Снимки на екранот

Жикомпри Главно Мени
screenshot root

administration root

Опис: Изберете активност за да ја извршите.

Предуслов: Некои од активностите се ориентирани кон игри, но сепак се едукативни.

Цел: Жикомпри е висококвалитетен образовен софтвер, кој вклучува голем број активности за деца на возраст од 2 до 10 години.

Прирачник: Изберете икона за да одите во таа активност или да прикажете список со активности во таа категорија.
На дното на екранот е контролната лента на Жикомпри. Забележете дека можете да ја скриете или покажете лентата со допирање на нејзиното сидро.

Се прикажуваат следниве икони:
(забележете дека секоја икона се прикажува само доколку е достапна во тековната активност)
 • Дома - Излезете од активност, вратете се на менито (Ctrl + W или ESC)
 • Стрелки: Прикажи го моменталното ниво. Кликни за избор на друго ниво
 • Усни - повторете го прашањето
 • Прашалник - Помош
 • Вчитај повторно - Започнете ја активноста од почеток
 • Алатка - Мени за конфигурација
 • Менито за активности е видливо
 • За Жикомпри
 • Исклучи - Исклучи го Жикомпри (Ctrl+Q)
Ѕвездите покажуваат за која возрасна група одговара секоја активност:
 • 1, 2 или 3 жолти starsвезди - од 2 до 6 години
 • 1, 2 или 3 црвени starsвезди - 7 години и повеќе
Ако има две различни sвездени икони на активност, првата покажуваминимална, а втората максимална тешкотија.

Контроли од тастатура:
 • Ctrl+B: Show or Hide the control bar
 • Ctrl+F: Toggle full screen
 • Ctrl+S: Toggle the activity section bar

Пополнете ја сложувалката
screenshot babyshapes icon babyshapes difficulty level 1

computer babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Повлечете и спуштете ги предметите на соодветните места.

Прирачник: Решете ја сложувалката со влечење на секое парче до соодветното место.

Заслуги: Кучето е обезбедено од Андре Конес и е издадено под GPL

Подај му ја топката на Тукс
screenshot ballcatch icon ballcatch difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Притиснете го левото и десното копче со стрелка во исто време, за да направите топката да оди во права линија.

Прирачник: Притиснете го левото и десното копче со стрелка во исто време, за да направите топката да оди во права линија. На екран на допир мора да ги допрете двете раце во исто време.

Тастатура за бебиња
screenshot baby_keyboard icon baby_keyboard difficulty level 1

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

 Timothée Giet

Опис: Едноставна активност за истражување на тастатурата.

Цел: Истражување на тастатурата.

Прирачник: Притиснете на било кое копче од тастатурата.
Букви, броеви и други знаци ќе се прикажат на екранот соодветно.
Доколку постои соодветен звук ќе го слушнете истиот, во спротивно ќе слушнете високо фрекфентен звук (пример, при внесување на некој знак од тастатура).
Останатите копчиња продуцираат "клик" звук (пример, при притискање на стрелките од тастатура).

Numbers with dice
screenshot smallnumbers icon smallnumbers difficulty level 2

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Бројте ги точките на коцки пред да стигнат до земјата.

Предуслов: Вештини за броење.

Цел: За ограничено време, избројте го бројот на точки.

Прирачник: Со тастатурата, напишете го бројот на точки што ги гледате на коцките што паѓаат.

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор

Бебешки процесор на зборови
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor difficulty level 1

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Едноставен процесор на зборови што ќе им овозможи на децата да си играат со тастатура и да гледаат букви.

Цел: Истражување на тастатурата и буквите.

Прирачник: Само пишете на вистинската или виртуелната тастатура како во процесор на зборови.
Со кликнување на копчето "Наслов" ќе го направите текстот голем. Слично, копчето "Поднаслов" ќе го направи текстот помалку голем. Со кликнување на "Параграф" ќе се отстрани форматирањето.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: движење во текст
 • Shift + Стрелки: одбележување на дел од текст
 • Ctrl + A: одбележување на цел текст
 • Ctrl + C: копирање на одбележан текст
 • Ctrl + X: отсекување на одбележан текст
 • Ctrl + V: лепење на копираниот или отсечениот текст
 • Ctrl + D: бришење на одбележаниот текст
 • Ctrl + Z: врати
 • Ctrl + Shift + Z: повтори

Simple letters
screenshot gletters icon gletters difficulty level 2

computer keyboard reading letters gletters

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Внеси ги буквите што паѓаат, пред истите да стигнат на дното.

Цел: Препознавање на букви во однос тастатура-монитор.

Прирачник: Внеси ги буквите што паѓаат, пред истите да стигнат на дното.

Falling words
screenshot wordsgame icon wordsgame difficulty level 2

computer keyboard reading words wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Внеси ги зборовите што паѓаат пред истите да стигнат на дното.

Предуслов: Работа со тастатура.

Цел: Вежбање со тастатура.

Прирачник: Внесете го целиот збор додека паѓа, пред истиот да го стигне дното.

Baby mouse
screenshot baby_mouse icon baby_mouse difficulty level 1

computer mouse baby_mouse

 Mariam Fahmy & Timothée Giet

Опис: Move the mouse or touch the screen and observe the result.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Provide audio-visual feedback when using the mouse to help discovering its usage for young children.

Прирачник: The screen has 3 sections:
 • The leftmost column contains 4 ducks, clicking on one of them produces a sound and an animation.
 • The central area contains a blue duck, moving the mouse cursor or doing a drag gesture on a touchscreen makes the blue duck move.
 • The arrows area, clicking on one of them makes the blue duck move in the corresponding direction.
Doing a simple click in the central area shows a marker at the click position.

Кликни и цртај
screenshot clickanddraw icon clickanddraw difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Опис: Нацртајте ја сликата со кликнување на избраните точки.

Предуслов: Може да го премести глувчето и точно да кликне на точките.

Прирачник: Нацртајте ја сликата со кликнување на секоја точка редоследно. Секој пат кога ќе се избере точка се појавува следната точка обоена со сина боја.

Click on me
screenshot clickgame icon clickgame difficulty level 1

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Фатете ги сите риби пред да го напуштат аквариумот.

Предуслов: Може да го движи глувчето и да кликне на точното место.

Цел: Моторна координација: прецизно движење на раката.

Прирачник: Фатете ги сите подвижни риби со едноставно кликнување или допирање на нив со прстот.

Заслуги: Рибите се земени од Уникс алатката xfishtank. Сите заслуги за слики припаѓаат на Гијом Русе.

Помести го глувчето или допри го екранот
screenshot erase icon erase difficulty level 1

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Мрднете го глувчето или допрете го екранот за да ја избришеш областа и да ја откриеш позадината.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Моторна координација.

Прирачник: Мрднете го глувчето или допрете го екранот додека сите блокови не исчезнат.

Допри двапати или кликни двапати
screenshot erase_2clic icon erase_2clic difficulty level 2

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Двапати допрете или кликнете за да ја избришете областа и да ја откриете позадинската слика.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Моторна координација.

Прирачник: Двапати допрете или кликнете на глувчето на правоаголниците додека не исчезнат сите блокови.

Кликни или допри
screenshot erase_clic icon erase_clic difficulty level 1

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Кликнете или допрете за да ја избришете областа и да ја откриете позадината.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Моторна координација.

Прирачник: Кликнете или допрете на блоковите додека сите не исчезнат.

Контролирај го цревото
screenshot followline icon followline difficulty level 1

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Пожарникарот треба да го запре пожарот, но цревото е блокирано.

Цел: Блага моторна координација.

Прирачник: Движете го глувчето или прстот над бравата што е претставена со црвено во цревото. Ова ќе ја придвижи, доведувајќи ја до огнот. Бидете внимателни, ако излезете надвор од цревото, водата ќе се врати назад.

Ископување на злато
screenshot mining icon mining difficulty level 1

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Користете го тркалото од глушецот за да пристапите до карпестиот ѕид и да барате златни грутки.

Предуслов: Треба да бидете запознаени со движење на глувчето и кликнување.

Цел: Научете како да го користите тркалото од глувчето или гестикулацијата за зумирање за да зумирате и одзумирате.

Прирачник: Гледајќи во карпестиот ѕид, некаде можете да видите искра. Движете се до овааискра и користете го тркалцето на глувчето или гестот за зумирање за да зумирате. Кога стедостигнале максималното ниво на зумирање, златна грутка ќе се појави на позицијата наискрата. Кликнете на златната грутка за да ја соберете.

Откако ќе ја соберете грутка, користете движење на глувчето или движењето на нотка за да зумиратеповторно надвор. Кога ќе го достигнете минималното ниво на зумирање, ќе се појави друга искрасе појавуваат, покажувајќи ја следната златна грутка што треба да се собере. Собери доволно грутки за дазавршете го нивото.

Вагонот во долниот десен агол на екранот ќе ви го каже бројотна веќе собрани грутки и вкупниот број грутки за собирањеова ниво.

Заслуги: Благодарност до тимот на Tuxpaint за обезбедувањето на следниве звуци под GPL:
 • realrainbow.ogg - се користи кога ќе се појави нова златна грутка
 • metalpaint.wav - се ремиксира и се користи кога се собира златна грутка

Шутирање пенал
screenshot penalty icon penalty difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Двоен клик или двапати допрете на која било страна на голот со цел да постигнете гол.

Прирачник: Двоен клик или двапати допрете на било која страна на голот за да ја шутирате топката. Можете да кликнете двапати со левото, десното или средното копче на глувчето. Ако не кликнете доволно брзо, Тукс ја фаќа топката. Мора да кликнете на топката за да шутирате одново.

Пронајдете ги деталите
screenshot details icon details difficulty level 1

discovery arts details

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Повлечете и спуштете ги предметите на соодветните места.

Прирачник: Решете ја сложувалката со влечење на секое парче од можните парчиња прикажани лево, до соодветното место за појавување во сложувалката.

Заслуги: Сликите се од Wikimedia Commons.

Составете ја сложувалката
screenshot paintings icon paintings difficulty level 1

discovery arts puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Влечете и испуштете ги деловите од сложувалката за да ги составете оригиналните слики.

Предуслов: Манипулација со глувче: движење, влечење и спуштање.

Цел: Просторно претставување.

Прирачник: Влечете и испуштете ги деловите од сложувалката за да ги составете оригиналните слики.

Логички асоцијации
screenshot algorithm icon algorithm difficulty level 2

discovery logic algorithm

 Bharath M S & Timothée Giet

Опис: Завршете го подредувањето на овошјето.

Цел: Активности за вежбање на логика.

Прирачник: Погледнете ги двете низи. Секое овошје во првата низа е заменето со друго овошје во втората низа. Завршете ја втората низа со употреба на точни плодови, откако ќе ја проучите оваа шема.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка

Петнаесеттата игра
screenshot fifteen icon fifteen difficulty level 5

discovery logic fifteen

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Поместете го секое квадратче за да ја креирате сликата.

Цел: Изградете ја кулата од десната страна.

Прирачник: Кликнете или влечете на кое било квадратче од сликата што има празен блок покрај него, и ќе биде заменето со празното.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: придвижете фигура на празно место.

Graph coloring
screenshot graph-coloring icon graph-coloring difficulty level 1

discovery logic graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Опис: Обојте го графиконот така што да нема два соседни јазли со иста боја.

Предуслов: Способност да разликувате различни бои/форми, чувство за позиции.

Цел: Научете да разликувате различни бои/форми и да научите за релативните позиции.

Прирачник: Ставете бои / форми на графиката такашто да нема два соседни јазли со иста боја. Изберете јазол, а потоа изберете предмет од списокот за да го поставите на јазолот.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: навигација
 • Празно место: изберете ставка

Поедноставена кула на Ханој
screenshot hanoi icon hanoi difficulty level 2

discovery logic hanoi

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Изградете ја дадената кула.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Изградете ја кулата од десната страна во празниот простор од лево.

Прирачник: Влечете и испуштете по еден диск, од едно колче на друго, за да ја изградете кулата дадена од десната страна во празниот простор од лево.

Заслуги: Концепт земен од ЕПИ игрите.

Кулата Ханој
screenshot hanoi_real icon hanoi_real difficulty level 5

discovery logic hanoi_real

 Amit Tomar & Timothée Giet

Опис: Изградете ја кулата од десната страна.

Цел: Целта на играта е да се преместат сите дискови од најлевиот држач на најдесниот, почитувајќи ги следниве правила:
- Само еден диск може да се премести во исто време
- Не може да се постави поголем врз помал диск

Прирачник: Влечете и испуштете ги горните дискови од еден држач на друг, за да ја изградете кулата дадена на држачот најлево, на најдесниот држач.

Заслуги: Оваа загатка е измислена од францускиот математичар Едуард Лукас во 1883 година. Постои легенда за хиндуинскиот храм чии свештеници постојано биле ангажирани да преместуваат сет од 64 дискови според правилата на загатката Кула на Ханој. Според легендата, светот би завршил кога свештениците ќе ја завршат својата работа. Загатката е исто така позната како загатка Кула на Брама. Не е јасно дали Лукас ја измислил оваа легенда или бил инспириран од тоа. (извор Википедија: http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Lights off
screenshot lightsoff icon lightsoff difficulty level 6

discovery logic lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Целта е да ги исклучите сите светла.

Цел: Целта е да ги исклучите сите светла.

