Снимки на екранот

Жикомпри Главно Мени
screenshot root

administration root

Опис: Изберете активност за да ја извршите.

Предуслов: Некои од активностите се ориентирани кон игри, но сепак се едукативни.

Цел: Жикомпри е висококвалитетен образовен софтвер, кој вклучува голем број активности за деца на возраст од 2 до 10 години.

Прирачник: Изберете икона за да одите во таа активност или да прикажете список со активности во таа категорија.
На дното на екранот е контролната лента на Жикомпри. Забележете дека можете да ја скриете или покажете лентата со допирање на нејзиното сидро.

Се прикажуваат следниве икони:
(забележете дека секоја икона се прикажува само доколку е достапна во тековната активност)
 • Дома - Излезете од активност, вратете се на менито (Ctrl + W или ESC)
 • Стрелки: Прикажи го моменталното ниво. Кликни за избор на друго ниво
 • Усни - повторете го прашањето
 • Прашалник - Помош
 • Вчитај повторно - Започнете ја активноста од почеток
 • Алатка - Мени за конфигурација
 • Менито за активности е видливо
 • За Жикомпри
 • Исклучи - Исклучи го Жикомпри (Ctrl+Q)
Ѕвездите покажуваат за која возрасна група одговара секоја активност:
 • 1, 2 или 3 жолти starsвезди - од 2 до 6 години
 • 1, 2 или 3 црвени starsвезди - 7 години и повеќе
Ако има две различни sвездени икони на активност, првата покажуваминимална, а втората максимална тешкотија.

Контроли од тастатура:
 • Ctrl+B прикажи или скриј ја контролната лента
 • Ctrl+F Вклучи или исклучи цел екран
 • Ctrl+S Вклучи или исклучи ја лентата за активности
Aсоцијации со букви
icon memory-case-association.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association

reading letters memory-case-association

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картите за да ги пронајдете големи и мали букви од истата буква.

Предуслов: Знаење за букви.

Цел: Учење големи и мали букви од азбуката, меморија.

Прирачник: Секоја картичка крие буква, мала или голема буква. Мора да одговара намали и големи букви од истата буква.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Aсоцијации со букви против Тукс
icon memory-case-association-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association-tux

reading letters memory-case-association-tux

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Знаење за букви.

Цел: Учење големи и мали букви од азбуката, меморија.

Прирачник: Секоја картичка крие буква, мала или голема буква. Мора да одговара намали и големи букви од истата буква.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Calcudoku
icon calcudoku.svg difficulty level 4
screenshot calcudoku

math arithmetic calcudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Solve the Calcudoku.

Предуслов: Completing the puzzle requires patience and arithmetic abilities.

Цел: Develop your logical reasoning skills: data linking, deduction and spatial location while using calculation.

Прирачник: Select a number in the list and click on its target position to fill the grid. Each number must appear only once in a row and in a column. Cages are groups of cells providing information on how to fill them. Cages made of more than one cell provide a result and an operator: all the numbers in the cage, when combined using the operator, must produce the result. Cages made of only one cell directly provide the number to enter.
Compare numbers
icon comparator.svg difficulty level 2
screenshot comparator

math numeration comparator

Aastha Chauhan , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Compare the numbers and choose the corresponding sign.

Цел: Learn how to compare number values.

Прирачник: Select a pair of numbers in the list. Then select the correct comparison symbol for this pair. When each line contains a symbol, select the OK button to validate the answers.

If some answers are incorrect, a cross icon will appear on the corresponding lines. Correct the errors, then select the OK button again.

Контроли на тастатура:
 • Up and Down arrows: select a pair of numbers in the list
 • Left and Right arrows: select a symbol button
 • Space: if a symbol button is selected, enter this symbol
 • Return: validate the answers
 • <, > or =: enter the corresponding symbol
Count and color the circles
icon learn_digits.svg difficulty level 1
screenshot learn_digits

math numeration learn_digits

Timothée Giet

Опис: Научете броеви од 0 до 9.

Цел: Научете броеви со броење на нивната соодветна вредност.

Прирачник: На екранот се прикажува број. Пополнете го соодветниот број кругови и потврдете го вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space): селектирај или избриши селектирање на круг
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
 • Табулатор (tab): кажи го бројот повторно
Create the fractions
icon fractions_create.svg difficulty level 5
screenshot fractions_create

math arithmetic fractions_create

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: A shape split in equal parts is displayed on screen.
Select the appropriate number of parts as described in the instructions.
Discover the International Morse code
icon morse_code.svg difficulty level 3
screenshot morse_code

reading letters morse_code

Souradeep Barua , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Learn how to communicate with the International Morse code.

Предуслов: Knowledge of alphabets and digits.

Цел: You have to send and receive letters and digits in International Morse code.

Прирачник: You are either asked to send a message in Morse code or convert the received Morse code message to letters or digits. To learn the Morse code, you can have a look at the translation map which contains the code for all the letters and digits.
Find ten's complement
icon tens_complement_find.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_find

math arithmetic tens_complement_find

Samarth Raj & Timothée Giet

Опис: Find the ten's complement of each number.

Предуслов: Numbers from 1 to 10 and additions.

Цел: Learn to find ten's complement.

Прирачник: Create pairs of numbers equal to ten. Select a number in the list, then select an empty spot of an operation to move the selected number there.
When all the lines are completed, press the OK button to validate the answers. If some answers are incorrect, a cross icon will appear on the corresponding lines. To correct the errors, click on the wrong numbers to remove them and repeat the previous steps.
Find the adjacent numbers
icon adjacent_numbers.svg difficulty level 1
screenshot adjacent_numbers

math numeration adjacent_numbers

Alexandre Laurent & Timothée Giet

Опис: Find the missing adjacent numbers.

Цел: Learn to order numbers.

Прирачник: Find the requested numbers and drag them to the corresponding spot.
Find the fractions
icon fractions_find.svg difficulty level 5
screenshot fractions_find

math arithmetic fractions_find

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Find the correct numerator and denominator of the represented fraction.
Frieze
icon frieze.svg difficulty level 1
screenshot frieze

discovery logic frieze

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Опис: Reproduce and complete the frieze.

Цел: Learn algorithms.

Прирачник: Reproduce the frieze on top. On some levels, you may have to complete the frieze or to reproduce it after you've memorized it.
Контроли на тастатура:
 • Left and right arrows: select a token
 • Space: add selected token to the frieze
 • Backspace or Delete: remove last token from the frieze
 • Enter: validate the answer
 • Tab: switch between editing the frieze and viewing the model
Grammatical analysis
icon grammar_analysis.svg difficulty level 3
screenshot grammar_analysis

reading words grammar_analysis

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Опис: Identify grammatical classes in the given sentences.

Цел: Learn to identify grammatical classes.

Прирачник: Assign the requested grammatical classes to the corresponding words.
Select a grammatical class from the list, then select the box under a word and assign it the class.
Leave the box blank if no class matches.
Контроли на тастатура:
 • Up and down arrows or tabulation: switch between classes and words
 • Left and right arrows: select items in classes or words
 • Space: assign the selected class to the selected word and then select the next word
 • Backspace: select the previous word
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Grammatical classes
icon grammar_classes.svg difficulty level 3
screenshot grammar_classes

reading words grammar_classes

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Опис: Identify grammatical classes in the given sentences.

Цел: Learn to identify grammatical classes.

Прирачник: Assign the requested grammatical class to the corresponding words.
Select the grammatical class from the list, then select the box under a word and assign it the class.
Leave the box blank if the class doesn't match.
Контроли на тастатура:
 • Up and down arrows or tabulation: switch between classes and words
 • Left and right arrows: select items in classes or words
 • Space: assign the selected class to the selected word and then select the next word
 • Backspace: select the previous word
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Guess 24
icon guess24.svg difficulty level 4
screenshot guess24

math arithmetic guess24

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Опис: Calculate to find 24.

Предуслов: Being able to calculate using additions, subtractions, multiplications and divisions.

Цел: Learn to calculate using the four operators.

Прирачник: Use the four numbers with given operators to find 24.

Контроли на тастатура:
 • Arrows: navigate inside numbers and operators
 • Space, Return or Enter: select or deselect current value or operator
 • Operator keys (+, -, *, /): select operator
 • Backspace or Delete: cancel last operation
 • Tabulation: switch between numbers and operators
Mouse click training
icon left_right_click.svg difficulty level 1
screenshot left_right_click

computer mouse left_right_click

Samarth Raj & Timothée Giet

Опис: Move animals to their homes using a left click or right click on your mouse.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Using the mouse. Left and right click training.

Прирачник: A left click on a fish will move it to the pond. A right click on a monkey will move it to the tree. A message will show if you make the wrong click.
Mножење мемориска игра
icon memory-math-mult.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult

math memory arithmetic memory-math-mult

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да одговараат на азбуката со нејзината мала/голема буква.

Предуслов: Множење.

Цел: Вежбајте ја операцијата множење.

Прирачник: Секоја картичка крие или множење или резултат. Мора да одговара на операција множење со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Play checkers (against Tux)
icon checkers.svg difficulty level 4
screenshot checkers

strategy checkers

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Верзијата во Жикомпри е меѓународен нацрт.

Цел: Фатете ги сите фигури на вашиот противник пред тој да ги фати сите ваши.

Прирачник: Checkers is played by two opponents, on opposite sides of the gameboard. One player has the dark pieces; the other has the light pieces. Players alternate turns. A player may not move an opponent's piece. A move consists of moving a piece diagonally to an adjacent unoccupied square. If the adjacent square contains an opponent's piece, and the square immediately beyond it is vacant, the piece may be captured (and removed from the game) by jumping over it.
Only the dark squares of the checkered board are used. A piece may move only diagonally into an unoccupied square. Capturing is mandatory. The player without pieces remaining, or who cannot move due to being blocked, loses the game.
When a man reaches the crownhead or kings row (the farthest row forward), it becomes a king, and is marked by placing an additional piece on top of the first man, and acquires additional powers including the ability to move backwards. If there is a piece in a diagonal that a king can capture, he can move any distance along the diagonal, and may capture an opposing man any distance away by jumping to any of the unoccupied squares immediately beyond it.
You can use the arrow buttons to manually select the difficulty level. Tux will play better when you increase the level.

Заслуги: Библиотеката за играта дама <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Упатството од википедија <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Play checkers (with a friend)
icon checkers_2players.svg difficulty level 4
screenshot checkers_2players

strategy checkers_2players

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Верзијата во Жикомпри е меѓународен нацрт.

Цел: Фатете ги сите фигури на вашиот противник пред тој да ги фати сите ваши.

Прирачник: Дама играат двајца противници, на спротивните страни од таблата за игра. Еден играч има црни фигури; другиот има бели фигури. Играчите наизменично се на потег. Играчот не може да помести фигура на противникот. Потег се состои од поместување на фигура дијагонално на соседното неокупирано поле. Ако соседното поле содржи фигура на противникот, а полето веднаш зад него е празно, фигурата може да биде заробена (и да се отстрани од играта) со скокање над него.
Се користат само црните полиња на црно-белата табла. Фигурата може да се помести само дијагонално во слободно поле. Фаќањето е задолжително. Играчот без фигури, или кој не може да се движи поради блокирање, ја губи играта.
Кога ќе го допрете со фигура до најдалечниот ред (во противничкиот дел од таблата), таа фигура станува крал и се обележува со ставање дополнително парче на врвот на истата и се здобива со дополнителни овластувања вклучувајќи ја и можноста да се движи назад. Ако има фигура во дијагонала што кралот може да ја фати, тој може да се движи на секоја оддалеченост по дијагоналата скокајќи на кој било од слободните полиња после фигурата.

Заслуги: Библиотеката за играта дама <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Упатството од википедија <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Play chess (against Tux)
icon chess.svg difficulty level 6
screenshot chess

strategy chess

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис:

Прирачник: In this activity you discover the chess game by playing against the computer. It displays the possible target positions for any selected piece which helps the children understand how pieces moves. At first level the computer is fully random to give more chances to the children. As level increases, the computer plays better. You can use the arrow buttons to manually select the difficulty level.

You can achieve a mate sooner if you follow these simple rules:
Trying to drive your opponent's king in the corner.
Explanation: this way your opponent's king would have only 3 directions to move instead of 8 from a better position.
'Making a trap'. Use your pawns as baits.
Explanation: this way you can lure your opponent out of his 'comfort zone'.
Be patient enough.
Explanation: don't rush too quick, be patient. Let yourself think a little bit and try to predict your opponent's future moves, so that you can catch him or secure your pieces from his attacks.

Single click on undo button will undo one move. Single click on redo button will redo one move. To undo all the moves, press and hold the undo button for 3 seconds.

Заслуги: Шаховскиот енџин p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Play chess (with a friend)
icon chess_2players.svg difficulty level 6
screenshot chess_2players

strategy chess_2players

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис:

Прирачник: Во оваа активност ја откривате шаховската игра играјќи против пријател. Ја прикажува можната крајна позиција за секоја избрана фигура што им помага на децата да разберат како се движат фигурите.

Може да постигнете мат порано ако ги следите овие едноставни правила:
Обидувајќи се да го насочите противничкиот крал во аголот.
Објаснување: на овој начин фигурата на противникот ќе има само 3 насоки за движење наместо 8.
"Правење стапица". Користете ги вашите пиони како мамки.
Објаснување: на овој начин можете да го намамите противникот да излезе надвор од неговата "удобна зона".
Бидете доволно трпеливи.
Објаснување: не брзајте премногу, бидете трпеливи. Дозволете си малку да размислите и обидете се да ги предвидите идните потези на вашиот противник, за да можете да го фатите на тоа или да ги заштитите вашите фигури од неговите напади.

Single click on undo button will undo one move. Single click on redo button will redo one move. To undo all the moves, press and hold the undo button for 3 seconds.
Play oware (against Tux)
icon oware.svg difficulty level 2
screenshot oware

strategy oware

Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Играјте ја стратешката игра Oware против Тукс.

Цел: Играта започнува со четири семиња во секоја куќа. Целта на играта е да фати повеќе семиња од нечиј противник. Со оглед на тоа што играта има само 48 семиња, доловувањето на 25 е доволно за да се победи играта. Бидејќи има парен број на семиња, можно е играта да заврши нерешено, при што секој играч има по 24.

Прирачник: Играчите наизменично ги преместуваат семињата. Играчот на потег, избира една од шесте куќи под нивна контрола. Играчот ги отстранува сите семиња од таа куќа и ги дистрибуира, фрлајќи по едно во секоја куќа спротивно од стрелките на часовникот од оваа куќа, во процес наречен сеење. Семињата не се дистрибуираат во куќите со крајно бодување, ниту во куќата од која е извлечена. Почетната куќа секогаш останува празна; ако имало 12 (или повеќе) семиња, се прескокнува, а дванаесеттото семе се става во соседната куќа.

Фаќањето се случува само кога играчот ќе го зголеми бројот во противничката куќа на точно два или три со последното семе што го посеал во тој потег. Ова секогаш ги заробува семките во соодветната куќа, а можеби и повеќе: ако предпоследното семе исто така ја донело куќата на противникот до два или три, тие исто така се заробени, и така натаму додека не се стигне до куќа која не содржи две или три семиња или не му припаѓа на противникот. Уловените семиња се ставаат во куќата за бодување на играчот. Меѓутоа, ако еден потег би ги освоил сите семиња на противникот, фаќањето се губи бидејќи тоа би го спречило противникот да ја продолжи играта, а семките наместо тоа се оставаат на таблата.

Ако куќите на противникот се сите празни, играчот кој е на ред мора да направи потег со кој му дава семиња на противникот. Ако не е возможен таков потег, играчот кој е на ред ги фаќа сите семиња на сопствена територија, завршувајќи ја играта.
Play oware (with a friend)
icon oware_2players.svg difficulty level 2
screenshot oware_2players

strategy oware_2players

Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Играјте ја стратешката игра Oware со пријател.

