Schermafdrukken

GCompris-hoofdmenu
screenshot root

administration root

Beschrijving Selecteer een activiteit om die uit te voeren.

Vereisten: Sommige activiteiten zijn spelletjes, maar steeds leerzaam.

Doel: GCompris is een educatief softwarepakket van hoge kwaliteit, inclusief een groot aantal activiteiten voor kinderen van 2 tot 10 jaar.

Handleiding: Een pictogram selecteren om in een activity te gaan of om een lijst met activiteiten in een categorie te tonen.
Onderaan het scherm is de besturingsbalk van GCompris. Merk op dat je de balk kunt verbergen of tonen door zijn anker aan te raken.

De volgende pictogrammen worden getoond:
(merk op dat elk pictogram alleen wordt getoond als het beschikbaar is in de huidige activiteit)
 • Home - een activiteit verlaten, naar menu teruggaan (Ctrl+W of toets Escape)
 • Pijlen - het huidige niveau tonen. Klik om een ander niveau te selecteren
 • Lippen: de vraag herhalen
 • Vraagteken - help
 • Herladen - de activiteit opnieuw vanaf het begin starten
 • Gereedschap - het configuratiemenu
 • Drie lijntjes - het instellingenmenu van de activiteit
 • G - over GCompris
 • Quit - GCompris verlaten (Ctrl+Q)
De sterren tonen de geschikte leeftijdsgroepen voor elke activiteit:
 • 1, 2 of 3 gele sterren - van 2 tot 6 jaar oud
 • 1, 2 of 3 rode sterren - 7 jaar en hoger
Als er twee verschillende pictogramsterren zijn op een activiteit, toont de eerste de minimale moeilijkheidsgraad en de tweede de maximale moeilijkheidsgraad.

Sneltoetsen:
 • Ctrl+B: de besturingsbalk tonen of verbergen
 • Ctrl+F: volledig scherm omschakelen
 • Ctrl+S: de activiteitsectiebalk omschakelen
24 raden
icon guess24.svg difficulty level 4
screenshot guess24

math arithmetic guess24

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Beschrijving Rekenen om op 24 uit te komen.

Vereisten: In staat zijn om te rekenen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Doel: Oefenen met rekenen met gebruik van de vier operatoren.

Handleiding: De vier getallen gebruiken met de gegeven operatoren om op 24 uit te komen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren binnen getallen en operatoren
 • Spatie, Return of Enter: de huidige waarde of operator selecteren of selectie ongedaan maken
 • Toetsen van operatoren (+, -, *, /): selecteer operator
 • Backspace of Delete: laatste operatie annuleren
 • Tabulatie: schakelen tussen getallen en operatoren
Aantal keren raden
icon guesscount.svg difficulty level 3
screenshot guesscount

math arithmetic guesscount

Rahul Yadav & Timothée Giet

Beschrijving Raad de algebraïsche uitdrukking en sleep de stenen om een resultaat gelijk aan het aantal keren raden te krijgen.

Vereisten: Kennis van rekenkundige bewerkingen.

Doel: Gevoel voor, en kennis van wiskundige berekeningen.

Handleiding: Sleep de toepasselijke getallen en de operatoren naar de vakjes om het te raden getal te krijgen in de instructie.
Activiteit Spoorweg
icon railroad.svg difficulty level 1
screenshot railroad

discovery logic railroad

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Beschrijving Het model trein bovenaan het scherm opnieuw bouwen.

Doel: Geheugentraining.

Handleiding: Een trein wordt een paar seconden. Bouw deze bovenaan het scherm opnieuw, door de van toepassing zijnde items te verslepen. Verwijder een item uit het antwoordgebied door deze omlaag te slepen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijltjes: navigeren in het voorbeeld- of antwoordgebied
 • Spatie: een item uit de voorbeelden naar het antwoordgebied of twee items in het antwoordgebied omwisselen
 • Delete of backspace: het geselecteerde item uit het antwoordgebied verwijderen
 • Enter of Return: het antwoord invoeren
Afbeelding een naam geven
icon imagename.svg difficulty level 3
screenshot imagename

reading words imagename

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Sleep en laat het item los boven zijn naam.

Vereisten: Leesoefening.

Doel: Woordenschat en leesoefening.

Handleiding: Sleep elke afbeelding uit de zijkant naar de corresponderende naam in het hoofdgebied. Klik op de knop OK om je antwoord te controleren.
Aftrekken leren
icon learn_subtractions.svg difficulty level 2
screenshot learn_subtractions

math arithmetic learn_subtractions

Timothée Giet

Beschrijving Aftrekken leren met kleine getallen.

Doel: Aftrekken leren door hun resultaat te tellen.

Handleiding: Er verschijnt een aftrekking op het scherm. Bereken de som, vul het bijbehorende aantal rondjes en kijk of jouw antwoord goed is.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatiebalk: een rondje selecteren of de selectie ongedaan maken
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Aftrekken met decimale getallen
icon learn_decimals_subtractions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_subtractions

math arithmetic learn_decimals_subtractions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Beschrijving Aftrekken leren met decimale getallen.

Doel: Aftrekken leren met decimale getallen door te tellen hoeveel vakjes afgetrokken moeten worden om het resultaat te weer te geven.

Handleiding: Een aftreksom met twee decimale getallen wordt getoond. Het eerste getal van de aftrekking wordt weer gegeven met balken. Elke balk geeft een gehele eenheid weer en elk vakje in de balk geeft één tiende van deze eenheid weer. Klik op de vakjes om het tweede getal af te trekken en geef het resultaat van de bewerking weer

Als het antwoord juist is, typ het bijbehorende resultaat en klik op de knop OK om jouw antwoord na te kijken.

Toetsenbordbesturing:
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
 • Getallen: typ het resultaat
Alfabetische volgorde
icon alphabet-sequence.svg difficulty level 2
screenshot alphabet-sequence

reading letters alphabet-sequence

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Beweeg de helikopter om de wolken te vangen in alfabetische volgorde.

Vereisten: Kan letters herkennen.

Doel: Alfabetische volgorde.

Handleiding: Vang de letters van het alfabet. Gebruik de pijltjestoetsen op het toetsenbord om de helikopter te verplaatsen, of gebruik een aanwijzer (b.v. een muis) waarbij klikt op de locatie van het doel. Om te weten welke letter je moet vangen kun je deze onthouden of rechts onderaan kijken.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: verplaats de helicopter
Analoge elektriciteit
icon analog_electricity.svg difficulty level 6
screenshot analog_electricity

sciences experiment analog_electricity

Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Beschrijving Maak en simuleer een analoog elektrisch schema.

Vereisten: Vereist enig basis begrip van het concept elektriciteit.

Doel: Maak een analoog elektrisch schema met een realtime simulatie.

Handleiding: Sleep elektrische componenten uit de selectie en laat ze los in het werkgebied. In het werkgebied kunt je de componenten verplaatsen door ze te verslepen. Om een component of draad te verwijderen, selecteer het hulpmiddel verwijderen bovenaan de componentenkiezer en select de component of draad. U kunt op de component klikken en daarna op de rotatieknoppen om deze te draaien of op de informatieknop om er informatie over te krijgen. U kunt op de schakelaar klikken om deze te openen of te sluiten. Evenzo kunt u de waarde van de dimmer wijzigen door zijn schuifregelaar te verslepen. Om twee einden te verbinden, klik op het eerste eind, daarna op het tweede eind. Om selectie van een einde ongedaan te maken, klik op een leeg gebied. Om een gebroken lamp of LED te repareren, klik erop na losmaken uit het circuit. De simulatie wordt in real time bijgewerkt door elke gebruikersactie.

Dankbetuiging: De elektrische simulatie-engine is van edX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.
Analyse van grammatica
icon grammar_analysis.svg difficulty level 3
screenshot grammar_analysis

reading words grammar_analysis

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Beschrijving Grammaticale klassen indentificeren in gegeven zinnen.

Doel: Leren hoe grammaticale klassen te indentificeren.

Handleiding: Ken aan het gevraagde woord een grammaticale klasse toe uit de overeenkomstige woorden.
Selecteer uit de lijst een grammaticale klasse, selecteer daarna het vak onder een woord en ken er de klasse aan toe.
Laat het vak leeg als er geen klasse past.
Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen omhoog/omlaag en tab-toets: schakelen tussen klassen en woorden
 • Pijlen links en rechts: selecteer items in klassen of woorden
 • Spatiebalk: ken de geselecteerde klasse toe aan het geselecteerde woord en selecteer daarna het volgorde woord
 • Backspace: selecteer het vorige woord
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Babymuis
icon baby_mouse.svg difficulty level 1
screenshot baby_mouse

computer mouse baby_mouse

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Beschrijving Beweeg de muis of raak het scherm aan en bekijk het resultaat.

Vereisten: Omgaan met de muis.

Doel: Audio-visuele terugkoppeling leveren bij gebruik van de muis om jonge kinderen te helpen bij het ontdekken van het gebruik ervan.

Handleiding: Het scherm heeft 3 secties:
 • De kolom meest links bevat 4 eenden, op één van hen klikken produceert een geluid en een animatie.
 • Het centrale gebied bevat een blauwe eend, de muiscursor verplaatsen of een sleepgebaar op een aanraakscherm laat de blauwe eend bewegen.
 • Het pijltjesgebied, op een ervan klikken laat de blauwe eend bewegen in de bijbehorende richting.
Een eenvoudige klik in het centrale gebied toont een marker op de klikpositie.
Babypuzzel
icon baby_tangram.svg difficulty level 1
screenshot baby_tangram

puzzle baby_tangram

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving Het doel is om de babypuzzel te maken.

Vereisten: Omgaan met de muis.

Handleiding: Verplaats een stuk door het te verslepen. Gebruik de draaiknop indien nodig. Meer ingewikkelde niveaus zijn te vinden in de activiteit tangram.
Balanceerdoos
icon balancebox.svg difficulty level 2
screenshot balancebox

mobile fun balancebox

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Beschrijving Navigeer de bal naar de deur door de doos te kantelen.

Doel: Oefen fijne motorische vaardigheden en basis tellen.

Handleiding: Navigeer de bal naar de deur. Laat deze niet in de gaten vallen. Genummerde contactknoppen in het vak moeten in de juiste volgorde aangeraakt worden om het slot van de deur te openen. U kunt de bal verplaatsen door uw mobieltje schuin te houden. Op andere platforms worden de pijltjestoetsen gebruikt om schuin houden te simuleren.

In de menu activiteiteninstellingen kunt je kiezen tussen de standaard niveauset 'Ingebouwd' en een die je zelf kunt definiëren ('Gebruiker'). Om niveauset aan te maken selecteer de niveauset 'gebruiker' en start de niveaubewerker door te klikken op de bijbehorende knop.

In de niveaubewerker kunt u uw eigen niveaus aanmaken. Kies een van de bewerkingshulpmiddelen aan de zijkant om de kaartcellen van het huidige actieve niveau in de bewerker te wijzigen:
 • Kruis: een kaartcel volledig wissen
 • Horizontale muur: een horizontale muur aan de onderkant van een cel toevoegen/verwijderen
 • Verticale muur: een verticale muur aan de rechterkant van een cel toevoegen/verwijderen
 • Gat: een gat op een cel toevoegen/verwijderen
 • Bal: de startpositie van de bal instellen
 • Deur: de deurpositie instellen
 • Contact: een contactknop toevoegen/verwijderen. Met de draaischakelaar kunt u de waarde van de contactknop aanpassen. Het is niet mogelijk om een waarde meer dan een keer op een kaart in te stellen.
Alle hulpmiddelen (behalve het hulpmiddel wissen) schakelen hun respectievelijke doel op de cel, waarop is geklikt, om: Een item kan geplaatst worden door op een lege cel te klikken en door opnieuw te klikken op dezelfde cel met hetzelfde hulpmiddel, kunt u het weer verwijderen.

U kunt een gewijzigd niveau testen door te klikken on de knop 'Test' aan de kant van het bewerkerbeeld. U kunt terug uit de testmodus door te klikken op de home-knop op de balk of op de escape-toets op uw toetsenbord of de terug-knop op uw mobieltje.

In de bewerker kunt u het nu bewerkte niveau wijzigen door de pijltjesknoppen op de balk te gebruiken. Terug in de bewerker kunt u doorgaan met het huidige niveau te bewerken en het opnieuw te testen indien nodig.Wanneer jouw niveau gereed is kunt je deze opslaan naar een bestand door te klikken op de knop 'Opslaan' aan de zijkant.

Om terug naar de activiteiteninstellingen, klik op de home-knop op de balk of druk op de escape-toets op uw toetsenbord of de terug-knop op uw mobieltje.

Klik tenslotte, om jouw niveauset te laden, op de knop 'Opgeslagen niveaus laden'.
Bar-spel (met een vriend)
icon bargame_2players.svg difficulty level 2
screenshot bargame_2players

strategy bargame_2players

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Beschrijving Selecteer het aantal ballen dat je in de gaten wilt plaatsen en klik daarna op de knop OK. De winnaar is diegene die geen bal in het rode gat heeft geplaatst.

Vereisten: Kunnen tellen.

Doel: Niet de laatste bal in het het laatste gat stoppen.

Handleiding: Klik op het balpictogram om het aantal ballen te selecteren, klik daarna op de knop OK om de ballen in de gaten te plaatsen. Je wint als jouw vriend de laatste bal moet plaatsen.
Bar-spel (tegen Tux)
icon bargame.svg difficulty level 2
screenshot bargame

strategy bargame

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Beschrijving Selecteer het aantal ballen dat je in de gaten wilt plaatsen en klik daarna op de knop OK. De winnaar is diegene die geen bal in het rode gat heeft geplaatst.

Vereisten: Kunnen tellen.

Doel: Niet de laatste bal in het het laatste gat stoppen.

Handleiding: Klik op het balpictogram om het aantal ballen te selecteren, klik daarna op de knop OK om de ballen in de gaten te plaatsen. Je wint als Tux de laatste bal moet plaatsen. Als je Tux wilt laten beginnen, klik dan gewoon op hem.
U kunt de pijltjesknoppen gebruiken om handmatig de moeilijkheidsgraad te verhogen. Tux zal beter spelen wanneer je het niveau verhoogt.
Bedien de slangleiding
icon followline.svg difficulty level 1
screenshot followline

computer mouse followline

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving De brandweerman moet de brand blussen, maar de slang is verstopt.

Doel: Fijne motoriek.

Handleiding: Verplaats met de muis of je vinger de blokkade, wat is aangegeven in rood, door de slangleiding. Het zal zich stukje bij beetje in de richting van het vuur verplaatsen. Pas op dat je niet buiten de slang komt, want anders zal de blokkade weer teruggaan.
Beweeg de bal naar Tux
icon ballcatch.svg difficulty level 1
screenshot ballcatch

computer keyboard ballcatch

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving Druk tegelijk op de pijltjestoetsen links en rechts om de bal recht vooruit te bewegen.

Handleiding: Druk tegelijk op de pijltjestoetsen links en rechts om de bal recht vooruit te bewegen. Op een aanraakscherm moet je de twee handen tegelijk aanraken.
Beweeg de muis of raak het scherm aan
icon erase.svg difficulty level 1
screenshot erase

computer mouse erase

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Beweeg de muis of raak het scherm aan om een gebied te wissen en zo de achtergrond te ontdekken

Vereisten: Omgaan met de muis.

Doel: Motorische coördinatie.

Handleiding: Beweeg de muis of raak het scherm aan op de blokken om ze te laten verdwijnen.

Dankbetuiging:
 • "Alpaca" by Dietmar Rabich / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BClmen,_B%C3%B6rnste,_Alpakas_--_2020_--_5338.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Pollinationn" by aussiegall (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollinationn.jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, sharpening
 • "Butterfly" by © 2014 Jee & Rani Nature Photography (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parantica_aglea_at_Nayikayam_Thattu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Calf" by Basile Morin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_photograph_of_a_calf%27s_head_looking_at_the_viewer_with_pricked_ears_in_Don_Det_Laos.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Camels" by Alexandr frolov (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camelus_bactrianus_in_western_Mongolia_02.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Caterpillar" by Ivar Leidus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papilio_machaon_-_Daucus_carota_-_Keila.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Chamaeleo chamaeleon Samos Griechenland" by Benny Trapp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BennyTrapp_Chamaeleo_chamaeleon_Samos_Griechenland.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping, sharpening
 • "Cheetah" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheetah_(Acinonyx_jubatus)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Dolphin" by טל שמע (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilat_Dolphin_Reef_(3).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Flying fox" by Andrew Mercer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_headed_flying_fox_-_AndrewMercer_IMG41848.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Hylobates lar - Kaeng Krachan WB" by JJ Harrison (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylobates_lar_-_Kaeng_Krachan_WB.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping
 • "Goat" by JoachimKohlerBremen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walliser_Schwarzhalsziege,_Belalp_2014.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gorilla" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain_gorilla_(Gorilla_beringei_beringei)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gosling" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graugans-G%C3%B6ssel_(anser_anser)_im_Naturschutzgebiet_Wagbachniederung.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Heron" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purpurreiher_(ardea_purpurea)_im_Flug_-_NSG_Wagbachniederung_1.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping
 • "Horse" by Eatcha (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaniskari_Horse_in_Ladakh.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "A posing kitten" by GalgenTX (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_posing_kitten_(Flickr).jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, colour adjustment, sharpening
 • "Long nosed monkey" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proboscis_monkey_(Nasalis_larvatus)_female_and_baby.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Macaque" by PJeganathan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonnet_macaques_in_anaimalai_hills_JEG2730.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Meerkats" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_(Suricata_suricatta)_Tswalu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Northern harrier" by Frank Schulenburg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_northern_harrier_in_flight-1142.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Nubian ibex" by Rhododendrites (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juvenile_Nubian_ibex_in_Mitzpe_Ramon_(40409).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Penguin" Photo: Gordon Leggett / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-03_Chinstrap_penguin_on_Barrientos_Island,_Antarctica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Rhinoceros" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_rhinoceros_(Rhinoceros_unicornis)_4.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Spoonbills" by Ryzhkov Sergey (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Squirrel" by Роман Наумов (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Swans" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mute_swans_(Cygnus_olor)_and_cygnets.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Toucan" by LG Nyqvist (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pteroglossus_torquatus_Costa_Rica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
Bij elkaar horende dingen
icon babymatch.svg difficulty level 1
screenshot babymatch

reading vocabulary babymatch

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving De dingen die bij elkaar horen slepen en laten vallen.