Прирачник: Ефектот на притискање на прозорец е да ја менувате состојбата на тој прозорец и неговите непосредни вертикални и хоризонтални соседи. Сонцето и бојата на небото зависат од бројот на кликови потребни за решавање на загатката. Ако кликнете на Тукс, решението ќе биде прикажано.

Заслуги: Алгоритмот на решавање е опишан на Википедија. Да дознаете повеќе за играта Гасење светилки: <http: //en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_ (game)>

Ordering chronology
screenshot ordering_chronology icon ordering_chronology difficulty level 2

discovery logic ordering_chronology

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Arrange the given events in their chronological order.

Предуслов: Кажи расказ.

Цел: Can decide chronological order of events.

Прирачник: You are provided with some images. Drag and drop them to the upper area in their chronological order.

Path decoding
screenshot path_decoding icon path_decoding difficulty level 1

discovery logic path_decoding

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Follow the given directions to help Tux reach the target.

Прирачник: Click on the grid squares to move Tux following the given directions.

The directions are absolute, they do not depend on the current orientation of Tux.

Path decoding relative
screenshot path_decoding_relative icon path_decoding_relative difficulty level 1

discovery logic path_decoding_relative

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Follow the given directions to help Tux reach the target.

Прирачник: Click on the grid squares to move Tux following the given directions.

The directions are relative to the current orientation of Tux.

This means that UP moves forward, DOWN moves backward, LEFT moves to the left side of Tux and RIGHT moves to the right side of Tux.

Path encoding
screenshot path_encoding icon path_encoding difficulty level 1

discovery logic path_encoding

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Move Tux along the path to reach the target.

Прирачник: Use the arrow buttons to move Tux along the path until he reaches the target.

The directions are absolute, they do not depend on the current orientation of Tux.

Keyboard controls:
 • Arrows: directions

Path encoding relative
screenshot path_encoding_relative icon path_encoding_relative difficulty level 1

discovery logic path_encoding_relative

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Move Tux along the path to reach the target.

Прирачник: Use the arrow buttons to move Tux along the path until he reaches the target.

The directions are relative to the current orientation of Tux.

This means that UP moves forward, DOWN moves backward, LEFT moves to the left side of Tux and RIGHT moves to the right side of Tux.

Keyboard controls:
 • Arrows: directions

Positions
screenshot positions icon positions difficulty level 3

discovery logic positions

 Mariam Fahmy & Timothée Giet

Опис: Find the boy's position in relation to the box.

Предуслов: Може да чита.

Цел: Describe the relative position of an object.

Прирачник: You will see different images representing a boy and a box, you have to find out the position of the boy in relation to the box and select the correct answer.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Space or Enter: validate selected answer

Железничка активност
screenshot railroad icon railroad difficulty level 1

discovery logic railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Опис: Изградете го моделот на возот прикажан на горниот дел од екранот.

Цел: Вежбање меморија.

Прирачник: Воз - локомотива и вагон(и) - се прикажува на врвот на главната област за неколку секунди. Обновете го на горниот дел од екранот со влечење на соодветните вагони и локомотива. Избришете вагон со влечење надолу.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација во областа на примерокот и во областа на одговорот
 • Празно место (Space): Додадете предмет од примероците кон просторот за одговори или замени два предмети во просторот за одговори
 • Бриши (Delete) или Назад (Backspace): Отстранете го одбраниот предмет од просторот за одговори
 • Enter или Return: за да ги доставите одговорите

Судоку, ставете уникатни симболи во мрежа
screenshot sudoku icon sudoku difficulty level 4

discovery logic sudoku

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Симболите мора да бидат единствени во ред, во колона и (доколку се дефинирани) во секој регион.

Предуслов: Завршувањето на сложувалката бара трпеливост и логична способност.

Цел: Целта на сложувалката е да внесете симбол или нумерички од 1 до 9 во секоја ќелија на мрежата. Во официјалниот Судоку, мрежата е со големина 9х9 составена од 3x3 подгрупи (наречени „региони“). Во Жикомпри започнуваме со пониски нивоа со поедноставна верзија користејќи симболи и без региони. Во сите случаи, мрежата е претставена со различни симболи или броеви, дадени во некои ќелии ("дадените"). Секој ред, колона и регион мора да содржи само еден пример од секој симбол или број (Извор <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Прирачник: Изберете број или симбол од лево и кликнете на неговата целна позиција. Жикомпри нема да ви овозможи да внесете неважечки податоци.

Super brain
screenshot superbrain icon superbrain difficulty level 2

discovery logic superbrain

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Тукс скри неколку предмети. Најдете ги повторно во правилен редослед.

Цел: Тукс скри неколку предмети. Најдете ги повторно во правилен редослед.

Прирачник: Кликнете на предметите се додека не го пронајдете она што сметате дека е точен одговор. Потоа, кликнете на копчето ОК. Црна точка значи дека го најдовте точниот предмет на точна позиција, додека бела точка значи дека предметот е точен, но е на погрешна позиција. На пониските нивоа, Тукс исто ви дава индикација со црн квадрат на точните предмети на точна позиција и бел квадратна точните предмети на погрешна позиција Во нивоата 4 и 8, предметот може да биде скриен неколку пати.
Можете да го користите десното копче на глувчето за да ги превртите предметите во спротивен редослед или избирачот на предмети за директно да изберете предмет од листата. Притиснете две секунди на предметот за автоматско избирање на последниот предмет во оваа позиција. Двојно кликнете на претходно избраниот предмет од вашето погаѓање. Ваквите обележани предмети автоматски се избираат во вашите сегашни и идни нагаѓања се додека не ги одштиклирате, повторно со двојно кликање или допирање.

Сложувалка со лизгачки блокови
screenshot traffic icon traffic difficulty level 2

discovery logic traffic

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Отстранете го црвениот автомобил од паркингот низ портата десно.

Прирачник: Секој автомобил може да се движи само хоризонтално или вертикално. Мора да направите простор за да дозволите црвениот автомобил да излезе низ портата десно.

Мелодија
screenshot melody icon melody difficulty level 2

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Репродуцирај звучна секвенца.

Предуслов: Движење и кликање на глувче.

Цел: Активност за вежбање на ушите.

Прирачник: Слушајте ја снимената секвенца на звук и повторете ја со кликнување на скалите на ксилофонот. Можете повторно да слушате со кликнување на копчето за повторување.

Аудио мемориска игра
screenshot memory-sound icon memory-sound difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат.

Цел: Вежбајте ја вашата аудио меморија и отстранете ги сите картички.

Прирачник: Прикажано е множество од картички. Секоја картичка има поврзан звук, а секој звук има копија. Кликнете на картичка за да го слушнете нејзиниот скриен звук и обидете се да ги совпаднете истите звуци. Може да активирате само две картички одеднаш, така што треба да запамтите каде е звукот, додека ја слушате неговата копија. Кога превртувате две исти картички, тие исчезнуваат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Звучна мемориска игра против Тукс
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux difficulty level 2

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Цел: Вежбајте ја вашата аудио меморија и отстранете ги сите картички.

Прирачник: Прикажано е множество од картички. Секоја картичка има поврзан звук, а секој звук има копија. Кликнете на картичка за да го слушнете нејзиниот скриен звук и обидете се да ги совпаднете истите звуци. Може да активирате само две картички одеднаш, така што треба да запамтите каде е звукот, додека ја слушате неговата копија. Кога превртувате две исти картички, тие исчезнуваат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Explore world music
screenshot explore_world_music icon explore_world_music difficulty level 4

discovery music explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Научете за светската музика.

Цел: Развивање на подобро разбирање за видовите на музика кои постојат во светот.

Прирачник: Има три нивоа во оваа активност.

Во првото ниво, уживајте во истражување музика од целиот свет. Кликнете насекој куфер за да дознаете за музиката од таа област и да слушнете краток музички исечок. Учете добро, затоа што ќе бидете тестирани во ниво 2 и 3.

Во второто ниво ќе слушнете музички исечок и мора да ја изберетелокација што одговара на оваа музика. Кликнете на копчето за репродукција ако сакате повторно да ја слушнете музиката .

Во третото ниво, мора да ја изберете локацијата што одговара на описот во текстот.

Заслуги: Слики од http://commons.wikimedia.org/wiki, http://archive.org

Музички инструменти
screenshot instruments icon instruments difficulty level 4

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Кликнете на соодветниот музички инструмент.

Цел: Препознавање на музички инструменти.

Прирачник: Кликнете на соодветниот музички инструмент.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
 • Tab: Повторување на звукот од инструментот

Name that note
screenshot note_names icon note_names difficulty level 4

discovery music note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: Научете ги имињата на нотите, во бас и виолински клуч.

Цел: Да се развие добро разбирање на позицијата на нотите и конвенцијата за именување. Да се подготви за пијано свирање и компонирање активностите. .

Прирачник: Идентификувајте ги нотите правилно за да го завршите нивото.

Piano composition
screenshot piano_composition icon piano_composition difficulty level 2

discovery music piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: Разберете како тастатурата од пијано пушта звук зависно што е напишано на линискиот систем.

Предуслов: Познавање на конвенции за именување на ноти, активност за имињата на нотите корисна за учење на нивното одбележување.

Цел: Развивање на познавање на музичката композиција, и зголемување на интересот во правење на музика со пијано клавијатура. Оваа активност покрива многу основни аспекти на музиката, но многу повеќе има за истражување за музичката композиција. Ако уживате во оваа активност но сакате понапредна алатка, преземете ја Minuet (https://minuet.kde.org/), софтвер со отворен код за музичка едукација или MuseScore (http://musescore.org/en/download), алатка со отворен код за музичка нотација.

Прирачник: This activity has several levels, each level adding a new functionality to the previous one.
 • Ниво 1: Основна тастатура за пијано (само бели копчиња) каде што корисниците можат да експериментираатсо кликнување на обоените копчиња правоаголник за да напишете музика.
 • Ниво 2: Музичкиот персонал се префрла на бас, така што нотите се пониски отколку вопретходното ниво.
 • Ниво 3: Опција за избор помеѓу високи тонови и басови, додавање на црноклучеви (остри клучеви).
 • Ниво 4: Рамна нотација што се користи за црни клучеви.
 • Ниво 5: Опција за избор на времетраење на белешката (цела, половина, четвртина, осмина)белешки).
 • Level 6: Addition of rests (whole, half, quarter, eighth rests).
 • Ниво 7: Зачувајте ги вашите композиции и вчитајте претходно дефинирани или зачувани мелодии.
Контроли на тастатура:
 • Бројки од 1 до 7: бели дугмиња
 • F2 до F7: црни дугмиња
 • Празно место: Свири
 • Лева и десна стрелка: Промени ја октавата на клавијатурата
 • Backspace: Вратете ја акцијата назад
 • Бриши(Delete): Избришете ја одбраната забелешка или се друго

Заслуги: Оригиналниот код од синтетизерот е https://github.com/vsr83/miniSynth

Игра пијано
screenshot play_piano icon play_piano difficulty level 1

discovery music play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис:

Предуслов: Познавање на музичка нотација и музичкиот линиски систем. Најпрво играјте ја активноста со име „Пијано композиција“.

Цел: Разберете како тастатурата од пијано пушта звук зависно што е напишано на линискиот систем.

Прирачник: Некои белешки се играат на кадар. Кликнете на копчињата на тастатурата што одговараат набелешките од кадарот.
На нивоа од 1 до 5 ќе вежбате белешки за високи тонови и на нивоа од 6 до 10ќе вежбате белешки за бас-клиф.

Контроли на тастатура:
 • Празно место: Свири
 • Бројки од 1 до 7: бели дугмиња
 • F2 до F7: црни дугмиња
 • Backspace или Delete: Вратете ја акцијата назад

Заслуги: Оригиналниот код од синтетизерот е https://github.com/vsr83/miniSynth

Игра ритам
screenshot play_rhythm icon play_rhythm difficulty level 1

discovery music play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис:

Предуслов: Едноставно разбирање на музички ритам и такт.

Цел: Научете точно да следите ритам.

Прирачник: Слушајте го ритамот што се игра. Кога сте подготвени, кликнете на тапанот следновоистиот ритам. Ако кликнавте во точно време, се игра друг ритам.Ако не, мора да се обидете повторно.
Непарните нивоа прикажуваат вертикална линија на персоналот што го следи ритамот: кликнетена тапанот кога линијата е во средината на нотите.
Дури и нивоата се потешки, бидејќи нема вертикална линија. Мора да го прочитатебелешки должина и игра ритам соодветно. Можете исто така да кликнете наметроном за да ги слушнете белешките од четвртина како референца.
Кликнете на копчето „Повтори“ ако сакате повторно да го чуете ритамот.

Контроли на тастатура:
 • Простор (space) : Тропнување на барабанот
 • Enter или Return : Повторување на ритамот
 • Стрелки горе и долу: зголемување и намалување на темпо
 • Tab: Стартувајте или запрете го метрономот

Фудбал
screenshot football icon football difficulty level 1

fun football

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Шутнете ја топката во голот.

Цел: Шутнете ја топката зад голманот на десната страна.

Прирачник: Повлечете линија од топката, да ја поставете нејзината брзина и насока.

Шестаголник
screenshot hexagon icon hexagon difficulty level 2

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Пронајдете ја јагодата со кликнување на сините полиња.

Цел: Активности за вежбање на логика.

Прирачник: Обидете се да ја пронајдете јагодата под сините полиња. Полињата стануваат се поцрвени како што се приближувате.