Цел: Играта започнува со четири семиња во секоја куќа. Целта на играта е да фати повеќе семиња од нечиј противник. Со оглед на тоа што играта има само 48 семиња, доловувањето на 25 е доволно за да се победи играта. Бидејќи има парен број на семиња, можно е играта да заврши нерешено, при што секој играч има по 24.

Прирачник: Играчите наизменично ги преместуваат семињата. Играчот на потег, избира една од шесте куќи под нивна контрола. Играчот ги отстранува сите семиња од таа куќа и ги дистрибуира, фрлајќи по едно во секоја куќа спротивно од стрелките на часовникот од оваа куќа, во процес наречен сеење. Семињата не се дистрибуираат во куќите со крајно бодување, ниту во куќата од која е извлечена. Почетната куќа секогаш останува празна; ако имало 12 (или повеќе) семиња, се прескокнува, а дванаесеттото семе се става во соседната куќа.

Фаќањето се случува само кога играчот ќе го зголеми бројот во противничката куќа на точно два или три со последното семе што го посеал во тој потег. Ова секогаш ги заробува семките во соодветната куќа, а можеби и повеќе: ако предпоследното семе исто така ја донело куќата на противникот до два или три, тие исто така се заробени, и така натаму додека не се стигне до куќа која не содржи две или три семиња или не му припаѓа на противникот. Уловените семиња се ставаат во куќата за бодување на играчот. Меѓутоа, ако еден потег би ги освоил сите семиња на противникот, фаќањето се губи бидејќи тоа би го спречило противникот да ја продолжи играта, а семките наместо тоа се оставаат на таблата.

Ако куќите на противникот се сите празни, играчот кој е на ред мора да направи потег со кој му дава семиња на противникот. Ако не е возможен таков потег, играчот кој е на ред ги фаќа сите семиња на сопствена територија, завршувајќи ја играта.
Read a graduated line
icon graduated_line_read.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_read

math numeration graduated_line_read

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Опис: Read values on a graduated line.

Предуслов: Reading and ordering numbers.

Цел: Learn to read a graduated line.

Прирачник: Use the number pad or your keyboard to enter the value corresponding to the given spot on the graduated line.
Контроли на тастатура:
 • Digits: enter digits
 • Backspace: delete the last digit
 • Delete: reset your answer
 • Space, Return or Enter: validate your answer
Swap ten's complement
icon tens_complement_swap.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_swap

math arithmetic tens_complement_swap

Samarth Raj & Timothée Giet

Опис: Swap the numbers to create pairs equal to ten.

Предуслов: Numbers from 1 to 30 and additions.

Цел: Learn to use ten's complement to optimize the order of numbers in an operation.

Прирачник: Create pairs of numbers equal to ten within each parentheses. Select a number, then select another number of the same operation to swap their position. When all the lines are completed, press the OK button to validate the answers. If some answers are incorrect, a cross icon will appear on the corresponding lines. Correct the errors, then press the OK button again.
Use a graduated line
icon graduated_line_use.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_use

math numeration graduated_line_use

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Опис: Place values on a graduated line.

Предуслов: Reading and ordering numbers.

Цел: Learn to use a graduated line.

Прирачник: Use the arrows to move the cursor to the position corresponding to the given value on the graduated line.
Контроли на тастатура:
 • Left and Right arrows: move the cursor
 • Space, Return or Enter: validate your answer
Use ten's complement
icon tens_complement_use.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_use

math arithmetic tens_complement_use

Samarth Raj , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Use a ten's complement to simplify the operation.

Предуслов: Numbers from 1 to 50 and additions.

Цел: Learn a practical use of ten's complement.

Прирачник: Decompose the additions to create pairs of numbers equal to ten within each parentheses. Select a number in the list, then select an empty spot of an operation to move the selected number there.
When all the lines are completed, press the OK button to validate the answers. If some answers are incorrect, a cross icon will appear on the corresponding lines. To correct the errors, click on the wrong numbers to remove them and repeat the previous steps.
Аналогна електроника
icon analog_electricity.svg difficulty level 6
screenshot analog_electricity

sciences experiment analog_electricity

Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Опис: Создадете и симулирајте аналогно струјно коло.

Предуслов: Потребно е основно разбирање на концептот на електрична енергија.

Цел: Креирање аналогно струјно коло со симулација во реално време.

Прирачник: Повлечете ги компонентите од селекторот и испуштете ги во работната област. Во работната област, можете да ги преместите компонентите со влечење. За да избришете компонента или жица, изберете ја алатката за бришење во горниот дел од избирачот на компоненти, и изберете ја компонентата или жицата. Можете да кликнете на компонентата а потоа на копчињата за вртење за да ја завртите или на копчето инфо за да добиете информации за неа. Можете да кликнете на прекинувачот за да го отворите и затворите. Исто така, можете да ја промените вредноста на потенциометарот со влечење на лизгачот. За да поврзете два терминали, кликнете на првиот терминал, потоа на вториот терминал. За да го отселектирате терминалот, кликнете на која било празна област. За поправање на скршена сијалица или LED, кликнете на неа откако ќе ја исклучите од колото. Симулацијата се ажурира во реално време со секоја акција на корисникот.

Заслуги: Електричниот симулатор е од edX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.
Аудио мемориска игра
icon memory-sound.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound

discovery memory music memory-sound

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат.

Цел: Вежбајте ја вашата аудио меморија и отстранете ги сите картички.

Прирачник: Прикажано е множество од картички. Секоја картичка има поврзан звук, а секој звук има копија. Кликнете на картичка за да го слушнете нејзиниот скриен звук и обидете се да ги совпаднете истите звуци. Може да активирате само две картички одеднаш, така што треба да запамтите каде е звукот, додека ја слушате неговата копија. Кога превртувате две исти картички, тие исчезнуваат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Баланс кутија
icon balancebox.svg difficulty level 2
screenshot balancebox

mobile fun balancebox

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Управувајте ја топката до вратата со навалување на кутијата.

Цел: Вежбајте фини моторни вештини и основно броење.

Прирачник: Водете ја топката до вратата. Бидете внимателни и не паѓајте во дупки. Копчињата со нумериран контакт во полето треба да се допрат правилно со цел да ја отклучите вратата. Можете да ја преместите топката со навалување на вашиот мобилен телефонуред На десктоп платформите користете ги копчињата со стрелки за да симулирате навалување.

Во менито за поставки за активност, можете да изберете помеѓу зададеното „Вградено“ поставено ниво и она што можете сами да го дефинирате под („Корисник“). Да се ​​создаде друго ниво, изберете го режимот на ниво „Корисник“ и започнете со уредување на нивото со кликнување на соодветното копче.

Во Уредување на ниво можете да креирате свои нивоа. Изберете една од алатките за уредување од страна, за да ги измените ќелиите на картите на моменталното ниво:
 • Крст: целосно исчистете ја ќелијата на картата
 • Хоризонтален ѕид: додадете / отстранете хоризонтален ѕид на долниот раб на ќелијата
 • Вертикален ѕид: додадете / отстранете вертикален ѕид на десниот раб на ќелијата
 • Дупка: додадете / отстранете дупка на ќелија
 • Топка: поставете ја почетната позиција на топката
 • Врата: Поставете ја положбата на вратата
 • Контакт: додадете / отстранете копче за контакт. Со спин-кутијата можете да ја прилагодитевредноста на копчето за контакт. Не е можно да се постави вредноста повеќе одеднаш.
Сите алатки (освен алатка за бришење) ја вклучуваат нивната соодветна цел накликана ќелија: Една ставка може да се постави со кликнување на празна ќелија и соповторно кликнување на истата ќелија со истата алатка, можете повторно да ја отстраните.

Може да испробате изменето ниво со кликнување на копчето 'Тест' од странатаод погледот на уредникот. Можете да се вратите од режимот на тестирање со кликнување на копче дома-на лентата или со притискање на Escape на тастатурата или копчето за назад на вашиот мобилен уред.

Во уредувачот можете да го промените нивото со помош на копчињата со стрелки на лентата. Назад во уредникот можете да продолжите со уредување на струјатаниво и повторно тестирајтелку е потребно.Кога вашето ниво е завршено, можете да го зачувате во датотека со кликнување на копчето „Зачувај“.

За да се вратите на поставките за активност, кликнете на копчето „Дома“ на командната лента или притиснете “Esc“ на тастатурата или копчето за назад на вашиот мобилен уред.

Конечно, за да го вчитате вашето достигнато ниво, кликнете на копчето „Вчитај зачувани нивоа“.
Балансирај користејќи го Меѓународниот систем на единици
icon scalesboard_weight.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight

math measures scalesboard_weight

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Повлечете и испуштете тегови за да ги балансирате страните и да ја пресметате тежината.

Цел: Ментална пресметка, аритметичка еднаквост, претварање на единици.

Прирачник: За да ги балансирате страните, преместете ги масите на лево или на десно (за повисоко ниво). Тие можат да бидат наредени во кој било редослед. Внимавајте на тежината и единицата на масите, запамтите дека еден килограм (kg) е 1000 грама (g).
Балансирај користејќи го империјалниот систем на единици
icon scalesboard_weight_avoirdupois.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Повлечете и испуштете тегови за да ги балансирате страните и да ја пресметате тежината.

Цел: Ментална пресметка, аритметичка еднаквост, претварање на единици.

Прирачник: За да ги балансирате страните, преместете ги масите на лево или на десно (за повисоко ниво). Тие можат да бидат наредени во кој било редослед. Внимавајте на тежината и единицата на масите, запамтите дека една фунта (lb) е 16 унци (oz).
Бар игра (против Тукс)
icon bargame.svg difficulty level 2
screenshot bargame

strategy bargame

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Опис: Кликнете на бројот на топчиња што сакате да ги поставите во дупките и потоа кликнете на копчето ОК. Победникот е оној кој нема да стави топче во црвената дупка.

Предуслов: Способност за броење.

Цел: Не ставајте топче во последната дупка.

Прирачник: Click on the ball icon to select a number of balls, then click on the OK button to place the balls in the holes. You win if Tux has to place the last ball. If you want Tux to begin, just click on him.
You can use the arrow buttons to manually select the difficulty level. Tux will play better when you increase the level.
Бар игра (со пријател)
icon bargame_2players.svg difficulty level 2
screenshot bargame_2players

strategy bargame_2players

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Опис: Кликнете на бројот на топчиња што сакате да ги поставите во дупките и потоа кликнете на копчето ОК. Победникот е оној кој нема да стави топче во црвената дупка.

Предуслов: Способност за броење.

Цел: Не ставајте топче во последната дупка.

Прирачник: Кликнете на иконата со топка за да изберете број на топки, а потоа кликнете на ОК за да ги поставите топчињата во дупките. Ќе победите ако вашиот пријател треба да го стави последното топче.
Бебе глушец
icon baby_mouse.svg difficulty level 1
screenshot baby_mouse

computer mouse baby_mouse

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Опис: Движете го глувчето или допрете го екранот и набљудувајте го резултатот.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Обезбедете аудио-визуелни повратни информации кога го користите глувчето за да помогнете во откривањето на неговата употреба кај малите деца.

Прирачник: Екранот има 3 секции:
 • Најлевата колона содржи 4 патки, со кликнување на една од нив се произведува звук и анимација.
 • Централната област содржи сина патка, придвижувањето на курсорот на глувчето или правењето гест на влечење на екранот на допир ја тера сината патка да се движи.
 • Област со стрелки, со кликнување на една од нив ја прави сината патка да се движи во соодветната насока.
Со едноставно кликнување во централната област покажува маркер на позицијата на кликнување.
Бебешки процесор на зборови
icon baby_wordprocessor.svg difficulty level 1
screenshot baby_wordprocessor

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Едноставен процесор на зборови што ќе им овозможи на децата да си играат со тастатура и да гледаат букви.

Цел: Истражување на тастатурата и буквите.

Прирачник: Само пишете на вистинската или виртуелната тастатура како во процесор на зборови.
Со кликнување на копчето "Наслов" ќе го направите текстот голем. Слично, копчето "Поднаслов" ќе го направи текстот помалку голем. Со кликнување на "Параграф" ќе се отстрани форматирањето.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: движење во текст
 • Shift + Стрелки: одбележување на дел од текст
 • Ctrl + A: одбележување на цел текст
 • Ctrl + C: копирање на одбележан текст
 • Ctrl + X: отсекување на одбележан текст
 • Ctrl + V: лепење на копираниот или отсечениот текст
 • Ctrl + D: бришење на одбележаниот текст
 • Ctrl + Z: врати
 • Ctrl + Shift + Z: повтори
Безбедно слетување
icon land_safe.svg difficulty level 4
screenshot land_safe

sciences experiment land_safe

Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Опис: Управување на вселенскиот брод кон зелената површина за слетување.

Цел: Разбирање на забрзувањето поради гравитацијата.

Прирачник: Забрзувањето предизвикано од гравитацијата коешто влијае на вселенскиот брод е директно пропорционално на масата на планетата и обратно пропорционално на квадратот на растојанието од центарот на планетата. Така, за секоја планетата, забрзувањето ќе се разликува и како што вселенскиот брод се приближува поблиску до планетата забрзувањето се зголемува.

Во првите нивоа, користете ги копчињата горе / долу за да го контролирате потисокот и десно / лево копче за контрола на правецот. На екраните на допир можете да ја контролирате ракетата преку соодветните копчиња на екранот.

Во повисоките нивоа, можете да ги користите десната и левата стрелка за да го ротирате вселенскиот брод. Со ротирање на вселенскиот брод може да предизвикате забрзување во не-вертикална насока користејќи ги копчињата горе / долу.

Платформата за слетување е зелена ако вашата брзина е добра за безбедно слетување.

Мерачот на забрзување од десна страна го покажува целокупното вертикално забрзување на ракетата вклучувајќи ја и гравитационата сила. во горната зелена област од мерачот, вашето забрзување е поголемо од гравитационата сила, а во долната црвена област е помало. Во жолтата средна област двете сили се поништуваат една со друга.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки горе и долу: управување на потисокот од задниот мотор
 • Лева и десна стрелка: Кај почетните нивоа, движење во страните, а кај повисоките нивоа ротирање на вселенскиот брод
Бинарни светилки
icon binary_bulb.svg difficulty level 3
screenshot binary_bulb

sciences experiment binary_bulb

Rajat Asthana & Timothée Giet

Опис: Оваа активност ви помага да го научите концептот на претварање од систем на декадни броеви во систем на бинарни броеви.

Предуслов: Систем на декадни броеви.

Цел: Да се запознаете со системот на бинарни броеви.

Прирачник: Вклучете ги точните светилки за да го претставите дадениот декаден број во бинарен броен систем. Кога ќе завршите, притиснете ОК.
Боење на Граф
icon graph-coloring.svg difficulty level 1
screenshot graph-coloring

discovery logic graph-coloring

Akshat Tandon & Timothée Giet

Опис: Обојте го графиконот така што да нема два соседни јазли со иста боја.

Предуслов: Способност да разликувате различни бои/форми, чувство за позиции.

Цел: Научете да разликувате различни бои/форми и да научите за релативните позиции.

Прирачник: Ставете бои / форми на графиката такашто да нема два соседни јазли со иста боја. Изберете јазол, а потоа изберете предмет од списокот за да го поставите на јазолот.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: навигација
 • Празно место: изберете ставка
Бои
icon colors.svg difficulty level 1
screenshot colors

reading color vocabulary colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Кликни на вистинската боја.

Предуслов: Пронаоѓање на бои.

Цел: Оваа активност учи за парни и непарни броеви.

