Žaidimų vaizdai

GCompris pagrindinis meniu
screenshot root

administration root

Aprašymas: Pamokėlę pradėk ant jos paspausdamas.

Reikalingi įgūdžiai: Kai kurios pamokėlės yra kaip lavinamieji žaidimai.

Tikslas: Gcompris yra kokybiškas mokomųjų (edukacinių) programų rinkinys, kurį sudaro daugybė pamokėlių 3–12 metų vaikams.

Žinynas: Pasirink piktogramą, ir pradėk pamokėlę arba pažiūrėk pamokėlių sąrašą šioje pamokėlių kategorijoje
Ekrano apačioje yra GCompris valdymo juosta. Gali paslėpti arba parodyti juostą paliesdamas jos „inkarą“.

Valdymo juostoje rodomos šios piktogramos:
(rodomos tik tos piktogramos, kurių reikia esamai pamokėlei)
 • Namelis – Išeiti iš pamokėlės, grįžti į menu (Ctrl+W arba Esc mygtukai)
 • Rodyklės kairėn-dešinėn – Rodo dabartinį lygį. Paspaudęs pasirinksi kitą lygį
 • Lūpos – Pakartoja klausimą (garsą)
 • Klaustuko ženklas – Pagalba
 • Pakartoti (reload) – Pradėk pamokėlę vėl nuo pradžios
 • Įrankis – Nustatymų meniu
 • Trys brūkšneliai – konkrečios pamokėlės nustatymai
 • G – Apie GCompris
 • Išjungimo mygtukas – Išeiti iš GCompris (Ctrl+Q)
Žvaigždutės nurodo tinkamą amžiaus grupę kiekvienam žaidimui:
 • 1, 2 ar 3 geltonos žvaigždutės – nuo 3 iki 7 metų vaikams
 • 1, 2 ar 3 raudonos žvaigždės – nuo 7 metų ir vyresniems
Jei užduoties piktogramoje yra dvi skirtingos žvaigždžių piktogramos, pirmoji rodo mažiausią, o antroji – didžiausią užduoties sudėtingumą.

Valdymas klavišais:
 • Ctrl+B: Parodyti ar paslėpti valdymo mygtukų juostą
 • Ctrl+F: Perjungti į viso ekrano režimą ir atvirkščiai
 • Ctrl+S: Parodyti ar paslėpti pamokėlių skyrių (kategorijų) juostą
Abėcėlės seka
icon alphabet-sequence.svg difficulty level 2
screenshot alphabet-sequence

reading letters alphabet-sequence

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Nuskraidink sraigtasparnį prie debesėlių abėcėlės tvarka.

Reikalingi įgūdžiai: Gali atpažinti raides.

Tikslas: Abėcėlės seka.

Žinynas: Sugauk abėcėlės raides. Klaviatūros rodyklių pagalba valdyk malūnsparnį. Liečiamame ekrane paliesk vietą, kur turi nuskristi malūnsparnis. Turi arba prisiminti raidę, kurią nori sugauti, arba pažiūrėk į apatinį dešinį kampą.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: judina sraigtasparnį
Analoginė elektra
icon analog_electricity.svg difficulty level 6
screenshot analog_electricity

sciences experiment analog_electricity

Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Aprašymas: Kurk veikiančią analoginę elektrinę schemą.

Reikalingi įgūdžiai: Reikia turėti žinių apie elektrą pagrindus.

Tikslas: Kurti analoginę elektrinę schemą veikiančią realiu laiku.

Žinynas: Elektronikos komponentus imk iš įrankinės kairėje ir tempk jas į darbinę sritį. Šioje srityje gali perkelti komponentus juos tempdamas. Komponento ar laido pašalinimui pasirink trynimo įrankį iš įrankių pasirinkimo srities viršaus ir tada paspausk ant norimo pašalinti komponento ar laido. Spustelk ant detalės (komponento). Jei nori ją pasukti – paspausk ant apskritimo rodyklės mygtukų įrankių juostoje. Norėdamas sužinoti daugiau apie detalę – paspausk ant info (i) piktogramos įrankių juostoje. Spustelk jungiklį, jei nori jį įjungti ar išjungti. Gali pakeisti reostato varžą, stumdydamas jo slankiklį. Dviejų elementų kontaktus sujungsi spustelėjęs ant pirmo kontakto, o tada ant kito kontakto. Kontakto pasirinkimą panaikinsi spustelėjęs ant tuščios srities. Sugedusią lemputę ar šviesos diodą pataisysi atjungęs juos nuo elektros grandinės, o tuomet spusteldamas ant jų. Schemos būklė atsinaujina nuo bet kurio naudotojo veiksmo.

Kreditas: Elektronikos (elektros grandinės) modeliavimo programa sukurta edX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.
Apkeisk dešimties dėmenis
icon tens_complement_swap.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_swap

math arithmetic tens_complement_swap

Samarth Raj & Timothée Giet

Aprašymas: Apkeisk skaičius, kad sukurtum poras, lygias dešimt.

Reikalingi įgūdžiai: Skaičiai nuo 1 iki 30 ir sudėties veiksmai.

Tikslas: Išmok naudoti dešimties dėmenis, kad supaprastintum skaičių išdėstymą veiksme.

Žinynas: Sukurk poras skaičių, lygių dešimt. Pasirinkęs vieną skaičių, pasirink kitą to paties veiksmo skaičių, kad apkeistum juos vietomis. Kai visos eilutės bus užbaigtos, paspausk „OK“ mygtuką, kad pateiktum savo atsakymus. Jeigu kai kurie atsakymai bus neteisingi, bus parodytas kryžiukas prie atitinkamos eilutės. Ištaisęs klaidas, gali vėl paspausti „OK“ mygtuką.
Aritmetinė spėlionė
icon guesscount.svg difficulty level 3
screenshot guesscount

math arithmetic guesscount

Rahul Yadav & Timothée Giet

Aprašymas: Atspėk algebrinį reiškinį ir nutempk skaičius ir veiksmų ženklus į tinkamas vietas, kad gautum nurodytą rezultatą.

Reikalingi įgūdžiai: Aritmetinių veiksmų žinios.

Tikslas: Intuicija ir algebrinių skaičiavimų praktika.

Žinynas: Nutempk tinkamus skaičius ir matematinių veiksmų ženklus į stačiakampius, kad gautum skaičių, kuris nurodytas „Rezultate“.
Atimties žaidimas atminčiai lavinti
icon memory-math-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus

math memory arithmetic memory-math-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Rask kortas su atitinkamų atimties veiksmų atsakymu.

Reikalingi įgūdžiai: Žinoti apie atimties veiksmus.

Tikslas: Mokytis atimties veiksmų.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia atimties veiksmą arba rezultatą. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Atimties žaidimas atminčiai lavinti prieš Tuksą
icon memory-math-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Rask kortas su atitinkamų atimties veiksmų atsakymu greičiau už pingviną Tuksą.

Reikalingi įgūdžiai: Žinoti apie atimties veiksmus.

Tikslas: Mokytis atimties veiksmų.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia atimties veiksmą arba rezultatą. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Atkurk mozaiką
icon mosaic.svg difficulty level 1
screenshot mosaic

puzzle mosaic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Padėk kiekvieną daiktą į tą pačią vietą, kaip parodyta pavyzdyje.

Žinynas: Pasirink paveikslėlį, tada spustelk ant tuščio langelio.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: judėti lauko viduje
 • Tarpas ar Enter: pasirink arba padėk elementą
 • Tab: naršyk tarp daiktų sąrašo ir mozaikos
Atminties lavinimo žaidimas su paveikslėliais prieš Tuksą
icon memory-tux.svg difficulty level 1
screenshot memory-tux

fun memory memory-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Surask vienodas kortas greičiau už Tuksą.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti naudotis pele.

Tikslas: Lavink atmintį ir pašalink visas kortas.

Žinynas: Rodomos užverstos kortos. Kiekvienos kortos kitoje pusėje yra paveikslėlis. Kiekviena korta turi kortą dvynę tokiu pačiu paveikslėliu. Paspaudus ant kortos, ji atsiverčia. Vienu metu galima atversti tik dvi kortas. Prisimink, kur slepiasi koks paveikslėlis ir surask kortą dvynę. Atidengus dvi vienodas kortas, jos pradingsta.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Atrask Brailio rašto sistemą
icon braille_alphabets.svg difficulty level 5
screenshot braille_alphabets

reading letters braille braille_alphabets

Arkit Vora & Timothée Giet

Aprašymas: Išmok ir atsimink Brailio rašto sistemą.

Tikslas: Susipažinti su Brailio rašto sistema.

Žinynas: Ekranas turi 3 sritis: interaktyvią Brailio ženklo sritį, užduoties sritį kur nurodomas simbolis (raidė) atkartojimui, o viršuje Brailio simbolių žinyną. Kiekviename lygyje mokoma 10 simbolių. Atkurk prašomą simbolį interaktyviame Brailio rašto langelyje.

Brailio simbolių žinyną gali atidaryti spustelėdamas mėlyną Brailio rašto langelio piktogramą ekrano apačioje dešinėje.

Valdymas klavišais:
 • Skaitmenys: nuo 1 iki 6 pažymėk / panaikink atitinkamus taškus
 • Tarpas: Parodyti ar paslėpti Brailio simbolių žinyną
Atrask Morzės abėcėlę
icon morse_code.svg difficulty level 3
screenshot morse_code

reading letters morse_code

Souradeep Barua , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Išmok bendrauti naudodamas tarptautinę Morzės abėcėlę.

Reikalingi įgūdžiai: Žinios apie abėcėles ir skaitmenis.

Tikslas: Tu turi išsiųsti bei gauti raides ir skaitmenis tarptautinės Morzės abėcėlės pagalba.

Žinynas: Tavęs bus paprašyta arba išsiųsti žinutę Morzės abėcėlės pagalba, arba išversti gautą žinutę iš Morzės abėcėlės į raides ar skaitmenis. Gali išmokti Morzės abėcėlę iš vertimo lapo, kuriame surašyti kiekvienos raidės ir skaitmens atitikmenys.
Atsinaujinanti energija
icon renewable_energy.svg difficulty level 4
screenshot renewable_energy

sciences experiment renewable_energy

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Aprašymas: Tuksas grįžo iš žvejybos. Įjunk elektros gamybos bei ją naudojančius įrenginius, kad jo namuose užsidegtų šviesa.

Tikslas: Išmok apie atsinaujinančia energija pagrįstą elektros gamybos sistemą.

Žinynas: Paspausk ant skirtingų veikiančių elementų: saulės, debesies, užtvankos, saulės kolektorių, vėjo jėgainės ir transformatorių, kad aktyvuotum visą elektros sistemą. Kai sistema yra įjungta, o Tuksas namie, įjunk šviesos mygtuką jam. Kad laimėtum, tau reikia įjungti visus elektrą naudojančius prietaisus, kol veikia visi generatoriai.
Atspėk skaičių
icon guessnumber.svg difficulty level 3
screenshot guessnumber

math numeration guessnumber

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Aprašymas: Padėk Tuksui pabėgti iš olos atspėdamas paslėptą skaičių.

Reikalingi įgūdžiai: Skaičiai.

Žinynas: Skaityk patarimus, kurie nurodo, kokiame intervale yra ieškomas skaičius. Skaičių įrašyk laukelyje viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Tau praneš ar įrašei per didelį ar per mažą skaičių. Tada bandyk kitą skaičių kol išsiaiškinsi ieškomą. Atstumas nuo pingvino Tukso iki išėjimo dešinėje nurodo, kiek jūsų spėjimas toli nuo ieškomo skaičiaus. Ar jūsų įrašytas skaičius yra didesnis, ar mažesnis už ieškomą pamatysite pagal tai ar pingvinas Tuksas yra aukščiau, ar žemiau įsivaizduojamos centrinės linijos.

Valdymas klavišais:
 • Skaitmenys: skaičių įrašymui
 • Backspace (panaikinti): ištrina skaičių
Aukso kasimas
icon mining.svg difficulty level 1
screenshot mining

computer mouse mining

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Naudok pelės ratuką, kad priartėtum prie akmenų sienos ir ieškotum aukso grynuolių.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti judinti ir spaudinėti pelę.

Tikslas: Išmok pritraukti ir atitolinti pelės ratuku arba dviejų pirštų judesiu.

Žinynas: Pažiūrėjus į uolą, kažkur galima pamatyti žėrėjimą. Judėk link šio blizgesio naudodamas pelės ratuką arba priartinimo gestą, kad priartintum. Kai pasieksi didžiausią mastelį, blizgesio vietoje pasirodys aukso grynuolis. Spustelėk aukso grynuolį, kad jį pasiimtum.

Paėmęs grynuolį, naudok pelės ratuką arba dviejų pirštų judesį, kad vėl atsitrauktum. Kai pasieksi mažiausią mastelį, pasirodys dar viena kibirkštis, rodanti kitą aukso grynuolį. Prisirink pakankamai grynuolių, kad užbaigtum lygį.

Vagonėlis apatiniame dešiniajame ekrano kampe rodo jau surinktų grynuolių skaičių ir bendrą šiame lygmenyje surinktų grynuolių skaičių.

Kreditas: Dėkojame „Tuxpaint“ komandai, kuri pateikė šiuos garsus pagal GPL:
 • realrainbow.ogg – pasigirsta, kai atsiranda naujas aukso grynuolis
 • metalpain.wav – pakoreguotas ir naudojamas, kai surenkamas aukso grynuolis
Brailio pramogos
icon braille_fun.svg difficulty level 6
screenshot braille_fun

reading braille letters braille_fun

Arkit Vora & Timothée Giet

Aprašymas: Išmok rašyti raides Brailio raštu.

Reikalingi įgūdžiai: Žinoti Brailio abėcėlės simbolius.

Žinynas: Sudaryk brailio simbolio kodą elemente centre. Patikrink pagal Brailio simbolių lentelę paspausdamas ant mėlyno brailio elemento mygtuko, jei reikia pagalbos.

Valdymas klavišais:
 • Tarpas: Parodyti ar paslėpti Brailio simbolių žinyną
Calcudoku
icon calcudoku.svg difficulty level 4
screenshot calcudoku

math arithmetic calcudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Išspręsk Calcudoku.

Reikalingi įgūdžiai: Dėlionę pabaigti reikės kantrybės ir aritmetinių gebėjimų.

Tikslas: Skaičiuodamas ugdyk savo loginio mąstymo įgūdžius: duomenų susiejimą, dedukciją ir erdvinį mąstymą.

Žinynas: Naudodamas kairįjį pelės klavišą, sudėk skaičius į kvadratėlius lentelėje. Aptvarai, pažymėti paryškintomis linijomis, turi vieną arba daugiau kvadratėlių. Sudėliok skaičius taip, kad reiškinio iš aptvaruose esančių skaičių rezultatas būtų lygus skaičiui, kuris nurodytas vieno iš langelių viršuje. Reiškinys sudaromas panaudojus langelio viršuje esantį matematinį ženklą tarp kiekvieno aptvaro skaičiaus. Joks skaičius negali pasikartoti eilutėje ar stulpelyje.
Chronologija
icon chronos.svg difficulty level 1
screenshot chronos

sciences history chronos

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Nutempk daiktus į tinkamą vietą kad sukurtum istoriją.

Reikalingi įgūdžiai: Papasakoti trumpą istoriją.

Tikslas: Surikiuot piešinius tokia tvarka, kad sukurtum pasakojimą.

Žinynas: Pasirink piešinius kairėje ir nutempk juos ant raudonų taškų tinkama tvarka. Tada paspausk mygtuką OK, kad patvirtintum atsakymą.

Kreditas: Mėnulio nuotraukos autorinės teisės priklauso NASA. Transportavimo vaizdų autorinės teisės priklauso Franckui Doucetui. Transportavimo datos iš <https://www.wikipedia.org>.
Dalmenų kramtukas
icon gnumch-factors.svg difficulty level 5
screenshot gnumch-factors

math arithmetic gnumch-factors

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Aprašymas: Nuvesk Skaičių Čepsių prie visų daugiklių to skaičiaus, kurį matai ekrano apačioje.

Tikslas: Sužinok apie kartotinius ir daugiklius.

Žinynas: Skaičiaus dalikliai yra visi skaičiai, iš kurių tas skaičius dalinasi be liekanos. Pavyzdžiui, skaičiaus 6 dalikliai yra 1, 2, 3 ir 6. 4 nėra skaičiaus 6 daliklis, nes 6 negali būti padalinti į 4 lygias dalis. Jei vienas skaičius yra antro skaičiaus kartotinis, tai antrasis skaičius yra pirmojo skaičiaus daliklis. Kartotiniai yra tarsi šeimos, o dalikliai yra žmonės tose šeimose. Taigi 1, 2, 3 ir 6 tinka 6 šeimai, bet 4 priklauso kitai šeimai.

Jei yra klaviatūra, gali naudoti rodyklių klavišus vaikščiojimui ir tarpo klavišą skaičiaus surijimui. Jei naudoji pelę ar liečiamą ekraną, spausk šalia kramtuko toje pusėje, kur nori eiti, o priėjęs norimą skaičių, jį sukramtysi tiesiog paspaudęs ant kramtuko.

Pasirūpink, kad išvengtum Troglų.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: praryk skaičius
Dalybos žaidimas atminčiai lavinti
icon memory-math-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div

math memory arithmetic memory-math-div

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Rask kortas su atitinkamų dalybos veiksmų atsakymu.

Reikalingi įgūdžiai: Dalybos veiksmai

Tikslas: Mokytis dalybos veiksmų.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia dalybos veiksmą arba rezultatą. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Dalybos žaidimas atminčiai lavinti prieš Tuksą
icon memory-math-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div-tux

math memory arithmetic memory-math-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Rask kortas su atitinkamų dalybos veiksmų atsakymu greičiau už pingviną Tuksą.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti dalybos veiksmą.

Tikslas: Mokytis dalybos veiksmų.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia dalybos veiksmą arba rezultatą. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Daugybos ir dalybos atminties žaidimas prieš Tuksą
icon memory-math-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Atversk korteles. kad veiksmo rezultatas ant vienos kortelės atitiktų skaičių ant kitos, žaisdamas prieš Tuksą.

Reikalingi įgūdžiai: Daugyba, dalyba.

Tikslas: Mokytis daugybos ir dalybos.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia daugybos ar dalybos veiksmą arba rezultatą. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Daugybos ir dalybos žaidimas atminčiai lavinti
icon memory-math-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div

math memory arithmetic memory-math-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Atversk korteles. kad veiksmo rezultatas ant vienos kortelės atitiktų skaičių ant kitos.

Reikalingi įgūdžiai: Daugyba, dalyba.

Tikslas: Mokytis daugybos ir dalybos.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia daugybos ar dalybos veiksmą arba rezultatą. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Daugybos žaidimas atminčiai lavinti
icon memory-math-mult.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult

math memory arithmetic memory-math-mult

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Versk kortas ir rask daugybą atitinkančius skaičius.

Reikalingi įgūdžiai: Daugybos lentelė.

Tikslas: Mokykis daugybos veiksmų.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia daugybos veiksmą arba rezultatą. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Daugybos žaidimas atminčiai lavinti prieš Tuksą
icon memory-math-mult-tux.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Versk kortas ir rask daugybą atitinkančius skaičius greičiau nei Tuksas.

Reikalingi įgūdžiai: Daugybos lentelė.

Tikslas: Mokykis daugybos veiksmų.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia daugybos veiksmą arba rezultatą. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Dažų maišymas
icon color_mix.svg difficulty level 4
screenshot color_mix

sciences experiment color color_mix

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Aprašymas: Atrask spalvotų dažų maišymą.

Tikslas: Sumaišyti pirmines spalvas pateiktai spalvai išgauti.

Žinynas: Šioje pamokėlėje sužinosi, kaip veikia pagrindinių dažų spalvų maišymas (substraktyvusis maišymas sugeriant šviesą).

