Zrzuty ekranu

Główne menu GCompris
screenshot root

administration root

Opis: Wybierz aktywność do uruchomienia.

Wymagane umiejętności: Niektóre z aktywności są bardziej grą, lecz nadal bardzo pouczającą.

Cel: GCompris to wysokiej jakości pakiet oprogramowania edukacyjnego z licznymi aktywnościami dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

Podręcznik: Wybierz ikonę, aby wejść do aktywności lub wyświetl listę aktywności w kategorii.
Na dole ekranu znajduje się pasek sterowania GCompris. Zwróć uwagę, że możesz ukryć lub pokazać pasek, naciskając na jego kotwicy.

Wyświetlane są następujące ikony:
(zwróć uwagę, że ikony są wyświetlane tylko wtedy, gdy są dostępne w bieżącej aktywności)
 • Dom - wyjście z aktywności, powrót do menu (Ctrl+W lub klawisz Escape)
 • Strzałki - wyświetlają bieżący poziom. Naciśnij, aby wybrać inny poziom
 • Usta - powtórz pytanie
 • Znak zapytania - pomoc
 • Wczytaj ponownie - rozpocznij aktywność ponownie od początku
 • Narzędzie - menu ustawień
 • Trzy linie - menu ustawień aktywności
 • G - O GCompris
 • Wyjście - Wyjście z GCompris (Ctrl+Q)
Gwiazdy wskazują na nadającą się grupę wiekową dla każdej aktywności:
 • 1, 2 lub 3 żółte gwiazdy - od 2 do 6 lat
 • 1, 2 lub 3 czerwone gwiazdy - 7 lat i więcej
Jeśli istnieją dwie różne ikony gwiazdy na aktywności, to pierwsza pokazuje najmniejszą trudność, a druga największą trudność.

Skróty klawiszowe:
 • Ctrl+B: pokazuje lub ukrywa pasek sterowania
 • Ctrl+F: Przełącza tryb pełnoekranowy
 • Ctrl+S: przełącza aktywność na pasku sekcji
Aktywność kolejowa
icon railroad.svg difficulty level 1
screenshot railroad

discovery logic railroad

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Opis: Zbuduj na nowo model pociągu na górze ekranu.

Cel: Ćwiczenie pamięci.

Podręcznik: Pociąg będzie wyświetlany przez parę sekund. Odbuduj go na górze ekranu przeciągając odpowiednie elementy. Usuwaj elementy z obszaru odpowiedzi, ściągając je w dół.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się po obszarze próbnym i odpowiedzi
 • Spacja: dodaje element z próbek do obszaru odpowiedzi lub zamienia dwa elementy w obszarze odpowiedzi
 • Klawisz delete lub backspace: usuwa zaznaczony element z obszaru odpowiadania
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Analiza gramatyczna
icon grammar_analysis.svg difficulty level 3
screenshot grammar_analysis

reading words grammar_analysis

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Opis: Rozpoznawaj klasy gramatyczne w danych zdaniach.

Cel: Naucz się rozpoznawać klasy gramatyczne.

Podręcznik: Przypisz żądane klasy gramatyczne do odpowiednich słów.
Wybierz klasę gramatyczną z listy, następnie wybierz pole pod słowem i przyp mu klasę.
Pozostaw pole pustym, jeśli żadna z klas nie pasuje.
Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w górę i dół lub klawisz tab: przełączanie pomiędzy klasami i słowami
 • Strzałki w lewo i prawo: zaznacz rzeczy w klasach lub słowach
 • Spacja: przypisz wybraną klasę do wybranego słowa, a następnie wybierz kolejne słowo
 • Backspace: zaznacz poprzednie słowo
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Barwy
icon colors.svg difficulty level 1
screenshot colors

reading color vocabulary colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Naciśnij na właściwej barwie.

Wymagane umiejętności: Rozpoznawanie barw.

Cel: Ta aktywność uczy rozpoznawania różnych barw.

Podręcznik: Wysłuchaj nazwy barwy i dotknij pasującą kaczkę.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: wybiera odpowiedź
 • Tab: powtórz pytanie
Barwy rozszerzone
icon advanced_colors.svg difficulty level 6
screenshot advanced_colors

reading colors vocabulary advanced_colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Wybierz motyla o właściwej barwie.

Wymagane umiejętności: Może czytać.

Cel: Naucz się rozpoznawać niecodzienne barwy.

Podręcznik: Pojawią się tańczące motyle o różnych barwach i pytanie. Będzie trzeba znaleźć właściwego motyla i go dotknąć.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza element
Bezpieczne lądowanie
icon land_safe.svg difficulty level 4
screenshot land_safe

sciences experiment land_safe

Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Opis: Nakieruj statkiem kosmiczny na zielone lądowisko.

Cel: Zrozumienie przyspieszenia powodowanego grawitacją.

Podręcznik: Przyspieszenie spowodowane przez grawitację, której doświadcza statek kosmiczny, jest bezpośrednio proporcjonalne do masy planety i odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od planety. Stąd, dla każdej planety przyspieszenie to będzie się zmieniać i gdy statek będzie się zbliżać do planety to będzie ono rosnąć.

Na pierwszy poziomach, używaj klawiszy w górę/dół, aby sterować siłą ciągu oraz klawiszy w prawo/lewo, aby sterować kierunkiem. Na ekranach dotykowych możesz sterować rakietą przy użyciu odpowiednich przycisków na ekranie.

Na wyższych poziomach, możesz użyć strzałki w prawo/lewo do obrotu statkiem kosmicznym. Obracając statkiem możesz wyzwolić przyspieszenie w nie-pionowym kierunku przy użyciu klawiszy w górę/dół.

Platforma do lądowania będzie zielona, gdy twoja prędkość jest odpowiednia do bezpiecznego lądowania.

Przyspieszeniomierz na prawym obramowaniu pokazuje całkowite przyspieszenie twojej rakiety z uwzględnieniem siły grawitacji. W górnym zielonym obszarze przyspieszeniomierza twoje przyspieszenie jest większe niż siła grawitacji, w dolnym jest mniejsze, a na niebieskiej linii odniesienia w żółtym obszarze na środku, obie siły równoważą się.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w górę i dół: sterują siłą ciągu tylnego silnika
 • Strzałki w lewo i prawo: na pierwszych poziomach, przesuwają na strony; na wyższych poziomach, obracają statek kosmiczny
Brak litery
icon missing-letter.svg difficulty level 2
screenshot missing-letter

reading words missing-letter

Amit Tomar & Timothée Giet

Opis: Znajdź brakującą literę, aby uzupełnić słowo.

Wymagane umiejętności: Czytanie słów.

Cel: Ćwicz umiejętność czytania.

Podręcznik: W głównym obszarze wyświetlane jest zdjęcie i niepełne słowo pod nim. Naciśnij na brakującą literę, aby uzupełnić słowo lub wpisz ją na klawiaturze.

Sterowanie z klawiatury:
 • Tab: powtarza słowo
Calcudoku
icon calcudoku.svg difficulty level 4
screenshot calcudoku

math arithmetic calcudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Rozwiąż Calcudoku.

Wymagane umiejętności: Ukończenie puzzli wymaga cierpliwości i umiejętności arytmetycznych.

Cel: Rozwiń swoje umiejętności logicznego rozumowania: łączeni danych, dedukcja, rozeznanie w przestrzeni przy użyciu obliczeń.

Podręcznik: Wybierz liczbę z listy i naciśnij na jej położeniu docelowym, aby wypełnić siatkę. Każda liczba musi pojawić się tylko raz w wierszu i kolumnie. Klatki to grupy kratek, które opisują jak je wypełnić. Klatki utworzone z więcej niż jednej kratki dają wynik oraz znak matematyczny: wszystkie liczby w klatce, połączone przy użyciu danego znaku, muszą dać ten wynik. Klatki utworzone tylko przez jedną klatkę bezpośrednio podają liczbę do wpisania.
Chronos
icon chronos.svg difficulty level 1
screenshot chronos

sciences history chronos

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby stworzyć opowiadanie.

Wymagane umiejętności: Opowiedz krótką historię.

Cel: Uszereguj obrazy w kolejności takiej, która stworzy opowiadanie.

Podręcznik: Wybieraj zdjęcia z lewej i umieszczaj je na kropkach w odpowiedniej kolejności. Następnie, naciśnij na przycisku OK, aby zatwierdzić swoją odpowiedź.

Wyrazy uznania: Zdjęcia Księżyca są własnością NASA. Obrazy transportu są własnością Franck Doucet. Daty transportu są oparte na tych z <https://www.wikipedia.org>.
Dekodowanie ścieżki
icon path_decoding.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding

discovery logic path_decoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Opis: Podążaj za krokami, aby pomóc Tuksowi dotrzeć do celu.

Podręcznik: Naciskaj na kwadraty siatki, aby podążać Tuksem wg podawanych kroków.

Kierunki są bezwzględne i nie zależą od bieżącego skierowania Tuksa.
Dodawanie liczb
icon algebra_plus.svg difficulty level 3
screenshot algebra_plus

math addition arithmetic algebra_plus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwicz dodawanie liczb.

Wymagane umiejętności: Proste dodawanie. Rozpoznaje pisane liczby.

Cel: Ucz się obliczać sumę z dwóch liczb mając na to ograniczony czas.

Podręcznik: Na ekranie wyświetlane jest dodawanie. Znajdź szybko jego wynik i użyj klawiatury swojego komputera lub pola wybierania na ekranie do wpisania wyniku. Wynik musisz podać szybko, zanim pingwiny wylądują swoim balonem!

Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: wpisz swoją odpowiedź
 • Backspace: usuwa ostatnią cyfrę z twojej odpowiedzi
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Dodawanie na liczbach dziesiętnych
icon learn_decimals_additions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_additions

math arithmetic learn_decimals_additions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Opis: Nauka dodawania na liczbach dziesiętnych.

Cel: Naucz się dodawania na liczbach dziesiętnych poprzez liczenie ile kwadratów musi zostać dodanych, aby przedstawić wynik.

Podręcznik: Pokazywane jest dodawanie na dwóch liczbach dziesiętnych. Przeciągnij strzałką, aby zaznaczyć część paska oraz przeciągnij zaznaczoną cześć paska do pustego obszaru. Powtórz ten krok, aż liczba upuszczonych pasków będzie odpowiadać wynikowi dodawania,a następnie naciśnij przycisk OK, aby sprawdzić swoją odpowiedź.

Jeśli odpowiedź jest poprawna, to wpisz odpowiedni wynik i naciśnij przycisk ok, aby sprawdzić swoją odpowiedź.

Sterowanie z klawiatury:
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
 • Liczby: wpisz wynik
Dopasowywanie elementów
icon babymatch.svg difficulty level 1
screenshot babymatch

reading vocabulary babymatch

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj elementy tak, aby do siebie pasowały.

Wymagane umiejętności: Źródła kulturalne.

Cel: Koordynacja ruchowa. Dopasowywanie pojęciowe.

Podręcznik: W obszarze głównej planszy, wyświetlany jest zestaw obiektów. Na panelu bocznym, wyświetlany jest kolejny zestaw obiektów. Każdy obiekt z panelu bocznego odpowiada logicznie jednemu obiektowi z obszaru głównej planszy.Przeciągnij każdy obiekt z panelu bocznego do odpowiedniego miejscu w obszarze głównym.
Dwójkowe żarówki
icon binary_bulb.svg difficulty level 3
screenshot binary_bulb

sciences experiment binary_bulb

Rajat Asthana & Timothée Giet

Opis: Ta aktywność pomaga nauczyć się przekształcania liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy.

Wymagane umiejętności: Dziesiętny system liczbowy.

Cel: Aby zaznajomić się z dwójkowym systemem liczb.

Podręcznik: Zaświeć odpowiednimi żarówkami, aby przedstawić dwójkowo daną liczbę dziesiętną. Gdy skończysz, naciśnij OK.
Dziel się słodkościami
icon share.svg difficulty level 2
screenshot share

math arithmetic share

Stefan Toncu & Timothée Giet

Opis: Spróbuj podzielić słodycze pomiędzy daną liczbę dzieci.

Wymagane umiejętności: Dowiedz się jak liczyć.

Cel: Naucz się dzielenia liczb.

Podręcznik: Podążaj za instrukcjami pokazywanymi na ekranie: najpierw, przeciągnij daną liczbę chłopców/dziewczynek na środek, następnie przeciągnij słodkości do prostokąta każdego dziecka.
Jeśli pozostanie reszta, to należy ją odłożyć do słoika ze słodyczami.
Dzielenie liczb
icon algebra_div.svg difficulty level 6
screenshot algebra_div

math division arithmetic algebra_div

Sayan Biswas & Timothée Giet

Opis: Ćwicz działanie dzielenia.

Wymagane umiejętności: Dzielenie małych liczb.

Cel: Znajdź wynik dzielenia, mając na to ograniczony czas.

Podręcznik: Na ekranie wyświetlane jest dzielenie. Znajdź szybko jego wynik i użyj klawiatury swojego komputera lub pola wybierania na ekranie do wpisania wyniku. Wynik musisz podać szybko, zanim pingwiny wylądują swoim balonem!

Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: wpisz swoją odpowiedź
 • Backspace: usuwa ostatnią cyfrę z twojej odpowiedzi
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Edytor tekstu dla dzieci
icon baby_wordprocessor.svg difficulty level 1
screenshot baby_wordprocessor

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Prosty edytor tekstu dla dzieci tak, aby mogły poznać klawiaturę i litery.

Cel: Poznawaj klawiaturę i litery.

Podręcznik: Po prostu pisz na rzeczywistej lub wirtualnej klawiaturze tak jak w edytorze tekstu. Naciśnięcie przycisku 'Tytuł' uczyni tekst większym. Podobnie przycisk 'podtytuł' uczyni tekst trochę mniej większym, Naciśnięcie na 'akapit' usunie formatowanie.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się wewnątrz tekstu
 • Shift + strzałki: zaznacza część tekstu
 • Ctrl + A: zaznacza cały tekst
 • Ctrl + C: skopiuj zaznaczony tekst
 • Ctrl + X: wycina zaznaczony tekst
 • Ctrl + V: wklej skopiowany lub wycięty tekst
 • Ctrl + D: usuwa zaznaczony tekst
 • Ctrl + Z: wycofuje
 • Ctrl + Shift + Z: wycofuje
Elektronika analogowa
icon analog_electricity.svg difficulty level 6
screenshot analog_electricity

sciences experiment analog_electricity

Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Opis: Twórz i symuluj analogowe układy elektryczne.

Wymagane umiejętności: Wymaga pewnych podstaw w rozumieniu pojęcia elektryczności.

Cel: Twórz dowolne analogowe układy elektryczne wraz z symulacją w czasie rzeczywistym.

Podręcznik: Przeciągaj części elektryczne z wybieraka i upuszczaj je na obszarze pracy. W obszarze pracy, możesz przesuwać części poprzez ich przeciąganie. Aby usunąć cześć lub przewód, wybierz narzędzie usuwania na górze wybieraka części, a następnie wybierz część lub przewód. Możesz nacisnąć na części, a następnie na przyciskach obrotu, aby ją obrócić lub na przycisku informacji, aby dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Możesz nacisnąć na przełączniku, aby go otworzyć lub zamknąć. Możesz także zmienić wartość reostatu, przeciągając jego suwak. Aby połączyć dwie końcówki, naciśnij na pierwszej, a następnie na drugiej końcówce. Aby odznaczyć końcówkę, naciśnij na pustym obszarze. Aby naprawić uszkodzoną żarówkę lub LED, naciśnij na niej po odłączeniu jej od obwodu. Symulacja jest uaktualniana w czasie rzeczywistym na podstawie każdego działania użytkownika.

Wyrazy uznania: Silnik symulacji elektrycznych jest z edX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.
Elektronika cyfrowa
icon digital_electricity.svg difficulty level 6
screenshot digital_electricity

sciences experiment digital_electricity

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Twórz i symuluj cyfrowe układy elektryczne.

Wymagane umiejętności: Wymaga pewnych podsta w rozumieniu cyfrowej elektroniki.

Cel: Twórz dowolne cyfrowe układy elektryczne wraz z symulacją w czasie rzeczywistym.

Podręcznik: Przeciągaj części elektryczne z paska bocznego upuszczaj je na obszarze pracy.
 • Aby połączyć dwie końcówki przewodem, najpierw naciśnij na pierwszą końcówkę, a następnie na drugą.
 • Symulacja jest uaktualniana w czasie rzeczywistym na podstawie każdego działania użytkownika.
 • W obszarze pracy, możesz przesuwać części poprzez ich przeciąganie.
 • Na pasku bocznym, możesz nacisnąć na ikonę narzędzia, aby otworzyć menu narzędzia.
 • Aby usunąć cześć lub przewód, wybierz narzędzie usuwania (ikona krzyża) z menu narzędzi, a następnie naciśnij na części lub przewodzie, który chcesz usunąć.
 • Aby odznaczyć końcówkę lub usunąć narzędzie, naciśnij na pustym miejscu.
 • Możesz obrócić wybraną część, naciskając na przyciskach obrotu (ikona okrągłej strzałki) z menu narzędzi.
 • Możesz dowiedzieć się więcej o wybranej części, naciskając na przycisku info (ikona litery "I") z menu narzędzi.
 • Możesz powiększyć lub pomniejszyć obszar pracy klawiszami + oraz -, używając przycisków powiększania z menu narzędzia lub używając gestów uszczypnięcia na ekranach dotykowych.
 • Możesz przesuwać po obszarze pracy naciskając na pustym miejscu, a następnie przeciągając.
 • Możesz nacisnąć na przełączniku, aby go otworzyć lub zamknąć.
Frieze
icon frieze.svg difficulty level 1
screenshot frieze

discovery logic frieze

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Opis: Odtwórz i uzupełnij frieze.

Cel: Naucz się algorytmów.

Podręcznik: Odtwórz frieze na górze. Na niektórych poziomach może być konieczne ukończenie frieze lub odtworzenie go po jego zapamiętaniu.
Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w lewo i prawo: zaznacz token
 • Spacja: dodaj token do frieze
 • Backspace lub Delete: usuń ostatni token z frieze
 • Enter: sprawdź odpowiedź
 • Tab: przełącza pomiędzy edytowaniem frieze oraz oglądaniem modelu
Gnumch - dzielniki
icon gnumch-factors.svg difficulty level 5
screenshot gnumch-factors

math arithmetic gnumch-factors

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Opis: Pokieruj Pożeracza Liczb po wszystkich dzielnikach liczby przedstawionej u dołu.