Vereisten: Culturele referenties.

Doel: Bewegingscoördinatie. Overeenkomsten zoeken.

Handleiding: Een aantal objecten staan in het gebied van het hoofdbord. Andere items staan in het zijpaneel. Elk object in het zijpaneel hoort logisch bij precies één object in het gebied van het hoofdbord. Sleep elk object uit het zijpaneel naar de juiste plaats in het hoofdgebied.
Binaire lampjes
icon binary_bulb.svg difficulty level 3
screenshot binary_bulb

sciences experiment binary_bulb

Rajat Asthana & Timothée Giet

Beschrijving Deze activiteit helpt je om het concept van conversie van een decimaal getalsysteem naar een binair getalsysteem te leren.

Vereisten: Decimaal getalsysteem.

Doel: Om bekend te raken met het binaire getalsysteem.

Handleiding: Zet de juiste lampjes aan om de binaire code van het gegeven decimale getal weer te geven. Wanneer je klaar bent, druk op OK.
Boter, kaas en eieren (met een vriend)
icon tic_tac_toe_2players.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe_2players

strategy tic_tac_toe_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Plaats drie tekens op een rij.

Doel: Zet drie tekens horizontaal, verticaal of diagonaal op één rij om het spel te winnen.

Handleiding: Speel dit met een vriend. Klik om beurten op een hokje dat je wilt markeren. De eerste speler die er drie op een rij heeft wint.
Boter, kaas en eieren (tegen Tux)
icon tic_tac_toe.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe

strategy tic_tac_toe

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Plaats drie tekens op een rij.

Doel: Zet drie tekens horizontaal, verticaal of diagonaal op één rij om het spel te winnen.

Handleiding: Speel dit met Tux. Klik om beurten op een hokje dat je wilt markeren. De eerste speler die er drie op een rij heeft wint.
Tux zal beter spelen wanneer je het niveau verhoogt.
Bouw hetzelfde ontwerp
icon crane.svg difficulty level 2
screenshot crane

puzzle crane

Stefan Toncu & Timothée Giet

Beschrijving Bedien de kraan en kopieer het model.

Vereisten: Muis/toetsenbordvaardigheden.

Doel: Motoriekcoördinatie oefenen

Handleiding: Verplaats de items in het blauwe frame om hun positie te kopiëren in het modelframe. Om een item te selecteren, klik erop. Naast de kraan, zie je vier pijlen die je het geselecteerde itemlaten verplaatsen. Je kunt ook omhoog/omlaag/links/rechts vegen om het geselecteerde item te verplaatsen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: verplaats het geselecteerde item
 • Spatie of Enter of Tab: het volgende item selecteren
Breid je woordenschat uit
icon lang.svg difficulty level 4
screenshot lang

reading vocabulary lang

siddhesh suthar & Timothée Giet

Beschrijving Volledige activiteiten voor leren van een taal.

Vereisten: Leesoefening.

Doel: Breid je woordenschat uit in je eigen taal of in een vreemde taal.

Handleiding: Bekijk een set woorden. Elk woord wordt getoond met een stem, een tekst en een afbeelding.
Na het bekijken krijg je een oefening om de tekst uit de stem en de afbeelding te herkennen, daarna alleen uit de stem en tenslotte een oefening om de tekst in te typen.

In de configuratie kan je de taal kiezen die je wilt leren.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: een item uit de lijst selecteren
 • Enter: kijken of jouw antwoord goed is wanneer de knop OK zichtbaar is
 • Tab: het woord herhalen

Dankbetuiging: Images originally released by the Art4Apps project (https://web.archive.org/web/20120908214126/http://www.art4apps.org/) under CC BY-SA 3.0 license. Upscaled and smoothed derivative images.
Breng de weegschaal in evenwicht
icon scalesboard.svg difficulty level 2
screenshot scalesboard

math measures scalesboard

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Sleep enige gewichten en zet ze neer om de weegschaal in evenwicht te brengen.

Doel: Uit het hoofd rekenen, rekenkundige gelijkheid.

Handleiding: Om de weegschaal in evenwicht te brengen verplaats je enige gewichten naar de linker of de rechterkant (bij hogere niveaus). De gewichten mogen in willekeurige volgorde staan.
Breng de weegschaal in evenwicht met gebruik van het Internationale Systeem van Eenheden
icon scalesboard_weight.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight

math measures scalesboard_weight

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Sleep enige gewichten en laat ze los om de schaal in evenwicht te brengen en het gewicht te berekenen.

Doel: Hoofdrekenen, rekenkundige gelijkheid, converteren van eenheden.

Handleiding: Om de weegschaal in evenwicht te brengen sleep je enige gewichten naar de linker schaal. Vanaf niveau 4 kun je ook gewichten aan de rechterkant plaatsen. Elke volgorde is goed. Kijk goed naar het gewicht en de eenheid en bedenk dat een kilogram (kg) 1000 gram (g) is.
Breng de weegschaal in evenwicht met gebruik van het imperial systeem van eenheden
icon scalesboard_weight_avoirdupois.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Sleep enige gewichten en laat ze los om de schaal in evenwicht te brengen en het gewicht te berekenen.

Doel: Hoofdrekenen, rekenkundige gelijkheid, converteren van eenheden.

Handleiding: Om de weegschaal in evenwicht te brengen sleep je enige gewichten naar de linker schaal. Vanaf niveau 4 kun je ook gewichten aan de rechterkant plaatsen. Elke volgorde is goed. Kijk goed naar het gewicht en de eenheid en bedenk dat een pound (lb) zestien ounces (oz) is.
Calcudoku
icon calcudoku.svg difficulty level 4
screenshot calcudoku

math arithmetic calcudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving De Calcudoku oplossen.

Vereisten: Het oplossen van de puzzel vereist geduld en kunnen rekenen.

Doel: Ontwikkel uw vaardigheid logisch denken: gegevens koppelen, deductie en ruimtelijke locatie met gebruik van rekenen.

Handleiding: Selecteer een getal uit de lijst en klik op zijn doelpositie om het raster te vullen. Elk getal mag maar één keer in een rij of kolom verschijnen. Kooien zijn groepen cellen die informatie leveren over he ze te vullen them. Kooien gemaakt uit meer dan een cel leveren een resultaat en een operator: alle getallen in de kooi, gecombineerd met de operator, moet het resultaat produceren. Kooien bestaande uit slechts één cel leveren direct het in te voeren getal.
Categorisatie
icon categorization.svg difficulty level 4
screenshot categorization

reading vocabulary categorization

Divyam Madaan & Timothée Giet

Beschrijving De items in de juiste en onjuiste categorieën zetten.

Vereisten: Items kunnen versleept worden met een muis of aanraakscherm.

Doel: Uitbreiden van conceptueel denken en het verrijken van kennis.

Handleiding: Bekijk de instructies en versleep daarna de items zoals gespecificeerd.
Chronos
icon chronos.svg difficulty level 1
screenshot chronos

sciences history chronos

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Sleep en laat de plaatjes vallen zodat de verhaallijn klopt.

Vereisten: Een kort verhaal vertellen.

Doel: Zet de plaatjes in de volgorde die het verhaal vertelt.

Handleiding: Kies de plaatjes aan de zijkant en zet ze op de stippen in de juiste volgorde. Klik daarna op de knop OK om jouw antwoord na te kijken.

Dankbetuiging: De maanfoto is afkomstig van NASA. De transport-afbeeldingen zijn van Franck Doucet. Transportdata zijn gebaseerd op de gegevens van <https://www.wikipedia.org>.
Cijfers schrijven
icon drawnumbers.svg difficulty level 1
screenshot drawnumbers

math numeration drawnumbers

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Beschrijving Verbind de punten om cijfers van 0 tot en met 9 te schrijven.

Doel: Leren om cijfers op een grappige manier te schrijven.

Handleiding: Teken de cijfers door in de juiste volgorde op elke stip te klikken.
Codering van pad
icon path_encoding.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding

discovery logic path_encoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Beschrijving Tux verplaatsen langs het pad om het doel te bereiken.

Handleiding: De pijltjestoetsen gebruiken om Tux te verplaatsen langs het pad totdat hij het doel bereikt.

De richtingen zijn absoluut, ze hangen niet af van de huidige oriëntatie van Tux.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: richtingen
Codering van pad is relatief
icon path_encoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding_relative

discovery logic path_encoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Beschrijving Tux verplaatsen langs het pad om het doel te bereiken.

Handleiding: De pijltjestoetsen gebruiken om Tux te verplaatsen langs het pad totdat hij het doel bereikt.

De richtingen zijn relatief ten opzichte van de huidige oriëntatie van Tux.

Dit betekent dat OMHOOG voorwaarts verplaatst, OMLAAG verplaatst achterwaarts, LINKS verplaatst naar de linkerkant van Tux en RECHTS verplaatst naar de rechterkant van Tux.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: richtingen
Complement van tien gebruiken
icon tens_complement_use.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_use

math arithmetic tens_complement_use

Samarth Raj , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving Een complement van tien gebruiken om de bewerking te vereenvoudigen.

Vereisten: Getallen van 1 tot 50 en optellingen.

Doel: Een praktisch gebruik van het complement van tien te leren.

Handleiding: Trek de optellingen uit elkaar om paren van getallen gelijk aan tien binnen haakjes te maken. Selecteer een getal uit de lijst, selecteer daarna een lege plek van een bewerking om het geselecteerde getal daar te plaatsen.
Wanneer alle regels zijn voltooid, druk op de knop OK om de antwoorden na te kijken. Als sommige antwoorden onjuist zijn zal er een pictogram met een kruis verschijnen op de bijbehorende regels. Om de fouten te corrigeren, klik op de foute getallen om ze te verwijderen en herhaal de vorige stappen.
De Toren van Hanoi
icon hanoi_real.svg difficulty level 5
screenshot hanoi_real

discovery logic hanoi_real

Amit Tomar & Timothée Giet

Beschrijving Verplaats de toren naar de rechterkant

Doel: Het gaat erom de toren van schijven te verplaatsen naar een ander stokje, waarbij de volgende regels gelden:
er mag slechts 1 schijf tegelijkertijd worden verplaatst
nooit mag een grotere schijf op een kleinere liggen

Handleiding: Sleep de bovenste stukken van het ene stokje naar een andere om de oorspronkelijke linker toren op het rechter stokje na te bouwen.

Dankbetuiging: De puzzel is uitgevonden door de Franse wiskundige Edouard Lucas in 1883. Er is een legende over een Hindu tempel waarvan de priesters constant bezig waren om een set van 64 schijven volgens de regels van de Toren van Hanoi puzzel te verplaatsen. Volgens de legende zou de wereld vergaan wanneer de priesters hun werk zouden voltooien. De puzzel staat daarom ook bekend als de Toren van Brahma-puzzel. Het is niet helder of Lucas deze legende heeft uitgevonden of er door is geïnspireerd. (bron Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Torens_van_Hanoi>)
De breuken aanmaken
icon fractions_create.svg difficulty level 5
screenshot fractions_create

math arithmetic fractions_create

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving Een vorm opgesplitst in gelijke delen wordt op het scherm getoond.
Selecteer het toepasselijke aantal delen zoals beschreven in de instructies.
De gegeven afbeelding spiegelen
icon redraw_symmetrical.svg difficulty level 4
screenshot redraw_symmetrical

puzzle redraw_symmetrical

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Teken de afbeelding op het lege rooster alsof je het in een spiegel zag.

Handleiding: Selecteer eerst de juiste kleur uit de werkbalk. Klik op het raster en sleep om te schilderen, laat de knop los om te stoppen met schilderen.

Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: een kleur selecteren
 • Pijlen: navigeren in het raster
 • Spatie of Enter: schilderen
De geschiedenis van Louis Braille
icon louis-braille.svg difficulty level 4
screenshot louis-braille

sciences history louis-braille

Arkit Vora & Timothée Giet

Beschrijving Bekijk de belangrijkste datums van de uitvinder van het braillesysteem.

Handleiding: Lees de geschiedenis van Louis Braille, zijn levensloop en de uitvinding van het braillesysteem. Klik op de vorige en volgende knoppen om te wisselen van bladzijde. Zet aan het einde de reeks in chronologische volgorde.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: een item selecteren en zijn positie wijzigen

Dankbetuiging: Louis Braille-video: < https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>
De magische hoed
icon magic-hat-plus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-plus

math arithmetic magic-hat-plus

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Beschrijving Tel hoeveel sterren zich onder de magische hoed bevinden

Vereisten: Getallen optellen.

Doel: Optellen leren.

Handleiding: Klik op de hoed om hem op te tillen. Hoeveel sterren zijn er onder gegaan? Tel ze aandachtig. Klik in het onderste gebied om je antwoord in te voeren en daarna op de knop OK om te kijken of het goed is.
De magische hoed
icon magic-hat-minus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-minus

math arithmetic magic-hat-minus

Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Beschrijving Bereken hoeveel sterren zich onder de magische hoed bevinden.

Vereisten: Getallen aftrekken.

Doel: Aftrekken leren.

Handleiding: Klik op de hoed om hem op te tillen. Sterren gaan naar binnen en sommige ontsnappen weer. Je moet berekenen hoeveel sterren er nog onder de hoed zijn. Klik op het onderste gebied en voer je antwoord in en klik op de knop OK om te kijken of het goed is.
Decimale getallen leren
icon learn_decimals.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals

math numeration learn_decimals

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Beschrijving Decimalen met kleine getallen leren.

Doel: Decimalen leren door tellen hoeveel vakjes nodig zijn om het decimale getal weer te geven.

Handleiding: Er wordt een decimaal getal getoond. Sleep de pijl om een deel van de balk te selecteren en sleep het geselecteerde deel van de balk naar het lege gebied. Herhaal deze stappen totdat het aantal los gelaten balken overeenkomt met het getoonde decimale getal. Klik daarna op de knop OK om jouw antwoord na te kijken.

Toetsenbordbesturing:
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Decodering van pad
icon path_decoding.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding

discovery logic path_decoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Beschrijving Volg de gegeven richtingen om Tux te helpen het doel te bereiken.

Handleiding: Klik op de vakjes in het raster om Tux te verplaatsen volgens de gegeven richtingen.

De richtingen zijn absoluut, ze hangen niet af van de huidige oriëntatie van Tux.
Decodering van pad is relatief
icon path_decoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding_relative

discovery logic path_decoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Beschrijving Volg de gegeven richtingen om Tux te helpen het doel te bereiken.

Handleiding: Klik op de vakjes in het raster om Tux te verplaatsen volgens de gegeven richtingen.

De richtingen zijn relatief ten opzichte van de huidige oriëntatie van Tux.

Dit betekent dat OMHOOG voorwaarts verplaatst, OMLAAG verplaatst achterwaarts, LINKS verplaatst naar de linkerkant van Tux en RECHTS verplaatst naar de rechterkant van Tux.
Deel de snoepjes
icon share.svg difficulty level 2
screenshot share

math arithmetic share

Stefan Toncu & Timothée Giet

Beschrijving Probeer de snoepjes te verdelen tussen een gegeven aantal kinderen.

Vereisten: Leer te tellen.

Doel: Leer delen van getallen.

Handleiding: Volg de op het scherm getoonde instructies: ten eerste, sleep het gegeven aantal jongens/meisjes naar het midden, sleep daarna snoepjes naar het rechthoekje bij elk kind.
Als er een rest is moet het in de snoepjespot worden geplaatst.
Die noot een naam geven
icon note_names.svg difficulty level 4
screenshot note_names

discovery music note_names

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Leer de namen van de noten, in bas- en vioolsleutel.

Doel: Om een goed begrip van posities en naamconventies van muzieknoten te ontwikkelen. Voorbereiden op activiteiten "Pianospelen" en "Pianocompositie".

Handleiding: Identificeer de noten op de juiste manier en score 100% om een niveau te voltooien.
Dieren van de wereld verkennen
icon explore_world_animals.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_animals

sciences experiment explore_world_animals

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving Leer over dieren van de wereld, interessante feiten en hun verblijfplaats op de kaart.

Doel: Iets leren over verschillende wilde dieren op de wereld en onthouden waar ze leven.

Handleiding: Er zijn twee niveaus in dit spel.

In niveau één genieten de spelers van het ontdekken van alle dieren op het scherm. Klik op het vraagteken en leer over het dier, hoe het heet en hoe het er uit ziet. Leer deze informatie goed want in niveau 2 word je getoetst.

In niveau twee wordt een willekeurige tekst getoond en moet je klikken op het dier dat behoort bij de tekst.
Digitale elektriciteit
icon digital_electricity.svg difficulty level 6
screenshot digital_electricity

sciences experiment digital_electricity

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Maak en simuleer een digitaal elektrisch schema.

