ההוראות ולבחור את התאריך הנכון בלוח השנה.

דרישות מקדימות: הבנה של שבוע, חודש ושנה.

מטרה: ללמוד איך להשתמש בלוח שנה.

הוראות: לקרוא את ההוראות ולבחור את התאריך הנכון בלוח השנה. אז, ללחוץ על כפתור "אישור" כדי לאשר את התשובה.

בשלבים מסויימים צריך למצוא את היום בשבוע לתאריך נתון. במקרה כזה ללחוץ על היום המתאים בשבוע מהרשימה הזו.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט בין התשובות
 • רווח או אנטר: לאשר את התשובה שלך
לחלק חתיכות של סוכריות
icon share.svg difficulty level 2
screenshot share

math arithmetic share

Stefan Toncu & Timothée Giet

תאור: לנסות לחלק חתיכות של סוכריות בין הילדים והילדות במספר הנתון.

דרישות מקדימות: לדעת איך לספור.

מטרה: ללמוד חילוק של מספרים.

הוראות: לעקוב אחרי ההוראות שעל המסך: קודם, לגרור את המספר הנתון של בנים/בנות למרכז ואז לגרור חתיכות של סוכריות לכל ריבוע של ילד/ה.
אם ישנה שארית, צריך לשים אותה בתוך קערת הסוכריות.
ליצור שברים
icon fractions_create.svg difficulty level 5
screenshot fractions_create

math arithmetic fractions_create

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: מוצגת על המסך צורה המחולקת למספר חלקים שווים.
לבחור את המספר הנכון של חלקים בהתאם להוראות.
לכתוב אותיות (אנגלית)
icon drawletters.svg difficulty level 1
screenshot drawletters

reading letters drawletters

Nitish Chauhan & Timothée Giet

תאור: לחבר את הנקודות כדי לצייר את האותיות.

מטרה: ללמוד איך לצייר את האותיות בדרך משעשעת.

הוראות: לצייר את האות על-ידי חיבור של הנקודות בסדר הנכון.
ללמוד חיבּור
icon learn_additions.svg difficulty level 2
screenshot learn_additions

math arithmetic learn_additions

Timothée Giet

תאור: ללמוד חיבור עם מספרים קטנים.

מטרה: ללמוד חיבורים באמצעות ספירה של התוצאות שלהם.

הוראות: תרגיל חיבור מוצג על המסך. לחשב את התוצאה, להשלים את המספר המתאים של עיגולים ולאשר את התשובה שלך.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: לבחור או לבטל בחירה של עיגול
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
ללמוד חיסור
icon learn_subtractions.svg difficulty level 2
screenshot learn_subtractions

math arithmetic learn_subtractions

Timothée Giet

תאור: ללמוד חיסור עם מספרים קטנים.

מטרה: ללמוד חיסור באמצעות ספירה של התוצאה.

הוראות: תרגיל חיסור מוצג על המסך. לחשב את התוצאה, להשלים את המספר המתאים של עיגולים ולאשר את התשובה שלך.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: לבחור או לבטל בחירה של עיגול
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
ללמוד כּמויות
icon learn_quantities.svg difficulty level 1
screenshot learn_quantities

math numeration learn_quantities

Timothée Giet

תאור: ללמוד לייצג את הכמות של פריטים.

מטרה: ללמוד כמויות באמצעות ספירה של כמה תפוזים נדרשים כדי לייצג את הכמות הנדרשת.

הוראות: נדרשת כמות. לגרור את החץ כדי לבחור את מספר התפוזים ולגרור את התפוזים הנבחרים לאזור הריק. לחזור על הצעדים עד שמספר התפוזים שנגררו תואם לכמות הנדרשת. אז ללחוץ על כפתור ה־OK כדי לוודא את התשובה.

שליטה במקלדת
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
ללמוד מספרים עשרוניים
icon learn_decimals.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals

math numeration learn_decimals

Mariam Fahmy & Timothée Giet

תאור: ללמוד עשרוניים עם מספרים קטנים.

מטרה: ללמוד עשרוניים על ידי ספירה כמה ריבועים נדרשים לייצג את המספר העשרוני

הוראות: מספר עשרוני מוצג. לגרור את החץ כדי לבחור חלק מהעמודה ולגרור את החלק הנבחר לאזור הריק. לחזור על הצעדים האלו עד שמספר העמודות שירדו מתאים למספר העשרוני. אז ללחוץ על OK כדי לאשר את התשובה.

שליטה במקלדת
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
למידת השעון
icon clockgame.svg difficulty level 2
screenshot clockgame

math measures clockgame

Stephane Mankowski & Timothée Giet

תאור: ללמוד לקרוא את השעה בשעון אנלוגי.

דרישות מקדימות: מושג הזמן.

מטרה: ללמוד יחידות זמן (שעה, דקה ושניה). לכוון ולהציג את הזמן בשעון אנלוגי.

הוראות: לכוון את השעון לזמן נתון. לגרור את המחוגים כדי לקבוע את היחידה הנכונה שלהם. המחוג הקצר ביותר מציין את השעות, המחוג הארוך יותר מציג את הדקות והמחוג הארוך ביותר מציין את השניות.
למצוא את האזור
icon geo-country.svg difficulty level 2
screenshot geo-country

sciences geography geo-country

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור: יש לגרור ולשחרר את האזורים כדי להשלים את מפת המדינה.

הוראות: לגרור ולשחרר אזורים שונים של המדינה למקומם הנכון כדי להשלים מחדש את כל המפה.
למצוא את היום
icon find_the_day.svg difficulty level 6
screenshot find_the_day

math measures find_the_day

Amit Sagtani & Timothée Giet

תאור: למצוא את התאריך הנכון ולבחור אותו בלוח השנה.

דרישות מקדימות: הבסיסים של לוח השנה.

מטרה: ללמוד איך לספור ימים ולמצוא את התאריך בלוח השנה.

הוראות: לקרוא את ההוראות ולבצע את החישובים הנדרשים כדי למצוא את התאריך. אז למצוא את התאריך בלוח השנה ולאשר את התשובה באמצעות לחיצה על כפתור OK.

בשלבים מסויימים צריך למצוא את היום בשבוע לתאריך נתון. במקרה כזה ללחוץ על היום המתאים בשבוע מהרשימה הזו.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט בין התשובות
 • רווח או אנטר: לאשר את התשובה שלך
למצוא את השברים
icon fractions_find.svg difficulty level 5
screenshot fractions_find

math arithmetic fractions_find

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: למצוא את המונה והמכנה של השבר המיוצג
למצוא משלים ל־10
icon tens_complement_find.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_find

math arithmetic tens_complement_find

Samarth Raj & Timothée Giet

תאור: למצוא את המשלים ל־10 של כל מספר.

דרישות מקדימות: מספרים מ־0 עד 10 וחיבור.

מטרה: ללמוד למצוא משלים ל־10.

הוראות: צְרוּ זוגות מספרים שסכומם 10. לבחור מספר מהרשימה, ואז לבחור מקום ריק של פעולה כדי להעביר את המספר לשם.
כשכל השורות יהיו מלאות, לחצו על OK כדי לבדוק את התשובות. אם חלק מהתשובות אינן נכונות, יופיע לידן סימן X. כדי לתקן את השגיאות, לחצו על המספרים השגויים כדי להסירם, וחזרו על הצעדים הקודמים.
לנגן בפסנתר
icon play_piano.svg difficulty level 1
screenshot play_piano

discovery music play_piano

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

תאור:

דרישות מקדימות: ידע על תווים מוזיקלים וחָמְשַה מוזיקלית.

מטרה: להבין כיצד יכולה מקלדת הפסנתר לנגן מוזיקה הכתובה ל החָמְשה.

הוראות: חלק מהצלילים מנוגנים על החמשה. להקיש על המקשים במקלדת שמתאימים לתווים על החמשה.
בשלבים 1 עד 5 מתאמנים בתווים במפתח סול ובשלבים 6 עד 10 מתאמנים בתווים במפתח פה.

שליטה במקלדת
 • רווח: לנגן
 • ספרות 1 עד 7: קלידים לבנים
 • מקשים F2 עד F7: קלידים שחורים
 • בקספייס (מחיקה אחורה) או דליט: לבטל פעולה אחרונה

תודות: קוד המקור של הסינטיסייזר נמצא ב: https://github.com/vsr83/miniSynth
לנגן קצב
icon play_rhythm.svg difficulty level 1
screenshot play_rhythm

discovery music play_rhythm

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

תאור:

דרישות מקדימות: הבנה פשוטה של קצבים מוזיקלים.

מטרה: ללמוד לעקוב אחרי קצב במדויק.

הוראות: להקשיב לקצב שמתנגן. כשמוכנים, להקיש על התוף ולעקוב אחרי אותו קצב. אם ההקשה בזמן הנכון, קצב נוסף מתנגן. אם לא, עליך לנסות שוב.
שלבים אי-זוגיים מציגים קו אנכי על החמשה שעוקב אחרי הקצב: להקיש על התוף כאשר הקו במרכז התו.
שלבים זוגיים קשים יותר מכיוון שאין קו אנכי. צריך לקרוא את אורך התווים ולנגן את הקצב בצורה מדוייקת. אפשר גם להקיש על המטרונום כדי לשמוע את רבעי התווים לצורך התייחסות.
ללחוץ על כפתור הטעינה מחדש אם רוצים לנגן שוב את הקצב.

שליטה במקלדת
 • רווח: להקיש על התוף
 • אנטר: לנגן שוב את הקצב
 • למטה ולמעלה: להגביר או להאט את הקצב
 • טאב: להתחיל או להפסיק את המטרונות אם הוא מופיע
לנחות בביטחה
icon land_safe.svg difficulty level 4
screenshot land_safe

sciences experiment land_safe

Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

תאור: להטיס את החללית לעבר אזור הנחיתה הירוק.

מטרה: הבנה של התאוצה שנגרמת על ידי כח המשיכה.

הוראות: התאוצה שנגרמת בגלל כח המשיכה לחללית יחסית במישרין למאסה של הכוכב והפוכה ביחס לריבוע המרחק ממרכז הכוכב. לכן, עם כל כוכב התאוצה תשתנה כיון שככל שהחללית מתקרבת יותר ויותר לכוכב התאוצה עולה.

בשלב הראשון, להשתמש במקשי החיצים הלמעלה/למטה כדי לשלוט בדחף ובמקי החיצים ימינה/שמאלה כדי לשלוט על הכיוון. במסך מגע אפשר לשלוט בטיל באמצעות הכפתורים המתאימים על המסך.

בשלבים מתקדמים אפשר להשתמש בחיצים ימינה/שמאלה כדי לסובב את החללית. על ידי סיבוב החללית אפשר לעורר תאוצה בכיוון לא-אנכי באמצעות החיצים למעלה/למטה.

במת הנחיתה ירוקה כאשר המהירות שלך מתאימה לנחיתה בטוחה.

מד התאוצה על הגבול הימני מראה את התאוצה האנכית הכוללת של הטיל שלך כולל כח המשיכה. באזור העליון הירוק של מד-התאוצה, התאוצה שלך גבוהה יותר מכח המשיכה, באזור האדום התחתון היא נמוכה יותר ועל קו הבסיס הכחול, באזור הצהוב במרכז, שני הכוחות מנטרלים זה את זה.