Cel: Naucz się o wielokrotnościach i dzielnikach.

Podręcznik: Dzielnikami liczby są liczby, które dzielą tę pierwszą parzyście. Na przykład dzielnikami liczby 6 są 1, 2, 3 oraz 6. 4 nie jest dzielnikiem 6, ponieważ liczby 6 nie można podzielić na 4 równe części. Jeśli jedna liczba jest wielokrotnością drugiej liczby, to druga liczba jest dzielnikiem pierwszej liczby. Wielokrotności są jak rodzina, a dzielniki są jak ludzie w tych rodzinach. Wobec tego 1, 2, 3 oraz 6 mieszczą się się w 6-cio osobowej rodzinie, lecz 4 należy do innej rodziny.

Jeśli masz klawiaturę, to możesz użyć klawiszy strzałek do poruszania się i klawisza spacji do połykania liczb. Przy użyciu myszy możesz nacisnąć blok obok twojego położenia, aby się przesunąć i nacisnąć ponownie, aby połknąć liczbę. Przy użyciu ekranu dotykowego możesz postępować tak jak w przypadku myszy lub zacząć przesuwać palcem z dowolnego miejsca w stronę, w którą chcesz się przesunąć i stuknąć palcem, aby połknąć liczbę.

Uważaj i omijaj Troggle.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Spacja: połyka liczby
Gnumch - l. pierwsze
icon gnumch-primes.svg difficulty level 6
screenshot gnumch-primes

math arithmetic gnumch-primes

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Opis: Poprowadź Pożeracza do wszystkich liczb pierwszych.

Cel: Naucz się liczba pierwszych.

Podręcznik: Liczby pierwsze to liczby, które są podzielne tylko przez nie same i przez 1. Na przykład liczba 3 jest liczbą pierwszą, lecz 4 nią nie jest (ponieważ 4 jest podzielne przez 2). O liczbach pierwszych możesz myśleć jako o bardzo małych rodzinach: należą do nich co najwyżej dwie osoby! One same oraz liczba 1. Nie można w nich zmieścić żadnej innej liczby bez reszty. Liczba 5 jest jedną z tych samotnych liczb (tylko 5 × 1 = 5), lecz widać, że liczba 6 ma 2 oraz 3 w swojej rodzinie (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Wobec tego 6 nie jest liczbą pierwszą.

Jeśli masz klawiaturę, to możesz użyć klawiszy strzałek do poruszania się i klawisza spacji do połykania liczb. Przy użyciu myszy możesz nacisnąć blok obok twojego położenia, aby się przesunąć i nacisnąć ponownie, aby połknąć liczbę. Przy użyciu ekranu dotykowego możesz postępować tak jak w przypadku myszy lub zacząć przesuwać palcem z dowolnego miejsca w stronę, w którą chcesz się przesunąć i stuknąć palcem, aby połknąć liczbę.

Uważaj i omijaj Troggle.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Spacja: połyka liczby
Gnumch - mnożniki
icon gnumch-multiples.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-multiples

math arithmetic gnumch-multiples

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Opis: Poprowadź Pożeracza do wszystkich mnożników liczby pokazanej u dołu.

Cel: Naucz się o wielokrotnościach i dzielnikach.

Podręcznik: Wielokrotnościami danej liczby są wszystkie liczby, które są równe pierwotnej liczbie pomnożonej przez inną liczbę. Na przykład 24, 36, 48 oraz 60 są wielokrotnościami liczby 12. 25 nie jest wielokrotnością 12, ponieważ nie ma liczby, którą można by pomnożyć przez liczbę 12, aby otrzymać 25. Jeśli jedna liczba jest dzielnikiem drugiej liczby, to druga liczba jest wielokrotnością pierwszej liczby. Tak samo jak poprzednio, o wielokrotnościach możesz myśleć jak o rodzinach, gdzie dzielniki są osobami należącymi do tych rodzin. Dzielnik 5 ma rodziców 10, dziadków 15, pradziadków 20, prapradziadków 25, a każdy dodatkowy krok o 5 jest dodatkowym "pra" z przodu! Lecz liczba 5 nie należy do 8 lub 23 osobowych rodzin. Żadnej liczby 5-tek nie można zmieścić w liczbie 8 lub 23 bez reszty. Wobec tego 8 nie jest wielokrotnością liczby 5, tak samo jak 23. Tylko 5, 10, 15, 20, 25 ... są wielokrotnościami (lub rodzinami lub krokami) liczby 5.

Jeśli masz klawiaturę, to możesz użyć klawiszy strzałek do poruszania się i klawisza spacji do połykania liczb. Przy użyciu myszy możesz nacisnąć blok obok twojego położenia, aby się przesunąć i nacisnąć ponownie, aby połknąć liczbę. Przy użyciu ekranu dotykowego możesz postępować tak jak w przypadku myszy lub zacząć przesuwać palcem z dowolnego miejsca w stronę, w którą chcesz się przesunąć i stuknąć palcem, aby połknąć liczbę.

Uważaj i omijaj Troggle.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Spacja: połyka liczby
Gnumch - nierówność
icon gnumch-inequality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-inequality

math arithmetic gnumch-inequality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Opis: Poprowadź Pożeracza Liczb do wszystkich działań, które nie dadzą wyniku pokazanego u dołu ekranu.

Cel: Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.

Podręcznik: Jeśli masz klawiaturę, to możesz użyć klawiszy strzałek do poruszania się i klawisza spacji do połykania liczb. Przy użyciu myszy możesz nacisnąć blok obok twojego położenia, aby się przesunąć i nacisnąć ponownie, aby połknąć liczbę. Przy użyciu ekranu dotykowego możesz postępować tak jak w przypadku myszy lub zacząć przesuwać palcem z dowolnego miejsca w stronę, w którą chcesz się przesunąć i stuknąć palcem, aby połknąć liczbę.

Uważaj i omijaj Troggle.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Spacja: połyka liczby
Gnumch - równość
icon gnumch-equality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-equality

math arithmetic gnumch-equality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Opis: Naprowadź Pożeracza Liczb na równania, których wynikiem jest liczba na dole ekranu.

Cel: Ćwicz dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Podręcznik: Naprowadź Pożeracza Liczb na równania, których wynikiem jest liczba na dole ekranu.

Jeśli masz klawiaturę, to możesz użyć klawiszy strzałek do poruszania się i klawisza spacji do połykania liczb. Przy użyciu myszy możesz nacisnąć blok obok twojego położenia, aby się przesunąć i nacisnąć ponownie, aby połknąć liczbę. Przy użyciu ekranu dotykowego możesz postępować tak jak w przypadku myszy lub zacząć przesuwać palcem z dowolnego miejsca w stronę, w którą chcesz się przesunąć i stuknąć palcem, aby połknąć liczbę.

Uważaj i omijaj Troggle.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Spacja: połyka liczby
Gra barowa (z Tuksem)
icon bargame.svg difficulty level 2
screenshot bargame

strategy bargame

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Opis: Wybierz liczbę piłek, które chcesz umieścić w otworach, a następnie przycisk OK. Wygranym będzie ten, który nie umieści piłki w czerwonym otworze.

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia.

Cel: Uniknij umieszczenia piłki w ostatnim otworze.

Podręcznik: Naciśnij na ikonę piłki, aby wybrać liczbę piłek, a następnie na przycisk OK, aby umieścić piłkę w otworze. Wygrasz, jeśli Tux będzie musiał umieścić ostatnią piłkę. Jeśli chcesz, aby rozpoczął Tux, wystarczy że na nim klikniesz.
Przyciskami strzałek można ręcznie wybrać poziom trudności. Tux będzie grał lepiej, gdy zwiększysz ten poziom.
Gra barowa (z kolegą/koleżanką)
icon bargame_2players.svg difficulty level 2
screenshot bargame_2players

strategy bargame_2players

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Opis: Wybierz liczbę piłek, które chcesz umieścić w otworach, a następnie przycisk OK. Wygranym będzie ten, który nie umieści piłki w czerwonym otworze.

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia.

Cel: Uniknij umieszczenia piłki w ostatnim otworze.

Podręcznik: Naciśnij na ikonie piłki, aby wybrać liczbę piłek, a następnie na przycisku OK, aby umieścić piłkę w otworze. Wygrasz, jeśli twój kolega będzie musiał umieścić ostatnią piłkę.
Gra pamięciowa w dodawanie przeciwko Tuksowi
icon memory-math-add-tux.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add-tux

math memory arithmetic memory-math-add-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Dodawanie.

Cel: Ćwicz dodawanie.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo dodawanie albo wynik. Musisz dopasować dodawania do wyników.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa w kojarzenie wielkości liter
icon memory-case-association.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association

reading letters memory-case-association

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć tę samą literę zapisaną jako wielką i jako małą.

Wymagane umiejętności: Poznawanie alfabetu.

Cel: Nauka małych i wielkich liter, pamięć.

Podręcznik: Każda kart skrywa literę, wielką lub małą. Musisz dopasować wielką literę do małej.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa w kojarzenie wielkości liter przeciwko Tuksowi
icon memory-case-association-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association-tux

reading letters memory-case-association-tux

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć tę samą literę zapisaną jako wielką i jako małą, w grze przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Poznawanie alfabetu.

Cel: Nauka małych i wielkich liter, pamięć.

Podręcznik: Każda kart skrywa literę, wielką lub małą. Musisz dopasować wielką literę do małej.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa w mnożenie
icon memory-math-mult.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult

math memory arithmetic memory-math-mult

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania mnożenia z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Mnożenie.

Cel: Ćwicz mnożenie.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo mnożenie albo wynik. Musisz dopasować mnożenia do wyników.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa w odejmowanie
icon memory-math-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus

math memory arithmetic memory-math-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania odejmowania z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Odejmowanie.

Cel: Ćwicz odejmowanie.

Podręcznik: Każda karta skrywa odejmowanie albo wynik. Musisz dopasować odejmowania do wyników.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa z dodawaniem i odejmowaniem
icon memory-math-add-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus

math memory arithmetic memory-math-add-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania lub odejmowania z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Dodawanie i odejmowanie.

Cel: Ćwicz dodawanie i odejmowanie.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo działanie (dodawanie lub odejmowanie) albo wynik. Musisz dopasować działania z wynikami.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa z dodawaniem i odejmowaniem przeciwko Tuksowi
icon memory-math-add-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania lub odejmowania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Dodawanie i odejmowanie.

Cel: Ćwicz dodawanie i odejmowanie.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo działanie (dodawanie lub odejmowanie) albo wynik. Musisz dopasować działania z wynikami.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa z dzieleniem
icon memory-math-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div

math memory arithmetic memory-math-div

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielenia z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Podziały

Cel: Ćwicz dzielenie.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo dzielenie albo wynik. Musisz dopasować dzielenia do wynikami.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa z dzieleniem przeciwko Tuksowi
icon memory-math-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div-tux

math memory arithmetic memory-math-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielenia z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Dzielenie.

Cel: Ćwicz dzielenie.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo dzielenie albo wynik. Musisz dopasować dzielenia do wynikami.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa z dźwiękami
icon memory-sound.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound

discovery memory music memory-sound

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasującą parę dźwiękową.

Cel: Ćwicz swą pamięć ze słuchu.

Podręcznik: Każda karta odgrywa dźwięk, gdy ją obrócisz i każda karata ma kartę do pary, odgrywającą ten sam dźwięk. Naciśnij na kartę, aby usłyszeć jej ukryty dźwięk i spróbuj dopasować do niej parę. Możesz odkryć tylko dwie karty na raz, więc musisz zapamiętywać dźwięki, gdy będziesz szukać drugiego takiego samego. Gdy odkryjesz parę o takich samych dźwiękach, to obie karty znikną.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa z liczbami
icon memory-wordnumber.svg difficulty level 3
screenshot memory-wordnumber

math numeration memory-wordnumber

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować liczbę z nazwą tej liczby.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Czytanie liczb, pamięć.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo liczbę (liczbę zapisaną obrazami) lub nazwę liczby (liczbę zapisaną słowami). Musisz dopasować obraz liczby do jej nazwy.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa z liczeniem
icon memory-enumerate.svg difficulty level 2
screenshot memory-enumerate

math numeration memory-enumerate

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować liczbę z jej obrazem.

Cel: Ćwiczenie liczenia i pamięci.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo zdjęcia z liczbą elementów albo liczbę. Musisz dopasować liczby do odpowiednich zdjęć.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa z mnożeniem i dzieleniem
icon memory-math-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div

math memory arithmetic memory-math-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielnia z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Mnożenie, dzielenie.

Cel: Ćwiczenia na mnożenie i dzielenie.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo działanie (mnożenie lub dzielenie) albo wynik. Musisz dopasować działania z wynikami.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa z obrazami
icon memory.svg difficulty level 1
screenshot memory

fun memory memory

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasujące pary.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Ćwicz swą pamięć i usuń wszystkie karty.

Podręcznik: Każda karta ma zdjęcie po niewidocznej stronie i każda karta ma swoją tak samo wyglądającą parę. Naciśnij na karcie, aby zobaczyć ukryty rysunek. Możesz zobaczyć jedynie dwie karty na raz, więc musisz zapamiętywać położenie zdjęć, gdy będziesz szukać drugiego takiego samego. Gdy odkryjesz parę z takimi samymi zdjęciami, obie karty znikną.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę

Wyrazy uznania:
 • "Card Flip" by f4ngy, (https://freesound.org/people/f4ngy/sounds/240776/), CC BY 3.0
Gra pamięciowa z obrazami przeciwko Tuksowi
icon memory-tux.svg difficulty level 1
screenshot memory-tux

fun memory memory-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasującą parę. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Ćwicz swą pamięć i usuń wszystkie karty.

Podręcznik: Każda karta ma zdjęcie po niewidocznej stronie i każda karta ma swoją tak samo wyglądającą parę. Naciśnij na karcie, aby zobaczyć ukryty rysunek. Możesz zobaczyć jedynie dwie karty na raz, więc musisz zapamiętywać położenie zdjęć, gdy będziesz szukać drugiego takiego samego. Gdy odkryjesz parę z takimi samymi zdjęciami, obie karty znikną.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra pamięciowa z wszystkimi działaniami przeciwko Tuksowi
icon memory-math-add-minus-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Cel: Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo działanie albo wynik. Musisz dopasować działania do wyników.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Gra w odejmowanie w pamięci przeciwko Tuksowi
icon memory-math-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania odejmowania z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Odejmowanie.

Cel: Ćwicz odejmowanie.

Podręcznik: Każda karta skrywa odejmowanie albo wynik. Musisz dopasować odejmowania do wyników.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Graj w mnożenie i dzielenie przeciwko Tuksowi
icon memory-math-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dzielnia z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Mnożenie, dzielenie.

Cel: Ćwiczenia na mnożenie i dzielenie.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo działanie (mnożenie lub dzielenie) albo wynik. Musisz dopasować działania z wynikami.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Graj w mnożenie przeciwko Tuksowi
icon memory-math-mult-tux.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania mnożenia z ich wynikami. Gra przeciwko Tuksowi.

Wymagane umiejętności: Mnożenie.

Cel: Ćwicz mnożenie.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo mnożenie albo wynik. Musisz dopasować mnożenia do wyników.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Grawitacja
icon gravity.svg difficulty level 3
screenshot gravity

sciences experiment gravity

Timothée Giet

Opis: Wprowadzenie do pojęcia grawitacji.

Cel: Przesuwaj statkiem tak, aby uniknąć zderzenia z planetami i aby dotrzeć do stacji kosmicznej.

Podręcznik: Poruszaj statkiem kosmicznym przy użyciu klawiszy w lewo i prawo lub przy użyciu przycisków na ekranie urządzenia przenośnego. Próbuj pozostać w pobliżu środka ekranu i przewiduj patrząc na rozmiar i kierunek strzałki pokazującej siłę grawitacji.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w lewo i prawo: przemieszczaj statek kosmiczny
Historia Louisa Braille'a
icon louis-braille.svg difficulty level 4
screenshot louis-braille

sciences history louis-braille

Arkit Vora & Timothée Giet

Opis: Przegląd najważniejszych dat dla wynalazcy systemu Brajla.

Podręcznik: Przeczytaj historię Louisa Braille'a, jego biografię i o wynalezieniu systemu Brajla. Naciśnij na przycisk poprzednia/następna, aby przejść do odpowiedniej strony opowiadania. Na końcu, ułóż sekwencję w porządku chronologicznym.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza element i zmienia jego położenie

Wyrazy uznania: Film o Louis Braille : <https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>
Instrumenty muzyczne
icon instruments.svg difficulty level 4
screenshot instruments

discovery music instruments

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Naciśnij na poprawny instrument muzyczny.

Cel: Naucz się rozpoznawać instrumenty muzyczne.

Podręcznik: Kliknij na właściwym instrumencie muzycznym.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza element
 • Tab: powtarza dźwięk instrumentu
Kalendarz
icon calendar.svg difficulty level 4
screenshot calendar

math measures calendar

Amit Sagtani & Timothée Giet

Opis: Przeczytaj instrukcje a następnie zaznacz poprawną datę na kalendarzu.

Wymagane umiejętności: Pojęcie tygodnia, miesiąca i roku.

Cel: Naucz się korzystać z kalendarza.

Podręcznik: Przeczytaj instrukcje, wskaż poprawną datę na kalendarzu, a na końcu sprawdź swoją odpowiedź, naciskając przycisk OK.

Na niektórych poziomach, musisz znaleźć dzień tygodnia dla danej daty. W takich przypadkach, musisz nacisnąć na odpowiednim dniu tygodnia z wykazu.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: przemieszczanie się po odpowiedziach
 • Klawisz spacji lub enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Kapelusz magika
icon magic-hat-plus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-plus

math arithmetic magic-hat-plus

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Opis: Policz, ile gwiazd znajduje się pod czapką magika.

Wymagane umiejętności: Dodawanie.

Cel: Nauka dodawania.

Podręcznik: Naciśnij na kapelusz, aby go otworzyć. Ile gwiazd dostało się pod niego? Policz dokładnie. Naciśnij na dolny obszarze, aby podać swoją odpowiedź i na przycisk OK, aby ją sprawdzić.
Kapelusz magika
icon magic-hat-minus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-minus

math arithmetic magic-hat-minus

Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Opis: Policz, ile gwiazd znajduje się pod czapką magika.

Wymagane umiejętności: Odejmowanie.