Vereisten: Vereist enig basis begrip van digitale elektronica.

Doel: Maak een digitaal elektrisch schema met een realtime simulatie ervan.

Handleiding: Sleep elektrische componenten uit de zijbalk en laat ze los in het werkgebied.
 • Om twee einden met een draad te verbinden, klik op het eerste eind, daarna op het tweede eind.
 • De simulatie is in realtime bijgewerkt door een gebruikersactie.
 • In het werkgebied kunt je de componenten verplaatsen door ze te verslepen.
 • In de zijbalk kun je op het hulpmiddelpictogram klikken voor toegang tot het menu hulpmiddel.
 • Om een component of draad te verwijderen, selecteer het hulpmiddel verwijderen (kruis-pictogram) uit het menu hulpmiddelen en klik op de component of op de draad die je wilt verwijderen.
 • Om de selectie van een einde of het hulpmiddel ongedaan te maken, klik op een leeg gebied.
 • Je kunt de geselecteerde component draaien met de draaiknoppen (pictogram met ronde draaiende pijl uit het menu hulpmiddel.
 • Je kunt informatie over de geselecteerde component lezen door de informatieknop (i-pictogram) uit het menu hulpmiddel te selecteren.
 • Je kunt het werkgebied in- of uitzoomen met de + en - toetsen, met de zoomknoppen uit het menu hulpmiddel of knijpgebaren op een aanraakscherm.
 • Je kunt het werkgebied horizontaal doorlopen door op een leeg gebied te klikken en het te slepen.
 • Je kunt op een schakelcomponent klikken om het te openen en te sluiten.
Doolhof
icon maze.svg difficulty level 1
screenshot maze

fun maze maze

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Beschrijving Help Tux uit het doolhof.

Handleiding: Gebruik de pijltjestoetsen of veeg op het aanraakscherm om Tux naar de deur te verplaatsen.

Op de eerste niveaus, Tux loopt rustig, één stap bij iedere verplaatsopdracht, door het doolhof.

Voor een groter doolhof is er een speciale loopmodus, genaamd "snelloop-modus". Als deze snelloop-modus is ingeschakeld zal Tux het hele eind automatisch rennen totdat hij een afslag bereikt en jij moet beslissen welke weg verder te gaan.

Je kunt zien of deze modus is ingeschakeld of niet, door te kijken naar de voeten van Tux: als Tux blootsvoets is, is "snelloop-modus" uitgeschakeld. Als hij rode sportschoenen draagt is "snelloop-modus" ingeschakeld.

Op hogere niveaus zal snelloop-modus automatisch ingeschakeld zijn. Als je deze functie in vroegere niveaus wilt gebruiken of deze wil uitschakelen in geavanceerde niveaus, klik op het pictogram "blootsvoets / sportschoen" linksboven op het scherm om de snelloop-modus in of uit te schakelen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
Dubbel tikken of dubbelklikken
icon erase_2clic.svg difficulty level 2
screenshot erase_2clic

computer mouse erase_2clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Tik 2 keer of dubbelklik om het gebied te wissen en de achtergrondafbeelding te ontdekken.

Vereisten: Omgaan met de muis.

Doel: Motorische coördinatie.

Handleiding: Tik 2 keer of dubbelklik met de muis op blokken om ze te laten verdwijnen.
Een eenvoudige tekenactiviteit
icon simplepaint.svg difficulty level 1
screenshot simplepaint

fun simplepaint

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Maak je eigen tekening.

Doel: Creatieve vaardigheden verbeteren.

Handleiding: Kies een kleur en teken de rechthoeken zoals je wilt om een tekening te maken.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: schilderen
 • Tab: schakelen tussen de kleurselectie en het schildergebied
Een onderzeeër besturen
icon submarine.svg difficulty level 5
screenshot submarine

sciences experiment submarine

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Beschrijving Stuur de onderzeeër naar het eindpunt.

Vereisten: Verplaats en klik met de muis, basis beweging.

Doel: Leren hoe een onderzeeër te besturen.

Handleiding: Bestuur de verschillende delen van de onderzeeër (de machine, ballasttanks en duikroeren) om het eindpunt te bereiken.

Toetsenbordbesturing:
Engine
 • D of pijl rechts: de snelheid vergroten
 • A of pijl links: de snelheid verlagen
Ballasttanks
 • W of pijl omhoog: schakel naar vullen van de centrale ballasttank
 • S of pijl omlaag: schakel naar leegmaken van de centrale ballasttank
 • R: schakel naar vullen van de linker ballasttank
 • F: schakel naar leegmaken van de linker ballasttank
 • T: schakel naar vullen van de rechter ballasttank
 • G: schakel naar leegmaken van de rechter ballasttank
Duikroeren
 • +: hoek van duikroeren vergroten
 • +: hoek van duikroeren verlagen
Een puzzel met schuivende blokken
icon traffic.svg difficulty level 2
screenshot traffic

discovery logic traffic

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Beschrijving Haal de rode auto uit de parkeerplaats door de opening aan de rechterkant.

Handleiding: Iedere auto kan alleen horizontaal of verticaal bewegen. Je moet wat ruimte maken om de rode auto door de opening aan de rechterkant te laten rijden.

Dankbetuiging:
 • "Car Start Engine" by henrique85n, (https://freesound.org/people/henrique85n/sounds/160442/), CC BY 3.0, extract
Een schaalverdeling gebruiken
icon graduated_line_use.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_use

math numeration graduated_line_use

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Beschrijving Waarden plaatsen op een schaalverdeling.

Vereisten: Lezen en ordenen van getallen.

Doel: Leer een schaalverdeling te gebruiken.

Handleiding: De pijlen gebruiken om de cursor naar de positie overeenkomend met de gegeven waarde op de schaalverdeling te verplaatsen.
Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen links en rechts: verplaats de cursor
 • Spatie, Return of Enter: kijken of het antwoord goed is
Een simpele tekstverwerker
icon baby_wordprocessor.svg difficulty level 1
screenshot baby_wordprocessor

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Een eenvoudige tekstverwerker om de kinderen te laten spelen met een toetsenbord en letters te herkennen.

Doel: Ontdek het toetsenbord en de letters.

Handleiding: Typ gewoon op het echte of het virtuele toetsenbord zoals in een tekstverwerker.
Klikken op de knop 'Titel' maakt de tekst groter. Evenzo maakt de knop 'ondertitel' de tekst een beetje minder groot. Klikken op 'alinea' zal de formattering laten verwijderen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren binnen de tekst
 • Shift + pijlen: een deel van de tekst selecteren
 • Ctrl + A: alle tekst selecteren
 • Ctrl + C: geselecteerde tekst kopiëren
 • Ctrl + X: geselecteerde tekst knippen
 • Ctrl + V: gekopieerde of geknipte tekst plakken
 • Ctrl + D: geselecteerde tekst verwijderen
 • Ctrl + Z: ongedaan maken
 • Ctrl + Shift + Z: opnieuw
Een sluis bedienen
icon canal_lock.svg difficulty level 2
screenshot canal_lock

sciences experiment canal_lock

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Tux heeft een probleem met zijn boot. Hij moet hem door de sluis brengen. Help Tux en leer hoe een sluis werkt.

Doel: Hoe een kanaalsluis werkt begrijpen.

Handleiding: Je moet de sluis bedienen. Open de poorten en de kleppen in de juiste volgorde zodat Tux in beide richtingen door de sluis kan gaan.
Een spelletje schaak spelen (met een vriend)
icon chess_2players.svg difficulty level 6
screenshot chess_2players

strategy chess_2players

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving

Handleiding: In deze activiteit ontdek je het schaakspel door te spelen tegen een vriend. Het toont de mogelijke doelposities voor elk geselecteerd stuk wat de kinderen helpt bij het begrijpen van hoe stukken te zetten.

Je kunt schaakmat eerder bereiken als je deze eenvoudige regels volgt:
Probeer de Koning van de tegenstander in de hoek te drijven.
Uitleg: op deze manier heeft jouw tegenstander slecht 3 richtingen om zich in te verplaatsen in plaats van 8 vanuit de beste positie op het bord.
'Zet een val'. Gebruik je pionnen als aas.
Uitleg: op deze manier kun je de tegenstander uit zijn/haar 'comfort zone' halen.
Wees geduldig.
Uitleg: wees niet te vlug, wees geduldig. Denk eerst een beetje na en probeer de volgende zetten van je tegenstander te voorspellen, zodat je hem/haar kunt vangen of jouw stukken beveiligen tegen zijn/haar aanvallen.

Een enkele klik op de knop ongedaan maken zal één zet ongedaan maken. Een enkele klik op de knop opnieuw doen zal één zet opnieuw doen. Om alle zetten ongedaan te maken, druk op de knop ongedaan maken en houd deze 3 seconden vast.
Eenvoudige letters
icon gletters.svg difficulty level 2
screenshot gletters

computer keyboard reading letters gletters

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Beschrijving Typ de vallende letters voor ze de grond raken.

Doel: Verbind letters op het scherm en het toetsenbord.

Handleiding: Typ de vallende letters voor ze de grond raken.
Einde van het schaakspel
icon chess_partyend.svg difficulty level 6
screenshot chess_partyend

strategy chess_partyend

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Speel het eindspel schaken tegen Tux.

Handleiding: In deze activiteit ontdek je het schaakspel door alleen het eind van een spel te spelen. Het toont de mogelijke doelposities voor elk geselecteerd stuk wat de kinderen helpt bij het begrijpen van hoe stukken te zetten.

Je kunt mat eerder bereiken als je deze eenvoudige regels volgt:
Probeer de Koning van jouw tegenstander in de hoek te drijven.
Uitleg: op deze manier heeft de tegenstander slecht 3 richtingen om zich in te verplaatsen in plaats van 8 vanuit de beste positie op het bord.
'Zet een val'. Gebruik je pionnen als aas.
Uitleg: op deze manier kun je de tegenstander uit zijn/haar 'comfort zone' halen.
Wees geduldig.
Uitleg: wees niet te vlug, wees geduldig. Denk eerst een beetje na en probeer de volgende zetten van je tegenstander te voorspellen, zodat je hem/haar kunt vangen of jouw stukken beveiligen tegen zijn/haar aanvallen.

Een enkele klik op de knop ongedaan maken zal één zet ongedaan maken. Een enkele klik op de knop opnieuw doen zal één zet opnieuw doen. Om alle zetten ongedaan te maken, druk op de knop ongedaan maken en houd deze 3 seconden vast.

Dankbetuiging: Dit schaakspel is p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Even en oneven getallen
icon numbers-odd-even.svg difficulty level 2
screenshot numbers-odd-even

math numeration numbers-odd-even

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Vang met de helikopter de wolken die even of oneven getallen bevatten.

Doel: Leren tellen.

Handleiding: Vang de wolken met een oneven of even getal in de juiste volgorde. Met een toetsenbord, gebruik de pijltjestoetsen om de helikopter te verplaatsen. Met een aanwijzer klik gewoon of tik je op de locatie van het doel. Om te weten welk getal je moet vangen kun je dit onthouden of het getal bekijken in de rechtsonder hoek.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: verplaats de helicopter
Familie
icon family.svg difficulty level 2
screenshot family

sciences history family

Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Beschrijving Selecteer de naam waarmee je dit familielid zou noemen.

Vereisten: Leesvaardigheden.

Doel: Leer de relaties in een een familie, volgens het lineaire systeem dat wordt gebruikt in de meeste Westerse gemeenschappen.

Handleiding: Er wordt een familieboom getoond.
De cirkels zijn gekoppeld met lijnen om de relaties te markeren. Getrouwde paren zijn gemarkeerd met een ring op de koppeling.
Jij bent de persoon in de witte cirkel. Selecteer de naam waarmee je de persoon in de oranje cirkel noemt.
Fotojager
icon photo_hunter.svg difficulty level 2
screenshot photo_hunter

fun photo_hunter

Stefan Toncu & Timothée Giet

Beschrijving Zoek de verschillen tussen de twee plaatjes.

Doel: Visuele perceptie.

Handleiding: Kijk goed naar beide plaatjes. Er zijn enkele kleine verschillen. Wanneer je een verschil ziet, moet je er op klikken.
Fries
icon frieze.svg difficulty level 1
screenshot frieze

discovery logic frieze

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Beschrijving De fries reproduceren en voltooien.

Doel: Algoritmes leren.

Handleiding: De fries bovenaan reproduceren. op sommige niveaus moet je misschien de fries voltooien of reproduceren nadat je het hebt onthouden.
Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen links en rechts: selecteer een token
 • Spatie: geselecteerd token toevoegen aan de fries
 • Backspace of Delete: laatste token uit de fries verwijderen
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
 • Tab: schakelen tussen bewerken van de fries en het model bekijken
Geavanceerde kleuren
icon advanced_colors.svg difficulty level 6
screenshot advanced_colors

reading colors vocabulary advanced_colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Kies de vlinder met de juiste kleur.

Vereisten: Kunnen lezen.

Doel: Leer vreemde kleuren te herkennen.

Handleiding: Je ziet dansende vlinders met verschillende kleuren en een vraag. Je moet de juiste vlinder zoeken en deze aanraken.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: een item selecteren
Geef Tux zijn wisselgeld
icon money_back.svg difficulty level 3
screenshot money_back

math money measures money_back

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Leren met geld omgaan door Tux zijn wisselgeld te geven.

Vereisten: Kan tellen.

Doel: Tux heeft verschillende spullen van jou gekocht en laat zijn geld zien. Je moet hem zijn wisselgeld teruggeven. Op hogere niveaus worden er verschillende spullen getoond en moet je eerst de totale prijs uitrekenen.

Handleiding: Klik op de muntjes of de bankbiljetten onderaan het scherm om te betalen. Als je een muntje of een bankbiljet wilt weghalen klik je erop in het bovenste gedeelte van het scherm.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen links en rechts: navigeren binnen een gebied
 • Spatie of Enter: een item selecteren
 • Tab: navigeren tussen de onder en bovengebieden
Geef Tux zijn wisselgeld, inclusief centen
icon money_back_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_back_cents

math money measures money_back_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Leren met geld omgaan door Tux zijn wisselgeld te geven.

Vereisten: Kan tellen.

Doel: Tux heeft verschillende spullen van jou gekocht en laat zijn geld zien. Je moet hem zijn wisselgeld teruggeven. Op hogere niveaus worden er verschillende spullen getoond en moet je eerst de totale prijs uitrekenen.

Handleiding: Klik op de muntjes of de bankbiljetten onderaan het scherm om te betalen. Als je een muntje of een bankbiljet wilt weghalen klik je erop in het bovenste gedeelte van het scherm.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen links en rechts: navigeren binnen een gebied
 • Spatie of Enter: een item selecteren
 • Tab: navigeren tussen de onder en bovengebieden
Geheugenspel met afbeeldingen
icon memory.svg difficulty level 1
screenshot memory

fun memory memory

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving De kaarten omdraaien om de bij elkaar horende paren te vinden.

Vereisten: Omgaan met de muis.

Doel: Train je geheugen en verwijder alle kaarten.

Handleiding: Elke kaart heeft een plaatje op de verborgen kant en elke kaart is dubbel met exact hetzelfde plaatje. Klik op een kaart om het verborgen plaatje te bekijken en probeer het andere plaatje te vinden. Je kunt per beurt slechts twee kaarten omdraaien, dus moet je onthouden waar de plaatjes liggen, terwijl je zoekt naar hetzelfde plaatje. Wanneer je het paar hebt gevonden verdwijnen ze beiden.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien

Dankbetuiging:
 • "Card Flip" by f4ngy, (https://freesound.org/people/f4ngy/sounds/240776/), CC BY 3.0
Geheugenspel met afbeeldingen tegen Tux
icon memory-tux.svg difficulty level 1
screenshot memory-tux

fun memory memory-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Zoek de overeenkomstige paren door de kaarten om te draaien, spelend tegen Tux.

Vereisten: Omgaan met de muis.

Doel: Train je geheugen en verwijder alle kaarten.

Handleiding: Elke kaart heeft een plaatje op de verborgen kant en elke kaart is dubbel met exact hetzelfde plaatje. Klik op een kaart om het verborgen plaatje te bekijken en probeer het andere plaatje te vinden. Je kunt per beurt slechts twee kaarten omdraaien, dus moet je onthouden waar de plaatjes liggen, terwijl je zoekt naar hetzelfde plaatje. Wanneer je het paar hebt gevonden verdwijnen ze beiden.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Geheugenspel met aftrekken
icon memory-math-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus

math memory arithmetic memory-math-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een aftrekking te laten kloppen met zijn resultaat.

Vereisten: Getallen aftrekken.

Doel: Aftrekken oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een aftrekking of een resultaat. Je moet de aftrekkingen laten kloppen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Geheugenspel met bij elkaar horende hoofd- en kleine letters
icon memory-case-association.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association

reading letters memory-case-association

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om de hoofd- en kleine letter van dezelfde letter te vinden.

Vereisten: Het alfabet leren.

Doel: Hoofd en kleine letters leren, geheugen.

Handleiding: Elke kaart verbergt een letter, hoofd of kleine letter. Je moet van dezelfde letter de hoofd en kleine letter overeen laten komen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Geheugenspel met delen
icon memory-math-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div

math memory arithmetic memory-math-div

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een deling te laten kloppen met zijn resultaat.

Vereisten: Afdelingen

Doel: Delen oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een deling of een resultaat. Je moet de delingen laten kloppen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Geheugenspel met geluid
icon memory-sound.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound

discovery memory music memory-sound

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om de geluidsparen overeen te laten komen.