Ši pamokėlė moko, kaip maišyti pirmines dažų spalvas (maišymas sugeriant šviesą).

Dažų atveju, rašalas arba dažai sugeria įvairias krentančios šviesos spalvas, pašalindamas šviesą iš matomos spalvos. Juo daugiau pridedame dažų ar rašalo, juo daugiau šviesos yra sugeriama, taigi, vis tamsesnė tampa maišoma spalva. Pakanka sumaišyti tik tris pirmines spalvas, kad gauti daug naujų spalvų. Pirminės dažų ar rašalo spalvos yra žalsvai mėlyna (specialus mėlynos atspalvis), rausvai raudona (specialus rausvos atspalvis) ir geltona.

Pakeisk spalvą judindamas slankiklius ant dažų tūbelių arba spustelėdamas mygtukus + ir -. Tada spustelėk mygtuką OK, kad patvirtintum savo atsakymą.
Derantys daiktai
icon babymatch.svg difficulty level 1
screenshot babymatch

reading vocabulary babymatch

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Nutempk daiktą prie jam tinkančio.

Reikalingi įgūdžiai: Kultūriniai skirtumai.

Tikslas: Motorikos koordinacija. Sąvokų derinimas.

Žinynas: Pagrindinėje žaidimo lentoje pavaizduota daiktų aibė. Vertikaliame rėmelyje kairėje pusėje – kita daiktų aibė. Kiekvienas iš tų daiktų atitinka tik vieną daiktą pagrindinėje lentoje. Reikia rasti loginį ryšį tarp tų daiktų. Nutempk kairėje esančius daiktus ant raudonų taškų pagrindinėje lentoje.
Devyni akmenukai (prieš Tuksą)
icon nine_men_morris.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris

strategy nine_men_morris

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas:

Tikslas: Formuok eilutes iš trijų akmenukų kad paimtum iš priešininko jo akmenukus, kol pas jį liks tik du arba jis nebegalės atlikti ėjimo.

Žinynas: Žaisk su Tuksu. Pradžioje pakaitomis išdėliokite devynis akmenėlius, tada juos perkėlinėkite formuodami linijas.
Gali naudoti klaviatūros rodyklių mygtukus, kad pats pasirinktum sudėtingumo lygį. Aukštesniuose lygiuose Tuksas žais geriau.
Devyni akmenukai (su draugu)
icon nine_men_morris_2players.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris_2players

strategy nine_men_morris_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas:

Tikslas: Formuok eilutes iš trijų akmenėlių, kad galėtum paimti iš priešininko jo akmenėlius, kol pas jį liks tik du, arba jis nebegalės atlikti ėjimo.

Žinynas: Žaisk su draugu. Pradžioje pakaitomis išdėliokite devynis akmenėlius, tada juos perkėlinėkite formuodami linijas.
Dešimtainių skaičių atimtis
icon learn_decimals_subtractions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_subtractions

math arithmetic learn_decimals_subtractions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Aprašymas: Išmok atimti dešimtainius skaičius.

Tikslas: Išmok atimti su dešimtainius skaičius suskaičiuodamas, kiek kvadratėlių reikia rezultatui pavaizduoti.

Žinynas: Matai dviejų dešimtainių skaičių atimties veiksmą. Pirmasis atimties skaičius vaizduojamas juostomis. Kiekviena juosta reiškia vieną vienetą, o kiekvienas kvadratėlis juostoje – dešimtadalį šio vieneto. Spustelėk kvadratėlius ir parodyk atimties veiksmo rezultatą

Jei spalvotų kvadratėlių skaičius teisingas, įvesk atitinkamą rezultatą ir spustelėk mygtuką OK, taip patvirtindamas savo atsakymą.

Valdymas klavišais:
 • Enter: patvirtinti atsakymą
 • Skaičiai: įvesk rezultatą
Dešimtainių skaičių sudėtis
icon learn_decimals_additions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_additions

math arithmetic learn_decimals_additions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Aprašymas: Išmok sudėti dešimtainius skaičius.

Tikslas: Išmok sudėti dešimtainius skaičius suskaičiuodamas, kiek kvadratėlių reikia rezultatui pavaizduoti.

Žinynas: Matai du dešimtainius skaičius. Vilkdamas rodyklę pasirink dalį juostos, ir vilk tą dalį į tuščią sritį. Kartok šiuos veiksmus, kol nuvilktų kvadratėlių skaičius atitiks sudėties veiksmo rezultatą – sumą. Spustelėk mygtuką OK, taip patvirtindamas savo atsakymą.

Jei spalvotų kvadratėlių skaičius teisingas, įvesk atitinkamą rezultatą ir spustelėk mygtuką OK, taip patvirtindamas savo atsakymą.

Valdymas klavišais:
 • Enter: patvirtinti atsakymą
 • Skaičiai: įvesk rezultatą
Didžiųjų/mažųjų raidžių atminties žaidimas
icon memory-case-association.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association

reading letters memory-case-association

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Atversk korteles, kad rastum tokią pačią raidę, nesvarbu – didžiąją ar mažąją.

Reikalingi įgūdžiai: Abėcėlės raidžių žinojimas.

Tikslas: Didžiųjų bei mažųjų raidžių mokymasis, atminties lavinimas.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia raidę, mažąją arba didžiąją. Turi atversti tokią pačią raidę – nesvarbu, didžiąją arba mažąją.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Dukart spustelk
icon erase_2clic.svg difficulty level 2
screenshot erase_2clic

computer mouse erase_2clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Dukart spustelėk pele arba ant ekrano, kad išvalytum plotą ir pamatytum paveikslėlį.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti naudotis pele.

Tikslas: Judesių koordinavimas.

Žinynas: Dukart spustelk ant visų blokų, kol visi pradings.
Duok Tuksui gražą
icon money_back.svg difficulty level 3
screenshot money_back

math money measures money_back

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Mokykis skaičiuoti pinigus, atiduodamas Tuksui grąžą.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaičiuoti.

Tikslas: Tuksas atnešė tau įvairių prekių ir rodo tau savo pinigus. Tu privalai duoti jam grąžos. Sudėtingesniuose lygiuose vienu metu rodomos kelios prekės todėl pirma suskaičiuok jų bendrą kainą.

Žinynas: Užmokėk už prekę pasirinkęs monetas ar popierinius banknotus ekrano apačioje. Jei nori pašalinti monetą ar banknotą, spustelk jį viršutinėje ekrano dalyje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: judėti lauko viduje
 • Tarpas arba Enter: pasirinkti elementą
 • Tab: naršyk tarp apatinio ir viršutinio laukų
Duok Tuksui grąžą su centais
icon money_back_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_back_cents

math money measures money_back_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Mokykis skaičiuoti pinigus, atiduodamas Tuksui grąžą.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaičiuoti.

Tikslas: Tuksas atnešė tau įvairių prekių ir rodo tau savo pinigus. Tu privalai duoti jam grąžos. Sudėtingesniuose lygiuose vienu metu rodomos kelios prekės todėl pirma suskaičiuok jų bendrą kainą.

Žinynas: Užmokėk už prekę pasirinkęs monetas ar popierinius banknotus ekrano apačioje. Jei nori pašalinti monetą ar banknotą, spustelk jį viršutinėje ekrano dalyje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: judėti lauko viduje
 • Tarpas arba Enter: pasirinkti elementą
 • Tab: naršyk tarp apatinio ir viršutinio laukų
Dvejetainės lemputės
icon binary_bulb.svg difficulty level 3
screenshot binary_bulb

sciences experiment binary_bulb

Rajat Asthana & Timothée Giet

Aprašymas: Ši pamokėlė padeda tau išmokti dešimtainių skaičių vertimo į dvejetainius principą.

Reikalingi įgūdžiai: Suprasti dešimtainę skaičių sistemą.

Tikslas: Susipažinti su dvejetaine skaičių sistema.

Žinynas: Įžiebk reikiamas lemputes, kurios atitinka duoto dešimtainio skaičiaus dvejetainį skaičių. Įžiebęs visas lemputes, spausk mygtuką OK.
Endšpilis (šachmatų pabaiga)
icon chess_partyend.svg difficulty level 6
screenshot chess_partyend

strategy chess_partyend

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Sužaisk šachmatų žaidimo pabaigą prieš Tuksą.

Žinynas: Šioje pamokėlėje išmoksi, kaip žaisti šachmatų žaidimo pabaigą. Pamokėlėje vaizduojamos visos pasirinktos šachmatų figūros judėjimo kryptys, taip vaikai išmoksta kaip galima eiti su kiekviena figūra.

Pergalę („matą“) pasieksi greičiau, jeigu laikysies šių paprastų taisyklių:
Stenkis įvaryti priešininko Karalių į kampą.
Paaiškinimas: tokiu būdu priešininko figūra galės judėti tik trimis kryptimis vietoj 8 iš geriausios pozicijos.
„Paspęsk spąstus“. Naudok savo pėstininkus kaip masalą.
Paaiškinimas: tokiu būdu išviliosi priešininką iš jo „saugiosios zonos“.
Turėk pakankamai kantrybės.
Paaiškinimas: neskubėk, būk kantrus. Geriau ilgiau pagalvok – bandyk nuspėti būsimus priešininko ėjimus, kad galėtum užpulti jį arba apsaugoti savo figūras nuo jo atakų.

Vienas paspaudimas ant „atgal“ mygtuko anuliuos vieną ėjimą. Vienas paspaudimas ant „pirmyn“ mygtuko sugrąžins vieną anuliuotą veiksmą. Norėdamas anuliuoti visus ėjimus, laikyk „atgal“ mygtuką nuspaustą 3 sekundes.

Kreditas: Šachmatų variklis yra p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Futbolo žaidimas
icon football.svg difficulty level 1
screenshot football

fun football

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Įspirk kamuolį į vartus.

Tikslas: Įspirk kamuolį už vartininko dešinėje.

Žinynas: Brėždamas liniją nuo kamuolio pasirinksi spyrimo kryptį bei stiprumą.
Garsų atminties žaidimas
icon memory-sound.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound

discovery memory music memory-sound

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Peržiūrėk kortas ir surask vienodų garsų poras.

Tikslas: Lavink savo girdimąją atmintį.

Žinynas: Parodoma kortų kaladė. Kiekviena korta turi su ja susietą garsą, ir toks pats garsas žaidime yra po dviem kortomis. Paspausk ant kortos, kad išgirstum joje paslėptą garsą ir surask kitą kortą su tokiu pačiu garsu. Vienu metu gali atverti tik dvi kortas, taigi tau reikia prisiminti, kur koks garsas yra. Kai atversi vienodus garsus vienu metu, abi kortos pranyks.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Garsų atminties žaidimas prieš Tuksą
icon memory-sound-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound-tux

discovery memory music memory-sound-tux

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Surask tą patį garsą skleidžiančias kortas greičiau už Tuksą.

Tikslas: Lavink savo girdimąją atmintį.

Žinynas: Parodoma kortų kaladė. Kiekviena korta turi su ja susietą garsą, ir toks pats garsas žaidime yra po dviem kortomis. Paspausk ant kortos, kad išgirstum joje paslėptą garsą ir surask kitą kortą su tokiu pačiu garsu. Vienu metu gali atverti tik dvi kortas, taigi tau reikia prisiminti, kur koks garsas yra. Kai atversi vienodus garsus vienu metu, abi kortos pranyks.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Gauk 24
icon guess24.svg difficulty level 4
screenshot guess24

math arithmetic guess24

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Aprašymas: Suskaičiuok ir gauk 24.

Reikalingi įgūdžiai: Mokykis sudėties, atimties, daugybos ir dalybos.

Tikslas: Mokykis skaičiuoti su keturiais matematiniais veiksmais.

Žinynas: Naudok keturis skaičius ir duotus matematinius veiksmus, kad gautum 24.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: judėk tarp skaičių ir matematinių veiksmų ženklų
 • Tarpas ar Enter: pasirink pažymėtą skaičių ar veiksmą arba atšauk pasirinkimą
 • Matematinių veiksmų ženklai (+, -, *, /): pasirink veiksmą
 • Backspace (panaikinti) ar Delete: atšauk paskutinį veiksmą
 • Tab: pereik tarp skaičių ir matematinių ženklų lauko
Gravitacinė trauka
icon gravity.svg difficulty level 3
screenshot gravity

sciences experiment gravity

Timothée Giet

Aprašymas: Įvadas į gravitacijos reiškinį.

Tikslas: Valdyk erdvėlaivį išvengdamas sudužimo jį traukiančiose planetose ar asteroiduose ir pasiek kosminę stotį.

Žinynas: Kosminį laivą valdyk klaviatūros rodyklėmis kairėn ir dešinėn arba mobiliųjų įrenginių ekrano mygtukais. Stenkis likti netoli ekrano centro ir numatyk artėjančias planetas, žiūrėdamas į gravitacijos jėgą rodančios rodyklės dydį ir kryptį.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: erdvėlaivio valdymas
Grok pianinu
icon play_piano.svg difficulty level 1
screenshot play_piano

discovery music play_piano

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Aprašymas:

Reikalingi įgūdžiai: Žinios apie muzikos garsų žymėjimą ir natų penklines.

Tikslas: Suprask, kaip pianino klaviatūra gali groti muziką, užrašytą natomis muzikinėje penklinėje.

Žinynas: Penklinėje užrašytos kelios natos. Pagrok tas natas paspausdamas pianino klavišus.
Nuo pirmo iki penkto lygio mokinsiesi groti natas smuiko rakte, nuo šešto iki dešimto lygio mokinsiesi pagroti natas boso rakte.

Valdymas klavišais:
 • Tarpas: groti
 • Kompiuterio klaviatūros skaičiai nuo 1 iki 7: balti klavišai
 • Kompiuterio klaviatūros klavišai nuo F2 iki F7: juodi klavišai
 • Backspace (panaikinti) ar Delete: atšaukia veiksmą

Kreditas: Sintezatoriaus originalus kodas yra čia: https://github.com/vsr83/miniSynth
Grok ritmą
icon play_rhythm.svg difficulty level 1
screenshot play_rhythm

discovery music play_rhythm

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Aprašymas:

Reikalingi įgūdžiai: Pagrindinės žinios apie muzikinį ritmą ir taktą.

Tikslas: Išmok tiksliai sekti ritmą.

Žinynas: Klausyk ritmo. Kai būsi pasiruošęs, sumušk tą patį ritmą būgnu. Jeigu sumuši teisingai, girdėsi kitą ritmą, jeigu ne, turėsi pabandyti dar kartą.
Nelyginiuose lygiuose (1,3,5 ir t.t.) matysi vertikalią liniją judančią penkline pagal ritmą: spausk ant būgno kai linija bus ant natos.
Lyginiai (2,4,6 ir t.t.) lygiai yra sunkesni, nes ten nebus vertikalios linijos. Tau reikės suprasti natų ilgumą ir pagal tai sumušti ritmą. Gali naudotis metronomu ant jo paspaudęs, taip girdėsi ketvirtinės natos ilgumą.
Paspausk kartojimo mygtuką, jeigu nori išgirsti ritmą dar kartą.

Valdymas klavišais:
 • Tarpas: būgno paspaudimas
 • Enter ar Įvedimo klavišas: ritmo paleidimas iš naujo
 • Aukštyn-žemyn klavišai: padidina ar pamažina tempą
 • Tab: Paleidžia ar sustabdo metronomą kai jį matai
Grupavimas
icon categorization.svg difficulty level 4
screenshot categorization

reading vocabulary categorization

Divyam Madaan & Timothée Giet

Aprašymas: Sudėliok elementus į tinkamas ir netinkamas grupes.

Reikalingi įgūdžiai: Gali nutempti elementus naudodamasis pele ar lietimui jautriu ekranu.

Tikslas: Ugdyti abstraktų mąstymą ir praturtinti žinias.

Žinynas: Perskaityk taisykles, tada nutempk ir padėk elementus kaip nurodyta.
Hanojaus bokštas
icon hanoi_real.svg difficulty level 5
screenshot hanoi_real

discovery logic hanoi_real

Amit Tomar & Timothée Giet

Aprašymas: Perkelk bokštą ant dešinėje esančio strypo.

Tikslas: Žaidimo tikslas yra sukrauti visą diskų rinkinį ant kito iešmo laikantis šių taisyklių:
* vienu metu galima perkelti tik vieną diską
* joks diskas negali būti uždėtas ant mažesnio disko

Žinynas: Atkartok bokštą dešinėje pernešdamas viršutinius žiedus nuo vieno iešmo ant kito.

Kreditas: Šį žaidimą aprašė prancūzų matematikas Edouard Lucas 1883 metais. Anot legendos, vienoje Indijos šventyklų vienuoliai nuolat perkeldavo 64 skridinius pagal Hanojaus Bokšto dėlionės taisykles. Legenda teigia, jog pasaulio pabaiga ateis tuomet, kai šventikai baigs savo darbą. Žaidimas taip pat dar vadinamas Brahmos bokšto dėlione. Neaišku, ar Lucas pats išgalvojo šią legendą ar buvo jos įkvėptas. (informacija iš Vikipedijos: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi )
Išjunk šviesas
icon lightsoff.svg difficulty level 6
screenshot lightsoff

discovery logic lightsoff

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Aprašymas: Reikia išjungti visas šviesas.

Tikslas: Reikia išjungti visas šviesas.

Žinynas: Paspaudus ant lango perjungiama šviesos būsena jame bei artimiausiuose šalia jo vertikaliai bei horizontaliai esančiuose languose. Galvosūkį išspręsi kai sugebėsi išjungti šviesą visuose languose. Jei nori pamatyti sprendimą – paspausk ant Tukso.

Kreditas: Sprendimo algoritmas aprašytas Wikipedia.org. Jei nori sužinoti daugiau apie žaidimą „Išjunk šviesas“ apsilankyk: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>
Išmok dešimtainius skaičius
icon learn_decimals.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals

math numeration learn_decimals

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Aprašymas: Išmok mažus dešimtainius skaičius.

Tikslas: Išmok dešimtainius skaičius skaičiuodamas, kiek kvadratėlių reikės dešimtainiam skaičiui pavaizduoti.

Žinynas: Matai dešimtainį skaičių. Vilkdamas rodyklę pasirink juostos dalį – pažymėk kvadratėlius, ir vilk tą dalį į tuščią sritį. Kartok šiuos veiksmus, kol nuvilktų kvadratėlių skaičius atitiks rodomą dešimtainį skaičių. Spustelėk mygtuką OK, taip patvirtindamas savo atsakymą.

Valdymas klavišais:
 • Enter: patvirtinti atsakymą
Judink pelę arba liesk ekraną
icon erase.svg difficulty level 1
screenshot erase

computer mouse erase

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Judindamas pelę arba liesdamas ekraną, nuvalysi plotą ir pamatysi fono paveikslėlį.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti naudotis pele.

Tikslas: Judesių koordinavimas.

Žinynas: Judink pelę arba liesk ekraną kur yra blokeliai, kol jie visi dings.