Cel: Nauka odejmowania.

Podręcznik: Naciśnij na kapelusz, aby go otworzyć. Gwiazdy wchodzą, a kilka z nich ucieka. Musisz zliczyć ile jest ich jeszcze pod czapką. Naciśnij w dolnym obszarze, aby podać swoją odpowiedź i na przycisku OK, aby ją potwierdzić.
Kategoryzacja
icon categorization.svg difficulty level 4
screenshot categorization

reading vocabulary categorization

Divyam Madaan & Timothée Giet

Opis: Skategoryzuj elementy do poprawnych i niepoprawnych grup.

Wymagane umiejętności: Może przeciągać elementy przy użyciu myszy lub ekranu dotykowego.

Cel: Buduje myślenie koncepcyjne i wzbogaca wiedzę.

Podręcznik: Przeczytaj instrukcje, a następnie przeciągaj i upuszczaj elementy tak jak podano.
Kierowanie łodzią podwodną
icon submarine.svg difficulty level 5
screenshot submarine

sciences experiment submarine

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Opis: Nakieruj łódź podwodną do punktu końcowego.

Wymagane umiejętności: Przemieszczaj i naciskaj przy użyciu myszy, podstawy fizyki.

Cel: Naucz się kierowania łodzią podwodną.

Podręcznik: Steruj różnymi częściami łodzi podwodnej (silnik, zbiorniki wyporowe i płetwy do nurkowania), aby dotrzeć do punktu końcowego.

Sterowanie z klawiatury:
Silnik
 • Klawisz D lub strzałka w prawo: zwiększa szybkość
 • Klawisz A lub strzałka w lewo: zmniejsza szybkość
Zbiorniki wypornościowe
 • Klawisz W lub strzałka w górę: przełączanie wypełniania głównego zbiornika wyporowego
 • Klawisz S lub strzałka w dół: przełączanie opróżniania zbiornika wyporowego
 • Klawisz R: przełączanie wypełniania lewego zbiornika wyporowego
 • Klawisz F: przełączanie opróżniania lewego zbiornika wyporowego
 • Klawisz F: przełączanie wypełniania prawego zbiornika wyporowego
 • Klawisz G: przełączanie opróżniania zbiornika wyporowego
Płetwy nurkujące
 • +: zwiększanie kąta płetw nurkujących
 • -: zmniejszanie kąta płetw nurkujących
Klasy gramatyczne
icon grammar_classes.svg difficulty level 3
screenshot grammar_classes

reading words grammar_classes

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Opis: Rozpoznawaj klasy gramatyczne w danych zdaniach.

Cel: Naucz się rozpoznawać klasy gramatyczne.

Podręcznik: Przypisz żądaną klasę gramatyczną do odpowiednich słów.
Wybierz klasę gramatyczną z listy, następnie wybierz pole pod słowem i przyp mu klasę.
Pozostaw pole pustym, jeśli klasa nie pasuje.
Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w górę i dół lub klawisz tab: przełączanie pomiędzy klasami i słowami
 • Strzałki w lewo i prawo: zaznacz rzeczy w klasach lub słowach
 • Spacja: przypisz wybraną klasę do wybranego słowa, a następnie wybierz kolejne słowo
 • Backspace: zaznacz poprzednie słowo
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Klasyczna gra w wisielca
icon hangman.svg difficulty level 5
screenshot hangman

keyboard reading words hangman

Rajdeep kaur & Timothée Giet

Opis: Odgaduj litery danego słowa.

Cel: Jest to dobre ćwiczenie na poprawę umiejętności czytania i mówienia.

Podręcznik: Litery można wpisywać przy użyciu wirtualnej klawiatury na ekranie lub prawdziwej klawiatury.

Jeśli zaznaczono 'Wyświetlaj obraz do znalezienia, jako wskazówkę', to każde błędne zgadnięcie, odkryje część obrazu, który przedstawia dane słowo.

Gdy zaznaczone jest pole 'Wypowiedz słowa, aby znaleźć...' i gdy dostępny jest odpowiedni głos, to usłyszy słowo do znalezienia, gdy pozostaną ci trzy próby.
Klawiatura dla dzieci
icon baby_keyboard.svg difficulty level 1
screenshot baby_keyboard

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

Timothée Giet

Opis: Prosta aktywność do nauki klawiatury.

Cel: Poznawanie klawiatury.

Podręcznik: Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.
Litery, liczby i inne klawisze wyświetlą odpowiedni znak na ekranie.
Jeśli dostępny jest głos, to zostanie on odtworzony, w przeciwnym przypadku zapiszczy.
Inne klawisze będą odtwarzać jedynie trzaski.
Kodowanie ścieżki
icon path_encoding.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding

discovery logic path_encoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Opis: Przesuwaj Tuksem na ścieżce tak, aby dotrzeć do celu.

Podręcznik: Użyj klawiszy strzałek, aby przemieszczać Tuksem na ścieżce tak, aby osiągnął on swój cel.

Kierunki są bezwzględne i nie zależą od bieżącego skierowania Tuksa.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: kierunki
Kolorowanie grafów
icon graph-coloring.svg difficulty level 1
screenshot graph-coloring

discovery logic graph-coloring

Akshat Tandon & Timothée Giet

Opis: Pokoloruj grafy tak, aby żaden z sąsiadujących węzłów nie był tego samego koloru.

Wymagane umiejętności: Zdolność do rozróżniania różnych barw/kształtów, poczucie położenia.

Cel: Naucz się odróżniać różne kolory/kształty i rozróżniaj położenia względne.

Podręcznik: Umieszczaj barwy/kształty na grafie tak, aby żaden z sąsiadujących węzłów nie miał tej samej barwy. Zaznacz węzeł, a następnie element z listy, aby umieścić go na węźle.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w lewo i prawo: poruszanie się
 • Klawisz spacji: zaznacza element
Kompozycje pianistyczne
icon piano_composition.svg difficulty level 2
screenshot piano_composition

discovery music piano_composition

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Poznaj działanie klawiatury pianina oraz sposób zapisu nut na pięciolini.

Wymagane umiejętności: Znajomość zasad nazywania nut.

Cel: Rozwiń w sobie rozumienie kompozycji muzycznych i zwiększ zainteresowanie w tworzeniu muzyki przy użyciu piania. Ta aktywność wyjaśnia wiele podstaw muzyki, lecz jest istnieje dużo więcej do odkrycia. Jeśli podoba ci się tak aktywność, lecz chcesz bardziej rozbudowanego narzędzia, to spróbuj Minuet (https://minuet.kde.org/), oprogramowania o otwartym kodzie do edukacji muzycznej lub MuseScore (https://musescore.org/en/download) otwartoźródłowe narzędzie do zapisu nut.

Podręcznik: Ta aktywność ma kilka poziomów, każdy poziom dodaje nową funkcjonalność do poprzedniego.
 • Poziom 1: Podstawowa klawiatura pianina (tylko białe klawisze), gdzie użytkownik może eksperymentować naciskając barwne, prostokątne przyciski, aby pisać muzykę.
 • Poziom 2: Pięciolinia zmienia się na klucz basowy, więc nuty są niższe niż na poprzednim poziomie.
 • Poziom 3: Możliwość wyboru pomiędzy kluczem wiolinowym i basowym, dodanie czarnych klawiszy (ostrych klawiszy)
 • Poziom 4: płaski zapis przy użyciu czarnych klawiszy
 • Poziom 5: Możliwość wyboru czasu trwania nuty (pełna, połowa, ćwierć, jedna ósma nuty).
 • Poziom 6: Dodawanie reszty (całość, połówka, ćwierć, jedna ósma reszty).
 • Poziom 7: Zapisz swoje kompozycje i wczytaj uprzednio zapisane melodie.
Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry od 1 do 7: białe klawisze
 • F2 do F7: czarne klawisze
 • Spacja: graj
 • Strzałki w lewo i prawo: przełącza oktawę klawiatury
 • Backspace: wycofuje
 • Delete: wymazywanie zaznaczonej nuty lub wszystkiego

Wyrazy uznania: Pierwotny kod syntetyzatora znajduje się na https://github.com/vsr83/miniSynth
Korzystaj z linijki
icon graduated_line_use.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_use

math numeration graduated_line_use

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Opis: Umieść wartości na linijce.

Wymagane umiejętności: Czytanie i układanie liczb w kolejności.

Cel: Naucz się korzystać z linijki.

Podręcznik: Użyj strzałek do przemieszczania kursora w miejsce odpowiadające danej wartości na linijce.
Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w lewo i prawo: przemieszczaj kursor
 • Spacja lub Enter: sprawdza twoją odpowiedź
Końcówka gry w szachy
icon chess_partyend.svg difficulty level 6
screenshot chess_partyend

strategy chess_partyend

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Zagraj końcówkę gry w szachy przeciwko Tuksowi.

Podręcznik: W tej aktywności poznacz grę w szachy dołączając do gry na jej końcówce. Dla każdej figury zostaną wyświetlone możliwe ruchy, co pomoże dzieciom zrozumieć zasady na jakich poruszają się figury.

Mat osiągniesz wcześniej, jeśli zastosujesz się do tych prostych zasad:
Próbuj wyprowadzić Króla przeciwnika do narożnika.
Wytłumaczenie: w ten sposób figura przeciwnika będzie miała tylko 3 możliwości ruchu zamiast 8 w najlepszym miejscu.
'Przygotowywanie pułapki'. Użyj swoich pionków jako przynęty.
Wytłumaczenie: w ten sposób możesz zwabić przeciwnika, do 'wygodnego obszaru'.
Bądź wystarczająco cierpliwym.
Wytłumaczenie: nie pędź zbyt szybko na przód, bądź cierpliwym. Zastanów się trochę i spróbuj przewidzieć przyszłe ruchy przeciwnika, tak aby złapać go w środku lub uchronić swoje figury przed jego atakiem.

Jednokrotne naciśniecie przycisku cofnięcia, wycofa jeden ruch. Jednokrotne naciśnięcie przycisku ponowienia, ponowni jeden ruch. Aby wycofać wszystkie ruchy, naciśnij i przytrzymaj przycisk cofania przez 3 sekundy.

Wyrazy uznania: Użyto silnika szachowego p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Kółko i krzyżyk (dla dwóch graczy)
icon tic_tac_toe_2players.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe_2players

strategy tic_tac_toe_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Umieść trzy znaki w rzędzie.

Cel: Umieść trzy znaki w szeregu w poziomie, pionie lub w poprzek, aby wygrać tę grę

Podręcznik: Zagraj z koleżanką/kolegą. Raz ty raz on naciskajcie na kratki, które chcecie oznaczyć. Wygrywa gracz, który jako pierwszy utworzy linię 3 znaków.
Kółko i krzyżyk (z Tuksem)
icon tic_tac_toe.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe

strategy tic_tac_toe

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Umieść trzy znaki w rzędzie.

Cel: Umieść trzy znaki w szeregu w poziomie, pionie lub w poprzek, aby wygrać tę grę

Podręcznik: Zagraj z Tuksem. Raz ty raz on naciskajcie na kratki, które chcecie oznaczyć. Wygrywa gracz, który jako pierwszy utworzy linię 3 znaków.
Tux będzie grał lepiej, gdy zwiększysz poziom.
Labirynt
icon maze.svg difficulty level 1
screenshot maze

fun maze maze

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Pomóż Tuksowi wydostać się z tego labiryntu.

Podręcznik: Używaj klawiszy strzałek lub przesuń po ekranie dotykowym, aby doprowadzić Tuksa do drzwi.

Na pierwszych poziomach, Tux chodzi wygodnie, jeden krok przy każdym żądaniu przemieszczenia się w labiryncie.

Dla większych labiryntów istnieje osobny tryb chodzenia, nazwany "tryb-szybkiego-biegania". Po włączeniu tego trybu-szybkiego-biegania, Tuxpobiegnie sam do rozwidlenia i poczeka, aż wybierzesz drogę.

Aby zobaczyć czy tryb jest włączony, spójrz na stopy Tuksa: Tryb-szybkiego-biegania jest wyłączony, jeśli Tux jest na boso. Tryb-szybkiego-biegania jest wyłączony, jeśli Tux ma ubrane sportowe buty.

Na wyższych poziomach, tryb-szybkiego-biegania zostanie włączony samoczynnie. Aby włączyć tę możliwość na niższych poziomach lub wyłączyć ją na wyższych poziomach, naciśnij na ikonę "boso / buty sportowe" w lewym górnym narożniku ekranu, aby przełączyć tryb-szybkiego-biegania.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
Labirynt równowagi
icon balancebox.svg difficulty level 2
screenshot balancebox

mobile fun balancebox

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Doprowadź kulę do drzwi przechylając labirynt.

Cel: Ćwicz umiejętność precyzyjnych ruchów i podstawowego liczenia.

Podręcznik: Doprowadź piłkę do drzwi. Uważaj, żeby nie wpadła w żaden z otworów. Numerowane przyciski kontaktu w pudełku muszą zostać dotknięte w odpowiedniej kolejności, aby odkluczyć drzwi. Piłkę możesz przemieszczać, przechylając swoim urządzeniem przenośnym. Na komputerach biurkowych, możesz naciskać strzałkami, aby naśladować przechylanie.

W menu ustawień aktywności możesz wybrać pomiędzy domyślnym 'wbudowanym' zestawem poziomów i takim, który sam określisz ('użytkownika'). Aby utworzyć zestaw poziomów, wybierz zestaw poziomów 'użytkownika' i otwórz edytor poziomów, naciskając na odpowiednim przycisku.

W edytorze poziomów możesz tworzyć własne poziomy. Wybierz jedno z narzędzi do edytowania z boku i zmieniaj komórki mapy bieżącego poziomu:
 • Krzyż: całkowicie wyczyść komórkę mapy
 • Pozioma ściana: dodaj/usuń poziomą ścianę na dolnej krawędzi komórki
 • Pionowa ściana: dodaj/usuń pionową ścianę na prawej krawędzi komórki
 • Otwór: dodaj/usuń otwór na komórce
 • Piłka: ustaw położenie początkowe piłki
 • Drzwi: ustaw położenie drzwi
 • Kontakt: dodaj/usuń przycisk kontaktu. Przy użyciu pola obrotowego możesz dostosować wartość przycisku kontaktu. Nie jest możliwe ustawienia wartości więcej niż raz na mapie.
Wszystkie narzędzia (z wyjątkiem narzędzia czyszczenia) przełączają odpowiedni cel na naciśniętej komórce: Element można umieścić, naciskając na pustą komórkę, a aby go usunąć należy ponownie nacisnąć na tę samą komórkę tym samym narzędziem.

Możesz wypróbować zmieniony poziom, naciskając na przycisku 'Próba' na boku widoku edytora. Możesz powrócić z trybu prób, naciskają na przycisku domu na pasku lub klawiszu escape na swojej klawiaturze lub przycisku wstecz na swoim urządzeniu przenośnym.

W edytorze możesz zmienić obecnie edytowany poziom przy użyciu przycisków strzałki na pasku. W edytorze możesz kontynuować edytowanie bieżącego poziomu i wypróbować go ponownie, jeśli potrzebujesz.Ukończony poziom, możesz zapisać do pliku, po użyciu przycisku 'Zapisz' na boku.

Aby powrócić do ustawień aktywności, naciśnij na przycisku domu na pasku lub naciśnij klawisz Escape na klawiaturze lub przycisk wstecz na swoim urządzeniu przenośnym.

W końcu, aby wczytać twój zestaw poziomów, naciśnij na przycisku 'Wczytaj zapisane poziomy'.
Liczba zgadywana
icon guesscount.svg difficulty level 3
screenshot guesscount

math arithmetic guesscount

Rahul Yadav & Timothée Giet

Opis: Odgadnij wyrażenie algebraiczne i przeciągnij pola, aby uzyskać wynik równy liczbie zgadywanej.

Wymagane umiejętności: Wiedza o działaniach arytmetycznych.

Cel: Intuicja i ćwiczenia obliczeń algebraicznych.

Podręcznik: Przeciągnij odpowiednie liczby i operatory do pól, aby otrzymać liczbę do zgadnięcia w instrukcji.
Liczby na kostce
icon smallnumbers.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers

computer keyboard math numeration smallnumbers

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Policz liczbę kropek na kostkach, zanim spadną na ziemię.

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia.

Cel: W ograniczonym czasie policz kropki na kostkach.

Podręcznik: Wpisuj liczbę kropek, które widzisz na każdej spadającej kostce.

Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: wpisz swoją odpowiedź
Liczby parzyste i nieparzyste
icon numbers-odd-even.svg difficulty level 2
screenshot numbers-odd-even

math numeration numbers-odd-even

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przemieszczaj helikopter tak, aby łapać chmury z parzystymi lub nieparzystymi liczbami.

Cel: Ćwiczenie numerowania.

Podręcznik: Łap chmury z nieparzystymi lub parzystymi liczbami w odpowiedniej kolejności. Do sterowania helikopterem używaj klawiszy strzałek. W przypadku urządzenia wskazującego, wystarczy, że naciśniesz lub dotkniesz położenia docelowego. Aby dowiedzieć się jaką liczbę złapać, albo ją zapamiętaj, albo sprawdź w prawym dolnym narożniku.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: przemieszcza śmigłowiec
Liczby rzymskie
icon roman_numerals.svg difficulty level 4
screenshot roman_numerals

sciences history roman_numerals

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis:

Cel: Naucz się czytania liczb rzymskich i przekształcania ich na liczby arabskie.

Podręcznik: Liczby rzymskie są systemem liczb wywodzącym się ze starożytnego Rzymu i był powszechnym sposobem zapisu liczb w całej Europie, aż do późnego średniowiecza. Liczby w tym systemie są przedstawiane poprzez kombinację liter z alfabetu łacińskiego.
Naucz się zasady odczytywania liczb rzymskich i ćwicz przekształcanie ich na arabskie. Naciśnij na przycisku OK, aby zatwierdzić swoją odpowiedź.

Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: wpisuj liczby arabskie
 • Litery: wpisuj liczby rzymskie (przy użyciu I, V, X, L, C, D oraz M)
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Liczby w kolejności
icon planegame.svg difficulty level 2
screenshot planegame

math numeration planegame

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Poruszaj śmigłowcem tak, aby wyłapać chmury we właściwej kolejności.

Cel: Ćwiczenie numerowania.