Doel: Geheugen voor geluiden oefenen.

Handleiding: Elke kaart speelt een geluid wanneer je deze omdraait en elke kaart heeft een tweelinggeluid dat precies gelijk is. Klik op een kaart om het verborgen geluid te horen en probeer het bijbehorende geluid te vinden. Je kunt per beurt slechts twee geluiden laten horen, dus moet je onthouden waar een geluid is, terwijl je zoekt naar de tweeling. Als je de bij elkaar horende kaarten vindt dan verdwijnen ze beiden.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Geheugenspel met optellen
icon memory-math-add.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add

math memory arithmetic memory-math-add

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een optelling te laten kloppen met zijn resultaat.

Vereisten: Getallen optellen.

Doel: Optellen oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een optelling of een resultaat. Je moet de optellingen laten kloppen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Geheugenspel met optellen en aftrekken
icon memory-math-add-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus

math memory arithmetic memory-math-add-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een optelling of aftrekking te laten kloppen met zijn resultaat.

Vereisten: Optellen en aftrekken.

Doel: Optellen en aftrekken oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een bewerking (een optelling of aftrekking) of een resultaat. Je moet de bewerking laten kloppen met de bewerkingen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Geheugenspel met tafels van vermenigvuldiging
icon memory-math-mult.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult

math memory arithmetic memory-math-mult

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een vermenigvuldiging te laten kloppen met zijn resultaat.

Vereisten: Vermenigvuldigen.

Doel: Vermenigvuldigen oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een vermenigvuldiging of een resultaat. Je moet de vermenigvuldigingen laten kloppen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Geheugenspel met tellen
icon memory-enumerate.svg difficulty level 2
screenshot memory-enumerate

math numeration memory-enumerate

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om het cijfer te vinden met een plaatje.

Doel: Memoryspel - Leren tellen

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een plaatje met een aantal items of een getal. Je moet de getallen met de bijbehorende plaatjes bij elkaar zoeken.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Geheugenspel met woordcijfers
icon memory-wordnumber.svg difficulty level 3
screenshot memory-wordnumber

math numeration memory-wordnumber

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om het getal te vinden met de getalnaam.

Vereisten: Leesoefening.

Doel: Memory - Cijfers lezen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een numeral (een getal geschreven in figuren) of een getalnaam (een getal geschreven in woorden). Je moet de numerals overeen laten komen met de overeenkomstige getalnamen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Geheugenspel tegen Tux met onderscheid hoofdletters en kleine letters
icon memory-case-association-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association-tux

reading letters memory-case-association-tux

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om de hoofd- en kleine letter van de letter te vinden, spelen tegen Tux

Vereisten: Het alfabet leren.

Doel: Hoofd en kleine letters leren, geheugen.

Handleiding: Elke kaart verbergt een letter, hoofd of kleine letter. Je moet van dezelfde letter de hoofd en kleine letter overeen laten komen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Geld
icon money.svg difficulty level 2
screenshot money

math money measures money

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Leren omgaan met geld.

Vereisten: Kan tellen.

Doel: Je moet verschillende spullen kopen en de exacte prijs geven. Op een hoger niveau worden verschillende spullen getoond en moet je eerst de totale prijs berekenen.

Handleiding: Klik of tik op de muntjes of de bankbiljetten onderaan het scherm om te betalen. Als je een muntje of bankbiljet wilt weghalen klik of tik je erop in het bovenste gedeelte van het scherm.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen links en rechts: navigeren binnen een gebied
 • Spatie of Enter: een item selecteren
 • Tab: navigeren tussen de onder en bovengebieden
Geld met centen
icon money_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_cents

math money measures money_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Leren met geld en kleingeld omgaan.

Vereisten: Kan tellen.

Doel: Je moet de verschillende spullen kopen en de exacte prijs geven. Op een hoger niveau worden verschillende goederen getoond en moet je eerst de totale prijs berekenen.

Handleiding: Klik op de muntjes of de bankbiljetten onderaan het scherm om te betalen. Als je een muntje of een bankbiljet wilt weghalen klik je erop in het bovenste gedeelte van het scherm.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen links en rechts: navigeren binnen een gebied
 • Spatie of Enter: een item selecteren
 • Tab: navigeren tussen de onder en bovengebieden
Getallen delen
icon algebra_div.svg difficulty level 6
screenshot algebra_div

math division arithmetic algebra_div

Sayan Biswas & Timothée Giet

Beschrijving Oefenen met de bewerking delen.

Vereisten: Kleine getallen op elkaar delen.

Doel: Geef het resultaat van de deling in een beperkte tijd

Handleiding: Er staat een deling op het scherm. Zoek snel het antwoord en gebruik het toetsenbord van de computer of dat op het scherm om de uitkomst in te typen. Je moet snel zijn en het antwoord geven voordat de penguins in hun ballon landen!

Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: typ jouw antwoord
 • Backspace: verwijder het laatste cijfer in jouw antwoord
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Getallen met dobbelstenen
icon smallnumbers.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers

computer keyboard math numeration smallnumbers

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Tel het aantal puntjes op de dobbelstenen voordat deze de grond raakt.

Vereisten: Telvaardigheden.

Doel: Tel een aantal puntjes in een beperkte tijd.

Handleiding: Toets het aantal stippen in die je ziet op elke vallende dobbelsteen.

Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: typ jouw antwoord
Getallen met dominostenen
icon smallnumbers2.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers2

math numeration smallnumbers2

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Tel het aantal op de dominosteen voordat deze de grond raakt

Vereisten: Telvaardigheden.

Doel: Tel een aantal in een beperkte tijd.

Handleiding: Typ het aantal dat je ziet op de vallende dominostenen.

Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: typ jouw antwoord
Getallen op volgorde
icon planegame.svg difficulty level 2
screenshot planegame

math numeration planegame

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving Vang met de helikopter de wolken in de juiste volgorde.

Doel: Leren tellen.

Handleiding: Vang de wolken in toenemende volgorde. Gebruik met een toetsenbord de pijltjestoetsen om de helikopter te verplaatsen. Met een aanwijzer klik of tik op de locatie van het doel. Om te weten welke getal je moet vangen kun je het onthouden of rechts onderaan het getal op het scherm controleren.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: verplaats de helicopter
Getallen optellen
icon algebra_plus.svg difficulty level 3
screenshot algebra_plus

math addition arithmetic algebra_plus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Oefenen met optellen van getallen.

Vereisten: Eenvoudige optellingen. Kan getallen herkennen.

Doel: Geef in een beperkte tijd het resultaat van het optellen van twee getallen.

Handleiding: Er staat een optelling. Zoek snel het antwoord en gebruik het toetsenbord van de computer of dat op het scherm om de uitkomst in te typen. Je moet snel zijn en het antwoord geven voordat de penguins in hun ballon landen!

Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: typ jouw antwoord
 • Backspace: verwijder het laatste cijfer in jouw antwoord
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Getallen ordenen
icon ordering_numbers.svg difficulty level 2
screenshot ordering_numbers

math numeration ordering_numbers

Rudra Nil Basu , Emmanuel Charruau , Harsh Kumar & Timothée Giet

Beschrijving Zet de gegeven getallen in oplopende of aflopende volgorde zoals gevraagd.

Vereisten: Tellen.

Doel: Getallen vergelijken.

Handleiding: Je krijgt een paar getallen. Sleep en laat de getallen in oplopende of aflopende volgorde vallen, zoals gevraagd.
Getallen van elkaar aftrekken
icon algebra_minus.svg difficulty level 4
screenshot algebra_minus

math subtraction arithmetic algebra_minus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Oefenen met de bewerking aftrekken.

Vereisten: Kleine getallen van elkaar aftrekken.

Doel: Geef in een beperkte tijd het resultaat van het verschil van twee getallen.

Handleiding: Er staat een aftrekking op het scherm. Zoek snel het antwoord en gebruik het toetsenbord van de computer of dat op het scherm om de uitkomst in te typen. Je moet snel zijn en het antwoord geven voordat de penguins in hun ballon landen!

Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: typ jouw antwoord
 • Backspace: verwijder het laatste cijfer in jouw antwoord
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Getallen vergelijken
icon comparator.svg difficulty level 2
screenshot comparator

math numeration comparator

Aastha Chauhan , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving De getallen vergelijken en kies het bijbehorende teken.

Doel: Leren over hoe getalwaarden te vergelijken.

Handleiding: Selecteer een paar getallen uit de lijst. Selecteer dan het juiste symbool voor het vergelijken van dit paar. Wanneer elke regel een symbool bevat, selecteer dan de knop OK om de antwoorden te controleren.

Als sommige antwoorden onjuist zijn zal er een pictogram met kruis verschijnen op de bijbehorende regels. Corrigeer de fouten, selecteer daarna de knop OK opnieuw.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijl omlaag en omhoog: selecteer een paar getallen uit de lijst
 • Pijlen links en rechts: selecteer een knop met symbool
 • Spatie: als een symboolknop is geselecteerd, voer dit symbool in
 • Return: kijk of het antwoord goed is
 • <, > of =: voer het bijbehorende symbool in
Goud delven
icon mining.svg difficulty level 1
screenshot mining

computer mouse mining

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Gebruik het muiswiel om dichter bij de rotswand te komen en zoek goudklompjes.

Vereisten: Je moet vertrouwd zijn met het bewegen van de muis en met klikken.

Doel: Leer om het muiswiel of het gebaar zoomen / knijpen te gebruiken om in en uit te zoomen.

Handleiding: Door op de rotswand te kijken kun je ergens een glinstering zien. Ga naast deze glinstering staan en gebruik het muiswiel of het zoomgebaar om in te zoomen. Wanneer je het maximale zoomniveau bereikt, zal er een goudklompje verschijnen op de positie van de glinstering. Klik op het goudklompje om het te verzamelen.

Na het goudklompje pakken, het muiswiel gebruiken of het knijpgebaar om weer uit te zoomen. Wanneer je het minimum zoomniveau hebt bereikt zal een andere glinstering verschijnen, om het volgorde goudklompje te laten pakken. Pak genoeg goudklompjes om het niveau te voltooien.

De wagen in de rechtsonder hoek van het scherm vertelt je het aantal al verzamelde goudklompjes en het totaal aantal te pakken goudklompjes in dit niveau.

Dankbetuiging: Dank aan het team van Tuxpaint voor het leveren van de volgende geluiden onder GPL:
 • realrainbow.ogg - wordt gebruikt wanneer een nieuw goudklompje verschijnt
 • metalpaint.wav - remixed en gebruikt wanneer een goudklompje wordt gepakt
Grammaticale klassen
icon grammar_classes.svg difficulty level 3
screenshot grammar_classes

reading words grammar_classes

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Beschrijving Grammaticale klassen indentificeren in gegeven zinnen.

Doel: Leren hoe grammaticale klassen te indentificeren.

Handleiding: Ken de gevraagde grammaticale klasse aan de bijbehorende woorden toe.
Selecteer uit de lijst de grammaticale klasse, selecteer daarna het vak onder een woord en ken er de klasse aan toe.
Laat het vak leeg als de klasse niet overeenkomt.
Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen omhoog/omlaag en tab-toets: schakelen tussen klassen en woorden
 • Pijlen links en rechts: selecteer items in klassen of woorden
 • Spatiebalk: ken de geselecteerde klasse toe aan het geselecteerde woord en selecteer daarna het volgorde woord
 • Backspace: selecteer het vorige woord
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Hernieuwbare energie
icon renewable_energy.svg difficulty level 4
screenshot renewable_energy

sciences experiment renewable_energy

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Beschrijving Tux komt terug van vissen met zijn boot. Probeer de elektriciteitsvoorziening te herstellen zodat hij weer licht heeft in zijn huis.

Doel: Leer wat over een elektrisch systeem gebaseerd op duurzame energie.

Handleiding: Klik op de verschillende actieve elementen: zon, wolk, dam, zonnepanelen, windmolenpark en transformatoren om de elektriciteitsvoorziening op gang te brengen. Als het systeem weer op is en Tux thuis is, druk je voor hem op de lichtknop. Om te winnen moet je alle verbruikers inschakelen terwijl alle producenten werken.
Het geheugenspel aftrekken tegen Tux
icon memory-math-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een aftrekking te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux.

Vereisten: Getallen aftrekken.

Doel: Aftrekken oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een aftrekking of een resultaat. Je moet de aftrekkingen laten kloppen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Het geheugenspel met geluid tegen Tux
icon memory-sound-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound-tux

discovery memory music memory-sound-tux

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om de geluidsparen overeen te laten komen, spelend tegen Tux.

Doel: Geheugen voor geluiden oefenen.

Handleiding: Elke kaart speelt een geluid wanneer je deze omdraait en elke kaart heeft een tweelinggeluid dat precies gelijk is. Klik op een kaart om het verborgen geluid te horen en probeer het bijbehorende geluid te vinden. Je kunt per beurt slechts twee geluiden laten horen, dus moet je onthouden waar een geluid is, terwijl je zoekt naar de tweeling. Als je de bij elkaar horende kaarten vindt dan verdwijnen ze beiden.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Het geheugenspel vermenigvuldigen en delen tegen Tux
icon memory-math-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een vermenigvuldiging te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux.

Vereisten: Vermenigvuldigen, delen.

Doel: Vermenigvuldigen en delen oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een bewerking (een vermenigvuldiging of een deling) of een resultaat. Je moet de bewerkingen laten kloppen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Het geheugenspel vermenigvuldigen tegen Tux
icon memory-math-mult-tux.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een vermenigvuldiging te laten kloppen met zijn resultaat.

Vereisten: Vermenigvuldigen.

Doel: Vermenigvuldigen oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een vermenigvuldiging of een resultaat. Je moet de vermenigvuldigingen laten kloppen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Het klassieke galgje-spel
icon hangman.svg difficulty level 5
screenshot hangman

keyboard reading words hangman

Rajdeep kaur & Timothée Giet

Beschrijving Raad de letters van het gegeven woord.

Doel: Dit is een goede oefening in het verbeteren van lezen en spellen.

Handleiding: Je kunt de letters invoeren met het virtuele toetsenbord op het scherm of met het echte toetsenbord.

Als de optie 'De te vinden afbeelding tonen als tip' is geactiveerd bij elke verkeerde poging wordt een deel van de afbeelding die het woord representeert onthuld.

Als de optie 'Spreek de te vinden woorden uit...' is geactiveerd en als de bijbehorende stem beschikbaar is, zul je het te vinden woord horen wanneer drie pogingen overblijven.
Het spel met de tangram puzzel
icon tangram.svg difficulty level 3
screenshot tangram

puzzle tangram

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Het doel is een gegeven vorm te maken.

Vereisten: Omgaan met de muis.

Doel: Gebaseerd op Wikipedia, de vrije encyclopedie. Een tangram is een Chinese puzzel. Hoewel men vaak zegt dat zij uit de oudheid stamt, is haar bestaan niet verder terug te dateren dan tot 1800. De puzzel bestaat uit 7 stukken, genaamd tans, die samen een vierkant vormen. Met de zijde van het vierkant als 1 eenheid, bevatten de 7 stukken:
5 gelijkbenige driehoeken (gelijkbenig: twee zijden zijn even lang), inclusied:
- 2 kleine (zijden van 1)
- 1 middelmatige (zijden van wortel 2)
- 2 grote (zijden van 2)
1 vierkant (zijden van 1)
1 parallellogram (zijden van 1 en wortel 2)

Handleiding: Verplaats een stuk door het te slepen. De symmetrische knop verschijnt op items die dat ondersteunen. Klik op de knop draaien of sleep er omheen het stuk te draaien. Kijk naar de activiteit 'Baby puzzel' voor een eenvoudige introductie in tangram.
Het vijftien-spel
icon fifteen.svg difficulty level 5
screenshot fifteen

discovery logic fifteen

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Verplaats elk item om de afbeelding opnieuw te maken.

Doel: Zet de stukken in de juiste volgorde.

Handleiding: Klik op of sleep een stuk naast een vrije plaats en het zal naar de vrije plaats schuiven.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: verplaats een stuk naar de lege plaats
Het voetbalspel
icon football.svg difficulty level 1
screenshot football

fun football

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Schiet de bal in het doel.

Doel: Schiet de bal achter de doelman aan de rechterkant.

Handleiding: Trek een lijn vanaf de bal, om de snelheid en richting in te stellen en laat deze los om de bal een schop te geven.
Hoeveelheden leren
icon learn_quantities.svg difficulty level 1
screenshot learn_quantities

math numeration learn_quantities

Timothée Giet

Beschrijving Leren een hoeveelheid objecten weer te geven.

Doel: Hoeveelheden leren door te tellen hoeveel sinaasappelen nodig zijn om de gevraagde hoeveelheid weer te geven.

Handleiding: Er wordt een hoeveelheid gevraagd. Sleep de pijl om een aantal sinaasappelen te selecteren en sleep de geselecteerde sinaasappelen naar het lege gebied. Herhaal deze stappen totdat het aantal los gelaten sinaasappelen overeenkomt met de gevraagde hoeveelheid. Klik daarna op de knop OK om jouw antwoord na te kijken.

Toetsenbordbesturing:
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Horizontale leesoefening
icon readingh.svg difficulty level 2
screenshot readingh

reading words readingh

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving Lees een lijst met woorden en zeg of er een gegeven word in zit.

Vereisten: Leesoefening.

Doel: Leesoefening in een beperkte tijd.