Kreditas:
 • "Alpaca" by Dietmar Rabich / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BClmen,_B%C3%B6rnste,_Alpakas_--_2020_--_5338.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Pollinationn" by aussiegall (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollinationn.jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, sharpening
 • "Butterfly" by © 2014 Jee & Rani Nature Photography (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parantica_aglea_at_Nayikayam_Thattu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Calf" by Basile Morin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_photograph_of_a_calf%27s_head_looking_at_the_viewer_with_pricked_ears_in_Don_Det_Laos.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Camels" by Alexandr frolov (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camelus_bactrianus_in_western_Mongolia_02.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Caterpillar" by Ivar Leidus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papilio_machaon_-_Daucus_carota_-_Keila.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Chamaeleo chamaeleon Samos Griechenland" by Benny Trapp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BennyTrapp_Chamaeleo_chamaeleon_Samos_Griechenland.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping, sharpening
 • "Cheetah" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheetah_(Acinonyx_jubatus)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Dolphin" by טל שמע (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilat_Dolphin_Reef_(3).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Flying fox" by Andrew Mercer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_headed_flying_fox_-_AndrewMercer_IMG41848.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Hylobates lar - Kaeng Krachan WB" by JJ Harrison (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylobates_lar_-_Kaeng_Krachan_WB.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping
 • "Goat" by JoachimKohlerBremen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walliser_Schwarzhalsziege,_Belalp_2014.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gorilla" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain_gorilla_(Gorilla_beringei_beringei)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gosling" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graugans-G%C3%B6ssel_(anser_anser)_im_Naturschutzgebiet_Wagbachniederung.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Heron" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purpurreiher_(ardea_purpurea)_im_Flug_-_NSG_Wagbachniederung_1.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping
 • "Horse" by Eatcha (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaniskari_Horse_in_Ladakh.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "A posing kitten" by GalgenTX (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_posing_kitten_(Flickr).jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, colour adjustment, sharpening
 • "Long nosed monkey" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proboscis_monkey_(Nasalis_larvatus)_female_and_baby.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Macaque" by PJeganathan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonnet_macaques_in_anaimalai_hills_JEG2730.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Meerkats" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_(Suricata_suricatta)_Tswalu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Northern harrier" by Frank Schulenburg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_northern_harrier_in_flight-1142.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Nubian ibex" by Rhododendrites (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juvenile_Nubian_ibex_in_Mitzpe_Ramon_(40409).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Penguin" Photo: Gordon Leggett / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-03_Chinstrap_penguin_on_Barrientos_Island,_Antarctica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Rhinoceros" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_rhinoceros_(Rhinoceros_unicornis)_4.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Spoonbills" by Ryzhkov Sergey (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Squirrel" by Роман Наумов (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Swans" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mute_swans_(Cygnus_olor)_and_cygnets.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Toucan" by LG Nyqvist (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pteroglossus_torquatus_Costa_Rica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
Kalbos dalių analizė
icon grammar_analysis.svg difficulty level 3
screenshot grammar_analysis

reading words grammar_analysis

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Aprašymas: Nustatyk kalbos dalis sakiniuose.

Tikslas: Mokykis atpažinti kalbos dalis.

Žinynas: Žodžiams priskirk kalbos dalis.
Iš sąrašo pasirink kalbos dalį, pažymėk laukelį po žodžiu ir priskirk jam tą kalbos dalį.
Palik laukelį tuščią, jei nėra tinkamos kalbos dalies.
Valdymas klavišais:
 • Rodyklės aukštyn ir žemyn arba Tab: perjungimas tarp kalbos dalių ir žodžių pasirinkimo
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: pasirink kalbos dalį arba žodį
 • Tarpas: priskirk kalbos dalį pasirinktam žodžiui ir tada pasirinkti kitą žodį
 • Backspace (panaikinti): pasirink kairiau esantį žodį
 • Enter: patvirtinti atsakymą
Kalbos dalys
icon grammar_classes.svg difficulty level 3
screenshot grammar_classes

reading words grammar_classes

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Aprašymas: Nustatyk kalbos dalis sakiniuose.

Tikslas: Mokykis atpažinti kalbos dalis.

Žinynas: Priskirk kalbos dalis žodžiams.
Iš sąrašo pasirink kalbos dalį, tada pažymėk laukelį po žodžiu ir priskirk jam tą kalbos dalį.
Palik laukelį tuščią, jei kalbos dalis nesutampa.
Valdymas klavišais:
 • Rodyklės aukštyn ir žemyn arba Tab: perjungimas tarp kalbos dalių ir žodžių pasirinkimo
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: pasirink kalbos dalį arba žodį
 • Tarpas: priskirk kalbos dalį pasirinktam žodžiui ir tada pasirinkti kitą žodį
 • Backspace (panaikinti): pasirink kairiau esantį žodį
 • Enter: patvirtinti atsakymą
Kalendorius
icon calendar.svg difficulty level 4
screenshot calendar

math measures calendar

Amit Sagtani & Timothée Giet

Aprašymas: Perskaityk taisykles ir parink teisingą kalendoriaus datą.

Reikalingi įgūdžiai: Savaitės, mėnesio, ir metų supratimas.

Tikslas: Išmokti naudotis kalendoriumi.

Žinynas: Perskaityk taisykles ir parink tinkamą datą kalendoriuje, o tada patikrink atsakymą spusteldamas ant mygtuko OK.

Kai kuriuose lygiuose turi rasti savaitės dieną nurodytai datai. Sąraše spustelėk atitinkamą savaitės dieną.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: vaikščioti per atsakymus
 • Tarpas ar Enter: patvirtinti atsakymą
Kartuvių žaidimas
icon hangman.svg difficulty level 5
screenshot hangman

keyboard reading words hangman

Rajdeep kaur & Timothée Giet

Aprašymas: Atspėk žodį.

Tikslas: Šiuo pratimu lavinsi skaitymo ir rašymo įgūdžius.

Žinynas: Raides gali įrašyti naudodamas virtualia ekrano klaviatūra arba įprastine.

Jei aktyvi opcija „rodyti užuominą“ po kiekvieno klaidingo bandymo bus atidengta dalis paveikslėlio.

Jei įjungta parinktis „Ištarti ieškomą žodį ...“, išgirsi ieškomą žodį, kai liks trys bandymai.
Kauliukas su skaičiais
icon smallnumbers.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers

computer keyboard math numeration smallnumbers

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Suskaičiuok, kiek akučių matai ant kauliuko, kol jis nenukrito ant žemės.

Reikalingi įgūdžiai: Skaičiavimo įgūdžiai.

Tikslas: Suskaičiuok taškus per ribotą laiką.

Žinynas: Paspausk skaičių, kuris atitinka taškų kiekį ant krentančio kauliuko.

Valdymas klavišais:
 • Skaitmenys: atsakymo įrašymui
Kelio dekodavimas
icon path_decoding.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding

discovery logic path_decoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Aprašymas: Sek rodykles ir padėk Tuksui pasiekti tikslą.

Žinynas: Spustelk ant kvadratėlio kad Tuksas pajudėtų rodyklės nurodyta kryptimi.

Kryptys yra absoliučios, jos nepriklauso nuo dabartinės Tux orientacijos.
Kelio kodavimas
icon path_encoding.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding

discovery logic path_encoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Aprašymas: Vesk Tuksą keliu iki tikslo.

Žinynas: Rodyklių mygtukais vesk Tuxą keliu, kol jis pasieks tikslą.

Kryptys yra absoliučios, jos nepriklauso nuo dabartinės Tux orientacijos.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: kryptys
Keturi eilėje (prieš Tuksą)
icon align4.svg difficulty level 2
screenshot align4

strategy align4

Bharath M S & Timothée Giet

Aprašymas: Sudėliok keturis žetonus į liniją.

Tikslas: Sudėliok 4 žetonų eilutę horizontaliai, vertikaliai (aukštyn) arba įstrižai.

Žinynas: Žaisk su Tuksu. Pakaitomis paspauskite ant stulpelio, į kurį norite padėti žetoną. Laimi pirmasis padaręs liniją iš keturių žetonų.
Gali naudoti klaviatūros rodyklių mygtukus, kad pats pasirinktum sudėtingumo lygį. Aukštesniuose lygiuose Tuksas žais geriau.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklė kairėn: perkelia žetoną kairėn
 • Rodyklė dešinėn: perkelia žetoną dešinėn
 • Tarpas arba rodyklė žemyn: numeta žetoną
Keturi eilėje (su draugu)
icon align4_2players.svg difficulty level 2
screenshot align4_2players

strategy align4_2players

Bharath M S & Timothée Giet

Aprašymas: Sudėliok keturis žetonus į liniją.

Tikslas: Sudėliok 4 žetonų eilutę horizontaliai, vertikaliai (aukštyn) arba įstrižai.

Žinynas: Žaisk su draugu. Pakaitomis paspauskite ant stulpelio, į kurį norite padėti žetoną. Laimi pirmasis padaręs liniją iš keturių žetonų.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklė kairėn: perkelia žetoną kairėn
 • Rodyklė dešinėn: perkelia žetoną dešinėn
 • Tarpas arba rodyklė žemyn: numeta žetoną
Klaviatūra vaikams
icon baby_keyboard.svg difficulty level 1
screenshot baby_keyboard

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

Timothée Giet

Aprašymas: Paprasta klaviatūros ir klavišų mokymosi pamokėlė.

Tikslas: Atrask, kaip veikia klaviatūra ir jos klavišai.

Žinynas: Paspausk bet kurį klaviatūros klavišą.
Paspaudus raidės, skaičiaus ar kito simbolio klavišą ekrane pasirodys atitinkamas simbolis.
Jei yra atitinkamas garsas, išgirsi tą garsą, jei ne – išgirsi pyptelėjimą.
Paspaudus kitus klavišus tiesiog išgirsi pyptelėjimą.
Krintantys žodžiai
icon wordsgame.svg difficulty level 2
screenshot wordsgame

computer keyboard reading words wordsgame

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Aprašymas: Su klaviatūra surink krintančius žodžius, kol jie nenukrito ant žemės.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti naudotis klaviatūra.

Tikslas: Treniruotis naudotis klaviatūra.

Žinynas: Su klaviatūra surink krentantį žodį, kol jis dar nenusileido ant žemės.
Labirintas
icon maze.svg difficulty level 1
screenshot maze

fun maze maze

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Aprašymas: Padėk Tuksui surasti kelią iš labirinto.

Žinynas: Naudokis rodyklėmis (klaviatūroje ar ekrane) arba tapšnok ekraną ir nuvesk Tuksą iki durų.

Pradiniuose lygiuose kiekvienas rodyklių paspaudimas atitinka vieną Tukso judesį (pasisukimą ar žingsnį) labirinte.

Didesniuose labirintuose yra specialus vaikščiojimo būdas, vadinama „bėk-greitai“. Kai įjungta „bėk-greitai“ veiksena – Tuksas bėgs automatiškai iki sankryžos, kurioje tu turėsi nuspręsti, kuriuo keliu jam judėti toliau.

Ar „bėk-greitai“ yra įjungta, pamatysi pažvelgęs į Tukso pėdutes. Jei Tuksas yra basas – „bėk-greitai“ veiksena yra išjungta. Jeigu jis dėvi raudonus sportinius batelius – „bėk-greitai“ yra įjungta.

Aukštesniuose lygiuose „bėk-greitai“ įjungiamas automatiškai. Jei „bėk-greitai“ nori naudoti pradiniuose lygiuose arba nori tai išjungti, spustelk ant ženkliuko „basos pėdos/sportbačiai“ viršutiniame kairiajame ekrano kampe.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
Labirintas „Eik, kur žiūri“
icon mazerelative.svg difficulty level 3
screenshot mazerelative

fun maze mazerelative

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Aprašymas: Padėk Tuksui išeiti iš labirinto (reikia pasisukt ta kryptimi, kuria eisi)

Žinynas: Naudokis rodyklėmis (klaviatūroje ar ekrane) arba tapšnok ekraną ir nuvesk Tuksą iki durų.

Šiame labirinte Tuksas eina ten, kur žiūri. Rodyklėmis „Kairėn“ ir „Dešinėn“ pasuksi Tuksą, o su rodykle „Aukštyn“ judėsi į priekį.

Pradiniuose lygiuose kiekvienas rodyklių paspaudimas atitinka vieną Tukso judesį (pasisukimą ar žingsnį) labirinte.

Didesniuose labirintuose yra specialus vaikščiojimo būdas, vadinama „bėk-greitai“. Kai įjungta „bėk-greitai“ veiksena – Tuksas bėgs automatiškai iki sankryžos, kurioje tu turėsi nuspręsti, kuriuo keliu jam judėti toliau.

Ar būsena yra įjungta/aktyvi ar ne, pamatysi pažvelgęs į Tukso pėdutes. Jei Tuksas yra basas, „bėk-greitai“ būsena yra išjungta. Jeigu jis dėvi raudonus sportinius batukus, „bėk-greitai“ būsena yra įjungta.

Aukštesniuose lygiuose „bėk-greitai“ įjungiamas automatiškai. Jei „bėk-greitai“ nori naudoti pradiniuose lygiuose arba nori tai išjungti, spustelk ant ženkliuko „basos pėdos/sportbačiai“ viršutiniame kairiajame ekrano kampe.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: pasuka
 • Rodyklė žemyn: apsisukti
 • Rodyklė aukštyn: judėti pirmyn
Loginės sekos
icon algorithm.svg difficulty level 2
screenshot algorithm

discovery logic algorithm

Bharath M S & Timothée Giet

Aprašymas: Užbaik vaisių seką.

Tikslas: Loginio mąstymo lavinimo pamokėlė.

Žinynas: Pažvelk į dvi vaisių eiles. Kiekvienas vaisius antroje eilėje atitinka kažkokį vaisių pirmoje eilėje. Užpildyk antrąją eilę, kai suprasi seką.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas arba Enter: pasirinkti elementą
Luiso Brailio istorija
icon louis-braille.svg difficulty level 4
screenshot louis-braille

sciences history louis-braille

Arkit Vora & Timothée Giet

Aprašymas: Sužinok pagrindines Brailio rašto sistemos išradėjo datas.

Žinynas: Perskaityk istoriją apie Luisą Brailį, jo biografiją ir Brailio rašto išradimą. Paspausdamas ant mygtukų „Atgal“ bei „Pirmyn“, galėsi judėti per istorijos puslapius. Pabaigoje išdėstyk įvykių seką chronologine tvarka.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas arba Enter: pasirink daiktą ir pakeisk jo padėtį.

Kreditas: Luiso Brailio vaizdo filmas:<https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>
Lyginiai ir nelyginiai skaičiai
icon numbers-odd-even.svg difficulty level 2
screenshot numbers-odd-even

math numeration numbers-odd-even

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Skraidink sraigtasparnį kad sugautum debesėlius su lyginiais ar nelyginiais skaičiais.

Tikslas: Išmokti skaičiuoti iš eilės.

Žinynas: Pagauk debesėlius su lyginiais ar nelyginiais skaičiais tinkama tvarka. Klaviatūros rodyklių pagalba valdyk sraigtasparnį arba liečiamame ekrane paliesk vietą, kur turi skirsti sraigtasparnis. Turi arba prisiminti skaičių, kurį turi sugauti, arba pasitikrink apatiniame dešiniajame kampe.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: judina sraigtasparnį
Lygybių kramtukas
icon gnumch-equality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-equality

math arithmetic gnumch-equality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Aprašymas: Nuvesk Skaičių Kramtuką prie išraiškų, kurios lygios skaičiui ekrano apačioje.

Tikslas: Mokykis sudėties, atimties, daugybos ir dalybos.

Žinynas: Nuvesk Skaičių Kramtuką prie išraiškų, kurios lygios skaičiui ekrano apačioje.

Jei yra klaviatūra, gali naudoti rodyklių klavišus vaikščiojimui ir tarpo klavišą skaičiaus surijimui. Jei naudoji pelę ar liečiamą ekraną, spausk šalia kramtuko toje pusėje, kur nori eiti, o priėjęs norimą skaičių, jį sukramtysi tiesiog paspaudęs ant kramtuko.

Pasirūpink, kad išvengtum Troglų.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: praryk skaičius
Mago skrybėlė
icon magic-hat-plus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-plus

math arithmetic magic-hat-plus

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Aprašymas: Suskaičiuok, kiek žvaigždžių yra po stebuklinga skrybėle.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti sudėti.

Tikslas: Mokytis sudėties.

Žinynas: Paspausk ant skrybėlės, kad ją atidarytum. Kiek pamatei žvaigždžių, kurios pasislėpė po skrybėle? Atidžiai suskaičiuok. Paspausk lango apačioje tiek žvaigždučių, kiek jų pasislėpė po skrybėle, o tada – mygtuką OK atsakymo patvirtinimui.
Mago skrybėlė
icon magic-hat-minus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-minus

math arithmetic magic-hat-minus

Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Aprašymas: Suskaičiuok, kiek žvaigždžių yra po stebuklinga skrybėle.

Reikalingi įgūdžiai: Žinoti apie atimties veiksmus.

Tikslas: Išmokti atimties veiksmus.

Žinynas: Paspausk ant skrybėlės, kad ją atverstum. Žvaigždutės pasislepia po skrybėle, bet po to kelios pabėga. Tavo užduotis suskaičiuoti, kiek jų vis dar yra po skrybėle. Paspausk lango apačioje tiek žvaigždučių, kiek jų liko po skrybėle ir paskui mygtuką OK.
Melodija
icon melody.svg difficulty level 2
screenshot melody

discovery memory music melody

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Atkurk garsų seką.

Reikalingi įgūdžiai: Judinti pelę ir spustelėti kairiuoju pelės mygtuku.

Tikslas: Klausos lavinimo pamokėlė.

Žinynas: Pasiklausyk muzikos garsų sekos, ir atkartok ją paspausdamas ant metalofono (ksilofono) plokštelių. Gali dar sykį išklausyti melodiją paspausdamas pakartojimo mygtuką.
Mokykis atimti
icon learn_subtractions.svg difficulty level 2
screenshot learn_subtractions

math arithmetic learn_subtractions

Timothée Giet

Aprašymas: Išmok atimti nedidelius skaičius.

Tikslas: Mokykis atimti, suskaičiuodamas rezultatą.

Žinynas: Ekrane rodomas atimties veiksmas. Suskaičiuok, užpildyk atitinkamą apskritimų skaičių, paspausdamas ant jų pele, ir patvirtink savo atsakymą.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: užpildyti apskritimą / nuimti spalvą nuo apskritimo, kurį pasirinkai rodyklėmis kairėn-dešinėn
 • Enter: patvirtinti atsakymą
Mokykis skaičius
icon learn_quantities.svg difficulty level 1
screenshot learn_quantities

math numeration learn_quantities

Timothée Giet

Aprašymas: Išmok pavaizduoti daiktų skaičių.

Tikslas: Sužinok kiekius skaičiuodamas, kiek apelsinų reikia, kad gautum prašomą kiekį.

Žinynas: Ekrane matai skaičių. Vilk rodyklę ir taip pasirink apelsinų skaičių, ir nuvilk pasirinktus apelsinus į tuščią sritį. Kartok šiuos veiksmus, kol nuvilktų apelsinų kiekis atitiks užrašytą ekrane skaičių. Spustelėk mygtuką OK, taip patvirtindamas savo atsakymą.

Valdymas klavišais:
 • Enter: patvirtinti atsakymą
Mokykis sudėti
icon learn_additions.svg difficulty level 2
screenshot learn_additions

math arithmetic learn_additions

Timothée Giet

Aprašymas: Išmok sudėti nedidelius skaičius.

Tikslas: Mokykis sudėties, suskaičiuodamas rezultatą.

Žinynas: Ekrane rodomas sudėties veiksmas. Suskaičiuok, užpildyk atitinkamą apskritimų skaičių, paspausdamas ant jų pele, ir patvirtink savo atsakymą.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: užpildyti apskritimą / nuimti spalvą nuo apskritimo, kurį pasirinkai rodyklėmis kairėn-dešinėn
 • Enter: patvirtinti atsakymą
Mokykis sudėties šaudydamas į taikinį
icon target.svg difficulty level 2
screenshot target

math addition arithmetic target

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Šauk strėles į taikinį ir suskaičiuok taškus.

Reikalingi įgūdžiai: Spustelėti pelę, pažinti skaičius bei mokėti skaičiuoti iki 15 (pirmam lygiui)

Tikslas: Šauk strėles į taikinį ir suskaičiuok savo rezultatą.

Žinynas: Atsižvelgdamas į taikiklio judėjimo greitį bei kryptį, paleisk strėlę, spustelėdamas ant taikinio. Iššovęs visas strėles, suskaičiuok taškus. Įvesk rezultatą klaviatūra arba spusteldamas ant skaičių ekrane.
Muzikiniai instrumentai
icon instruments.svg difficulty level 4
screenshot instruments

discovery music instruments

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Spustelk ant išgirstų muzikinių instrumentų.