Podręcznik: Łap chmury w kolejności rosnącej. Do sterowania helikopterem używaj klawiszy strzałek. W przypadku urządzenia wskazującego, wystarczy, że naciśniesz lub dotkniesz położenia docelowego. Aby dowiedzieć się jaką liczbę złapać, albo ją zapamiętaj, albo sprawdź w prawym dolnym narożniku.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: przemieszcza śmigłowiec
Liczby z dominami
icon smallnumbers2.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers2

math numeration smallnumbers2

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Policz liczbę kropek na dominach, zanim spadną na ziemię.

Wymagane umiejętności: Umiejętność liczenia.

Cel: Ćwicz liczenie w ograniczonym czasie.

Podręcznik: Wpisuj liczby, które widzisz na spadających dominach.

Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: wpisz swoją odpowiedź
Litera w którym słowie
icon letter-in-word.svg difficulty level 2
screenshot letter-in-word

reading words letter-in-word

Akshat Tandon & Timothée Giet

Opis: Zostanie wyświetlona litera, a następnie pewne słowa. Dziecko będzie musiało wskazać słowo lub słowa, w których ta litera występuje.

Wymagane umiejętności: Literowanie i rozpoznawanie liter.

Cel: Zaznacz wszystkie słowa, które zawierają daną literę.

Podręcznik: Litera będzie wyświetlana na fladze przyczepionej do samolotu. Zaznacz wszystkie słowa na liście zawierające tę literę, następnie naciśnij przycisk OK.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji: zaznacza element
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Logiczne powiązania
icon algorithm.svg difficulty level 2
screenshot algorithm

discovery logic algorithm

Bharath M S & Timothée Giet

Opis: Uzupełnij ułożenie owoców.

Cel: Aktywność ćwicząca logikę.

Podręcznik: Obserwuj dwa szeregi. Każdy owoc z pierwszego szeregu musi zostać zastąpiony innym owocem z drugiego szeregu. Uzupełnij drugi szereg używając właściwych owoców, po prześledzeniu tego wzorca.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza element
Matematyczna gra pamięciowa
icon memory-math-add-minus-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Cel: Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo działanie albo wynik. Musisz dopasować działania do wyników.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Melodia
icon melody.svg difficulty level 2
screenshot melody

discovery memory music melody

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Odtwórz sekwencję dźwięków.

Wymagane umiejętności: Ruszaj i naciskaj myszą.

Cel: Aktywność słuchowa.

Podręcznik: Wysłuchaj sekwencji dźwiękowej i powtórz ją poprzez naciskanie na prętach ksylofonu. Możesz powtórzyć odsłuchiwanie naciskając na przycisk powtarzania.
Mieszanie barw farby
icon color_mix.svg difficulty level 4
screenshot color_mix

sciences experiment color color_mix

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Odkryj mieszanie barw farb.

Cel: Mieszaj barwy podstawowe, aby otrzymać daną barwę.

Podręcznik: Ta aktywność uczy jak działa mieszanie podstawowych barw (mieszanie odejmowalne).

W przypadku farb, tusze pochłaniają różne barwy światła padające na nie, odejmując je od tego co widzisz. Im więcej tuszu dodasz, tym więcej światła jest pochłaniane i tym ciemniejsza staje się barwa. Do tworzenia nowych barw, możemy mieszać tylko trzy nowe barwy. Podstawowymi barwami dla farb/tuszy są turkusowy (odcień niebieskiego), purpurowy (odcień różowego) oraz żółty.

Zmień barwę przesuwając suwaki na tubkach farby lub przy użyciu przycisków + oraz -. Następnie naciśnij na przycisku OK, aby zatwierdzić swoją odpowiedź.
Mieszanie barw światła
icon color_mix_light.svg difficulty level 4
screenshot color_mix_light

sciences experiment color color_mix_light

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Odkryj mieszanie barw świateł.

Cel: Mieszaj barwy podstawowe, aby otrzymać daną barwę.

Podręcznik: Ta aktywność uczy jak działa mieszanie podstawowych barw światła (mieszanie dodawalne).

Mieszanie barw światła odbywa się przeciwnie do mieszania barw farb. Im więcej światła dodasz tym jaśniejsza będzie barwa wynikowa. Podstawowymi barwami światła są czerwony, zielony i niebieski.

Zmień barwę przesuwając suwaki na pochodniach lub przy użyciu przycisków + oraz -. Następnie naciśnij na przycisku OK, aby zatwierdzić swoją odpowiedź.
Mnożenie liczb
icon algebra_by.svg difficulty level 3
screenshot algebra_by

math multiplication arithmetic algebra_by

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwiczenie na mnożenie.

Wymagane umiejętności: Tabliczki mnożenia od 1 do 10.

Cel: Znajdź wynik mnożenia, mając na to ograniczony czas.

Podręcznik: Na ekranie wyświetlane jest mnożenie. Znajdź szybko jego wynik i użyj klawiatury swojego komputera lub pola wybierania na ekranie do wpisania wyniku. Wynik musisz podać szybko, zanim pingwiny wylądują swoim balonem!

Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: wpisz swoją odpowiedź
 • Backspace: usuwa ostatnią cyfrę z twojej odpowiedzi
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Mysz dla dzieci
icon baby_mouse.svg difficulty level 1
screenshot baby_mouse

computer mouse baby_mouse

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Opis: Przesuń myszą lub dotknij ekranu, aby zobaczyć wynik.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Dawaj odpowiedź zwrotną w postaci dźwięku lub grafiki podczas używania myszy, aby pomóc małym dzieciom w odkrywaniu możliwości.

Podręcznik: Ekran jest podzielony na 3 części:
 • Kolumna najbardziej po lewej zawiera 4 kaczki, przy czym naciśnięcie jednej z nich daje dźwięk i animację.
 • Obszar środowy zawiera niebieską kaczkę, przesunięcie wskaźnika myszy lub wykonanie ruchu przeciągnięcia na ekranie dotykowym, spowoduje, że kaczka przemieści się.
 • Obszar strzałek, naciśnięcie na jednej z nich powoduje przemieszczenie się kaczki w odpowiednim kierunku.
Wykonanie prostego naciśnięcia w obszarze środkowym pokazuje znacznik w miejscu naciśnięcia.
Młynek (z Tuksem)
icon nine_men_morris.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris

strategy nine_men_morris

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis:

Cel: Twórz młynki (linia 3 pionków), aby usuwać pionki Tuksa, aż do chwili, gdy zostaną mu 2 pionki lub nie będzie mógł już wykonać żadnego ruchu.

Podręcznik: Zagraj z Tuksem. Najpierw na zmianę ustawiacie dziewięć pionków, a następnie na zmianę wykonujecie nimi ruchy.
Przyciskami strzałek można ręcznie wybrać poziom trudności. Tux będzie grał lepiej, gdy zwiększysz ten poziom.
Młynek (z kolegą/koleżanką)
icon nine_men_morris_2players.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris_2players

strategy nine_men_morris_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis:

Cel: Twórz młynki (linia 3 pionków), aby usuwać pionki przeciwnika, aż do chwili, gdy zostaną mu 2 pionki lub nie będzie mógł już wykonać żadnego ruchu.

Podręcznik: Zagraj przeciwko koledze. Najpierw na zmianę ustawiacie dziewięć pionków, a następnie na zmianę wykonujecie nimi ruchy.
Naciśnij i rysuj
icon clickanddraw.svg difficulty level 1
screenshot clickanddraw

computer mouse clickanddraw

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Opis: Narysuj obraz naciskając na wybrane punkty.

Wymagane umiejętności: Może przesuwać myszą i dokładnie naciskać na punkty.

Podręcznik: Narysuj obraz naciskając na punkty w odpowiedniej kolejności. Po każdym zaznaczeniu punktu pojawi się następny niebieski punkt.
Naciśnij lub stuknij
icon erase_clic.svg difficulty level 1
screenshot erase_clic

computer mouse erase_clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Naciśnij lub stuknij, aby wymazać obszar i odkryć tło.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Koordynacja ruchowa.

Podręcznik: Naciskaj lub stukaj na blokach, aby sprawić, że znikną.
Naciśnij mnie
icon clickgame.svg difficulty level 1
screenshot clickgame

computer mouse clickgame

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Wyłap wszystkie pływające ryby zanim opuszczą akwarium.

Wymagane umiejętności: Może poruszać myszą i naciskać w odpowiednich miejscach.

Cel: Koordynacja ruchowa: dokładne przesuwanie dłonią.

Podręcznik: Wyłap wszystkie pływające ryby, naciskając lub dotykając ich swoim palcem.
Naciśnij na małą literę
icon click_on_letter.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter

reading letters click_on_letter

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Posłuchaj litery i naciśnij na nią.

Wymagane umiejętności: Wizualne rozpoznawanie liter.

Cel: Rozpoznawanie nazw liter.

Podręcznik: Czytana jest litera. Naciśnij na odpowiednią literę w głównym obszarze. Aby usłyszeć literę jeszcze raz, naciśnij na obraz ust na dolnym pasku.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji: zaznacza element
 • Tab: powtórz pytanie
Naciśnij na wielką literę
icon click_on_letter_up.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter_up

reading letters click_on_letter_up

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Posłuchaj litery i naciśnij na nią.

Wymagane umiejętności: Wizualne rozpoznawanie liter.

Cel: Rozpoznawanie nazw liter.

Podręcznik: Czytana jest litera. Naciśnij na odpowiednią literę w głównym obszarze. Aby usłyszeć literę jeszcze raz, naciśnij na obraz ust na dolnym pasku.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji: zaznacza element
 • Tab: powtórz pytanie
Narysuj dany obraz ponownie
icon redraw.svg difficulty level 3
screenshot redraw

puzzle redraw

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Na pustej siatce narysuj dany obraz perfekcyjnie.

Podręcznik: Najpierw, wybierz właściwą barwę z paska narzędzi. Naciśnij na siatce i przeciągnij farbę. Zwolnij nacisk, aby przestać malować.

Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: wybiera barwę
 • Strzałki: poruszanie się po siatce
 • Klawisz spacji lub enter: maluje
Naucz się określać godziny
icon clockgame.svg difficulty level 2
screenshot clockgame

math measures clockgame

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Nauka odczytywania czasu na zegarze analogowym.

Wymagane umiejętności: Pojęcie czasu.

Cel: Ucz się jednostek czasu (godziny, minuty i sekundy). Ustawiaj czas na zegarze analogowym.

Podręcznik: Ustaw zegar na dany czas. Przesuwaj różne wskazówki, aby sterować ich odpowiednimi jednostkami. Najkrótsza wskazówka wskazuje godziny, dłuższa wskazuje minuty, a najdłuższa sekundy.
Nauka dodawania
icon learn_additions.svg difficulty level 2
screenshot learn_additions

math arithmetic learn_additions

Timothée Giet

Opis: Ćwicz dodawanie na małych liczbach.

Cel: Nauka dodawania poprzez obliczanie wyników.

Podręcznik: Na ekranie wyświetlane jest dodawanie. Oblicz wynik, wpisz odpowiednią liczbę okręgów i zatwierdź swoją odpowiedź.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Spacja: zaznacza lub odznacza okrąg
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Nauka ilości
icon learn_quantities.svg difficulty level 1
screenshot learn_quantities

math numeration learn_quantities

Timothée Giet

Opis: Nauka przedstawiania ilości obiektów.

Cel: Naucz się ilości poprzez liczenie ile pomarańczy jest potrzebne, aby przedstawić wymaganą ilość.

Podręcznik: Wymagana jest ilość. Przeciągnij strzałką, aby zaznaczyć liczbę pomarańczy oraz przeciągnij pomarańcze do pustego obszaru. Powtórz ten krok, aż liczba upuszczonych pomarańczy będzie odpowiadać wymaganej liczbie. Następnie naciśnij przycisk OK, aby sprawdzić swoją odpowiedź.

Sterowanie z klawiatury:
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Nauka liczb dziesiętnych
icon learn_decimals.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals

math numeration learn_decimals

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Opis: Nauka liczb dziesiętnych na małych liczbach.

Cel: Naucz się liczb dziesiętnych poprzez liczenie ile kwadratów jest wymaganych, aby przedstawić liczbę dziesiętną.

Podręcznik: Pokazywana jest liczba dziesiętna. Przeciągnij strzałką, aby zaznaczyć część paska oraz przeciągnij zaznaczoną cześć paska do pustego obszaru. Powtórz ten krok, aż liczba upuszczonych pasków będzie odpowiadać pokazywanej liczbie dziesiętnej. Następnie naciśnij przycisk OK, aby sprawdzić swoją odpowiedź.

Sterowanie z klawiatury:
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Nauka odejmowania
icon learn_subtractions.svg difficulty level 2
screenshot learn_subtractions

math arithmetic learn_subtractions

Timothée Giet

Opis: Nauka odejmowania na małych liczbach.

Cel: Nauka odejmowania poprzez obliczanie wyników.

Podręcznik: Na ekranie wyświetlane jest odejmowanie. Oblicz wynik, wpisz odpowiednią liczbę okręgów i zatwierdź swoją odpowiedź.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Spacja: zaznacza lub odznacza okrąg
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Nazwij nutę
icon note_names.svg difficulty level 4
screenshot note_names

discovery music note_names

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Nauczy się nazw nut w kluczu basowym i wiolinowym.

Cel: Rozwiń dobre rozeznanie w położeniu i nazewnictwie nut. Przygotuj się do aktywności 'grania na pianinie' oraz 'kompozycji pianistycznych'.

Podręcznik: Rozpoznaj nuty poprawnie i uzyskaj wynik 100 %, aby ukończyć ten poziom.
Nazwij obraz
icon imagename.svg difficulty level 3
screenshot imagename

reading words imagename

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj element nad ich nazwy.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Słownictwo i czytanie.

Podręcznik: Przeciągnij każdy obraz z boku do odpowiadającej mu nazwy w głównym obszarze. Naciśnij na przycisk OK, aby sprawdzić swoją odpowiedź.
Niewidoczny labirynt
icon mazeinvisible.svg difficulty level 4
screenshot mazeinvisible

fun maze mazeinvisible

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Wyprowadź Tuksa z niewidzialnego labiryntu.

Podręcznik: Używaj klawiszy strzałek lub przeciągania palcem po ekranie dotykowym, aby dojść Tuksem do drzwi. Użyj ikony labiryntu lub klawisza spacji, do przełączania się pomiędzy trybami: widocznym i niewidocznym. Tryb widoczny daje ci wskazanie twojego położenia, niczym mapa. W trybie widocznym nie można poruszać Tuksem.

Na pierwszych poziomach, Tux chodzi wygodnie, jeden krok przy każdym żądaniu przemieszczenia się w labiryncie.

Dla większych labiryntów istnieje osobny tryb chodzenia, nazwany "tryb-szybkiego-biegania". Po włączeniu tego trybu-szybkiego-biegania, Tuxpobiegnie sam do rozwidlenia i poczeka, aż wybierzesz drogę.

Aby zobaczyć czy tryb jest włączony, spójrz na stopy Tuksa: Tryb-szybkiego-biegania jest wyłączony, jeśli Tux jest boso. Tryb-szybkiego-biegania jest wyłączony, jeśli Tux ma ubrane sportowe buty.

Na wyższych poziomach, tryb-szybkiego-biegania zostanie włączony samoczynnie. Aby włączyć tę możliwość na niższych poziomach lub wyłączyć ją na wyższych poziomach, naciśnij na ikonę "boso / buty sportowe" w lewym górnym narożniku ekranu, aby przełączyć tryb-szybkiego-biegania.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Spacja: przełącza pomiędzy trybami niewidocznym i widocznym
Obieg wody
icon watercycle.svg difficulty level 3
screenshot watercycle

sciences experiment watercycle

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Opis: Tux powrócił z łowienia ryb na jego łodzi. Doprowadź system wodociągowy do porządku, tak, aby Tux mógł wziąć prysznic.

Cel: Poznaj obieg wody.

Podręcznik: Naciskaj na różne aktywne elementy: słońce, chmury, stację pompowania wody oraz oczyszczalnie ścieków, aby przewrócić system wodociągowy do porządku. Jeśli ci się to uda i Tux będzie pod prysznicem, naciśnij dla niego przycisk prysznica.
Obsługa śluzy
icon canal_lock.svg difficulty level 2
screenshot canal_lock

sciences experiment canal_lock

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Tux ma kłopot ze swoim statkiem - musi przepłynąć przez śluzę. Pomóż Tuksowi i dowiedz się, jak działa śluza.

Cel: Zrozum jak działa śluza kanału.

Podręcznik: Jesteś operatorem śluzy. Musisz otworzyć wrota i zasuwy we właściwej kolejności. Pomóż Tuksowi pływać przez śluzę w obie strony.
Odbij lustrzanie dany obraz
icon redraw_symmetrical.svg difficulty level 4
screenshot redraw_symmetrical

puzzle redraw_symmetrical

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Narysuj obraz na pustej siatce tak, jakby było ją widać w lustrze.

Podręcznik: Najpierw, wybierz właściwą barwę z paska narzędzi. Naciśnij na siatce i przeciągnij farbę. Zwolnij nacisk, aby przestać malować.

Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: wybiera barwę
 • Strzałki: poruszanie się po siatce
 • Klawisz spacji lub enter: maluje
Odczytuj linijkę
icon graduated_line_read.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_read

math numeration graduated_line_read

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Opis: Odczytaj wartości na linijce.

Wymagane umiejętności: Czytanie i układanie liczb w kolejności.

Cel: Dowiedz się jak odczytywać linijkę.

Podręcznik: Użyj pola z liczbami lub swojej klawiatury do wpisania wartości odpowiadającej danemu miejscu na linijce.
Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: wpisz cyfry
 • Backspace: usuwa ostatnią cyfrę
 • Delete: wyzeruj swoją odpowiedź
 • Spacja lub Enter: sprawdza twoją odpowiedź
Odejmowanie liczb
icon algebra_minus.svg difficulty level 4
screenshot algebra_minus

math subtraction arithmetic algebra_minus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwicz działanie odejmowania.

Wymagane umiejętności: Odejmowanie małych liczb.

Cel: Ucz się znajdować różnice pomiędzy dwiema liczbami w ograniczonym czasie.

Podręcznik: Na ekranie wyświetlane jest odejmowanie. Znajdź szybko jego wynik i użyj klawiatury swojego komputera lub pola wybierania na ekranie do wpisania wyniku. Wynik musisz podać szybko, zanim pingwiny wylądują swoim balonem!

Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: wpisz swoją odpowiedź
 • Backspace: usuwa ostatnią cyfrę z twojej odpowiedzi
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Odejmowanie na liczbach dziesiętnych
icon learn_decimals_subtractions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_subtractions

math arithmetic learn_decimals_subtractions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Opis: Nauka odejmowania na liczbach dziesiętnych.