Прирачник: Слушајте ја бојата и допрете ја соодветната патка.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на одговор
 • Tab: повторете го прашањето
Броеви со домино
icon smallnumbers2.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers2

math numeration smallnumbers2

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Пребројте го бројот на точки на домино пред да стигнe до земјата.

Предуслов: Вештини за броење.

Цел: Броење на точки во ограничено време.

Прирачник: Напишете го бројот на точки што ги гледате на домино плочките кои паѓаат.

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор
Броеви со коцка
icon smallnumbers.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers

computer keyboard math numeration smallnumbers

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Бројте ги точките на коцки пред да стигнат до земјата.

Предуслов: Вештини за броење.

Цел: За ограничено време, избројте го бројот на точки.

Прирачник: Со тастатурата, напишете го бројот на точки што ги гледате на коцките што паѓаат.

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор
Буква во кој збор
icon letter-in-word.svg difficulty level 2
screenshot letter-in-word

reading words letter-in-word

Akshat Tandon & Timothée Giet

Опис: Буква е напишана и/или кажана. Некои зборови се прикажани, децата мора да го најдат зборот или зборовите во кои се појавува оваа буква.

Предуслов: Правопис, препознавање букви.

Цел: Изберете ги сите зборови што ја содржат изговорената буква.

Прирачник: На знамето прикачено на авионот се прикажува буква, одберете ги сите зборови или предмети во кои се појавува буквата и потоа притиснете ОК.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: изберете ставка
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Буква што недостасува
icon missing-letter.svg difficulty level 2
screenshot missing-letter

reading words missing-letter

Amit Tomar & Timothée Giet

Опис: Пронајдете ја буквата што недостасува и завршете го зборот.

Предуслов: Читање на зборови.

Цел: Вештини за обука на читање.

Прирачник: Објект е прикажан во главната област, а неполн збор е отпечатен под сликата. Изберете ја буквата што недостасува за да го завршите зборот.

Контроли на тастатура:
 • Tab: повторете го зборот
Вежба за вертикално читање
icon readingv.svg difficulty level 2
screenshot readingv

reading words readingv

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Прочитајте вертикална листа со зборови и проверете дали дадениот збор се наоѓа во неа.

Предуслов: Читање.

Цел: Обука за читање во ограничено време.

Прирачник: Еден збор е прикажан на таблата. Листа на зборови прикажани вертикално ќе се појават и исчезнат. Дали дадениот збор спаѓа во листата?
Вежба за хоризонтално читање
icon readingh.svg difficulty level 2
screenshot readingh

reading words readingh

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Прочитајте листа со зборови и проверете дали дадениот збор се наоѓа во неа.

Предуслов: Читање.

Цел: Обука за читање во ограничено време.

Прирачник: Еден збор е прикажан на таблата. Листа на зборови, прикажани хоризонтално, ќе се појават и исчезнат. Дали дадениот збор постои во листата?
Вежбајте собирање со пикадо
icon target.svg difficulty level 2
screenshot target

math addition arithmetic target

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Погоди ја целта и изброј ги твоите поени.

Предуслов: Може да го движи глувчето, може да чита броеви и да брои до 15 за првото ниво.

Цел: Фрли стрели во целта и пресметајте го вашиот резултат.

Прирачник: Проверете ја брзината и насоката на целта, а потоа кликнете на неа за да исфрлете стрела. Кога ќе бидат фрлени сите стрели, ќе биде побарано да го изброите вашиот резултат. Внесете го резултатот од тастатура.
Воден циклус
icon watercycle.svg difficulty level 3
screenshot watercycle

sciences experiment watercycle

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Опис: Тукс се вратил од риболов со неговиот брод. Профункционирајте го водоводниот систем за да може да се избања.

Цел: Учење на водениот циклус.

Прирачник: Кликнете на различни активни елементи: сонце, облак, пумпна станица и пречистителна станица за да го активирате целиот воден систем. Кога системот ќе профункционира и Тукс е во туш кабината, притиснете го копчето за туширање за него.
Вратете му кусур на Тукс
icon money_back.svg difficulty level 3
screenshot money_back

math money measures money_back

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте пари со враќање на кусур на Тукс.

Предуслов: Може да брои.

Цел: Тукс купил различни артикли од вас и ви ги покажува неговите пари. Мора да му го вратите остатокот (кусур). На повисоко ниво, се прикажани неколку артикли и прво мора да ја пресметате вкупната цена.

Прирачник: Кликнете на монетите или хартиените пари на дното на екранот за да платите. Ако сакате да отстранете некоја пара, кликнете на неа во областа на горниот дел од екранот.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: Навигирање во зоната
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
 • Tab: Навигирајте помеѓу дното и високите зони
Вратете му кусур на Тукс, вклучувајќи и дени
icon money_back_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_back_cents

math money measures money_back_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте пари со враќање на кусур на Тукс.

Предуслов: Може да брои.

Цел: Тукс купил различни артикли од вас и ви ги покажува неговите пари. Мора да му го вратите остатокот (кусур). На повисоко ниво, се прикажани неколку артикли и прво мора да ја пресметате вкупната цена.

Прирачник: Кликнете на монетите или хартиените пари на дното на екранот за да платите. Ако сакате да отстранете некоја пара, кликнете на неа во областа на горниот дел од екранот.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: Навигирање во зоната
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
 • Tab: Навигирајте помеѓу дното и високите зони
Гасење светилки
icon lightsoff.svg difficulty level 6
screenshot lightsoff

discovery logic lightsoff

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Целта е да ги исклучите сите светла.

Цел: Целта е да ги исклучите сите светла.

Прирачник: Ефектот на притискање на прозорец е да ја менувате состојбата на тој прозорец и неговите непосредни вертикални и хоризонтални соседи. Сонцето и бојата на небото зависат од бројот на кликови потребни за решавање на загатката. Ако кликнете на Тукс, решението ќе биде прикажано.

Заслуги: Алгоритмот на решавање е опишан на Википедија. Да дознаете повеќе за играта Гасење светилки: <http: //en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_ (game)>
Гнумч делители
icon gnumch-factors.svg difficulty level 5
screenshot gnumch-factors

math arithmetic gnumch-factors

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Опис: Водете го "јадачот на броеви" до сите делители на бројот прикажан на дното на екранот.

Цел: Дознајте повеќе за содржатели и делители.

Прирачник: Делител на број се сите броеви што го делат истиот на еднакви делови (без остаток). На пример, делители на 6 се 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител (фактор) 6 затоа што 6 не може да се подели на 4 еднакви парчиња. Ако еден број е содржател на втор број, тогаш вториот број е делител на првиот број. Може да мислите на содржатели како семејства, а делители се луѓето во тие семејства. Значи, броевите 1, 2, 3 и 6 сите се содржат цел број пати во 6-тото семејство, но бројот 4 припаѓа на друго семејство.

Ако имате тастатура, можете да ги користите копчињата со стрелки за да се движите низ блоковите и да притиснете на копчето за простор (space) за да проголта број. Со глувче можете да кликнете на блокот до вашата позиција за да се преместите и повторно да кликнете за да го проголтате бројот. Со екран на допир можете да направите како со глувче или пак да влечете во било која насока за да се движите и со допир да го проголтате бројот.

Избегнете ги Троглите (мали човечиња кои шетаат).

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Голтај броеви
Гнумч еднаквост
icon gnumch-equality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-equality

math arithmetic gnumch-equality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Опис: Водете го "јадачот на броеви" кон изразите што се еднакви со бројот прикажан на дното на екранот.

Цел: Вежбајте собирање, множење, делење и одземање.

Прирачник: Водете го "јадачот на броеви" кон изразите што се еднакви со бројот прикажан на дното на екранот.

Ако имате тастатура, можете да ги користите копчињата со стрелки за да се движите низ блоковите и да притиснете на копчето за простор (space) за да проголта број. Со глувче можете да кликнете на блокот до вашата позиција за да се преместите и повторно да кликнете за да го проголтате бројот. Со екран на допир можете да направите како со глувче или пак да влечете во било која насока за да се движите и со допир да го проголтате бројот.

Избегнете ги Троглите (мали човечиња кои шетаат).

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Голтај броеви
Гнумч множење
icon gnumch-multiples.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-multiples

math arithmetic gnumch-multiples

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Опис: Водете го "јадачот на броеви" до сите содржатели на бројот прикажан на дното на екранот.

Цел: Дознајте повеќе за содржатели и делители.

Прирачник: Содржатели на некој број се сите цели броеви што се еднакви на истиот број помножени со друг цел број. На пример, 24, 36, 48 и 60 се сите содржатели на 12. 25 не е содржател на 12 затоа што нема цел број што може да се помножи со 12 за да се добие 25. Ако еден број е множеник(фактор) на втор број, тогаш вториот број е содржател на првиот број. Повторно, можете да мислите на содржатели како семејства, а множеници(фактор) се луѓето кои припаѓаат на тие семејства. Множеникот 5, има родители 10, баби и дедовци 15, прадедовци 20, прапрадедовци 25, а секој дополнителен чекор од 5 е уште еден "пра" додаден однапред! Но, бројот 5 не спаѓа во семејствата 8 или 23. Не можете да ставете кој било број од 5-ки во 8 или 23, целосно. Значи, 8 не е содржател на 5, исто како и 23. Само 5, 10, 15, 20, 25 ... се содржатели (или семејства или чекори) на 5.

Ако имате тастатура, можете да ги користите копчињата со стрелки за да се движите низ блоковите и да притиснете на копчето за простор (space) за да проголта број. Со глувче можете да кликнете на блокот до вашата позиција за да се преместите и повторно да кликнете за да го проголтате бројот. Со екран на допир можете да направите како со глувче или пак да влечете во било која насока за да се движите и со допир да го проголтате бројот.

Избегнете ги Троглите (мали човечиња кои шетаат).

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Голтај броеви
Гнумч нееднаквост
icon gnumch-inequality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-inequality

math arithmetic gnumch-inequality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Опис: Водете го "јадачот на броеви" до сите изрази што не се еднакви на бројот прикажан на дното на екранот.

Цел: Вежбајте собирање, одземање, множење и делење.

Прирачник: Ако имате тастатура, можете да ги користите копчињата со стрелки за да се движите низ блоковите и да притиснете на копчето за простор (space) за да проголта број. Со глувче можете да кликнете на блокот до вашата позиција за да се преместите и повторно да кликнете за да го проголтате бројот. Со екран на допир можете да направите како со глувче или пак да влечете во било која насока за да се движите и со допир да го проголтате бројот.

Избегнете ги Троглите (мали човечиња кои шетаат).

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Голтај броеви
Гнумч прости броеви
icon gnumch-primes.svg difficulty level 6
screenshot gnumch-primes

math arithmetic gnumch-primes

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Опис: Водете го "јадачот на броеви" до сите прости броеви.

Цел: Научете за простите броеви.

Прирачник: Прости броеви се броеви што се делливи сами со себе и 1. На пример, 3 е прост број, но 4 не е (затоа што 4 е деллив и со 2). Можете да мислите на простите броеви како многу мали семејства: составени само од двајца луѓе! Само тие и 1. Не можете да вметнете други броеви во нив без да има остаток. 5 е еден од овие осамени броеви (само 5 × 1 = 5), но може да се види дека 6 има 2 и 3 во своето семејство (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Значи 6 не е прост број.

Ако имате тастатура, можете да ги користите копчињата со стрелки за да се движите низ блоковите и да притиснете на копчето за простор (space) за да проголта број. Со глувче можете да кликнете на блокот до вашата позиција за да се преместите и повторно да кликнете за да го проголтате бројот. Со екран на допир можете да направите како со глувче или пак да влечете во било која насока за да се движите и со допир да го проголтате бројот.

Избегнете ги Троглите (мали човечиња кои шетаат).

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Голтај броеви
Гравитација
icon gravity.svg difficulty level 3
screenshot gravity

sciences experiment gravity

Timothée Giet

Опис: Вовед во концептот на гравитација.

Цел: Поместете го вселенскиот брод за да избегнете удари во планетите и да стигнете до вселенската станица.

Прирачник: Поместете го вселенскиот брод со левата и десната стрелка или со копчињата на екран за мобилни уреди. Обидете се да останете во близина на центарот на екранот и предвидете со гледање на големината и насоката на стрелката што ја покажува гравитационата сила.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: поместете го вселенскиот брод
Декодирање на патека на роднините
icon path_decoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding_relative

discovery logic path_decoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Следете ги дадените упатства за да му помогнете на Тукс да ја достигне целта.

Прирачник: Кликнете на квадратите на мрежата за да го преместите Тукс следејќи ги дадените насоки.

Насоките се во однос на моменталната ориентација на Тукс.

Ова значи дека ГОРЕ се движи напред, ДОЛУ се движи наназад, ЛЕВО се движи на левата страна на Тукс и ДЕСНО се движи кон десната страна на Тукс.
Декодирање на патеката
icon path_decoding.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding

discovery logic path_decoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Следете ги дадените упатства за да му помогнете на Тукс да ја достигне целта.

Прирачник: Кликнете на квадратите на мрежата за да го преместите Тукс следејќи ги дадените насоки.

Насоките се апсолутни, тие не зависат од моменталната ориентација на Тукс.
Делење мемориска игра
icon memory-math-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div

math memory arithmetic memory-math-div

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да совпаднете делење на два броја со резултат.

Предуслов: Делење

Цел: Вежбајте ја операцијата делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или делење или резултат. Мора да се совпаднат делењата со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Делење мемориска игра против Тукс
icon memory-math-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div-tux

math memory arithmetic memory-math-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Делење.

Цел: Вежбајте ја операцијата делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или делење или резултат. Мора да се совпаднат делењата со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Делење на броеви
icon algebra_div.svg difficulty level 6
screenshot algebra_div

math division arithmetic algebra_div

Sayan Biswas & Timothée Giet

Опис: Вежбајте ја операцијата делење.

Предуслов: Делење на мали броеви.

Цел: Најдете го резултатот од делење во ограничен временски период.

Прирачник: На екранот се прикажува делење на два броја. Брзо пресметајте го резултатот и користете ја тастатурата на вашиот компјутер или тастатурата на екранот за да го напишете количникот на броевите. Мора да бидете брзи и да го напишете одговорот пред да се приземјат пингвините со нивниот балон!

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор
 • Backspace: избришете ја последната цифра во вашиот одговор
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Дигитални кола
icon digital_electricity.svg difficulty level 6
screenshot digital_electricity

sciences experiment digital_electricity

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Создадете и симулирајте дигитална електрична шема.

Предуслов: Потребно е основно разбирање на концептот на дигитална електроника.

Цел: Креирајте дигитална електрична шема со симулација во реално време.

Прирачник: Повлечете ги електричните компоненти од страничната лента и испуштете ги во работната површина област.
 • За да поврзете два терминали, кликнете на првиот терминал, потоа на вториот терминал.
 • Симулацијата се ажурира во реално време со секоја акција на корисникот.
 • Во работната област, компонентите можете да ги преместите со влечење.
 • Ако ги заборавите позициите, можете да кликнете на копчето Помош за да ги видите повторно.
 • За да избришете компонента или жица, изберете ја алатката за бришење во горниот дел од избирачот на компоненти, и изберете ја компонентата или жицата.
 • Прво изберете го делчето што сакате да го ставите, потоа кликнете на соодветното место во празната област.
 • Можете да ја ротирате избраната компонента со помош на копчињата за ротирање ( кружна стрелка ) од менито со алатки.
 • Можете да прочитате информации за избраната компонента користејќи го копчето за информации (икона i) од менито со алатки.
 • Можете да ја зумирате или намалите работната област со помош на копчињата + и -, користејќи ги тастерите од менито за зумирање или со користење гестикулации на екран осетлив на допир.
 • Може да ја замените работната површина со кликнување на празна област и влечење.
 • Можете да кликнете на прекинувачот за да го отворите и затворите.
Домашни животни
icon explore_farm_animals.svg difficulty level 2
screenshot explore_farm_animals

sciences experiment explore_farm_animals

Djalil Mesli & Timothée Giet

Опис: Дознајте за домашните животни, какви звуци прават и интересни факти.