Tikslas: Išmok atpažinti muzikinius instrumentus.

Žinynas: Spustelk ant išgirsto muzikinio instrumento.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas arba Enter: pasirinkti elementą
 • Tab: pakartoti instrumento skambesį
Naudok dešimties dėmenis
icon tens_complement_use.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_use

math arithmetic tens_complement_use

Samarth Raj , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Naudok dešimties dėmenis, kad supaprastintum veiksmą.

Reikalingi įgūdžiai: Skaičiai nuo 1 iki 50 ir sudėties veiksmai.

Tikslas: Išmok dešimties dėmenų praktinę naudą.

Žinynas: Išskaidyk veiksmą, kad susidarytų pora skaičių, lygių dešimt. Pasirink skaičių iš sąrašo ir perkelk jį į tuščią veiksmo vietą.
Kai visos eilutės bus užbaigtos, paspausk „OK“ mygtuką, kad pateiktum savo atsakymus. Jeigu kai kurie atsakymai bus neteisingi, bus parodytas kryžiukas prie atitinkamos eilutės. Norint ištaisyti klaidas, reikia pasirinkti neteisingus skaičius ir taip juos pašalinti prieš kartojant buvusius žingsnius.
Naudok skalę
icon graduated_line_use.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_use

math numeration graduated_line_use

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Aprašymas: Nutempk skaičius į jų vietą skalėje.

Reikalingi įgūdžiai: Skaityti ir rikiuoti skaičius.

Tikslas: Išmok naudotis skale.

Žinynas: Rodyklėmis perkelk žymeklį į padėtį, atitinkančią nurodytą reikšmę skalėje.
Valdymas klavišais:
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: perkelk žymeklį
 • Tarpas arba Enter: patvirtinti atsakymą
Nelygybių kramtukas
icon gnumch-inequality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-inequality

math arithmetic gnumch-inequality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Aprašymas: Parodyk kelią skaičių Čepsiui prie visų reiškinių, kurie nėra lygūs skaičiui, kurį matai ekrano apačioje.

Tikslas: Mokykis sudėties, atimties, daugybos ir dalybos.

Žinynas: Jei yra klaviatūra, gali naudoti rodyklių klavišus vaikščiojimui ir tarpo klavišą skaičiaus surijimui. Jei naudoji pelę ar liečiamą ekraną, spausk šalia kramtuko toje pusėje, kur nori eiti, o priėjęs norimą skaičių, jį sukramtysi tiesiog paspaudęs ant kramtuko.

Pasirūpink, kad išvengtum Troglų.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: praryk skaičius
Nematomas labirintas
icon mazeinvisible.svg difficulty level 4
screenshot mazeinvisible

fun maze mazeinvisible

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Aprašymas: Išvesk Tuksą iš nematomo labirinto.

Žinynas: Naudokis rodyklių klavišais arba brauk per jutiklinį ekraną, kad nuvestum Tuksą link durų. Naudokis labirinto piktograma arba tarpo klavišu, kad perjungtum labirintą į matomą arba nematomą būsenas. Matoma būsena, tarsi žemėlapis, parodo tau, kurioje vietoje esi. Tu negali judinti Tukso kai labirintas matomoje būsenoje.

Pradiniuose lygiuose kiekvienas rodyklių paspaudimas atitinka vieną Tukso judesį (pasisukimą ar žingsnį) labirinte.

Didesniuose labirintuose yra specialus vaikščiojimo būdas, vadinama „bėk-greitai“. Kai įjungta „bėk-greitai“ veiksena – Tuksas bėgs automatiškai iki sankryžos, kurioje tu turėsi nuspręsti, kuriuo keliu jam judėti toliau.

Ar būsena yra įjungta/aktyvi ar ne, pamatysi pažvelgęs į Tukso pėdutes. Jei Tuksas yra basas, „bėk-greitai“ būsena yra išjungta. Jeigu jis dėvi raudonus sportinius batukus, „bėk-greitai“ būsena yra įjungta.

Aukštesniuose lygiuose „bėk-greitai“ įjungiamas automatiškai. Jei „bėk-greitai“ nori naudoti pradiniuose lygiuose arba nori tai išjungti, spustelk ant ženkliuko „basos pėdos/sportbačiai“ viršutiniame kairiajame ekrano kampe.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: pereik tarp nematomos ir matomos labirinto būsenos
Nukopijuok piešinį
icon redraw.svg difficulty level 3
screenshot redraw

puzzle redraw

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Tiksliai perpiešk paveikslėlį tuščiuose langeliuose.

Žinynas: Pradžioje išsirink tinkamą spalvą iš įrankių juostos. Tuomet paspausk ant kvadratėlio ir vilk – šitaip pradėsi piešti. Kai norėsi nustoti piešti, atleisk pirštą.

Valdymas klavišais:
 • Skaičiai: pasirink spalvą
 • Rodyklės: naršyti (perkelti teptuką)
 • Tarpas ar Enter: piešia
Nuotraukų medžioklė
icon photo_hunter.svg difficulty level 2
screenshot photo_hunter

fun photo_hunter

Stefan Toncu & Timothée Giet

Aprašymas: Rask skirtumus tarp dviejų paveikslėlių.

Tikslas: Vaizdinis suvokimas.

Žinynas: Įsižiūrėk atidžiai į šiuos du paveikslėlius. Pamatysi nedidelius skirtumus. Pastebėjęs skirtumą, paspausk ant jo.
Nupiešk piešinio veidrodinį atvaizdą
icon redraw_symmetrical.svg difficulty level 4
screenshot redraw_symmetrical

puzzle redraw_symmetrical

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Tuščiame lape nupiešk piešinį tarsi jis atsispindėtų veidrodyje.

Žinynas: Pradžioje išsirink tinkamą spalvą iš įrankių juostos. Tuomet paspausk ant kvadratėlio ir vilk – šitaip pradėsi piešti. Kai norėsi nustoti piešti, atleisk pirštą.

Valdymas klavišais:
 • Skaičiai: pasirink spalvą
 • Rodyklės: naršyti (perkelti teptuką)
 • Tarpas ar Enter: piešia
Nupiešk raides
icon drawletters.svg difficulty level 1
screenshot drawletters

reading letters drawletters

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Aprašymas: Sujunk taškelius, kad nupieštum raides.

Tikslas: Mokymasis piešti raides įdomiu būdu.

Žinynas: Nupiešk raides sujungdamas taškus teisinga tvarka.
Nupiešk skaičius
icon drawnumbers.svg difficulty level 1
screenshot drawnumbers

math numeration drawnumbers

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Aprašymas: Sujunk taškus, kad nupieštum skaičius nuo 0 iki 9.

Tikslas: Mokymasis piešti skaičius įdomiu būdu.

Žinynas: Nupiešk skaičius sujungdamas taškus teisinga tvarka.
Nurodyk giminaičius
icon family_find_relative.svg difficulty level 2
screenshot family_find_relative

sciences history family_find_relative

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Aprašymas: Spustelk ant poros, kuri atitinka nurodytą giminystės ryšį.

Reikalingi įgūdžiai: Skaitymas, pelės valdymas ir spustelėjimas pele.

Tikslas: Mokykis giminystės ryšių pagal giminės medžio sistemą, naudojamą daugelyje vakarų visuomenių.

Žinynas: Pateiktas giminės medis su keliais nurodymais.
Apskritimai sujungti linijomis, kurios rodo giminystę. Susituokusios poros pažymėtos žiedeliu ant linijos.
Paspausk ant šeimos narių poros, kuri atitinka nurodytą giminystės ryšį.
Nuspręsk, dešinė ar kairė ranka
icon leftright.svg difficulty level 2
screenshot leftright

puzzle leftright

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Nuspręsk, ar rodoma kairė, ar dešinė ranka.

Tikslas: Atskirk kairę ranką nuo dešinės, kai rankos vaizduojamos iš įvairių pusių. Erdvinis vaizdas.

Žinynas: Rodoma ranka: ar tai yra dešinė, ar kairė ranka? Išsirink mygtuką kairėje arba dešinėje priklausomai nuo rodomos rankos.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklė kairėn: atsakymas kairė ranka
 • Rodyklė dešinėn: atsakymas dešinė ranka
Ornamentas
icon frieze.svg difficulty level 1
screenshot frieze

discovery logic frieze

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Aprašymas: Atkurk ir užbaik ornamentą.

Tikslas: Išmok algoritmus.

Žinynas: Atkurk viršuje esantį ornamentą. Kai kuriuose lygiuose gali tekti jį pabaigti arba atkurti jį įsiminus.
Valdymas klavišais:
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: pasirinkti ornamento elementą.
 • Tarpas: papildyti ornamentą pasirinktu elementu.
 • Backspace (panaikinti) arba Delete: išimti iš ornamento paskutinį pridėtą elementą.
 • Enter: patvirtinti atsakymą.
 • Tab: perjungti tarp ornamento redagavimo ir ornamento modelio peržiūros.
Padalink saldainius
icon share.svg difficulty level 2
screenshot share

math arithmetic share

Stefan Toncu & Timothée Giet

Aprašymas: Lygiai išdalinti saldainius nurodytam vaikų skaičiui.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaičiuoti.

Tikslas: Išmokti skaičių dalybos.

Žinynas: Sekdamas instrukcijas ekrane: pradžioj nutempk berniukus ir mergaites į ekrano vidurį, o tada nutempk saldainius į kiekvieno vaiko stačiakampį.
Jei saldainių atliko, saldainių dėžutę nutempk į ekrano vidurį ir į ją sudėk likutį.
Palygink skaičius
icon comparator.svg difficulty level 2
screenshot comparator

math numeration comparator

Aastha Chauhan , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Palygink skaičius ir pasirink tinkamą ženklą.

Tikslas: Išmok palyginti skaičius.

Žinynas: Pažymėk skaičių porą iš sąrašo ir parink teisingą nelygybės arba lygybės ženklą šiai porai. Kai kiekviena eilutė turės po ženklą, nuspausk „OK“ mygtuką, kad patikrintum savo atsakymus.

Jeigu kai kurie atsakymai bus neteisingi, bus parodytas kryžiukas prie atitinkamų eilučių. Ištaisęs klaidas, gali vėl paspausti „OK“ mygtuką.

Valdymas klavišais:
 • Aukštyn-žemyn rodyklės: iš sąrašo pasirinkti skaičių porą
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: pasirinkti simbolio mygtuką
 • Tarpas: jei pasirinktas simbolio mygtukas, įvesti šį simbolį
 • Enter: patvirtinti atsakymus
 • <, > arba =: įvesti atitinkamą simbolį
Paprasta piešimo pamokėlė
icon simplepaint.svg difficulty level 1
screenshot simplepaint

fun simplepaint

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Sukurk savo piešinį.

Tikslas: Lavinti kūrybinius įgūdžius.

Žinynas: Pasirink spalvą ir spalvink stačiakampius taip, kaip tau norisi, kad sukurtum piešinį.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: piešia
 • Tab: pasirink tarp spalvų pasirinkimo įrankio ir piešimo zonos
Paprastas Hanojaus bokštas
icon hanoi.svg difficulty level 2
screenshot hanoi

discovery logic hanoi

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Pastatyk bokštą pagal duotą pavyzdį.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti naudotis pele.

Tikslas: Laisvoje vietoje sukurk bokštą, tokį, koks yra dešinėje.

Žinynas: Perkeldamas po vieną žiedą, pastatyk tuščioje vietoje tokį pat bokštą, kaip esantis dešinėje.

Kreditas: Idėja paimta iš EPI žaidimų.
Paprastos raidės
icon gletters.svg difficulty level 2
screenshot gletters

computer keyboard reading letters gletters

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Aprašymas: Paspausk klaviatūroje raides, kurias matai krintančias ekrane, kol jos nenukrito.

Tikslas: Raidžių atpažinimas bei susiejimas ekrane ir klaviatūroje.

Žinynas: Paspausk klaviatūroje raides, kurias matai krintančias ekrane, kol jos nenukrito.
Parašyk ką matai
icon imagename.svg difficulty level 3
screenshot imagename

reading words imagename

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Nutempk kiekvieną daiktą prie jo pavadinimo.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaityti.

Tikslas: Žodynas ir skaitymas.

Žinynas: Nutempk piešinius iš šono prie atitinkamo pavadinimo pagrindinėje srityje. Atsakymui pasitikrinti spausk mygtuką OK.
Pažink laikrodį
icon clockgame.svg difficulty level 2
screenshot clockgame

math measures clockgame

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Aprašymas: Pažink rodyklinį (analoginį) laikrodį.

Reikalingi įgūdžiai: Laiko sąvoka.

Tikslas: Išmokti laiko matavimo vienetus (valandas, minutes ir sekundes). Nustatyti laiką rodykliniame laikrodyje.

Žinynas: Sukinėdamas rodykles nustatyk ekrano viršuje nurodytą laiką. Trumpiausia rodyklė rodo valandas, ilgesnė – minutes, o ilgiausia – sekundes.
Pažink skalę
icon graduated_line_read.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_read

math numeration graduated_line_read

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Aprašymas: Suprask skaičių vietą skalėje

Reikalingi įgūdžiai: Skaityti ir rikiuoti skaičius.

Tikslas: Suprask skalę.

Žinynas: Įvesk skaičių, atitinkanti nurodytą tašką skalėje.
Valdymas klavišais:
 • Skaitmenys: įrašyti skaitmenis
 • Backspace (panaikinti): ištrinti paskutinį įvestą skaitmenį
 • Delete: ištrinti įvestą skaičių
 • Tarpas arba Enter: patvirtinti atsakymą
Pelės klavišų naudojimo praktika
icon left_right_click.svg difficulty level 1
screenshot left_right_click

computer mouse left_right_click

Samarth Raj & Timothée Giet

Aprašymas: Perkelk gyvūnus į jiems tinkamus namus naudodamas kairįjį arba dešinįjį pelės klavišus.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti naudotis pele.

Tikslas: Kairiojo ir dešiniojo pelės klavišų naudojimo praktika.

Žinynas: Kairiojo pelės klavišo paspaudimas ant žuvies ją perkels į tvenkinį. Dešiniojo pelės klavišo paspaudimas ant beždžionės ją perkels į medį. Jei nuspausi neteisingą klavišą, pasirodys žinutė.
Perduok kamuolį Tuksui
icon ballcatch.svg difficulty level 1
screenshot ballcatch

computer keyboard ballcatch

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Spausk klaviatūros rodykles „kairėn“ ir „dešinėn“ kartu ir kamuolys judės tiesiai.

Žinynas: Kamuolys judės tiesiai, jei vienu metu spausi rodykles „kairėn“ ir „dešinėn“ klaviatūroje. Liečiamajame ekrane spustelk ant abiejų rankyčių vienu metu.
Pianino kompozicija
icon piano_composition.svg difficulty level 2
screenshot piano_composition

discovery music piano_composition

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Sužinok kaip grojama pianino klaviatūra bei kaip muzika užrašoma natomis muzikinėje penklinėje.

Reikalingi įgūdžiai: Susipažinimas su natų pavadinimais.

Tikslas: Įgyk žinių apie muzikos kūrimą ir mėgaukis kurdamas muziką pianino klaviatūros pagalba. Ši pamokėlė apžvelgia nemažai esminių muzikos kūrimo principų, bet susidomėjęs gali rasti žymiai daugiau informacijos apie muzikos kūrimą. Jei tau patinka ši pamokėlė, tačiau nori naudotis labiau pažengusiais įrankiais – atsisiųsk MuseScore (http://musescore.org ), laisvą muzikos natų rašymo bei muzikos kūrimo ir dalijimosi programą bei Minuet ((https://minuet.kde.org/), laisvą muzikinės klausos lavinimo programą.

Žinynas: Ši pamokėlė turi kelis lygius, kiekviename lygyje atsiranda naujų funkcijų, kurių nebuvo ankstesniame.
 • Pirmas lygis: Paprasta pianino klaviatūra (paspausti gali tik baltus klavišus) kur gali eksperimentuoti ir kurti muziką spausdamas spalvotus stačiakampius klavišus.
 • Antras lygis: Smuiko raktas pakeičiamas boso raktu ir natos skamba žemesniu tonu negu ankstesniame lygyje.
 • Trečias lygis: Atsiranda galimybė pasirinkti smuiko arba boso raktą, jau galima paspausti ir juodus klavišus (diezus).
 • Ketvirtas lygis: Bemoliai grojami juodais klavišais.
 • Penktas lygis: Galimybė pasirinkti natos ilgumą (sveikoji, pusinė, ketvirtinė, aštuntinė natos).
 • Šeštas lygis: Prisideda pauzės (sveikoji, pusinė, ketvirtinė, aštuntinė pauzės).
 • Septintas lygis: Gali įrašyti savo sukurtas melodijas ir po to jas įkelti bei įkelti su žaidimu platinamas melodijas.
Valdymas klavišais:
 • Kompiuterio klaviatūros skaičiai nuo 1 iki 7: balti klavišai
 • Kompiuterio klaviatūros klavišai nuo F2 iki F7: juodi klavišai
 • Tarpas: groti
 • Rodyklėmis kairėn-dešinėn gali pasirinkti norimą klavišų oktavą
 • Backspace: atšaukia veiksmą
 • Delete: ištrina pasirinktą natą arba išvalo visą projektą

Kreditas: Sintezatoriaus originalus kodas yra čia: https://github.com/vsr83/miniSynth
Pinigai
icon money.svg difficulty level 2
screenshot money

math money measures money

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Mokykis skaičiuoti pinigus.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaičiuoti.

Tikslas: Reikia nusipirkti įvairių daiktų sumokant be grąžos. Aukštesniuose lygiuose yra vaizduojami keli daiktai, taigi prieš sumokant, reikia suskaičiuoti bendrą kainą.

Žinynas: Užmokėsi pasirinkdamas monetas ar popierinius banknotus ekrano apačioje. Jei nori pašalinti monetą ar banknotą, spustelėk ant jo viršutinėje ekrano dalyje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: judėti lauko viduje
 • Tarpas arba Enter: pasirinkti elementą
 • Tab: naršyk tarp apatinio ir viršutinio laukų
Pinigai su centais
icon money_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_cents

math money measures money_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Mokykis skaičiuoti pinigus (su centais).

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaičiuoti.

Tikslas: Tau reikia nusipirkti įvairių daiktų sumokant be grąžos. Aukštesniuose lygiuose yra vaizduojami keli daiktai. Prieš sumokant, reikia suskaičiuoti bendrą kainą.

Žinynas: Užmokėk už prekę pasirinkęs monetas ar popierinius banknotus ekrano apačioje. Jei nori pašalinti monetą ar banknotą, spustelk jį viršutinėje ekrano dalyje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: judėti lauko viduje
 • Tarpas arba Enter: pasirinkti elementą
 • Tab: naršyk tarp apatinio ir viršutinio laukų
Pirminių skaičių kramtukas
icon gnumch-primes.svg difficulty level 6
screenshot gnumch-primes

math arithmetic gnumch-primes

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Aprašymas: Nuvesk Skaičių Kramtuką prie visų pirminių skaičių.

Tikslas: Sužinok apie pirminius skaičius.

Žinynas: Pirminiai skaičiai dalinasi be liekanos tik iš vieneto ir pačių savęs. Pavyzdžiui, 3 yra pirminis skaičius, bet ne 4 (nes 4 dalinasi iš 2). Galite pirminius skaičius įsivaizduoti kaip mažas šeimynas – kuriose tik du asmenys! Pats skaičius ir 1. Tarp jų nėra jokių skaičių, iš kurių pirminis skaičius dalintųsi be liekanos. Penki yra vienas iš tų vienišų skaičių (tik 5 × 1 = 5), bet ne 6, nes jo šeimoje yra skaičiai 2 ir 3, kadangi 6 × 1 = 6, 2 × 3 =6. Taigi 6 nėra pirminis skaičius.