Handleiding: Er wordt een woord getoond op het bord. Er wordt een lijst met woorden, horizontaal getoond, die weer verdwijnt. Verscheen het gegeven woord in de lijst?
Intervallen bij tellen
icon reversecount.svg difficulty level 2
screenshot reversecount

math numeration reversecount

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Beschrijving Tux heeft honger. Help hem vissen te vinden door het aantal ijsschotsen te tellen om bij de vis te komen.

Vereisten: Getallen op een dominosteen kunnen lezen.

Doel: Tux heeft honger. Help hem vissen te vinden door het aantal ijsschotsen te tellen om bij de vis te komen.

Handleiding: Tel eerst over hoeveel ijsschotsen Tux moet lopen om de vis te vangen. Klik dan op de dominosteen om het juiste aantal te kiezen. Met de rechter muisknop tel je af. Controleer je keuze door op OK te klikken, of door de Enter-toets in te drukken.
Kalender
icon calendar.svg difficulty level 4
screenshot calendar

math measures calendar

Amit Sagtani & Timothée Giet

Beschrijving Lees de instructies en selecteer de juiste datum op de kalender.

Vereisten: Concept van week, maand en jaar.

Doel: Leer hoe een kalender te gebruiken.

Handleiding: Lees de instructies en selecteer de juiste datum op de kalender en ga daarna na of deze juist is door op de knop OK te drukken.

In sommige niveaus moet je de dag van de week voor een gegeven datum vinden. Klik in dat geval op de bijbehorende dag van de week in de lijst.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren door de antwoorden
 • Spatie of Enter: kijken of het antwoord goed is
Kleuren
icon colors.svg difficulty level 1
screenshot colors

reading color vocabulary colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Klik op de juiste kleur.

Vereisten: Kleuren identificeren.

Doel: Deze activiteit leert je verschillende kleuren te herkennen.

Handleiding: Luister naar de naam van een kleur en raak het eendje met die kleur aan.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: een antwoord selecteren
 • Tab: de vraag herhalen
Kleuren van grafiek
icon graph-coloring.svg difficulty level 1
screenshot graph-coloring

discovery logic graph-coloring

Akshat Tandon & Timothée Giet

Beschrijving Kleur de grafiek zodat geen twee naast elkaar liggende punten dezelfde kleur hebben.

Vereisten: Het kunnen onderscheiden van verschillende kleuren/vormen, gevoel voor posities.

Doel: Leer de verschillende kleuren/vormen te onderscheiden en leer over hun relatieve posities.

Handleiding: Kleuren/vormen op de grafiek plaatsen zodat twee naast elkaar liggende vormen niet dezelfde kleur hebben. Kies een vorm, selecteer daarna een item in de lijst om het op de vorm te plaatsen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen rechts en links: navigeren
 • Spatie: een item selecteren
Kleuren van het licht mengen
icon color_mix_light.svg difficulty level 4
screenshot color_mix_light

sciences experiment color color_mix_light

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Beschrijving Ontdekken van het mengen van lichtkleuren.

Doel: Primaire kleuren mengen om de gegeven kleur na te maken.

Handleiding: Deze activiteit leert hoe het mengen van primaire kleuren licht werkt (mengen via optellen).

Bij licht is het juist het tegenovergestelde van kleuren mengen met verf. Hoe meer licht je optelt, hoe lichter de uiteindelijke kleur wordt. Primaire kleuren uit licht zijn rood, groen en blauw.

Wijzig de kleur door de schuifregelaars op de zaklantaarns te verplaatsen of door te klikken op de + en - knoppen. Klik daarna op de knop OK om jouw antwoord na te kijken.
Klik en teken
icon clickanddraw.svg difficulty level 1
screenshot clickanddraw

computer mouse clickanddraw

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Beschrijving Teken het figuur door op de geselecteerde punten te klikken.

Vereisten: Je kunt de muis verplaatsen en precies op de punten klikken.

Handleiding: Teken de figuur door achter elkaar te klikken op elk stipje. Elke keer dat er een stipje is gekozen verschijnt de volgende blauwe.
Klik op een hoofdletter
icon click_on_letter_up.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter_up

reading letters click_on_letter_up

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Beschrijving Luister naar een letter en klik erop.

Vereisten: Visuele letterherkenning.

Doel: Herkennen van letter-naam

Handleiding: Er wordt een letter uitgesproken. Klik op de overeenkomende letter op het bord. Je kunt opnieuw naar de letter luisteren door op het mondje onderaan het scherm te klikken.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie: een item selecteren
 • Tab: de vraag herhalen
Klik op een kleine letter
icon click_on_letter.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter

reading letters click_on_letter

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Beschrijving Luister naar een letter en klik erop.

Vereisten: Visuele letterherkenning.

Doel: Herkennen van letter-naam

Handleiding: Er wordt een letter uitgesproken. Klik op de overeenkomende letter op het bord. Je kunt opnieuw naar de letter luisteren door op het mondje onderaan het scherm te klikken.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie: een item selecteren
 • Tab: de vraag herhalen
Klik op mij
icon clickgame.svg difficulty level 1
screenshot clickgame

computer mouse clickgame

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Vang alle zwemmende vissen voordat ze het aquarium verlaten.

Vereisten: Kan de muis verplaatsen en klikken op de juiste plaats.

Doel: Motoriek: heel precies de hand bewegen.

Handleiding: Alle bewegende vissen vangen door op ze te klikken of ze aan te raken met je vinger.
Klikken of tikken
icon erase_clic.svg difficulty level 1
screenshot erase_clic

computer mouse erase_clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Klik of tik om het gebied te wissen en de achtergrond zichtbaar te maken.

Vereisten: Omgaan met de muis.

Doel: Motorische coördinatie.

Handleiding: Klik of tik op de blokken om ze te laten verdwijnen.
Lees een schaalverdeling
icon graduated_line_read.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_read

math numeration graduated_line_read

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Beschrijving Waarden lezen van een schaalverdeling

Vereisten: Lezen en ordenen van getallen.

Doel: Leren een schaalverdeling af te lezen.

Handleiding: Het cijferbord of uw toetsenbord gebruiken om de waarde overeenkomend met de gegeven plek op de schaalverdeling.
Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: voer cijfers in
 • Backspace: verwijder het laatste cijfer
 • Delete: reset jouw antwoord
 • Spatie, Return of Enter: kijken of het antwoord goed is
Leren klokkijken
icon clockgame.svg difficulty level 2
screenshot clockgame

math measures clockgame

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Beschrijving Klokkijken leren op een klok met wijzers.

Vereisten: Het tijdsbegrip.

Doel: Eenheden van tijd leren (uren, minuten en seconden). Stel de klok met wijzers in op de juiste tijd.

Handleiding: Zet de klok op de gegeven tijd. Versleep de verschillende wijzers om de tijdseenheden te besturen. De kortste wijzer geeft de uren aan, een langere wijzer geeft de minuten aan en de langste wijzer geeft de seconden aan.
Letter in welk woord
icon letter-in-word.svg difficulty level 2
screenshot letter-in-word

reading words letter-in-word

Akshat Tandon & Timothée Giet

Beschrijving Er wordt een letter getoond. Sommige woorden worden getoond, je moet het woord of de woorden zoeken waarin deze letter verschijnt.

Vereisten: Spelling, letterherkenning.

Doel: Alle woorden selecteren die de gegeven letter bevatten.

Handleiding: Er wordt een letter op de aan het vliegtuig gehangen vlag getoond. Selecteer alle woorden in de lijst met deze letter en druk daarna op de knop OK.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie: een item selecteren
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Letters ordenen
icon ordering_alphabets.svg difficulty level 2
screenshot ordering_alphabets

reading letters ordering_alphabets

Rudra Nil Basu , Harsh Kumar & Timothée Giet

Beschrijving De gegeven letters in alfabetische volgorde of omgekeerde alfabetische volgorde ordenen, zoals gevraagd.

Vereisten: Leesoefening.

Doel: De alfabetische volgorde leren.

Handleiding: Je krijgt een paar letters. Sleep en laat deze vallen in het bovenste vak in alfabetische of omgekeerd alfabetische volgorde, zoal gevraagd.
Letters schrijven
icon drawletters.svg difficulty level 1
screenshot drawletters

reading letters drawletters

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Beschrijving Verbind de stippen om de letters te tekenen.

Doel: Leren om letters op een grappige manier te schrijven.

Handleiding: Schrijf de letters door in de juiste volgorde op de stippen met elkaar te verbinden.
Lichten uit
icon lightsoff.svg difficulty level 6
screenshot lightsoff

discovery logic lightsoff

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Beschrijving Het doel is alle lichten uit te doen.

Doel: Het doel is alle lichten uit te doen.

Handleiding: Het effect van het op een venster drukken is het omschakelen van de toestand van dat venster en van zijn directe verticale en horizontale buren. Je moet alle lichten uit doen. Als je op Tux klikt wordt de oplossing getoond.

Dankbetuiging: De manier van het oplossen van het spel is beschreven in Wikipedia. Om meer te weten te komen over het Licht-uit spel: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>
Logische samenhang
icon algorithm.svg difficulty level 2
screenshot algorithm

discovery logic algorithm

Bharath M S & Timothée Giet

Beschrijving Voltooi de rangschikking van het fruit.

Doel: Activiteit trainen in logica

Handleiding: Kijk naar de twee reeksen. Elk soort fruit in de eerste reeks is vervangen door een ander soort fruit in de tweede reeks. Maak de tweede reeks af door het juiste soort fruit toe te voegen door goed naar dit patroon te kijken.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: een item selecteren
Lol met Braille
icon braille_fun.svg difficulty level 6
screenshot braille_fun

reading braille letters braille_fun

Arkit Vora & Timothée Giet

Beschrijving Brailleletters oefenen.

Vereisten: Braille-alfabet.

Handleiding: Maak de braillecellen voor de letters op de banier. Raadpleeg de braillekaart door op het blauwe braillecelpictogram te klikken als je hulp nodig hebt.

Toetsenbordbesturing:
 • Spatie: open of sluit de braillekaart
Maak de puzzel
icon paintings.svg difficulty level 1
screenshot paintings

discovery arts puzzle paintings

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Sleep en laat de stukjes vallen om het originele schilderij opnieuw op te bouwen.

Vereisten: Omgaan met de muis: verplaatsen, slepen en loslaten.

Doel: Ruimtelijke presentatie.

Handleiding: Sleep de stukjes naar de juiste plaats om het schilderij opnieuw op te bouwen.
Maak de puzzel af
icon babyshapes.svg difficulty level 1
screenshot babyshapes

computer babyshapes

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Sleep de vormen en laat ze vallen op de juiste plaats.

Handleiding: Maak de puzzel af door elk stuk aan de zijkant naar de overeenkomende plek te slepen.

Dankbetuiging: De hond komt van Andre Connes en is uitgebracht onder een GPL licentie
Maak het mozaïek
icon mosaic.svg difficulty level 1
screenshot mosaic

puzzle mosaic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Zet elk item op dezelfde plaats als in het gegeven voorbeeld.

Handleiding: Eerst een item uit de lijst selecteren en daarna op een plek van het mozaïek, om het item te plaatsen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren binnen een gebied
 • Spatie of Enter: een item of plaats selecteren
 • Tab: navigeren tussen de lijst met items en het mozaïek
Melodie
icon melody.svg difficulty level 2
screenshot melody

discovery memory music melody

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Een volgorde van tonen reproduceren.

Vereisten: Beweeg de muis en klik ermee.

Doel: Activiteit gehoortraining.

Handleiding: Luister naar een serie geluiden en probeer deze dan te spelen op de xylofoon door op de juiste balkjes te klikken. Je kunt serie geluiden nogmaals horen door op de knop herhalen te klikken.
Memoryspel met vermenigvuldigen en delen
icon memory-math-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div

math memory arithmetic memory-math-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een vermenigvuldiging te laten kloppen met zijn resultaat.

Vereisten: Vermenigvuldigen, delen.

Doel: Vermenigvuldigen en delen oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een bewerking (een vermenigvuldiging of een deling) of een resultaat. Je moet de bewerkingen laten kloppen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Molenspel (met een vriend)
icon nine_men_morris_2players.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris_2players

strategy nine_men_morris_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving

Doel: Molens vormen (lijn met 3 stukken) of verwijder stukken van de tegenstander totdat de tegenstander slechts twee stukken over heeft of geen mogelijke zet meer kan doen.

Handleiding: Speel tegen een vriend. Om beurten moet je eerst negen stukken plaatsen en daarna om de beurt jouw stukken verplaatsen.
Molenspel (tegen Tux)
icon nine_men_morris.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris

strategy nine_men_morris

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving

Doel: Molens vormen (lijnen met 3 stukken) of verwijder stukken van Tux totdat hij slechts 2 stukken over heeft of geen zet meer kan doen

Handleiding: Speel tegen Tux. Om beurten moet je eerst negen stukken plaatsen en daarna om de beurt jouw stukken verplaatsen.
U kunt de pijltjesknoppen gebruiken om handmatig de moeilijkheidsgraad te verhogen. Tux zal beter spelen wanneer je het niveau verhoogt.
Monster-gelijkheid
icon gnumch-equality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-equality

math arithmetic gnumch-equality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Beschrijving Stuur het cijfermonster naar de sommen die het getal onderaan het scherm als uitkomst hebben.

Doel: Oefen met optellen, vermenigvuldigen, delen en aftrekken.

Handleiding: Stuur het cijfermonster naar de sommen die het getal onderaan het scherm als uitkomst hebben.

Als je een toetsenbord hebt dan kun je de pijltjestoetsen gebruiken om te bewegen en de spatiebalk om getallen op te eten. Met een muis kun je klikken op het blokje naast je positie en opnieuw klikken om de getallen op te eten. Met een aanraakscherm kun je hetzelfde doen als met een muis of ergens in de richting vegen waarin je wilt verplaatsen en tikken om de getallen op te eten.

Zorg er voor de Troggels te vermijden.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatiebalk: de getallen opeten
Monsterfactoren
icon gnumch-factors.svg difficulty level 5
screenshot gnumch-factors

math arithmetic gnumch-factors

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Beschrijving Stuur het getallenmonster naar alle factoren van het getal onderaan het scherm.

Doel: Leren over meervouden en factoren.

Handleiding: De factoren van een getal zijn alle delers van het getal. Bijvoorbeeld: de factoren van 6 zijn: 1, 2, 3 en 6. 4 is geen factor van 6 omdat 6 niet in 4 gelijke (hele) stukken kan worden verdeeld. Als een getal een veelvoud is van een ander getal, dan is dat andere getal een factor van het eerste getal. Je kunt veelvouden zien als families en factoren als leden van die familie. Dus 1, 2, 3 en 6 passen allen in de familie 6, maar 4 behoort tot een andere familie.

Als je een toetsenbord hebt dan kun je de pijltjestoetsen gebruiken om te bewegen en de spatiebalk om getallen op te eten. Met een muis kun je klikken op het blokje naast je positie en opnieuw klikken om de getallen op te eten. Met een aanraakscherm kun je hetzelfde doen als met een muis of ergens in de richting vegen waarin je wilt verplaatsen en tikken om de getallen op te eten.

Zorg er voor de Troggels te vermijden.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatiebalk: de getallen opeten
Monsterongelijkheid
icon gnumch-inequality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-inequality

math arithmetic gnumch-inequality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Beschrijving Stuur het getallenmonster naar alle sommen die niet het getal onderaan het scherm als uitkomst hebben.

Doel: Oefenen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Handleiding: Als je een toetsenbord hebt dan kun je de pijltjestoetsen gebruiken om te bewegen en de spatiebalk om getallen op te eten. Met een muis kun je klikken op het blokje naast je positie en opnieuw klikken om de getallen op te eten. Met een aanraakscherm kun je hetzelfde doen als met een muis of ergens in de richting vegen waarin je wilt verplaatsen en tikken om de getallen op te eten.

Zorg er voor de Troggels te vermijden.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatiebalk: de getallen opeten
Monsterpriemgetallen
icon gnumch-primes.svg difficulty level 6
screenshot gnumch-primes

math arithmetic gnumch-primes

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Beschrijving Stuur het monster naar alle priemgetallen.

Doel: Leren over priemgetallen.

Handleiding: Priemgetallen zijn getallen die alleen deelbaar zijn door zichzelf en 1. Bijvoorbeeld, 3 is een priemgetal, maar 4 is dat niet (omdat 4 ook deelbaar is door 2). Je kunt priemgetallen vergelijken met hele kleine families: er zijn slechts twee leden in deze familie, zijzelf en 1. Er passen geen andere getallen in hen zonder dat er een rest overblijft. 5 is een van deze eenzame getallen (alleen 5 × 1 = 5), maar je kunt zien dat 6 ook 2 en 3 in zijn familie heeft (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Dus is 6 geen priemgetal.

Als je een toetsenbord hebt dan kun je de pijltjestoetsen gebruiken om te bewegen en de spatiebalk om getallen op te eten. Met een muis kun je klikken op het blokje naast je positie en opnieuw klikken om de getallen op te eten. Met een aanraakscherm kun je hetzelfde doen als met een muis of ergens in de richting vegen waarin je wilt verplaatsen en tikken om de getallen op te eten.

Zorg er voor de Troggels te vermijden.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatiebalk: de getallen opeten
Monsterveelvouden
icon gnumch-multiples.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-multiples

math arithmetic gnumch-multiples

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Beschrijving Stuur het getallenmonster naar alle meervouden van het getal onderaan het scherm.

Doel: Leren over meervouden en factoren.