Лавиринт
screenshot maze icon maze difficulty level 1

fun maze maze

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Помогнете му на Тукс да излезе од лавиринтот.

Прирачник: Користете ги копчињата со стрелки или повлечете на екранот за да го придвижите Тукс до вратата.

На првите нивоа, Тукс оди удобно, еден чекор по секое барање за движење, низ лавиринтот.

За поголемите лавиринти, постои посебен режим на одење, наречен „режим на брзо одење“. Ако е овозможен овој режим, Тукс автоматски ќе се движи сè додека не дојде до разделување на патот и треба да одлучите по кој пат треба да одите понатаму.

Можете да видите дали овој режим е овозможен или не, со тоа што ќе ги погледнете нозете на Тукс: Ако Тукс е бос, „режимот на брзо одење“ не е активен. Ако носи црвени спортски чевли, активен е „режимот на брзо одење“.

На повисоките нивоа, автоматски се активира режимот на брзо одење. Ако сакате да ја користите оваа опција во претходните нивоа или сакате да ја оневозможите на напредно ниво, кликнете на „бос/спортски чевли“ иконата во горниот лев агол на екранот за да го овозможите или оневозможите режимот за брзо одење.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација

Invisible maze
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible difficulty level 4

fun maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Водете го Тукс за да излезе надвор од невидливиот лавиринт.

Прирачник: Користете ги копчињата со стрелки или повлечете на екранот за да го придвижите Тукс до вратата. Користете ја иконата за лавиринт или копчето за простор (space) за префрлување помеѓу невидлив и видлив режим. Видливиот режим само ви дава индикација за вашата позиција, како мапа. Не можете да го придвижите Тукс во видлив режим.

На првите нивоа, Тукс оди удобно, еден чекор по секое барање за движење, низ лавиринтот.

За поголемите лавиринти, постои посебен режим на одење, наречен „режим на брзо одење“. Ако е овозможен овој режим, Тукс автоматски ќе се движи сè додека не дојде до разделување на патот и треба да одлучите по кој пат треба да одите понатаму.

Можете да видите дали овој режим е овозможен или не, со тоа што ќе ги погледнете нозете на Тукс: Ако Тукс е бос, „режимот на брзо одење“ не е активен. Ако носи црвени спортски чевли, активен е „режимот на брзо одење“.

На повисоките нивоа, автоматски се активира режимот на брзо одење. Ако сакате да ја користите оваа опција во претходните нивоа или сакате да ја оневозможите на напредно ниво, кликнете на „бос/спортски чевли“ иконата во горниот лев агол на екранот за да го овозможите или оневозможите режимот за брзо одење.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Префрлај помеѓу невидлив и видлив режим

Relative maze
screenshot mazerelative icon mazerelative difficulty level 3

fun maze mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Help Tux get out of this maze (moves are relative).

Прирачник: Користете ги копчињата со стрелки или повлечете на екранот за да го придвижите Тукс до вратата.

Во овој лавиринт, потегот е релативен (прва личност). Копчињата за лево и десно се користат за вртење додека копчето за нагоре за да оди напред.

На првите нивоа, Тукс оди удобно, еден чекор по секое барање за движење, низ лавиринтот.

За поголемите лавиринти, постои посебен режим на одење, наречен „режим на брзо одење“. Ако е овозможен овој режим, Тукс автоматски ќе се движи сè додека не дојде до разделување на патот и треба да одлучите по кој пат треба да одите понатаму.

Можете да видите дали овој режим е овозможен или не, со тоа што ќе ги погледнете нозете на Тукс: Ако Тукс е бос, „режимот на брзо одење“ не е активен. Ако носи црвени спортски чевли, активен е „режимот на брзо одење“.

На повисоките нивоа, автоматски се активира режимот на брзо одење. Ако сакате да ја користите оваа опција во претходните нивоа или сакате да ја оневозможите на напредно ниво, кликнете на „бос/спортски чевли“ иконата во горниот лев агол на екранот за да го овозможите или оневозможите режимот за брзо одење.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: Врти кон лево и десно
 • Стрелка надолу: свртете се наназад
 • Стрелка нагоре: движете се напред

Memory game with images
screenshot memory icon memory difficulty level 1

fun memory memory

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Вежбајте ја вашата меморијата и отстранете ги сите картички.

Прирачник: Прикажано е множество празни картички. Секоја картичка има слика од другата страна, и секоја слика има копија. Кликнете на картичка за да ја видите нејзината скриена слика и обидете се да ги совпаднете истите. Можете да превртите само две карти одеднаш, така што треба да запамтите каде е сликата, додека ја барате нејзината копија. Кога превртувате две исти, тие исчезнуваат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Memory game with images against Tux
screenshot memory-tux icon memory-tux difficulty level 1

fun memory memory-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Вежбајте ја вашата меморијата и отстранете ги сите картички.

Прирачник: Прикажано е множество празни картички. Секоја картичка има слика од другата страна, и секоја слика има копија. Кликнете на картичка за да ја видите нејзината скриена слика и обидете се да ги совпаднете истите. Можете да превртите само две карти одеднаш, така што треба да запамтите каде е сликата, додека ја барате нејзината копија. Кога превртувате две исти, тие исчезнуваат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Photo hunter
screenshot photo_hunter icon photo_hunter difficulty level 2

fun photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Опис: Најдете ги разликите помеѓу двете слики.

Цел: Визуелно препознавање.

Прирачник: Набљудувајте ги двете слики внимателно. Постојат некои мали разлики. Кога ќе најдете разлика, мора да кликнете на неа.

Programming maze
screenshot programmingMaze icon programmingMaze difficulty level 3

fun programmingMaze

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: This activity teaches to program Tux to reach its goal using simple instructions like move forward, turn left or right.

Предуслов: Може да чита упатства. Логички размислување за патеката.

Цел: Тукс е гладен. Помогнете му да најде риба програмирајќи го на точното место на мразот.

Прирачник: Изберете ги упатствата од даденото мени. Наредете ги инструкциите по ред, така што Тукс ќе ја постигне неговата цел.

Контроли на тастатура:
 • Left and Right arrows: navigate inside selected area
 • Up and Down arrows: increase or decrease the loop counter if the loop area is selected
 • Space: select an instruction or append selected instruction in main/procedure/loop area
 • Tab: switch between instructions area and main/procedure/loop area
 • Delete: remove selected instruction from main/procedure/loop area
 • Enter: run the code or reset Tux when it fails to reach the fish

To add an instruction in main/procedure/loop area, select it from instructions area, then switch to the main/procedure/loop area and press Space.

To modify an instruction in main/procedure/loop area, select it from main/procedure/loop area, then switch to instructions area, choose the new instruction and press Space.

Едноставна активност на цртање
screenshot simplepaint icon simplepaint difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Создадете свој цртеж.

Цел: Подобрете ги креативните вештини.

Прирачник: Изберете боја и избоете ги правоаголниците како што сакате за да создадете цртеж.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место или Ентер: Цртање
 • Таб(Tab): префрлање помеѓу изборот на бои и зоната за цртање

Класична бесилка
screenshot hangman icon hangman difficulty level 5

keyboard reading words hangman

 Rajdeep kaur & Timothée Giet

Опис: Погодете ги буквите од дадениот збор.

Цел: Ова е добра вежба за подобрување на вештините за читање и правопис.

Прирачник: Можете да ги внесете буквите со помош на виртуелната тастатура од екранот или со вистинска тастатура.

Погодете ги буквите за дадениот збор. За да ви помогнеме, на секоја погрешна проба, ќе се открие дел од сликата што го претставува зборот.

Ако е активирана опцијата „Зборувај ги зборовите за да најдеш ...“ и ако соодветниот глас е достапен, ќе го слушнете бараниот збор кога ви остануваат уште три обиди.

Собирање на броеви
screenshot algebra_plus icon algebra_plus difficulty level 3

math addition arithmetic algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте собирање на броеви.

Предуслов: Едноставно собирање. Може да препознае пишани броеви.

Цел: Научете да го најдете збирот на два броја во ограничен временски период.

Прирачник: Собирање се прикажува на екранот. Брзо пронајдете го резултатот и користете ја тастатурата на вашиот компјутер или тастатурата на екранот за да напишете. Мора да бидете брзи и да го напишете одговорот пред да се приземјат пингвините со нивниот балон!

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор
 • Backspace: избришете ја последната цифра во вашиот одговор
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор

Вежбајте собирање со пикадо
screenshot target icon target difficulty level 2

math addition arithmetic target

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Погоди ја целта и изброј ги твоите поени.

Предуслов: Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level.

Цел: Фрли стрели во целта и пресметајте го вашиот резултат.

Прирачник: Проверете ја брзината и насоката на целта, а потоа кликнете на неа за да исфрлете стрела. Кога ќе бидат фрлени сите стрели, ќе биде побарано да го изброите вашиот резултат. Внесете го резултатот од тастатура.

Gnumch equality
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Опис: Водете го "јадачот на броеви" кон изразите што се еднакви со бројот прикажан на дното на екранот.

Цел: Вежбајте собирање, множење, делење и одземање.

Прирачник: Водете го "јадачот на броеви" кон изразите што се еднакви со бројот прикажан на дното на екранот.

Ако имате тастатура, можете да ги користите копчињата со стрелки за да се движите низ блоковите и да притиснете на копчето за простор (space) за да проголта број. Со глувче можете да кликнете на блокот до вашата позиција за да се преместите и повторно да кликнете за да го проголтате бројот. Со екран на допир можете да направите како со глувче или пак да влечете во било која насока за да се движите и со допир да го проголтате бројот.

Избегнете ги Троглите (мали човечиња кои шетаат).

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Голтај броеви

Gnumch factors
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors difficulty level 5

math arithmetic gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Опис: Водете го "јадачот на броеви" до сите делители на бројот прикажан на дното на екранот.

Цел: Дознајте повеќе за содржатели и делители.

Прирачник: Делител на број се сите броеви што го делат истиот на еднакви делови (без остаток). На пример, делители на 6 се 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител (фактор) 6 затоа што 6 не може да се подели на 4 еднакви парчиња. Ако еден број е содржател на втор број, тогаш вториот број е делител на првиот број. Може да мислите на содржатели како семејства, а делители се луѓето во тие семејства. Значи, броевите 1, 2, 3 и 6 сите се содржат цел број пати во 6-тото семејство, но бројот 4 припаѓа на друго семејство.

Ако имате тастатура, можете да ги користите копчињата со стрелки за да се движите низ блоковите и да притиснете на копчето за простор (space) за да проголта број. Со глувче можете да кликнете на блокот до вашата позиција за да се преместите и повторно да кликнете за да го проголтате бројот. Со екран на допир можете да направите како со глувче или пак да влечете во било која насока за да се движите и со допир да го проголтате бројот.

Избегнете ги Троглите (мали човечиња кои шетаат).

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Голтај броеви

Gnumch inequality
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality difficulty level 3

math arithmetic gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Опис: Водете го "јадачот на броеви" до сите изрази што не се еднакви на бројот прикажан на дното на екранот.

Цел: Вежбајте собирање, одземање, множење и делење.

Прирачник: Ако имате тастатура, можете да ги користите копчињата со стрелки за да се движите низ блоковите и да притиснете на копчето за простор (space) за да проголта број. Со глувче можете да кликнете на блокот до вашата позиција за да се преместите и повторно да кликнете за да го проголтате бројот. Со екран на допир можете да направите како со глувче или пак да влечете во било која насока за да се движите и со допир да го проголтате бројот.

Избегнете ги Троглите (мали човечиња кои шетаат).

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Голтај броеви

Gnumch multiples
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples difficulty level 3

math arithmetic gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Опис: Водете го "јадачот на броеви" до сите содржатели на бројот прикажан на дното на екранот.

Цел: Дознајте повеќе за содржатели и делители.

Прирачник: Содржатели на некој број се сите цели броеви што се еднакви на истиот број помножени со друг цел број. На пример, 24, 36, 48 и 60 се сите содржатели на 12. 25 не е содржател на 12 затоа што нема цел број што може да се помножи со 12 за да се добие 25. Ако еден број е множеник(фактор) на втор број, тогаш вториот број е содржател на првиот број. Повторно, можете да мислите на содржатели како семејства, а множеници(фактор) се луѓето кои припаѓаат на тие семејства. Множеникот 5, има родители 10, баби и дедовци 15, прадедовци 20, прапрадедовци 25, а секој дополнителен чекор од 5 е уште еден "пра" додаден однапред! Но, бројот 5 не спаѓа во семејствата 8 или 23. Не можете да ставете кој било број од 5-ки во 8 или 23, целосно. Значи, 8 не е содржател на 5, исто како и 23. Само 5, 10, 15, 20, 25 ... се содржатели (или семејства или чекори) на 5.

Ако имате тастатура, можете да ги користите копчињата со стрелки за да се движите низ блоковите и да притиснете на копчето за простор (space) за да проголта број. Со глувче можете да кликнете на блокот до вашата позиција за да се преместите и повторно да кликнете за да го проголтате бројот. Со екран на допир можете да направите како со глувче или пак да влечете во било која насока за да се движите и со допир да го проголтате бројот.

Избегнете ги Троглите (мали човечиња кои шетаат).

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Голтај броеви

Gnumch primes
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes difficulty level 6

math arithmetic gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Опис: Водете го "јадачот на броеви" до сите прости броеви.