Jei yra klaviatūra, gali naudoti rodyklių klavišus vaikščiojimui ir tarpo klavišą skaičiaus surijimui. Jei naudoji pelę ar liečiamą ekraną, spausk šalia kramtuko toje pusėje, kur nori eiti, o priėjęs norimą skaičių, jį sukramtysi tiesiog paspaudęs ant kramtuko.

Pasirūpink, kad išvengtum Troglų.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: praryk skaičius
Pozicijos
icon positions.svg difficulty level 3
screenshot positions

discovery logic positions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Aprašymas: Nurodyk berniuko padėtį dėžės atžvilgiu.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaityti.

Tikslas: Apibūdink berniuko padėtį dėžės atžvilgiu.

Žinynas: Pamatysi skirtingus paveikslėlius, vaizduojančius berniuką ir dėžę, nurodyk berniuko padėtį dėžės atžvilgiu.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas arba Enter: patvirtink pasirinktą atsakymą.
Pralaimi paskutinis (prieš Tuksą)
icon bargame.svg difficulty level 2
screenshot bargame

strategy bargame

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Aprašymas: Pasirink kiek kamuoliukų nori įridenti į duobutes ir tada spausk mygtuką OK. Laimi tas, kurio kamuolys nepatenka į paskutinę (raudoną) duobutę.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaičiuoti.

Tikslas: Nepadėti kamuolio į paskutinę duobutę.

Žinynas: Spustelėdamas ant kamuolio pasirink, kiek kamuoliukų nori įridenti į duobutes, ir tada spausk mygtuką „OK“. Tuomet bus priešininko eilė. Laimėsi, jei Tuksui teks įridenti paskutinį kamuolį. Jei nori, kad Tuksas pradėtų žaidimą, pradžioje paspausk ant jo.
Gali naudoti klaviatūros rodyklių mygtukus, kad pats pasirinktum sudėtingumo lygį. Aukštesniuose lygiuose Tuksas žais geriau.
Pralaimi paskutinis (su draugu)
icon bargame_2players.svg difficulty level 2
screenshot bargame_2players

strategy bargame_2players

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Aprašymas: Pasirink kiek kamuoliukų nori įridenti į duobutes ir tada spausk mygtuką OK. Laimi tas, kurio kamuolys nepatenka į paskutinę (raudoną) duobutę.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaičiuoti.

Tikslas: Nepadėti kamuolio į paskutinę duobutę.

Žinynas: Spusteldamas ant kamuolio pasirink kiek kamuoliukų nori įridenti į duobutes ir tada spausk mygtuką OK. Tuomet bus priešininko eilė. Laimėsi, jei tavo draugui teks įridenti paskutinį kamuolį.
Praturtink savo žodyną
icon lang.svg difficulty level 4
screenshot lang

reading vocabulary lang

siddhesh suthar & Timothée Giet

Aprašymas: Užbaik kalbos mokymosi pamokėles.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaityti.

Tikslas: Praturtink savo žodyną gimtąja arba užsienio kalba.

Žinynas: Peržvelk žodžių sąrašą. Kiekvienas žodis yra įgarsintas, užrašytas raidėmis ir vaizduojamas paveikslėliu.
Kuomet būsi pasirengęs, tau bus pasiūlytas pratimas, kurio metu turėsi atpažinti žodį iš garso ir piešinuko, po to tik iš garso, ir galiausiai turėsi tą žodį užrašyti.

Nustatymuose gali pasirinkti kalbą, kurią nori išmokti.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas arba Enter: pasirink elementą iš sąrašo
 • Enter: patvirtink savo atsakymą, kai pasirodo OK mygtukas.
 • Tab: pakartoja žodį

Kreditas: Images originally released by the Art4Apps project (https://web.archive.org/web/20120908214126/http://www.art4apps.org/) under CC BY-SA 3.0 license. Upscaled and smoothed derivative images.
Programavimo labirintas
icon programmingMaze.svg difficulty level 3
screenshot programmingMaze

fun programmingMaze

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Ši pamokėlė moko, kaip programuoti ir nuvesti Tuksą prie tikslo, naudojant paprastas programavimo komandas, kaip judėk į priekį, suk kairėn, dešinėn ir pan.

Reikalingi įgūdžiai: Gebėti perskaityti komandas bei logiškai mąstyti kad rasti kelią.

Tikslas: Tuksas yra alkanas. Padėk jam rasti žuvį, komandomis nukreipdamas jį į teisingą ledo vietą.

Žinynas: Pasirink komandas iš pateikto meniu ir sudėliok jas tokia tvarka, kad Tuksas pasiektų tikslą.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės kairėn ir dešinėn: judėti lauko viduje
 • Aukštyn-žemyn rodyklės: padidinti a ar sumažinti ciklo skaitliuką, kai pasirinkta ciklo sritis
 • Tarpas: pasirinkti komandą arba pridėti pasirinktą komandą pagrindinėje / procedūros / ciklo srityje
 • TAB: perjungti komandų sritį į pagrindinę / procedūros / ciklo sritį
 • Delete: ištrinti pasirinktą komadą iš pagrindinės / procedūros / ciklo srities
 • Enter: įvykdyti programą arba iš naujo nustatyti Tux, kai jam nepasiseka pasiekti žuvies

Norėdamas pridėti komandą pagrindinėje / procedūros / ciklo srityje, pasirink komandą instrukcijų srityje, tada perjunk į pagrindinę / procedūrų / ciklo sritį ir paspausk tarpo klavišą.

Norėdamas pakeisti komandą pagrindinėje / procedūroje / ciklo srityje, pasirink ją pagrindinėje / procedūroje / ciklo srityje, tada perjunk į instrukcijų sritį, pasirink naują instrukciją ir paspauskite tarpo klavišą.
Raidė žodyje
icon letter-in-word.svg difficulty level 2
screenshot letter-in-word

reading words letter-in-word

Akshat Tandon & Timothée Giet

Aprašymas: Parašoma ir ištariama raidė. Ekrane parodoma keletas žodžių, ir jūs turite rasti žodžius, kuriuose yra ta raidė.

Reikalingi įgūdžiai: Žodžių rašyba, raidžių atpažinimas.

Tikslas: Pasirink visus žodžius, kurie turi nurodomą raidę.

Žinynas: Raidė matosi ant vėliavėlės, kurią tempia lėktuvas. Pasirink visus žodžius (daiktus), kurie turi tą raidę ir tada paspausk mygtuką OK.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: pasirinkti elementą
 • Enter: patvirtinti atsakymą
Raidžių atminties žaidimas prieš Tuksą
icon memory-case-association-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association-tux

reading letters memory-case-association-tux

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Versk kortas ir rask tą pačią didžiąją ir mažąją raides greičiau už pingviną Tuksą.

Reikalingi įgūdžiai: Abėcėlės raidžių žinojimas.

Tikslas: Didžiųjų bei mažųjų raidžių mokymasis, atminties lavinimas.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia raidę, mažąją arba didžiąją. Turi atversti tokią pačią raidę – nesvarbu, didžiąją arba mažąją.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Raidžių rikiavimas
icon ordering_alphabets.svg difficulty level 2
screenshot ordering_alphabets

reading letters ordering_alphabets

Rudra Nil Basu , Harsh Kumar & Timothée Giet

Aprašymas: Išdėstyk raides abėcėlės tvarka arba atvirkštine abėcėlės tvarka, kaip prašoma.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaityti.

Tikslas: Išmok abėcėlę

Žinynas: Ekrane matai kelias raides. Nutempk jas į viršutinę sritį ir išrikiuok abėcėlės tvarka arba atvirkštine abėcėlės tvarka, kaip prašoma.
Rask dešimties dėmenį
icon tens_complement_find.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_find

math arithmetic tens_complement_find

Samarth Raj & Timothée Giet

Aprašymas: Surask dešimties dėmenį kiekvienam skaičiui

Reikalingi įgūdžiai: Skaičiai nuo 1 iki 10 ir sudėties veiksmai.

Tikslas: Išmok surasti dešimties dėmenį.

Žinynas: Sukurk poras skaičių, lygių dešimt. Pasirink skaičių iš sąrašo ir perkelk jį į tuščią veiksmo vietą.
Kai visos eilutės bus užbaigtos, paspausk „OK“ mygtuką, kad pateiktum savo atsakymus. Jeigu kai kurie atsakymai bus neteisingi, bus parodytas kryžiukas prie atitinkamos eilutės. Norint ištaisyti klaidas, reikia pasirinkti neteisingus skaičius ir taip juos pašalinti prieš kartojant buvusius žingsnius.
Rask gretimus skaičius.
icon adjacent_numbers.svg difficulty level 1
screenshot adjacent_numbers

math numeration adjacent_numbers

Alexandre Laurent & Timothée Giet

Aprašymas: Rask trūkstamus gretimus skaičius.

Tikslas: Išmok rikiuoti skaičius.

Žinynas: Rask skaičius ir nutempk juos į vietą
Reliatyvus kelio dekodavimas
icon path_decoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding_relative

discovery logic path_decoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Aprašymas: Sek rodykles ir padėk Tuksui pasiekti tikslą.

Žinynas: Spustelk ant kvadratėlio kad Tuksas pajudėtų rodyklės nurodyta kryptimi.

Kryptys yra relliatyvios, priklausančios nuo to, į kurią pusę Tuksas pasisukęs.

Tai reiškia, kad paspaudus UP Tuksas pajudės į priekį; paspaudus DOWN pajudės atgal, LEFT juda į kairę pusę, o RIGHT juda į dešinę.
Reliatyvus kelio kodavimas
icon path_encoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding_relative

discovery logic path_encoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Aprašymas: Vesk Tuksą keliu iki tikslo.

Žinynas: Rodyklių mygtukais vesk Tuxą keliu, kol jis pasieks tikslą.

Kryptys yra relliatyvios, priklausančios nuo to, į kurią pusę Tuksas pasisukęs.

Tai reiškia, kad paspaudus UP Tuksas pajudės į priekį; paspaudus DOWN pajudės atgal, LEFT juda į kairę pusę, o RIGHT juda į dešinę.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: kryptys
Romėniški skaitmenys
icon roman_numerals.svg difficulty level 4
screenshot roman_numerals

sciences history roman_numerals

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas:

Tikslas: Išmokti, kaip skaityti romėniškus skaičius ir atlikti perskaičiavimą į arabiškus ir iš jų.

Žinynas: Romėniški skaitmenys yra skaičių sistema, atsiradusi senovės Romoje ir išlikusi įprasta skaičių rašymo visoje Europoje forma dar vėlyvaisiais viduramžiais. Skaičiai šioje sistemoje vaizduojami lotyniškos abėcėlės didžiųjų raidžių deriniais.
Susipažink su romėniškų skaičių skaitymo taisyklėmis ir išmok juos pakeisti į arabiškus. Atsakymui patvirtinti spustelėk mygtuką OK.

Valdymas klavišais:
 • Skaitmenys: įrašyk arabiškus skaičius
 • Raidės: įrašyk romėniškus skaičius (naudok I, V, X, L, C, D ir M)
 • Enter: patvirtinti atsakymą
SPUSTELK IŠGIRSTĄ RAIDĘ
icon click_on_letter_up.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter_up

reading letters click_on_letter_up

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Aprašymas: Išklausyk ir spustelk ant išgirstos raidės.

Reikalingi įgūdžiai: Vaizdinis raidžių atpažinimas.

Tikslas: Raidžių atpažinimas.

Žinynas: Pagrindinėje srityje pasirink išgirstą raidę. Dar kartą raidę gali išgirsti spustelėjęs burnos paveikslėlį.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: pasirinkti elementą
 • Tab: pakartoja klausimą
Sakinio sutvarkymas
icon ordering_sentences.svg difficulty level 2
screenshot ordering_sentences

reading words ordering_sentences

Harsh Kumar , Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Aprašymas: Sudaryk prasmingą sakinį.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaityti.

Tikslas: Sudaryti prasmingus sakinius.

Žinynas: Prisimink Justino Marcinkevičiaus „Voro vestuves“ ir nuvilk žodžius į viršutinę sritį, sudarydamas sakinius iš šios eiliuotos pasakos.
Sandaugų kramtukas
icon gnumch-multiples.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-multiples

math arithmetic gnumch-multiples

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Aprašymas: Nuvesk Skaičių Kramtuką prie visų kartotinių to skaičiaus, kurį matai ekrano apačioje.

Tikslas: Sužinok apie kartotinius ir daugiklius.

Žinynas: Skaičiaus kartotiniai yra visi skaičiai, kurie yra gaunami tą skaičių dauginant iš sveikų skaičių. Pvz.: 12, 24, 36, 48 ar 60 yra skaičiaus 12 kartotiniai. O 25 nėra skaičiaus 12 kartotinis, nes nėra jokio skaičiaus kurį padauginus iš 12 gautum 25. Jei vienas skaičius yra antro skaičiaus daliklis, tada antrasis skaičius yra pirmojo skaičiaus kartotinis. Vėlgi, apie kartotinius gali galvoti kaip apie šeimas, o daliklius – tų šeimų narius. Pvz. daliklis 5 priklauso 10, 15, 25 ir t.t. šeimoms. Bet 5 nepriklauso skaičių 8 ar 23 šeimoms. Negali sutalpinti kažkiek penketų į 8 ar 23 be liekanos. Taigi, 8 ar 23 nėra skaičiaus 5 kartotiniai. Tik 5, 10, 15, 20, 25 ... yra skaičiaus 5 kartotiniai.

Jei yra klaviatūra, gali naudoti rodyklių klavišus vaikščiojimui ir tarpo klavišą skaičiaus surijimui. Jei naudoji pelę ar liečiamą ekraną, spausk šalia kramtuko toje pusėje, kur nori eiti, o priėjęs norimą skaičių, jį sukramtysi tiesiog paspaudęs ant kramtuko.

Pasirūpink, kad išvengtum Troglų.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: praryk skaičius
Saugus nusileidimas
icon land_safe.svg difficulty level 4
screenshot land_safe

sciences experiment land_safe

Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Aprašymas: Pilotuok kosminį laivą link žalios nusileidimo vietos.

Tikslas: Suprask apie gravitacijos sukuriamą pagreitį.

Žinynas: Kosminio laivo patiriamas gravitacijos pagreitis yra tiesiogiai proporcingas planetos masei ir atvirkščiai proporcingas atstumo nuo planetos centro kvadratui. Taigi su kiekviena planeta pagreitis skirsis, o kosminiam laivui artėjant prie planetos, pagreitis didės.

Pirmuosiuose lygiuose naudok aukštyn / žemyn klavišus, kad valdytum trauką, ir dešinėn / kairėn klavišais, kad valdytum kryptį. Jutikliniuose ekranuose gali valdyti raketą per atitinkamus ekrano mygtukus.

Aukštesniuose lygiuose naudok dešinėn / kairėn klavišus, kad pasuktum kosminį laivą. Pasukęs kosminį laivą ir naudodamas klavišus aukštyn / žemyn, suteiksi jam pagreitį ne vertikalia kryptimi.

Nusileidimo platforma yra žalia, jei laivo greitis yra tinkamas saugiam nusileidimui.

Dešiniajame krašte esantis akselerometras rodo raketos bendrą vertikalų pagreitį, įskaitant gravitacinę jėgą. Viršutinėje žalioje akselerometro dalyje jūsų pagreitis yra didesnis nei gravitacinė jėga, apatinėje raudonoje – mažesnis, o mėlynoje bazinėje linijoje geltoname viduryje abi jėgos panaikina viena kitą.

Valdymas klavišais:
 • Aukštyn-žemyn rodyklės: pagrindinio variklio traukos valdymas
 • Kairėn-dešinėn rodyklės: pirmuosiuose lygiuose judėjimo kairėn-dešinėn valdymas, aukštesniuose lygiuose – erdvėlaivio pasukimas
Saulės sistema
icon solar_system.svg difficulty level 5
screenshot solar_system

sciences experiment solar_system

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Atsakyk į klausimą 100% tikslumu.

Tikslas: Sužinok apie Saulės sistemą. Jeigu nori išmokti daugiau apie kosmosą (astronomiją) – atsisiųsk programas KStars (https://edu.kde.org/kstars/) bei Stellarium (https://stellarium.org/) ir Celestia (https://celestia.space) – tai yra laisva programinė įranga apie kosmosą (astronomiją).

Žinynas: Paspausk ant planetos arba Saulės ir atsakyk į klausimus. Kiekvienas klausimas turi 4 atsakymų variantus. Vienas iš jų yra 100% teisingas. Bandyk atsakyti į klausimus, kol pasieksi 100% tikslumą (tikslumo matuoklis yra apačioje).

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas arba Enter: pasirinkti elementą
 • Escape: Grįžti į ankstesnį ekraną
 • Tab: pasinaudok pagalba (kai matai pagalbos mygtuką)
Skaitmeninė elektra
icon digital_electricity.svg difficulty level 6
screenshot digital_electricity

sciences experiment digital_electricity

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Sukurk bei modeliuok skaitmeninę elektroninę schemą.

Reikalingi įgūdžiai: Reikia turėti skaitmeninės elektronikos žinių pagrindus.

Tikslas: Laisvai kurk skaitmeninę elektrinę schemą ir naudokis ja kaip tikra.

Žinynas: Paimk komponentus iš įrankinės kairėje ir nutempk į darbinę sritį.
 • Dviejų elementų kontaktus sujungsi pradžioj spustelėdamas ant vieno kontakto, o tada ant kito kontakto.
 • Schemos būklė atsinaujina nuo bet kurio naudotojo veiksmo.
 • Darbinėje srityje esančius elementus gali perkelt į kitą vietą, juos nutempdamas.
 • Įrankių meniu pamatysi paspaudęs ant įrankių piktogramos šoninėje juostoje.
 • Norėdamas išmesti detalę (ar laidą), paspausk ant panaikinimo įrankio (kryžiuko piktograma įrankinėje), tada paspausk ant norimos išmesti detalės ar laido.
 • Įrankių juostą paslėpsi ar detalės pasirinkimą panaikinsi spustelėjęs ant tuščios srities.
 • Gali pasukti pasirinktą detalę, pasirinkdamas sukimo elementą įrankių juostoje (apskritimo rodyklės piktogramos įrankių juostoje).
 • Gali pasiskaityti apie pasirinktą detalę, paspaudęs info mygtuką (i piktograma įrankių juostoje).
 • Gali padidinti ar sumažinti (priartinti ar nutolinti) darbinę sritį, paspausdamas + ar - klavišus, paspausdamas piktogramas įrankių juostoje arba naudodamas specialius artinimo/tolinimo gestus liečiamame ekrane.
 • Darbinę sritį gali patempti paspaudęs tuščioje darbinės srities vietoje ir ją vilkdamas.
 • Jungiklį gali įjungti bei išjungti jį paspausdamas.
Skaitymo eilute pratimai
icon readingh.svg difficulty level 2
screenshot readingh

reading words readingh

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Perskaityk žodžių sąrašą ir išsiaiškink, ar pateiktas žodis yra jame.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaityti.

Tikslas: Išmokti greitai skaityti.

Žinynas: Lentoje yra žodis. Žodžiai iš sąrašo pasirodys ir vėl išnyks. Ar duotas žodis buvo sąraše?
Skaitymo stulpeliu pratimai
icon readingv.svg difficulty level 2
screenshot readingv

reading words readingv

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Perskaityk vertikalų žodžių sąrašą ir išsiaiškink, ar ten yra nurodytas žodis.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaityti.

Tikslas: Išmokti greitai skaityti.

Žinynas: Lentoje yra žodis. Žodžiai iš sąrašo pasirodys ir vėl išnyks. Ar duotas žodis buvo sąraše?
Skaičiai iš eilės
icon planegame.svg difficulty level 2
screenshot planegame

math numeration planegame

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Teisinga tvarka nuskrisk prie debesėlių su sraigtasparniu.

Tikslas: Išmokti skaičiuoti iš eilės.