Handleiding: De veelvouden van een getal zijn alle getallen die gelijk zijn aan het oorspronkelijke getal maal een ander getal. Bijvoorbeeld: 24, 36, 48 en 60 zijn allemaal veelvouden van 12, 25 is geen veelvoud van 12 omdat er geen getal is waarmee je 12 kunt vermenigvuldigen om 25 te krijgen. Als een getal een factor is van een ander getal, dan is dat andere getal een veelvoud van het eerste getal. Je kunt veelvouden zien als families waarbij factoren de familieleden zijn. De factor 5 heeft als ouders 10, als grootouders 15 en als overgrootouders 20. Elke extra stap van 5 is een stap verder terug in de familieboom. Het getal 5 behoort echter niet tot de 8 of 23 families. Er bestaat geen enkel veelvoud van 5 dat in 8 of 23 past zonder dat er een rest overblijft. Daarom is 8 evenals 23 geen veelvoud van 5. Alleen 5, 10, 15, 20, 25, ... zijn veelvouden (of families of stappen) van 5.

Als je een toetsenbord hebt dan kun je de pijltjestoetsen gebruiken om te bewegen en de spatiebalk om getallen op te eten. Met een muis kun je klikken op het blokje naast je positie en opnieuw klikken om de getallen op te eten. Met een aanraakscherm kun je hetzelfde doen als met een muis of ergens in de richting vegen waarin je wilt verplaatsen en tikken om de getallen op te eten.

Zorg er voor de Troggels te vermijden.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatiebalk: de getallen opeten
Monumenten verkennen
icon explore_monuments.svg difficulty level 3
screenshot explore_monuments

sciences geography explore_monuments

Ayush Agrawal & Timothée Giet

Beschrijving Monumenten uit de hele wereld verkennen.

Vereisten: Kennis van verschillende monumenten.

Doel: Iets leren over verschillende monumenten op de wereld en hun locatie onthouden.

Handleiding: Klik op de plaatsen om meer te weten te komen over de monumenten en geef dan de plaats aan op de kaart.

Dankbetuiging: De foto's komen uit Wikipedia.
 • "Chichen Itza 3" by Daniel Schwen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chichen_Itza_3.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "1 cristor redentor 2014" by Chensiyuan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_cristor_redentor_2014.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "Taj Mahal, Agra, India" by Yann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg), CC BY-SA 4.0
Muziekinstrumenten
icon instruments.svg difficulty level 4
screenshot instruments

discovery music instruments

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Klik op de juiste muziekinstrumenten.

Doel: Leer muziekinstrumenten te herkennen.

Handleiding: Klik op het juiste muziekinstrument.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: een item selecteren
 • Tab: het geluid van het instrument herhalen
Ontbrekende letter
icon missing-letter.svg difficulty level 2
screenshot missing-letter

reading words missing-letter

Amit Tomar & Timothée Giet

Beschrijving Zoek de ontbrekende letter om het woord compleet te maken.

Vereisten: Woorden lezen.

Doel: Oefening in leesvaardigheden.

Handleiding: Je ziet een plaatje op het hoofdgebied en een onvolledig woord is eronder geschreven. Klik op de ontbrekende letter om het woord af te maken of type de letter op jouw toetsenbord.

Toetsenbordbesturing:
 • Tab: het woord herhalen
Ontdek de internationale morsecode
icon morse_code.svg difficulty level 3
screenshot morse_code

reading letters morse_code

Souradeep Barua , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving Leren hoe met de internationale morsecode te communiceren.

Vereisten: Kennis van alfabet en cijfers.

Doel: Je moet letters en cijfers verzenden en ontvangen in internationale morsecode.

Handleiding: Je wordt ofwel gevraagd een bericht in morsecode te verzenden of het ontvangen bericht in morsecode naar letters of cijfers te converteren. Om de morsecode te leren, kun je een kijkje nemen op de vertaalkaart die de code voor alle letters en cijfers bevat.
Ontdek dieren op de boerderij
icon explore_farm_animals.svg difficulty level 2
screenshot explore_farm_animals

sciences experiment explore_farm_animals

Djalil Mesli & Timothée Giet

Beschrijving Leer over boerderijdieren, wat voor geluid ze maken en andere belangrijke weetjes

Doel: Leer om dierengeluiden te koppelen aan de naam van het dier en hoe het dier er uit ziet

Handleiding: Er zijn drie niveaus in dit spel.

In niveau één genieten de spelers van het ontdekken van alle dieren op het scherm. Klik op een dier en leer over er over, hoe het heet, welk geluid het maakt en hoe het er uitziet. Neem deze informatie goed in je op, want je wordt in niveau 2 en 3 getest.

In niveau twee wordt een willekeurig dierengeluid afgespeeld en moet je zoeken welk dier dit geluid maakt. Klik op het bijbehorende dier. Als je het diergeluid opnieuw wilt horen, klik op de knop afspelen.

In niveau drie wordt een willekeurige tekst getoond en moet je klikken op het dier dat behoort bij de tekst.
Ontdek het braillesysteem
icon braille_alphabets.svg difficulty level 5
screenshot braille_alphabets

reading letters braille braille_alphabets

Arkit Vora & Timothée Giet

Beschrijving Leer en onthoud het braillesysteem.

Doel: Laat kinderen het braillesysteem ontdekken.

Handleiding: Het scherm heeft drie delen: een interactieve braille cel, een opdracht die zegt welk teken je moet maken en bovenaan de brailletekens om als naslag te gebruiken. Elk niveau leert je een set van 10 tekens. Maak het gevraagde teken in de interactieve braillecel.

Je kunt de braillekaart openen door op het blauwe braillecelpictogram te klikken.

Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: 1 tot 6 de overeenkomstige punten selecteren/selectie ongedaan maken
 • Spatie: open of sluit de braillekaart
Onzichtbaar doolhof
icon mazeinvisible.svg difficulty level 4
screenshot mazeinvisible

fun maze mazeinvisible

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Beschrijving Leid Tux uit het onzichtbare doolhof.

Handleiding: Gebruik de pijltjestoetsen of veeg over het scherm om Tux naar de deur te brengen. Gebruik het pictogram doolhof of de spatiebalk om te wisselen tussen onzichtbare en zichtbare modus. Zichtbare modus geeft je een idee van je positie zoals bij een landkaart. Je kunt Tux niet bewegen in zichtbare modus.

Op de eerste niveaus loopt Tux eenvoudig, één stap bij iedere verplaatsopdracht, door het doolhof.

Voor een groter doolhof is er een speciale loopmodus, genaamd "snelloop-modus". Als deze snelloop-modus is ingeschakeld zal Tux het hele eind automatisch rennen totdat hij een afslag bereikt en jij moet beslissen welke weg verder te gaan.

Je kunt zien of deze modus is ingeschakeld of niet, door te kijken naar de voeten van Tux: als Tux blootsvoets is, is "snelloop-modus" uitgeschakeld. Als hij rode sportschoenen draagt is "snelloop-modus" ingeschakeld.

Op hogere niveaus zal snelloop-modus automatisch ingeschakeld zijn. Als je deze functie in vroegere niveaus wilt gebruiken of deze wil uitschakelen in geavanceerde niveaus, klik op het pictogram "blootsvoets / sportschoen" linksboven op het scherm om de snelloop-modus in of uit te schakelen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie: tussen modus zichtbaar en onzichtbaar schakelen
Optellen leren
icon learn_additions.svg difficulty level 2
screenshot learn_additions

math arithmetic learn_additions

Timothée Giet

Beschrijving Optellen leren met kleine getallen.

Doel: Optellen leren door hun resultaat te tellen.

Handleiding: Er verschijnt een optelling op het scherm. Bereken het resultaat, vul het bijbehorende aantal rondjes en kijk of jouw antwoord goed is.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatiebalk: een rondje selecteren of de selectie ongedaan maken
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Optellen met decimale getallen
icon learn_decimals_additions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_additions

math arithmetic learn_decimals_additions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Beschrijving Optellen leren met decimale getallen.

Doel: Optellen leren met decimale getallen door te tellen hoeveel vakjes nodig zijn om het resultaat weer te geven.

Handleiding: Een optelsom met twee decimale getallen wordt getoond. Sleep de pijl om een deel van de balk te selecteren en sleep het geselecteerde deel van de balk naar het lege gebied. Herhaal deze stappen totdat het aantal los gelaten balken overeenkomt met het resultaat van de optelling en klik daarna op de knop OK om jouw antwoord na te kijken.

Als het antwoord juist is, typ het bijbehorende resultaat en klik op de knop OK om jouw antwoord na te kijken.

Toetsenbordbesturing:
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
 • Getallen: typ het resultaat
Optellen oefenen met een doelspel
icon target.svg difficulty level 2
screenshot target

math addition arithmetic target

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Raak het doel aan en tel de punten.

Vereisten: Kan de muis bewegen, kan getallen lezen en tellen tot 15 op het eerste niveau.

Doel: Gooi de pijlen naar het doel en bereken je score.

Handleiding: Controleer eerst de snelheid en richting van het doel en klik dan om een pijl af te schieten. Als alle pijlen afgeschoten zijn, krijg je de vraag om je score te berekenen. Tik je score in op het toetsenbord.
Pianocompositie
icon piano_composition.svg difficulty level 2
screenshot piano_composition

discovery music piano_composition

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Leer hoe het pianoklavier werkt en hoe noten geschreven worden op een muziekbalk.

Vereisten: Bekendheid met naamconventies van noten.

Doel: Ontwikkel een begrip voor muziek componeren en verhoog interesse in muziek maken met een pianotoetsenbord. Deze activiteit dekt vele fundamentele aspecten van muziek, maar er is veel meer te ontdekken over muziekcomposities. Als u deze activiteit leuk vindt maar een meer geavanceerd middel zoekt, probeer dan Minuet (https://minuet.kde.org/) te downloaden, open-source software voor muziekonderwijs of MuseScore (https://musescore.org), een open-source hulpmiddel voor muzieknotatie.

Handleiding: Deze activiteit heeft verschillende niveaus, elk niveau voegt een nieuwe functionaliteit toe aan de vorige.
 • Niveau 1: basis pianoklavier (alleen witte toetsen) waar gebruikers kunnen experimenteren met klikken op de gekleurde rechthoektoetsen om muziek te schrijven.
 • Niveau 2: de muziekbalk schakelt naar de bassleutel, noten zijn dus lager dan in het vorige niveau.
 • Niveau 3: optie om te kiezen tussen viool- en bassleutel, toevoegen van zwarte toetsen (kruistoetsen).
 • Niveau 4: mineurnotatie gebruikt voor zwarte toetsen.
 • Niveau 5: optie om de duur van een noot te selecteren (hele, halve, kwart, achtste noten).
 • Niveau 6: toevoegen van rusten (hele, halve, kwart, achtste rusten).
 • Niveau 7: jouw composities opslaan en voorgedefinieerde of opgeslagen melodieën laden.
Toetsenbordbesturing:
 • Nummers 1 tot 7: witte toetsen
 • F2 tot F7: zwarte toetsen
 • Spatie: afspelen
 • Pijlen links en rechts: octaaf omschakelen op klavier
 • Backspace: ongedaan maken
 • Delete: geselecteerde noot of alles wissen

Dankbetuiging: De originele code van de synthesizer is van https://github.com/vsr83/miniSynth
Posities
icon positions.svg difficulty level 3
screenshot positions

discovery logic positions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Beschrijving Zoek de positie van de jongen in relatie met de doos.

Vereisten: Kunnen lezen.

Doel: Beschrijf de relatieve positie van een object.

Handleiding: Je zult verschillende afbeeldingen zien met een jongen en een doos, je moet de positie van de jongen bepalen in relatie tot de doos en het juiste antwoord kiezen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: kijken of het geselecteerde antwoord goed is
Programmeerdoolhof
icon programmingMaze.svg difficulty level 3
screenshot programmingMaze

fun programmingMaze

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Deze activiteit leert om de Tux naar zijn doel te programmeren met eenvoudige instructies zoals ga vooruit, draai naar links of rechts.

Vereisten: Kan instructies lezen en logisch nadenken om het pad te zoeken

Doel: Tux heeft honger. Help hem vissen te vinden door hem te programmeren naar de juiste ijsschots.

Handleiding: Kies de instructies uit het menu en orden ze om Tux naar zijn doel te leiden.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen links en rechts: navigeren binnen het geselecteerde gebied
 • Pijlen omhoog en omlaag: verhoog of verlaag de teller van de lus als het lusgebied is geselecteerd
 • Spatie: selecteer een instructie of voeg de geselecteerde instructie toe in het hoofd/procedure/lusgebied
 • Tab: schakel tussen instructiegebied en hoofd/procedure/lusgebied
 • Delete: verwijder geselecteerde instructie uit het hoofd/procedure/lusgebied
 • Enter: voer de code uit of reset Tux wanneer deze de vis niet kan bereiken:

Om een instructie toe te voegen aan het hoofd/procedure/lusgebied, selecteer het uit het instructiegebied en schakel om naar het hoofd/procedure/lusgebied en druk op de spatie

Om een instructie te wijzigen in het hoofd/procedure/lusgebied, selecteer het uit het hoofd/procedure/lusgebied en schakel om naar het instructiegebied kies de nieuwe instructies en druk op de spatie
Raad een getal
icon guessnumber.svg difficulty level 3
screenshot guessnumber

math numeration guessnumber

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Beschrijving Help Tux uit de grot ontsnappen door het verborgen gatal te vinden.

Vereisten: Getallen.

Handleiding: Lees de instructies die je de reeks te vinden getallen geeft. Typ een getal in het invoervakje rechtsboven. Je krijgt te zien of jouw getal hoger of lager is dan die te vinden. Probeer opnieuw totdat je het juiste antwoord hebt gevonden. De afstand tussen Tux en de rechterkant van het scherm geeft aan hoe ver je van het te vinden getal bent. Als Tux boven of onder het verticale midden is dan betekent dat dat jouw getal boven of onder het te vinden getal is.

Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: voer een getal in
 • Backspace: wis een getal
Rekenkundig geheugenspel
icon memory-math-add-minus-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een bewerking te laten kloppen met zijn resultaat.

Vereisten: Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Doel: Oefenen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een bewerking of een resultaat. Je moet de bewerking laten kloppen met de bewerkingen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Relatief doolhof
icon mazerelative.svg difficulty level 3
screenshot mazerelative

fun maze mazerelative

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Beschrijving Help Tux uit dit doolhof (verplaatsingen zijn relatief).

Handleiding: Gebruik de pijltjestoetsen of veeg op het aanraakscherm om Tux naar de deur te verplaatsen.

In dit doolhof zijn de verplaatsingen relatief (eerste persoon). Links en rechts worden gebruikt om om te draaien en omhoog om verder te gaan.

Op de eerste niveaus loopt Tux eenvoudig, één stap bij iedere verplaatsopdracht, door het doolhof.

Voor een groter doolhof is er een speciale loopmodus, genaamd "snelloop-modus". Als deze snelloop-modus is ingeschakeld zal Tux het hele eind automatisch rennen totdat hij een afslag bereikt en jij moet beslissen welke weg verder te gaan.

Je kunt zien of deze modus is ingeschakeld of niet, door te kijken naar de voeten van Tux: als Tux blootsvoets is, is "snelloop-modus" uitgeschakeld. Als hij rode sportschoenen draagt is "snelloop-modus" ingeschakeld.

Op hogere niveaus zal snelloop-modus automatisch ingeschakeld zijn. Als je deze functie in vroegere niveaus wilt gebruiken of deze wil uitschakelen in geavanceerde niveaus, klik op het pictogram "blootsvoets / sportschoen" linksboven op het scherm om de snelloop-modus in of uit te schakelen.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen links en rechts: naar links en rechts draaien
 • Pijl omlaag: omdraaien
 • Pijl omhoog: vooruit gaan
Romeinse getallen
icon roman_numerals.svg difficulty level 4
screenshot roman_numerals

sciences history roman_numerals

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving

Doel: Hoe romeinse getallen leren lezen en de conversie naar en uit arabische getallen.

Handleiding: Romeinse getallen is een numeriek systeem dat zijn oorsprong had in het oude Rome en de gebruikelijke manier was voor het schrijven van getallen in geheel Europe helemaal tot in de late Middeleeuwen. Getallen in dit systeem worden gerepresenteerd door combinaties van letters in het Latijnse alfabet.
Leer de regels van romeinse cijfers en oefen het converteren van getallen naar arabische cijfers. Klik daarna op de knop OK om jouw antwoord na te kijken.

Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: typ arabische getallen
 • Letters: typ romeinse getallen (met I, V, X, L, C, D and M)
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Speel een spelletje dammen (met een vriend)
icon checkers_2players.svg difficulty level 4
screenshot checkers_2players

strategy checkers_2players

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving De versie in GCompris is de internationale versie.

Doel: Sla alle stukken van je tegenstander voordat je tegenstander al jouw stukken slaat.

Handleiding: Dammen wordt gespeeld door twee tegenstanders aan tegenoverliggende zijden van het spelbord. Een speler heeft de zwarte stenen; de ander heeft de witte stenen. Spelers spelen om beurten. Een speler mag geen steen van de tegenstander verplaatsen. Een zet bestaat uit het diagonaal verplaatsen van een steen naar een naastgelegen vrij vak. Als het naastgelegen vak een steen van de tegenstander bevat en het vak er onmiddellijk achter is leeg, dan kan de steen geslagen worden (en verwijderd uit het spel) door er overheen te springen.
Alleen de donkere velden van het dambord worden gebruikt. Een steen mag alleen diagonaal verzet worden naar een niet bezet vak. Slaan is verplicht. De speler zonder overblijvende stenen of wie geen zet kan doen bij een blokkade, verliest het spel.
Wanneer iemand de laatste rij op het bord bereikt (de verste rij voorwaarts), dan wordt het een dam en deze wordt gemarkeerd door het plaatsen van een extra steen bovenop de eerste steen. Een dam heeft extra mogelijkheden, inclusief de mogelijkheid om achterwaarts te gaan. Als er een stuk in een diagonaal staat die een dam kan slaan, dan kan hij elke afstand langs die diagonaal verplaatsen en kan een steen van de tegenstander slaan op elke afstand door te springen naar elk van de niet bezette vakken direct erachter.