Цел: Научете за простите броеви.

Прирачник: Прости броеви се броеви што се делливи сами со себе и 1. На пример, 3 е прост број, но 4 не е (затоа што 4 е деллив и со 2). Можете да мислите на простите броеви како многу мали семејства: составени само од двајца луѓе! Само тие и 1. Не можете да вметнете други броеви во нив без да има остаток. 5 е еден од овие осамени броеви (само 5 × 1 = 5), но може да се види дека 6 има 2 и 3 во своето семејство (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Значи 6 не е прост број.

Ако имате тастатура, можете да ги користите копчињата со стрелки за да се движите низ блоковите и да притиснете на копчето за простор (space) за да проголта број. Со глувче можете да кликнете на блокот до вашата позиција за да се преместите и повторно да кликнете за да го проголтате бројот. Со екран на допир можете да направите како со глувче или пак да влечете во било која насока за да се движите и со допир да го проголтате бројот.

Избегнете ги Троглите (мали човечиња кои шетаат).

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: Голтај броеви

Нагаѓање
screenshot guesscount icon guesscount difficulty level 3

math arithmetic guesscount

 Rahul Yadav & Timothée Giet

Опис: Погодете го алгебарскиот израз со влечење на плочките за да го добиете потребниот резултат.

Предуслов: Познавање на аритметички операции.

Цел: Интуиција и вежбање на алгебарски пресметки.

Прирачник: Повлечете ги соодветните броеви и операторите во квадратите за да го добиете соодветниот број.

Научете собирање
screenshot learn_additions icon learn_additions difficulty level 2

math arithmetic learn_additions

 Timothée Giet

Опис: Научете собирање со мали броеви.

Цел: Научете собирање со броење.

Прирачник: На екранот се прикажува собирање. Пресметајте го резултатот, пополнете го соодветниот број кругови и потврдете го вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space): селектирај или избриши селектирање на круг
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор

Additions with decimal numbers
screenshot learn_decimals_additions icon learn_decimals_additions difficulty level 5

math arithmetic learn_decimals_additions

 Mariam Fahmy & Timothée Giet

Опис: Learn additions with decimal numbers.

Цел: Learn additions with decimal numbers by counting how many squares are needed to represent the result.

Прирачник: An addition with two decimal numbers is displayed. Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area. Repeat these steps until the number of dropped bars corresponds to the result of the addition, and click on the OK button to validate your answer.

If the answer is correct, type the corresponding result, and click on the OK button to validate your answer.

Контроли на тастатура:
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
 • Numbers: type the result

Subtractions with decimal numbers
screenshot learn_decimals_subtractions icon learn_decimals_subtractions difficulty level 5

math arithmetic learn_decimals_subtractions

 Mariam Fahmy & Timothée Giet

Опис: Learn subtractions with decimal numbers.

Цел: Learn subtractions with decimal numbers by counting how many squares need to be subtracted to represent the result.

Прирачник: A subtraction with two decimal numbers is displayed. The first number from the subtraction is represented with bars. Each bar represents one unit, and each square in the bar represent one tenth of this unit. Click on the squares to subtract the second number and represent the result of the operation

If the answer is correct, type the corresponding result, and click on the OK button to validate your answer.

Контроли на тастатура:
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
 • Numbers: type the result

Научете одземање
screenshot learn_subtractions icon learn_subtractions difficulty level 2

math arithmetic learn_subtractions

 Timothée Giet

Опис: Научете одземање со мали броеви.

Цел: Научете одземање со броење.

Прирачник: На екранот се прикажува одземање. Пресметајте го резултатот, пополнете го соодветниот број кругови и потврдете го вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space): селектирај или избриши селектирање на круг
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор

Магичната капа
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Опис: Пребројте колку предмети има под магичната капа.

Предуслов: Одземање.

Цел: Учење одземање.

Прирачник: Кликнете на капата за да ја отворите. Неколку ѕвезди влегуваат а неколку sвезди излегуваат. Потребно е да пресметате колку ѕвезди се уште под капата. Кликнете на долниот дел за да го внесете вашиот одговор и на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.

Магичната капа
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Опис: Пребројте колку предмети има под магичната капа.

Предуслов: Собирање.

Цел: Учење собирање.

Прирачник: Кликнете на капата за да ја отворите. Под капата, колку sвезди можете да видите како се движат наоколу? Пребројте внимателно. Кликнете на долниот дел за да го внесете вашиот одговор и на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.

Сподели парчиња бонбони
screenshot share icon share difficulty level 2

math arithmetic share

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Опис: Обидете се да ги поделите бонбоните на даден број на деца.

Предуслов: Да знае да брои.

Цел: Учење делење на броеви.

Прирачник: Следете ги упатствата прикажани на екранот: прво, влечете го дадениот број момчиња / девојчиња кон средина, а потоа повлечете бонбони до правоаголникот на секое дете.
Ако има остаток, треба да се стави во садот со бонбони.

Делење на броеви
screenshot algebra_div icon algebra_div difficulty level 6

math division arithmetic algebra_div

 Sayan Biswas & Timothée Giet

Опис: Вежбајте ја операцијата делење.

Предуслов: Делење на мали броеви.

Цел: Најдете го резултатот од делење во ограничен временски период.

Прирачник: На екранот се прикажува делење на два броја. Брзо пресметајте го резултатот и користете ја тастатурата на вашиот компјутер или тастатурата на екранот за да го напишете количникот на броевите. Мора да бидете брзи и да го напишете одговорот пред да се приземјат пингвините со нивниот балон!

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор
 • Backspace: избришете ја последната цифра во вашиот одговор
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор

Календар
screenshot calendar icon calendar difficulty level 4

math measures calendar

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Опис: Прочитајте ги упатствата и одберете го точниот датум на календарот.

Предуслов: Концепт на недела, месец и година.

Цел: Научете како да користите календар.

Прирачник: Прочитајте ги упатствата и одберете го точниот датум на календарот.

На некои нивоа, треба да го пронајдете денот во неделата за даден датум. Воовој случај, кликнете на соодветниот ден од неделата во списокот.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација низ одговорите
 • Празно место или Enter: потврдете го вашиот одговор

Learning clock
screenshot clockgame icon clockgame difficulty level 2

math measures clockgame

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Научете како да го кажете времето на аналоген часовник.

Предуслов: Концептот на времето.

Цел: Разликување на временските единици (час, минута и секунда). Поставете и прикажете време на аналоген часовник.

Прирачник: Поставете го часовникот на даденото време. Повлечете ги различните стрлки за да ги контролирате нивните соодветната единица. Најкратката стрелка ги означува часовите, подолгата покажува минутите,а најдолгата стрелка ги означува секундите.

Најдете го денот
screenshot find_the_day icon find_the_day difficulty level 6

math measures find_the_day

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Опис: Најдете го точниот датум и изберете го на календарот.

Предуслов: Основи на календар.

Цел: Научете како да броите денови и да пронајдете датум на календарот.

Прирачник: Прочитајте ги упатствата и извршете ја бараната пресметка за да пронајдете датум. Потоа изберете го тој датум на календарот.

На некои нивоа, треба да го пронајдете денот во неделата за даден датум. Воовој случај, кликнете на соодветниот ден од неделата во списокот.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација низ одговорите
 • Празно место или Enter: потврдете го вашиот одговор

Мерење со вага
screenshot scalesboard icon scalesboard difficulty level 2

math measures scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Повлечете и спуштете ги теговите за да ги изедначите страните.

Цел: Ментална пресметка, аритметичка еднаквост.

Прирачник: За да ја балансирате вагата, поместете ги теговите на левата или десната страна (за повисоко ниво). Теговите можат да бидат распоредени по кој било редослед.

Балансирај користејќи го Меѓународниот систем на единици
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight difficulty level 4

math measures scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Повлечете и испуштете тегови за да ги балансирате страните и да ја пресметате тежината.

Цел: Ментална пресметка, аритметичка еднаквост, претварање на единици.

Прирачник: За да ги балансирате страните, преместете ги масите на лево или на десно (за повисоко ниво). Тие можат да бидат наредени во кој било редослед. Внимавајте на тежината и единицата на масите, запамтите дека еден килограм (kg) е 1000 грама (g).

Балансирај користејќи го империјалниот систем на единици
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois difficulty level 4

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Повлечете и испуштете тегови за да ги балансирате страните и да ја пресметате тежината.

Цел: Ментална пресметка, аритметичка еднаквост, претварање на единици.

Прирачник: За да ги балансирате страните, преместете ги масите на лево или на десно (за повисоко ниво). Тие можат да бидат наредени во кој било редослед. Внимавајте на тежината и единицата на масите, запамтите дека една фунта (lb) е 16 унци (oz).

Собирање мемориска игра
screenshot memory-math-add icon memory-math-add difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат.

Предуслов: Собирање.

Цел: Вежбајте собирање на броеви.

Прирачник: Секоја картичка крие или собирање, или резултат. Мора да одговара на собирањето со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Собирање и одземање мемориска игра
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови каде што собирањето или одземањето и резултатот се совпаѓаат.

Предуслов: Собирање и одземање.

Цел: Собирање и одземање.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција (собирање или одземање) или резултат. Мора да се совпаднат операциите со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Сите операции мемориска игра
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат.

Предуслов: Additions, subtractions, multiplications, divisions.

Цел: Вежбајте собирање, одземање, множење и делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција, или резултат. Мора да одговара наоперации со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Сите операции мемориска игра против Тукс
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Additions, subtractions, multiplications, divisions.

Цел: Вежбајте собирање, одземање, множење и делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција, или резултат. Мора да одговара наоперации со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Собирање и одземање мемориска игра против Тукс
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да одговараат на азбуката со нејзината мала/голема буква против Тукс.

Предуслов: Собирање и одземање.

Цел: Собирање и одземање.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција (собирање или одземање) или резултат. Мора да се совпаднат операциите со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Собирање мемориска игра против Тукс
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Собирање.

Цел: Вежбајте собирање на броеви.

Прирачник: Секоја картичка крие или собирање, или резултат. Мора да одговара на собирањето со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Делење мемориска игра
screenshot memory-math-div icon memory-math-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да совпаднете делење на два броја со резултат.

Предуслов: Делење

Цел: Вежбајте ја операцијата делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или делење или резултат. Мора да се совпаднат делењата со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Делење мемориска игра против Тукс
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Делење.

Цел: Вежбајте ја операцијата делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или делење или резултат. Мора да се совпаднат делењата со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Одземање мемориска игра
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови што одговараат.

Предуслов: Одземање.

Цел: Вежбајте ја операцијата одземање.

Прирачник: Секоја картичка крие или одземање, или резултат. Мора да одговара одземањето со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Одземање мемориска игра против Тукс
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Одземање.

Цел: Вежбајте ја операцијата одземање.

Прирачник: Секоја картичка крие или одземање, или резултат. Мора да одговара одземањето со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Mножење мемориска игра
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да одговараат на азбуката со нејзината мала/голема буква.

Предуслов: Множење.

Цел: Вежбајте ја операцијата множење.

Прирачник: Секоја картичка крие или множење или резултат. Мора да одговара на операција множење со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Множење и делење мемориска игра
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови каде што множењето или делењето и резултатот се совпаѓаат.

Предуслов: Множење и делење.

Цел: Вежбајте собирање, одземање, множење и делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција (множење или делење) или резултат. Мора да се совпаднат операциите со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Множење и делење мемориска игра против Тукс
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да најдете парови каде што множењето или делењето и резултатот се совпаѓаат, игра против Тукс.

Предуслов: Множење и делење.

Цел: Вежбајте собирање, одземање, множење и делење.

Прирачник: Секоја картичка крие или операција (множење или делење) или резултат. Мора да се совпаднат операциите со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Множење мемориска игра против Тукс
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да одговараат на азбуката со нејзината мала/голема буква против Тукс.

Предуслов: Множење.

Цел: Вежбајте ја операцијата множење.

Прирачник: Секоја картичка крие или множење или резултат. Мора да одговара на операција множење со нивниот резултат.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Пари
screenshot money icon money difficulty level 2

math money measures money

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте употреба на пари.

Предуслов: Може да брои.

Цел: Мора да ги купите сите артикли и да ја дадете точната сума. Во понапредно ниво, се прикажани повеќе артикли и мора да ја пресметате вкупната цена.

Прирачник: Кликнете или притиснете на монетите или хартиените пари на дното на екранот за да платите. Ако сакате да отстранете некоја пара, кликнете на неа во областа на горниот дел од екранот.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: Навигирање во зоната
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
 • Tab: Навигирајте помеѓу дното и високите зони

Вратете му кусур на Тукс
screenshot money_back icon money_back difficulty level 3

math money measures money_back

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте пари со враќање на кусур на Тукс.

Предуслов: Може да брои.

Цел: Тукс купил различни артикли од вас и ви ги покажува неговите пари. Мора да му го вратите остатокот (кусур). На повисоко ниво, се прикажани неколку артикли и прво мора да ја пресметате вкупната цена.

Прирачник: Кликнете на монетите или хартиените пари на дното на екранот за да платите. Ако сакате да отстранете некоја пара, кликнете на неа во областа на горниот дел од екранот.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: Навигирање во зоната
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
 • Tab: Навигирајте помеѓу дното и високите зони

Вратете му кусур на Тукс, вклучувајќи и дени
screenshot money_back_cents icon money_back_cents difficulty level 5

math money measures money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте пари со враќање на кусур на Тукс.