Žinynas: Sugauk debesėlius didėjančia tvarka. Klaviatūros rodyklių pagalba valdyk sraigtasparnį arba liečiamame ekrane paliesk vietą, kur turi nuskristi sraigtasparnis. Turi arba prisiminti skaičių ant debesėlio, kurį reikia pagauti, arba pažiūrėti į apatinį dešinį kampą.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: judina sraigtasparnį
Skaičiavimo ir atminties lavinimo žaidimas
icon memory-enumerate.svg difficulty level 2
screenshot memory-enumerate

math numeration memory-enumerate

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Versk kortas ir rask skaičius atitinkančius paveikslėlius.

Tikslas: Suskaičiavimo bei atminties lavinimas.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia paveikslėlį su keletu daiktų arba skaičių. Skaičius vienoje kortelėje turi sutapti su daiktų skaičiumi kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Skaičių atimtis
icon algebra_minus.svg difficulty level 4
screenshot algebra_minus

math subtraction arithmetic algebra_minus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Mokykis atimties veiksmų.

Reikalingi įgūdžiai: Nedidelių skaičių atimties veiksmai.

Tikslas: Suskaičiuok dviejų skaičių skirtumą per ribotą laiką.

Žinynas: Ekrane rodomi atimties veiksmai. Greitai suskaičiuok rezultatą (atimk skaičius) ir įrašyk jį kompiuterio klaviatūra arba spaudydamas skaičius ekrane. Paskubėk ir atsakymą įrašyk anksčiau nei pingvinai nusileis oro balionu!

Valdymas klavišais:
 • Skaitmenys: atsakymo įrašymui
 • Backspace (panaikinti): ištrina paskutinį skaitmenį atsakyme
 • Enter: patvirtinti atsakymą
Skaičių dalyba
icon algebra_div.svg difficulty level 6
screenshot algebra_div

math division arithmetic algebra_div

Sayan Biswas & Timothée Giet

Aprašymas: Mokykis dalybos veiksmų.

Reikalingi įgūdžiai: Dalinti nedidelius skaičius.

Tikslas: Padalink skaičius per ribotą laiką.

Žinynas: Ekrane rodomi dalybos veiksmai. Greitai suskaičiuok rezultatą (padalink skaičius) ir įrašyk jį su kompiuterio klaviatūra arba spaudydamas skaičius ekrane. Paskubėk ir atsakymą įrašyk anksčiau nei pingvinai nusileis oro balionu!

Valdymas klavišais:
 • Skaitmenys: atsakymo įrašymui
 • Backspace (panaikinti): ištrina paskutinį skaitmenį atsakyme
 • Enter: patvirtinti atsakymą
Skaičių daugyba
icon algebra_by.svg difficulty level 3
screenshot algebra_by

math multiplication arithmetic algebra_by

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Mokykis daugybos veiksmų.

Reikalingi įgūdžiai: Daugybos lentelės nuo 1 iki 10.

Tikslas: Išmokti greitai sudauginti skaičius.

Žinynas: Ekrane rodomi daugybos veiksmai. Greitai suskaičiuok rezultatą (skaičių sandaugą) ir įrašyk jį kompiuterio klaviatūra arba spaudydamas skaičius ekrane. Paskubėk ir atsakymą įrašyk anksčiau nei pingvinai nusileis oro balionu!

Valdymas klavišais:
 • Skaitmenys: atsakymo įrašymui
 • Backspace (panaikinti): ištrina paskutinį skaitmenį atsakyme
 • Enter: patvirtinti atsakymą
Skaičių rikiavimas
icon ordering_numbers.svg difficulty level 2
screenshot ordering_numbers

math numeration ordering_numbers

Rudra Nil Basu , Emmanuel Charruau , Harsh Kumar & Timothée Giet

Aprašymas: Išrikiuok skaičius didėjimo ar mažėjimo tvarka – kaip paprašyta.

Reikalingi įgūdžiai: Skaičiavimo įgūdžiai.

Tikslas: Palyginti skaičius.

Žinynas: Ekrane matai keletą skaičių. Nuvilk juos į viršutinę sritį ir išrikiuok didėjimo arba mažėjimo tvarka, kaip prašoma.
Skaičių seka (didėjanti)
icon number_sequence.svg difficulty level 2
screenshot number_sequence

math numeration number_sequence

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Aprašymas: Spustelk ant skaičių reikiama eilės tvarka.

Tikslas: Mokėti skaičiuoti.

Žinynas: Nupiešk paveikslėlį spausdamas ant sunumeruotų taškelių tinkama tvarka.
Skaičių sudėtis
icon algebra_plus.svg difficulty level 3
screenshot algebra_plus

math addition arithmetic algebra_plus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Mokytis sudėti skaičius.

Reikalingi įgūdžiai: Sudėti nedidelius skaičius. Mokėti atpažinti parašytus skaičius.

Tikslas: Suskaičiuok dviejų skaičių sumą per ribotą laiką.

Žinynas: Ekrane rodomi sudėties veiksmai. Greitai suskaičiuok rezultatą (sudėk skaičius) ir įrašyk jį su kompiuterio klaviatūra arba spaudydamas skaičius ekrane. Paskubėk ir atsakymą įrašyk anksčiau nei pingvinai nusileis oro balionu!

Valdymas klavišais:
 • Skaitmenys: atsakymo įrašymui
 • Backspace (panaikinti): ištrina paskutinį skaitmenį atsakyme
 • Enter: patvirtinti atsakymą
Spalvinimas
icon graph-coloring.svg difficulty level 1
screenshot graph-coloring

discovery logic graph-coloring

Akshat Tandon & Timothée Giet

Aprašymas: Nuspalvink kreivę taip, kad jokie du gretimi susikirtimo taškai nebūtų tos pačios spalvos.

Reikalingi įgūdžiai: Gebėti atskirti įvairias spalvas/figūras, išdėstymo pajautimas.

Tikslas: Išmok atskirti įvairias spalvas/figūras ir išmok, kas tai yra santykiniai išsidėstymai.

Žinynas: Padėk spalvas / figūras ant grafiko taip, kad nė vienas gretimas mazgas nebūtų tos pačios spalvos ar gretimuose mazguose nebūtų tokios pačios figūros. Pasirink mazgą, tada pasirink elementą sąraše, kad jį padėtum į mazgą.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės dešinėn ir kairėn: judėti
 • Tarpas: pasirinkti elementą
Spalvos
icon colors.svg difficulty level 1
screenshot colors

reading color vocabulary colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Paspausk ant prašomos spalvos.

Reikalingi įgūdžiai: Atpažinti spalvas.

Tikslas: Ši pamokėlė moko atpažinti skirtingas spalvas.

Žinynas: Išgirsk kokia spalva sakoma ir paspausk atitinkamą antį.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: pasirinkti atsakymą
 • Tab: pakartoja klausimą
Spausk ir piešk
icon clickanddraw.svg difficulty level 1
screenshot clickanddraw

computer mouse clickanddraw

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Aprašymas: Nupiešk paveikslėlį spausdamas ant pasirinktų taškelių.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti valdyti pelę ir tiksliai paspausti ant taškų.

Žinynas: Nupiešk paveikslėlį paspausdamas paeiliui ant kiekvieno taškelio. Kassyk paspaudus pasirinktą taškelį, atsiranda sekantis mėlynas taškelis.
Spausk mane
icon clickgame.svg difficulty level 1
screenshot clickgame

computer mouse clickgame

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Pagauk visas žuvis, kol jos nenuplaukė.

Reikalingi įgūdžiai: Galėti judinti pelę ir paspausti ant tinkamos vietos.

Tikslas: Judesių koordinacija: tikslus rankos judinimas.

Žinynas: Sugauk visas judančias žuvis spausdamas ant jų pele arba paliesdamas pirštu.
Spustelk ar paliesk
icon erase_clic.svg difficulty level 1
screenshot erase_clic

computer mouse erase_clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Spaudydamas pele ar liesdamas pirštu, nuvalysi plotą ir pamatysi foną.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti naudotis pele.

Tikslas: Judesių koordinavimas.

Žinynas: Spaudinėk, kol pradings visi kvadratėliai.
Spustelk išgirstą raidę (mažosios)
icon click_on_letter.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter

reading letters click_on_letter

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Aprašymas: Išklausyk ir spustelk ant išgirstos raidės.

Reikalingi įgūdžiai: Vaizdinis raidžių atpažinimas.

Tikslas: Raidžių atpažinimas.

Žinynas: Pagrindinėje srityje pasirink išgirstą raidę. Dar kartą raidę gali išgirsti spustelėjęs burnos paveikslėlį.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: pasirinkti elementą
 • Tab: pakartoja klausimą
Stumdomų blokų dėlionė
icon traffic.svg difficulty level 2
screenshot traffic

discovery logic traffic

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Aprašymas: Išvežk raudoną automobilį iš stovėjimo aikštelės pro vartus dešinėje.

Žinynas: Kiekvienas automobilis gali judėti horizontaliai arba vertikaliai. Būtina atlaisvinti vietą taip, kad raudonas automobilis galėtų pravažiuoti pro vartus dešinėje.

Kreditas:
 • "Car Start Engine" by henrique85n, (https://freesound.org/people/henrique85n/sounds/160442/), CC BY 3.0, extract
Subalansuok svarstykles
icon scalesboard.svg difficulty level 2
screenshot scalesboard

math measures scalesboard

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Uždėk ar nutempk svorius, kad subalansuotum svarstykles.

Tikslas: Skaičiavimas mintinai, aritmetinės lygybės.

Žinynas: Kad išlygintum svarstykles, uždėk keletą svorių kairėje arba dešinėje pusėje (aukštesniuose lygiuose). Svorius gali išdėlioti bet kokia tvarka.
Sudoku, įrašyk reikiamus simbolius į kvadratėlį
icon sudoku.svg difficulty level 4
screenshot sudoku

discovery logic sudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Simboliai negali kartotis nė vienoje eilutėje, stulpelyje ar (jei nurodyta) regione.

Reikalingi įgūdžiai: Dėlionę pabaigti reikia kantrybės ir loginių įgūdžių.

Tikslas: Sudoku tikslas yra sudėlioti figūras ar skaičius nuo 1 iki 9 į kiekvieną langelį pagal taisykles. Tikrąjį Sudoku žaidimą sudaro 9x9 laukas, padalintas į 3x3 laukelius, vadinamus regionais. GCompris žaidimas supažindina su paprastesne žaidimo versija, kurioje naudojamos figūros ir kurioje nėra regionų. Visais atvejais žaidimo laukas yra pateikiamas iš dalies užpildytas įvairiomis figūromis ar skaičiais, kurie vadinasi „duotieji“. Kiekvienas stulpelis, eilutė ir regionas negali turėti dviejų vienodų skaičių ar figūrų (šaltinis <https://lt.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Žinynas: Išsirink skaičių arba simbolį kairėje ir paspausk ten, kur jis turi būti. GCompris neleis tau įvesti klaidingos informacijos.
Sudėliok tokį patį modelį
icon crane.svg difficulty level 2
screenshot crane

puzzle crane

Stefan Toncu & Timothée Giet

Aprašymas: Valdyk kraną ir nukopijuok modelį.

Reikalingi įgūdžiai: Pelės/klaviatūros valdymas.

Tikslas: Pirštų bei rankų judesių (motorikos) koordinacija.

Žinynas: Sudėliok daiktus kairiame lango krašte taip, kad jų vieta atitiktų dešiniame lango krašte esančių daiktų vietą. Šalia krano rasi keturias rodykles, kurios leis tau judinti norimą daiktą. Kad pasirinktum daiktą, tiesiog paspausk ant jo. Gali taip pat naudotis rodyklių mygtukais, tarpo arba tabuliavimo klavišu. Mobilioje versijoje, taip pat gali braukti pirštu aukštyn-žemyn, kairėn-dešinėn, norėdamas perdėlioti daiktus kairiajame krašte.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: perkelia pasirinktą elementą
 • Tarpas ar Enter ar Tab: pasirinkti kitą elementą
Sudėliok šalį
icon geo-country.svg difficulty level 2
screenshot geo-country

sciences geography geo-country

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Sudėliok regionus į tinkamas vietas ir taip nupiešk visą šalį.

Žinynas: Nutempk ir sudėk šalies regionus į vietą, ir taip nupiešk visą šalį.
Sudėties ir atimties žaidimas atminčiai lavinti
icon memory-math-add-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus

math memory arithmetic memory-math-add-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Atversk tas kortas, kur sudėties ar atimties veiksmo rezultatas atitinka skaičių ant kortos.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti sudėti ir atimti.

Tikslas: Mokytis sudėties ir atimties veiksmų.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia atimties ar sudėties veiksmą arba skaičių. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Sudėties ir atimties žaidimas atminčiai lavinti prieš Tuksą
icon memory-math-add-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Versk kortas ir rask sudėtį ir atimtį atitinkančius skaičius greičiau nei Tuksas.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti sudėti ir atimti.

Tikslas: Mokytis sudėties ir atimties veiksmų.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia atimties ar sudėties veiksmą arba skaičių. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Sudėties žaidimas atminčiai lavinti
icon memory-math-add.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add

math memory arithmetic memory-math-add

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Rask kortas su atitinkamų sudėties veiksmų atsakymu.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti sudėti.

Tikslas: Mokykis sudėti skaičius.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia sudėties veiksmą arba rezultatą. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Sudėties žaidimas atminčiai lavinti prieš Tuksą
icon memory-math-add-tux.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add-tux

math memory arithmetic memory-math-add-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Rask kortas su atitinkamų sudėties veiksmų atsakymu greičiau už pingviną Tuksą.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti sudėti.

Tikslas: Mokykis sudėti skaičius.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia sudėties veiksmą arba rezultatą. Turi atversti korteles, kur veiksmo vienoje kortelėje rezultatas būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Sukurk trupmenas
icon fractions_create.svg difficulty level 5
screenshot fractions_create

math arithmetic fractions_create

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Ekrane rodoma figūra, padalinta į lygias dalis.
Pasirink tinkamą kiekį dalių pagal nurodymus instrukcijose.
Surask detales
icon details.svg difficulty level 1
screenshot details

discovery arts details

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Nutempk figūras į atitinkamas vietas.

Žinynas: Nutemppk šone esančius daiktus į tinkamą vietą dėlionėje.

Kreditas: Paveiksliukai iš Wikimedia Commons.
 • "Chateau de Chenonceau 2008" by Ra-smit (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_Chenonceau_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Egeskov Slot spejling" by Malene Thyssen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egeskov_Slot_spejling.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Eilean Donan castle - 95mm" by Guillaume Piolle (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilean_Donan_castle_-_95mm.jpg), CC BY 3.0
 • "DK Fanoe Windmill01" by Cnyborg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DK_Fanoe_Windmill01.JPG), CC BY-SA 3.0
 • "Pyramids at Gizah" by Ricardo Liberato (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramids_at_Gizah.jpg), CC BY-SA 2.0
 • "Louvre 2007 02 24 c" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_2007_02_24_c.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Nagoya Castle(Edit2)" by Base64 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagoya_Castle(Edit2).jpg), CC BY-SA 3.0
 • "NotreDameDeParis" by Sanchezn (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NotreDameDeParis.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Castle Neuschwanstein" by Softeis (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Sydney Opera House - Dec_2008" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_-_Dec_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Taj Mahal in March 2004" by Dhirad (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tour Eiffel Wikimedia Commons" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tower Bridge London Feb 2006" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_Bridge_London_Feb_2006.jpg), CC BY-SA 4.0
Surask dieną
icon find_the_day.svg difficulty level 6
screenshot find_the_day

math measures find_the_day

Amit Sagtani & Timothée Giet

Aprašymas: Surask teisingą datą ir atpažink ją kalendoriuje.

Reikalingi įgūdžiai: Kalendoriaus pagrindai.

Tikslas: Išmok, kaip suskaičiuoti dienas ir surasti datą kalendoriuje.

Žinynas: Perskaityk taisykles ir atlik reikiamą skaičiavimą, kad surastum datą. Tuomet nurodyk šią datą kalendoriuje, patvirtinimui paspausk OK mygtuką.

Kai kuriuose lygiuose turi rasti savaitės dieną nurodytai datai. Sąraše spustelėk atitinkamą savaitės dieną.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: vaikščioti per atsakymus
 • Tarpas ar Enter: patvirtinti atsakymą
Surask trupmenas
icon fractions_find.svg difficulty level 5
screenshot fractions_find

math arithmetic fractions_find

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Surask teisingą skaitiklį ir vardiklį parodytoje trupmenoje.
Surask šalis
icon geography.svg difficulty level 2
screenshot geography

sciences geography geography

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Nutempk elementus į jų vietas žemėlapyje.

Žinynas: Nutempk ir sudėk žemėlapio dalis į tinkamas vietas perpiešdamas visą žemėlapį.
Surink dėlionę
icon paintings.svg difficulty level 1
screenshot paintings

discovery arts puzzle paintings

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Sudėliok dėlionę.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti valdyti pelę: judinimas, nutempimas.

Tikslas: Erdvinis atvaizdavimas.

Žinynas: Nutempk dalis į tinkamas vietas.
Suskaičiuok elementus
icon enumerate.svg difficulty level 2
screenshot enumerate

math numeration enumerate

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Aprašymas: Išsidėliok daiktus (vaisius) taip, kad būtų patogu juos suskaičiuoti.

Reikalingi įgūdžiai: Skaičiavimas iš eilės.

Tikslas: Išmokti skaičiuoti iš eilės.

Žinynas: Pradžioje tinkamai išsidėliok daiktus (vaisius), kad galėtum juos visus suskaičiuoti. Tada pasirink klausimą, į kurį nori atsakyti viršutiniame kairiajame lango kampe. Įrašyk atsakymą klaviatūros pagalba.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklė aukštyn: pasirinkti sekantį elementą
 • Rodyklė žemyn: pasirinkti ankstesnį elementą
 • Skaičiai: įrašyti atsakymą pasirinktam elementui
 • Enter: Patvirtink atsakymą (Jei „Patvirtinti atsakymą“ nustatei „OK mygtukas“)
Suskaičiuok ir nuspalvink apskritimus
icon learn_digits.svg difficulty level 1
screenshot learn_digits

math numeration learn_digits

Timothée Giet

Aprašymas: Išmok skaičius nuo 0 iki 9.

Tikslas: Išmok skaitmenis skaičiuodamas.

Žinynas: Ekrane matai skaičių. Užpildyk atitinkamą skaičių apskritimų ir patvirtink atsakymą.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas: užpildyti apskritimą / nuimti spalvą nuo apskritimo, kurį pasirinkai rodyklėmis kairėn-dešinėn
 • Enter: patvirtinti atsakymą
 • Tab klavišas: Išgirsti skaičių dar kartą
Suskaičiuok ledo lytis
icon reversecount.svg difficulty level 2
screenshot reversecount

math numeration reversecount

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Aprašymas: Tuksas yra alkanas. Skaičiuodami ledo lytis reikalingas žuvims pasiekti, padėkite jam surasti žuvis.

Reikalingi įgūdžiai: Gali suprasti skaičius domino dėlionėje.

Tikslas: Tuksas yra alkanas. Skaičiuodami ledo lytis reikalingas žuvims pasiekti, padėkite jam surasti žuvis.

Žinynas: Paspausk ant domino, kad parodytum, kiek ledo lyčių skiria Tuksą nuo žuvų. Paspausk ant domino dešiniu pelės mygtuku, kad suskaičiuotum atbulai. Atlikęs veiksmus, paspausk mygtuką OK, arba „Enter“ klavišą.
Svarstyklės (išmok imperinius svorio vienetus)
icon scalesboard_weight_avoirdupois.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Padėk svorių ant svarstyklių, kad jas išlygintum bei suskaičiuotum daikto svorį.

Tikslas: Skaičiavimas mintinai, aritmetinės lygybės, matavimo vienetų konvertavimas.