Dankbetuiging: De bibliotheek van dammen is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Handleiding is uit wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Speel een spelletje dammen (tegen Tux)
icon checkers.svg difficulty level 4
screenshot checkers

strategy checkers

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving De versie in GCompris is de internationale versie.

Doel: Sla alle stukken van je tegenstander voordat je tegenstander al jouw stukken slaat.

Handleiding: Dammen wordt gespeeld door twee tegenstanders aan tegenoverliggende zijden van het spelbord. Een speler heeft de zwarte stenen; de ander heeft de witte stenen. Spelers spelen om beurten. Een speler mag geen steen van de tegenstander verplaatsen. Een zet bestaat uit het diagonaal verplaatsen van een steen naar een naastgelegen vrij vak. Als het naastgelegen vak een steen van de tegenstander bevat en het vak er onmiddellijk achter is leeg, dan kan de steen geslagen worden (en verwijderd uit het spel) door er overheen te springen.
Alleen de donkere velden van het dambord worden gebruikt. Een steen mag alleen diagonaal verzet worden naar een niet bezet vak. Slaan is verplicht. De speler zonder overblijvende stenen of wie geen zet kan doen bij een blokkade, verliest het spel.
Wanneer iemand de laatste rij op het bord bereikt (de verste rij voorwaarts), dan wordt het een dam en deze wordt gemarkeerd door het plaatsen van een extra steen bovenop de eerste steen. Een dam heeft extra mogelijkheden, inclusief de mogelijkheid om achterwaarts te gaan. Als er een stuk in een diagonaal staat die een dam kan slaan, dan kan hij elke afstand langs die diagonaal verplaatsen en kan een steen van de tegenstander slaan op elke afstand door te springen naar elk van de niet bezette vakken direct erachter.
U kunt de pijltjesknoppen gebruiken om handmatig de moeilijkheidsgraad te verhogen. Tux zal beter spelen wanneer je het niveau verhoogt.

Dankbetuiging: De bibliotheek van dammen is draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Handleiding is uit wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Speel geheugenspelletjes met sommen tegen Tux
icon memory-math-add-minus-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een bewerking te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux.

Vereisten: Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Doel: Oefenen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een bewerking of een resultaat. Je moet de bewerking laten kloppen met de bewerkingen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Speel het geheugenspel delen tegen Tux
icon memory-math-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div-tux

math memory arithmetic memory-math-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een deling te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux.

Vereisten: Delen.

Doel: Delen oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een deling of een resultaat. Je moet de delingen laten kloppen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Speel het geheugenspel optellen en aftrekken tegen Tux
icon memory-math-add-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een optelling of aftrekking te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux.

Vereisten: Optellen en aftrekken.

Doel: Optellen en aftrekken oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een bewerking (een optelling of aftrekking) of een resultaat. Je moet de bewerking laten kloppen met de bewerkingen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Speel het geheugenspel optellen tegen Tux
icon memory-math-add-tux.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add-tux

math memory arithmetic memory-math-add-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Beschrijving Draai de kaarten om om een optelling te laten kloppen met zijn resultaat, spelend tegen Tux.

Vereisten: Getallen optellen.

Doel: Optellen oefenen.

Handleiding: Elke kaart verbergt ofwel een optelling of een resultaat. Je moet de optellingen laten kloppen met hun resultaat.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: de geselecteerde kaart omdraaien
Speel het ritme
icon play_rhythm.svg difficulty level 1
screenshot play_rhythm

discovery music play_rhythm

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Beschrijving

Vereisten: Eenvoudig begrijpen van muzikaal ritme.

Doel: Leer het ritme precies te volgen.

Handleiding: Luister naar het gespeelde ritme. Wanneer je klaar bent, klik op de drum en volg hetzelfde ritme. Als je op het juiste moment hebt geklikt, wordt een ander ritme gespeeld. Zo niet, dan moet je het opnieuw proberen.
Oneven niveaus tonen een verticale lijn op de notenbalk die het ritme volgt: klik op de drum wanneer de lijn in het midden van de noten is.
Even niveaus zijn moeilijker, omdat er geen verticale lijn is. Je moet de lengte van de noten lezen en he ritme overeenkomstig spelen. Je kunt ook op de metronome klikken om de kwartnoten als referentie horen.
Klik op de knop herladen als je het ritme opnieuw wilt afspelen.

Toetsenbordbesturing:
 • Spatiebalk: klik op de drum
 • Enter of Return: speel het ritme opnieuw
 • Pijl omhoog en omlaag: verhoog of verlaag het tempo
 • Tabtoets: start of stop de metronoom als deze zichtbaar is
Speel oware (met een vriend)
icon oware_2players.svg difficulty level 2
screenshot oware_2players

strategy oware_2players

Harsh Kumar & Timothée Giet

Beschrijving Speel het Oware-strategiespel met een vriend.

Doel: Het spel start met vier zaden in elk huis. Het doel van het spel is om meer zaden te pakken dan de tegenstander. Omdat het spel slechts 48 zaden heeft is pakken van 25 genoeg om het spel te winnen. Omdat er een even aantal zaden is, is het mogelijk voor het spel om te eindigen in een gelijkspel, waar elke speler er 24 heeft gepakt.

Handleiding: Spelers verplaatsen om de beurt zaden. In een beurt kiest een speler een van de zes huizen in zijn/haar bezit. De speler verwijdert alle zaden uit dat huis en verdeelt ze, en laat ze vallen in elk huis linksom van dat huis, in een proces genaamd zaaien. Zaden worden niet gedistribueerd in het eind huizen voor scoren, noch in het huis waar ze vandaan kwamen. Het beginhuis wordt altijd leeg gelaten; als het 12 (of meer) zaden bevat, wordt het overgeslagen en de twaalf zaden worden in het volgende huis geplaatst.

Pakken kan alleen wanneer een speler het aantal van een huis van de tegenstander op exact twee of drie met het laatste zaadje gezaaid in die beurt. Dit pakt altijd de zaden in het bijbehorende huis en mogelijk meer: als het voorlaatste zaadje het huis van een tegenstander ook op twee of drie bracht, deze worden ook gepakt, enzovoort totdat een huis wordt bereikt die geen twee of drie zaden bevat of niet behoort bij de tegenstander. De gepakte zaden worden geplaatst in het scorehuis van de tegenstander. Als echter een zet alle zaden van een tegenstander zou pakken, wordt de vangst is in beslag genomen omdat dit de tegenstander zou verhinderen verder te spelen en de zaden blijven in plaats daarvan op het bord.

Als huizen van de tegenstander allemaal leeg zijn, moet de huidige speler een zet doen die de tegenstander zaden zal geven. Als zo'n zet niet mogelijk is, zal de huidige speler alle zaden in zijn eigen territorium pakken en het spel beëindigen.
Speel oware (tegen Tux)
icon oware.svg difficulty level 2
screenshot oware

strategy oware

Harsh Kumar & Timothée Giet

Beschrijving Speel het Oware-strategiespel tegen Tux

Doel: Het spel start met vier zaden in elk huis. Het doel van het spel is om meer zaden te pakken dan de tegenstander. Omdat het spel slechts 48 zaden heeft is pakken van 25 genoeg om het spel te winnen. Omdat er een even aantal zaden is, is het mogelijk voor het spel om te eindigen in een gelijkspel, waar elke speler er 24 heeft gepakt.

Handleiding: Spelers verplaatsen om de beurt zaden. In een beurt kiest een speler een van de zes huizen in zijn/haar bezit. De speler verwijdert alle zaden uit dat huis en verdeelt ze, en laat ze vallen in elk huis linksom van dat huis, in een proces genaamd zaaien. Zaden worden niet gedistribueerd in het eind huizen voor scoren, noch in het huis waar ze vandaan kwamen. Het beginhuis wordt altijd leeg gelaten; als het 12 (of meer) zaden bevat, wordt het overgeslagen en de twaalf zaden worden in het volgende huis geplaatst.

Pakken kan alleen wanneer een speler het aantal van een huis van de tegenstander op exact twee of drie met het laatste zaadje gezaaid in die beurt. Dit pakt altijd de zaden in het bijbehorende huis en mogelijk meer: als het voorlaatste zaadje het huis van een tegenstander ook op twee of drie bracht, deze worden ook gepakt, enzovoort totdat een huis wordt bereikt die geen twee of drie zaden bevat of niet behoort bij de tegenstander. De gepakte zaden worden geplaatst in het scorehuis van de tegenstander. Als echter een zet alle zaden van een tegenstander zou pakken, wordt de vangst is in beslag genomen omdat dit de tegenstander zou verhinderen verder te spelen en de zaden blijven in plaats daarvan op het bord.

Als huizen van de tegenstander allemaal leeg zijn, moet de huidige speler een zet doen die de tegenstander zaden zal geven. Als zo'n zet niet mogelijk is, zal de huidige speler alle zaden in zijn eigen territorium pakken en het spel beëindigen.
Speel piano
icon play_piano.svg difficulty level 1
screenshot play_piano

discovery music play_piano

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Beschrijving

Vereisten: Kennis van muzieknotatie en muziekbalk.

Doel: Begrijp hoe het pianoklavier muziek kan spelen zoals geschreven op de muziekbalk voor de musical.

Handleiding: Er worden enige noten op de notenbalk gespeeld. Klik op het toetsenbord de overeenkomstige toetsen op de notenbalk.
Op niveaus 1 tot 5 oefen je noten op de op de vioolsleutelbalk en op niveaus 6 tot 10 op de bassleutelbalk.

Toetsenbordbesturing:
 • Spatie: afspelen
 • Nummers 1 tot 7: witte toetsen
 • F2 tot F7: zwarte toetsen
 • Backspace of Delete: ongedaan maken

Dankbetuiging: De originele code van de synthesizer is van https://github.com/vsr83/miniSynth
Speel schaak (tegen Tux)
icon chess.svg difficulty level 6
screenshot chess

strategy chess

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving

Handleiding: In deze activiteit ontdek je het schaakspel door te spelen tegen de computer. Het toont de mogelijke doelposities voor elk geselecteerd stuk wat de kinderen helpt bij het begrijpen van hoe stukken kunnen bewegen. Op het eerste niveau is de computer volledig willekeurig om meer kansen aan de kinderen te geven. Als het niveau toeneemt zal de computer beter gaan spelen. U kunt de pijltjesknoppen gebruiken om handmatig de moeilijkheidsgraad te selecteren.

Je kunt schaakmat eerder bereiken als je deze eenvoudige regels volgt:
Probeer de Koning van de tegenstander in de hoek te drijven.
Uitleg: op deze manier heeft de tegenstander slecht 3 richtingen om zich in te verplaatsen in plaats van 8 vanuit de beste positie op het bord.
'Zet een val'. Gebruik je pionnen als aas.
Uitleg: op deze manier kun je de tegenstander uit zijn/haar 'comfort zone' halen.
Wees geduldig.
Uitleg: wees niet te vlug, wees geduldig. Denk eerst een beetje na en probeer de volgende zetten van je tegenstander te voorspellen, zodat je hem/haar kunt vangen of jouw stukken beveiligen tegen zijn/haar aanvallen.

Een enkele klik op de knop ongedaan maken zal één zet ongedaan maken. Een enkele klik op de knop opnieuw doen zal één zet opnieuw doen. Om alle zetten ongedaan te maken, druk op de knop ongedaan maken en houd deze 3 seconden vast.

Dankbetuiging: Dit schaakspel is p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Strafschop
icon penalty.svg difficulty level 1
screenshot penalty

computer mouse penalty

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Beschrijving Dubbelklik of tik dubbel op de zijkant van het doel waar je de bal in wilt hebben.

Handleiding: Dubbelklik of tik dubbel op een zijde van het doel waar je de bal in wilt hebben. Je kunt dubbelklikken met de linker-, rechter- of middelste muisknop. Als je niet snel genoeg dubbelklikt zal Tux de bal vangen. Je moet er op klikken om het terug te brengen naar zijn initiële positie.
Sudoku, plaats unieke symbolen in een raster
icon sudoku.svg difficulty level 4
screenshot sudoku

discovery logic sudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving De symbolen mogen maar 1 keer voorkomen in elke rij, kolom, en (indien gedefinieerd) in elk gebied.

Vereisten: Het oplossen van de puzzel vereist geduld en logisch nadenken.

Doel: Het doel van de puzzel is om in elke cel van het rooster een symbool of getal van 1 tot 9 in te voeren. In het officiële Sudoku is het rooster van 9x9 opgedeeld in 3x3 groepjes. In GCompris beginnen we op een lager niveau met een eenvoudiger versie zonder groepjes. In alle gevallen wordt het rooster getoond met verschillende symbolen of getallen in een aantal cellen (de gegevens). Elke rij, kolom en groepje mag maar één exemplaar van elk symbool of getal bevatten. (Bron: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Handleiding: Selecteer een getal of een symbool in de lijst en klik dan op de positie van het doel. GCompris voorkomt ongeldige antwoorden.
Superbrein
icon superbrain.svg difficulty level 2
screenshot superbrain

discovery logic superbrain

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Beschrijving Tux heeft verschillende dingen verborgen. Zoek ze in de juiste volgorde.

Doel: Tux heeft verschillende dingen verborgen. Zoek ze in de juiste volgorde.

Handleiding: Klik op de items totdat je vindt, wat jij denkt, is het juiste antwoord. Klik daarna op de knop OK. Een zwart stip betekent dat je het juiste item op de juiste positie hebt gevonden, terwijl een witte stip betekent dat een item juist is maar op de verkeerde positie. Op lagere niveaus geeft Tux je ook een aanwijzing met een zwart blokje over juiste items op de juiste positie en een wit blokje over de juiste items op de verkeerde positie. Op de niveaus 4 en 8 kan een item verschillende keren verborgen zijn.
Je kunt de rechter muisknop gebruiken om de items om te draaien in de tegengestelde volgorde of de itemkiezer om direct een item te kiezen uit de lijst. Druk twee seconden op een item om automatisch het laatst geselecteerd item in deze positie te kiezen. Dubbelklik op een eerder geselecteerd item in jouw raadhistorie om het als 'juist' te markeren. Zulke gemarkeerde items worden automatisch geselecteerd in jouw huidig en toekomstig giswerk totdat je deze markering hiervan weghaalt, door er opnieuw dubbel op te klikken.
Teken de gegeven afbeelding opnieuw
icon redraw.svg difficulty level 3
screenshot redraw

puzzle redraw

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Teken heel precies de gegeven afbeelding op het lege rooster.

Handleiding: Selecteer eerst de juiste kleur uit de werkbalk. Klik op het raster en sleep om te schilderen, laat de knop los om te stoppen met schilderen.

Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: een kleur selecteren
 • Pijlen: navigeren in het raster
 • Spatie of Enter: schilderen
Tel en kleur de cirkels
icon learn_digits.svg difficulty level 1
screenshot learn_digits

math numeration learn_digits

Timothée Giet

Beschrijving Cijfers van 0 tot 9 leren.

Doel: Cijfers leren door de overeenkomstige waarde te tellen.

Handleiding: Er verschijnt een cijfer op het scherm. Vul het bijbehorende aantal rondjes en kijk of jouw antwoord goed is.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatiebalk: een rondje selecteren of de selectie ongedaan maken
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
 • Tabtoets: spreek het cijfer opnieuw uit
Tel het aantal figuurtjes
icon enumerate.svg difficulty level 2
screenshot enumerate

math numeration enumerate

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Beschrijving Zet de dingen op rij om ze te tellen.

Vereisten: Basis tellen.

Doel: Leren tellen.

Handleiding: Ten eerste, zet de items netjes bij elkaar zodat je ze kunt tellen. Kies daarna een item uit de lijst met antwoorden in het gebied linksboven waar voer het bijbehorende antwoord in met het toetsenbord.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijl omlaag: volgende item selecteren
 • Pijl omlaag: vorige item selecteren
 • Cijfers: voer jouw antwoord in voor het geselecteerde item
 • Enter: jouw antwoord nakijken (als de optie 'Antwoorden valideren' ingesteld op de 'OK-knop')
Trainen van muisklik
icon left_right_click.svg difficulty level 1
screenshot left_right_click

computer mouse left_right_click

Samarth Raj & Timothée Giet

Beschrijving Dieren naar hun thuisplaats verplaatsen met een klik links of rechts op jouw muis.

Vereisten: Omgaan met de muis.

Doel: Met de muis. Trainen van links en rechts klikken.

Handleiding: Een klik links op een vis zal deze naar de vijver verplaatsen. Een klik rechts op een aap zal deze naar de boom verplaatsen. Een bericht toont of je de verkeerde klik hebt gebruikt.
Vallende woorden
icon wordsgame.svg difficulty level 2
screenshot wordsgame

computer keyboard reading words wordsgame

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Beschrijving Typ de vallende woorden voordat ze de grond raken.

Vereisten: Toetsenbord-vaardigheden.

Doel: Toetsenbordtraining.