Предуслов: Може да брои.

Цел: Тукс купил различни артикли од вас и ви ги покажува неговите пари. Мора да му го вратите остатокот (кусур). На повисоко ниво, се прикажани неколку артикли и прво мора да ја пресметате вкупната цена.

Прирачник: Кликнете на монетите или хартиените пари на дното на екранот за да платите. Ако сакате да отстранете некоја пара, кликнете на неа во областа на горниот дел од екранот.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: Навигирање во зоната
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
 • Tab: Навигирајте помеѓу дното и високите зони

Пари со дени
screenshot money_cents icon money_cents difficulty level 5

math money measures money_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте пари користејќи дени.

Предуслов: Може да брои.

Цел: Мора да ги купите сите артикли и да ја дадете точната сума. Во понапредно ниво, се прикажани повеќе артикли и мора да ја пресметате вкупната цена.

Прирачник: Кликнете на монетите или хартиените пари на дното на екранот за да платите. Ако сакате да отстранете некоја пара, кликнете на неа во областа на горниот дел од екранот.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: Навигирање во зоната
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка
 • Tab: Навигирајте помеѓу дното и високите зони

Множење на броеви
screenshot algebra_by icon algebra_by difficulty level 3

math multiplication arithmetic algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте ја операцијата множење.

Предуслов: Табели за множење од 1 до 10.

Цел: Научете да множите броеви во ограничен временски период.

Прирачник: На екранот се прикажува множење на два броја. Брзо пресметајте го резултатот и користете ја тастатурата на вашиот компјутер или тастатурата на екранот за да го напишете производот на броевите. Мора да бидете брзи и да го напишете одговорот пред да се приземјат пингвините со нивниот балон!

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор
 • Backspace: избришете ја последната цифра во вашиот одговор
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор

Draw numbers
screenshot drawnumbers icon drawnumbers difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Опис: Поврзете ги точките за да нацртате броеви од 0 до 9.

Цел: Учење како да нацртате броеви на интересен начин.

Прирачник: Нацртајте ги броевите со поврзување на точките во правилен редослед.

Изброј ги предметите
screenshot enumerate icon enumerate difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Опис: Ставете ги предметите на најдобар начин за да ги броите.

Предуслов: Основно броење.

Цел: Вежбање броење.

Прирачник: Прво, правилно организирајте ги предметите за да можете да ги броите. Потоа, изберете го предметот на кој сакате да одговорите во горниот лев дел. Внесете го одговорот од тастатура.

Контроли на тастатура:
 • Стрелка горе: одбирање на следниот предмет
 • Стрелка долу: одбирање на претходниот предмет
 • Броеви: напишете го вашиот одговор за избраната ставка
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор (ако опцијата „Потврдување на одговори“ е поставена на „Во ред“)

Погоди го бројот
screenshot guessnumber icon guessnumber difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Опис: Помогнете му на Тукс да избега од пештерата. Тукс крие број кој треба да го пронајдете.

Предуслов: Броеви.

Прирачник: Прочитајте ги упатствата што ви даваат опсег на број што треба да го пронајдете. Внесете број во горното десно поле за влез. Ќе ви биде кажано дали внесениот број е поголем или помал. Потоа внесете друг број. Растојанието помеѓу Тукс и областа за излез од десно претставува колку далеку сте од точниот број. Ако Тукс е над или под областа за излез, тоа значи дека вашиот број е над или под точниот број.

Контроли на тастатура:
 • Делење на броеви
 • Backspace: избришете број

Learn decimal numbers
screenshot learn_decimals icon learn_decimals difficulty level 5

math numeration learn_decimals

 Mariam Fahmy & Timothée Giet

Опис: Learn decimals with small numbers.

Цел: Learn decimals by counting how many squares are needed to represent the decimal number.

Прирачник: A decimal number is displayed. Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area. Repeat these steps until the number of dropped bars corresponds to the displayed decimal number. Then click on the OK button to validate your answer.

Контроли на тастатура:
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор

Учење броеви
screenshot learn_digits icon learn_digits difficulty level 1

math numeration learn_digits

 Timothée Giet

Опис: Научете броеви од 0 до 9.

Цел: Научете броеви со броење на нивната соодветна вредност.

Прирачник: На екранот се прикажува број. Пополнете го соодветниот број кругови и потврдете го вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space): селектирај или избриши селектирање на круг
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор
 • Табулатор (tab): кажи го бројот повторно

Learn quantities
screenshot learn_quantities icon learn_quantities difficulty level 1

math numeration learn_quantities

 Timothée Giet

Опис: Learn to represent a quantity of objects.

Цел: Learn quantities by counting how many oranges are needed to represent the requested quantity.

Прирачник: A quantity is requested. Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the selected oranges to the empty area. Repeat these steps until the number of dropped oranges corresponds to the requested quantity. Then click on the OK button to validate your answer.

Контроли на тастатура:
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор

Мемориска игра со броеви
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate difficulty level 2

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да се совпаднат прикажаниот број со нацртаната слика.

Цел: Вежбање броење, меморија.

Прирачник: Секоја картичка крие слика со предмети или број. Треба да ги совпаднете броевите со соодветните слики.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Збор-бројка мемориска игра
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber difficulty level 3

math numeration memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да се совпаднат прикажаниот број со нацртаната слика.

Предуслов: Читање.

Цел: Читање на броеви, меморија.

Прирачник: Секоја картичка крие или бројка (број напишан како фигура), или име на број (број напишан со зборови). Треба да ги совпаднете броевите со соодветните имиња на броеви.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Низа од броеви
screenshot number_sequence icon number_sequence difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Опис: Кликнете на броевите по редослед.

Цел: Може да брои.

Прирачник: Нацртајте ја сликата со кликнување на избраните точки.

Even and odd numbers
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците со парни или непарни броеви.

Цел: Вежбање броење.

Прирачник: Фатете ги облаците со парни или непарни броеви во точен редослед. Од тастатура користете ги копчињата со стрелки за движење на хеликоптерот. Со уред за означување, само кликнете или допрете на местото каде сакате да оди хеликоптерот. За да знаете кој број треба да го фатите следен, можете или да го запамтите или да го проверите во долниот десен агол.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: придвижете го хеликоптерот

Ordering numbers
screenshot ordering_numbers icon ordering_numbers difficulty level 2

math numeration ordering_numbers

 Rudra Nil Basu , Emmanuel Charruau , Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Arrange the given numbers in ascending or descending order as requested.

Предуслов: Counting.

Цел: Compare numbers.

Прирачник: You are provided with some numbers. Drag and drop them to the upper area in ascending or descending order as requested.

Numbers in order
screenshot planegame icon planegame difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците во правилен редослед.

Цел: Вежбање броење.

Прирачник: Фатете ги облаците во растечки редослед. Од тастатура користете ги копчињата со стрелки за движење на хеликоптерот. Со уред за означување, само кликнете или допрете на местото каде сакате да оди хеликоптерот. Да знаете кој број треба да го фатите, можете или да го запамтите или да го проверите долниот десен агол.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: придвижете го хеликоптерот

Изброј ги предметите
screenshot reversecount icon reversecount difficulty level 2

math numeration reversecount

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Опис: Тукс е гладен. Помогнете му да најде риба броејќи до точното место на мразот.

Предуслов: Може да чита броеви на домино.

Цел: Тукс е гладен. Помогнете му да најде риба броејќи до точното место на мразот.

Прирачник: Кликнете на домино за да покажете колку мраз места има помеѓу Тукс и рибата. Кликнете на домино со десното копче на глувчето за да сметате наназад. Кога ќе завршите, кликнете на копчето ОК или притиснете го копчето Ентер.

Numbers with dominoes
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2 difficulty level 2

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Пребројте го бројот на точки на домино пред да стигнe до земјата.

Предуслов: Вештини за броење.

Цел: Броење на точки во ограничено време.

Прирачник: Напишете го бројот на точки што ги гледате на домино плочките кои паѓаат.

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор

Одземање на броеви
screenshot algebra_minus icon algebra_minus difficulty level 4

math subtraction arithmetic algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Вежбајте ја операцијата одземање.

Предуслов: Одземање на мали броеви.

Цел: Научете да ја пронајдете разликата помеѓу два броја во ограничен временски период.

Прирачник: На екранот се прикажува одземање. Брзо пронајдете го резултатот и користете ја тастатурата на вашиот компјутер или тастатурата на екранот за да напишете. Мора да бидете брзи и да го внесете одговорот пред да се приземјат пингвините со нивниот балон!

Контроли на тастатура:
 • Броеви: напишете го вашиот одговор
 • Backspace: избришете ја последната цифра во вашиот одговор
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор

Balance box
screenshot balancebox icon balancebox difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Управувајте ја топката до вратата со навалување на кутијата.

Цел: Вежбајте фини моторни вештини и основно броење.

Прирачник: Водете ја топката до вратата. Бидете внимателни и не паѓајте во дупки. Копчињата со нумериран контакт во полето треба да се допрат правилно со цел да ја отклучите вратата. Можете да ја преместите топката со навалување на вашиот мобилен телефонуред На десктоп платформите користете ги копчињата со стрелки за да симулирате навалување.

Во менито за поставки за активност, можете да изберете помеѓу зададеното „Вградено“ поставено ниво и она што можете сами да го дефинирате под („Корисник“). Да се ​​создаде друго ниво, изберете го режимот на ниво „Корисник“ и започнете со уредување на нивото со кликнување на соодветното копче.

Во Уредување на ниво можете да креирате свои нивоа. Изберете една од алатките за уредување од страна, за да ги измените ќелиите на картите на моменталното ниво:
 • Крст: целосно исчистете ја ќелијата на картата
 • Хоризонтален ѕид: додадете / отстранете хоризонтален ѕид на долниот раб на ќелијата
 • Вертикален ѕид: додадете / отстранете вертикален ѕид на десниот раб на ќелијата
 • Дупка: додадете / отстранете дупка на ќелија
 • Топка: поставете ја почетната позиција на топката
 • Врата: Поставете ја положбата на вратата
 • Контакт: додадете / отстранете копче за контакт. Со спин-кутијата можете да ја прилагодитевредноста на копчето за контакт. Не е можно да се постави вредноста повеќе одеднаш.
Сите алатки (освен алатка за бришење) ја вклучуваат нивната соодветна цел накликана ќелија: Една ставка може да се постави со кликнување на празна ќелија и соповторно кликнување на истата ќелија со истата алатка, можете повторно да ја отстраните.

Може да испробате изменето ниво со кликнување на копчето 'Тест' од странатаод погледот на уредникот. Можете да се вратите од режимот на тестирање со кликнување на копче дома-на лентата или со притискање на Escape на тастатурата или копчето за назад на вашиот мобилен уред.

Во уредувачот можете да го промените нивото со помош на копчињата со стрелки на лентата. Назад во уредникот можете да продолжите со уредување на струјатаниво и повторно тестирајтелку е потребно.Кога вашето ниво е завршено, можете да го зачувате во датотека со кликнување на копчето „Зачувај“.

За да се вратите на поставките за активност, кликнете на копчето „Дома“ на командната лента или притиснете “Esc“ на тастатурата или копчето за назад на вашиот мобилен уред.

Конечно, за да го вчитате вашето достигнато ниво, кликнете на копчето „Вчитај зачувани нивоа“.

Baby puzzle
screenshot baby_tangram icon baby_tangram difficulty level 1

puzzle baby_tangram

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Целта е да се состави бебешката сложувалка.

Предуслов: Управување со глувче.

Прирачник: Поместете парче со влечење. Користете го копчето за вртење доколку е потребно. Посложените нивоа може да се најдат во активноста танграм.

Изградете го истиот модел
screenshot crane icon crane difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Опис: Возете го кранот и копирајте го моделот.

Предуслов: Работа со глушец и тастатура.

Цел: Блага моторна координација.

Прирачник: Поместете ги предметите во левата рамка за да ја копираат нивната позиција од моделот даден десно. До самиот кран, ќе најдете четири стрелки кои ви овозможуваат да ги преместувате предметите. За да изберете предмет за преместување, само кликнете на него. Ако сакате, наместо тоа можете да ги користите копчињата со стрелки и копчето за простор (space) или табулаторот. На мобилна верзија, исто така можете да движете нагоре/надолу/лево/десно за да ги преместите предметите во левата рамка.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: поместете ја избраната ставка
 • Простор (space) или Ентер или Таб: избор на следната ставка

Најдете ги левите и десните раце
screenshot leftright icon leftright difficulty level 2

puzzle leftright

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Одредете дали раката е десна или лева.

Цел: Разликување на десните и левите раце од различни гледишта. Просторно претставување.

Прирачник: Можете да видите рака: дали е тоа лева или десна рака? Кликнете на левото копче или десното копче во зависност од прикажаната рака.

Контроли на тастатура:
 • Лева стрелка: одговара со лева рака
 • Десна стрелка: одговара со десна рака

Составете го мозаикот
screenshot mosaic icon mosaic difficulty level 1

puzzle mosaic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Ставете го секое делче на исто место како во дадениот пример.

Прирачник: Прво изберете го делчето што сакате да го ставите, потоа кликнете на соодветното место во празната област.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: движење во површината
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка или позиционирање
 • Tab: Навигирајте помеѓу листата со предмети и мозаикот

Прецртајте ја дадената слика
screenshot redraw icon redraw difficulty level 3

puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Нацртајте ја совршено дадената слика на празната мрежа.