שליטה במקלדת
 • חיצים למעלה ולמטה: לשלוט בדחף של המנוע האחורי
 • חיצים ימינה ושמאלה: בשלבים הראשון, להזיז את המַחְלֵק; בשלבים מתקדמים, לסובב את החללית
לסדר מספרים
icon ordering_numbers.svg difficulty level 2
screenshot ordering_numbers

math numeration ordering_numbers

Rudra Nil Basu , Emmanuel Charruau , Harsh Kumar & Timothée Giet

תאור: לסדר את המספרים הנתונים בסדר עולה או יורד לפי הנדרש.

דרישות מקדימות: ספירה.

מטרה: השוואת מספרים.

הוראות: נתונים לך כמה מספרים. לגרור ולשחרר אותם לאזור העליון בסדר יורד או עולה כפי שנדרש.
לסדר משפטים
icon ordering_sentences.svg difficulty level 2
screenshot ordering_sentences

reading words ordering_sentences

Harsh Kumar , Emmanuel Charruau & Timothée Giet

תאור: לסדר את המילים הנתונות כדי ליצור משפט בעל משמעות.

דרישות מקדימות: קריאה.

מטרה: לסדר מילים כדי ליצור משפט הגיוני.

הוראות: לגרור את המילים הנתונות לאזור העליון כדי ליצור משפט הגיוני.
לספור את הרווחים
icon reversecount.svg difficulty level 2
screenshot reversecount

math numeration reversecount

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

תאור: טוקס רעב. לעזור לו למצוא דגים בעזרת ספירה לנקודת הקרח הנכונה.

דרישות מקדימות: לקרוא מספרים על דומינו.

מטרה: טוקס רעב. לעזור לו למצוא דגים בעזרת ספירה לנקודת הקרח הנכונה.

הוראות: ללחוץ על הדומינו כדי לגלות כמה נקודות קרח נמצאות בין טוקס והדג. ללחוץ על הדומינו עם הכפתור הימני בעכבר כדי לספור לאחור. כשמסיימים, ללחוץ על כפתור OK או על מקש האנטר.
לצוד תמונות
icon photo_hunter.svg difficulty level 2
screenshot photo_hunter

fun photo_hunter

Stefan Toncu & Timothée Giet

תאור: למצוא את ההבדלים בין שתי התמונות.

מטרה: תפיסה ויזואלית.

הוראות: בחן את שתי התמונות בזהירות. ישנם כמה הבדלים קלים. כאשר אתה מוצא הבדל עליך ללחוץ עליו.
לצייר מחדש את הציור הנתון
icon redraw.svg difficulty level 3
screenshot redraw

puzzle redraw

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לצייר במדוייק את התמונה הנתונה על הרשת הריקה.

הוראות: ראשית, לבחור את הצבע הנכון מתוך לוח הכלים, להקיש על הרשת ולגרור כדי לצייר, לשחרר את ההקשה כדי להפסיק לצייר.

שליטה במקלדת
 • ספרות: לבחור צבע
 • חיצים: לנווט ברשת
 • רווח או אנטר: לצבוע
לשחק אוֹוַּרֵה (נגד טוקס)
icon oware.svg difficulty level 2
screenshot oware

strategy oware

Harsh Kumar & Timothée Giet

תאור: לשחק את משחק האסטרטגיה אוֹוַּרֵה עם טוקס.

מטרה: המשחק מתחיל עם 4 זרעים בכל בית. מטרת המשחק היא לתפוס יותר זרעים מהיריב. כיון שבמשחק יש רק 48 זרעים, לתפוס 25 מספיק כדי לנצח במשחק. כיון שיש מספר זוגי של זרעים, ייתכן שהמשחק יסתיים בשוויון, כשכל שחקן/ית תפס 24.

הוראות: השחקנים/ות לפי תור מזיזים את הזרעים. השחקן/ית בוחר/ת אחד מששת הבתים שבשליטתו/ה. השחקן/ית מסיר את כל הזרעים מהבית הזה ומפזר/ת אותם, אחד בכל בית, נגד כיוון השעון מהבית הזה, בתהליך שנקרא זריעה. לא מפזרים זרעים בבית הניקוד הסופי ולא בתוך הבית שממנו לקחו אותם. הבית ההתחלתי תמיד נשאר ריק. אם היו בו 12 (או יותר) זרעים, מדלגים עליו ומניחים את הזרע ה־12 בבית הבא.

תפיסה מתרחשת רק כאשר שחקן/ית מביא/ה את הכמות בבית של היריב/ה בדיוק לשתיים או שלוש עם הזרע האחרון בתור הזה. זה תמיד יתפוס את הזרעים בבית המתאים ואולי יותר: אם הזרע הלפני-אחרון גם הביא בית של היריב/ה לשתיים או שלוש, גם אלו נתפסים, וכן הלאה עד שמגיעים לבית שאין בו שניים או שלושה זרעים או שהוא לא שייך ליריב. הזרעים שנתפסו נמצאים בבית הניקוד של השחקן/ית. למרות זאת, אם מהלך תופס את כל הזרעים של היריב/ה, התפיסה מבוטלת כיון שזה ימנע מהשחקן/ית מלהמשיך את המשחק ובמקום זה הזרעים נשארים על הלוח.

אם כל הבתים של היריב/ה ריקים, השחקן/ית צריך/ה לעשות מהלך שיתן ליריב/ה זרעים. אם לא ניתן לבצע מהלך כזה, השחקן/ית תופס את כל הזרעים בשטח שלו/ה ומסיים את המשחק.
לשחק אוֹוַּרֵה (עם חבר)
icon oware_2players.svg difficulty level 2
screenshot oware_2players

strategy oware_2players

Harsh Kumar & Timothée Giet

תאור: לשחק את משחק האסטרטגיה אוֹוַּרֵה עם חבר/ה.

מטרה: המשחק מתחיל עם 4 זרעים בכל בית. מטרת המשחק היא לתפוס יותר זרעים מהיריב. כיון שבמשחק יש רק 48 זרעים, לתפוס 25 מספיק כדי לנצח במשחק. כיון שיש מספר זוגי של זרעים, ייתכן שהמשחק יסתיים בשוויון, כשכל שחקן/ית תפס 24.

הוראות: השחקנים/ות לפי תור מזיזים את הזרעים. השחקן/ית בוחר/ת אחד מששת הבתים שבשליטתו/ה. השחקן/ית מסיר את כל הזרעים מהבית הזה ומפזר/ת אותם, אחד בכל בית, נגד כיוון השעון מהבית הזה, בתהליך שנקרא זריעה. לא מפזרים זרעים בבית הניקוד הסופי ולא בתוך הבית שממנו לקחו אותם. הבית ההתחלתי תמיד נשאר ריק. אם היו בו 12 (או יותר) זרעים, מדלגים עליו ומניחים את הזרע ה־12 בבית הבא.

תפיסה מתרחשת רק כאשר שחקן/ית מביא/ה את הכמות בבית של היריב/ה בדיוק לשתיים או שלוש עם הזרע האחרון בתור הזה. זה תמיד יתפוס את הזרעים בבית המתאים ואולי יותר: אם הזרע הלפני-אחרון גם הביא בית של היריב/ה לשתיים או שלוש, גם אלו נתפסים, וכן הלאה עד שמגיעים לבית שאין בו שניים או שלושה זרעים או שהוא לא שייך ליריב. הזרעים שנתפסו נמצאים בבית הניקוד של השחקן/ית. למרות זאת, אם מהלך תופס את כל הזרעים של היריב/ה, התפיסה מבוטלת כיון שזה ימנע מהשחקן/ית מלהמשיך את המשחק ובמקום זה הזרעים נשארים על הלוח.

אם כל הבתים של היריב/ה ריקים, השחקן/ית צריך/ה לעשות מהלך שיתן ליריב/ה זרעים. אם לא ניתן לבצע מהלך כזה, השחקן/ית תופס את כל הזרעים בשטח שלו/ה ומסיים את המשחק.
לשחק דמקה (נגד טוקס)
icon checkers.svg difficulty level 4
screenshot checkers

strategy checkers

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: הגירסה ב־GCompris היא של החוקים הבינלאומיים

מטרה: צריך לאכול את כל הכלים של היריב לפני שהוא יאכל את שלך

הוראות: דמקה משחקים שני משתתפים, בצדדים מנוגדים של הלוח. לשחקן אחד יש כלים כהים, לשני יש כלים בהירים. השחקנים מתחלפים בתורות. אסור להזיז את הכלים של היריב. כשמגיע התור, על השחקן להזיז את את אחד הכלים באלכסון למשבצת ריקה. אם במשבצת שבאלכסון נמצא כלי של היריב, והמשבצת שמיד אחריה ריקה, אפשר לאכול את הכלי (ולהסיר אותו מהלוח) באמצעות דילוג מעליו.
משתמשים רק במשבצות השחורות. מותר לכלים לזוז רק באלכסון למשבצת פנויה. אם יש אפשרות לאכול, חייבים לנצל אותה. שחקן שלא נשארו לו כלים, או שהכלים שלו לא יכולים לבצע מהלך חוקי, מפסיד.
כשכלי מגיע לשורה הרחוקה ביותר (השורה הראשונה של היריב), הוא הופך למלכה, ושמים עליו כלי נוסף כדי לציין זאת. מלכות יכולות לזוז אחורה. מלכה יכולה לאכול אחורה ולקפוץ מעל כל מספר של משבצות פנויות לפני ואחרי הכלי שהיא אוכלת אחורה.
אפשר לבחור רמת קושי ידנית באמצעות החצים. ברמות קושי גבוהות יותר טאקס ישחק טוב יותר.

תודות: ספריית הדמקה היא ‎ draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js> ‏ ההסבר נלקח מוויקיפדיה ‎ <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
לשחק דמקה (עם חבר)
icon checkers_2players.svg difficulty level 4
screenshot checkers_2players

strategy checkers_2players

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: הגירסה ב־GCompris היא של החוקים הבינלאומיים

מטרה: צריך לאכול את כל הכלים של היריב לפני שהוא יאכל את שלך

הוראות: דמקה משחקים שני משתתפים, בצדדים מנוגדים של הלוח. לשחקן אחד יש כלים כהים, לשני יש כלים בהירים. השחקנים מתחלפים בתורות. אסור להזיז את הכלים של היריב. כשמגיע התור, על השחקן להזיז את את אחד הכלים באלכסון למשבצת ריקה. אם במשבצת שבאלכסון נמצא כלי של היריב, והמשבצת שמיד אחריה ריקה, אפשר לאכול את הכלי (ולהסיר אותו מהלוח) באמצעות דילוג מעליו.