Цел: Научете да ги поврзувате звуците на животните со името на животното и како изгледа животното.

Прирачник: Постојат три нивоа во оваа игра.

Во првото ниво, играчите уживаат да го истражуваат секое животно на екранот. Кликнете на прашалникот и дознајте за животното, како се вика, и како изгледа. Добро проучете ги овие информации затоа што ќе бидете тестирани на ниво 2 и 3.

На второто ниво, се пушта случаен звук на животно и мора да пронајдете кое животно го прави овој звук. Кликнете на некое животно. Ако сакате повторно да го слушнете звукот, кликнете на копчето за репродукција.

Во третото ниво, се прикажува случајно избран текст и вие треба да кликнете на животно што одговара на текстот.
Допри двапати или кликни двапати
icon erase_2clic.svg difficulty level 2
screenshot erase_2clic

computer mouse erase_2clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Двапати допрете или кликнете за да ја избришете областа и да ја откриете позадинската слика.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Моторна координација.

Прирачник: Двапати допрете или кликнете на глувчето на правоаголниците додека не исчезнат сите блокови.
Едноставна активност на цртање
icon simplepaint.svg difficulty level 1
screenshot simplepaint

fun simplepaint

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Создадете свој цртеж.

Цел: Подобрете ги креативните вештини.

Прирачник: Изберете боја и избоете ги правоаголниците како што сакате за да создадете цртеж.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место или Ентер: Цртање
 • Таб(Tab): префрлање помеѓу изборот на бои и зоната за цртање
Едноставни букви
icon gletters.svg difficulty level 2
screenshot gletters

computer keyboard reading letters gletters

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Внеси ги буквите што паѓаат, пред истите да стигнат на дното.

Цел: Препознавање на букви во однос тастатура-монитор.

Прирачник: Внеси ги буквите што паѓаат, пред истите да стигнат на дното.
Енкодирање на патекa на роднини
icon path_encoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding_relative

discovery logic path_encoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Поместете го Тукс по патеката за да стигнете до целта.

Прирачник: Користете ги копчињата со стрелки за да го движите Тукс по патеката додека не стигне до целта.

Насоките се во однос на моменталната ориентација на Тукс.

Ова значи дека ГОРЕ се движи напред, ДОЛУ се движи наназад, ЛЕВО се движи на левата страна на Тукс и ДЕСНО се движи кон десната страна на Тукс.

Контроли од тастатура:
 • Стрелки: насоки
Железничка активност
icon railroad.svg difficulty level 1
screenshot railroad

discovery logic railroad

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Опис: Изградете го моделот на возот прикажан на горниот дел од екранот.

Цел: Вежбање меморија.

Прирачник: Воз - локомотива и вагон(и) - се прикажува на врвот на главната област за неколку секунди. Обновете го на горниот дел од екранот со влечење на соодветните вагони и локомотива. Избришете вагон со влечење надолу.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација во областа на примерокот и во областа на одговорот
 • Празно место (Space): Додадете предмет од примероците кон просторот за одговори или замени два предмети во просторот за одговори
 • Бриши (Delete) или Назад (Backspace): Отстранете го одбраниот предмет од просторот за одговори
 • Enter или Return: за да ги доставите одговорите
Збогатете го вашиот вокабулар
icon lang.svg difficulty level 4
screenshot lang

reading vocabulary lang

siddhesh suthar & Timothée Giet

Опис: Завршете ги активностите за учење на јазик.

Предуслов: Читање.

Цел: Збогатете го вашиот речник на вашиот мајчин или странски јазик.

Прирачник: Прегледајте множество на зборови. Секој збор е прикажан со глас, текст и слика.
Кога ќе завршите, ќе имате вежба во која, со помош на гласот и сликата, а потоа само врз гласот, мора да го пронајдете вистинскиот збор. И конечно вежба за пишување на текст.

Во конфигурацијата, можете да го изберете јазикот што сакате да го научите.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка од листата
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор кога копчето„Во ред“ е видливо
 • Tab: повторете го зборот

Заслуги: Images originally released by the Art4Apps project (https://web.archive.org/web/20120908214126/http://www.art4apps.org/) under CC BY-SA 3.0 license. Upscaled and smoothed derivative images.
Збор-бројка мемориска игра
icon memory-wordnumber.svg difficulty level 3
screenshot memory-wordnumber

math numeration memory-wordnumber

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да се совпаднат прикажаниот број со нацртаната слика.

Предуслов: Читање.

Цел: Читање на броеви, меморија.

Прирачник: Секоја картичка крие или бројка (број напишан како фигура), или име на број (број напишан со зборови). Треба да ги совпаднете броевите со соодветните имиња на броеви.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Зборови што паѓаат
icon wordsgame.svg difficulty level 2
screenshot wordsgame

computer keyboard reading words wordsgame

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Внеси ги зборовите што паѓаат пред истите да стигнат на дното.

Предуслов: Работа со тастатура.

Цел: Вежбање со тастатура.

Прирачник: Внесете го целиот збор додека паѓа, пред истиот да го стигне дното.
Звучна мемориска игра против Тукс
icon memory-sound-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound-tux

discovery memory music memory-sound-tux

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Цел: Вежбајте ја вашата аудио меморија и отстранете ги сите картички.

Прирачник: Прикажано е множество од картички. Секоја картичка има поврзан звук, а секој звук има копија. Кликнете на картичка за да го слушнете нејзиниот скриен звук и обидете се да ги совпаднете истите звуци. Може да активирате само две картички одеднаш, така што треба да запамтите каде е звукот, додека ја слушате неговата копија. Кога превртувате две исти картички, тие исчезнуваат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Игра пијано
icon play_piano.svg difficulty level 1
screenshot play_piano

discovery music play_piano

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис:

Предуслов: Познавање на музичка нотација и музичкиот линиски систем. Најпрво играјте ја активноста со име „Пијано композиција“.

Цел: Разберете како тастатурата од пијано пушта звук зависно што е напишано на линискиот систем.

Прирачник: Некои белешки се играат на кадар. Кликнете на копчињата на тастатурата што одговараат набелешките од кадарот.
На нивоа од 1 до 5 ќе вежбате белешки за високи тонови и на нивоа од 6 до 10ќе вежбате белешки за бас-клиф.

Контроли на тастатура:
 • Празно место: Свири
 • Бројки од 1 до 7: бели дугмиња
 • F2 до F7: црни дугмиња
 • Backspace или Delete: Вратете ја акцијата назад

Заслуги: Оригиналниот код од синтетизерот е https://github.com/vsr83/miniSynth
Игра ритам
icon play_rhythm.svg difficulty level 1
screenshot play_rhythm

discovery music play_rhythm

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис:

Предуслов: Едноставно разбирање на музички ритам и такт.

Цел: Научете точно да следите ритам.

Прирачник: Слушајте го ритамот што се игра. Кога сте подготвени, кликнете на тапанот следновоистиот ритам. Ако кликнавте во точно време, се игра друг ритам.Ако не, мора да се обидете повторно.
Непарните нивоа прикажуваат вертикална линија на персоналот што го следи ритамот: кликнетена тапанот кога линијата е во средината на нотите.
Дури и нивоата се потешки, бидејќи нема вертикална линија. Мора да го прочитатебелешки должина и игра ритам соодветно. Можете исто така да кликнете наметроном за да ги слушнете белешките од четвртина како референца.
Кликнете на копчето „Повтори“ ако сакате повторно да го чуете ритамот.

Контроли на тастатура:
 • Простор (space) : Тропнување на барабанот
 • Enter или Return : Повторување на ритамот
 • Стрелки горе и долу: зголемување и намалување на темпо
 • Tab: Стартувајте или запрете го метрономот
Изброј ги предметите
icon enumerate.svg difficulty level 2
screenshot enumerate

math numeration enumerate

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Опис: Ставете ги предметите на најдобар начин за да ги броите.

Предуслов: Основно броење.

Цел: Вежбање броење.

Прирачник: Прво, правилно организирајте ги предметите за да можете да ги броите. Потоа, изберете го предметот на кој сакате да одговорите во горниот лев дел. Внесете го одговорот од тастатура.

Контроли на тастатура:
 • Стрелка горе: одбирање на следниот предмет
 • Стрелка долу: одбирање на претходниот предмет
 • Броеви: напишете го вашиот одговор за избраната ставка
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор (ако опцијата „Потврдување на одговори“ е поставена на „Во ред“)
Изброј ги предметите
icon reversecount.svg difficulty level 2
screenshot reversecount

math numeration reversecount

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Опис: Тукс е гладен. Помогнете му да најде риба броејќи до точното место на мразот.

Предуслов: Може да чита броеви на домино.

Цел: Тукс е гладен. Помогнете му да најде риба броејќи до точното место на мразот.

Прирачник: Кликнете на домино за да покажете колку мраз места има помеѓу Тукс и рибата. Кликнете на домино со десното копче на глувчето за да сметате наназад. Кога ќе завршите, кликнете на копчето ОК или притиснете го копчето Ентер.
Изградете го истиот модел
icon crane.svg difficulty level 2
screenshot crane

puzzle crane

Stefan Toncu & Timothée Giet

Опис: Возете го кранот и копирајте го моделот.

Предуслов: Работа со глушец и тастатура.

Цел: Блага моторна координација.

Прирачник: Поместете ги предметите во левата рамка за да ја копираат нивната позиција од моделот даден десно. До самиот кран, ќе најдете четири стрелки кои ви овозможуваат да ги преместувате предметите. За да изберете предмет за преместување, само кликнете на него. Ако сакате, наместо тоа можете да ги користите копчињата со стрелки и копчето за простор (space) или табулаторот. На мобилна верзија, исто така можете да движете нагоре/надолу/лево/десно за да ги преместите предметите во левата рамка.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: поместете ја избраната ставка
 • Простор (space) или Ентер или Таб: избор на следната ставка
Икс и точка (против Тукс)
icon tic_tac_toe.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe

strategy tic_tac_toe

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Поставете три ознаки во ред.

Цел: Поставете три ознаки хоризонтална, вертикално или дијагонално за да ја добиете играта.

Прирачник: Play with Tux. Take turns to click on the square which you want to mark. The first player to create a line of 3 marks wins.
Tux will play better when you increase the level.
Икс и точка (со пријател)
icon tic_tac_toe_2players.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe_2players

strategy tic_tac_toe_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Поставете три ознаки во ред.

Цел: Поставете три ознаки хоризонтална, вертикално или дијагонално за да ја добиете играта.

Прирачник: Играјте со пријател. Кликајте најизменично на полињата што сакате да ги одбележите. Ќе победи првиот играч што ќе има линија од 3 знаци.
Именувај ја сликата
icon imagename.svg difficulty level 3
screenshot imagename

reading words imagename

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Влечете и спуштете ја секоја ставка над нејзиното име.

Предуслов: Читање.

Цел: Вокабулар и читање.

Прирачник: Повлечете ја секоја слика од (вертикалната) кутија лево кон нејзиното (соодветно) име десно. Кликнете на копчето ОК за да го проверите вашиот одговор.
Интересен Браил
icon braille_fun.svg difficulty level 6
screenshot braille_fun

reading braille letters braille_fun

Arkit Vora & Timothée Giet

Опис: Браилувајте ги буквите.

Предуслов: Шифри за букви во брајов код.

Прирачник: Внесете го брајовиот код во плочката за буквите дадени на транспарентот што го влече Тукс со неговиот авион на екранот. Проверете го брајовиот график со кликнување на копчето за помош.

Контроли на тастатура:
 • Празно место: отворете ја или затворете ја табелата со брајово писмо
Ископување на злато
icon mining.svg difficulty level 1
screenshot mining

computer mouse mining

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Користете го тркалото од глушецот за да пристапите до карпестиот ѕид и да барате златни грутки.

Предуслов: Треба да бидете запознаени со движење на глувчето и кликнување.

Цел: Научете како да го користите тркалото од глувчето или гестикулацијата за зумирање за да зумирате и одзумирате.

Прирачник: Гледајќи во карпестиот ѕид, некаде можете да видите искра. Движете се до овааискра и користете го тркалцето на глувчето или гестот за зумирање за да зумирате. Кога стедостигнале максималното ниво на зумирање, златна грутка ќе се појави на позицијата наискрата. Кликнете на златната грутка за да ја соберете.

Откако ќе ја соберете грутка, користете движење на глувчето или движењето на нотка за да зумиратеповторно надвор. Кога ќе го достигнете минималното ниво на зумирање, ќе се појави друга искрасе појавуваат, покажувајќи ја следната златна грутка што треба да се собере. Собери доволно грутки за дазавршете го нивото.

Вагонот во долниот десен агол на екранот ќе ви го каже бројотна веќе собрани грутки и вкупниот број грутки за собирањеова ниво.

Заслуги: Благодарност до тимот на Tuxpaint за обезбедувањето на следниве звуци под GPL:
 • realrainbow.ogg - се користи кога ќе се појави нова златна грутка
 • metalpaint.wav - се ремиксира и се користи кога се собира златна грутка
Историјата на Луј Брај
icon louis-braille.svg difficulty level 4
screenshot louis-braille

sciences history louis-braille

Arkit Vora & Timothée Giet

Опис: Разгледајте ги главните датуми на пронаоѓачот на Брајовиот систем.

Прирачник: Прочитајте ја историјата на Луј Брај, неговата биографија и изумот на Брајовиот систем. Кликнете на копчињата "претходно" и "следно" за да се движите помеѓу страниците на приказната. На крај, наредете ја секвенцата по хронолошки редослед.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка и промена на нејзината позиција

Заслуги: Видео за Луј Брај: <https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>
Истражете ги спомениците
icon explore_monuments.svg difficulty level 3
screenshot explore_monuments

sciences geography explore_monuments

Ayush Agrawal & Timothée Giet

Опис: Истражете ги спомениците низ целиот свет.

Предуслов: Познавање на различни споменици.

Цел: Да научат за различни споменици врз основа на нивната локација.

Прирачник: Кликнете на дадените клучеви за да дознаете повеќе за спомениците и потоа да идентификувате каде се спомениците на картата по нивното име.

Заслуги: Фотографиите се преземени од Википедија.
 • "Chichen Itza 3" by Daniel Schwen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chichen_Itza_3.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "1 cristor redentor 2014" by Chensiyuan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_cristor_redentor_2014.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "Taj Mahal, Agra, India" by Yann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg), CC BY-SA 4.0
Истражи ја светската музика
icon explore_world_music.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_music

discovery music explore_world_music

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Научете за светската музика.

Цел: Развивање на подобро разбирање за видовите на музика кои постојат во светот.

Прирачник: Има три нивоа во оваа активност.

Во првото ниво, уживајте во истражување музика од целиот свет. Кликнете насекој куфер за да дознаете за музиката од таа област и да слушнете краток музички исечок. Учете добро, затоа што ќе бидете тестирани во ниво 2 и 3.

Во второто ниво ќе слушнете музички исечок и мора да ја изберетелокација што одговара на оваа музика. Кликнете на копчето за репродукција ако сакате повторно да ја слушнете музиката .

Во третото ниво, мора да ја изберете локацијата што одговара на описот во текстот.

Заслуги: Слики од http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org
 • "Onalaska-Practice6" by Tom Harpel (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onalaska-Practice6.jpg), CC BY 2.0
 • "Australia Aboriginal Culture 009" by Steve Evans (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Aboriginal_Culture_009.jpg), CC BY 2.0
 • "Lunny irvine o flynn glackin" by candyschwartz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunny_irvine_o_flynn_glackin.jpg), CC BY 2.0
 • "08-rock-n-roll" by Karel Schmiedberger (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:08-rock-n-roll.ogg), CC BY 3.0
 • "The Wind that Shakes the Barley" by peakfiddler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wind_that_Shakes_the_Barley.ogg), CC BY 3.0
Истражување на диви животни
icon explore_world_animals.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_animals

sciences experiment explore_world_animals

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Дознајте за светските животни, интересни факти и нивната локација на картата.