Cel: Naucz się odejmowania na liczbach dziesiętnych poprzez liczenie ile kwadratów musi zostać odjętych, aby przedstawić wynik.

Podręcznik: Pokazywane jest odejmowanie na dwóch liczbach dziesiętnych. Pierwsza liczba jest przedstawiana paskami. Każdy pasek przedstawia jedną jednostkę, a każdy kwadrat w pasku przedstawia jedną dziesiętną tej jednostki. Naciśnij na kwadracie, aby odjąć drugą liczbę i przedstawić wynik działania

Jeśli odpowiedź jest poprawna, to wpisz odpowiedni wynik i naciśnij przycisk ok, aby sprawdzić swoją odpowiedź.

Sterowanie z klawiatury:
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
 • Liczby: wpisz wynik
Odgadnij 24
icon guess24.svg difficulty level 4
screenshot guess24

math arithmetic guess24

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Opis: Oblicz, aby znaleźć 24.

Wymagane umiejętności: Jest w stanie obliczać używając dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Cel: Ucz się obliczeń przy czterech znaków działań.

Podręcznik: Użyj czterech liczba z danymi znakami działań, aby znaleźć 24.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się wewnątrz liczb i znaków działań
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza lub odznacza bieżącą wartość lub znak działania
 • Klawisze działań (+, -, *, /): wybiera znak działania
 • Backspace lub Delete: porzuca ostanie działanie
 • Klawisz tab: przełącza pomiędzy liczbami i znakami działań
Odnawialna energia
icon renewable_energy.svg difficulty level 4
screenshot renewable_energy

sciences experiment renewable_energy

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Opis: Tux powrócił z łowienia ryb na jego łodzi. Doprowadź układ elektryczny do porządku, tak, aby Tux mógł oświetlić swój dom.

Cel: Dowiedz się o sieci elektrycznej opartej na odnawialnej energii.

Podręcznik: Naciskaj na różne aktywne elementy: słońce, chmury, zaporę, baterię ogniw fotowoltaicznych, farmę wiatrową i transformatory, tak aby przywrócić sieć elektryczną do porządku. Po przywróceniu sieci i wprowadzeniu Tuksa do domu, naciśnij dla niego włącznik światła. Aby wygrać musisz włączyć wszystkie odbiorniki przy włączonych wszystkich wytwornikach prądu.
Odtwórz mozaikę
icon mosaic.svg difficulty level 1
screenshot mosaic

puzzle mosaic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Umieść każdy element w tych samych miejscach co w przykładzie.

Podręcznik: Najpierw wybierz element z listy, na następnie naciśnij na miejscu mozaiki, aby go umieścić.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się wewnątrz obszaru
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza lub umieszcza element
 • Tab: przemieszczaj się pomiędzy listą elementów i mozaiką
Odtwórz rytm
icon play_rhythm.svg difficulty level 1
screenshot play_rhythm

discovery music play_rhythm

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis:

Wymagane umiejętności: Proste rozumienie muzycznego rytmu.

Cel: Naucz się dokładnie podążać za rytmem.

Podręcznik: Posłuchaj odtwarzanych rytmów. Gdy będziesz gotowy, to naciskaj na bębnie, aby odtworzyć ten sam rytm. Jeśli naciskałeś w odpowiednich ostępach czasowych, to zostanie odtworzony kolejny rytm. Jeśli nie, to musisz spróbować ponownie.
Nieparzyste poziomy wyświetlają pionową linię na pięciolinii po rytmie: naciśnij na bębnie, gdy linia znajduje się na środku nut.
Parzyste poziomy są trudniejsze, bo nie ma tam pionowej linii. Musisz odczytywać długość nut i odpowiednio odgrywać rytm. Możesz także nacisnąć na metronomie, aby usłyszeć ćwierć nuty jako odniesienie.
Naciśnij na przycisku ponownego wczytywania, jeśli chcesz powtórzyć rytm.

Sterowanie z klawiatury:
 • Spacja: naciska na bęben
 • Klawisz enter: odtwórz ponownie rytm
 • Strzałka w górę i dół: zwiększa lub zmniejsza tempo
 • Tab: uruchom lub zatrzymaj metronom, jeśli jest widoczny
Pamięciowa gra dźwiękowa przeciwko Tuksowi
icon memory-sound-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound-tux

discovery memory music memory-sound-tux

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby znaleźć pasującą parę dźwiękową. Gra przeciwko Tuksowi.

Cel: Ćwicz swą pamięć ze słuchu.

Podręcznik: Każda karta odgrywa dźwięk, gdy ją obrócisz i każda karata ma kartę do pary, odgrywającą ten sam dźwięk. Naciśnij na kartę, aby usłyszeć jej ukryty dźwięk i spróbuj dopasować do niej parę. Możesz odkryć tylko dwie karty na raz, więc musisz zapamiętywać dźwięki, gdy będziesz szukać drugiego takiego samego. Gdy odkryjesz parę o takich samych dźwiękach, to obie karty znikną.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Pamięciowa gra w dodawanie
icon memory-math-add.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add

math memory arithmetic memory-math-add

JB BUTET & Timothée Giet

Opis: Odwracaj karty, aby dopasować działania dodawania z ich wynikami.

Wymagane umiejętności: Dodawanie.

Cel: Ćwicz dodawanie.

Podręcznik: Każda karta skrywa albo dodawanie albo wynik. Musisz dopasować dodawania do wyników.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: odwraca zaznaczoną kartę
Pieniądze
icon money.svg difficulty level 2
screenshot money

math money measures money

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi.

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć.

Cel: Musisz kupić różne przedmioty i podać ich dokładną cenę. Na wyższym poziomie może zostać wyświetlonych kilka przedmiotów i najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Podręcznik: Naciśnij lub dotknij monety lub banknotu na dole ekranu, aby zapłacić. Jeśli chcesz usunąć monetę lub banknot, naciśnij lub dotknij ją w górnym obszarze ekranu.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w lewo i prawo: poruszanie się wewnątrz obszaru
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza element
 • Tab: przemieszczaj się pomiędzy dolnym i górnym obszarem
Pieniądze z centami
icon money_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_cents

math money measures money_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Nauka używania pieniędzy łącznie z centami.

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć.

Cel: Musisz kupić różne przedmioty i podać ich dokładną cenę. Na wyższym poziomie może zostać wyświetlonych kilka przedmiotów i najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Podręcznik: Naciśnij lub dotknij monety lub banknotu na dole ekranu, aby zapłacić. Jeśli chcesz usunąć monetę lub banknot, naciśnij lub dotknij ją w górnym obszarze ekranu.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w lewo i prawo: poruszanie się wewnątrz obszaru
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza element
 • Tab: przemieszczaj się pomiędzy dolnym i górnym obszarem
Piłka nożna
icon football.svg difficulty level 1
screenshot football

fun football

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Kopnij piłką do bramki.

Cel: Kopnij piłkę za bramkarzem po prawej

Podręcznik: Przeciągnij linię od piłki, aby nadać jej szybkość i kierunek. Przestań naciskać, aby kopnąć piłkę.
Podaj piłkę do Tuksa
icon ballcatch.svg difficulty level 1
screenshot ballcatch

computer keyboard ballcatch

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Aby piłka poleciała prosto, naciśnij jednocześnie klawisz lewej i klawisz prawej strzałki.

Podręcznik: Aby piłka poleciała prosto, naciśnij jednocześnie klawisz lewej i klawisz prawej strzałki. Na ekranie dotykowym musisz dotknąć dwoma palcami w tej samej chwili.
Policz elementy
icon enumerate.svg difficulty level 2
screenshot enumerate

math numeration enumerate

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Opis: Ułóż elementy w taki sposób, aby wygodnie można było je policzyć.

Wymagane umiejętności: Podstawy wyliczania.

Cel: Ćwiczenie numerowania.

Podręcznik: Najpierw ułóż odpowiednio elementy, aby móc je zliczyć. Następnie, w górnym lewym obszarze, wybierz element, na który chcesz odpowiedzieć. Wprowadź odpowiedź przy użyciu klawiatury.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałka w górę: zaznacza następny element
 • Strzałka w dół: zaznacza poprzedni element
 • Cyfry: wpisz swoją odpowiedź dla zaznaczonego elementu
 • Enter: zatwierdza twoją odpowiedź (jeśli ustawienie 'Zatwierdzaj odpowiedzi' jest ustawione na przycisk OK)
Policz i zabarw okręgi
icon learn_digits.svg difficulty level 1
screenshot learn_digits

math numeration learn_digits

Timothée Giet

Opis: Ćwicz cyfry od 0 do 9.

Cel: Naucz się cyfr licząc odpowiadające im wartości.

Podręcznik: Na ekranie wyświetlana jest cyfra. Wpisz odpowiednią liczbę okręgów i zatwierdź swój wybór.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Spacja: zaznacza lub odznacza okrąg
 • Klawisz enter: zatwierdza twoją odpowiedź
 • Tab: wypowiada cyfrę ponownie
Policz odstępy
icon reversecount.svg difficulty level 2
screenshot reversecount

math numeration reversecount

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Opis: Tux jest głodny. Pomóż mu znaleźć ryby - policz przeręble potrzebne, aby się do nich dostać.

Wymagane umiejętności: Może odczytywać liczby na domino.

Cel: Tux jest głodny. Pomóż mu znaleźć ryby - policz przeręble potrzebne, aby się do nich dostać.

Podręcznik: Naciśnij na domino, aby pokazać, ile przerębli dzieli Tuksa od ryb. Możesz użyć prawego przycisku myszki, aby liczyć wstecz. Naciśnij na przycisk „OK” lub naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić swój wybór.
Porządkowanie zdań
icon ordering_sentences.svg difficulty level 2
screenshot ordering_sentences

reading words ordering_sentences

Harsh Kumar , Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Opis: Ułóż dane słowa, aby utworzyć zdanie mające sens.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Ułóż słowa, aby utworzyć zdanie mające sens.

Podręcznik: Dostaniesz kilka słów. Przeciągnij i upuść je w górnym obszarze, aby utworzyć zadnie mające znaczenie.
Porównywanie liczb
icon comparator.svg difficulty level 2
screenshot comparator

math numeration comparator

Aastha Chauhan , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Porównaj liczby i wybierz odpowiedni znak.

Cel: Naucz się porównywania wartości liczbowych.

Podręcznik: Wybierz parę liczb z listy. Następnie wybierz właściwy symbol porównania dla tej pary. Gdy każdy wiersz będzie już posiadał swój symbol, naciśnij przycisk OK, aby sprawdzić odpowiedzi.

Jeśli niektóre z odpowiedzi będą niepoprawne, to pojawi się ikona krzyżyka przy odpowiednich wierszach. Popraw te błędy, a następnie naciśnij przycisk OK ponownie.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałka w górę i dół: zaznacza parę liczb na liście
 • Strzałki w lewo i prawo: wybór przycisku symbolu
 • Spacja: gdy naciśnięto przycisk symbolu, to wpisz ten symbol
 • Zwracane: potwierdź odpowiedzi
 • <, > lub =: wpisz odpowiadający symbol
Powiedz, która to ręka
icon leftright.svg difficulty level 2
screenshot leftright

puzzle leftright

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Odpowiedz, która ręka jest lewa, a która prawa.

Cel: Rozróżnij lewą od prawej ręki z różnych punktów widzenia. Prezentacja przestrzenna.

Podręcznik: Widać rękę: jest to lewa dłoń czy prawa dłoń? Naciśnij na lewy przycisk albo prawy przycisk w zależności od wyświetlanej dłoni.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałka w lewo: odpowiedź po lewej
 • Strzałka w prawo: odpowiedź po prawej
Poznaj międzynarodowy kod Morsa
icon morse_code.svg difficulty level 3
screenshot morse_code

reading letters morse_code

Souradeep Barua , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Nauka porozumiewania się międzynarodowym kodem Morse'a.

Wymagane umiejętności: Wiedza o alfabetach i cyfrach.

Cel: Masz za zadanie wysłać i odebrać litery i cyfry w międzynarodowym kodzie Morse'a.

Podręcznik: Dostaniesz zadanie wysłania wiadomości w kodzie Morse'a lub przekształcenia otrzymanej wiadomości w kodzie Morse'a na liczby i cyfry. Aby nauczyć się kodu morsa, możesz zajrzeć do mapy tłumaczeń, która zawiera kod dla wszystkich liter i cyfr.
Poznaj system Brajla
icon braille_alphabets.svg difficulty level 5
screenshot braille_alphabets

reading letters braille braille_alphabets

Arkit Vora & Timothée Giet

Opis: Uczenie i zapamiętywanie systemu Brajla.

Cel: Pozwól dzieciom odkryć system Brajla.

Podręcznik: Ekran posiada 3 sekcje: interaktywną komórkę brajlowską, instrukcję podającą literę do odtworzenia, a na górze brajlowskie litery do użycia jako odniesienie. Każdy poziom uczy zestawu 10 liter. Odtwórz żądany znak w interaktywnej komórce brajla.

Tablica Brajla pokaże się po naciśnięciu niebieskiej ikony komórki Brajla.

Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: 1 do 6 zaznacza/odznacza odpowiednie kropki
 • Spacja: otwórz lub zamknij tabelę brajla
Poznaj zwierzęta na wsi
icon explore_farm_animals.svg difficulty level 2
screenshot explore_farm_animals

sciences experiment explore_farm_animals

Djalil Mesli & Timothée Giet

Opis: Poznawaj zwierzęta na wsi, dowiedz się jakie odgłosy wydają, a także kilka interesujących szczegółów.

Cel: Kojarz ze sobą odgłosy jakie wydaje zwierzę z nazwą i wyglądem tego zwierzęcia.

Podręcznik: Istnieją trzy poziomy w tej grze.

Na pierwszym poziomie, gracz poznaje każde zwierzę na ekranie. Poprzez kliknięcie na znaku zapytania można się dowiedzieć się czegoś o zwierzęciu, jak się nazywa, jaki odgłos wydaje oraz jak wygląda. Zapamiętaj te informacje dobrze, bo zostaniesz o nie odpytany na poziomie drugim i trzecim.

Na poziomie drugim, odgrywany jest dźwięk losowego zwierzęcia, a ty musisz wskazać, które zwierze wydaje taki dźwięk. Naciśnij na odpowiednim zwierzęciu. Aby powtórzyć dźwięk, naciśnij na przycisku odtwarzania.

Na trzecim poziomie, wyświetlany jest losowy tekst, a ty musisz nacisnąć na zwierzęciu, które pasuje do tekstu.
Poznawanie muzyki światowej
icon explore_world_music.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_music

discovery music explore_world_music

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Dowiedz się o muzyce z całego świata.

Cel: Rozwiń lepsze rozumienie różnorodności muzycznej obecnej na świecie.

Podręcznik: Istnieją trzy poziomy w tej aktywności.

Na pierwszym poziomie, ciesz się odkrywaniem muzyki z całego świata. Naciskaj na każdym futerale, aby dowiedzieć się o muzyce z tego obszaru i posłuchaj krótkiej próbki. Bądź czujny, bo zostaniesz sprawdzony z tego na poziomie 2 oraz 3.

Na drugim poziomie usłyszysz próbkę muzyki i musisz wybrać obszar, który jej opowiada. Naciśnij na przycisku odtwarzania, jeśli chciałbyś posłuchać jej ponownie.

Na trzecim poziomie, musisz wybrać miejsc, które odpowiada opisowi tekstowemu na ekranie.

Wyrazy uznania: Obrazy z https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org
 • "Onalaska-Practice6" by Tom Harpel (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onalaska-Practice6.jpg), CC BY 2.0
 • "Australia Aboriginal Culture 009" by Steve Evans (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Aboriginal_Culture_009.jpg), CC BY 2.0
 • "Lunny irvine o flynn glackin" by candyschwartz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunny_irvine_o_flynn_glackin.jpg), CC BY 2.0
 • "08-rock-n-roll" by Karel Schmiedberger (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:08-rock-n-roll.ogg), CC BY 3.0
 • "The Wind that Shakes the Barley" by peakfiddler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wind_that_Shakes_the_Barley.ogg), CC BY 3.0
Poznawanie zabytków
icon explore_monuments.svg difficulty level 3
screenshot explore_monuments

sciences geography explore_monuments

Ayush Agrawal & Timothée Giet

Opis: Poznawaj zabytki z całego świata.

Wymagane umiejętności: Wiedza na temat różnych zabytków.

Cel: Poznawaj różne zabytki na świecie i zapamiętaj miejsce ich występowania.

Podręcznik: Kliknij na danych zabytkach, aby dowiedzieć się o nich więcej oraz aby odkryć je na mapie.

Wyrazy uznania: Obrazy pochodzą z Wikipedia.
 • "Chichen Itza 3" by Daniel Schwen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chichen_Itza_3.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "1 cristor redentor 2014" by Chensiyuan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_cristor_redentor_2014.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "Taj Mahal, Agra, India" by Yann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg), CC BY-SA 4.0
Poznawanie zwierząt na wsi
icon explore_world_animals.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_animals

sciences experiment explore_world_animals

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Poznawaj zwierzęta na świecie, dowiedz się gdzie mieszkają, a także kilka interesujących szczegółów.

Cel: Poznawaj różne dziki zwierzęta żyjące na świecie i zapamiętaj miejsce ich występowania.

Podręcznik: Istnieją dwa poziomy w tej grze.

Na pierwszym poziomie, gracz poznaje każde zwierzę na ekranie. Poprzez kliknięcie na znaku zapytania można się dowiedzieć czegoś o zwierzęciu, jak się nazywa oraz jak wygląda. Zapamiętaj te informacje dobrze, bo zostaniesz o nie odpytany na poziomie drugim.

Na drugim poziomie, wyświetlany jest losowy tekst, a ty musisz nacisnąć na zwierzęciu, które pasuje do tekstu.
Położenia
icon positions.svg difficulty level 3
screenshot positions

discovery logic positions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Opis: Znajdź położenie chłopca względem pudełka.

Wymagane umiejętności: Może czytać.

Cel: Opisz względne położenie przedmiotu.