Žinynas: Svarstykles išlyginsi, padėdamas keletą svorių į kairę ar dešinę (aukštesniuose lygiuose) lėkštelę. Svorius gali išdėlioti bet kokia tvarka. Atsižvelk ir į svorių matavimo vienetus, atsimink, kad viename svare (lb) yra 16 uncijų (oz).
Svarstyklės (išmok tarptautinius svorio vienetus)
icon scalesboard_weight.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight

math measures scalesboard_weight

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Padėk svorių ant svarstyklių, kad jas išlygintum bei suskaičiuotum daikto svorį.

Tikslas: Skaičiavimas mintinai, aritmetinės lygybės, matavimo vienetų konvertavimas.

Žinynas: Kad išlygintum svarstykles, uždėk keletą svorių į kairę arba dešinę (aukštesniuose lygiuose) lėkštelę. Svorius gali išdėliot bet kokia tvarka. Atsižvelk ir į svorių matavimo vienetus, atsimink, kad kilograme (kg) yra 1000 gramų (g).
Tangramų dėlionė
icon tangram.svg difficulty level 3
screenshot tangram

puzzle tangram

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Tikslas yra suformuoti nurodytą figūrą.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti naudotis pele.

Tikslas: Iš Vikipedijos, laisvos enciklopedijos. Tangrama (pažodžiui kinų kalba: septynios gudrumo lentos) yra kiniška dėlionė. Nors dažniai teigiama, jog tangrama yra senovinis žaidimas, jis aptiktas tik 1800 metais. Tangrama susideda iš 7 dalių, vadinamų tans, kurios besijungdamos kartu sudaro kvadratą. Viename kvadrate esančios 7 dalys sudaro:
5 dešiniuosius lygiašonius trikampius, įskaitant:
- 2 mažus (apatinės atramos 1)
- 1 vidutinio dydžio (kvadrato šaknies apatinės atramos 2)
- 2 didelius (apatinės atramos 2)
1 kvadratą (pusė 1)
1 lygiagretainį

Žinynas: Pasirink tangramą, kurią ketini suformuoti. Detalę pajudinsi tempdamas ją. Simetrinis mygtukas atsiranda ant tinkančių detalių. Spustelk sukimosi mygtuką arba apvesk aplink, kad parodytum norimą sukimosi kryptį. Peržiūrėk dar sykį pamokėlę apie mažąją tangramą, kur aprašytas įvadas į tangramą.
Tekstų rašyklė vaikams
icon baby_wordprocessor.svg difficulty level 1
screenshot baby_wordprocessor

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Tekstų rašyklė, leidžianti vaikams išbandyti klaviatūrą ir pamatyti raides.

Tikslas: Atrask, kaip veikia klaviatūra ir raidės.

Žinynas: Surink tekstą naudodamasis tikra arba virtualia klaviatūra, kaip daroma tekstų rašymo programoje.
Paspausk ant mygtuko „Pavadinimas“ ir tekstas padidės. Panašiai ir mygtukas „Antraštė“ – tekstą šiek tiek padidins. Paspaudus ant mygtuko „Pastraipa“, tekstas taps įprasto dydžio bei storio.
Norėdamas pasirinkti (žymėti) tekstą laikyk paspaustą „Shift“ (Lyg2) klavišą ir rinkis rodyklių klavišais. Spausk Ctrl ir C klavišus, jei nori nukopijuoti, Ctrl ir V – įdėti ir Ctrl ir X – tekstui iškirpti. Ctrl ir Z galite naudoti keitimams atšaukti.
Paeksperimentuok ir išsiaiškink daugiau sparčiųjų klavišų. Pavyzdžiui, koks yra spartusis klavišas, skirtas pasirinkti visam tekstui?

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: vaikščioti per tekstą
 • Lyg2 (Shift) + rodyklės: pasirinkti norimą teksto dalį
 • Ctrl + A: pasirinkti visą tekstą
 • Ctrl + C: kopijuoti pasirinktą tekstą
 • Ctrl + X: iškirpti pasirinktą tekstą į iškarpinę
 • Ctrl + V: įdėti anksčiau nukopijuotą ar iškirptą tekstą
 • Ctrl + D: pašalinti pasirinktą tekstą
 • Ctrl + Z: atšaukti paskutinį veiksmą (undo)
 • Ctrl + Shift + Z: atstatyti atšaukimą (redo)
Tik tak Toe (su draugu)
icon tic_tac_toe_2players.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe_2players

strategy tic_tac_toe_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Sudėliok tris vienodus ženkliukus į eilę.

Tikslas: Sudėliok tris vienodus ženkliukus į horizontalią, vertikalią arba įstrižą eilę, kad laimėtum žaidimą.

Žinynas: Žaisk su draugu. Pakaitomis spausk ant kvadratėlio, kurį nori pažymėti. Laimi tas, kuris pirmas sukuria trijų vienodų ženkliukų tiesią liniją.
Tik tak toe (prieš Tuksą)
icon tic_tac_toe.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe

strategy tic_tac_toe

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Sudėliok tris vienodus ženkliukus į eilę.

Tikslas: Sudėliok tris vienodus ženkliukus į horizontalią, vertikalią arba įstrižą eilę, kad laimėtum žaidimą.

Žinynas: Žaisk su Tuksu. Pakaitomis spausk ant kvadratėlio, kurį nori pažymėti. Laimi tas, kuris pirmas sukuria trijų vienodų ženkliukų tiesią liniją.
Kai pakelsi lygį, Tuksas žais geriau.
Traukinių įsiminimas
icon railroad.svg difficulty level 1
screenshot railroad

discovery logic railroad

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Aprašymas: Atstatyk traukinio modelį ekrano viršuje.

Tikslas: Atminties lavinimas.

Žinynas: Traukinys (vagonai) parodomi viršuje keletą sekundžių. Pastatyk tokį patį traukinį ekrano viršuje, nutempdamas reikiamus vagonus ir lokomotyvą. Vagonui panaikinti nutempk jį žemyn.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: judėti atsakymų lauke ir judėti pagrindiniame lauke
 • Tarpas: pridėti elementą prie formuojamo sąstato, arba sukeisti vietomis du elementus atsakymo lauke
 • Backspace (panaikinti) ar Delete: išmeta pasirinktą elementą iš atsakymų lauko
 • Enter ar Įvedimo klavišas: pateikti atsakymą
Tyrinėk fermos gyvūnus
icon explore_farm_animals.svg difficulty level 2
screenshot explore_farm_animals

sciences experiment explore_farm_animals

Djalil Mesli & Timothée Giet

Aprašymas: Susipažink su fermos gyvūnais, jų skleidžiamais garsais bei kitais įdomiais faktais.

Tikslas: Išmok susieti gyvūnų garsus su gyvūnų pavadinimais bei jų išvaizda.

Žinynas: Šiame žaidime yra trys lygiai.

Pirmame lygyje žaidėjai mėgaujasi tyrinėdami kiekvieną gyvūną ekrane. Spausk ant klaustuko ir sužinok daugiau apie gyvūną, kokius garsus skleidžia, kaip jis vadinamas ir kaip atrodo. Įsidėmėk šią informaciją, nes būsi testuojamas antrame ir trečiame lygiuose!

Antrame lygyje išgirsi gyvūno skleidžiamus garsus. Paspausk ant gyvūno, kuris skleidžia tuos garsus. Jei nori dar kartą išgirsti garsus, paspausk ant lūpų.

Trečiame lygyje parodomas gyvūno aprašymas. Privalai paspausti ant gyvūno, kurio aprašymas jį atitinka.
Tyrinėk paminklus
icon explore_monuments.svg difficulty level 3
screenshot explore_monuments

sciences geography explore_monuments

Ayush Agrawal & Timothée Giet

Aprašymas: Tyrinėk pasaulio paminklus.

Reikalingi įgūdžiai: Žinios apie įvairius paminklus.

Tikslas: Sužinoti apie įvairius garsius paminklus iš viso pasaulio bei prisiminti jų kur jie randasi.

Žinynas: Paspausk ant taškų žemėlapyje, kad sužinotum daugiau apie paminklus ir po to surask paminklo vietą žemėlapyje.

Kreditas: Nuotraukos iš Vikipedijos.
 • "Chichen Itza 3" by Daniel Schwen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chichen_Itza_3.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "1 cristor redentor 2014" by Chensiyuan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_cristor_redentor_2014.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "Taj Mahal, Agra, India" by Yann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg), CC BY-SA 4.0
Tyrinėk pasaulio gyvūnus
icon explore_world_animals.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_animals

sciences experiment explore_world_animals

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Susipažink su pasaulio gyvūnais, įdomiais faktais apie juos bei jų gyvenimo vieta žemėlapyje.

Tikslas: Sužinok apie įvairius laukinius gyvūnus iš viso pasaulio ir atsimink, kur jie gyvena.

Žinynas: Šiame žaidime yra 2 lygiai.

Pirmame lygyje žaidėjai mėgaujasi tyrinėdami kiekvieną gyvūną ekrane. Spausk ant klaustuko ir sužinok daugiau apie gyvūną, kaip jis vadinamas ir kaip atrodo. Išmok gerai šią informaciją, nes būsi testuojamas antrame lygyje!

Antrame lygyje parodomi gyvūnų aprašymai. Privalai paspausti ant gyvūno, kurį atitinka rodomas aprašymas. Laimėsi teisingai parinkęs visus gyvūnus pagal aprašymus!
Tyrinėk pasaulio muziką
icon explore_world_music.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_music

discovery music explore_world_music

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Išmok apie pasaulio muziką.

Tikslas: Gauk daugiau žinių bei išgirsk pasaulio muzikos įvairovę.

Žinynas: Šioje pamokėlėje yra trys lygiai.

Pirmame lygyje mėgaukis tyrinėdamas muziką iš viso pasaulio. Paspausk ant lagamino, kad sužinotum apie muziką iš to regiono ir pasiklausyk trumpo pavyzdžio. Viską įsimink, nes antrame ir trečiame lygiuose reikės atsakinėti į klausimus.

Antrame lygyje išgirsi muzikos pavyzdį, reikės paspausti ant regiono, kuriam ta muzika tinka. Spustelk paleidimo mygtuką, jeigu nori muzikinį pavyzdį išgirsti dar kartą.

Trečiame lygyje tau reikės pasirinkti regioną, kuris atitinka tekstinį aprašymą ekrane.

Kreditas: Paveikslėliai paimti iš http://commons.wikimedia.org/wiki bei http://archive.org
 • "Onalaska-Practice6" by Tom Harpel (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onalaska-Practice6.jpg), CC BY 2.0
 • "Australia Aboriginal Culture 009" by Steve Evans (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Aboriginal_Culture_009.jpg), CC BY 2.0
 • "Lunny irvine o flynn glackin" by candyschwartz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunny_irvine_o_flynn_glackin.jpg), CC BY 2.0
 • "08-rock-n-roll" by Karel Schmiedberger (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:08-rock-n-roll.ogg), CC BY 3.0
 • "The Wind that Shakes the Barley" by peakfiddler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wind_that_Shakes_the_Barley.ogg), CC BY 3.0
Užbaik dėlionę
icon babyshapes.svg difficulty level 1
screenshot babyshapes

computer babyshapes

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Nutempk figūras į atitinkamas vietas.

Žinynas: Užbaik dėlionę, nutempdamas šone esančius elementus į atitinkamą vietą dėlionėje.

Kreditas: Šuniuką pateikė Andre Connes pagal GPL licenciją
Vaikiška dėlionė
icon baby_mouse.svg difficulty level 1
screenshot baby_mouse

computer mouse baby_mouse

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Aprašymas: Judink pelę arba liesk ekraną ir stebėk, kas vyksta.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti naudotis pele.

Tikslas: Pateikti garso ir vaizdo atsiliepimus, kai naudojama pelė, kad padėti atrasti jos naudojimą mažiems vaikams.

Žinynas: Ekrane yra 3 skyriai:
 • Kairėje pusėje stulpelyje yra 4 antys, paspaudus ant vienos iš jų sukuriamas garsas ir animacija.
 • Centrinėje srityje yra mėlyna antis, perkeliant pelės žymeklį arba atliekant vilkimo gestą jutikliniame ekrane, mėlyna antis juda.
 • Rodyklių plotas; paspaudus ant rodyklės, mėlyna antis pajuda atitinkama kryptimi.
Spustelėjus pelę centrinėje srityje, spustelėjimo vietoje atsiranda žymeklis-taškas.
Vaikiška dėlionė
icon baby_tangram.svg difficulty level 1
screenshot baby_tangram

puzzle baby_tangram

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Tikslas – surinkti vaikišką dėlionę.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti naudotis pele.

Žinynas: Pajudink detalę tempdamas ją. Naudok sukimo mygtuką, jei reikia. Sudėtingesnius lygius rasi tangram pamokėlėje.
Valdyk kanalo šliuzus
icon canal_lock.svg difficulty level 2
screenshot canal_lock

sciences experiment canal_lock

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Tuksas su savo laivu pateko į bėdą ir jam reikia persikelti per šliuzą. Išsiaiškink, kaip veikia kanalų šliuzai, ir padėk Tuksui.

Tikslas: Suprasti kaip veikia kanalų šliuzai.

Žinynas: Esi atsakingas už kanalų valdymą. Reikia atidaryti ir uždaryti kanalų šliuzus tinkama tvarka, kad Tuksas galėtų keliauti pro vartus abiem kryptimis.
Valdyk laistymo žarną
icon followline.svg difficulty level 1
screenshot followline

computer mouse followline

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Gaisrininkui reikia užgesinti gaisrą, bet žarna yra užsikimšusi.

Tikslas: Pirštų ir rankos judesių koordinavimas.

Žinynas: Judink pelę arba brauk liečiamą ekraną pirštu virš kamščio, kurį vaizduoja raudonoji žarnos (vamzdžio) dalis. Su šia dalimi galėsi pamažu judėti gaisro link. Jeigu atkelsi pelę nuo vamzdelio, kamštis pasislinks atgal.
Valdyk povandeninį laivą
icon submarine.svg difficulty level 5
screenshot submarine

sciences experiment submarine

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Aprašymas: Nuplukdyk laivą iki tikslo.

Reikalingi įgūdžiai: Paspausti ir valdyti pelę, fizikos pagrindai.

Tikslas: Išmok valdyti povandeninį laivą.

Žinynas: Valdyk povandeninį laivą (variklį, balasto cisternas ir panėrimo mentes) ir nuplauk į tikslą.

Valdymas klavišais:
Variklis
 • D arba rodyklė „Dešinėn“: padidinti greitį
 • A arba rodyklė „Kairėn“: sumažinti greitį
Balasto cisternos
 • W arba rodyklė aukštyn: įjungti arba sustabdyti pagrindinės balasto cisternos užpildymą
 • S arba rodyklė žemyn: įjungti arba sustabdyti pagrindinės balasto cisternos išsiurbimą
 • R: įjungti arba sustabdyti kairiosios balasto cisternos užpildymą
 • F: įjungti arba sustabdyti kairiosios balasto cisternos išsiurbimą
 • T: įjungti arba sustabdyti dešiniosios balasto cisternos užpildymą
 • G: įjungti arba sustabdyti dešiniosios balasto cisternos išsiurbimą
Panėrimo mentės
 • +: pakelti panėrimo mentes (laivas plauks gilyn)
 • -: nuleisti panėrimo mentes (laivas plaukdamas kils į vandens paviršių)
Vandens apytakos ratas
icon watercycle.svg difficulty level 3
screenshot watercycle

sciences experiment watercycle

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Aprašymas: Tuksas sugrįžo iš žūklės. Sutvarkyk vandens sistemą, kad Tuksas galėtų išsimaudyti.

Tikslas: Suprask vandens judėjimą gamtoje.

Žinynas: Paspausk ant skirtingų aktyvių elementų: saulės, debesies, siurblio stoties ir atliekų šalinimo stoties, kad iš naujo aktyvuotum visą vandens sistemą. Kuomet sistema veikia, o Tuksas yra duše – nuspausk jam dušo mygtuką.
Vartyk dėžutę
icon balancebox.svg difficulty level 2
screenshot balancebox

mobile fun balancebox

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Aprašymas: Pakreipdamas dėžutę, nuridenk kamuolį prie durų.

Tikslas: Lavink smulkiosios motorikos įgūdžius ir mokykis paprasto skaičiavimo.

Žinynas: Nukreipk kamuolį į duris. Būk atsargus, kad jis nepatektų į skylutes. Norint atrakinti duris, ant dėžutėje esančių numeruotų laukelių reikia užritinti kamuolį eilės tvarka. Kamuolį gali pajudinti pakreipęs mobilųjį įrenginį. Kompiuteriuose be pakreipimo jutiklio naudok rodyklių klavišus, kad imituotum pakreipimą.

Veiklos nustatymų meniu gali pasirinkti „Numatytąjį“ lygio rinkinį arba tą, kurį pasigaminai pats. Pasirinkęs naudotojo meniu, dar turi nurodyti, kurią dėžutę rodyti ekrane. Norėdamas sukurti žaidimų dėžutę, pasirink „Sukurta naudotojų“ ir paleisk redaktorių spustelėdamas atitinkamą mygtuką.

Lygių redaktoriuje gali sukurti savo lygius. Pasirinki vieną iš šone esančių redagavimo įrankių, jei nori modifikuoti šiuo metu aktyvaus lygio lentą:
 • Kryžiukas: išvalo langelį, kurį paspausi, pasirinkęs kryžiuko piktogramą
 • Horizontali siena: pridėk / nuimk horizontalią sienelę apatiniame langelio krašte
 • Vertikali siena: pridėk / nuimk vertikalią sienelę langelio dešinėje
 • Duobutė: pridėk / pašalink duobutę langelyje
 • Kamuolys: nurodyk, kur pradžioje bus kamuolys
 • Durys: nurodyk, kur bus durys
 • Kontaktas: pridėk / pašalink kontakto mygtuką. Naudodamas suktuku, nustatyk kontakto mygtuko vertę. Dėžutėje negalima nustatyti vertės daugiau nei vieną kartą. Žaisdamas kontakto mygtukus turi praeiti nuo mažiausio iki didžiausio.
Visi įrankiai (išskyrus kryžiuką) perjungia atitinkamą tikslą – elementą galima įdėti spustelėjus langelį, kuriame to elemento nėra bei pašalinti, spustelėjus langelį kur yra elementas.

Gali išbandyti modifikuotą dėžutę spustelėdamas mygtuką „Patikrinti“ redaktoriaus vaizdo dešinėje. Gali grįžti iš bandymo režimo spustelėdamas namelio piktogramą apačioje arba paspausdamas „Escape“ klaviatūroje arba „Atgal“ mygtuką savo mobiliajame įrenginyje.

Redaktoriuje gali pakeisti šiuo metu kuriamą dėžutę naudodamas rodyklių mygtukus juostoje. Grįžęs į redagavimo priemonę gali tęsti dabartinės dėžutės redagavimą ir, jei reikia, dar kartą ją išbandyti.Sukūręs dėžutę, gali ją įrašyti spustelėdamas šone esantį mygtuką „Įrašyti“.

Norėdamas grįžti į pamokėlių meniu, mygtukų juostoje spustelėk namuko mygtuką arba klaviatūroje paspausk „Esc“ arba mobiliojo įrenginio mygtuką „Atgal“.

Galiausiai, kad įkeltum savo sukurtą žaidimo lygį (dėžutę) – spustelk „Įkelti įrašytą žaidimą (dėžutę)“ mygtuką.
Visų aritmetinių veiksmų žaidimas atminčiai lavinti
icon memory-math-add-minus-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Rask kortas su atitinkamų aritmetinių veiksmų atsakymu.

Reikalingi įgūdžiai: Žinoti apie skaičių sudėtį, atimtį, daugybą, dalybą

Tikslas: Mokytis sudėties, atimties, daugybos ir dalybos.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia aritmetikos veiksmą arba skaičių. Skaičius vienoje kortelėje turi sutapti su veiksmo rezultatu kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Visų aritmetinių veiksmų žaidimas atminčiai lavinti prieš Tuksą
icon memory-math-add-minus-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Rask kortas su atitinkamų aritmetinių veiksmų atsakymu greičiau už pingviną Tuksą.