Цел: Дознајте за разни диви животни од целиот свет и запомнете каде живеат.

Прирачник: Постојат две нивоа во оваа игра.

Во првото ниво, играчите уживаат да го истражуваат секое животно на екранот. Кликнете на прашалникот и дознајте за животното, како се вика, и како изгледа. Добро проучете ги овие информации затоа што ќе бидете тестирани на ниво 2.

Во второто ниво, се прикажува случајно избран текст за животно, а вие треба да кликнете на животно што одговара на текстот.
Календар
icon calendar.svg difficulty level 4
screenshot calendar

math measures calendar

Amit Sagtani & Timothée Giet

Опис: Прочитајте ги упатствата и одберете го точниот датум на календарот.

Предуслов: Концепт на недела, месец и година.

Цел: Научете како да користите календар.

Прирачник: Прочитајте ги упатствата и одберете го точниот датум на календарот.

На некои нивоа, треба да го пронајдете денот во неделата за даден датум. Воовој случај, кликнете на соодветниот ден од неделата во списокот.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација низ одговорите
 • Празно место или Enter: потврдете го вашиот одговор
Категоризација
icon categorization.svg difficulty level 4
screenshot categorization

reading vocabulary categorization

Divyam Madaan & Timothée Giet

Опис: Категоризирајте ги елементите во точни и неточни групи.

Предуслов: Може да влечи елементи со помош на глувчето.

Цел: Изградете концептуално размислување и збогатете го знаењето.

Прирачник: Разгледајте ги упатствата и потоа повлечете и испуштете ги елементите како што е наведено.
Класична бесилка
icon hangman.svg difficulty level 5
screenshot hangman

keyboard reading words hangman

Rajdeep kaur & Timothée Giet

Опис: Погодете ги буквите од дадениот збор.

Цел: Ова е добра вежба за подобрување на вештините за читање и правопис.

Прирачник: Можете да ги внесете буквите со помош на виртуелната тастатура од екранот или со вистинска тастатура.

Погодете ги буквите за дадениот збор. За да ви помогнеме, на секоја погрешна проба, ќе се открие дел од сликата што го претставува зборот.

Ако е активирана опцијата „Зборувај ги зборовите за да најдеш ...“ и ако соодветниот глас е достапен, ќе го слушнете бараниот збор кога ви остануваат уште три обиди.
Кликнете на големa буквa
icon click_on_letter_up.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter_up

reading letters click_on_letter_up

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Слушајте буква и кликнете на вистинската.

Предуслов: Визуелно препознавање на буква.

Цел: Препознавање на буква.

Прирачник: Се кажува буква. Потребно е да кликнете на соодветната буква во главната област. Може да ја слушнете буквата повторно, со кликнување на копчето со икона "уста".

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: изберете ставка
 • Tab: повторете го прашањето
Кликнете на мала буква
icon click_on_letter.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter

reading letters click_on_letter

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Слушајте буква и кликнете на вистинската.

Предуслов: Визуелно препознавање на буква.

Цел: Препознавање на буква.

Прирачник: Се кажува буква. Потребно е да кликнете на соодветната буква во главната област. Може да ја слушнете буквата повторно, со кликнување на копчето со икона "уста".

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: изберете ставка
 • Tab: повторете го прашањето
Кликни и цртај
icon clickanddraw.svg difficulty level 1
screenshot clickanddraw

computer mouse clickanddraw

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Опис: Нацртајте ја сликата со кликнување на избраните точки.

Предуслов: Може да го премести глувчето и точно да кликне на точките.

Прирачник: Нацртајте ја сликата со кликнување на секоја точка редоследно. Секој пат кога ќе се избере точка се појавува следната точка обоена со сина боја.
Кликни или допри
icon erase_clic.svg difficulty level 1
screenshot erase_clic

computer mouse erase_clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Кликнете или допрете за да ја избришете областа и да ја откриете позадината.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Моторна координација.

Прирачник: Кликнете или допрете на блоковите додека сите не исчезнат.
Кликни на мене
icon clickgame.svg difficulty level 1
screenshot clickgame

computer mouse clickgame

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Фатете ги сите риби пред да го напуштат аквариумот.

Предуслов: Може да го движи глувчето и да кликне на точното место.

Цел: Моторна координација: прецизно движење на раката.

Прирачник: Фатете ги сите подвижни риби со едноставно кликнување или допирање на нив со прстот.
Кодирање на патека
icon path_encoding.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding

discovery logic path_encoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Поместете го Тукс по патеката за да стигнете до целта.

Прирачник: Користете ги копчињата со стрелки за да го движите Тукс по патеката додека не стигне до целта.

Насоките се апсолутни, тие не зависат од моменталната ориентација на Тукс.

Контроли од тастатура:
 • Стрелки: насоки
Контролирај го цревото
icon followline.svg difficulty level 1
screenshot followline

computer mouse followline

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Пожарникарот треба да го запре пожарот, но цревото е блокирано.

Цел: Блага моторна координација.

Прирачник: Движете го глувчето или прстот над бравата што е претставена со црвено во цревото. Ова ќе ја придвижи, доведувајќи ја до огнот. Бидете внимателни, ако излезете надвор од цревото, водата ќе се врати назад.
Крај на шаховска игра
icon chess_partyend.svg difficulty level 6
screenshot chess_partyend

strategy chess_partyend

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Играјте го крајот на шаховската игра против Тукс.

Прирачник: Во оваа активност ја откривате шаховската игра играјќи го крајот на истата. Ја прикажува можната крајна позиција за секоја избрана фигура што им помага на децата да разберат како се движат фигурите.

Може да постигнете мат порано ако ги следите овие едноставни правила:
Обидувајќи се да го насочите противничкиот крал во аголот.
Објаснување: на овој начин фигурата на противникот ќе има само 3 насоки за движење наместо 8.
"Правење стапица". Користете ги вашите пиони како мамки.
Објаснување: на овој начин можете да го намамите противникот да излезе надвор од неговата "удобна зона".
Бидете доволно трпеливи.
Објаснување: не брзајте премногу, бидете трпеливи. Дозволете си малку да размислите и обидете се да ги предвидите идните потези на вашиот противник, за да можете да го фатите на тоа или да ги заштитите вашите фигури од неговите напади.

Single click on undo button will undo one move. Single click on redo button will redo one move. To undo all the moves, press and hold the undo button for 3 seconds.

Заслуги: Шаховскиот енџин p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Кулата Ханој
icon hanoi_real.svg difficulty level 5
screenshot hanoi_real

discovery logic hanoi_real

Amit Tomar & Timothée Giet

Опис: Изградете ја кулата од десната страна.

Цел: Целта на играта е да се преместат сите дискови од најлевиот држач на најдесниот, почитувајќи ги следниве правила:
- Само еден диск може да се премести во исто време
- Не може да се постави поголем врз помал диск

Прирачник: Влечете и испуштете ги горните дискови од еден држач на друг, за да ја изградете кулата дадена на држачот најлево, на најдесниот држач.

Заслуги: Оваа загатка е измислена од францускиот математичар Едуард Лукас во 1883 година. Постои легенда за хиндуинскиот храм чии свештеници постојано биле ангажирани да преместуваат сет од 64 дискови според правилата на загатката Кула на Ханој. Според легендата, светот би завршил кога свештениците ќе ја завршат својата работа. Загатката е исто така позната како загатка Кула на Брама. Не е јасно дали Лукас ја измислил оваа легенда или бил инспириран од тоа. (извор Википедија: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)
Лавиринт
icon maze.svg difficulty level 1
screenshot maze

fun maze maze

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Помогнете му на Тукс да излезе од лавиринтот.

Прирачник: Користете ги копчињата со стрелки или повлечете на екранот за да го придвижите Тукс до вратата.

На првите нивоа, Тукс оди удобно, еден чекор по секое барање за движење, низ лавиринтот.

За поголемите лавиринти, постои посебен режим на одење, наречен „режим на брзо одење“. Ако е овозможен овој режим, Тукс автоматски ќе се движи сè додека не дојде до разделување на патот и треба да одлучите по кој пат треба да одите понатаму.

Можете да видите дали овој режим е овозможен или не, со тоа што ќе ги погледнете нозете на Тукс: Ако Тукс е бос, „режимот на брзо одење“ не е активен. Ако носи црвени спортски чевли, активен е „режимот на брзо одење“.

На повисоките нивоа, автоматски се активира режимот на брзо одење. Ако сакате да ја користите оваа опција во претходните нивоа или сакате да ја оневозможите на напредно ниво, кликнете на „бос/спортски чевли“ иконата во горниот лев агол на екранот за да го овозможите или оневозможите режимот за брзо одење.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
Ловец на слики
icon photo_hunter.svg difficulty level 2
screenshot photo_hunter

fun photo_hunter

Stefan Toncu & Timothée Giet

Опис: Најдете ги разликите помеѓу двете слики.

Цел: Визуелно препознавање.

Прирачник: Набљудувајте ги двете слики внимателно. Постојат некои мали разлики. Кога ќе најдете разлика, мора да кликнете на неа.
Логички асоцијации
icon algorithm.svg difficulty level 2
screenshot algorithm

discovery logic algorithm

Bharath M S & Timothée Giet

Опис: Завршете го подредувањето на овошјето.

Цел: Активности за вежбање на логика.

Прирачник: Погледнете ги двете низи. Секое овошје во првата низа е заменето со друго овошје во втората низа. Завршете ја втората низа со употреба на точни плодови, откако ќе ја проучите оваа шема.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
Лоцирајте ги земјите
icon geography.svg difficulty level 2
screenshot geography

sciences geography geography

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Повлечете и испуштете ги предметите кои се совпаѓаат.

Прирачник: Влечете и спуштете ги деловите од мапата на точните места за прецртување на целата мапа.
Магичната капа
icon magic-hat-plus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-plus

math arithmetic magic-hat-plus

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Опис: Пребројте колку предмети има под магичната капа.

Предуслов: Собирање.

Цел: Учење собирање.

Прирачник: Кликнете на капата за да ја отворите. Под капата, колку sвезди можете да видите како се движат наоколу? Пребројте внимателно. Кликнете на долниот дел за да го внесете вашиот одговор и на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.
Магичната капа
icon magic-hat-minus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-minus

math arithmetic magic-hat-minus

Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Опис: Пребројте колку предмети има под магичната капа.

Предуслов: Одземање.

Цел: Учење одземање.

Прирачник: Кликнете на капата за да ја отворите. Неколку ѕвезди влегуваат а неколку sвезди излегуваат. Потребно е да пресметате колку ѕвезди се уште под капата. Кликнете на долниот дел за да го внесете вашиот одговор и на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.
Мелница (против Тукс)
icon nine_men_morris.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris

strategy nine_men_morris

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис:

Цел: Формирајте мелници (линија од 3 фигури) за да отстраните фигура на Тукс додека Тукс остане на две фигури или нема легален потег.

Прирачник: Play with Tux. First take turns to place nine pieces, and then take turns to move your pieces.
You can use the arrow buttons to manually select the difficulty level. Tux will play better when you increase the level.
Мелница (со пријател)
icon nine_men_morris_2players.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris_2players

strategy nine_men_morris_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис:

Цел: Формирајте мелници (линија од 3 фигури) за да отстраните фигури на противникот додека противникот остане на две фигури или нема легален потег.

Прирачник: Играјте со пријател. Прво правете потези за да поставите девет фигури, а потоа потези за да преместите фигури.
Мелодија
icon melody.svg difficulty level 2
screenshot melody

discovery memory music melody

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Репродуцирај звучна секвенца.

Предуслов: Движење и кликање на глувче.

Цел: Активност за вежбање на ушите.

Прирачник: Слушајте ја снимената секвенца на звук и повторете ја со кликнување на скалите на ксилофонот. Можете повторно да слушате со кликнување на копчето за повторување.
Мемориска игра со броеви
icon memory-enumerate.svg difficulty level 2
screenshot memory-enumerate

math numeration memory-enumerate

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да се совпаднат прикажаниот број со нацртаната слика.

Цел: Вежбање броење, меморија.

Прирачник: Секоја картичка крие слика со предмети или број. Треба да ги совпаднете броевите со соодветните слики.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Меморија игра со слики
icon memory.svg difficulty level 1
screenshot memory

fun memory memory

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Вежбајте ја вашата меморијата и отстранете ги сите картички.

Прирачник: Прикажано е множество празни картички. Секоја картичка има слика од другата страна, и секоја слика има копија. Кликнете на картичка за да ја видите нејзината скриена слика и обидете се да ги совпаднете истите. Можете да превртите само две карти одеднаш, така што треба да запамтите каде е сликата, додека ја барате нејзината копија. Кога превртувате две исти, тие исчезнуваат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Заслуги:
 • "Card Flip" by f4ngy, (https://freesound.org/people/f4ngy/sounds/240776/), CC BY 3.0
Меморија игра со слики против Тукс
icon memory-tux.svg difficulty level 1
screenshot memory-tux

fun memory memory-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Вежбајте ја вашата меморијата и отстранете ги сите картички.

Прирачник: Прикажано е множество празни картички. Секоја картичка има слика од другата страна, и секоја слика има копија. Кликнете на картичка за да ја видите нејзината скриена слика и обидете се да ги совпаднете истите. Можете да превртите само две карти одеднаш, така што треба да запамтите каде е сликата, додека ја барате нејзината копија. Кога превртувате две исти, тие исчезнуваат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Мерење со вага
icon scalesboard.svg difficulty level 2
screenshot scalesboard

math measures scalesboard

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Повлечете и спуштете ги теговите за да ги изедначите страните.

Цел: Ментална пресметка, аритметичка еднаквост.

Прирачник: За да ја балансирате вагата, поместете ги теговите на левата или десната страна (за повисоко ниво). Теговите можат да бидат распоредени по кој било редослед.
Мешање светлини
icon color_mix_light.svg difficulty level 4
screenshot color_mix_light

sciences experiment color color_mix_light

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Откријте ги светлините што се добиваат при мешање на светлосни бои.

Цел: Мешање на основни бои за добивање на дадена боја.

Прирачник: Оваа активност ве подучува како функционира мешањето на примарни светлини во боја (мешање со додавање).

Во случај на светлина, тоа е токму спротивното од мешање на бои за цртање! Колку повеќе светлина додавате, толку посветла ќе биде добиената боја. Примарните бои на светлина се црвена, зелена и сина боја.

Променете ја бојата со поместување на лизгачите на факелите или со кликнување на копчињата + и - . Потоа кликнете на копчето „Во ред“ за да го потврдите одговорот.
Мешање светлини
icon color_mix.svg difficulty level 4
screenshot color_mix

sciences experiment color color_mix

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Откријте ги боите што се добиваат при мешање на бои за цртање.

Цел: Мешање на основни бои за добивање на дадена боја.

Прирачник: Оваа активност ве подучува како функционира мешањето на примарни бои (мешање со одземање односно апсорпција).

Во случај на цртање, мастилата апсорбираат различни бои на светлина што паѓаат на неа, одземајќи ја од она што го гледате. Колку повеќе мастило додавате, толку повеќе светлина се апсорбира, и се добива потемна боја. Можеме да измешаме само три основни бои за да направиме многу нови бои. Примарните бои за цртање се синозелена/цијан (специјална нијанса на сина боја), магента (специјална нијанса на розова боја) и жолта боја.