תודות: ספריית הדמקה היא ‎ draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js> ‏ ההסבר נלקח מוויקיפדיה ‎ <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
לשחק שחמט (נגד טוקס)
icon chess.svg difficulty level 6
screenshot chess

strategy chess

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור:

הוראות: בפעילות זו מגלים את משחק השחמט באמצעות משחק נגד המחשב. המשחק יציג את המיקומים האפשריים לכל כלי שבוחרים כדי לעזור לילדים להבין את תנועת הכלים. בשלב הראשון תנועת המחשב אקראית לחלוטין כדי לתת את מירב הסיכויים לשחקן/ית. בהתקדמות בשלבים המחשב משחק טוב יותר. אפשר לבחור רמות קושי באמצעות כפתורי החצים.

ניתן להשיג מט מהר יותר אם עוקבים אחרי החוקים הפשוטים האלה:
לנסות לדחוק את המלך של היריב לפינה.
הסבר: כך למלך של היריב יהיו רק 3 משבצות שאליהן הוא יכול לזוז בִמקום 8 אִילו היה בְמקום אחר.
'לטמון מלכודת': להשתמש ברגלִים (חיילים) כפתיונות.
הסבר: כך אפשר לפתות את היריב לצאת מאיזור הנוחוּת שלו.
להיות סבלניים מספיק.
הסבר: לא למהר יותר מדי, סבלנות. עדיף לחשוב קצת ולנסות לצפות את מהלכי היריב העתידיים, כך ניתן לתפוס אותו כשיגיע לשם או לאבטח את הכלים שלך מהתקפותיו.

לחיצה על כפתור "לבטל" תבטל את את המהלך האחרון, ולחיצה על כפתור "עשה שוב" תבצע שוב מהלך שבוטל. כדי לבטל את כל המהלכים, לחצו על כפתור "לבטל" למשך 3 שניות.

תודות: המנוע למשחק השח הוא ‎ p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
לשחק שחמט (עם חבר)
icon chess_2players.svg difficulty level 6
screenshot chess_2players

strategy chess_2players

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור:

הוראות: בפעילות זו מגלים את משחק השחמט באמצעות משחק נגד חבר. המשחק יציג את המיקומים האפשריים לכל כלי שנבחר כדי לעזור לילדים להבין את תנועת הכלים.

ניתן להשיג מט אם עוקבים אחרי החוקים הפשוטים האלה:
לנסות לדחוק את המלך של היריב לפינה.
הסבר: כך למלך של היריב יהיו רק 3 משבצות שאליהן הוא יכול לזוז במקום 8 במיקום מיטבי.
'לטמון מלכודת': להשתמש ברגלִים (חיילים) כפתיונות.
הסבר: כך ניתן לפתות את היריב מחוץ ל'אזור הנוחות' של
להיות סבלניים מספיק.
הסבר: לא למהר יותר מדי, סבלנות. עדיף לחשוב קצת ולנסות לצפות את מהלכי הידיב העתידיים, כך ניתן לתפוס אותו כשיגיע לשם או לאבטח את הכלים שלך מהתקפות.

לחיצה על כפתור "לבטל" תבטל את את המהלך האחרון, ולחיצה על כפתור "עשה שוב" תבצע שוב מהלך שבוטל. כדי לבטל את כל המהלכים, לחצו על כפתור "לבטל" למשך 3 שניות.
לשלוט בזרנוק מים
icon followline.svg difficulty level 1
screenshot followline

computer mouse followline

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: הכבאי צריך לעצור את האש אבל הזרנוק חסום.

מטרה: מוטוריקה עדינה.

הוראות: להזיז את העכבר או את האצבע על המנעול שמופיע כחלק האדום בזרנוק. זה יזיז אותו, ויביא אותו, חלק אחר חלק, אל האש. לשים לב, אם זזים מהצינור, המנעול יזוז אחורה.
לתת לטוקס את העודף שלו
icon money_back.svg difficulty level 3
screenshot money_back

math money measures money_back

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להתאמן בשימוש בכסף ולתת לטוקס את העודף שלו.

דרישות מקדימות: לספור.

מטרה: טוקס קנה פריטים שונים ממך ומראה לך את הכסף שלו. צריך לתת לו בחזרה עודף. בשלבים מתקדמים יותר, מספר פריטים מוצגים, ועליך לחשב קודם את המחיר הכולל.

הוראות: לחצו על המטבעות או השטרות בתחתית המסך כדי לשלם.
אם ברצונכם להוריד מטבע או שטר, לחצו עליו בחלק המסך העליון.
בסיום לחצו על אישור.

שליטה במקלדת
 • חיצים שמאלה וימינה: לנווט בתוך אזור
 • רווח או אנטר: לבחור את הפריט
 • טאב: לנווט בין האזור התחתון והעליון
לתת לטוקס את העודף שלו, כולל אגורות
icon money_back_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_back_cents

math money measures money_back_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להתאמן בשימוש בכסף ולתת לטוקס את העודף שלו.

דרישות מקדימות: לספור.

מטרה: טוקס קנה פריטים שונים ממך ומראה לך את הכסף שלו. צריך לתת לו בחזרה עודף. בשלבים מתקדמים יותר, מספר פריטים מוצגים, ועליך לחשב קודם את המחיר הכולל.

הוראות: לחצו על המטבעות או השטרות בתחתית המסך כדי לשלם.
אם ברצונכם להוריד מטבע או שטר, לחצו עליו בחלק המסך העליון.
בסיום לחצו על אישור.

שליטה במקלדת
 • חיצים שמאלה וימינה: לנווט בתוך אזור
 • רווח או אנטר: לבחור את הפריט
 • טאב: לנווט בין האזור התחתון והעליון
לתת שם לתמונה
icon imagename.svg difficulty level 3
screenshot imagename

reading words imagename

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור: לגרור ולשחרר כל פריט מעל השם שלו.

דרישות מקדימות: קריאה.

מטרה: אוצר מילים וקריאה.

הוראות: לגרור את החפצים שבתמונות בצד אל השמות שלהם באזור המרכזי. ללחוץ על OK כדי לבדוק את התשובה.
מבוך
icon maze.svg difficulty level 1
screenshot maze

fun maze maze

Stephane Mankowski & Timothée Giet

תאור: לעזור לטוקס להחלץ מהמבוך.

הוראות: באמצעות מקשי החיצים או החלקה על מסך-מגע לקדם את טוקס למעלה לכיוון הדלת.

בשלבים הראשונים טוקס הולך בנוחות, צעד אחד בכל פעם שנדרשת התקדמות דרך המבוך.

למבוכים גדולים יותר, יש מצב הליכה מיוחד שנקרא 'מצב-רוץ-מהר'. אם 'מצב-רוץ-מהר' מופעל, טוקס ירוץ כל הדרך לבד עד שהוא מגיע להסתעפות וצריך להחליט באיזו דרך להמשיך.

אפשר לראות אם המצב הזה מופעל אם מסתכלים על הרגליים של טוקס: אם טוקס יחף "מצב-רוץ-מהר" כבוי ואם הוא נועל נעלי ספורט אדומות, "מצב-רוץ-מהר" דולק.

בשלבים מתקדמים יותר "מצב-רוץ-מהר" יופעל לבד. כדי להשתמש באפשרות הזו בשלבים מוקדמים יותר או כדי לבטל אותו בשלבים מתקדמים, ללחוץ על סמל "יחף/נעלי-ספורט" בפינה השמאלית העליונה של המסך להחליף "מצב-רוץ-מהר".

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
מבוך בלתי-נראה
icon mazeinvisible.svg difficulty level 4
screenshot mazeinvisible

fun maze mazeinvisible

Stephane Mankowski & Timothée Giet

תאור: להוביל את טוקס מחוץ למבוך הבלתי-נראה.

הוראות: באמצעות מקשי החיצים או החלקה על מסך-מגע לקדם את טוקס למעלה לכיוון הדלת. סמל המבוך או מקש הרווח מחליפים בין מצב נראה ובלתי-נראה. מצב נראה רק נותן לך מושג לגבי המיקום שלך, כמו מפה. אי אפשר להזיז את טוקס במצב נראה.

בשלבים הראשונים טוקס הולך בנוחות, צעד אחד בכל פעם שנדרשת התקדמות דרך המבוך.

למבוכים גדולים יותר, יש מצב הליכה מיוחד שנקרא 'מצב-רוץ-מהר'. אם 'מצב-רוץ-מהר' מופעל, טוקס ירוץ כל הדרך לבד עד שהוא מגיע להסתעפות וצריך להחליט באיזו דרך להמשיך.

אפשר לראות אם המצב הזה מופעל אם מסתכלים על הרגליים של טוקס: אם טוקס יחף "מצב-רוץ-מהר" כבוי ואם הוא נועל נעלי ספורט אדומות, "מצב-רוץ-מהר" דולק.

בשלבים מתקדמים יותר "מצב-רוץ-מהר" יופעל לבד. כדי להשתמש באפשרות הזו בשלבים מוקדמים יותר או כדי לבטל אותו בשלבים מתקדמים, ללחוץ על סמל "יחף/נעלי-ספורט" בפינה השמאלית העליונה של המסך להחליף "מצב-רוץ-מהר".

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: להחליף בין מצב נראה ומצב בלתי-נראה
מבוך יחסי
icon mazerelative.svg difficulty level 3
screenshot mazerelative

fun maze mazerelative

Stephane Mankowski & Timothée Giet

תאור: לעזור לטוקס להחלץ מהמבוך (התנועה היא יחסית).

הוראות: באמצעות מקשי החיצים או החלקה על מסך-מגע לקדם את טוקס למעלה לכיוון הדלת.

במבוך זה התנועה היא יחסית (בגוף ראשון). ימינה ושמאלה משמשים לפנות ולמעלה כדי ללכת קדימה.

בשלבים הראשונים טוקס הולך בנוחות, צעד אחד בכל פעם שנדרשת התקדמות דרך המבוך.

למבוכים גדולים יותר, יש מצב הליכה מיוחד שנקרא 'מצב-רוץ-מהר'. אם 'מצב-רוץ-מהר' מופעל, טוקס ירוץ כל הדרך לבד עד שהוא מגיע להסתעפות וצריך להחליט באיזו דרך להמשיך.

אפשר לראות אם המצב הזה מופעל אם מסתכלים על הרגליים של טוקס: אם טוקס יחף "מצב-רוץ-מהר" כבוי ואם הוא נועל נעלי ספורט אדומות, "מצב-רוץ-מהר" דולק.

בשלבים מתקדמים יותר "מצב-רוץ-מהר" יופעל לבד. כדי להשתמש באפשרות הזו בשלבים מוקדמים יותר או כדי לבטל אותו בשלבים מתקדמים, ללחוץ על סמל "יחף/נעלי-ספורט" בפינה השמאלית העליונה של המסך להחליף "מצב-רוץ-מהר".

שליטה במקלדת
 • חיצים שמאלה וימינה: לפנות שמאלה וימינה
 • חץ למטה: לפנות לאחור
 • חץ למעלה: להתקדם קדימה
מבוך תיכנות
icon programmingMaze.svg difficulty level 3
screenshot programmingMaze

fun programmingMaze

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

תאור: הפעילות מלמדת לתכנת את טוקס להגיע למטרה שלו תוך שימוש בפקודות פשוטות כמו זוזקדימה, פנה שמאלה או ימינה.