Podręcznik: Będziesz widział różnie obrazy przestawiające chłopa i pudełko. Musisz określić w jakim położeniu znajduje się chłopiec względem tego pudełka i wybrać poprawną odpowiedź.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: zatwierdza zaznaczoną odpowiedź
Programowanie labiryntu
icon programmingMaze.svg difficulty level 3
screenshot programmingMaze

fun programmingMaze

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Ta aktywność uczy jak zaprogramować Tuksa, aby dotarł do swojego celu przy użyciu prostych poleceń, takich jak idź do przodu, skręć w lewo lub prawo.

Wymagane umiejętności: Może czytać instrukcje i myśleć logicznie, aby znaleźć ścieżkę.

Cel: Tux jest głodny. Pomóż mu znaleźć rybę programując go do odpowiedniego miejsca na lodzie.

Podręcznik: Wybierz instrukcje z menu i ułóż je, aby doprowadzić Tuksa do jego celu.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w lewo i prawo: poruszanie się wewnątrz zaznaczonego obszaru.
 • Strzałka w górę i dół: zwiększa lub zmniejsza licznik pętli, jeśli zaznaczony jest obszar pętli
 • Spacja: zaznacz instrukcję lub dołącz zaznaczoną instrukcję do obszaru głównego/procedury/pętli
 • Tab: przełącz pomiędzy obszarem instrukcji a głównym/procedur/pętli
 • Delete: usuń zaznaczoną instrukcje z obszaru głównego/procedur/pętli
 • Enter: wykonaj kod lub wyzeruj Tuksa, gdy nie uda mu się dotrzeć do ryby

Aby dodać instrukcję w obszarze głównym/proceduralnym/pętli, należy wybrać ją z obszaru głównego/proceduralnego/pętli, następnie przejść do obszaru instrukcji, wybrać nową instrukcję i nacisnąć spację.

Aby zmienić instrukcję w obszarze głównym/proceduralnym/pętli, należy wybrać ją z obszaru głównego/proceduralnego/pętli, następnie przejść do obszaru instrukcji, wybrać nową instrukcję i nacisnąć spację.
Proste litery
icon gletters.svg difficulty level 2
screenshot gletters

computer keyboard reading letters gletters

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Wpisuj spadające litery, zanim spadną na ziemię.

Cel: Kojarzenie liter między ekranem a klawiaturą.

Podręcznik: Wpisuj spadające litery, zanim spadną na ziemię.
Proste rysowanie
icon simplepaint.svg difficulty level 1
screenshot simplepaint

fun simplepaint

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Stwórz swój własny rysunek.

Cel: Popraw swoją kreatywność.

Podręcznik: Wybierz barwę i rysuj dowolne prostokąty, aby stworzyć rysunek.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: maluje
 • Tab: przełącza pomiędzy wyborem barwy i obszarem malowania
Przesuń myszą lub dotknij ekranu
icon erase.svg difficulty level 1
screenshot erase

computer mouse erase

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ruszaj myszą lub dotknij ekranu, aby wymazać obszar i odkryć tło.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Koordynacja ruchowa.

Podręcznik: Ruszaj myszą lub dotknij ekranu na blokach, aby sprawić, że znikną.

Wyrazy uznania:
 • "Alpaca" by Dietmar Rabich / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BClmen,_B%C3%B6rnste,_Alpakas_--_2020_--_5338.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Pollinationn" by aussiegall (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollinationn.jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, sharpening
 • "Butterfly" by © 2014 Jee & Rani Nature Photography (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parantica_aglea_at_Nayikayam_Thattu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Calf" by Basile Morin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_photograph_of_a_calf%27s_head_looking_at_the_viewer_with_pricked_ears_in_Don_Det_Laos.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Camels" by Alexandr frolov (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camelus_bactrianus_in_western_Mongolia_02.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Caterpillar" by Ivar Leidus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papilio_machaon_-_Daucus_carota_-_Keila.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Chamaeleo chamaeleon Samos Griechenland" by Benny Trapp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BennyTrapp_Chamaeleo_chamaeleon_Samos_Griechenland.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping, sharpening
 • "Cheetah" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheetah_(Acinonyx_jubatus)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Dolphin" by טל שמע (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilat_Dolphin_Reef_(3).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Flying fox" by Andrew Mercer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_headed_flying_fox_-_AndrewMercer_IMG41848.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Hylobates lar - Kaeng Krachan WB" by JJ Harrison (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylobates_lar_-_Kaeng_Krachan_WB.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping
 • "Goat" by JoachimKohlerBremen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walliser_Schwarzhalsziege,_Belalp_2014.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gorilla" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain_gorilla_(Gorilla_beringei_beringei)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gosling" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graugans-G%C3%B6ssel_(anser_anser)_im_Naturschutzgebiet_Wagbachniederung.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Heron" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purpurreiher_(ardea_purpurea)_im_Flug_-_NSG_Wagbachniederung_1.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping
 • "Horse" by Eatcha (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaniskari_Horse_in_Ladakh.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "A posing kitten" by GalgenTX (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_posing_kitten_(Flickr).jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, colour adjustment, sharpening
 • "Long nosed monkey" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proboscis_monkey_(Nasalis_larvatus)_female_and_baby.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Macaque" by PJeganathan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonnet_macaques_in_anaimalai_hills_JEG2730.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Meerkats" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_(Suricata_suricatta)_Tswalu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Northern harrier" by Frank Schulenburg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_northern_harrier_in_flight-1142.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Nubian ibex" by Rhododendrites (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juvenile_Nubian_ibex_in_Mitzpe_Ramon_(40409).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Penguin" Photo: Gordon Leggett / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-03_Chinstrap_penguin_on_Barrientos_Island,_Antarctica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Rhinoceros" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_rhinoceros_(Rhinoceros_unicornis)_4.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Spoonbills" by Ryzhkov Sergey (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Squirrel" by Роман Наумов (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Swans" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mute_swans_(Cygnus_olor)_and_cygnets.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Toucan" by LG Nyqvist (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pteroglossus_torquatus_Costa_Rica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
Puzzle dla dzieci
icon baby_tangram.svg difficulty level 1
screenshot baby_tangram

puzzle baby_tangram

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Celem jest ułożenie dziecięcych puzzli.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Podręcznik: Aby przemieścić kawałek, przeciągnij go. Użyj przycisku obrotu, jeśli potrzeba. Bardziej złożone poziomy można znaleźć w aktywności tangram.
Rodzina
icon family.svg difficulty level 2
screenshot family

sciences history family

Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Opis: Wybierz nazwę, jaką należy nazywać tego członka rodziny.

Wymagane umiejętności: Umiejętność czytania.

Cel: Naucz się pokrewieństw w rodzinie, według systemu linowego używanego w większości z zachodnich państw

Podręcznik: Pokazywane jest drzewo rodzinne.
Okręgi są połączone liniami, aby oznaczyć relacje. Pobrane pary są oznaczone pierścieniem na połączeniu.
Ty jesteś osobą w białym okręgu. Wskaż nazwę na osobę w pomarańczowym okręgu.
Rysowanie liczb
icon drawnumbers.svg difficulty level 1
screenshot drawnumbers

math numeration drawnumbers

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Opis: Łącz kropki, aby narysować cyfry od 0 do 9.

Cel: Nauka piania cyfr poprzez zabawę.

Podręcznik: Rysuj cyfry poprzez łączenie kropek w odpowiedniej kolejności.
Rysowanie liter
icon drawletters.svg difficulty level 1
screenshot drawletters

reading letters drawletters

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Opis: Łącz kropki, aby narysować litery.

Cel: Nauka piania liter poprzez zabawę.

Podręcznik: Rysuj litery, łącząc kropki w odpowiedniej kolejności.
Rzut karny
icon penalty.svg difficulty level 1
screenshot penalty

computer mouse penalty

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Kliknij lub dotknij dwukrotnie na dowolną stronę bramki, aby zdobyć gola.

Podręcznik: Kliknij lub dotknij dwukrotnie na boku bramki, aby kopnąć piłkę. Możesz dwukrotnie nacisnąć lewym, prawym lub środkowym przyciskiem myszy. Jeśli nie będziesz klikać wystarczająco szybko, to Tux złapie piłkę. Musisz na nią kliknąć, aby przywrócić ją na swoje początkowe miejsce.
Spadające słowa
icon wordsgame.svg difficulty level 2
screenshot wordsgame

computer keyboard reading words wordsgame

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Wpisuj spadające słowa, zanim spadną na ziemię.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się klawiaturą.

Cel: Ćwiczenie z klawiaturą.

Podręcznik: Napisz całe spadające słowo, zanim spadnie na ziemię.
Stuknij dwukrotnie lub naciśnij dwukrotnie
icon erase_2clic.svg difficulty level 2
screenshot erase_2clic

computer mouse erase_2clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Naciśnij dwukrotnie myszą lub dwukrotnie stuknij, aby wymazać obszar i odkryć obraz tła.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Koordynacja ruchowa.

Podręcznik: Naciśnij dwukrotnie myszą lub dwukrotnie stuknij na blokach, aby sprawić, że znikną.
Sudoku, układanie niepowtarzalnych symboli w pewnej siatce
icon sudoku.svg difficulty level 4
screenshot sudoku

discovery logic sudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Symbole nie mogą powtarzać się w wierszach i (jeżeli określone) w każdym regionie.

Wymagane umiejętności: Ukończenie puzzli wymaga cierpliwości i umiejętności logicznych.

Cel: Celem układanki jest wprowadzenie symbolu lub cyfry od 1 do 9 w każdej komórce siatki. W oficjalnym Sudoku siatka ma wymiary 9x9 i jest podzielona na podsiatki (zwane 'regionami') o rozmiarach 3x3. W GCompris zaczynamy od niższego poziomu tzn. używamy symboli i nie ma regionów. We wszystkich przypadkach obecna jest siatka, w której pewne kratki są wypełnione różnymi symbolami lub cyframi tzw. 'dane'. Każdy wiersz, kolumna i region mogą zawierać tylko jedno wystąpienie każdego symbolu lub cyfry (Źródło <https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Podręcznik: Wybierz numer lub symbol z listy i naciśnij na jego miejscu docelowym. GCompris nie pozwoli na wpisanie niepoprawnych danych.
Supermózg
icon superbrain.svg difficulty level 2
screenshot superbrain

discovery logic superbrain

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Tux ukrył kilka elementów. Odnajdź je we właściwej kolejności.

Cel: Tux ukrył kilka elementów. Odnajdź je we właściwej kolejności.

Podręcznik: Naciskaj na elementy do czasu, aż znajdziesz ten, który wydaje ci się jest poprawną odpowiedzią. Następnie naciśnij na przycisk OK na pasku sterowania. Czarna kropka oznacza, że znalazłeś poprawny element w popranym miejscu, podczas gdy biała kropka oznacza poprawny element, lecz w złym miejscu.Na niższych poziomach, Tux podpowiada, że znalazłeś ukryte miejsce oznaczając element czarnym polem i białym polem, gdy element jest poprawny, lecz w złym miejscu. Na poziomach 4 i 8 element może być schowany kilka razy.
Możesz użyć prawego przycisku myszy, aby odwrócić barwy w odwrotnej kolejności. Naciśnij i przytrzymaj klawisz myszy lub ekran dotykowy, aby samoczynnie wybrać ostatnio wybierany kolor w kolumnie. Naciśnij dwie sekundy na elemencie, aby samoczynnie wybrać ostatnio wybrany element w tym położeniu. Naciśnij dwukrotnie na poprzednio wybranym elemencie w historii twoich gości, aby oznaczyć go jako 'poprawny'. Tak wybrane elementy są samoczynnie wybierane w twoich bieżących i przyszłych typowaniach, chyba że je odznaczysz poprzez naciśnięcie lub dwukrotne stuknięcie na nich.
Szereg alfabetyczny
icon alphabet-sequence.svg difficulty level 2
screenshot alphabet-sequence

reading letters alphabet-sequence

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przemieszczaj helikopter tak, aby łapał chmury w porządku alfabetycznym.

Wymagane umiejętności: Rozpoznaje litery.

Cel: Szereg alfabetyczny.

Podręcznik: Łap litery alfabetu. Do sterowania helikopterem używaj klawiszy strzałek. Naciśnij na miejsce docelowe przy użyciu urządzenia wskazującego. Aby dowiedzieć się jaką literę złapać, albo ją zapamiętaj, albo sprawdź w prawym dolnym narożniku.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: przemieszcza śmigłowiec
Szereg liczb
icon number_sequence.svg difficulty level 2
screenshot number_sequence

math numeration number_sequence

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Opis: Dotykaj liczb w odpowiedniej kolejności.

Cel: Potrafi liczyć.

Podręcznik: Narysuj obraz naciskając każdą liczbę w odpowiedniej kolejności.
Szeregowanie liczb
icon ordering_numbers.svg difficulty level 2
screenshot ordering_numbers

math numeration ordering_numbers

Rudra Nil Basu , Emmanuel Charruau , Harsh Kumar & Timothée Giet

Opis: Ułóż dane liczby w kolejności rosnącej lub malejącej wg poleceń.

Wymagane umiejętności: Zliczanie.

Cel: Porównywanie liczb.

Podręcznik: Dostaniesz kilka liczb. Przeciągnij i upuść je w górnym obszarze w kolejności rosnącej lub malejącej wg poleceń.
Szeregowanie liter
icon ordering_alphabets.svg difficulty level 2
screenshot ordering_alphabets

reading letters ordering_alphabets

Rudra Nil Basu , Harsh Kumar & Timothée Giet

Opis: Ułóż dane litery kolejności alfabetycznej lub odwrotnej do alfabetycznej wg poleceń.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Nauka porządku alfabetycznego.

Podręcznik: Dostaniesz kilka liter. Przeciągnij i upuść je w górnym obszarze w kolejności alfabetycznej lub odwrotnej do alfabetycznej wg poleceń.
Sześciokąt
icon hexagon.svg difficulty level 2
screenshot hexagon

fun hexagon

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Znajdź truskawkę, naciskając na niebieskich polach.

Cel: Aktywność ćwicząca logikę.

Podręcznik: Postaraj się znaleźć truskawkę pod niebieskimi polami. Im bliżej truskawki, tym pola stają się bardziej czerwone.
Twórz ułamki
icon fractions_create.svg difficulty level 5
screenshot fractions_create

math arithmetic fractions_create

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Na ekranie wyświetlany jest kształt podzielony na równe części.
Zaznacz odpowiednią liczbę części zgodnie z opisem w instrukcji.
Ucz się dodawania grając w rzutki
icon target.svg difficulty level 2
screenshot target

math addition arithmetic target

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Trafiaj w cel i podliczaj swoje punkty.

Wymagane umiejętności: Na pierwszym poziomie: potrafi ruszać myszką, czytać liczby i liczyć do piętnastu.

Cel: Rzuć rzutkami do celu i podlicz swój wynik.

Podręcznik: Najpierw sprawdź siłę i prędkość wiatru, następnie naciśnij na cel, aby rzucić rzutką. Gdy wszystkie twoje rzutki zostaną wykorzystane otworzy się okno, w którym musisz podliczyć swój wynik. Wpisz wynik przy pomocy klawiatury.
Układ Słoneczny
icon solar_system.svg difficulty level 5
screenshot solar_system

sciences experiment solar_system

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis: Odpowiedz na pytania i uzyskaj 100% poprawności.

Cel: Dowiedz się więcej o układzie słonecznym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o astronomii, pobierz KStars (https://edu.kde.org/kstars/) lub Stellarium (https://stellarium.org/), które są darmowymi programami do astronomii.

Podręcznik: Naciśnij na planetę lub Słońce, aby odpowiedzieć na odpowiednie pytania. Każde pytanie zawiera 4 opcje. Jedna z nich jest w 100% poprawna. Spróbuj odpowiedzieć na pytania do uzyskania 100% zbliżenia na mierniku zbliżenia.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza
 • Escape: powraca do poprzedniego ekranu
 • Tab: pokazuje podpowiedź (tylko gdy ikona podpowiedzi jest widoczna)
Układanka Piętnastka
icon fifteen.svg difficulty level 5
screenshot fifteen

discovery logic fifteen

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przesuń każdy element, aby ułożyć obraz ponownie.

Cel: Ułóż kawałki w odpowiedniej kolejności.

Podręcznik: Naciśnij lub przyciągnij dowolny kawałek obok pustej przestrzeni, a zostanie on przeniesiony do pustej przestrzeni.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: przemieść kawałek do pustej przestrzeni.
Układanka tangram
icon tangram.svg difficulty level 3
screenshot tangram

puzzle tangram

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Celem jest ułożenie zadanego kształtu.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Z Wikipedii, darmowej encyklopedii. Tangram (z chińskiego: dosłownie 'siedem klocków sprytu') jest chińską układanką. Często twierdzi się, że tangram pochodzi ze starożytności, podczas gdy jego istnieje potwierdza się na nie dalej jak 1800 rok. Układanka składa się z 7 elementów, zwanych tans, które po ułożeniu tworzą kwadrat; używając boku kwadratu jako pojedynczej jednostki, 7 części zawiera:
5 równoramiennych trójkątów o kącie prostym, włączając w to:
-2 małe (boki 1)
-1 średniego rozmiaru (boki pierwiastka kwadratowego 2)
-2 dużego rozmiaru (boki 2)
1 kwadraty (bok 1)
1 równoległobok (bok 1 i pierwiastek kwadratowy 2)

Podręcznik: Aby przemieścić kawałek, należy go przeciągnąć. Przycisk symetrii pojawia się na elementach, które ją obsługują. Naciśnij na przycisk obrotu lub przeciągnij wokół kawałka, aby go obrócić. Zajrzyj do aktywności 'Dziecięce puzzle', aby łatwiej zrozumieć tangram.
Układanka z przesuwanych elementów
icon traffic.svg difficulty level 2
screenshot traffic

discovery logic traffic

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Opis: Wyjedź czerwonym samochodem z parkingu przez bramę po prawej stronie.

Podręcznik: Każdy samochód może poruszać się tylko poziomo lub pionowo. Musisz zrobić trochę miejsca, aby umożliwić czerwonemu samochodowi wydostanie się przez bramę po prawej.

Wyrazy uznania:
 • "Car Start Engine" by henrique85n, (https://freesound.org/people/henrique85n/sounds/160442/), CC BY 3.0, extract
Uproszczona wieża Hanoi
icon hanoi.svg difficulty level 2
screenshot hanoi

discovery logic hanoi

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Odtwórz daną wieżę.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Odtwórz wieżę po prawo w pustym miejscu.

Podręcznik: Przeciągaj i upuszczaj po jednym krążku z góry na raz, z jednego kołka na drugi tak, aby odtworzyć wieżę po prawo w pustym miejscu.