Променете ја бојата со поместување на лизгачите на тубите со боја или со кликнување на копчињата + и - . Потоа кликнете на копчето „Во ред“ за да го потврдите одговорот.
Множење и делење мемориска игра
icon memory-math-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div

math memory arithmetic memory-math-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови каде што множењето или делењето и резултатот се совпаѓаат.

Предуслов: Множење и делење.

Цел: Вежбајте собирање, одземање, множење и делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција (множење или делење) или резултат. Мора да се совпаднат операциите со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Множење и делење мемориска игра против Тукс
icon memory-math-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови каде што множењето или делењето и резултатот се совпаѓаат, игра против Тукс.

Предуслов: Множење и делење.

Цел: Вежбајте собирање, одземање, множење и делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција (множење или делење) или резултат. Мора да се совпаднат операциите со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Множење мемориска игра против Тукс
icon memory-math-mult-tux.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да одговараат на азбуката со нејзината мала/голема буква против Тукс.

Предуслов: Множење.

Цел: Вежбајте ја операцијата множење.

Прирачник: Секоја картичка крие или множење или резултат. Мора да одговара на операција множење со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Множење на броеви
icon algebra_by.svg difficulty level 3
screenshot algebra_by

math multiplication arithmetic algebra_by

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте ја операцијата множење.

Предуслов: Табели за множење од 1 до 10.

Цел: Научете да множите броеви во ограничен временски период.

Прирачник: На екранот се прикажува множење на два броја. Брзо пресметајте го резултатот и користете ја тастатурата на вашиот компјутер или тастатурата на екранот за да го напишете производот на броевите. Мора да бидете брзи и да го напишете одговорот пред да се приземјат пингвините со нивниот балон!

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор
 • Backspace: избришете ја последната цифра во вашиот одговор
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Музички инструменти
icon instruments.svg difficulty level 4
screenshot instruments

discovery music instruments

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Кликнете на соодветниот музички инструмент.

Цел: Препознавање на музички инструменти.

Прирачник: Кликнете на соодветниот музички инструмент.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
 • Tab: Повторување на звукот од инструментот
Нагаѓање
icon guesscount.svg difficulty level 3
screenshot guesscount

math arithmetic guesscount

Rahul Yadav & Timothée Giet

Опис: Погодете го алгебарскиот израз со влечење на плочките за да го добиете потребниот резултат.

Предуслов: Познавање на аритметички операции.

Цел: Интуиција и вежбање на алгебарски пресметки.

Прирачник: Повлечете ги соодветните броеви и операторите во квадратите за да го добиете соодветниот број.
Напредни бои
icon advanced_colors.svg difficulty level 6
screenshot advanced_colors

reading colors vocabulary advanced_colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Одберете ја пеперутката со точна боја.

Предуслов: Може да чита.

Цел: Научете како да ги препознаете необичните бои.

Прирачник: Ќе видите танцување на пеперутки со различни бои и прашање. Треба да ја пронајдете точната пеперутка и да ја допрете.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
Научете количества
icon learn_quantities.svg difficulty level 1
screenshot learn_quantities

math numeration learn_quantities

Timothée Giet

Опис: Научете да претставувате количество предмети.

Цел: Научете ги количините со броење колку портокали се потребни за да се претстави бараната количина.

Прирачник: Се бара количина. Повлечете ја стрелката за да изберете број на портокали и повлечете ги избраните портокали до празната област. Повторете ги овие чекори додека бројот на паднатите портокали не одговара на бараната количина. Потоа кликнете на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Научете одземање
icon learn_subtractions.svg difficulty level 2
screenshot learn_subtractions

math arithmetic learn_subtractions

Timothée Giet

Опис: Научете одземање со мали броеви.

Цел: Научете одземање со броење.

Прирачник: На екранот се прикажува одземање. Пресметајте го резултатот, пополнете го соодветниот број кругови и потврдете го вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space): селектирај или избриши селектирање на круг
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Научете собирање
icon learn_additions.svg difficulty level 2
screenshot learn_additions

math arithmetic learn_additions

Timothée Giet

Опис: Научете собирање со мали броеви.

Цел: Научете собирање со броење.

Прирачник: На екранот се прикажува собирање. Пресметајте го резултатот, пополнете го соодветниот број кругови и потврдете го вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space): селектирај или избриши селектирање на круг
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Нацртајте броеви
icon drawnumbers.svg difficulty level 1
screenshot drawnumbers

math numeration drawnumbers

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Опис: Поврзете ги точките за да нацртате броеви од 0 до 9.

Цел: Учење како да нацртате броеви на интересен начин.

Прирачник: Нацртајте ги броевите со поврзување на точките во правилен редослед.
Најдете ги левите и десните раце
icon leftright.svg difficulty level 2
screenshot leftright

puzzle leftright

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Одредете дали раката е десна или лева.

Цел: Разликување на десните и левите раце од различни гледишта. Просторно претставување.

Прирачник: Можете да видите рака: дали е тоа лева или десна рака? Кликнете на левото копче или десното копче во зависност од прикажаната рака.

Контроли на тастатура:
 • Лева стрелка: одговара со лева рака
 • Десна стрелка: одговара со десна рака
Најдете го денот
icon find_the_day.svg difficulty level 6
screenshot find_the_day

math measures find_the_day

Amit Sagtani & Timothée Giet

Опис: Најдете го точниот датум и изберете го на календарот.

Предуслов: Основи на календар.

Цел: Научете како да броите денови и да пронајдете датум на календарот.

Прирачник: Прочитајте ги упатствата и извршете ја бараната пресметка за да пронајдете датум. Потоа изберете го тој датум на календарот.

На некои нивоа, треба да го пронајдете денот во неделата за даден датум. Воовој случај, кликнете на соодветниот ден од неделата во списокот.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација низ одговорите
 • Празно место или Enter: потврдете го вашиот одговор
Невидлив лавиринт
icon mazeinvisible.svg difficulty level 4
screenshot mazeinvisible

fun maze mazeinvisible

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Водете го Тукс за да излезе надвор од невидливиот лавиринт.

Прирачник: Користете ги копчињата со стрелки или повлечете на екранот за да го придвижите Тукс до вратата. Користете ја иконата за лавиринт или копчето за простор (space) за префрлување помеѓу невидлив и видлив режим. Видливиот режим само ви дава индикација за вашата позиција, како мапа. Не можете да го придвижите Тукс во видлив режим.

На првите нивоа, Тукс оди удобно, еден чекор по секое барање за движење, низ лавиринтот.

За поголемите лавиринти, постои посебен режим на одење, наречен „режим на брзо одење“. Ако е овозможен овој режим, Тукс автоматски ќе се движи сè додека не дојде до разделување на патот и треба да одлучите по кој пат треба да одите понатаму.

Можете да видите дали овој режим е овозможен или не, со тоа што ќе ги погледнете нозете на Тукс: Ако Тукс е бос, „режимот на брзо одење“ не е активен. Ако носи црвени спортски чевли, активен е „режимот на брзо одење“.

На повисоките нивоа, автоматски се активира режимот на брзо одење. Ако сакате да ја користите оваа опција во претходните нивоа или сакате да ја оневозможите на напредно ниво, кликнете на „бос/спортски чевли“ иконата во горниот лев агол на екранот за да го овозможите или оневозможите режимот за брзо одење.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Префрлај помеѓу невидлив и видлив режим
Низа од броеви
icon number_sequence.svg difficulty level 2
screenshot number_sequence

math numeration number_sequence

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Опис: Кликнете на броевите по редослед.

Цел: Може да брои.

Прирачник: Нацртајте ја сликата со кликнување на избраните точки.
Низа од букви
icon alphabet-sequence.svg difficulty level 2
screenshot alphabet-sequence

reading letters alphabet-sequence

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците со букви од азбуката по ред.

Предуслов: Знае да препознава букви.

Цел: Низа од букви.

Прирачник: Фатете ги буквите од азбуката. Од тастатура користете ги копчињата со стрелки за движење на хеликоптерот. Со уред на допир, само кликнете или допрете на крајната локација. За да знаете која следна буква треба да ја фатите, можете или да ја запамтите или да го проверите долниот десен агол.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: придвижете го хеликоптерот
Обновлива енергија
icon renewable_energy.svg difficulty level 4
screenshot renewable_energy

sciences experiment renewable_energy

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Опис: Тукс се вратил од риболов со неговиот брод. Профункционирајте го резервниот електричен систем за да може да има светлина во неговиот дом.

Цел: Дознајте за електричен систем заснован на обновлива енергија.

Прирачник: Кликнете на различни активни елементи: сонце, облак, брана, соларни панели, ветерници и трансформатори, со цел да го активирате целиот електричен систем. Кога системот ќе се врати и Тукс е во неговиот дом, притиснете го копчето за светло за него. За да победите, мора да ги вклучите сите потрошувачи додека сите производители се активни.
Одземање мемориска игра
icon memory-math-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus

math memory arithmetic memory-math-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат.

Предуслов: Одземање.

Цел: Вежбајте ја операцијата одземање.

Прирачник: Секоја картичка крие или одземање, или резултат. Мора да одговара одземањето со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Одземање мемориска игра против Тукс
icon memory-math-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Одземање.

Цел: Вежбајте ја операцијата одземање.

Прирачник: Секоја картичка крие или одземање, или резултат. Мора да одговара одземањето со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Одземање на броеви
icon algebra_minus.svg difficulty level 4
screenshot algebra_minus

math subtraction arithmetic algebra_minus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте ја операцијата одземање.

Предуслов: Одземање на мали броеви.

Цел: Научете да ја пронајдете разликата помеѓу два броја во ограничен временски период.

Прирачник: На екранот се прикажува одземање. Брзо пронајдете го резултатот и користете ја тастатурата на вашиот компјутер или тастатурата на екранот за да напишете. Мора да бидете брзи и да го внесете одговорот пред да се приземјат пингвините со нивниот балон!

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор
 • Backspace: избришете ја последната цифра во вашиот одговор
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Одземање со децимални броеви.
icon learn_decimals_subtractions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_subtractions

math arithmetic learn_decimals_subtractions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Опис: Научете одземање со децимални броеви.

Цел: Научете одземање со децимални броеви со броење колку квадрати треба да се одземат за да се претстави резултатот.

Прирачник: Се прикажува одземање со два децимални броеви. Првиот број од одземањето е претставен со ленти. Секоја лента претставува една единица, а секој квадрат во лентата претставува една десетина од оваа единица. Кликнете на квадратите за да го одземете вториот број и да го претставите резултатот од операцијата

Ако одговорот е точен, напишете го соодветниот резултат и кликнете на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
 • Броеви: напишете го резултатот
Откријте го брајовиот систем
icon braille_alphabets.svg difficulty level 5
screenshot braille_alphabets

reading letters braille braille_alphabets

Arkit Vora & Timothée Giet

Опис: Научете и запаметете го брајовиот систем.

Цел: Дозволете им на децата да го откријат брајовиот систем.

Прирачник: Екранот има 3 дела: интерактивна брајова ќелија, упатство што ви ја кажува буквата која треба да се напише, и најгоре буквите од брајовото писмо кои треба да ги користите како референца. Секое ниво изучува множество од 10 букви. Направете го бараниот знак во интерактивната брајова ќелија.

Пронајдете ја јагодата со кликнување на сините полиња.

Контроли на тастатура:
 • Бројки од 1 до 6: Одберете ги соодветните точки
 • Празно место: отворете ја или затворете ја табелата со брајово писмо
Отцртај ја дадената слика
icon redraw_symmetrical.svg difficulty level 4
screenshot redraw_symmetrical

puzzle redraw_symmetrical

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Нацртајте ја сликата на празната мрежа како да ја гледате во огледало.

Прирачник: Прво, изберете ја соодветната боја од лентата со алатки. Потоа кликнете на мрежата и влечете за боење, а потоа ослободете го кликот за да престанете да боите.

Контроли на тастатура:
 • Бројки: одбирање на боја
 • Стрелки: Насочување во мрежата
 • Празно место или Ентер: Цртање
Пари
icon money.svg difficulty level 2
screenshot money

math money measures money

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте употреба на пари.

Предуслов: Може да брои.

Цел: Мора да ги купите сите артикли и да ја дадете точната сума. Во понапредно ниво, се прикажани повеќе артикли и мора да ја пресметате вкупната цена.

Прирачник: Кликнете или притиснете на монетите или хартиените пари на дното на екранот за да платите. Ако сакате да отстранете некоја пара, кликнете на неа во областа на горниот дел од екранот.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: Навигирање во зоната
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
 • Tab: Навигирајте помеѓу дното и високите зони
Пари со дени
icon money_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_cents

math money measures money_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте пари користејќи дени.

Предуслов: Може да брои.

Цел: Мора да ги купите сите артикли и да ја дадете точната сума. Во понапредно ниво, се прикажани повеќе артикли и мора да ја пресметате вкупната цена.

Прирачник: Кликнете на монетите или хартиените пари на дното на екранот за да платите. Ако сакате да отстранете некоја пара, кликнете на неа во областа на горниот дел од екранот.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: Навигирање во зоната
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
 • Tab: Навигирајте помеѓу дното и високите зони
Парни и непарни броеви
icon numbers-odd-even.svg difficulty level 2
screenshot numbers-odd-even

math numeration numbers-odd-even

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците со парни или непарни броеви.

Цел: Вежбање броење.

Прирачник: Фатете ги облаците со парни или непарни броеви во точен редослед. Од тастатура користете ги копчињата со стрелки за движење на хеликоптерот. Со уред за означување, само кликнете или допрете на местото каде сакате да оди хеликоптерот. За да знаете кој број треба да го фатите следен, можете или да го запамтите или да го проверите во долниот десен агол.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: придвижете го хеликоптерот
Петнаесеттата игра
icon fifteen.svg difficulty level 5
screenshot fifteen

discovery logic fifteen

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Поместете го секое квадратче за да ја креирате сликата.

Цел: Изградете ја кулата од десната страна.

Прирачник: Кликнете или влечете на кое било квадратче од сликата што има празен блок покрај него, и ќе биде заменето со празното.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: придвижете фигура на празно место.
Пијано композиција
icon piano_composition.svg difficulty level 2
screenshot piano_composition

discovery music piano_composition

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: Разберете како тастатурата од пијано пушта звук зависно што е напишано на линискиот систем.

Предуслов: Познавање на конвенции за именување на ноти, активност за имињата на нотите корисна за учење на нивното одбележување.

Цел: Развивање на познавање на музичката композиција, и зголемување на интересот во правење на музика со пијано клавијатура. Оваа активност покрива многу основни аспекти на музиката, но многу повеќе има за истражување за музичката композиција. Ако уживате во оваа активност но сакате понапредна алатка, преземете ја Minuet (https://minuet.kde.org/), софтвер со отворен код за музичка едукација или MuseScore (http://musescore.org/en/download), алатка со отворен код за музичка нотација.

Прирачник: This activity has several levels, each level adding a new functionality to the previous one.
 • Ниво 1: Основна тастатура за пијано (само бели копчиња) каде што корисниците можат да експериментираатсо кликнување на обоените копчиња правоаголник за да напишете музика.
 • Ниво 2: Музичкиот персонал се префрла на бас, така што нотите се пониски отколку вопретходното ниво.
 • Ниво 3: Опција за избор помеѓу високи тонови и басови, додавање на црноклучеви (остри клучеви).
 • Ниво 4: Рамна нотација што се користи за црни клучеви.
 • Ниво 5: Опција за избор на времетраење на белешката (цела, половина, четвртина, осмина)белешки).
 • Ниво 6: Додавање одмори (цели, половина, четвртина, осмина одмори).
 • Ниво 7: Зачувајте ги вашите композиции и вчитајте претходно дефинирани или зачувани мелодии.
Контроли на тастатура:
 • Бројки од 1 до 7: бели дугмиња
 • F2 до F7: црни дугмиња
 • Празно место: Свири
 • Лева и десна стрелка: Промени ја октавата на клавијатурата
 • Backspace: Вратете ја акцијата назад
 • Бриши(Delete): Избришете ја одбраната забелешка или се друго

Заслуги: Оригиналниот код од синтетизерот е https://github.com/vsr83/miniSynth
Погоди го бројот
icon guessnumber.svg difficulty level 3
screenshot guessnumber

math numeration guessnumber

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Опис: Помогнете му на Тукс да избега од пештерата. Тукс крие број кој треба да го пронајдете.