דרישות מקדימות: היכולת לקרוא הוראות ולחשוב באופן הגיוני כדי למצוא נתיב.

מטרה: טוקס רעב, לעזור לו למצוא דג באמצעות תיכנות שלו לנקודת הקרח הנכונה.

הוראות: לבחור את ההוראות מהתפריט ולארגן אותן לפי הסדר שיוביל את טוקס למטרה שלו.

שליטה במקלדת
 • חיצים שמאלה וימינה: לנווט באזור הנבחר
 • חיצים למעלה ולמטה: להגביר או להאט את מונה הלולאה אם אזור הלולאה נבחר
 • רווח: לבחור הוראה או להוסיף את ההוראה הנבחרת באזור המרכזי/ התהליכים/ הלולאה
 • טאב (Tab): כדי לעבור בין אזור ההוראות ואזור הקוד המרכזי/התהליכים/הלולאה
 • דליט (Delete): מוחק את הפקודת הנבחרת באזור הקוד המרכזי/ההליכים/ הלולאה
 • אנטר (Enter): מריץ את הקוד או מחזיר את טוקס כשהוא נכשל להגיע לדג

כדי לצרף הוראה לאזור הקוד המרכזי/ ההליכים/ הלולאה יש לבחור אותה מאזור ההוראות, לעבור לאזור המרכזי/ ההליכים/ הלולאה וללחוץ על רווח.

כדי לשנות הוראה באזור המרכזי/הליכים/לולאה, לבחור אותה מהאזור המרכזי/הליכים/לולאה, להחליף לאזור ההוראות, לבחור את ההוראה החדשה וללחוץ על רווח.
מגדלים (אותיות)
icon hanoi.svg difficulty level 2
screenshot hanoi

discovery logic hanoi

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: להעתיק את המגדל.

דרישות מקדימות: שימוש בעכבר.

מטרה: ליצור מחדש את המגדל בצד ימין באזור הריק.

הוראות: לגרור ולהפיל חלק עליון אחד בכל פעם, ממגדל אחד לשני, כדי לשכפל את את המגדל הימני באזור הריק.

תודות: הרעיון נלקח ממשחקי EPI.
מוח על
icon superbrain.svg difficulty level 2
screenshot superbrain

discovery logic superbrain

Holger Kaelberer & Timothée Giet

תאור: טוקס החביא מספר חפצים. עליך לגלות אותם הסדר הנכון.

מטרה: טוקס החביא מספר חפצים. עליך לגלות אותם הסדר הנכון.

הוראות: ללחוץ על הפריטים עד שמתגלה התשובה הנכונה לדעתך. אז ללחוץ על כפתור OK. נקודה שחורה אומרת שמצאת את הפריט הנכון במקום הנכון, ואילו נקודה לבנה אומרת שמצאת את הפריט הנכון במקום שגוי. בשלבים הנמוכים, טוקס נותן מסמן בריבוע שחור פריט נכון שנמצא במקום נכון, ומסמן בריבוע לבן פריט נכון במקום שגוי. בשלבים 4 ו 8 פריט עשוי להתחבא מספר פעמים.
אפשר להשתמש בכפתור העכבר הימני כדי להפוך פריט בסדר ההפוך או בבוחר הפריטים כדי לבחור פריט ישירות. ללחוץ ולהחזיק את כפתור העכבר או במסך מגע כדי לבחור אוטומטית את הפריט האחרון שנבחר בעמודה. לחיצה כפולה או להקיש על הפריט הקודם שנבחר בהיסטורית הניחושים שלך כדי לסמן אותו כ'נכון'. פריטים שסומנו כנכונים נבחרים באופן אוטומטי בניחוש הנוכחי ובניחושים עתידיים שלך עד שמסירים את הסימון שלהם, שוב, באמצעות הקשה כפולה או לחיצה.
מחזור המים
icon watercycle.svg difficulty level 3
screenshot watercycle

sciences experiment watercycle

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

תאור: טוקס חזר הביתה מהדייג על הסירה שלו. צריך לחדש את פעולתה של מערכת המים כדי שיוכל להתקלח.

מטרה: ללמוד את מחזור המים.

הוראות: ללחוץ על חלקים שונים שניתנים להפעלה: שמש, עננים, תחנת שאיבה ותחנת הניקוי של מי השופכין (מכון קולחין) כדי להפעיל מחדש את כל מערכת המים. כאשר המערכת פועלת מחדש וטוקס נמצא במקלחת, ללחוץ על כפתור המקלחת בשבילו.
מיון
icon categorization.svg difficulty level 4
screenshot categorization

reading vocabulary categorization

Divyam Madaan & Timothée Giet

תאור: צריך למיין את החפצים לפי קבוצות נכונות ולא נכונות.

דרישות מקדימות: אפשר לגרור חלקים באמצעות העכבר או מסך-המגע.

מטרה: הבנייה של חשיבה תפיסתית (קונספטואלית) והעשרת הידע.

הוראות: לקרוא את ההוראות ואז לגרור ולהניח חפצים לפי ההוראות.
מיכפלות גנומצ'
icon gnumch-multiples.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-multiples

math arithmetic gnumch-multiples

Manuel Tondeur & Timothée Giet

תאור: להוביל את זולל המספרים לכל המכפלות של המספר בתחתית המסך.

מטרה: אכול את כל המשבצות שעליהן כפולות של המספר הנתון.

הוראות: מיכפלות של מספר היא כל המספרים ששווים למספר המקורי כפול מספר אחר. לדוגמא 24, 36, 48 ו־60 כולם מיכפלות של 12. 25 אינו מיכפלה של 12 מכיוון שאין שום מספר שלהכפיל אותו ב־12 יתן 25. אם מספר אחד הוא הגורם של מספר שני, אז המספר השני הוא מיכפלה של המספר הראשון.אפשר לחשוב על מיכפלות כמשפחות וגורמים הם האנשים ששייכים למשפחות האלו. לגורם 5 יש הורים 10, סבים 15, סבא-רבא 20 וסבא רבא-רבא 25 וכל צעד נוסף של 5 הוא 'רבא' נוסף! אבל המספר 5 אינו שייך למשפחות 8 או 23. אי אפשר להתאים שום מספר מהחמשים לתוך 8 או 23 ללא שארית. אז 8 איננו מכפלה של 5 וגם 23 לא. רק 5, 10, 15, 20, 25... הם כפולות (או במשפחה או צעדים) של 5.

אם יש מקלדת, אפשר להשתמש במקשי החיצים כדי לזוז וללחוץ על רווח כדי לבלוע מספר. עם עכבר אפשר ללחוץ על הקוביה ליד השחקן כדי לזוז וללחוץ שוב כדי לבלוע מספר. עם מסך-מגע אפשר לשחק כמו עם עכבר או להחליק בכל מקום בכיוון שאליו רוצים לזוז והקשה כדי לבלוע מספר.

לשים לב ולהימנע מטרוגלים.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: לבלוע את המספרים
מילים נופלות
icon wordsgame.svg difficulty level 2
screenshot wordsgame

computer keyboard reading words wordsgame

Holger Kaelberer & Timothée Giet

תאור: להקליד את המילים לפני שהן מגיעות לקרקע.

דרישות מקדימות: שימוש במקלדת.

מטרה: אימון מקלדת.

הוראות: להקליד את המילים לפני שהן מגיעות לקרקע.
מיספור רומאי
icon roman_numerals.svg difficulty level 4
screenshot roman_numerals

sciences history roman_numerals

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור:

מטרה: ללמוד איך לקרוא ספרות רומיות ולבצע המרה לספרות ערביות.

הוראות: ספרות רומיות הן שיטת מיספור שמקורה ברומא העתיקה והיא נותרה הדרך הרגילה לכתוב מספרים ברחבי אירופה עד ימי הביניים המאוחרים. המספרים מיוצגים על ידי שילוב של אותיות מהאלף-בית הלטיני.
ללמוד את החוקים לקרוא ספרות רומיות ולהתאמן בהמרת מספים לצורה של ספרות ערביות. ללחוץ על כפתור ה OK  כדי לאשר את התשובה.

שליטה במקלדת
 • ספרות: להקליד ספרות ערביות
 • אותיות: להקליד ספרות רומיות (עם M, I, V, X, L, C, D)
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
מיקומים
icon positions.svg difficulty level 3
screenshot positions

discovery logic positions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

תאור: למצוא את מיקומו של הילד יחסית לקופסה.

דרישות מקדימות: לקרוא.

מטרה: לתאר את המיקום היחסי של עצם.

הוראות: יוצגו תמונות שונות שמייצגות ילד וקופסה, עליך למצוא את מיקום הילד ביחס לקופסה ולבחור בתשובה הנכונה.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: לאשר את התשובה הנבחרת
מנגינה
icon melody.svg difficulty level 2
screenshot melody

discovery memory music melody

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לשחזר רצף צלילים.

דרישות מקדימות: להזיז ולהקליק על העכבר.

מטרה: פעילות לאימון השמיעה.

הוראות: להקשיב לרצף הצלילים המנוגן ולחזור עליו באמצעות לחיצה על קלידי הקסילופון. אפשר להקשיב שוב לרצף הצלילים על ידי לחיצה על כפתור החזרה.
מספרים זוגיים ואי-זוגיים
icon numbers-odd-even.svg difficulty level 2
screenshot numbers-odd-even

math numeration numbers-odd-even

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להזיז את המסוק כדי לתפוס את העננים שיש להם מספרים זוגיים או אי-זוגיים.

מטרה: תרגול בספירה.

הוראות: לתפוס את הענן עם המספר הזוגי או האי-זוגי בסדר הנכון. עם מקלדת, להשתמש בחיצים כדי להזיז את המסוק. עם אמצעי הצבעה, פשוט לוחצים או מקישים על מיקום המטרה. כדי לדעת איזה מספר צריך לתפוס אפשר אותו לזכור או לבדוק את המספר בפינה הימנית התחתונה.

שליטה במקלדת
 • חיצים: להזיז את המסוק
מספרים לפי הסדר
icon planegame.svg difficulty level 2
screenshot planegame

math numeration planegame

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: להזיז את המסוק כדי לתפוס את העננים בסדר הנכון.

מטרה: תרגול בספירה.

הוראות: לתפוס את העננים בסדר עולה. עם מקלדת להשתמש בחיצים כדי להזיז את המסוֹק. עם אמצעי הצבעה פשוט מקישים או לוחצים על מיקום המטרה. כדי לדעת איזה מספר עליך לתפוס אפשר לזכור אותו או לבדוק את המספר בפינה הימנית התחתונה.

שליטה במקלדת
 • חיצים: להזיז את המסוק
מספרים עם דומינו
icon smallnumbers2.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers2

math numeration smallnumbers2

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לספור את הנקודות על הדומינו לפני שהם מגיעים לקרקע.

דרישות מקדימות: כישורי ספירה.

מטרה: לספור בזמן מוגבל.

הוראות: להקליד את המספר שרואים על הדומינו הנופל.

שליטה במקלדת
 • ספרות: להקיש את התשובה שלך
מספרים עם קוביות
icon smallnumbers.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers

computer keyboard math numeration smallnumbers

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לספור את הנקודות שעל הקוביה לפני שהיא מגיעה לקרקע.