Reikalingi įgūdžiai: Žinoti apie skaičių sudėtį, atimtį, daugybą, dalybą

Tikslas: Mokytis sudėties, atimties, daugybos ir dalybos.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia aritmetikos veiksmą arba skaičių. Skaičius vienoje kortelėje turi sutapti su veiksmo rezultatu kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
Ypatingas protas
icon superbrain.svg difficulty level 2
screenshot superbrain

discovery logic superbrain

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Aprašymas: Tuksas paslėpė keletą figūrų. Surask jas teisinga tvarka.

Tikslas: Tuksas paslėpė keletą figūrų. Surask jas teisinga tvarka.

Žinynas: Spaudinėk ant elementų, kol surasi tavo manymu tinkamą atsakymą. Tuomet paspausk mygtuką „Gerai“. Juodas taškas reiškia, kas suradai teisingą daiktą teisingoje vietoje, o baltas taškas reiškia, kad daiktas teisingas, tačiau neteisingoje vietoje. Žemesniuose lygiuose Tuksas duoda tau užuominą su juodu taškeliu ant teisingų daiktų teisingoje vietoje bei su baltu taškeliu ant teisingų daiktų neteisingoje vietoje. 4-ame ir 8-ame lygiuose daiktas gali būti paslėptas keletą kartų.
Gali naudotis dešiniuoju pelės mygtuku, kad peržiūrėtum daiktus atvirkštine tvarka arba gali naudotis daiktų rinkikliu, kad iškart pasirinktum norimą daiktą. Dvi sekundes paspausk ir laikyk pelės mygtuką arba paliesk liečiamą ekraną, norėdamas pasirinkti paskutinį daiktą, pažymėtą stulpelyje. Paspausk arba patapšnok du kartus ant prieš tai pasirinkto daikto savo spėjimų istorijoje, kad pažymėtum jį kaip „teisingą“. Tokie pažymėti daiktai yra automatiškai pažymimi kaip einamieji ir būsimi spėjimai, kol nenuimsi nuo jų žymes dukart juos paspausdamas ar patapšnodamas.
Ypatingos spalvos
icon advanced_colors.svg difficulty level 6
screenshot advanced_colors

reading colors vocabulary advanced_colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Pasirink prašomos spalvos drugelį.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaityti.

Tikslas: Išmok atpažinti neįprastas spalvas.

Žinynas: Pamatysi įvairiaspalvius šokančius drugelius ir klausimą. Turėsi surasti tinkamą drugelį ir ant jo paspausti.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas arba Enter: pasirinkti elementą
Įrašyk raidę
icon missing-letter.svg difficulty level 2
screenshot missing-letter

reading words missing-letter

Amit Tomar & Timothée Giet

Aprašymas: Rask trūkstamą raidę ir pabaik žodį.

Reikalingi įgūdžiai: Skaityti žodžius.

Tikslas: Skaitymo įgūdžių lavinimas.

Žinynas: Pagrindiniame lauke yra pavaizduotas objektas. Po tuo paveikslu yra nebaigtas žodis. Žodžiui pabaigti išrink trūkstamą raidę arba surink tą raidę klaviatūra.

Valdymas klavišais:
 • Tab: pakartoja žodį
Įspirk kamuolį į vartus
icon penalty.svg difficulty level 1
screenshot penalty

computer mouse penalty

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Aprašymas: Paspausk arba patapšnok du kartus ant bet kurios vartų pusės, kad įmuštum įvartį.

Žinynas: Paspausk arba patapšnok du kartus ant vienos vartų pusės, kad įspirtum kamuolį. Tu gali dukart paspausti kairį arba vidurinį pelės mygtuką. Jeigu nepaspausi pakankamai greitai, Tuksas sugaus kamuolį. Privalai paspausti ant jo ir grąžinti jį į pradinę padėtį.
Įvardink tą natą
icon note_names.svg difficulty level 4
screenshot note_names

discovery music note_names

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Aprašymas: Išmok natų pavadinimus boso ir smuiko rakte.

Tikslas: Moko suprasti natas, jų žymėjimą bei pavadinimus. Paruošia pianino bei muzikos kūrimo pamokėlėms.

Žinynas: Įvardink natas teisingai ir surink 100%, kad užbaigtum lygį.
Šeima
icon family.svg difficulty level 2
screenshot family

sciences history family

Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Aprašymas: Išrink žodį, kuriuo reikia vadinti šį šeimos narį.

Reikalingi įgūdžiai: Skaitymo įgūdžiai.

Tikslas: Mokykis giminystės ryšių pagal giminės medžio sistemą, naudojamą daugelyje vakarų visuomenių.

Žinynas: Pateiktas giminės medis.
Apskritimai yra sujungti linijomis, kurios rodo giminystę. Susituokusios poros pažymėtos žiedeliu ant linijos.
Tu esi baltame apskritime. Parink žodį, kuriuo reikia vadinti asmenį, esantį oranžiniame apskritime.
Šešiakampis
icon hexagon.svg difficulty level 2
screenshot hexagon

fun hexagon

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Surask žemuogę spaudydamas ant mėlynų laukelių.

Tikslas: Loginio mąstymo lavinimas.

Žinynas: Pabandyk surasti žemuogę mėlyname lauke. Artėjant prie jos laukeliai bus rausvesni.
Šviesos spalvų maišymas
icon color_mix_light.svg difficulty level 4
screenshot color_mix_light

sciences experiment color color_mix_light

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Aprašymas: Atrask šviesos spalvų maišymą.

Tikslas: Sumaišyti pirmines spalvas pateiktai spalvai išgauti.

Žinynas: Ši pamokėlė moko, kaip veikia pagrindinių šviesos spalvų maišymas (adityvusis maišymas).

Spalvotų šviesų maišyme yra priešingai nei dažų spalvų maišyme. Kuo intensyvesnė kažkurios šviesos spalva, tuo šviesesnė gaunasi galutinė spalva. Pirminės šviesos spalvos yra raudona, žalia ir mėlyna.

Pakeisk spalvą judindamas šviestuvų slankiklius arba spustelėdamas mygtukus + bei -. Tada spustelėk mygtuką OK, kad patvirtintum savo atsakymą.
Žaidimas su paveikslėliais atminčiai lavinti
icon memory.svg difficulty level 1
screenshot memory

fun memory memory

JB BUTET & Timothée Giet

Aprašymas: Atversk kortas ir surask tinkančias poras.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti naudotis pele.

Tikslas: Lavink atmintį ir pašalink visas kortas.

Žinynas: Rodomos užverstos kortos. Kiekvienos kortos kitoje pusėje yra paveikslėlis. Kiekviena korta turi kortą dvynę tokiu pačiu paveikslėliu. Paspaudus ant kortos, ji atsiverčia. Vienu metu galima atversti tik dvi kortas. Prisimink, kur slepiasi koks paveikslėlis ir surask kortą dvynę. Atidengus dvi vienodas kortas, jos pradingsta.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą

Kreditas:
 • "Card Flip" by f4ngy, (https://freesound.org/people/f4ngy/sounds/240776/), CC BY 3.0
Žaidimas „Penkiolika“
icon fifteen.svg difficulty level 5
screenshot fifteen

discovery logic fifteen

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Sustumdyk gabalėlius, kad atkurtum paveikslą.

Tikslas: Išdėstyk gabalėlius teisingai.

Žinynas: Spustelėk ar tempk tą paveikslėlio dalį, šalia kurios yra laisvas plotas – ir ji persikels į tą laisvą vietą.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: perkelk fragmentą į tuščią vietą.
Žaisk oware (prieš Tuksą)
icon oware.svg difficulty level 2
screenshot oware

strategy oware

Harsh Kumar & Timothée Giet

Aprašymas: Žaisk strateginį žaidimą Oware prieš Tuksą.

Tikslas: Žaidimas prasideda nuo keturių sėklų kiekviename name. Žaidimo tikslas yra surinkti daugiau sėklų nei priešininkas. Iš viso yra 48 sėklos, tai 25-ių pakanka laimėti žaidimą. Kadangi sėklų skaičius lyginis, žaidimas gali baigtis lygiosiomis, kai kiekvienas žaidėjas surenka po 24.

Žinynas: Žaidėjai paeiliui „sėja“ sėklas. Žaidėjas pasirenka vieną iš šešių savo namų, paima visas sėklas iš to namo ir pasėja į kiekvieną namą po vieną prieš laikrodžio rodyklę, pradedant nuo šalia esančio namo. Namas, iš kurio paimamos sėklos, visada paliekamas tuščias; jei paimama 12 (ar daugiau) sėklų, jis praleidžiamas, o dvyliktoji sėkla sėjama į kitą namą.

Kai paskutinė sėkla pasėjama priešininko name ir po sėjos jame yra dvi ar trys sėklos, pasėjęs šias sėklas susirenka derlių – tas dvi ar tris sėklas iš paskutinio namo. Dar daugiau – jei ir priešpaskutinis namas yra priešininko ir jame taip pat yra dvi ar trys sėklos, susirenkamos ir jos. Ir taip toliau, kol ankstesnis namas jau nepriklauso priešininkui ar kol ten yra ne dvi ir ne trys sėklos. Surinktos sėklos sumuojamos. Tačiau jei taip būtų surinktos visos priešininko sėklos, ir priešininkas negalėtų tęsti žaidimo, visos sėklos paliekamos ant lentos.

Jei priešininko namuose nėra sėklų,žaidėjas turi pasėti taip, kad suteikti priešininkui sėklų. Jei toks žingsnis neįmanomas, dabartinis žaidėjas priskaičiuoja sau visas sėklas savo namuose, ir žaidimas užbaigiamas.
Žaisk oware (su draugu)
icon oware_2players.svg difficulty level 2
screenshot oware_2players

strategy oware_2players

Harsh Kumar & Timothée Giet

Aprašymas: Žaisk strateginį žaidimą Oware su draugu.

Tikslas: Žaidimas prasideda nuo keturių sėklų kiekviename name. Žaidimo tikslas yra surinkti daugiau sėklų nei priešininkas. Iš viso yra 48 sėklos, tai 25-ių pakanka laimėti žaidimą. Kadangi sėklų skaičius lyginis, žaidimas gali baigtis lygiosiomis, kai kiekvienas žaidėjas surenka po 24.

Žinynas: Žaidėjai paeiliui „sėja“ sėklas. Žaidėjas pasirenka vieną iš šešių savo namų, paima visas sėklas iš to namo ir pasėja į kiekvieną namą po vieną prieš laikrodžio rodyklę, pradedant nuo šalia esančio namo. Namas, iš kurio paimamos sėklos, visada paliekamas tuščias; jei paimama 12 (ar daugiau) sėklų, jis praleidžiamas, o dvyliktoji sėkla sėjama į kitą namą.

Kai paskutinė sėkla pasėjama priešininko name ir po sėjos jame yra dvi ar trys sėklos, pasėjęs šias sėklas susirenka derlių – tas dvi ar tris sėklas iš paskutinio namo. Dar daugiau – jei ir priešpaskutinis namas yra priešininko ir jame taip pat yra dvi ar trys sėklos, susirenkamos ir jos. Ir taip toliau, kol ankstesnis namas jau nepriklauso priešininkui ar kol ten yra ne dvi ir ne trys sėklos. Surinktos sėklos sumuojamos. Tačiau jei taip būtų surinktos visos priešininko sėklos, ir priešininkas negalėtų tęsti žaidimo, visos sėklos paliekamos ant lentos.

Jei priešininko namuose nėra sėklų,žaidėjas turi pasėti taip, kad suteikti priešininkui sėklų. Jei toks žingsnis neįmanomas, dabartinis žaidėjas priskaičiuoja sau visas sėklas savo namuose, ir žaidimas užbaigiamas.
Žaisk šachmatais (prieš Tuksą)
icon chess.svg difficulty level 6
screenshot chess

strategy chess

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas:

Žinynas: Šioje pamokėlėje išmoksi šachmatų žaidimą žaisdamas prieš kompiuterį. Pamokėlėje pavaizduojamos pasirinktos šachmatų figūros judėjimo kryptys - tokiu būdu supažindinama kaip galima eiti su kiekviena figūra. Pirmame lygyje kompiuteris leidžia laimėti kiek įmanoma dažniau. Kuo lygis aukštesnis, tuo geriau žaidžia kompiuteris. Gali naudoti klaviatūros rodyklės mygtukus, kad pasirinktum norimą sudėtingumo lygį.

Pergalę („matą“) pasieksi greičiau, jeigu laikysies šių paprastų taisyklių:
Stenkis įvaryti priešininko Karalių į kampą.
Paaiškinimas: tokiu būdu priešininko figūra galės judėti tik trimis kryptimis vietoj 8 iš geresnės pozicijos.
„Paspęsk spąstus“. Naudok savo pėstininkus kaip masalą.
Paaiškinimas: tokiu būdu išviliosi priešininką iš jo „saugumo zonos“.
Turėk pakankamai kantrybės.
Paaiškinimas: neskubėk, būk kantrus. Leisk sau pagalvoti ir bandyk nuspėti būsimus priešininko ėjimus, kad galėtum užpulti jį arba apsaugoti savo figūras nuo jo atakų.

Vienas paspaudimas ant „atgal“ mygtuko anuliuos vieną ėjimą. Vienas paspaudimas ant „pirmyn“ mygtuko sugrąžins vieną anuliuotą veiksmą. Norėdamas anuliuoti visus ėjimus, laikyk „atgal“ mygtuką nuspaustą 3 sekundes.

Kreditas: Šachmatų variklis yra p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Žaisk šachmatais (su draugu)
icon chess_2players.svg difficulty level 6
screenshot chess_2players

strategy chess_2players

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas:

Žinynas: Šioje pamokėlėje išmoksi, kaip žaisti šachmatais prieš draugą. Pamokėlėje vaizduojamos visos pasirinktos šachmatų figūros judėjimo kryptys, taip vaikai išmoksta kaip galima eiti su kiekviena figūra.

Pergalę („matą“) pasieksi greičiau, jeigu laikysies šių paprastų taisyklių:
Stenkis įvaryti priešininko Karalių į kampą.
Paaiškinimas: tokiu būdu priešininko figūra galės judėti tik trimis kryptimis vietoj 8 iš geriausios pozicijos.
„Paspęsk spąstus“. Naudok savo pėstininkus kaip masalą.
Paaiškinimas: tokiu būdu išviliosi priešininką iš jo „saugiosios zonos“.
Turėk pakankamai kantrybės.
Paaiškinimas: neskubėk, būk kantrus. Geriau ilgiau pagalvok – bandyk nuspėti būsimus priešininko ėjimus, kad galėtum užpulti jį arba apsaugoti savo figūras nuo jo atakų.

Vienas paspaudimas ant „atgal“ mygtuko anuliuos vieną ėjimą. Vienas paspaudimas ant „pirmyn“ mygtuko sugrąžins vieną anuliuotą veiksmą. Norėdamas anuliuoti visus ėjimus, laikyk „atgal“ mygtuką nuspaustą 3 sekundes.
Žaisk šaškėmis (prieš Tuxą)
icon checkers.svg difficulty level 4
screenshot checkers

strategy checkers

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Gcompris versijoje yra tarptautinės šaškės.

Tikslas: Nukirsk visas priešininko šaškes, kol priešininkas nenukirto tavųjų.

Žinynas: Šaškes žaidžia du žaidėjai priešingose šaškių lentos pusėse. Vienam žaidėjui priklauso juodos šaškės, kitam – baltos. Žaidėjai ėjimus atlieka pakaitomis. Žaidėjui draudžiama judinti priešininko šaškę. Eiti leidžiama perkeliant savo šaškę įstrižai ant gretimo priekyje esančio tuščio langelio. Jeigu gretimame langelyje stovi priešininko šaškė, o už jos esantis langelis tuščias, šaškę privaloma nukirsti (ir pašalinti iš žaidimo) peršokant ją.
Žaidžiama tiktai ant juodų lentos langelių. Šaškė gali judėti tik įstrižai į priekį ir užimti tuščią langelį. Nukirsti priešininko figūrą yra privaloma. Žaidėjas, kuris nebeturi šaškių arba negali judėti, nes yra užblokuotas, pralaimi.
Kuomet šaškė pasiekia paskutinę priekyje esančią eilutę, ji tampa dama ir yra apverčiama. Dama įgyja papildomų galių, įskaitant galią judėti atbulai. Jeigu įstrižoje eilutėje stovi šaškė, kurią galima numušti dama, dama gali persikelti per bet kokį skaičių langelių įstrižai ir nukirsti priešininko šaškę, peršokdama ją ir nusileisdama ant bet kurio langelio už nukirstos šaškės.
Gali naudoti klaviatūros rodyklių mygtukus, kad pats pasirinktum sudėtingumo lygį. Aukštesniuose lygiuose Tuksas žais geriau.

Kreditas: Šaškių biblioteka iš draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. vadovas iš „Vikipedijos“ <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Žaisk šaškėmis (su draugu)
icon checkers_2players.svg difficulty level 4
screenshot checkers_2players

strategy checkers_2players

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Aprašymas: Gcompris versijoje yra tarptautinės šaškės.

Tikslas: Nukirsk visas priešininko šaškes, kol priešininkas nenukirto tavųjų.

Žinynas: Šaškes žaidžia du žaidėjai priešingose šaškių lentos pusėse. Vienam žaidėjui priklauso juodos šaškės, kitam – baltos. Žaidėjai ėjimus atlieka pakaitomis. Žaidėjui draudžiama judinti priešininko šaškę. Eiti leidžiama perkeliant savo šaškę įstrižai ant gretimo priekyje esančio tuščio langelio. Jeigu gretimame langelyje stovi priešininko šaškė, o už jos esantis langelis tuščias, šaškę privaloma nukirsti ( ir pašalinti iš žaidimo) peršokant ją.
Žaidžiama tiktai ant juodų lentos langelių. Šaškė gali judėti tik įstrižai į priekį ir užimti tuščią langelį. Nukirsti priešininko figūrą yra privaloma. Žaidėjas, kuris nebeturi šaškių arba negali judėti, nes yra užblokuotas, pralaimi.
Kuomet šaškė pasiekia paskutinę priekyje esančią eilutę, ji tampa dama, ji apverčiama. Dama įgyja papildomų galių, įskaitant galią judėti atbulai. Jeigu įstrižoje eilutėje stovi šaškė, kurią galima numušti dama, dama gali persikelti per bet kokį skaičių langelių įstrižai ir nukirsti priešininko šaškę, peršokdama ją ir nusileisdama ant bet kurio langelio už nukirstos šaškės.

Kreditas: Šaškių biblioteka iš draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. vadovas iš „Vikipedijos“ <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Žodinių skaičių atminties lavinimas
icon memory-wordnumber.svg difficulty level 3
screenshot memory-wordnumber

math numeration memory-wordnumber

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Versk kortas ir rask skaičius atitinkančius paveikslėlius.

Reikalingi įgūdžiai: Mokėti skaityti.

Tikslas: Pažinti bei perskaityti skaičius, lavinti atmintį.

Žinynas: Kiekviena kortelė slepia skaičių (skaičių parašytą skaitmenimis) arba skaičių, parašytą raidėmis. Turi atversti korteles, kur skaičius vienoje kortelėje būtų lygus skaičiui kitoje kortelėje.

Valdymas klavišais:
 • Rodyklės: naršyti (judėti)
 • Tarpas ar Enter: Atversk pasirinktą kortą
„Domino“ skaičiai
icon smallnumbers2.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers2

math numeration smallnumbers2

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Aprašymas: Suskaičiuok taškus ant domino kaladėlių šiems dar nepasiekus žemės.

Reikalingi įgūdžiai: Skaičiavimo įgūdžiai.

Tikslas: Išmokti greitai skaičiuoti.

Žinynas: Naudodamasis klaviatūra, parašyk taškelių skaičių, kurį matai ant krentančių domino kaladėlių.

Valdymas klavišais:
 • Skaitmenys: atsakymo įrašymui