Предуслов: Броеви.

Прирачник: Прочитајте ги упатствата што ви даваат опсег на број што треба да го пронајдете. Внесете број во горното десно поле за влез. Ќе ви биде кажано дали внесениот број е поголем или помал. Потоа внесете друг број. Растојанието помеѓу Тукс и областа за излез од десно претставува колку далеку сте од точниот број. Ако Тукс е над или под областа за излез, тоа значи дека вашиот број е над или под точниот број.

Контроли на тастатура:
 • Делење на броеви
 • Backspace: избришете број
Погоди ја нотата
icon note_names.svg difficulty level 4
screenshot note_names

discovery music note_names

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: Научете ги имињата на нотите, во бас и виолински клуч.

Цел: Да се развие добро разбирање на позицијата на нотите и конвенцијата за именување. Да се подготви за пијано свирање и компонирање активностите. .

Прирачник: Идентификувајте ги нотите правилно за да го завршите нивото.
Подај му ја топката на Тукс
icon ballcatch.svg difficulty level 1
screenshot ballcatch

computer keyboard ballcatch

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Притиснете го левото и десното копче со стрелка во исто време, за да направите топката да оди во права линија.

Прирачник: Притиснете го левото и десното копче со стрелка во исто време, за да направите топката да оди во права линија. На екран на допир мора да ги допрете двете раце во исто време.
Подредување букви
icon ordering_alphabets.svg difficulty level 2
screenshot ordering_alphabets

reading letters ordering_alphabets

Rudra Nil Basu , Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Подредете ги дадените букви по азбучен редослед или по обратен азбучен ред како што се бара.

Предуслов: Читање.

Цел: Научете го азбучниот редослед.

Прирачник: Доставени ви се неколку писма. Повлечете ги и спуштете ги во горната област по азбучен редослед или по обратен азбучен редослед како што се бара.
Подредување на броеви
icon ordering_numbers.svg difficulty level 2
screenshot ordering_numbers

math numeration ordering_numbers

Rudra Nil Basu , Emmanuel Charruau , Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Подредете ги дадените броеви во растечки или опаѓачки редослед како што се бара.

Предуслов: Броење.

Цел: Споредете ги броевите.

Прирачник: Дадени ви се некои броеви. Повлечете ги и спуштете ги во горната област во растечки или опаѓачки редослед како што се бара.
Подредување реченици
icon ordering_sentences.svg difficulty level 2
screenshot ordering_sentences

reading words ordering_sentences

Harsh Kumar , Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Опис: Подреди ги дадените зборови за да формираат реченица.

Предуслов: Читање.

Цел: Подреди ги зборовите за да формираат реченици.

Прирачник: Дадени се неколку зборови. Повлечете ги и спуштете ги во горната област за да формирате реченица.
Поедноставена кула на Ханој
icon hanoi.svg difficulty level 2
screenshot hanoi

discovery logic hanoi

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Изградете ја дадената кула.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Изградете ја кулата од десната страна во празниот простор од лево.

Прирачник: Влечете и испуштете по еден диск, од едно колче на друго, за да ја изградете кулата дадена од десната страна во празниот простор од лево.

Заслуги: Концепт земен од ЕПИ игрите.
Позиции
icon positions.svg difficulty level 3
screenshot positions

discovery logic positions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Опис: Најдете ја положбата на момчето во однос на кутијата.

Предуслов: Може да чита.

Цел: Опишете ја релативната положба на објектот.

Прирачник: Ќе видите различни слики кои претставуваат момче и кутија, треба да ја дознаете положбата на момчето во однос на полето и да го изберете точниот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место или Enter: потврдете го селектираниот одговор
Покажете ги роднините
icon family_find_relative.svg difficulty level 2
screenshot family_find_relative

sciences history family_find_relative

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Опис: Одберете еден од паровите кои се во соодветната роднинска врска.

Предуслов: Читање, движење и притискање на глушец.

Цел: Научете ги врските во фамилијата, согласно линеалниот систем што се користи во повеќето западни општества.

Прирачник: Се прикажува семејно дрво, и име на врска.
Круговите се поврзани со линии за означување на врските. Брачните парови се означени со прстен на самите линии.
Кликнете на два членови од фамилијата што одговараат на дадената врска.
Помести го глувчето или допри го екранот
icon erase.svg difficulty level 1
screenshot erase

computer mouse erase

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Мрднете го глувчето или допрете го екранот за да ја избришеш областа и да ја откриеш позадината.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Моторна координација.

Прирачник: Мрднете го глувчето или допрете го екранот додека сите блокови не исчезнат.

Заслуги:
 • "Alpaca" by Dietmar Rabich / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BClmen,_B%C3%B6rnste,_Alpakas_--_2020_--_5338.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Pollinationn" by aussiegall (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollinationn.jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, sharpening
 • "Butterfly" by © 2014 Jee & Rani Nature Photography (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parantica_aglea_at_Nayikayam_Thattu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Calf" by Basile Morin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_photograph_of_a_calf%27s_head_looking_at_the_viewer_with_pricked_ears_in_Don_Det_Laos.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Camels" by Alexandr frolov (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camelus_bactrianus_in_western_Mongolia_02.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Caterpillar" by Ivar Leidus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papilio_machaon_-_Daucus_carota_-_Keila.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Chamaeleo chamaeleon Samos Griechenland" by Benny Trapp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BennyTrapp_Chamaeleo_chamaeleon_Samos_Griechenland.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping, sharpening
 • "Cheetah" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheetah_(Acinonyx_jubatus)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Dolphin" by טל שמע (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilat_Dolphin_Reef_(3).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Flying fox" by Andrew Mercer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_headed_flying_fox_-_AndrewMercer_IMG41848.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Hylobates lar - Kaeng Krachan WB" by JJ Harrison (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylobates_lar_-_Kaeng_Krachan_WB.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping
 • "Goat" by JoachimKohlerBremen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walliser_Schwarzhalsziege,_Belalp_2014.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gorilla" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain_gorilla_(Gorilla_beringei_beringei)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gosling" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graugans-G%C3%B6ssel_(anser_anser)_im_Naturschutzgebiet_Wagbachniederung.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Heron" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purpurreiher_(ardea_purpurea)_im_Flug_-_NSG_Wagbachniederung_1.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping
 • "Horse" by Eatcha (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaniskari_Horse_in_Ladakh.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "A posing kitten" by GalgenTX (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_posing_kitten_(Flickr).jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, colour adjustment, sharpening
 • "Long nosed monkey" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proboscis_monkey_(Nasalis_larvatus)_female_and_baby.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Macaque" by PJeganathan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonnet_macaques_in_anaimalai_hills_JEG2730.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Meerkats" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_(Suricata_suricatta)_Tswalu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Northern harrier" by Frank Schulenburg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_northern_harrier_in_flight-1142.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Nubian ibex" by Rhododendrites (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juvenile_Nubian_ibex_in_Mitzpe_Ramon_(40409).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Penguin" Photo: Gordon Leggett / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-03_Chinstrap_penguin_on_Barrientos_Island,_Antarctica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Rhinoceros" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_rhinoceros_(Rhinoceros_unicornis)_4.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Spoonbills" by Ryzhkov Sergey (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Squirrel" by Роман Наумов (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Swans" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mute_swans_(Cygnus_olor)_and_cygnets.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Toucan" by LG Nyqvist (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pteroglossus_torquatus_Costa_Rica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
Пополнете ја сложувалката
icon babyshapes.svg difficulty level 1
screenshot babyshapes

computer babyshapes

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Повлечете и спуштете ги предметите на соодветните места.

Прирачник: Решете ја сложувалката со влечење на секое парче до соодветното место.

Заслуги: Кучето е обезбедено од Андре Конес и е издадено под GPL
Порамнете четири (против Тукс)
icon align4.svg difficulty level 2
screenshot align4

strategy align4

Bharath M S & Timothée Giet

Опис: Наредете четири жетони во низа.

Цел: Направете линија од 4 жетони хоризонтално (налегнато), вертикално (исправено) или дијагонално.

Прирачник: Play with Tux. Take turns to click the line in which you want to drop a token. The first player to create a line of 4 tokens wins.
You can use the arrow buttons to manually select the difficulty level. Tux will play better when you increase the level.

Контроли на тастатура:
 • Лева стрелка: придвижете го знакот кон лево
 • Десна стрелка: придвижете го знакот кон десно
 • Празно место или долна стрелка: испуштете го знакот
Порамнете четири (со пријател)
icon align4_2players.svg difficulty level 2
screenshot align4_2players

strategy align4_2players

Bharath M S & Timothée Giet

Опис: Наредете четири жетони во низа.

Цел: Направете линија од 4 жетони хоризонтално (налегнато), вертикално (исправено) или дијагонално.

Прирачник: Играјте со пријател. Кликајте најизменично на полињата што сакате да ги одбележите. Ќе победи првиот играч што ќе има линија од 4 знаци.

Контроли на тастатура:
 • Лева стрелка: придвижете го знакот кон лево
 • Десна стрелка: придвижете го знакот кон десно
 • Празно место или долна стрелка: испуштете го знакот
Прецртајте ја дадената слика
icon redraw.svg difficulty level 3
screenshot redraw

puzzle redraw

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Нацртајте ја совршено дадената слика на празната мрежа.

Прирачник: Прво, изберете ја соодветната боја од лентата со алатки. Потоа кликнете на мрежата и влечете за боење, а потоа ослободете го кликот за да престанете да боите.

Контроли на тастатура:
 • Бројки: одбирање на боја
 • Стрелки: Насочување во мрежата
 • Празно место или Ентер: Цртање
Програмирање лавиринт
icon programmingMaze.svg difficulty level 3
screenshot programmingMaze

fun programmingMaze

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: Оваа активност го учи детето да го програмира Тукс до својата цел користејќи едноставни инструкции како движење напред, вртење лево или десно.

Предуслов: Може да чита упатства. Логички размислување за патеката.

Цел: Тукс е гладен. Помогнете му да најде риба програмирајќи го на точното место на мразот.

Прирачник: Изберете ги упатствата од даденото мени. Наредете ги инструкциите по ред, така што Тукс ќе ја постигне неговата цел.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: движење во селектираната област
 • Стрелки горе и долу: зголемете го или намалете го бројачот на јамката ако е избрана областа на јамката
 • Space: изберете инструкција или додајте ја избраната инструкција во главната/процедура/јамка
 • Tab: префрлување помеѓу областа со инструкции и областа за главна/процедура/јамка
 • Delete: отстранете ја избраната инструкција од областа на главната/процедура/јамка
 • Enter: извршете го кодот или ресетирајте го Tux кога не успева да стигне до рибата

За да додадете инструкција во областа за главна/процедура/јамка, изберете ја од областа со инструкции, потоа префрлете се на областа за главна/процедура/јамка и притиснете Space.

За да измените инструкција во областа за главна/процедура/јамка, изберете ја од областа за главна/процедура/јамка, потоа префрлете се во областа со инструкции, изберете ја новата инструкција и притиснете Space.
Пронајдете ги деталите
icon details.svg difficulty level 1
screenshot details

discovery arts details

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Повлечете и спуштете ги предметите на соодветните места.

Прирачник: Решете ја сложувалката со влечење на секое парче од можните парчиња прикажани лево, до соодветното место за појавување во сложувалката.

Заслуги: Сликите се од Wikimedia Commons.
 • "Chateau de Chenonceau 2008" by Ra-smit (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_Chenonceau_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Egeskov Slot spejling" by Malene Thyssen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egeskov_Slot_spejling.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Eilean Donan castle - 95mm" by Guillaume Piolle (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilean_Donan_castle_-_95mm.jpg), CC BY 3.0
 • "DK Fanoe Windmill01" by Cnyborg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DK_Fanoe_Windmill01.JPG), CC BY-SA 3.0
 • "Pyramids at Gizah" by Ricardo Liberato (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramids_at_Gizah.jpg), CC BY-SA 2.0
 • "Louvre 2007 02 24 c" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_2007_02_24_c.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Nagoya Castle(Edit2)" by Base64 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagoya_Castle(Edit2).jpg), CC BY-SA 3.0
 • "NotreDameDeParis" by Sanchezn (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NotreDameDeParis.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Castle Neuschwanstein" by Softeis (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Sydney Opera House - Dec_2008" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_-_Dec_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Taj Mahal in March 2004" by Dhirad (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tour Eiffel Wikimedia Commons" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tower Bridge London Feb 2006" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_Bridge_London_Feb_2006.jpg), CC BY-SA 4.0
Пронајдете го регионот
icon geo-country.svg difficulty level 2
screenshot geo-country

sciences geography geo-country

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Влечете и спуштете ги областите за да ја прецртате целата држава.

Прирачник: Влечете и спуштајте различни региони во земјата на соодветните локации за да ја прецртате целата држава.
Редоследни броеви
icon planegame.svg difficulty level 2
screenshot planegame

math numeration planegame

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците во правилен редослед.

Цел: Вежбање броење.

Прирачник: Фатете ги облаците во растечки редослед. Од тастатура користете ги копчињата со стрелки за движење на хеликоптерот. Со уред за означување, само кликнете или допрете на местото каде сакате да оди хеликоптерот. Да знаете кој број треба да го фатите, можете или да го запамтите или да го проверите долниот десен агол.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: придвижете го хеликоптерот
Релативен лавиринт
icon mazerelative.svg difficulty level 3
screenshot mazerelative

fun maze mazerelative

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Помогнете му на Тукс да излезе од лавиринтот (Движењата се релативни)

Прирачник: Користете ги копчињата со стрелки или повлечете на екранот за да го придвижите Тукс до вратата.

Во овој лавиринт, потегот е релативен (прва личност). Копчињата за лево и десно се користат за вртење додека копчето за нагоре за да оди напред.

На првите нивоа, Тукс оди удобно, еден чекор по секое барање за движење, низ лавиринтот.

За поголемите лавиринти, постои посебен режим на одење, наречен „режим на брзо одење“. Ако е овозможен овој режим, Тукс автоматски ќе се движи сè додека не дојде до разделување на патот и треба да одлучите по кој пат треба да одите понатаму.

Можете да видите дали овој режим е овозможен или не, со тоа што ќе ги погледнете нозете на Тукс: Ако Тукс е бос, „режимот на брзо одење“ не е активен. Ако носи црвени спортски чевли, активен е „режимот на брзо одење“.

На повисоките нивоа, автоматски се активира режимот на брзо одење. Ако сакате да ја користите оваа опција во претходните нивоа или сакате да ја оневозможите на напредно ниво, кликнете на „бос/спортски чевли“ иконата во горниот лев агол на екранот за да го овозможите или оневозможите режимот за брзо одење.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: Врти кон лево и десно
 • Стрелка надолу: свртете се наназад
 • Стрелка нагоре: движете се напред
Римски броеви
icon roman_numerals.svg difficulty level 4
screenshot roman_numerals

sciences history roman_numerals

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис:

Цел: Научете како да читате римски броеви и да ја извршите конверзијата во и од арапски броеви.