דרישות מקדימות: כישורי ספירה.

מטרה: לספור את הנקודות בזמן מוגבל.

הוראות: להקיש את מספר הנקודות שרואים על כל קוביה שנופלת.

שליטה במקלדת
 • ספרות: להקיש את התשובה שלך
מעבד תמלילים לתינוקות
icon baby_wordprocessor.svg difficulty level 1
screenshot baby_wordprocessor

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: מעבד תמלילים פשוט המאפשר לילדים לשחק עם המקלדת ולצפות באותיות.

מטרה: גלה את המקלדת והאותיות.

הוראות: פשוט להקיש על המקלדת או על המקלדת שבמסך כמו במעבד-תמלילים.
הקשה על כפתור ה'כותרת' תגדיל את הכתב. באופן דומה, כפתור 'כותרת משנה' יגרום לכתב להיות מעט פחות גדול. לחיצה על 'פיסקה' תסיר את העיצוב.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט בתוך הכתוב
 • שיפט+חיצים: לבחור חלק מהכתוב
 • קטרל+ש: לבחור את כל הכתוב
 • קטרל+ב: להעתיק את הטקסט שנבחר
 • קטרל+ס: לחתוך את הטקסט שנבחר
 • קטרל+ה: להדביק את הכתוב שהועתק או נגזר
 • קטרל+ג: למחוק את הכתוב שנבחר
 • קטרל+ז: לבטל פעולה אחרונה
 • קטרל+שיפט+ז: לעשות שוב
מערכת השמש
icon solar_system.svg difficulty level 5
screenshot solar_system

sciences experiment solar_system

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

תאור: לענות על השאלות בדיוק של 100%.

מטרה: ללמוד מידע אודות מערכת השמש. אם רוצים ללמוד עוד על אסטרונומיה, אפשר להוריד את ‎‏‎ Kstars ‎(https://edu.kde.org/kstars/) ‏או סטלריום Stellarium (https://stellarium.org/) ‏ שהן תוכנות קוד פתוח ללימוד אסטרונומיה.

הוראות: ללחוץ על כוכב לכת או על השמש ולענות על השאלה המתאימה. כל שאלה מכילה 4 אפשרויות. אחת מהן היא 100% נכונה. לנסות לענות על השאלות עד שמקבלים 100% קירבה במד הקירבה.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: לבחור
 • אסקייפ (Esc): לחזור למסך הקודם
 • טאב: לצפות ברמז (רק כאשר סמל הרמז מוצג)
מצא את הזוג המתאים
icon details.svg difficulty level 1
screenshot details

discovery arts details

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור: לגרור ולשחרר את הצורות על המטרה שמתאימה להם.

הוראות: להשלים את הפאזל באמצעות גרירה של כל חתיכה מהצד לשטח המתאים בפאזל.

תודות: התמונות הן מתוך ויקיפדיה.
 • "Chateau de Chenonceau 2008" by Ra-smit (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_Chenonceau_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Egeskov Slot spejling" by Malene Thyssen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egeskov_Slot_spejling.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Eilean Donan castle - 95mm" by Guillaume Piolle (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilean_Donan_castle_-_95mm.jpg), CC BY 3.0
 • "DK Fanoe Windmill01" by Cnyborg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DK_Fanoe_Windmill01.JPG), CC BY-SA 3.0
 • "Pyramids at Gizah" by Ricardo Liberato (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramids_at_Gizah.jpg), CC BY-SA 2.0
 • "Louvre 2007 02 24 c" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_2007_02_24_c.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Nagoya Castle(Edit2)" by Base64 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagoya_Castle(Edit2).jpg), CC BY-SA 3.0
 • "NotreDameDeParis" by Sanchezn (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NotreDameDeParis.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Castle Neuschwanstein" by Softeis (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Sydney Opera House - Dec_2008" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_-_Dec_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Taj Mahal in March 2004" by Dhirad (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tour Eiffel Wikimedia Commons" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tower Bridge London Feb 2006" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_Bridge_London_Feb_2006.jpg), CC BY-SA 4.0
מקלדת תינוקות
icon baby_keyboard.svg difficulty level 1
screenshot baby_keyboard

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

Timothée Giet

תאור: פעילות פשוטה לגלות את המקלדת.

מטרה: לגלות את המקלדת.

הוראות: להקיש על כל אות במקלדת. אותיות, מספקים ומקשי סימנים אחרים יציגו את הסימן המתאים על המסך. אם ישנו קול מתאים הוא יושמע, אחרת ישמע צפצוף. מקשים אחרים ישמיעו צליל נקישה.
מראָה של התמונה הנתונה
icon redraw_symmetrical.svg difficulty level 4
screenshot redraw_symmetrical

puzzle redraw_symmetrical

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לצייר את התמונה על הרשת הריקה כפי שהיא משתקפת במראה.

הוראות: ראשית, לבחור את הצבע הנכון מתוך לוח הכלים, להקיש על הרשת ולגרור כדי לצייר, לשחרר את ההקשה כדי להפסיק לצייר.

שליטה במקלדת
 • ספרות: לבחור צבע
 • חיצים: לנווט ברשת
 • רווח או אנטר: לצבוע
משושה
icon hexagon.svg difficulty level 2
screenshot hexagon

fun hexagon

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: למצוא את התות על-ידי לחיצה על השטחים הכחולים.

מטרה: פעילות לאימון הגיון.

הוראות: מצאו את התות המסתתר מתחת למשושים הכחולים.
המשושים נעשים אדומים יותר ככל שאתם מתקרבים לתות.
משחק איש תלוי קלאסי
icon hangman.svg difficulty level 5
screenshot hangman

keyboard reading words hangman

Rajdeep kaur & Timothée Giet

תאור: לנחש את האותיות של מילה נתונה.

מטרה: זהו תרגול מצויין כדי לשפר את יכולות הקריאה והאיות.

הוראות: אפשר להזין את האותיות באמצעות המקלדת הוירטואלית על המסך או עם מקלדת אמיתית.

אם האפשרות 'להציג את התמונה לגילוי כרמז' מופעלת, בכל ניסיון שגוי, חלק מהתמונה שמייצגת את המילה יתגלה.

אם האפשרות 'להגיד את המילים כדי למצוא...' פעילה ואם הקולות המתאימים זמינים, אפשר לשמוע את המילים כדי לדעת מתי נשאר שלושה נסיונות.
משחק החמש עשרה
icon fifteen.svg difficulty level 5
screenshot fifteen

discovery logic fifteen

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להזיז כל חלק כדי ליצור מחדש את התמונה.

מטרה: לסדר את החתיכות בסדר הנכון.

הוראות: ללחוץ או לגרור כל חלק ליד הריבוע הריק והוא יזוז לחלל הריק.

שליטה במקלדת
 • חצים: להזיז חלק לאזור הריק.
משחק הכדורגל
icon football.svg difficulty level 1
screenshot football

fun football

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לבעוט את הכדור לתוך השער.

מטרה: לבעוט בכדור מאחורי השוער שמצד ימין.

הוראות: לגרור קו מהכדור כדי לתת לו כיוון ומהירות ולשחרר אותו כדי לבעוט בכדור.
משחק זיכרון: אותיות-מספר
icon memory-wordnumber.svg difficulty level 3
screenshot memory-wordnumber

math numeration memory-wordnumber

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים את הסיפרה לשם המיספר.

דרישות מקדימות: קריאה.

מטרה: קריאת מספרים, זיכרון.

הוראות: כל קלף מחביא סיפרה או שם של מספר. עליך להתאים את הספרות עם השם שלהן.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: חיבור
icon memory-math-add.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add

math memory arithmetic memory-math-add

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים חיבור עם התוצאה שלו.

דרישות מקדימות: חיבור.

מטרה: להתאמן בחיבור.

הוראות: כל קלף מחביא חיבור או תוצאה. צריך להתאים את החיבור עם התוצאות שלו.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: חיבור וחיסור
icon memory-math-add-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus

math memory arithmetic memory-math-add-minus

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים חיבור או חיסור עם התוצאה שלו.

דרישות מקדימות: חיבור וחיסור.

מטרה: להתאמן בחיבור וחיסור.

הוראות: כל קלף מחביא פעולה (חיבור או חיסור) או תוצאה. צריך להתאים את הפעולות עם התוצאות שלהן.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: חיבור וחיסור נגד טוקס
icon memory-math-add-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים חיבור או חיסור עם התוצאה שלו. לשחק נגד טוקס.

דרישות מקדימות: חיבור וחיסור.

מטרה: להתאמן בחיבור וחיסור.

הוראות: כל קלף מחביא פעולה (חיבור או חיסור) או תוצאה. צריך להתאים את הפעולות עם התוצאות שלהן.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: חיבור נגד טוקס
icon memory-math-add-tux.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add-tux

math memory arithmetic memory-math-add-tux

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים חיבור התוצאה שלו. לשחק נגד טוקס.

דרישות מקדימות: חיבור.

מטרה: להתאמן בחיבור.

הוראות: כל קלף מחביא חיבור או תוצאה. צריך להתאים את החיבור עם התוצאות שלו.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: חילוק
icon memory-math-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div

math memory arithmetic memory-math-div

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים חילוק עם התוצאה שלו.

דרישות מקדימות: חילוק

מטרה: להתאמן בחילוק.

הוראות: כל קלף מחביא חילוק או תוצאה. צריך להתאים את החילוק עם התוצאות שלו.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: חילוק נגד טוקס
icon memory-math-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div-tux

math memory arithmetic memory-math-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים חילוק עם התוצאה שלו. משחק נגד טוקס.

דרישות מקדימות: חילוק.

מטרה: להתאמן בחילוק.

הוראות: כל קלף מחביא חילוק או תוצאה. צריך להתאים את החילוק עם התוצאות שלו.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: חיסור
icon memory-math-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus

math memory arithmetic memory-math-minus

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים או חיסור עם התוצאה שלו.

דרישות מקדימות: חיסור.

מטרה: להתאמן בחיסור.

הוראות: כל קלף מחביא חיסור או תוצאה. צריך להתאים את החיסורים עם התוצאות שלהם.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: חיסור נגד טוקס
icon memory-math-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים חיסור עם התוצאה שלו. לשחק נגד טוקס.

דרישות מקדימות: חיסור.

מטרה: להתאמן בחיסור.

הוראות: כל קלף מחביא חיסור או תוצאה. צריך להתאים את החיסורים עם התוצאות שלהם.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: כל הפעולות (חיבור, חיסור, כפל וחילוק)
icon memory-math-add-minus-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים פעולה עם התוצאה שלה.

דרישות מקדימות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

מטרה: לתרגל חיבור, חיסור כפל וחילוק.

הוראות: כל קלף מחביא פעולה או תוצאה. צריך להתאים את הפעולות עם התוצאות שלהן.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: כפל
icon memory-math-mult.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult

math memory arithmetic memory-math-mult

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים כפל עם התוצאה שלו.

דרישות מקדימות: כפל.

מטרה: לתרגל כפל.