Прирачник: Прво, изберете ја соодветната боја од лентата со алатки. Потоа кликнете на мрежата и влечете за боење, а потоа ослободете го кликот за да престанете да боите.

Контроли на тастатура:
 • Бројки: одбирање на боја
 • Стрелки: Насочување во мрежата
 • Празно место или Ентер: Цртање

Отцртај ја дадената слика
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical difficulty level 4

puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Нацртајте ја сликата на празната мрежа како да ја гледате во огледало.

Прирачник: Прво, изберете ја соодветната боја од лентата со алатки. Потоа кликнете на мрежата и влечете за боење, а потоа ослободете го кликот за да престанете да боите.

Контроли на тастатура:
 • Бројки: одбирање на боја
 • Стрелки: Насочување во мрежата
 • Празно место или Ентер: Цртање

Танграм сложувалка
screenshot tangram icon tangram difficulty level 3

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Целта е да се формира дадена форма.

Предуслов: Управување со глувче.

Цел: Од Википедија, бесплатната енциклопедија. Танграм е кинеска загатка. Додека често се вели дека тангамот е антички, неговото постоење е потврдено уште во 1800 година. Се состои од 7 парчиња, наречени тан, кои се вклопуваат заедно за да формираат квадрат; Користејќи ја квадратната страна како една единица, 7-те парчиња содржат:
     5 правоаголни рамнокраки триаголници, вклучувајќи:
         - 2 мали (краци со должина 1)
         - 1 средна големина (краци со должина квадратен корен од 2)
         - 2 големи димензии (краци со должина 2)
     1 квадрат (страна со должина 1) и
     1 паралелограм (страни со должина 1 и квадратен корен од 2)

Прирачник: Изберете го танграмот што треба да се направи. Поместете парче со влечење. Копчето за симетрија се појавува на елементи што поддржуваат. Кликнете на копчето за вртење или влечете околу парчето за да ја направите ротацијата што ја сакате. Видете ја активноста бебешки танграм за вовед во танграм.

Braille fun
screenshot braille_fun icon braille_fun difficulty level 6

reading braille letters braille_fun

 Arkit Vora & Timothée Giet

Опис: Браилувајте ги буквите.

Предуслов: Шифри за букви во брајов код.

Прирачник: Внесете го брајовиот код во плочката за буквите дадени на транспарентот што го влече Тукс со неговиот авион на екранот. Проверете го брајовиот график со кликнување на копчето за помош.

Контроли на тастатура:
 • Празно место: отворете ја или затворете ја табелата со брајово писмо

Бои
screenshot colors icon colors difficulty level 1

reading color vocabulary colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Кликни на вистинската боја.

Предуслов: Пронаоѓање на бои.

Цел: Оваа активност учи за парни и непарни броеви.

Прирачник: Слушајте ја бојата и допрете ја соодветната патка.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на одговор
 • Tab: повторете го прашањето

Напредни бои
screenshot advanced_colors icon advanced_colors difficulty level 6

reading colors vocabulary advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Одберете ја пеперутката со точна боја.

Предуслов: Може да чита.

Цел: Научете како да ги препознаете необичните бои.

Прирачник: Ќе видите танцување на пеперутки со различни бои и прашање. Треба да ја пронајдете точната пеперутка и да ја допрете.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка

Низа од букви
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence difficulty level 2

reading letters alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Поместете го хеликоптерот за да ги фатите облаците со букви од азбуката по ред.

Предуслов: Знае да препознава букви.

Цел: Низа од букви.

Прирачник: Фатете ги буквите од азбуката. Од тастатура користете ги копчињата со стрелки за движење на хеликоптерот. Со уред на допир, само кликнете или допрете на крајната локација. За да знаете која следна буква треба да ја фатите, можете или да ја запамтите или да го проверите долниот десен агол.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: придвижете го хеликоптерот

Откријте го брајовиот систем
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets difficulty level 5

reading letters braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothée Giet

Опис: Научете и запаметете го брајовиот систем.

Цел: Дозволете им на децата да го откријат брајовиот систем.

Прирачник: Екранот има 3 дела: интерактивна брајова ќелија, упатство што ви ја кажува буквата која треба да се напише, и најгоре буквите од брајовото писмо кои треба да ги користите како референца. Секое ниво изучува множество од 10 букви. Направете го бараниот знак во интерактивната брајова ќелија.

Пронајдете ја јагодата со кликнување на сините полиња.

Контроли на тастатура:
 • Бројки од 1 до 6: Одберете ги соодветните точки
 • Празно место: отворете ја или затворете ја табелата со брајово писмо

Кликнете на мала буква
screenshot click_on_letter icon click_on_letter difficulty level 2

reading letters click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Слушајте буква и кликнете на вистинската.

Предуслов: Визуелно препознавање на буква.

Цел: Препознавање на буква.

Прирачник: Се кажува буква. Потребно е да кликнете на соодветната буква во главната област. Може да ја слушнете буквата повторно, со кликнување на копчето со икона "уста".

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: изберете ставка
 • Tab: повторете го прашањето

Кликнете на големa буквa
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up difficulty level 2

reading letters click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Опис: Слушајте буква и кликнете на вистинската.

Предуслов: Визуелно препознавање на буква.

Цел: Препознавање на буква.

Прирачник: Се кажува буква. Потребно е да кликнете на соодветната буква во главната област. Може да ја слушнете буквата повторно, со кликнување на копчето со икона "уста".

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: изберете ставка
 • Tab: повторете го прашањето

Draw letters
screenshot drawletters icon drawletters difficulty level 1

reading letters drawletters

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Опис: Поврзете ги точките за да нацртате букви.

Цел: Учење како да нацртате букви на интересен начин.

Прирачник: Нацртајте ги буквите со поврзување на точките во правилен редослед.

Aсоцијации со букви
screenshot memory-case-association icon memory-case-association difficulty level 2

reading letters memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картите за да ги пронајдете големи и мали букви од истата буква.

Предуслов: Знаење за букви.

Цел: Учење големи и мали букви од азбуката, меморија.

Прирачник: Секоја картичка крие буква, мала или голема буква. Мора да одговара намали и големи букви од истата буква.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Aсоцијации со букви против Тукс
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux difficulty level 2

reading letters memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: Превртете ги картичките за да ги пронајдете паровите што си одговараат (против Тукс)

Предуслов: Знаење за букви.

Цел: Учење големи и мали букви од азбуката, меморија.

Прирачник: Секоја картичка крие буква, мала или голема буква. Мора да одговара намали и големи букви од истата буква.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: превртете ја избраната картичка

Ordering letters
screenshot ordering_alphabets icon ordering_alphabets difficulty level 2

reading letters ordering_alphabets

 Rudra Nil Basu , Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Arrange the given letters in alphabetical order or in reverse alphabetical order as requested.

Предуслов: Читање.

Цел: Learn the alphabetical order.

Прирачник: You are provided with some letters. Drag and drop them to the upper area in alphabetical order or in reverse alphabetical order as requested.

Matching items
screenshot babymatch icon babymatch difficulty level 1

reading vocabulary babymatch

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Drag and drop the items to match them.

Предуслов: Културни референци.

Цел: Моторна координација. Концептуално совпаѓање.

Прирачник: На работната површина, се прикажува множество на предмети. Во вертикалната кутија (лево од работната површина) е прикажано друго множество на предмети, секој предмет во групата лево совпаѓа точно еден предмет од работната површина. Оваа игра ве предизвикува да ја пронајдете логичката врска помеѓу овие предмети. Како тие се вклопуваат заедно? Повлечете го секој предмет на точниот црвен простор во работната површина.

Категоризација
screenshot categorization icon categorization difficulty level 4

reading vocabulary categorization

 Divyam Madaan & Timothée Giet

Опис: Категоризирајте ги елементите во точни и неточни групи.

Предуслов: Може да влечи елементи со помош на глувчето.

Цел: Изградете концептуално размислување и збогатете го знаењето.

Прирачник: Разгледајте ги упатствата и потоа повлечете и испуштете ги елементите како што е наведено.

Збогатете го вашиот вокабулар
screenshot lang icon lang difficulty level 4

reading vocabulary lang

 siddhesh suthar & Timothée Giet

Опис: Завршете ги активностите за учење на јазик.

Предуслов: Читање.

Цел: Збогатете го вашиот речник на вашиот мајчин или странски јазик.

Прирачник: Прегледајте множество на зборови. Секој збор е прикажан со глас, текст и слика.
Кога ќе завршите, ќе имате вежба во која, со помош на гласот и сликата, а потоа само врз гласот, мора да го пронајдете вистинскиот збор. И конечно вежба за пишување на текст.

Во конфигурацијата, можете да го изберете јазикот што сакате да го научите.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка од листата
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор кога копчето„Во ред“ е видливо
 • Tab: повторете го зборот

Заслуги: Сликите и гласовите доаѓаат од проектот Art4Apps: http://www.art4apps.org/.

Name the image
screenshot imagename icon imagename difficulty level 3

reading words imagename

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Влечете и спуштете ја секоја ставка над нејзиното име.

Предуслов: Читање.

Цел: Вокабулар и читање.

Прирачник: Повлечете ја секоја слика од (вертикалната) кутија лево кон нејзиното (соодветно) име десно. Кликнете на копчето ОК за да го проверите вашиот одговор.

Буква во кој збор
screenshot letter-in-word icon letter-in-word difficulty level 2

reading words letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Опис: Буква е напишана и/или кажана. Некои зборови се прикажани, децата мора да го најдат зборот или зборовите во кои се појавува оваа буква.

Предуслов: Правопис, препознавање букви.

Цел: Изберете ги сите зборови што ја содржат изговорената буква.

Прирачник: На знамето прикачено на авионот се прикажува буква, одберете ги сите зборови или предмети во кои се појавува буквата и потоа притиснете ОК.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Празно место: изберете ставка
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор

Missing letter
screenshot missing-letter icon missing-letter difficulty level 2

reading words missing-letter

 Amit Tomar & Timothée Giet

Опис: Пронајдете ја буквата што недостасува и завршете го зборот.

Предуслов: Читање на зборови.

Цел: Вештини за обука на читање.

Прирачник: Објект е прикажан во главната област, а неполн збор е отпечатен под сликата. Изберете ја буквата што недостасува за да го завршите зборот.

Контроли на тастатура:
 • Tab: повторете го зборот

Ordering sentences
screenshot ordering_sentences icon ordering_sentences difficulty level 2

reading words ordering_sentences

 Harsh Kumar , Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Опис: Arrange the given words to form a meaningful sentence.

Предуслов: Читање.

Цел: Order words to form meaningful sentences.

Прирачник: You are provided with some words. Drag and drop them to the upper area to form a meaningful sentence.

Вежба за хоризонтално читање
screenshot readingh icon readingh difficulty level 2

reading words readingh

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Прочитајте листа со зборови и проверете дали дадениот збор се наоѓа во неа.

Предуслов: Читање.

Цел: Обука за читање во ограничено време.

Прирачник: Еден збор е прикажан на таблата. Листа на зборови, прикажани хоризонтално, ќе се појават и исчезнат. Дали дадениот збор постои во листата?

Вежба за вертикално читање
screenshot readingv icon readingv difficulty level 2

reading words readingv

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Прочитајте вертикална листа со зборови и проверете дали дадениот збор се наоѓа во неа.

Предуслов: Читање.

Цел: Обука за читање во ограничено време.

Прирачник: Еден збор е прикажан на таблата. Листа на зборови прикажани вертикално ќе се појават и исчезнат. Дали дадениот збор спаѓа во листата?

Analog electricity
screenshot analog_electricity icon analog_electricity difficulty level 6

sciences experiment analog_electricity

 Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Опис: Создадете и симулирајте аналогно струјно коло.

Предуслов: Потребно е основно разбирање на концептот на електрична енергија.

Цел: Креирање аналогно струјно коло со симулација во реално време.

Прирачник: Повлечете ги компонентите од селекторот и испуштете ги во работната област. Во работната област, можете да ги преместите компонентите со влечење. За да избришете компонента или жица, изберете ја алатката за бришење во горниот дел од избирачот на компоненти, и изберете ја компонентата или жицата. Можете да кликнете на компонентата а потоа на копчињата за вртење за да ја завртите или на копчето инфо за да добиете информации за неа. You can click on the switch to open and close it. Likewise, you can change the rheostat value by dragging its slider. За да поврзете два терминали, кликнете на првиот терминал, потоа на вториот терминал. За да го отселектирате терминалот, кликнете на која било празна област. For repairing a broken bulb or LED, click on it after disconnecting it from the circuit. The simulation is updated in real time by any user action.

Заслуги: Електричниот симулатор е од edX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.

Бинарни светилки
screenshot binary_bulb icon binary_bulb difficulty level 3

sciences experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothée Giet

Опис: Оваа активност ви помага да го научите концептот на претварање од систем на декадни броеви во систем на бинарни броеви.

Предуслов: Систем на декадни броеви.

Цел: Да се запознаете со системот на бинарни броеви.

Прирачник: Вклучете ги точните светилки за да го претставите дадениот декаден број во бинарен броен систем. Кога ќе завршите, притиснете ОК.

Управување со заклучување на каналот
screenshot canal_lock icon canal_lock difficulty level 2

sciences experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Тукс е во неволја и треба да го однесе бродот преку заклучен канал. Помогнете му на Тукс и дознајте како функционира заклучувањето на каналот.