Wyrazy uznania: Pomysł zaczerpnięto z gier EPI.
Ustal położenie obszaru
icon geo-country.svg difficulty level 2
screenshot geo-country

sciences geography geo-country

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj regiony, aby dokończyć mapy krajów.

Podręcznik: Przeciągnij i upuść różne regiony kraju w odpowiednie miejsca, aby dokończyć mapę.
Ustalanie położenia państw
icon geography.svg difficulty level 2
screenshot geography

sciences geography geography

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby ukończyć mapę.

Podręcznik: Przeciągnij i upuść części mapy w odpowiednie miejsca, aby dokończyć mapę.
Ułóż czwórki (dla dwóch graczy)
icon align4_2players.svg difficulty level 2
screenshot align4_2players

strategy align4_2players

Bharath M S & Timothée Giet

Opis: Ułóż cztery tokeny w rzędzie.

Cel: Utwórz linię czterech tokenów albo poziomo (w pozycji leżącej), pionowej (stojącej) lub po przekątnej.

Podręcznik: Zagraj z koleżanką/kolegą. Na zmianę będziecie naciskać linię w miejscu, w którym będziecie chcieli upuścić token. Pierwszy gracz, który utworzy linię 4 tokenów, wygrywa.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałka w lewo: przesuń token w lewo
 • Strzałka w prawo: przesuń token w prawo
 • Klawisz spacji lub strzałka w dół: upuść token
Ułóż czwórki (z Tuksem)
icon align4.svg difficulty level 2
screenshot align4

strategy align4

Bharath M S & Timothée Giet

Opis: Ułóż cztery tokeny w rzędzie.

Cel: Utwórz linię czterech tokenów albo poziomo (w pozycji leżącej), pionowej (stojącej) lub po przekątnej.

Podręcznik: Baw się z Tuksem. Na zmianę naciskacie linię, w której chcecie upuścić token. Pierwszy gracz, który utworzy linię składającą się z 4 tokenów, wygrywa.
Przyciskami strzałek można ręcznie wybrać poziom trudności. Tux będzie grał lepiej, gdy zwiększysz ten poziom.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałka w lewo: przesuń token w lewo
 • Strzałka w prawo: przesuń token w prawo
 • Klawisz spacji lub strzałka w dół: upuść token
Ułóż puzzle
icon babyshapes.svg difficulty level 1
screenshot babyshapes

computer babyshapes

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj kształty na odpowiadającym im celach.

Podręcznik: Ułóż puzzle poprzez przeciągnięcie każdego kawałka na boku do pasującej przestrzeni.

Wyrazy uznania: Pies został dostarczony przez Andre Connes i wydany na licencji GPL
Ułóż puzzle
icon paintings.svg difficulty level 1
screenshot paintings

discovery arts puzzle paintings

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby odtworzyć pierwotne obrazy.

Wymagane umiejętności: Obsługa myszy: poruszanie, przeciąganie i upuszczanie

Cel: Przedstawienie przestrzenne.

Podręcznik: Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby odtworzyć pierwotny obraz.
Użyj dopełnienia do dziesięciu
icon tens_complement_use.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_use

math arithmetic tens_complement_use

Samarth Raj , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Użyj dopełnienia do dziesięciu, aby uprościć działanie.

Wymagane umiejętności: Liczby od 1 do 50 i dodawanie.

Cel: Naucz się praktycznego użycia dopełnień do dziesięciu.

Podręcznik: Rozłóż dodawania, aby stworzyć pary liczb równe dziesięciu w każdym nawiasie. Wybierz liczbę na liście, a następnie wybierz puste miejsce działania, aby przenieść tam wybraną liczbę.
Gdy ukończysz wszystkie wiersze, naciśnij przycisk OK, aby sprawdzić odpowiedzi. Gdy niektóre z odpowiedzi będą niepoprawne, to pojawi się ikona krzyżyka obok danego wiersza. Aby poprawić błędy, naciśnij na złych liczba, aby je usunąć i powtórz poprzednie kroki.
W poszukiwaniu złota
icon mining.svg difficulty level 1
screenshot mining

computer mouse mining

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Posługując się myszką zbliż się do ściany skalnej i szukaj złotych samorodków.

Wymagane umiejętności: Wymagana umiejętność posługiwania się myszką.

Cel: Naucz się korzystać z kółka myszki lub ruchu uszczypnięcia, do zbliżania i oddalania obrazu.

Podręcznik: Patrząc na ścianę skały, możesz w pewnym miejscu zauważyć iskrę. Najedź na tę iskrę i powiększ ją przy użyciu rolki myszy lub gestu powiększenia. Gdy osiągniesz największy poziom powiększenia, to pojawi się złoty samorodek w miejscu iskry. Naciśnij na niego, aby go zebrać.

Po zebraniu samorodka, oddal widok ponownie przy pomocy rolki myszy lub gestem uszczypnięcia. Gdy osiągniesz najmniejszy poziom powiększenia, ponownie pojawi się iskra, pokazująca następny samorodek do zebrania. Zbierz wystarczająco samorodków, aby ukończyć poziom.

Wagon w dolnym prawym narożniku ekranu mówi o liczbie zebranych i całkowitej liczbie samorodków do zebrania na tym poziomie.

Wyrazy uznania: Podziękowania dla zespołu Tuxpaint za dostarczenie następujących dźwięków na licencji GPL:
 • realrainbow.ogg - odgrywany po pojawieniu się nowego złotego samorodka
 • metalpaint.wav - ponownie wymieszane i użyte, gdy zebrano złoty samorodek
Wieża Hanoi
icon hanoi_real.svg difficulty level 5
screenshot hanoi_real

discovery logic hanoi_real

Amit Tomar & Timothée Giet

Opis: Przesuń wierzę na prawo.

Cel: Celem gry jest przeniesienie całego stosu na inny kołek przy stosowaniu się do następujących zasad:
wolno przenosić tylko jeden krążek na raz
nie wolno kłaść większego krążka na mniejszym

Podręcznik: Przeciągaj i upuszczaj krążki z góry tylko z jednego kołka na inny tak, aby odtworzyć wieżę po lewej stronie w miejscu po prawej stronie.

Wyrazy uznania: Układanka została wymyślona przez francuskiego matematyka Edouarda Lucasa w 1883. Jest z nią związana legenda dotycząca hinduskiej świątyni, której kapłani byli wciąż zajęci przenoszeniem zestawu 64 dysków według zasad układanki Wieży Hanoi. Według legendy, świat skończy się, gdy kapłani ukończą swoją pracę. Dzięki temu układanka jest także znana pod nazwą Wieży Brahma. Nie wiadomo czy Lucas wymyślił tę legendę, czy można był nią tylko zainspirowany. (źródło Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)
Wskaż rodzinę
icon family_find_relative.svg difficulty level 2
screenshot family_find_relative

sciences history family_find_relative

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Opis: Naciśnij na parę odpowiadającą danemu stosunkowi.

Wymagane umiejętności: Czytanie, poruszanie i naciskanie myszą.

Cel: Naucz się pokrewieństw w rodzinie, według systemu linowego używanego w większości z zachodnich państw

Podręcznik: Pokazywane jest drzewo rodzinne, z pewnymi instrukcjami.
Okręgi są połączone liniami, aby oznaczyć relacje. Pobrane pary są oznaczone pierścieniem na połączeniu.
Kliknij na parę członków rodziny, która odpowiada danej relacji.
Wydaj Tuksowi jego resztę
icon money_back.svg difficulty level 3
screenshot money_back

math money measures money_back

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi wydając Tuksowi jego resztę.

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć.

Cel: Tux kupił od ciebie kilka rzeczy i pokazuje swoje pieniądze. Musisz mu wydać resztę. Na wyższych poziomach może być wyświetlonych kilka przedmiotów, najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Podręcznik: Naciśnij lub dotknij monety lub banknotu na dole ekranu, aby zapłacić. Jeśli chcesz usunąć monetę lub banknot, naciśnij lub dotknij ją w górnym obszarze ekranu.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w lewo i prawo: poruszanie się wewnątrz obszaru
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza element
 • Tab: przemieszczaj się pomiędzy dolnym i górnym obszarem
Wydaj Tuksowi resztę, łącznie z centami
icon money_back_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_back_cents

math money measures money_back_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Ćwicz posługiwanie się pieniędzmi wydając Tuksowi jego resztę.

Wymagane umiejętności: Potrafi liczyć.

Cel: Tux kupił od ciebie kilka rzeczy i pokazuje swoje pieniądze. Musisz mu wydać resztę. Na wyższych poziomach może być wyświetlonych kilka przedmiotów, najpierw należy obliczyć ich łączną cenę.

Podręcznik: Naciśnij lub dotknij monety lub banknotu na dole ekranu, aby zapłacić. Jeśli chcesz usunąć monetę lub banknot, naciśnij lub dotknij ją w górnym obszarze ekranu.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w lewo i prawo: poruszanie się wewnątrz obszaru
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza element
 • Tab: przemieszczaj się pomiędzy dolnym i górnym obszarem
Wyrównaj wagę odpowiednio
icon scalesboard.svg difficulty level 2
screenshot scalesboard

math measures scalesboard

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj ciężarki, aby zrównoważyć wagę.

Cel: Obliczenia w pamięci, równość arytmetyczna. równości

Podręcznik: Aby zrównoważyć wagę, przenieś ciężarki na lewą lub prawą stronę (na wyższe poziomy). Ciężarki mogą być rozmieszczone w dowolnej kolejności.
Wzbogać swoje słownictwo
icon lang.svg difficulty level 4
screenshot lang

reading vocabulary lang

siddhesh suthar & Timothée Giet

Opis: Ukończ aktywności związane z nauką języka.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Wzbogać swoje słownictwo w swoim ojczystym lub obcym języku.

Podręcznik: Przejrzyj zestaw słów. Każde słowo jest przedstawiane głosowo, jako obraz oraz jako tekst.
Gdy skończysz, to wykonasz pewne ćwiczenia na rozpoznanie tekstu z głosu i obrazu, następnie tylko z głosu, a na końcu na wpisanie tekstu.

W ustawieniach możesz wybrać język, którego chcesz się uczyć.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: poruszanie się
 • Klawisz spacji lub enter: zaznacza element z listy
 • Enter: zatwierdza twoją odpowiedź, gdy widoczny jest przycisk OK
 • Tab: powtarza słowo

Wyrazy uznania: Images originally released by the Art4Apps project (https://web.archive.org/web/20120908214126/http://www.art4apps.org/) under CC BY-SA 3.0 license. Upscaled and smoothed derivative images.
Względne dekodowanie ścieżki
icon path_decoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding_relative

discovery logic path_decoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Opis: Podążaj za krokami, aby pomóc Tuksowi dotrzeć do celu.

Podręcznik: Naciskaj na kwadraty siatki, aby podążać Tuksem wg podawanych kroków.

Kierunki są podawane względem bieżącego skierowania Tuksa.

Oznacza to, że UP rusza naprzód, DOWN wstecz, LEFT w lewo Tuksa, a RIGHT w prawo Tuksa.
Względne kodowanie ścieżki
icon path_encoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding_relative

discovery logic path_encoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Opis: Przesuwaj Tuksem na ścieżce tak, aby dotrzeć do celu.

Podręcznik: Użyj klawiszy strzałek, aby przemieszczać Tuksem na ścieżce tak, aby osiągnął on swój cel.

Kierunki są podawane względem bieżącego skierowania Tuksa.

Oznacza to, że UP rusza naprzód, DOWN wstecz, LEFT w lewo Tuksa, a RIGHT w prawo Tuksa.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: kierunki
Względny labirynt
icon mazerelative.svg difficulty level 3
screenshot mazerelative

fun maze mazerelative

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Pomóż Tuksowi wydostać się z tego labiryntu (ruch jest względny).

Podręcznik: Używaj klawiszy strzałek lub przesuń po ekranie dotykowym, aby doprowadzić Tuksa do drzwi.

W tym labiryncie, ruch jest względny (z perspektywy pierwszej osoby). Strzałka w lewo i w prawo są używane do obracania się, a strzałka do góry do pójścia na przód.

Na pierwszych poziomach, Tux chodzi wygodnie, jeden krok przy każdym żądaniu przemieszczenia się w labiryncie.

Dla większych labiryntów istnieje osobny tryb chodzenia, nazwany "tryb-szybkiego-biegania". Po włączeniu tego trybu-szybkiego-biegania, Tuxpobiegnie sam do rozwidlenia i poczeka, aż wybierzesz drogę.

Aby zobaczyć czy tryb jest włączony, spójrz na stopy Tuksa: Tryb-szybkiego-biegania jest wyłączony, jeśli Tux jest boso. Tryb-szybkiego-biegania jest wyłączony, jeśli Tux ma ubrane sportowe buty.

Na wyższych poziomach, tryb-szybkiego-biegania zostanie włączony samoczynnie. Aby włączyć tę możliwość na niższych poziomach lub wyłączyć ją na wyższych poziomach, naciśnij na ikonę "boso / buty sportowe" w lewym górnym narożniku ekranu, aby przełączyć tryb-szybkiego-biegania.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki w lewo i prawo: skręcanie w lewo i prawo
 • Strzałka w dół: obraca się
 • Strzałka w górę: przemieść do przodu
Wąż do podlewania
icon followline.svg difficulty level 1
screenshot followline

computer mouse followline

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Strażak musi ugasić ogień, lecz jego wąż jest zablokowany.

Cel: Dobra koordynacja ruchowa.

Podręcznik: Najedź myszą lub palcem na zamek, który został przedstawiony jako czerwona część na wężu. Przesuwaj go kawałek po kawałku ku ogniu. Ostrożnie, jeśli wyjedziesz za wąż, to zamek się cofnie.
Zabawa Brajlem
icon braille_fun.svg difficulty level 6
screenshot braille_fun

reading braille letters braille_fun

Arkit Vora & Timothée Giet

Opis: Ćwicz litery Brajla.

Wymagane umiejętności: Alfabet Brajla.

Podręcznik: Utwórz komórki Brajla dla liter na pasku. Jeśli potrzebujesz pomocy, to naciśnij niebieską ikonę komórki Brajla, aby zobaczyć tablicę znaków.

Sterowanie z klawiatury:
 • Spacja: otwórz lub zamknij tabelę brajla
Zagraj na pianinie
icon play_piano.svg difficulty level 1
screenshot play_piano

discovery music play_piano

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Opis:

Wymagane umiejętności: Wiedza o zapisie muzyki i pięciolinii.

Cel: Poznaj w jaki sposób klawisze pianina odtwarzają muzykę zapisaną na pięciolinii.

Podręcznik: Niektóre z nut są odtwarzane na pięciolinii. Naciskaj przyciski na klawiaturze, które odpowiadają nutom na pięciolinii.
Na poziomach od 1 do 5 będziesz ćwiczyć nuty z klucza wiolinowego, a na poziomach od 5 do 10 z klucza basowego.

Sterowanie z klawiatury:
 • Spacja: graj
 • Cyfry od 1 do 7: białe klawisze
 • F2 do F7: czarne klawisze
 • Backspace lub Delete: wycofuje

Wyrazy uznania: Pierwotny kod syntetyzatora znajduje się na https://github.com/vsr83/miniSynth
Zagraj oware (z Tuksem)
icon oware.svg difficulty level 2
screenshot oware

strategy oware

Harsh Kumar & Timothée Giet

Opis: Zagraj w grę strategiczną Oware z Tuksem.

Cel: Gra zaczyna się od czterech nasion w każdym domu. Celem gry jest zebranie więcej nasion niż przeciwnik. Ponieważ gra ma tylko 48 ziaren, to zebranie 25 wystarczy, aby wygrać grę. Ponieważ liczba nasion jest parzysta, to możliwy jest remis, gdzie każdy gracz zebrał 24 nasiona.

Podręcznik: Gracze na zmianę przesuwają nasionami. W turze, gracz wybiera jeden z sześciu domów pod swoim panowaniem. Gracz wyjmuje wszystkie nasiona z tego domu i rozsiewa je, upuszczając po jednym w każdym domu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od tego domu, w czynności zwanej rozsiewaniem. Nasiona nie są rozsiewane do końcowych domów punktujących, ani do domów, z których zostały wyjęte. Początkowy dom zawsze pozostaje pusty; jeśli zwierał 12 (lub więcej) nasion, to jest pomijany, a dwunaste nasienie jest umieszczane w następnym domu.

Zebranie następuje tylko wtedy, gdy gracz sprowadzi liczbę domu przeciwnika do dokładnie dwóch lub trzech, w chwili zasiania ostatniego nasiona w tej turze. To zawsze zbiera nasiona w odpowiednim domu z możliwością zebrania więcej: jeśli nasiono poprzednie-do-ostatniego także sprowadziło dom przeciwnika do dwóch lub trzech, to są one też zbierane i tak do czasu osiągnięcia domu, który nie zawiera dwóch lub trzech nasion lub nie należy do przeciwnika. Zebrane nasiona są umieszczane w punktowanym domu gracza. Jednakże, jeśli ruch zebrałby wszystkie nasiona przeciwnika, to pomija się ten zbiór, bo uniemożliwiłby on przeciwnikowi dalszą grę, więc nasiona pozostają wtedy na planszy.

Jeśli dom przeciwnika jest całkowicie pusty, to bieżący gracz musi zrobić ruch, który da przeciwnikowi nasiona. Jeśli taki ruch jest niemożliwy, to bieżący gracz zbiera wszystkie ziarna na swoim własnym obszarze, kończąc grę.
Zagraj oware (z kolegą/koleżanką)
icon oware_2players.svg difficulty level 2
screenshot oware_2players

strategy oware_2players

Harsh Kumar & Timothée Giet

Opis: Zagraj w grę strategiczną Oware z kolegą.

Cel: Gra zaczyna się od czterech nasion w każdym domu. Celem gry jest zebranie więcej nasion niż przeciwnik. Ponieważ gra ma tylko 48 ziaren, to zebranie 25 wystarczy, aby wygrać grę. Ponieważ liczba nasion jest parzysta, to możliwy jest remis, gdzie każdy gracz zebrał 24 nasiona.

Podręcznik: Gracze na zmianę przesuwają nasionami. W turze, gracz wybiera jeden z sześciu domów pod swoim panowaniem. Gracz wyjmuje wszystkie nasiona z tego domu i rozsiewa je, upuszczając po jednym w każdym domu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od tego domu, w czynności zwanej rozsiewaniem. Nasiona nie są rozsiewane do końcowych domów punktujących, ani do domów, z których zostały wyjęte. Początkowy dom zawsze pozostaje pusty; jeśli zwierał 12 (lub więcej) nasion, to jest pomijany, a dwunaste nasienie jest umieszczane w następnym domu.