הוראות: כל קלף מחביא פעולת כפל או תוצאה. צריך להתאים את הפעולות עם התוצאות שלהן.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: כפל וחילוק
icon memory-math-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div

math memory arithmetic memory-math-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים כפל או חילוק עם התוצאה שלהם.

דרישות מקדימות: כפל וחילוק.

מטרה: לתרגל כפל וחילוק.

הוראות: כל קלף מחביא פעולה (כפל או חילוק) או תוצאה. צריך להתאים את הפעולות עם התוצאות שלהן.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: כפל נגד טוקס
icon memory-math-mult-tux.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים כפל עם התוצאה שלו. משחק נגד טוקס.

דרישות מקדימות: כפל.

מטרה: לתרגל כפל.

הוראות: כל קלף מחביא פעולת כפל או תוצאה. צריך להתאים את הפעולות עם התוצאות שלהן.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: ספירה
icon memory-enumerate.svg difficulty level 2
screenshot memory-enumerate

math numeration memory-enumerate

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים מספר לתמונה.

מטרה: תרגול מספרים, זיכרון.

הוראות: כל קלף מחביא תמונה עם מספר פריטים או מספר. עליך להתאים את המספרים לתמונות המתאימות להם.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: קולות
icon memory-sound.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound

discovery memory music memory-sound

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים את זוג הצלילים.

מטרה: לאמן את הזיכרון השמיעתי שלך.

הוראות: כל קלף מנגן צליל ולכל קלף יש תאום עם אותו הצליל בדיוק. להקיש על קלף כדי לשמוע את הצליל הניסתר ולנסות להתאים לקלף התאום. ניתן להפוך רק שני קלפים יחד אז עליך לזכור היכן נמצא הקול בזמן שמחפשים את התאום שלו. כשהופכים קלפים תאומים, שניהם נעלמים.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: קולות נגד טוקס
icon memory-sound-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound-tux

discovery memory music memory-sound-tux

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים את זוגות הצלילים. משחק נגד טוקס.

מטרה: לאמן את הזיכרון השמיעתי שלך.

הוראות: כל קלף מנגן צליל ולכל קלף יש תאום עם אותו הצליל בדיוק. להקיש על קלף כדי לשמוע את הצליל הניסתר ולנסות להתאים לקלף התאום. ניתן להפוך רק שני קלפים יחד אז עליך לזכור היכן נמצא הקול בזמן שמחפשים את התאום שלו. כשהופכים קלפים תאומים, שניהם נעלמים.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זיכרון: תמונות
icon memory.svg difficulty level 1
screenshot memory

fun memory memory

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי למצוא זוג מתאים.

דרישות מקדימות: שימוש בעכבר.

מטרה: לאמן את הזכרון ולהסיר את כל הקלפים.

הוראות: על צידו החבוי של כל קלף ישנה תמונה ולכל קלף ישנו תאום עם אותה תמונה בדיוק. להקיש על הקלף כדי לראות את התמונה החבויה ולנסות להתאים את התאומים. ניתן להפוך רק שני קלפים יחד אז עליך לזכור היכן נמצאת תמונה בזמן שמחפשים את התאום שלה. כשהופכים קלפים תאומים, שניהם נעלמים.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר

תודות:
 • "Card Flip" by f4ngy, (https://freesound.org/people/f4ngy/sounds/240776/), CC BY 3.0
משחק זיכרון: תמונות נגד טוקס
icon memory-tux.svg difficulty level 1
screenshot memory-tux

fun memory memory-tux

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי למצוא את הזוגות המתאימים, לשחק נגד טוקס.

דרישות מקדימות: שימוש בעכבר.

מטרה: לאמן את הזכרון ולהסיר את כל הקלפים.

הוראות: על צידו החבוי של כל קלף ישנה תמונה ולכל קלף ישנו תאום עם אותה תמונה בדיוק. להקיש על הקלף כדי לראות את התמונה החבויה ולנסות להתאים את התאומים. ניתן להפוך רק שני קלפים יחד אז עליך לזכור היכן נמצאת תמונה בזמן שמחפשים את התאום שלה. כשהופכים קלפים תאומים, שניהם נעלמים.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זכרון: אותיות גדולות וקטנות
icon memory-case-association.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association

reading letters memory-case-association

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי למצוא זוגות של אות קטנה ואות גדולה

דרישות מקדימות: לדעת את האלף-בית.

מטרה: ללמוד אותיות קטנות וגדולות, זכרון.

הוראות: כל קלף מסתיר אות קטנה או גדולה. עליך להתאים את האות הקטנה והגדולה.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זכרון: אותיות גדולות וקטנות נגד טוקס
icon memory-case-association-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association-tux

reading letters memory-case-association-tux

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי למצוא את זוגות של אות גדולה ואות קטנה, נגד טוקס.

דרישות מקדימות: לדעת את האלף-בית.

מטרה: ללמוד אותיות קטנות וגדולות, זכרון.

הוראות: כל קלף מסתיר אות קטנה או גדולה. עליך להתאים את האות הקטנה והגדולה.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זכרון: כל הפעולות (חיבור, חיסור, כפל וחילוק)
icon memory-math-add-minus-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים פעולה עם התוצאה שלה, לשחק נגד טוקס.

דרישות מקדימות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

מטרה: לתרגל חיבור, חיסור כפל וחילוק.

הוראות: כל קלף מחביא פעולה או תוצאה. צריך להתאים את הפעולות עם התוצאות שלהן.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק זכרון: כפל וחילוק נגד טוקס
icon memory-math-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

תאור: להפוך את הקלפים כדי להתאים כפל או חילוק עם התוצאה שלהם. משחק נגד טוקס.

דרישות מקדימות: כפל וחילוק.

מטרה: לתרגל כפל וחילוק.

הוראות: כל קלף מחביא פעולה (כפל או חילוק) או תוצאה. צריך להתאים את הפעולות עם התוצאות שלהן.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: להפוך את הקלף הנבחר
משחק חידות טנגרם
icon tangram.svg difficulty level 3
screenshot tangram

puzzle tangram

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: המטרה היא ליצור את הצורה הנתונה.

דרישות מקדימות: שימוש בעכבר.

מטרה: מוויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית. טנגרם (סינית: מילולית 'שבעת לוחות העורמה') היא הרכבה סינית. למרות שמרבים להגיד שהטנגרם עתיק, קיומו מופיע באופן מוכח רק מאז 1800. הוא מורכב מ7 חתיכות שנקראות טנים, שמתיאמות זו לזו כדי ליצור ריבוע; תוך שימוש בצד הריבוע כיחידה 1, 7 החתיכות מכילות:
5 משולשים שווי שוקיים, הכוללים:
- 2 קטנים (שוקיים של 1)
- 1 בינוני (שוקיים של השורש הריבועי של 2)
- 2 גדולות (שוקיים של 2)
1 מרובע (פאות של 1) ו
1 מצולע (שוקיים של 1 ושורש ריבועי של 2)

הוראות: להזיז את החתיכות ע"י גרירה שלהן. כפתור הסימטריה מופיע על פריטים שמאפשרים זאת. ללחוץ על כפתור הסיבוב או לגרור מסביב לחלק כדי לסובב אותו. אפשר לבדוק את 'הרכבות לקטנטנים' להכרות פשוטה יותר עם טנגראם.
משלים ל־10 ע"י החלפות
icon tens_complement_swap.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_swap

math arithmetic tens_complement_swap

Samarth Raj & Timothée Giet

תאור: החליפו מספרים זה עם זה כדי ליצור זוגות שסכומם 10.

דרישות מקדימות: מספרים מ־0 עד 30 וחיבור.

מטרה: ללמוד להשתמש במשלים ל־10 כדי לסדר הכי טוב את המספרים בפעולה.

הוראות: צרו זוגות מספרים שסכומם 10 בתוך כל זוג סוגריים. בחרו מספר, ואז בחרו מספר אחר של אותה הפעולה כדי להחליפם זה עם זה. כשכל השורות יהיו מלאות, לחצו על OK כדי לבדוק את התשובות. אם חלק מהתשובות אינן נכונות, יופיעו לידן סימני X. תַקנו את השגיאות ולחצו על OK שוב.
משפחה
icon family.svg difficulty level 2
screenshot family

sciences history family

Rajdeep Kaur & Timothée Giet

תאור: לבחור את השם שבו צריך לקרוא לבן/בת המשפחה הזה/את.

דרישות מקדימות: מיומנויות קריאה.

מטרה: ללמוד על היחסים במשפחה, לפי השיטה שמשמשת את רוב החברה המערבית.

הוראות: מוצג עץ משפחה.
המעגלים מחוברים בקווים כדי לסמן יחסים. זוגות נשואאים מסומנים בטבעת על הקשר
את/ה האיש/ה במעגל הלבן. לבחור את השם שבו צריך לקרוא לאדם בעיגול הכתום.
נורות בינאריות
icon binary_bulb.svg difficulty level 3
screenshot binary_bulb

sciences experiment binary_bulb

Rajat Asthana & Timothée Giet

תאור: הפעילות הזו עוזרת לך להבין את הרעיון של המרת מערכת מספרים עשרונית למערכת מספרים בינארית.

דרישות מקדימות: מערכת מספרים עשרונית.

מטרה: הכרות עם מערכת המספרים הבינארית.

הוראות: להפעיל את הנוריות הנכונות כדי לייצג באופן בינארי את המספר העשרוני הנתון. כשהצלחת, ללחוץ "אישור".
ניחושים
icon guessnumber.svg difficulty level 3
screenshot guessnumber

math numeration guessnumber

Thib ROMAIN & Timothée Giet

תאור: לעזור לטוקס לברוח מהמערה באמצעות גילוי של המספרים החבויים.

דרישות מקדימות: מספרים.

הוראות: לקרוא את ההוראות ובהן טווח המספרים לגלות. לכתוב את הניחוש בתיבת ההזנה הימנית העליונה. יאמר לך אם המספר שלך גבוה או נמוך יותר מהמספר שצריך למצוא ואז להקיש מספר אחר עד התשובה הנכונה. המרחק בין טוקס והצד הימני של המסך מייצג כמה רחוק הניחוש מהמספר הנכון. אם טוקס מעל או מתחת למרז האופקי של המסך, זה אומר שהמספר שלך הוא מעל או מתחת למספר שצריך לגלות.

שליטה במקלדת
 • ספרות: להזין מספר
 • בקספייס (מחיקה אחורה): למחוק מספר
סִפרו וצִבעו את המעגלים
icon learn_digits.svg difficulty level 1
screenshot learn_digits

math numeration learn_digits

Timothée Giet

תאור: ללמוד ספרות מ־0 עד 9.

מטרה: ללמוד ספרות באמצעות ספירה של הערך המתאים להן.

הוראות: סיפרה מוצגת על המסך. למלא את מספר העיגולים המתאים ולאשר את התשובה.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: לבחור או לבטל בחירה של עיגול
 • הכנס (אנטר): לאשר את התשובה שלך
 • טאב: להגיד שוב את הסיפרה
סדר אלפביתי
icon alphabet-sequence.svg difficulty level 2
screenshot alphabet-sequence

reading letters alphabet-sequence

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: להזיז את המסוק ולתפוס את העננים לפי סדר הא-ב.