Цел: Разберете како работи заклучувањето на каналот.

Прирачник: Вие сте одговорни за заклучувањето на каналот. Отворете ги портите и бравите по правилен редослед, така што Тукс може да патува низ портите во двете насоки.

Мешање светлини
screenshot color_mix icon color_mix difficulty level 4

sciences experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Откријте ги боите што се добиваат при мешање на бои за цртање.

Цел: Мешање на основни бои за добивање на дадена боја.

Прирачник: Оваа активност ве подучува како функционира мешањето на примарни бои (мешање со одземање односно апсорпција).

Во случај на цртање, мастилата апсорбираат различни бои на светлина што паѓаат на неа, одземајќи ја од она што го гледате. Колку повеќе мастило додавате, толку повеќе светлина се апсорбира, и се добива потемна боја. Можеме да измешаме само три основни бои за да направиме многу нови бои. Примарните бои за цртање се синозелена/цијан (специјална нијанса на сина боја), магента (специјална нијанса на розова боја) и жолта боја.

Променете ја бојата со поместување на лизгачите на тубите со боја или со кликнување на копчињата + и - . Потоа кликнете на копчето „Во ред“ за да го потврдите одговорот.

Мешање светлини
screenshot color_mix_light icon color_mix_light difficulty level 4

sciences experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Опис: Откријте ги светлините што се добиваат при мешање на светлосни бои.

Цел: Мешање на основни бои за добивање на дадена боја.

Прирачник: Оваа активност ве подучува како функционира мешањето на примарни светлини во боја (мешање со додавање).

Во случај на светлина, тоа е токму спротивното од мешање на бои за цртање! Колку повеќе светлина додавате, толку посветла ќе биде добиената боја. Примарните бои на светлина се црвена, зелена и сина боја.

Променете ја бојата со поместување на лизгачите на факелите или со кликнување на копчињата + и - . Потоа кликнете на копчето „Во ред“ за да го потврдите одговорот.

Digital electricity
screenshot digital_electricity icon digital_electricity difficulty level 6

sciences experiment digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Создадете и симулирајте дигитална електрична шема.

Предуслов: Потребно е основно разбирање на концептот на дигитална електроника.

Цел: Креирајте дигитална електрична шема со симулација во реално време.

Прирачник: Повлечете ги електричните компоненти од страничната лента и испуштете ги во работната површина област.
 • За да поврзете два терминали, кликнете на првиот терминал, потоа на вториот терминал.
 • Симулацијата се ажурира во реално време со секоја акција на корисникот.
 • Во работната област, компонентите можете да ги преместите со влечење.
 • Ако ги заборавите позициите, можете да кликнете на копчето Помош за да ги видите повторно.
 • За да избришете компонента или жица, изберете ја алатката за бришење во горниот дел од избирачот на компоненти, и изберете ја компонентата или жицата.
 • Прво изберете го делчето што сакате да го ставите, потоа кликнете на соодветното место во празната област.
 • Можете да ја ротирате избраната компонента со помош на копчињата за ротирање ( кружна стрелка ) од менито со алатки.
 • Можете да прочитате информации за избраната компонента користејќи го копчето за информации (икона i) од менито со алатки.
 • Можете да ја зумирате или намалите работната област со помош на копчињата + и -, користејќи ги тастерите од менито за зумирање или со користење гестикулации на екран осетлив на допир.
 • Може да ја замените работната површина со кликнување на празна област и влечење.
 • Можете да кликнете на прекинувачот за да го отворите и затворите.

Explore farm animals
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals difficulty level 2

sciences experiment explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothée Giet

Опис: Дознајте за домашните животни, какви звуци прават и интересни факти.

Цел: Научете да ги поврзувате звуците на животните со името на животното и како изгледа животното.

Прирачник: Постојат три нивоа во оваа игра.

Во првото ниво, играчите уживаат да го истражуваат секое животно на екранот. Кликнете на прашалникот и дознајте за животното, како се вика, и како изгледа. Добро проучете ги овие информации затоа што ќе бидете тестирани на ниво 2 и 3.

На второто ниво, се пушта случаен звук на животно и мора да пронајдете кое животно го прави овој звук. Кликнете на некое животно. Ако сакате повторно да го слушнете звукот, кликнете на копчето за репродукција.

Во третото ниво, се прикажува случајно избран текст и вие треба да кликнете на животно што одговара на текстот.

Explore world animals
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals difficulty level 4

sciences experiment explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Дознајте за светските животни, интересни факти и нивната локација на картата.

Цел: Дознајте за разни диви животни од целиот свет и запомнете каде живеат.

Прирачник: Постојат две нивоа во оваа игра.

Во првото ниво, играчите уживаат да го истражуваат секое животно на екранот. Кликнете на прашалникот и дознајте за животното, како се вика, и како изгледа. Добро проучете ги овие информации затоа што ќе бидете тестирани на ниво 2.

Во второто ниво, се прикажува случајно избран текст за животно, а вие треба да кликнете на животно што одговара на текстот.

Гравитација
screenshot gravity icon gravity difficulty level 3

sciences experiment gravity

 Timothée Giet

Опис: Вовед во концептот на гравитација.

Цел: Поместете го вселенскиот брод за да избегнете удари во планетите и да стигнете до вселенската станица.

Прирачник: Поместете го вселенскиот брод со левата и десната стрелка или со копчињата на екран за мобилни уреди. Обидете се да останете во близина на центарот на екранот и предвидете со гледање на големината и насоката на стрелката што ја покажува гравитационата сила.

Контроли на тастатура:
 • Лева и десна стрелка: поместете го вселенскиот брод

Land safe
screenshot land_safe icon land_safe difficulty level 4

sciences experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Опис: Управување на вселенскиот брод кон зелената површина за слетување.

Цел: Разбирање на забрзувањето поради гравитацијата.

Прирачник: Забрзувањето предизвикано од гравитацијата коешто влијае на вселенскиот брод е директно пропорционално на масата на планетата и обратно пропорционално на квадратот на растојанието од центарот на планетата. Така, за секоја планетата, забрзувањето ќе се разликува и како што вселенскиот брод се приближува поблиску до планетата забрзувањето се зголемува.

Во првите нивоа, користете ги копчињата горе / долу за да го контролирате потисокот и десно / лево копче за контрола на правецот. На екраните на допир можете да ја контролирате ракетата преку соодветните копчиња на екранот.

Во повисоките нивоа, можете да ги користите десната и левата стрелка за да го ротирате вселенскиот брод. Со ротирање на вселенскиот брод може да предизвикате забрзување во не-вертикална насока користејќи ги копчињата горе / долу.

Платформата за слетување е зелена ако вашата брзина е добра за безбедно слетување.

Мерачот на забрзување од десна страна го покажува целокупното вертикално забрзување на ракетата вклучувајќи ја и гравитационата сила. во горната зелена област од мерачот, вашето забрзување е поголемо од гравитационата сила, а во долната црвена област е помало. Во жолтата средна област двете сили се поништуваат една со друга.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки горе и долу: управување на потисокот од задниот мотор
 • Лева и десна стрелка: Кај почетните нивоа, движење во страните, а кај повисоките нивоа ротирање на вселенскиот брод

Renewable energy
screenshot renewable_energy icon renewable_energy difficulty level 4

sciences experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Опис: Тукс се вратил од риболов со неговиот брод. Профункционирајте го резервниот електричен систем за да може да има светлина во неговиот дом.

Цел: Дознајте за електричен систем заснован на обновлива енергија.

Прирачник: Кликнете на различни активни елементи: сонце, облак, брана, соларни панели, ветерници и трансформатори, со цел да го активирате целиот електричен систем. Кога системот ќе се врати и Тукс е во неговиот дом, притиснете го копчето за светло за него. За да победите, мора да ги вклучите сите потрошувачи додека сите производители се активни.

Заслуги: Цртеж од Stephane Cabaraux

Solar system
screenshot solar_system icon solar_system difficulty level 5

sciences experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Опис: Одговорете на прашањата со точност од 100%.

Цел: Дознајте информации за сончевиот систем. Ако сакате да дознаете повеќе за астрономијата, обидете се да ги преземете KStars (https://edu.kde.org/kstars/) или Stellarium (http://stellarium.org/) кои се софтвери за астрономија со отворен извор.

Прирачник: Кликнете на планета или на Сонцето за да откриете прашања. Секое прашање содржи 4 опции. Еден од нив е 100% точен. Обидете се да одговорите на прашањата додека не добиете 100% блискост во мерачот на блискост.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: селекција
 • Излез(Escape): враќање на претходниот екран
 • Таб(Tab): преглед на навестувањето (само кога иконата за навестување е видлива)

Pilot a submarine
screenshot submarine icon submarine difficulty level 5

sciences experiment submarine

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Опис: Возете ја подморницата до крајната точка.

Предуслов: Поместете и кликнете со помош на глувчето, основи на физиката.

Цел: Научете како да контролирате подморница.

Прирачник: Контролирајте ги различните делови на подморницата (моторот, резервоарите за баласт и нуркачки крила) за да се достигне крајната точка.

Контроли на тастатура:
Мотор
 • D или десна стрелка: зголемете ја брзината
 • А или лева стрелка: намалете ја брзината
резервоари за баласт
 • W или стрелка нагоре: пополнење на централниот резервоар за баласт
 • S или стрелка надолу: празнење на централниот резервоар за баласт
 • Р: прекинувач за полнење на резервоарот за левиот баласт
 • F: празнење на резервоарот за левиот баласт
 • Т: вклучете го полнењето на десниот резервоар за баласт
 • G: вклучување на празнење на десниот резервоар за баласт
Нуркачки крила
 • + - зголемување на аголот на нуркачките крила
 • - намалување на аголот на нуркачките крила

Воден циклус
screenshot watercycle icon watercycle difficulty level 3

sciences experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Опис: Тукс се вратил од риболов со неговиот брод. Профункционирајте го водоводниот систем за да може да се избања.

Цел: Учење на водениот циклус.

Прирачник: Кликнете на различни активни елементи: сонце, облак, пумпна станица и пречистителна станица за да го активирате целиот воден систем. Кога системот ќе профункционира и Тукс е во туш кабината, притиснете го копчето за туширање за него.

Заслуги: Цртеж од Stephane Cabaraux.

Explore monuments
screenshot explore_monuments icon explore_monuments difficulty level 3

sciences geography explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothée Giet

Опис: Explore monuments around the world.

Предуслов: Познавање на различни споменици.

Цел: Да научат за различни споменици врз основа на нивната локација.

Прирачник: Кликнете на дадените клучеви за да дознаете повеќе за спомениците и потоа да идентификувате каде се спомениците на картата по нивното име.

Заслуги: Фотографиите се преземени од Википедија.

Пронајдете го регионот
screenshot geo-country icon geo-country difficulty level 2

sciences geography geo-country

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Влечете и спуштете ги областите за да ја прецртате целата држава.

Прирачник: Влечете и спуштајте различни региони во земјата на соодветните локации за да ја прецртате целата држава.

Заслуги: The map of the counties of Norway is © Kartverket (the Norwegian Mapping Authority) and is released under the CC BY 4.0 license. Download links can be found at <https://www.kartverket.no/til-lands/kart/illustrasjonskart>.

Лоцирајте ги земјите
screenshot geography icon geography difficulty level 2

sciences geography geography

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Повлечете и испуштете ги предметите кои се совпаѓаат.

Прирачник: Влечете и спуштете ги деловите од мапата на точните места за прецртување на целата мапа.

Хронос
screenshot chronos icon chronos difficulty level 1

sciences history chronos

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Повлечете и испуштете ги предметите за да ја организирате приказната.

Предуслов: Кажи расказ.

Цел: Сортирајте ги сликите според редоследот што ја раскажува приказната.

Прирачник: Изберете од сликите лево и ставете ги на црвените точки. Потоа, кликнете на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.

Заслуги: Фотографијата на месечината е авторско право на НАСА. Вселенските звуци доаѓаат од Tuxpaint и Vegastrike кои се објавени под GPL лиценцата. Сликите за транспорт се со авторско право на Франк Дукет. Датумите на превоз се засноваат на оние што се наоѓаат во <https://www.wikipedia.org>.

Семејство
screenshot family icon family difficulty level 2

sciences history family

 Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Опис: Изберете го точниот назив на членот од семејството.

Предуслов: Вештини за читање.

Цел: Научете ги врските во фамилијата, согласно линеалниот систем што се користи во повеќето западни општества.

Прирачник: Се прикажува семејно дрво.
Круговите се поврзани со линии за означување на врските. Брачните парови се означени со прстен на врската.
Вие сте личноста во белиот круг. Изберете го името што одговара на лицето во портокаловиот круг.

Покажете ги роднините
screenshot family_find_relative icon family_find_relative difficulty level 2

sciences history family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Опис: Одберете еден од паровите кои се во соодветната роднинска врска.

Предуслов: Читање, движење и притискање на глушец.

Цел: Научете ги врските во фамилијата, согласно линеалниот систем што се користи во повеќето западни општества.

Прирачник: Се прикажува семејно дрво, и име на врска.
Круговите се поврзани со линии за означување на врските. Брачните парови се означени со прстен на самите линии.
Кликнете на два членови од фамилијата што одговараат на дадената врска.