Zebranie następuje tylko wtedy, gdy gracz sprowadzi liczbę domu przeciwnika do dokładnie dwóch lub trzech, w chwili zasiania ostatniego nasiona w tej turze. To zawsze zbiera nasiona w odpowiednim domu z możliwością zebrania więcej: jeśli nasiono poprzednie-do-ostatniego także sprowadziło dom przeciwnika do dwóch lub trzech, to są one też zbierane i tak do czasu osiągnięcia domu, który nie zawiera dwóch lub trzech nasion lub nie należy do przeciwnika. Zebrane nasiona są umieszczane w punktowanym domu gracza. Jednakże, jeśli ruch zebrałby wszystkie nasiona przeciwnika, to pomija się ten zbiór, bo uniemożliwiłby on przeciwnikowi dalszą grę, więc nasiona pozostają wtedy na planszy.

Jeśli dom przeciwnika jest całkowicie pusty, to bieżący gracz musi zrobić ruch, który da przeciwnikowi nasiona. Jeśli taki ruch jest niemożliwy, to bieżący gracz zbiera wszystkie ziarna na swoim własnym obszarze, kończąc grę.
Zagraj w szachy (z Tuksem)
icon chess.svg difficulty level 6
screenshot chess

strategy chess

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis:

Podręcznik: W tej aktywności poznacz grę w szachy grając przeciwko komputerowi. Dla każdej figury zostaną wyświetlone możliwe ruchy, co pomoże dzieciom zrozumieć zasady na jakich poruszają się figury. Na pierwszym poziomie, komputer dokonuje zupełnie losowych posunięć, aby dać dzieciom największe szanse. Wraz ze zwiększającym się poziomem, komputer gra lepiej. Możesz użyć klawiszy strzałek, aby ręcznie wybrać poziom trudności.

Mat osiągniesz wcześniej, jeśli zastosujesz się do tych prostych zasad:
Próbuj wyprowadzić Króla przeciwnika do narożnika.
Wytłumaczenie: w ten sposób figura przeciwnika będzie miała tylko 3 możliwości ruchu zamiast 8 w najlepszym miejscu.
'Przygotowywanie pułapki'. Użyj swoich pionków jako przynęty.
Wytłumaczenie: w ten sposób możesz zwabić przeciwnika, do 'wygodnego obszaru'.
Bądź wystarczająco cierpliwym.
Wytłumaczenie: nie pędź zbyt szybko na przód, bądź cierpliwym. Zastanów się trochę i spróbuj przewidzieć przyszłe ruchy przeciwnika, tak aby złapać go w środku lub uchronić swoje figury przed jego atakiem.

Jednokrotne naciśniecie przycisku cofnięcia, wycofa jeden ruch. Jednokrotne naciśnięcie przycisku ponowienia, ponowni jeden ruch. Aby wycofać wszystkie ruchy, naciśnij i przytrzymaj przycisk cofania przez 3 sekundy.

Wyrazy uznania: Użyto silnika szachowego p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Zagraj w szachy (z kolegą/koleżanką)
icon chess_2players.svg difficulty level 6
screenshot chess_2players

strategy chess_2players

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis:

Podręcznik: W tej aktywności poznacz grę w szachy grając przeciwko koledze/koleżance. Dla każdej figury zostaną wyświetlone możliwe ruchy, co pomoże dzieciom zrozumieć zasady na jakich poruszają się figury.

Mat osiągniesz wcześniej, jeśli zastosujesz się do tych prostych zasad:
Próbuj wyprowadzić Króla przeciwnika do narożnika.
Wytłumaczenie: w ten sposób figura przeciwnika będzie miała tylko 3 możliwości ruchu zamiast 8 w najlepszym miejscu.
'Przygotowywanie pułapki'. Użyj swoich pionków jako przynęty.
Wytłumaczenie: w ten sposób możesz zwabić przeciwnika, do 'wygodnego obszaru'.
Bądź wystarczająco cierpliwym.
Wytłumaczenie: nie pędź zbyt szybko na przód, bądź cierpliwym. Zastanów się trochę i spróbuj przewidzieć przyszłe ruchy przeciwnika, tak aby złapać go w środku lub uchronić swoje figury przed jego atakiem.

Jednokrotne naciśniecie przycisku cofnięcia, wycofa jeden ruch. Jednokrotne naciśnięcie przycisku ponowienia, ponowni jeden ruch. Aby wycofać wszystkie ruchy, naciśnij i przytrzymaj przycisk cofania przez 3 sekundy.
Zagraj w warcaby (z Tuksem)
icon checkers.svg difficulty level 4
screenshot checkers

strategy checkers

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Wersja w GCompris pochodzi z międzynarodowego draughts.

Cel: Zbij wszystkie pionki przeciwnika zanim on zbije twoje.

Podręcznik: W warcaby gra się w dwie osoby, po przeciwnych stronach szachownicy Jeden z graczy ma czarne pionki; a drugi białe pionki. Gracze grają na tury. Gracz nie może przesuwać pionków przeciwnika. Ruch polega na ruchu wzdłuż przekątnych na najbliższe niezajmowane pole. Jeśli najbliższe pole zawiera pionek przeciwnika, a pole za pionkiem przeciwnika jest puste, to można zbić ten pionek (i usunąć z gry) poprzez przeskoczenie nad nim.
Używane są tylko czarne pola szachownicy. Pionek może przemieszczać się tylko po przekątnej na niezajmowane pole. Zbijanie jest obowiązkowe. Gracz bez pionków lub z pionkami, które zostały przyblokowane przegrywa.
Gdy gracz dojdzie do ostatniego rzędu, zostaje królem, jest oznaczony poprzez nałożenie na niego dodatkowego pionka oraz zyskuje dodatkowe możliwości takie jak możliwość poruszania się wstecz (i zbijania wstecz). Jeśli po przekątnej znajduje się pionek, którego król może zbić, to król może przebyć dowolną drogę wzdłuż przekątnej i zająć dowolne niezajęte pole za nim.
Przyciskami strzałek można ręcznie wybrać poziom trudności. Tux będzie grał lepiej, gdy zwiększysz ten poziom.

Wyrazy uznania: Biblioteka warcabów to draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Instrukcja obsługi dostępna jest na Wikipedii <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Zagraj w warcaby (z kolegą/koleżanką)
icon checkers_2players.svg difficulty level 4
screenshot checkers_2players

strategy checkers_2players

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Wersja w GCompris pochodzi z międzynarodowego draughts.

Cel: Zbij wszystkie pionki przeciwnika zanim on zbije twoje.

Podręcznik: W warcaby gra się we dóch, po przeciwnych stronach szachownicy Jeden z graczy ma czarne pionki; a drugi białe pionki. Gracze grają na tury. Gracz nie może przesuwać pionków przeciwnika. Ruch polega na ruchu wzdłuż przekątnych na najbliższe niezajmowane pole. Jeśli najbliższe pole zawiera pionek przeciwnika, a pole za pionkiem przeciwnika jest puste, to można zbić ten pionek (i usunąć z gry) poprzez przeskoczenie nad nim.
Używane są tylko czarne pola szachownicy. Pionek może przemieszczać się tylko po przekątnej na niezajmowane pole. Zbijanie jest obowiązkowe. Gracz bez pionków lub z pionkami, które zostały przyblokowane przegrywa.
Gdy gracz dojdzie do ostatniego rzędu, zostaje damką, jest oznaczony poprzez nałożenie na niego dodatkowego pionka oraz zyskuje dodatkowe możliwości takie jak możliwośc poruszania się wstecz (i zbijania wstecz). Jeśli po przekątnej znajduje się pionek, którego król może zbić, to król może przebyć dowolną drogę wzdłuż przekątnej i zająć dowolne niezajęte pole za nim.

Wyrazy uznania: Biblioteka warcabów to draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Instrukcja obsługi dostępna jest na Wikipedii <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Zamień dopełnienia do dziesięciu
icon tens_complement_swap.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_swap

math arithmetic tens_complement_swap

Samarth Raj & Timothée Giet

Opis: Zamień liczby, aby utworzyć pary równe dziesięciu.

Wymagane umiejętności: Liczby od 1 do 30 i dodawanie.

Cel: Naucz się dopełniania do dziesięciu, aby zoptymalizować kolejność liczb w działaniu.

Podręcznik: Stwórz pary liczb w równe dziecięciu w każdym z nawiasów. Wybierz liczbę, następnie kolejną do tego samego działania, aby zamienić je miejscami. Gdy ukończysz wszystkie wiersze, naciśnij przycisk OK, aby sprawdzić odpowiedzi. Gdy niektóre z odpowiedzi będą niepoprawne, to pojawi się ikona krzyżyka obok danego wiersza. Popraw te błędy, a następnie naciśnij ponownie przycisk OK.
Zbuduj ten sam model
icon crane.svg difficulty level 2
screenshot crane

puzzle crane

Stefan Toncu & Timothée Giet

Opis: Obsługuj dźwig i skopiuj model.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą/klawiaturą.

Cel: Ćwicz koordynację ruchową.

Podręcznik: Przenoś elementy z niebieskiej ramki tak, aby dopasować ich położenie w ramce modelu. Aby wybrać element, po prostu na nim kliknij. Obok dźwigu, znajdują się strzałki, które umożliwiają przenoszenie wybranego elementu. Do przeniesienia elementu możesz także przeciągać po ekranie palcem w górę/dół/lewo/prawo.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: przesuwa zaznaczony element
 • Klawisz spacji, enter lub tab: zaznacza następny element
Zgadnij liczbę
icon guessnumber.svg difficulty level 3
screenshot guessnumber

math numeration guessnumber

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Opis: Pomóż Tuksowi uciec z jaskini, znajdując ukrytą liczbę.

Wymagane umiejętności: Liczby.

Podręcznik: Przeczytaj instrukcję, aby dowiedzieć się, w jakim zakresie ukryty jest liczba. Wprowadź liczbę w prawym górnym niebieskim polu wprowadzania. Tux powie ci, czy liczba jest wyższa czy niższa. Następnie wprowadź inną liczbę. Odległość między Tuksem a polem ucieczki po prawej stronie oznacza, jak daleko jesteś od właściwej liczby. Jeśli Tux jest powyżej lub poniżej obszaru ucieczki, to znaczy, że liczba jest nad lub pod odpowiednią liczbą.

Sterowanie z klawiatury:
 • Cyfry: wpisz liczbę
 • Backspace: wymazuje liczby
Zgaś światło
icon lightsoff.svg difficulty level 6
screenshot lightsoff

discovery logic lightsoff

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Opis: Celem jest wyłączenie wszystkich świateł.

Cel: Celem jest wyłączenie wszystkich świateł.

Podręcznik: Efektem naciśnięcia okna jest przełączenie stanu tego okna, a także jego najbliższych pionowych i poziomych sąsiadów. Musisz wyłączyć wszystkie światła. Naciśnięcie na Tuksa, pokaże rozwiązanie.

Wyrazy uznania: Algorytm rozwiązania jest opisany na Wikipedii. Więcej o grze „Zgaś światło”: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>
Znajdź dopełnienie do dziesięciu
icon tens_complement_find.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_find

math arithmetic tens_complement_find

Samarth Raj & Timothée Giet

Opis: Znajdź dopełnienie do dziesięciu dla każdej liczby.

Wymagane umiejętności: Liczby od 1 do 10 i dodawanie.

Cel: Naucz się znajdywania dopełnień do dziesięciu.

Podręcznik: Stworzyć pary liczb równe dziesięciu. Wybierz liczbę na liście, a następnie wybierz puste miejsce działania, aby przenieść tam wybraną liczbę.
Gdy ukończysz wszystkie wiersze, naciśnij przycisk OK, aby sprawdzić odpowiedzi. Gdy niektóre z odpowiedzi będą niepoprawne, to pojawi się ikona krzyżyka obok danego wiersza. Aby poprawić błędy, naciśnij na złych liczba, aby je usunąć i powtórz poprzednie kroki.
Znajdź dzień
icon find_the_day.svg difficulty level 6
screenshot find_the_day

math measures find_the_day

Amit Sagtani & Timothée Giet

Opis: Znajdź poprawną datę i wskaż ją w kalendarzu.

Wymagane umiejętności: Podstawy kalendarza.

Cel: Naucz się liczyć dni i znajdź datę w kalendarzu.

Podręcznik: Przeczytaj instrukcje, a następnie wykonaj żądane obliczenia, aby znaleźć datę. Następnie wskaż poprawną datę w kalendarzu i sprawdź swoją odpowiedź, naciskając przycisk OK.

Na niektórych poziomach, musisz znaleźć dzień tygodnia dla danej daty. W takich przypadkach, musisz nacisnąć na odpowiednim dniu tygodnia z wykazu.

Sterowanie z klawiatury:
 • Strzałki: przemieszczanie się po odpowiedziach
 • Klawisz spacji lub enter: zatwierdza twoją odpowiedź
Znajdź szczegóły
icon details.svg difficulty level 1
screenshot details

discovery arts details

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj kształty na odpowiadającym im celach.

Podręcznik: Ułóż puzzle poprzez przeciągnięcie każdego z boku do pasującej przestrzeni w puzzlach.

Wyrazy uznania: Obrazy pochodzą z Wikimedia Commons.
 • "Chateau de Chenonceau 2008" by Ra-smit (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_Chenonceau_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Egeskov Slot spejling" by Malene Thyssen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egeskov_Slot_spejling.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Eilean Donan castle - 95mm" by Guillaume Piolle (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilean_Donan_castle_-_95mm.jpg), CC BY 3.0
 • "DK Fanoe Windmill01" by Cnyborg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DK_Fanoe_Windmill01.JPG), CC BY-SA 3.0
 • "Pyramids at Gizah" by Ricardo Liberato (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramids_at_Gizah.jpg), CC BY-SA 2.0
 • "Louvre 2007 02 24 c" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_2007_02_24_c.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Nagoya Castle(Edit2)" by Base64 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagoya_Castle(Edit2).jpg), CC BY-SA 3.0
 • "NotreDameDeParis" by Sanchezn (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NotreDameDeParis.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Castle Neuschwanstein" by Softeis (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Sydney Opera House - Dec_2008" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_-_Dec_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Taj Mahal in March 2004" by Dhirad (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tour Eiffel Wikimedia Commons" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tower Bridge London Feb 2006" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_Bridge_London_Feb_2006.jpg), CC BY-SA 4.0
Znajdź sąsiadujące liczby
icon adjacent_numbers.svg difficulty level 1
screenshot adjacent_numbers

math numeration adjacent_numbers

Alexandre Laurent & Timothée Giet

Opis: Znajdź brakujące, sąsiadujące liczby.

Cel: Naucz się układania liczb w kolejności.

Podręcznik: Znajdź żądane liczby i przeciągnij je w odpowiednie miejsca.
Znajdź ułamek
icon fractions_find.svg difficulty level 5
screenshot fractions_find

math arithmetic fractions_find

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Znajdź prawidłowy licznik i mianownik przedstawionego ułamka.
Zrównoważ używając imperialnego systemu jednostek
icon scalesboard_weight_avoirdupois.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj kilka mas, aby zrównoważyć wagę i obliczyć ciężar.

Cel: Obliczanie w pamięci, równość arytmetyczna, przekształcanie jednostek.

Podręcznik: Aby zrównoważyć wagę, przenieś ciężarki na lewą lub prawą stronę (na wyższe poziomy). Ciężarki można układać w dowolnej kolejności. Pamiętaj o wadze ciężaru i jednostce masy i pamiętaj, że funt (lb) jest równy 16-tu uncjom (oz).
Zrównoważ używając międzynarodowego systemu jednostek
icon scalesboard_weight.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight

math measures scalesboard_weight

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Opis: Przeciągaj i upuszczaj kilka mas, aby zrównoważyć wagę i obliczyć ciężar.

Cel: Obliczanie w pamięci, równość arytmetyczna, przekształcanie jednostek.

Podręcznik: Aby zrównoważyć wagę, przenieś ciężarki na lewą lub prawą stronę (na wyższe poziomy). Ciężarki można układać w dowolnej kolejności. Pamiętaj o wadze ciężaru i jednostce masy i pamiętaj, że kilogram (kg) jest równy 1000-cu gramom (g).
Ćwiczenie czytania w pionie
icon readingv.svg difficulty level 2
screenshot readingv

reading words readingv

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Przeczytaj listę słów w pionie i powiedz, czy dane słowo należy do niej.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Ćwicz czytanie w ograniczonym czasie.

Podręcznik: Słowo jest pokazywane na planszy. Lista słów, wyświetlana w pionie, będzie się pojawiać i znikać. Pytanie czy słowo pojawiło się na liście?
Ćwiczenie czytania w poziomie
icon readingh.svg difficulty level 2
screenshot readingh

reading words readingh

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Opis: Przeczytaj listę słów i powiedz czy dane słowo należy do niej.

Wymagane umiejętności: Czytanie.

Cel: Ćwicz czytanie w ograniczonym czasie.

Podręcznik: Słowo jest pokazywane na planszy. Lista słów, wyświetlana w poziomie, będzie się pojawiać i znikać. Pytanie czy słowo pojawiło się na liście?
Ćwiczenie naciskania myszą
icon left_right_click.svg difficulty level 1
screenshot left_right_click

computer mouse left_right_click

Samarth Raj & Timothée Giet

Opis: Przenieś zwierzęta do ich domów, używając lewego lub prawego przycisku myszy.

Wymagane umiejętności: Posługiwanie się myszą.

Cel: Używanie myszy. Ćwiczenie na naciskanie lewego i prawego przycisku.

Podręcznik: Naciśnięcie lewym na rybie przeniesie ją do stawu. Naciśnięcie prawym na małpie przeniesie ją na drzewo. Jeśli naciśniesz źle, to pojawi się o tym wiadomość.
Łowca zdjęć
icon photo_hunter.svg difficulty level 2
screenshot photo_hunter

fun photo_hunter

Stefan Toncu & Timothée Giet

Opis: Znajduj różnice między dwoma zdjęciami.

Cel: Percepcja wzrokowa.

Podręcznik: Przypatruj się dwóm zdjęciom uważnie. Występują na nich pewne drobne różnice. Gdy znajdziesz różnice, to kliknij na niej.