Handleiding: Typ het hele woord terwijl het valt, voor het de grond raakt.
Veilig landen
icon land_safe.svg difficulty level 4
screenshot land_safe

sciences experiment land_safe

Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Beschrijving Stuur het ruimteschip naar de groene landingsplaats.

Doel: De versnelling veroorzaakt door zwaartekracht begrijpen.

Handleiding: De versnelling veroorzaakt door de zwaartekracht die door het ruimteschip wordt gevoeld is direct evenredig met de massa van de planeet en omgekeerd evenredig met het kwadraad van de afstand van het centrum van de planeet. Dus, met elke planeet zal de versnelling verschillen en als het ruimteschip dichter en dichter bij de planeet komt zal de versnelling hoger worden.

In eerste niveaus de omhoog/omlaag-toetsen gebruiken om de stuwkracht te besturen en de rechts/links-toetsen om de richting te besturen. Op aanraakschermen kun je de raket besturen via de overeenkomstige knoppen op het scherm.

In hogere niveaus kun je de rechts/links-toetsen gebruiken om het ruimteschip te draaien. Door draaien kun je het ruimteschip een versnelling in een niet-verticale richting geven met de omhoog/omlaag-toetsen.

Het landingsplatform is groen als jouw snelheid goed is voor een veilige landing.

De versnellingsmeter aan de rechter rand toont gezamenlijke verticale versnelling inclusief de zwaartekracht. In het bovenste groene gebied van de versnellingsmeter is jouw versnelling hoger dan de zwaartekracht, in het lagere rode gebied is het lager en op de blauwe basislijn in het gele middengebied heffen de twee krachten elkaar op.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen omhoog en omlaag: de stuwkracht van de achterste motor besturen
 • Pijlen links en rechts: op eerste niveaus, verplaats naar de zijkant; op hogere niveaus draai het ruimteschip
Verfkleuren mengen
icon color_mix.svg difficulty level 4
screenshot color_mix

sciences experiment color color_mix

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Beschrijving Ontdekken van het mengen van kleuren.

Doel: Primaire kleuren mengen om de gegeven kleur na te maken.

Handleiding: Deze activiteit leert hoe het mengen van primaire kleuren verf werkt (mengen via aftrekken).

Verf en inkt absorberen verschillende kleuren licht die er op vallen, en trekken het af van wat je ziet. Hoe meer inkt je toevoegt, hoe meer licht wordt geabsorbeerd en hoe donkerder de resulterende kleur wordt. We kunnen precies drie primaire kleuren mengen om heel veel nieuwe kleuren te maken. De primaire kleuren voor verf/inkt zijn cyaan (een speciale vorm van blauw), magenta (een speciale vorm van roze) en geel.

Wijzig de kleur door de schuifregelaars op de tubes verf te verplaatsen of door te klikken op de + en - knoppen. Klik daarna op de knop OK om jouw antwoord na te kijken.
Vermenigvuldiging van getallen
icon algebra_by.svg difficulty level 3
screenshot algebra_by

math multiplication arithmetic algebra_by

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Oefenen met de bewerking vermenigvuldigen.

Vereisten: Tafels van vermenigvuldiging van 1 tot 10.

Doel: Leer getallen te vermenigvuldigen in een beperkte tijd.

Handleiding: Er staat een vermenigvuldiging op het scherm. Zoek snel het antwoord en gebruik het toetsenbord van de computer of dat op het scherm om de uitkomst in te typen. Je moet snel zijn en het antwoord geven voordat de penguins in hun ballon landen!

Toetsenbordbesturing:
 • Cijfers: typ jouw antwoord
 • Backspace: verwijder het laatste cijfer in jouw antwoord
 • Enter: kijken of het antwoord goed is
Versimpelde Toren van Hanoi
icon hanoi.svg difficulty level 2
screenshot hanoi

discovery logic hanoi

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving De gegeven toren reproduceren.

Vereisten: Omgaan met de muis.

Doel: De toren rechts in de lege ruimte reproduceren.

Handleiding: Sleep en laat los elke keer het bovenste stuk van de ene toren naar de andere om de toren rechts in het lege gebied te reproduceren.

Dankbetuiging: Concept afgekeken van EPI games.
Verticale leesoefening
icon readingv.svg difficulty level 2
screenshot readingv

reading words readingv

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving Lees een verticale lijst met woorden en zeg of het gegeven woord erin zit.

Vereisten: Leesoefening.

Doel: Leesoefening in een beperkte tijd.

Handleiding: Er wordt een woord getoond op het bord. Er wordt een lijst met woorden, verticaal getoond, die weer verdwijnt. Verscheen het gegeven woord in de lijst?
Verwissel het complement van tien
icon tens_complement_swap.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_swap

math arithmetic tens_complement_swap

Samarth Raj & Timothée Giet

Beschrijving Wissel de getallen om om paren te maken gelijk aan tien.

Vereisten: Getallen van 1 tot 30 en optellingen.

Doel: Leren hoe het complement van tien te gebruiken om de volgorde van getallen in een bewerking te optimaliseren.

Handleiding: Maak paren van getallen gelijk aan tien binnen de bij elkaar horende haakjes. Selecteer een getal, selecteer daarna een ander getal met dezelfde bewerking om hun positie te verwisselen. Wanneer alle regels zijn ingevuld, druk op de knop OK on de antwoorden na te kijken. Als sommige antwoorden onjuist zijn zal er een pictogram met een kruis verschijnen op de bijbehorende regels. Corrigeer de fouten, druk daarna opnieuw op de knop OK.
Vind de landen
icon geography.svg difficulty level 2
screenshot geography

sciences geography geography

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving De items naar de juiste plaats slepen en laten vallen om de kaart compleet te maken.

Handleiding: Sleep de onderdelen van de kaart en laat ze los op de juiste locatie om de kaart compleet te maken.
Vind de linker- en rechterhanden
icon leftright.svg difficulty level 2
screenshot leftright

puzzle leftright

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Bepaal of je een linker of rechterhand ziet.

Doel: De linkerhand van de rechterhand onderscheiden vanuit verschillende gezichtspunten. Ruimtelijk inzicht.

Handleiding: Er wordt een hand getoond. Jij moet zeggen of het een linker- of een rechterhand is. Klik op de knop links, of de knop rechts.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijl links: antwoord linkerhand
 • Pijl rechts: antwoord rechterhand
Vind de regio
icon geo-country.svg difficulty level 2
screenshot geo-country

sciences geography geo-country

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Versleep de regio's en laat ze los om de kaart van het land te voltooien.

Handleiding: Sleep de verschillende regio's van het land naar hun juiste locaties om de kaart compleet te maken.
Volgorde van getallen
icon number_sequence.svg difficulty level 2
screenshot number_sequence

math numeration number_sequence

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Beschrijving Raak de getallen aan in de juiste volgorde.

Doel: Kan tellen.

Handleiding: Teken het figuur door op elk getal in de juiste volgorde te klikken.
Watercyclus
icon watercycle.svg difficulty level 3
screenshot watercycle

sciences experiment watercycle

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Beschrijving Tux komt terug van vissen op zijn boot. Probeer de watervoorziening te herstellen zodat hij een douche kan nemen.

Doel: De kringloop van water ontdekken.

Handleiding: Klik op de verschillende actieve elementen: zon, wolken, pompstation en de rioolwaterzuivering om de watervoorziening op gang te krijgen. Als je klaar bent en Tux in de douche staat, kun je voor hem op de doucheknop drukken.
Wereldmuziek verkennen
icon explore_world_music.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_music

discovery music explore_world_music

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving Ontdek de wereldmuziek

Doel: Ontwikkel een beter begrip voor de verscheidenheid van muziek in de wereld.

Handleiding: Er zijn drie niveaus in deze activiteit.

Op het eerste niveau, heb plezier met het verkennen van muziek overal op de wereld. Klik op elke koffer om wat te leren over de muziek uit dat gebied en luister naar een korte sample. Bestudeer het goed want in niveau 2 en 3 zal het worden getest.

Op het tweede niveau zul je een sample muziek horen en moet je de plek kiezen die overeenkomt met die muziek. Klik op de afspeelknop als je de muziek opnieuw wilt horen.

Op het derde niveau moet je de plek selecteren die overeenkomt met de tekst op het scherm.

Dankbetuiging: Plaatjes uit https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org
 • "Onalaska-Practice6" by Tom Harpel (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onalaska-Practice6.jpg), CC BY 2.0
 • "Australia Aboriginal Culture 009" by Steve Evans (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Aboriginal_Culture_009.jpg), CC BY 2.0
 • "Lunny irvine o flynn glackin" by candyschwartz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunny_irvine_o_flynn_glackin.jpg), CC BY 2.0
 • "08-rock-n-roll" by Karel Schmiedberger (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:08-rock-n-roll.ogg), CC BY 3.0
 • "The Wind that Shakes the Barley" by peakfiddler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wind_that_Shakes_the_Barley.ogg), CC BY 3.0
Wijs de relaties aan
icon family_find_relative.svg difficulty level 2
screenshot family_find_relative

sciences history family_find_relative

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Beschrijving Klik op een paar dat overeenkomt met de gegeven relatie.

Vereisten: Lezen, verplaatsen en klikken met de muis.

Doel: Leer de relaties in een een familie, volgens het lineaire systeem dat wordt gebruikt in de meeste Westerse gemeenschappen.

Handleiding: Er wordt een familieboom getoond, met instructies.
De cirkels zijn gekoppeld met lijnen om de relaties te markeren. Getrouwde paren zijn gemarkeerd met een ring op de koppeling.
Klik op een paar in de familieleden die overeenkomen met de gegeven relatie.
Zeer klein toetsenbord
icon baby_keyboard.svg difficulty level 1
screenshot baby_keyboard

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

Timothée Giet

Beschrijving Een eenvoudige activiteit om het toetsenbord te ontdekken.

Doel: Ontdek het toetsenbord.

Handleiding: Typ een toets op het toetsenbord.
Toetsen van letters, cijfers en andere tekens zullen het overeenkomstige teken op het scherm tonen.
Als er een overeenkomstige stem is zal deze worden afgespeeld, anders zal er een piep klinken.
Bij andere toetsen zal er een klik zijn te horen.
Zeshoek
icon hexagon.svg difficulty level 2
screenshot hexagon

fun hexagon

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Beschrijving Zoek de aardbei door op de blauwe velden te klikken.

Doel: Activiteit training in logica.

Handleiding: Probeer de aardbei te vinden onder de blauwe velden. Hoe dichter bij de aardbei, hoe roder de velden worden.
Zet er vier op een rij (met een vriend)
icon align4_2players.svg difficulty level 2
screenshot align4_2players

strategy align4_2players

Bharath M S & Timothée Giet

Beschrijving Zet vier tekens op een rij.

Doel: Maak een lijn met 4 stukken of horizontaal (liggend), of verticaal (staand) of diagonaal (schuin).

Handleiding: Speel met een vriend. Klik om beurten op een lijn waarin je een teken wilt stoppen. De eerste speler die er vier op een rij heeft wint.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijl links: verplaats het teken naar links
 • Pijl rechts: verplaats het teken naar rechts
 • Spatie of Pijl omlaag: het teken laten vallen
Zet er vier op een rij (tegen Tux)
icon align4.svg difficulty level 2
screenshot align4

strategy align4

Bharath M S & Timothée Giet

Beschrijving Zet vier tekens op een rij.

Doel: Maak een lijn met 4 stukken of horizontaal (liggend), of verticaal (staand) of diagonaal (schuin).

Handleiding: Speel met Tux. Klik om beurten op een lijn waarin je een teken wilt stoppen. De eerste speler die er vier op een rij heeft wint.
U kunt de pijltjesknoppen gebruiken om handmatig de moeilijkheidsgraad te verhogen. Tux zal beter spelen wanneer je het niveau verhoogt.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijl links: verplaats het teken naar links
 • Pijl rechts: verplaats het teken naar rechts
 • Spatie of Pijl omlaag: het teken laten vallen
Zinnen ordenen
icon ordering_sentences.svg difficulty level 2
screenshot ordering_sentences

reading words ordering_sentences

Harsh Kumar , Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Beschrijving De gegeven woorden ordenen om een zin te vormen die wat betekent.

Vereisten: Leesoefening.

Doel: Woorden ordenen om een zin te vormen die wat betekent.

Handleiding: Je krijgt een paar woorden. De woorden slepen en laten vallen om een zin te vormen die wat betekent.
Zoek de bijbehorende getallen
icon adjacent_numbers.svg difficulty level 1
screenshot adjacent_numbers

math numeration adjacent_numbers

Alexandre Laurent & Timothée Giet

Beschrijving Zoek de ontbrekende bijbehorende getallen.

Doel: Leren getallen te ordenen.

Handleiding: Zoek de gevraagde getallen sleep ze naar de bijbehorende plek.
Zoek de dag
icon find_the_day.svg difficulty level 6
screenshot find_the_day

math measures find_the_day

Amit Sagtani & Timothée Giet

Beschrijving Zoek de juiste datum en selecteer deze op de kalender.

Vereisten: De basis van de kalender.

Doel: Leer hoe dagen te tellen en zoek een datum op een kalender.

Handleiding: Lees de introductie en voer de gevraagde berekening uit om een datum te vinden. Selecteer deze datum op de kalender en verifieer jouw antwoord door op de knop OK te drukken.

In sommige niveaus moet je de dag van de week voor een gegeven datum vinden. Klik in dat geval op de bijbehorende dag van de week in de lijst.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren door de antwoorden
 • Spatie of Enter: kijken of het antwoord goed is
Zoek de details
icon details.svg difficulty level 1
screenshot details

discovery arts details

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Sleep de vormen en laat ze vallen op de juiste plaats.

Handleiding: Maak de puzzel af door elk stuk aan de zijkant naar de overeenkomende plek in de puzzel te slepen.

Dankbetuiging: De afbeeldingen komen uit Wikimedia Commons.
 • "Chateau de Chenonceau 2008" by Ra-smit (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_Chenonceau_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Egeskov Slot spejling" by Malene Thyssen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egeskov_Slot_spejling.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Eilean Donan castle - 95mm" by Guillaume Piolle (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilean_Donan_castle_-_95mm.jpg), CC BY 3.0
 • "DK Fanoe Windmill01" by Cnyborg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DK_Fanoe_Windmill01.JPG), CC BY-SA 3.0
 • "Pyramids at Gizah" by Ricardo Liberato (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramids_at_Gizah.jpg), CC BY-SA 2.0
 • "Louvre 2007 02 24 c" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_2007_02_24_c.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Nagoya Castle(Edit2)" by Base64 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagoya_Castle(Edit2).jpg), CC BY-SA 3.0
 • "NotreDameDeParis" by Sanchezn (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NotreDameDeParis.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Castle Neuschwanstein" by Softeis (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Sydney Opera House - Dec_2008" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_-_Dec_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Taj Mahal in March 2004" by Dhirad (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tour Eiffel Wikimedia Commons" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tower Bridge London Feb 2006" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_Bridge_London_Feb_2006.jpg), CC BY-SA 4.0
Zoek de onderdelen van de breuk
icon fractions_find.svg difficulty level 5
screenshot fractions_find

math arithmetic fractions_find

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Beschrijving Zoek de juiste teller en deler van de getoonde breuk.
Zoek het complement van tien
icon tens_complement_find.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_find

math arithmetic tens_complement_find

Samarth Raj & Timothée Giet

Beschrijving Zoek het complement van tien van elk getal.

Vereisten: Getallen van 1 tot 10 en optellingen.

Doel: Leren hoe het complement van tien te vinden.

Handleiding: Maak paren van getallen gelijk aan tien. Selecteer een getal uit de lijst, selecteer daarna een lege plek van een bewerking om het geselecteerde getal daar te plaatsen.
Wanneer alle regels zijn voltooid, druk op de knop OK om de antwoorden na te kijken. Als sommige antwoorden onjuist zijn zal er een pictogram met een kruis verschijnen op de bijbehorende regels. Om de fouten te corrigeren, klik op de foute getallen om ze te verwijderen en herhaal de vorige stappen.
Zonnestelsel
icon solar_system.svg difficulty level 5
screenshot solar_system

sciences experiment solar_system

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Beschrijving Beantwoord de gestelde vragen 100% juist.

Doel: Leer informatie over het zonnestelsel. Als je meer wilt weten over astronomie, probeer dan KStars (https://edu.kde.org/kstars/) te downloaden of Stellarium (https://stellarium.org/) wat vrije software is voor astronomie.

Handleiding: Klik op een planeet of op de zon en beantwoord de vragen. Elke vraag bevat 4 mogelijkheden. Één ervan is 100% juist. Probeer op de vragen te antwoorden totdat je 100% krijgt in de meter voor dichtbij.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen: navigeren
 • Spatie of Enter: selecteren
 • Escape: terugkeren naar het vorige scherm
 • Tab: de tip bekijken (alleen wanneer het tippictogram zichtbaar is)
Zwaartekracht
icon gravity.svg difficulty level 3
screenshot gravity

sciences experiment gravity

Timothée Giet

Beschrijving Inleiding tot het begrip zwaartekracht.

Doel: Verplaats het ruimteschip om niet tegen de planeten te botsen en bereik het ruimtestation.

Handleiding: Verplaats het ruimteschip met de links en rechts toetsen of met de knoppen op het scherm voor mobiele apparaten. Probeer bij het midden van het scherm te blijven en kijk vooruit door naar de grootte en richting van de pijl te kijken die aantrekkingskracht toont.

Toetsenbordbesturing:
 • Pijlen links en rechts: verplaats het ruimteschip