דרישות מקדימות: להבין אותיות.

מטרה: סדר אלפביתי.

הוראות: לתפוס את אותיות הא-ב יש להשתמש במקשי החיצים במקלדת ולהזיז את המסוק. באמצעות עכבר אפשר להקיש על המטרה. כדי לדעת איזו אות לתפוס אפשר לזכור אותה או להסתכל בפינה הימנית התחתונה.

שליטה במקלדת
 • חיצים: להזיז את המסוק
סוּדוֹקוּ, למקם סמלים ייחודיים ברשת
icon sudoku.svg difficulty level 4
screenshot sudoku

discovery logic sudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: סמלים חייבים להיות ייחודיים בתוך שורה, עמודה ו(אם מוגדרים) בכל האזור.

דרישות מקדימות: סיום החידה דורש סבלנות ויכולת לוגית.

מטרה: מטרת המשחק היא להציב סמלים או מספרים מ־1 עד 9 בכל תא של הרשת. בסודוקו הרשמי הרשת היא של 9x9 ולה 3x3 רשתות משנה (שנקראות 'אזורים'). ב־GCompris אנחנו מתחילים בשלבים הנמוכים בגירסא פשוטה יותר ומשתמשים בסמלים וללא אזורים. בכל המקרים הרשת מוצגת עם סמלים שונים או ספרות שנתונים בחלק מהתאים ('הנתונים'). כל שורה, עמודה ואזור חייבים להכל רק פעם אחת מכל סמל או סיפרה (מקור https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%95> ).

הוראות: Select a number or a symbol in the list and click on its target position. GCompris will not let you enter an invalid answer.
סידור אותיות
icon ordering_alphabets.svg difficulty level 2
screenshot ordering_alphabets

reading letters ordering_alphabets

Rudra Nil Basu , Harsh Kumar & Timothée Giet

תאור: לסדר את האותיות הנתונות לפי סדר הא'-ב' או בסדר אלפבתי הפוך לפי הנדרש.

דרישות מקדימות: קריאה.

מטרה: ללמוד את סדר האלפבית.

הוראות: ניתנות לך כמה אותיות. לגרור ולעזוב אותן בחלק העליון בסדר אלפבתי או בסדר אלפבתי הפוך לפי הנדרש.
סיום משחק שחמט
icon chess_partyend.svg difficulty level 6
screenshot chess_partyend

strategy chess_partyend

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לשחק סיומים במשחק שחמט נגד טוקס.

הוראות: בפעילות זו מגלים את משחק השחמט באמצעות משחק של סיומי משחקים בלבד. המשחק יציג את המיקומים האפשריים לכל כלי שנבחר כדי לעזור לילדים להבין את תנועת הכלים.

ניתן להשיג מט אם עוקבים אחרי החוקים הפשוטים האלה:
לנסות לדחוק את המלך של היריב לפינה.
הסבר: כך למלך של היריב יהיו רק 3 משבצות שאליהן הוא יכול לזוז במקום 8 במיקום מיטבי.
'לטמון מלכודת': להשתמש ברגלִים (חיילים) כפתיונות.
הסבר: כך ניתן לפתות את היריב מחוץ ל'אזור הנוחות' של
להיות סבלניים מספיק.
הסבר: לא למהר יותר מדי, סבלנות. עדיף לחשוב קצת ולנסות לצפות את מהלכי הידיב העתידיים, כך ניתן לתפוס אותו כשיגיע לשם או לאבטח את הכלים שלך מהתקפות.

לחיצה על כפתור "לבטל" תבטל את את המהלך האחרון, ולחיצה על כפתור "עשה שוב" תבצע שוב מהלך שבוטל. כדי לבטל את כל המהלכים, לחצו על כפתור "לבטל" למשך 3 שניות.

תודות: המנוע למשחק השח הוא ‎ p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
ספור את הפריטים
icon enumerate.svg difficulty level 2
screenshot enumerate

math numeration enumerate

Thib ROMAIN & Timothée Giet

תאור: למקם את הפריטים בצורה הטובה ביותר כדי לספור אותם.

דרישות מקדימות: ספירה בסיסית.

מטרה: תרגול בספירה.

הוראות: ראשית, לסדר היטב את הפריטים כך שניתן יהיה לספור אותם. שנית, לבחור את הפריט שעליו רוצים לענות באזור העליון השמאלי. לרשום את התשובה באמצעות המקלדת.

שליטה במקלדת
 • חץ למעלה: לבחור את הפריט הבא
 • חץ למטה: לבחור את הפריט הקודם
 • ספרות: להקליד את התשובה שלך לפריט הנבחר
 • אנטר: לאשר את התשובה שלך (אם האפשרות 'לאשר תשובות' מכוונת ל'כפתור OK')
ספירת ניחושים
icon guesscount.svg difficulty level 3
screenshot guesscount

math arithmetic guesscount

Rahul Yadav & Timothée Giet

תאור: לנחש את הביטוי החשבוני ולהזיז את המרצפות כדי שהתוצאה תהיה זהה לספירת ניחושים.

דרישות מקדימות: ידע של סימנים חשבוניים.

מטרה: אינטואיציה ואימון של חישובים כמו-חשבונאיים.

הוראות: לגרור את המספרים המתאימים והסימנים לתיבות כדי להשיג את את המספר לניחוש שבהוראות.
עכבר לתינוקות
icon baby_mouse.svg difficulty level 1
screenshot baby_mouse

computer mouse baby_mouse

Mariam Fahmy & Timothée Giet

תאור: להזיז את העכבר או לגעת במסך ולצפות בתוצאות.

דרישות מקדימות: שימוש בעכבר.

מטרה: מספק משוב אודיו-ויזואלי כשמשתמשים בעכבר כדי לעזור לילדים קטנים לגלות את השימוש בו.

הוראות: למסך זה 3 חלקים:
 • העמודה השמאלית ביותר מכילה 4 ברווזים, הקשה על אחד מהם תפיק צליל והנפשה.
 • האזור המרכזי מכיל ברווז כחול, הזזה של העכבר או ביצוע של מחוות גרירה על מסך מגע גורם לברווז לזוז.
 • אזור החיצים, לחיצה על אחד מהם גורם לברווז הכחול לזוז בכיוון המתאים.
לחיצה (קליק) פשוט באזור המרכזי מציג סימן במקום הלחיצה.
עליכם לאזן את המאזניים
icon scalesboard.svg difficulty level 2
screenshot scalesboard

math measures scalesboard

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: למקם משקולות כדי לאזן את המאזניים.

מטרה: חשבון מעשי, חישוב משקל.

הוראות: כדי לאזן את המאזניים, להזיז משקולות לצד השמאלי או הימני (בשלב מתקדם יותר). ניתן לסדר את המשקולות בכל סדר.
ערבוב צבע
icon color_mix.svg difficulty level 4
screenshot color_mix

sciences experiment color color_mix

Stephane Mankowski & Timothée Giet

תאור: לגלות ערבוב צבעים.

מטרה: לערבב את צבעי היסוד ולהתאם אותם לצבע נתון.

הוראות: פעילות זו מלמדת איך עירבוב של צבעים ראשוניים עובד (עירבוב מחסיר).

צבע ודיו בולעים צבעים שונים מתוך האור שפוגע בהם ומפחיתים אותם ממה שרואים. ככל שמוסיפים יותר דיו, הוא בולע יותר אור והצבע שנוצר נעשה כהה יותר. נוכל לערבב שלושה צבעי בסיס בלבד כדי ליצור צבעים חדשים רבים. צבעי הבסיס לדיו הם ציאן (גוון מסויים של כחול), מג'נטה (גוון מסויים של ורוד), וצהוב.

לשנות את הצבע על ידי הזזה של המַחְלֵק על שפורפרות הצבע או על ידי לחיצה על כפתורי ה+ וה-. אז ללחוץ על כפתור הOK כדי לאשר את התשובה.
ערבוב צבעי אור
icon color_mix_light.svg difficulty level 4
screenshot color_mix_light

sciences experiment color color_mix_light

Stephane Mankowski & Timothée Giet

תאור: לגלות ערבוב צבעים פשוט.

מטרה: לערבב את צבעי היסוד ולהתאם אותם לצבע נתון.

הוראות: פעילות זו מלמדת איך עירבוב של צבעי אור עובד (עירבוב מוסיף).

ערבוב צבעי אור זה בדיוק ההפך מלערבב צבעי דיו. ככל שמוסיפים יותר אור צבע המטרה הופך בהיר יותר. צבעי האור הבסיסיים הם אדום, ירוק וכחול.

לשנות את הצבע על ידי הזזה של המַחְלֵק על שפורפרות הצבע או על ידי לחיצה על כפתורי ה+ וה-. אז ללחוץ על כפתור הOK כדי לאשר את התשובה.
פאזל
icon paintings.svg difficulty level 1
screenshot paintings

discovery arts puzzle paintings

Pulkit Gupta & Timothée Giet

תאור: לגרור ולשחרר את החתיכות כדי לבנות מחדש את הציורים המקוריים.

דרישות מקדימות: הפעלת העכבר: הזזה, גרירה ושחרור.

מטרה: תפיסה מרחבית.

הוראות: לגרור את החתיכות למיקום הנכון כדי לבנות מחדש את הציור.
פיענוח נתיב
icon path_decoding.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding

discovery logic path_decoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

תאור: לעקוב אחרי ההוראות הנתונות כדי לעזור לטוקס להגיע למטרה.

הוראות: ללחוץ על המשבצות כדי להזיז את טוקס לפי ההוראות הנתונות.

ההוראות הן מוחלטות, הן אינן תלויות בכיוון הנוכחי של טוקס.
פיענוח נתיב יחסי
icon path_decoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding_relative

discovery logic path_decoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

תאור: לעקוב אחרי ההוראות הנתונות כדי לעזור לטוקס להגיע למטרה.

הוראות: ללחוץ על המשבצות כדי להזיז את טוקס לפי ההוראות הנתונות.

ההוראות הן יחסיות לכיוון הנוכחי של טוקס.

זה אומר שלמעלה מזיז קדימה, למטה מזיז אחורה, שמאלה מזיז לצד השמאלי של טוקס וימינה מזיז לצד הימני של טוקס.
פעילות מסילות רכבת
icon railroad.svg difficulty level 1
screenshot railroad

discovery logic railroad

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

תאור: לבנות מחדש את דגם הרכבת בחלקו העליון של המסך.

מטרה: אימוני זכרון.

הוראות: רכבת מוצגת למספר שניות. לבנות אותה מחדש בראש המסך על ידי גרירת החלקים המתאימים. להסיר חלק מאזור התשובות על ידי גרירה שלו למטה.

מקשי שליטה:
 • חיצים: לנווט באזור הדוגמא ובאזור התשובה
 • רווח: להוסיף פריט מהדוגמאות לאזור התשובה או להחליף שני פריטים באזור התשובה
 • דליט (מחיקה) או בקספייס: למחוק את הפריט הנבחר מאזור התשובה
 • 2. אנטר (הכנס) כדי להגיש את התשובה
פעילות ציור פשוטה
icon simplepaint.svg difficulty level 1
screenshot simplepaint

fun simplepaint

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: ליצור את הציור שלך.