Прирачник: Римските броеви се броен систем кој потекнува од антички Рим иостана вообичаен начин за пишување броеви низ цела Европа и воДоцниот среден век. Броевите во овој систем се претставени со комбинации набукви од латинската азбука.
Научете ги правилата за читање римски броеви и вежбајте конвертирање на броеви вои од арапски броеви. Кликнете на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Бројки: напишете арапски броеви
 • Букви: напишете римски броеви (со I, V, X, L, C, D и M)
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Семејство
icon family.svg difficulty level 2
screenshot family

sciences history family

Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Опис: Изберете го точниот назив на членот од семејството.

Предуслов: Вештини за читање.

Цел: Научете ги врските во фамилијата, согласно линеалниот систем што се користи во повеќето западни општества.

Прирачник: Се прикажува семејно дрво.
Круговите се поврзани со линии за означување на врските. Брачните парови се означени со прстен на врската.
Вие сте личноста во белиот круг. Изберете го името што одговара на лицето во портокаловиот круг.
Сите операции мемориска игра
icon memory-math-add-minus-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат.

Предуслов: Собирање, одземање, множење и делење.

Цел: Вежбајте собирање, одземање, множење и делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција, или резултат. Мора да одговара наоперации со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Сите операции мемориска игра против Тукс
icon memory-math-add-minus-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Собирање, одземање, множење и делење.

Цел: Вежбајте собирање, одземање, множење и делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција, или резултат. Мора да одговара наоперации со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Сложувалка за бебиња
icon baby_tangram.svg difficulty level 1
screenshot baby_tangram

puzzle baby_tangram

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Целта е да се состави бебешката сложувалка.

Предуслов: Управување со глувче.

Прирачник: Поместете парче со влечење. Користете го копчето за вртење доколку е потребно. Посложените нивоа може да се најдат во активноста танграм.
Сложувалка со лизгачки блокови
icon traffic.svg difficulty level 2
screenshot traffic

discovery logic traffic

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Отстранете го црвениот автомобил од паркингот низ портата десно.

Прирачник: Секој автомобил може да се движи само хоризонтално или вертикално. Мора да направите простор за да дозволите црвениот автомобил да излезе низ портата десно.

Заслуги:
 • "Car Start Engine" by henrique85n, (https://freesound.org/people/henrique85n/sounds/160442/), CC BY 3.0, extract
Собирање и одземање мемориска игра
icon memory-math-add-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus

math memory arithmetic memory-math-add-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови каде што собирањето или одземањето и резултатот се совпаѓаат.

Предуслов: Собирање и одземање.

Цел: Собирање и одземање.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција (собирање или одземање) или резултат. Мора да се совпаднат операциите со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Собирање и одземање мемориска игра против Тукс
icon memory-math-add-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да одговараат на азбуката со нејзината мала/голема буква против Тукс.

Предуслов: Собирање и одземање.

Цел: Собирање и одземање.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција (собирање или одземање) или резултат. Мора да се совпаднат операциите со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Собирање мемориска игра
icon memory-math-add.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add

math memory arithmetic memory-math-add

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат.

Предуслов: Собирање.

Цел: Вежбајте собирање на броеви.

Прирачник: Секоја картичка крие или собирање, или резултат. Мора да одговара на собирањето со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Собирање мемориска игра против Тукс
icon memory-math-add-tux.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add-tux

math memory arithmetic memory-math-add-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Собирање.

Цел: Вежбајте собирање на броеви.

Прирачник: Секоја картичка крие или собирање, или резултат. Мора да одговара на собирањето со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка
Собирање на броеви
icon algebra_plus.svg difficulty level 3
screenshot algebra_plus

math addition arithmetic algebra_plus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте собирање на броеви.

Предуслов: Едноставно собирање. Може да препознае пишани броеви.

Цел: Научете да го најдете збирот на два броја во ограничен временски период.

Прирачник: Собирање се прикажува на екранот. Брзо пронајдете го резултатот и користете ја тастатурата на вашиот компјутер или тастатурата на екранот за да напишете. Мора да бидете брзи и да го напишете одговорот пред да се приземјат пингвините со нивниот балон!

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор
 • Backspace: избришете ја последната цифра во вашиот одговор
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Собирање со децимални броеви.
icon learn_decimals_additions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_additions

math arithmetic learn_decimals_additions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Опис: Научете собирање со децимални броеви.

Цел: Научете собирање со децимални броеви со броење колку квадрати се потребни за да се претстави резултатот.

Прирачник: Се прикажува собирање со два децимални броеви. Повлечете ја стрелката за да изберете дел од лентата и повлечете го избраниот дел од лентата до празната област. Повторете ги овие чекори додека бројот на испуштени ленти не одговара на резултатот од собирањето и кликнете на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.

Ако одговорот е точен, напишете го соодветниот резултат и кликнете на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
 • Броеви: напишете го резултатот
Совпаѓачки предмети
icon babymatch.svg difficulty level 1
screenshot babymatch

reading vocabulary babymatch

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Повлечете и испуштете ги предметите кои се совпаѓаат.

Предуслов: Културни референци.

Цел: Моторна координација. Концептуално совпаѓање.

Прирачник: На работната површина, се прикажува множество на предмети. Во вертикалната кутија (лево од работната површина) е прикажано друго множество на предмети, секој предмет во групата лево совпаѓа точно еден предмет од работната површина. Оваа игра ве предизвикува да ја пронајдете логичката врска помеѓу овие предмети. Како тие се вклопуваат заедно? Повлечете го секој предмет на точниот црвен простор во работната површина.
Сончев систем
icon solar_system.svg difficulty level 5
screenshot solar_system

sciences experiment solar_system

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: Одговорете на прашањата со точност од 100%.

Цел: Дознајте информации за сончевиот систем. Ако сакате да дознаете повеќе за астрономијата, обидете се да ги преземете KStars (https://edu.kde.org/kstars/) или Stellarium (http://stellarium.org/) кои се софтвери за астрономија со отворен извор.

Прирачник: Кликнете на планета или на Сонцето за да откриете прашања. Секое прашање содржи 4 опции. Еден од нив е 100% точен. Обидете се да одговорите на прашањата додека не добиете 100% блискост во мерачот на блискост.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: селекција
 • Излез(Escape): враќање на претходниот екран
 • Таб(Tab): преглед на навестувањето (само кога иконата за навестување е видлива)
Составете го мозаикот
icon mosaic.svg difficulty level 1
screenshot mosaic

puzzle mosaic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Ставете го секое делче на исто место како во дадениот пример.

Прирачник: Прво изберете го делчето што сакате да го ставите, потоа кликнете на соодветното место во празната област.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: движење во површината
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка или позиционирање
 • Tab: Навигирајте помеѓу листата со предмети и мозаикот
Составете ја сложувалката
icon paintings.svg difficulty level 1
screenshot paintings

discovery arts puzzle paintings

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Влечете и испуштете ги деловите од сложувалката за да ги составете оригиналните слики.

Предуслов: Манипулација со глувче: движење, влечење и спуштање.

Цел: Просторно претставување.

Прирачник: Влечете и испуштете ги деловите од сложувалката за да ги составете оригиналните слики.
Сподели парчиња бонбони
icon share.svg difficulty level 2
screenshot share

math arithmetic share

Stefan Toncu & Timothée Giet

Опис: Обидете се да ги поделите бонбоните на даден број на деца.

Предуслов: Да знае да брои.

Цел: Учење делење на броеви.

Прирачник: Следете ги упатствата прикажани на екранот: прво, влечете го дадениот број момчиња / девојчиња кон средина, а потоа повлечете бонбони до правоаголникот на секое дете.
Ако има остаток, треба да се стави во садот со бонбони.
Судоку, ставете уникатни симболи во мрежа
icon sudoku.svg difficulty level 4
screenshot sudoku

discovery logic sudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Симболите мора да бидат единствени во ред, во колона и (доколку се дефинирани) во секој регион.

Предуслов: Завршувањето на сложувалката бара трпеливост и логична способност.

Цел: Целта на сложувалката е да внесете симбол или нумерички од 1 до 9 во секоја ќелија на мрежата. Во официјалниот Судоку, мрежата е со големина 9х9 составена од 3x3 подгрупи (наречени „региони“). Во Жикомпри започнуваме со пониски нивоа со поедноставна верзија користејќи симболи и без региони. Во сите случаи, мрежата е претставена со различни симболи или броеви, дадени во некои ќелии ("дадените"). Секој ред, колона и регион мора да содржи само еден пример од секој симбол или број (Извор <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Прирачник: Select a number or a symbol in the list and click on its target position. GCompris will not let you enter an invalid answer.
Супер мозок
icon superbrain.svg difficulty level 2
screenshot superbrain

discovery logic superbrain

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Тукс скри неколку предмети. Најдете ги повторно во правилен редослед.

Цел: Тукс скри неколку предмети. Најдете ги повторно во правилен редослед.

Прирачник: Кликнете на предметите се додека не го пронајдете она што сметате дека е точен одговор. Потоа, кликнете на копчето ОК. Црна точка значи дека го најдовте точниот предмет на точна позиција, додека бела точка значи дека предметот е точен, но е на погрешна позиција. На пониските нивоа, Тукс исто ви дава индикација со црн квадрат на точните предмети на точна позиција и бел квадратна точните предмети на погрешна позиција Во нивоата 4 и 8, предметот може да биде скриен неколку пати.
Можете да го користите десното копче на глувчето за да ги превртите предметите во спротивен редослед или избирачот на предмети за директно да изберете предмет од листата. Притиснете две секунди на предметот за автоматско избирање на последниот предмет во оваа позиција. Двојно кликнете на претходно избраниот предмет од вашето погаѓање. Ваквите обележани предмети автоматски се избираат во вашите сегашни и идни нагаѓања се додека не ги одштиклирате, повторно со двојно кликање или допирање.
Танграм сложувалка
icon tangram.svg difficulty level 3
screenshot tangram

puzzle tangram

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Целта е да се формира дадена форма.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Од Википедија, бесплатната енциклопедија. Танграм е кинеска загатка. Додека често се вели дека тангамот е антички, неговото постоење е потврдено уште во 1800 година. Се состои од 7 парчиња, наречени тан, кои се вклопуваат заедно за да формираат квадрат; Користејќи ја квадратната страна како една единица, 7-те парчиња содржат:
     5 правоаголни рамнокраки триаголници, вклучувајќи:
         - 2 мали (краци со должина 1)
         - 1 средна големина (краци со должина квадратен корен од 2)
         - 2 големи димензии (краци со должина 2)
     1 квадрат (страна со должина 1) и
     1 паралелограм (страни со должина 1 и квадратен корен од 2)

Прирачник: Изберете го танграмот што треба да се направи. Поместете парче со влечење. Копчето за симетрија се појавува на елементи што поддржуваат. Кликнете на копчето за вртење или влечете околу парчето за да ја направите ротацијата што ја сакате. Видете ја активноста бебешки танграм за вовед во танграм.
Тастатура за бебиња
icon baby_keyboard.svg difficulty level 1
screenshot baby_keyboard

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

Timothée Giet

Опис: Едноставна активност за истражување на тастатурата.

Цел: Истражување на тастатурата.

Прирачник: Притиснете на било кое копче од тастатурата.
Букви, броеви и други знаци ќе се прикажат на екранот соодветно.
Доколку постои соодветен звук ќе го слушнете истиот, во спротивно ќе слушнете високо фрекфентен звук (пример, при внесување на некој знак од тастатура).
Останатите копчиња продуцираат "клик" звук (пример, при притискање на стрелките од тастатура).
Управување подморница
icon submarine.svg difficulty level 5
screenshot submarine

sciences experiment submarine

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Опис: Возете ја подморницата до крајната точка.

Предуслов: Поместете и кликнете со помош на глувчето, основи на физиката.

Цел: Научете како да контролирате подморница.

Прирачник: Контролирајте ги различните делови на подморницата (моторот, резервоарите за баласт и нуркачки крила) за да се достигне крајната точка.

Контроли на тастатура:
Мотор
 • D или десна стрелка: зголемете ја брзината
 • А или лева стрелка: намалете ја брзината
резервоари за баласт
 • W или стрелка нагоре: пополнење на централниот резервоар за баласт
 • S или стрелка надолу: празнење на централниот резервоар за баласт
 • Р: прекинувач за полнење на резервоарот за левиот баласт
 • F: празнење на резервоарот за левиот баласт
 • Т: вклучете го полнењето на десниот резервоар за баласт
 • G: вклучување на празнење на десниот резервоар за баласт
Нуркачки крила
 • + - зголемување на аголот на нуркачките крила
 • - намалување на аголот на нуркачките крила
Управување со заклучување на каналот
icon canal_lock.svg difficulty level 2
screenshot canal_lock

sciences experiment canal_lock

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Тукс е во неволја и треба да го однесе бродот преку заклучен канал. Помогнете му на Тукс и дознајте како функционира заклучувањето на каналот.

Цел: Разберете како работи заклучувањето на каналот.

Прирачник: Вие сте одговорни за заклучувањето на каналот. Отворете ги портите и бравите по правилен редослед, така што Тукс може да патува низ портите во двете насоки.
Учење децимални броеви.
icon learn_decimals.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals

math numeration learn_decimals

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Опис: Научете децимали со мали броеви.

Цел: Научете ги децималите со броење колку квадрати се потребни за претставување на децималниот број.

Прирачник: Се прикажува децимален број. Повлечете ја стрелката за да изберете дел од лентата и повлечете го избраниот дел од лентата до празната област. Повторете ги овие чекори додека бројот на испуштени ленти не одговара на прикажаниот децимален број. Потоа кликнете на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
Учење на часовникот
icon clockgame.svg difficulty level 2
screenshot clockgame

math measures clockgame

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Научете како да го кажете времето на аналоген часовник.

Предуслов: Концептот на времето.

Цел: Разликување на временските единици (час, минута и секунда). Поставете и прикажете време на аналоген часовник.

Прирачник: Поставете го часовникот на даденото време. Повлечете ги различните стрлки за да ги контролирате нивните соодветната единица. Најкратката стрелка ги означува часовите, подолгата покажува минутите,а најдолгата стрелка ги означува секундите.
Фудбал
icon football.svg difficulty level 1
screenshot football

fun football

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Шутнете ја топката во голот.

Цел: Шутнете ја топката зад голманот на десната страна.

Прирачник: Повлечете линија од топката, да ја поставете нејзината брзина и насока.
Хронос
icon chronos.svg difficulty level 1
screenshot chronos

sciences history chronos

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Повлечете и испуштете ги предметите за да ја организирате приказната.

Предуслов: Кажи расказ.

Цел: Сортирајте ги сликите според редоследот што ја раскажува приказната.

Прирачник: Изберете од сликите лево и ставете ги на црвените точки. Потоа, кликнете на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.

Заслуги: Moon photo is copyright NASA. The transportation images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on those found in <https://www.wikipedia.org>.
Цртање на букви
icon drawletters.svg difficulty level 1
screenshot drawletters

reading letters drawletters

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Опис: Поврзете ги точките за да нацртате букви.

Цел: Учење како да нацртате букви на интересен начин.

Прирачник: Нацртајте ги буквите со поврзување на точките во правилен редослед.
Шестаголник
icon hexagon.svg difficulty level 2
screenshot hexagon

fun hexagon

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Пронајдете ја јагодата со кликнување на сините полиња.

Цел: Активности за вежбање на логика.

Прирачник: Обидете се да ја пронајдете јагодата под сините полиња. Полињата стануваат се поцрвени како што се приближувате.
Шутирање пенал
icon penalty.svg difficulty level 1
screenshot penalty

computer mouse penalty

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Двоен клик или двапати допрете на која било страна на голот со цел да постигнете гол.

Прирачник: Двоен клик или двапати допрете на било која страна на голот за да ја шутирате топката. Можете да кликнете двапати со левото, десното или средното копче на глувчето. Ако не кликнете доволно брзо, Тукс ја фаќа топката. Мора да кликнете на топката за да шутирате одново.