The history of Louis Braille
screenshot louis-braille icon louis-braille difficulty level 4

sciences history louis-braille

 Arkit Vora & Timothée Giet

Опис: Разгледајте ги главните датуми на пронаоѓачот на Брајовиот систем.

Прирачник: Прочитајте ја историјата на Луј Брај, неговата биографија и изумот на Брајовиот систем. Кликнете на копчињата "претходно" и "следно" за да се движите помеѓу страниците на приказната. На крај, наредете ја секвенцата по хронолошки редослед.

Контроли на тастатура:
 • Стрелки: навигација
 • Простор (space) или Ентер: избор на ставка и промена на нејзината позиција

Заслуги: Видео за Луј Брај: <https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Римски броеви
screenshot roman_numerals icon roman_numerals difficulty level 4

sciences history roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис:

Цел: Научете како да читате римски броеви и да ја извршите конверзијата во и од арапски броеви.

Прирачник: Римските броеви се броен систем кој потекнува од антички Рим иостана вообичаен начин за пишување броеви низ цела Европа и воДоцниот среден век. Броевите во овој систем се претставени со комбинации набукви од латинската азбука.
Научете ги правилата за читање римски броеви и вежбајте конвертирање на броеви вои од арапски броеви. Кликнете на копчето ОК за да го потврдите вашиот одговор.

Контроли на тастатура:
 • Бројки: напишете арапски броеви
 • Букви: напишете римски броеви (со I, V, X, L, C, D и M)
 • Ентер: потврдете го вашиот одговор

Порамнете четири (против Тукс)
screenshot align4 icon align4 difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothée Giet

Опис: Наредете четири жетони во низа.

Цел: Направете линија од 4 жетони хоризонтално (налегнато), вертикално (исправено) или дијагонално.

Прирачник: Играјте со компјутерот. Кликајте најизменично на полињата што сакате да ги одбележите. Ќе победи првиот играч што ќе има линија од 4 знаци.

Контроли на тастатура:
 • Лева стрелка: придвижете го знакот кон лево
 • Десна стрелка: придвижете го знакот кон десно
 • Празно место или долна стрелка: испуштете го знакот

Порамнете четири (со пријател)
screenshot align4-2players icon align4-2players difficulty level 2

strategy align4-2players

 Bharath M S & Timothée Giet

Опис: Наредете четири жетони во низа.

Цел: Направете линија од 4 жетони хоризонтално (налегнато), вертикално (исправено) или дијагонално.

Прирачник: Играјте со пријател. Кликајте најизменично на полињата што сакате да ги одбележите. Ќе победи првиот играч што ќе има линија од 4 знаци.

Контроли на тастатура:
 • Лева стрелка: придвижете го знакот кон лево
 • Десна стрелка: придвижете го знакот кон десно
 • Празно место или долна стрелка: испуштете го знакот

Бар игра (против Тукс)
screenshot bargame icon bargame difficulty level 1

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Опис: Кликнете на бројот на топчиња што сакате да ги поставите во дупките и потоа кликнете на копчето ОК. Победникот е оној кој нема да стави топче во црвената дупка.

Предуслов: Способност за броење.

Цел: Не ставајте топче во последната дупка.

Прирачник: Кликнете на иконата со топка за да изберете број на топки, а потоа кликнете на ОК за да ги поставите топчињата во дупките. Вие ќе победите ако компјутерот треба да ја смести последната топка. Ако сакате Тукс да започне, само кликнете на него.

Бар игра (со пријател)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Опис: Кликнете на бројот на топчиња што сакате да ги поставите во дупките и потоа кликнете на копчето ОК. Победникот е оној кој нема да стави топче во црвената дупка.

Предуслов: Способност за броење.

Цел: Не ставајте топче во последната дупка.

Прирачник: Кликнете на иконата со топка за да изберете број на топки, а потоа кликнете на ОК за да ги поставите топчињата во дупките. Ќе победите ако вашиот пријател треба да го стави последното топче.

Играј дама против компјутерот
screenshot checkers icon checkers difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Верзијата во Жикомпри е меѓународен нацрт.

Цел: Фатете ги сите фигури на вашиот противник пред тој да ги фати сите ваши.

Прирачник: Дама играат двајца противници, на спротивните страни од таблата за игра. Еден играч има црни фигури; другиот има бели фигури. Играчите наизменично се на потег. Играчот не може да помести фигура на противникот. Потег се состои од поместување на фигура дијагонално на соседното неокупирано поле. Ако соседното поле содржи фигура на противникот, а полето веднаш зад него е празно, фигурата може да биде заробена (и да се отстрани од играта) со скокање над него.
Се користат само црните полиња на црно-белата табла. Фигурата може да се помести само дијагонално во слободно поле. Фаќањето е задолжително. Играчот без фигури, или кој не може да се движи поради блокирање, ја губи играта.
Кога ќе го допрете со фигура до најдалечниот ред (во противничкиот дел од таблата), таа фигура станува крал и се обележува со ставање дополнително парче на врвот на истата и се здобива со дополнителни овластувања вклучувајќи ја и можноста да се движи назад. Ако има фигура во дијагонала што кралот може да ја фати, тој може да се движи на секоја оддалеченост по дијагоналата скокајќи на кој било од слободните полиња после фигурата.

Заслуги: Библиотеката за играта дама <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Упатството од википедија <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Играј дама со вашиот пријател
screenshot checkers_2players icon checkers_2players difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Опис: Верзијата во Жикомпри е меѓународен нацрт.

Цел: Фатете ги сите фигури на вашиот противник пред тој да ги фати сите ваши.

Прирачник: Дама играат двајца противници, на спротивните страни од таблата за игра. Еден играч има црни фигури; другиот има бели фигури. Играчите наизменично се на потег. Играчот не може да помести фигура на противникот. Потег се состои од поместување на фигура дијагонално на соседното неокупирано поле. Ако соседното поле содржи фигура на противникот, а полето веднаш зад него е празно, фигурата може да биде заробена (и да се отстрани од играта) со скокање над него.
Се користат само црните полиња на црно-белата табла. Фигурата може да се помести само дијагонално во слободно поле. Фаќањето е задолжително. Играчот без фигури, или кој не може да се движи поради блокирање, ја губи играта.
Кога ќе го допрете со фигура до најдалечниот ред (во противничкиот дел од таблата), таа фигура станува крал и се обележува со ставање дополнително парче на врвот на истата и се здобива со дополнителни овластувања вклучувајќи ја и можноста да се движи назад. Ако има фигура во дијагонала што кралот може да ја фати, тој може да се движи на секоја оддалеченост по дијагоналата скокајќи на кој било од слободните полиња после фигурата.

Заслуги: Библиотеката за играта дама <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Упатството од википедија <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Играј шах против Тукс
screenshot chess icon chess difficulty level 6

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис:

Прирачник: Во оваа активност ја откривате шаховската игра играјќи против компјутер. Ја прикажува можната крајна позиција за секоја избрана фигура што им помага на децата да разберат како се движат фигурите. На прво ниво, компјутерот игра целосно случајно за да им даде најмногу шанси на децата. Како што се зголемува нивото, толку подобро игра компјутерот.

Може да постигнете мат порано ако ги следите овие едноставни правила:
Обидувајќи се да го насочите противничкиот крал во аголот.
Објаснување: на овој начин фигурата на противникот ќе има само 3 насоки за движење наместо 8.
'"Правење стапица". Користете ги вашите пиони како мамки.
Објаснување: на овој начин можете да го намамите противникот да излезе надвор од неговата "удобна зона".
Бидете доволно трпеливи.
Објаснување: не брзајте премногу, бидете трпеливи. Дозволете си малку да размислите и обидете се да ги предвидите идните потези на вашиот противник, за да можете да го фатите на тоа или да ги заштитите вашите фигури од неговите напади.

Заслуги: Шаховскиот енџин p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Играј шах против твој пријател
screenshot chess_2players icon chess_2players difficulty level 6

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис:

Прирачник: Во оваа активност ја откривате шаховската игра играјќи против пријател. Ја прикажува можната крајна позиција за секоја избрана фигура што им помага на децата да разберат како се движат фигурите.

Може да постигнете мат порано ако ги следите овие едноставни правила:
Обидувајќи се да го насочите противничкиот крал во аголот.
Објаснување: на овој начин фигурата на противникот ќе има само 3 насоки за движење наместо 8.
"Правење стапица". Користете ги вашите пиони како мамки.
Објаснување: на овој начин можете да го намамите противникот да излезе надвор од неговата "удобна зона".
Бидете доволно трпеливи.
Објаснување: не брзајте премногу, бидете трпеливи. Дозволете си малку да размислите и обидете се да ги предвидите идните потези на вашиот противник, за да можете да го фатите на тоа или да ги заштитите вашите фигури од неговите напади.

Крај на шаховска игра
screenshot chess_partyend icon chess_partyend difficulty level 6

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Опис: Играјте го крајот на шаховската игра против Тукс.

Прирачник: Во оваа активност ја откривате шаховската игра играјќи го крајот на истата. Ја прикажува можната крајна позиција за секоја избрана фигура што им помага на децата да разберат како се движат фигурите.

Може да постигнете мат порано ако ги следите овие едноставни правила:
Обидувајќи се да го насочите противничкиот крал во аголот.
Објаснување: на овој начин фигурата на противникот ќе има само 3 насоки за движење наместо 8.
"Правење стапица". Користете ги вашите пиони како мамки.
Објаснување: на овој начин можете да го намамите противникот да излезе надвор од неговата "удобна зона".
Бидете доволно трпеливи.
Објаснување: не брзајте премногу, бидете трпеливи. Дозволете си малку да размислите и обидете се да ги предвидите идните потези на вашиот противник, за да можете да го фатите на тоа или да ги заштитите вашите фигури од неговите напади.

Заслуги: Шаховскиот енџин p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Мелница (против Тукс)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис:

Цел: Формирајте мелници (линија од 3 фигури) за да отстраните фигура на Тукс додека Тукс остане на две фигури или нема легален потег.

Прирачник: Играјте со компјутерот. Прво правете потези за да ги поставите фигурите, а потоа потези за да ги поместите.

Мелница (со пријател)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис:

Цел: Формирајте мелници (линија од 3 фигури) за да отстраните фигури на противникот додека противникот остане на две фигури или нема легален потег.

Прирачник: Играјте со пријател. Прво правете потези за да поставите девет фигури, а потоа потези за да преместите фигури.

Play oware against Tux
screenshot oware icon oware difficulty level 2

strategy oware

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Play the Oware strategy game against Tux.

Цел: The game starts with four seeds in each house. The objective of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to win the game. Since there is an even number of seeds, it is possible for the game to end in a draw, where each player has captured 24.

Прирачник: Players take turns moving the seeds. On a turn, a player chooses one of the six houses under their control. The player removes all seeds from that house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise from this house, in a process called sowing. Seeds are not distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. The starting house is always left empty; if it contained 12 (or more) seeds, it is skipped, and the twelfth seed is placed in the next house.

Capturing occurs only when a player brings the count of an opponent's house to exactly two or three with the final seed he sowed in that turn. This always captures the seeds in the corresponding house, and possibly more: if the previous-to-last seed also brought an opponent's house to two or three, these are captured as well, and so on until a house is reached which does not contain two or three seeds or does not belong to the opponent. The captured seeds are placed in the player's scoring house. However, if a move would capture all of an opponent's seeds, the capture is forfeited since this would prevent the opponent from continuing the game, and the seeds are instead left on the board.

If an opponent's houses are all empty, the current player must make a move that gives the opponent seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in their own territory, ending the game.

Play oware with a friend
screenshot oware_2players icon oware_2players difficulty level 2

strategy oware_2players

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Опис: Play the Oware strategy game with a friend.

Цел: The game starts with four seeds in each house. The objective of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to win the game. Since there is an even number of seeds, it is possible for the game to end in a draw, where each player has captured 24.

Прирачник: Players take turns moving the seeds. On a turn, a player chooses one of the six houses under their control. The player removes all seeds from that house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise from this house, in a process called sowing. Seeds are not distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. The starting house is always left empty; if it contained 12 (or more) seeds, it is skipped, and the twelfth seed is placed in the next house.

Capturing occurs only when a player brings the count of an opponent's house to exactly two or three with the final seed he sowed in that turn. This always captures the seeds in the corresponding house, and possibly more: if the previous-to-last seed also brought an opponent's house to two or three, these are captured as well, and so on until a house is reached which does not contain two or three seeds or does not belong to the opponent. The captured seeds are placed in the player's scoring house. However, if a move would capture all of an opponent's seeds, the capture is forfeited since this would prevent the opponent from continuing the game, and the seeds are instead left on the board.

If an opponent's houses are all empty, the current player must make a move that gives the opponent seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in their own territory, ending the game.

Tic tac toe (against Tux)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Поставете три ознаки во ред.

Цел: Поставете три ознаки хоризонтална, вертикално или дијагонално за да ја добиете играта.

Прирачник: Играјте со компјутерот. Кликајте најизменично на полињата што сакате да ги одбележите. Ќе победи првиот играч што ќе има линија од 3 знаци.

Tic tac toe (with a friend)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Опис: Поставете три ознаки во ред.

Цел: Поставете три ознаки хоризонтална, вертикално или дијагонално за да ја добиете играта.

Прирачник: Играјте со пријател. Кликајте најизменично на полињата што сакате да ги одбележите. Ќе победи првиот играч што ќе има линија од 3 знаци.