מטרה: להגביר יכולות יצירתיות.

הוראות: לבחור צבע ולצייר ריבוע כפי שברצונך ליצור ציור.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: לצבוע
 • טאב: להחליף בין בוחר הצבעים ואזור הצביעה
פקק תנועה- משחק הזזת בלוקים
icon traffic.svg difficulty level 2
screenshot traffic

discovery logic traffic

Holger Kaelberer & Timothée Giet

תאור: להוציא את האוטו האדום ממגרש החניה דרך השער בצד ימין.

הוראות: המכוניות מסומנות בצבעים שונים. הן יכולות לנוע רק בקווים ישרים, לפי הכיוון בו הן נמצאות. עליך לפנות את המכוניות האחרות כך שהמכונית האדומה תוכל לצאת דרך השער בצד ימין.

תודות:
 • "Car Start Engine" by henrique85n, (https://freesound.org/people/henrique85n/sounds/160442/), CC BY 3.0, extract
צביעת גראפים
icon graph-coloring.svg difficulty level 1
screenshot graph-coloring

discovery logic graph-coloring

Akshat Tandon & Timothée Giet

תאור: לבחור צורה לכל נקודה כך ששתי נקודות מחוברות לא יהיו אותו דבר.

דרישות מקדימות: היכולת להבחין בין צורות/צבעים, חוש מיקום.

מטרה: ללמוד להבחין בין צורות וצבעים שונים. ללמוד על מיקום יחסי.

הוראות: למקם צורות/צבעים על הגרף כך שלשתי נקודות שכנות לא יהיה אותו צבע. לבחור נקודה ואז לבחור פריט מהרשימה כדי למקם אותו על הנקודה.

שליטה במקלדת
 • חיצים שמאלה וימינה: לנווט
 • רווח: לבחור פריט
צבעים
icon colors.svg difficulty level 1
screenshot colors

reading color vocabulary colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: ללחוץ על הצבע הנכון.

דרישות מקדימות: זיהוי צבעים.

מטרה: פעילות זו מלמדת על מספרים זוגיים ואי-זוגיים.

הוראות: להקשיב לשם הצבע ולהקיש על הברווז המתאים.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: לבחור תשובה
 • טאב: לחזור על השאלה
צבעים מתקדמים
icon advanced_colors.svg difficulty level 6
screenshot advanced_colors

reading colors vocabulary advanced_colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לבחור את הפרפר בצבע הנכון.

דרישות מקדימות: לקרוא.

מטרה: ללמוד לזהות צבעים בלתי-רגילים.

הוראות: מיד תראו פרפרים מרקדים בצבעים שונים ושאלה. עליכם למצוא את הפרפר הנכון וללחוץ עליו.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח או אנטר: לבחור את הפריט
קופסת איזון
icon balancebox.svg difficulty level 2
screenshot balancebox

mobile fun balancebox

Holger Kaelberer & Timothée Giet

תאור: נווט את הכדור לדלת באמצעות הטייה של הקופסה.

מטרה: אימון של פעילויות מוטוריות וספירה בסיסית.

הוראות: לנווט את הכדור לדלת. להזהר שלא לגרום לו ליפול לחורים. כפתורי מגע ממוספרים בקופסה צריכים להילחץ לפי הסדר הנכון כדי לפתוח את הדלת. אפשר להזיז את הכדור באמצעות הטייה של המכשיר הנייד. במחשבים להשתמש במקשי החיצים לדמות הטייה.

בתפריט ההגדרות של הפעילות אפשר לבחור בין אוסף שלבים בסיסיים 'מקוריים' ואחד שאפשר להגדיר בעצמך ('משתמש/ת'). כדי ליצור אוסף שלבים, לבחור את שלב ה'משתמש/ת' ולהתחיל את עורך השלבים האמצעות לחיצה על הכפתור המתאים.

בעורך השלבים ניתן ליצור את השלבים שלך. לבחור אחד מכלי העריכה בצד כדי לשנות את מפת התאים של השלב שפעיל כרגע בעורך.
 • איקס: למחוק מפת תאים לגמרי
 • קיר אופקי: להוסיף/להסיר קיר אופקי בצידו התחתון של התא
 • קיר אנכי: להוסיף/להסיר קיר אניכי בצידו הימני של התא
 • חור: להוסיף/להסיר חור בתא
 • כדור: לסמן את נקודת ההתחלה של הכדור
 • דלת: לסמן את מיקומה של הדלת
 • מגע: להוסיף/להסיר כפתור מגע. בעזרת קופסת-הסיבוב אפשר לקבוע את ערכם של כפתורי המגע. לא ניתן להציב ערך כלשהו יותר מפעם אחת על המפה.
כל הכלים (מלבד כלי המחיקה) משנים את המטרה המתאימה להם בתא שנלחץ: ניתן למקם פריט באמצעות לחיצה על התא הריק ובאמצעות לחיצה חוזרת על אותו תא עם אותו כלי אפשר להסיר את הפריט.

אפשר לבחון שלבים שערכת על-ידי לחיצה על כפתור 'ניסוי' בצידו של העורך. אפשר לחזור ממצב ניסוי על-ידי לחיצה על כפתור הבית על הלוח או לחיצה על מקש אסקייפ (Esc) במקלדת או על מקש ה'חזור' במכשיר הנייד.

בעורך אפשר לשנות את השלב שנערך כרגע באמצעות כפתורי החיצים על הלוח. אפשר לחזור לערוך את השלב הנוכחי בעורך ולנסות אותו שוב אם צריך.כשהשלב הסתיים אפשר לשמור אותו לקובץ על ידי לחיצה על כפתור 'שמור' בצד.

כדי לחזור להגדרות הפעילות ללחוץ על כפתור הבית על הלוח או 'אסקייפ' (Esc) במקלדת או 'אחורה' בנייד.

לסיום, כדי לטעון את ערכת השלב, ללחוץ על כפתור 'לטעון שלבים שמורים'.
קידוד נתיב
icon path_encoding.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding

discovery logic path_encoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

תאור: להזיז את טוקס לאורך המסלול כדי להגיע למטרה.

הוראות: להשתמש במקשי החיצים כדי להזיז את טוקס לאורך המסלול עד שהוא מגיע למטרה.

ההוראות הן מוחלטות, הן אינן תלויות בכיוון הנוכחי של טוקס.

שליטה באמצעות המקשים:
 • חיצים: כיוונים
קידוד נתיב יחסי
icon path_encoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding_relative

discovery logic path_encoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

תאור: להזיז את טוקס לאורך המסלול כדי להגיע למטרה.

הוראות: להשתמש במקשי החיצים כדי להזיז את טוקס לאורך המסלול עד שהוא מגיע למטרה.

ההוראות הן יחסיות לכיוון הנוכחי של טוקס.

זה אומר שלמעלה מזיז קדימה, למטה מזיז אחורה, שמאלה מזיז לצד השמאלי של טוקס וימינה מזיז לצד הימני של טוקס.

שליטה באמצעות המקשים:
 • חיצים: כיוונים
רצף מספרים
icon number_sequence.svg difficulty level 2
screenshot number_sequence

math numeration number_sequence

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

תאור: לגעת במספרים בסדר הנכון.

מטרה: לספור.

הוראות: לצייר את התמונה באמצעות הקשה על כל מספר בסדר הנכון.
שוויון גנומצ'
icon gnumch-equality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-equality

math arithmetic gnumch-equality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

תאור: להוביל את זולל האותיות לביטוי ששווה למספר בתחתית המסך.

מטרה: תרגול חיבור, חיסור וכפל.

הוראות: להוביל את זולל האותיות לביטוי ששווה למספר בתחתית המסך.

אם יש מקלדת, אפשר להשתמש במקשי החיצים כדי לזוז וללחוץ על רווח כדי לבלוע מספר. עם עכבר אפשר ללחוץ על הקוביה ליד השחקן כדי לזוז וללחוץ שוב כדי לבלוע מספר. עם מסך-מגע אפשר לשחק כמו עם עכבר או להחליק בכל מקום בכיוון שאליו רוצים לזוז והקשה כדי לבלוע מספר.

לשים לב ולהימנע מטרוגלים.

שליטה במקלדת
 • חיצים: לנווט
 • רווח: לבלוע את המספרים
שימוש במשלים ל־‏10
icon tens_complement_use.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_use

math arithmetic tens_complement_use

Samarth Raj , Johnny Jazeix & Timothée Giet

תאור: להשתמש במשלים ל־10 כדי לפשט את החישוב.

דרישות מקדימות: מספרים מ־0 עד 50 וחיבור.

מטרה: ללמוד שימוש מעשׂי במשלים ל־10.

הוראות: להפריד את פעולות החיבור כדי ליצור זוגות מספרים המשלימים ל־10 בתוך כל זוג סוגריים. לבחור מספר מהרשימה, ואז לבחור מקום ריק באחת הפעולות כדי להעביר את המספר לשם.
כשכל השורות יהיו מלאות, לחצו על OK כדי לבדוק את התשובות. אם חלק מהתשובות אינן נכונות, יופיע לידן סימן X. כדי לתקן את השגיאות, לחצו על המספרים השגויים כדי להסירם, וחזרו על הצעדים הקודמים.
שם התו
icon note_names.svg difficulty level 4
screenshot note_names

discovery music note_names

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

תאור: ללמוד לקרוא בשם לתווים, במפתח פה וסול.

מטרה: כדי לפתח הבנה טובה של מיקום התווים ושמות מקובלים. כדי להתכונן לפעילות 'נגינה בפסנתר' ו'הלחנה בפסנתר'.

הוראות: לזהות נכון את התווים ולהשיג ציון 100 כדי להשלים את השלב.
שעשועי ברייל
icon braille_fun.svg difficulty level 6
screenshot braille_fun

reading braille letters braille_fun

Arkit Vora & Timothée Giet

תאור: להתאמן באותיות ברייל.

דרישות מקדימות: האלף-בית של הברייל.

הוראות: ליצור את תא הברייל לאותיות שבכרזה. אפשר להציץ בלוח הברייל באמצעות לחיצה על תא הברייל הכחול אם יש צורך בעזרה.

שליטה במקלדת
 • רווח: לפתוח או לסגור את לוח הברייל
תרגל חיבור בעזרת משחק קליעה למטרה
icon target.svg difficulty level 2
screenshot target

math addition arithmetic target

Bruno Coudoin & Timothée Giet

תאור: לפגוע במטרה ולספור את הנקודות שלך.

דרישות מקדימות: יכולת להזיז את העכבר, יכולת לקרוא מספרים ולספור עד 15 לשלב הראשון.

מטרה: לקלוע חיצים למטרה וספור את התוצאה שלך.

הוראות: לבדוק את המהירות והכיוון של המטרה ואז ללחוץ עליה כדי לשגר חץ. כשכל החיצים נזרקו, צריך לספור את התוצאה. להקיש את התוצאה עם המקלדת.