Snímky obrazovky

Hlavná ponuka súpravy GCompris
screenshot root

administration root

Popis: Vyberať aktivitu pre spustenie.

Požiadavka: Niektoré z aktivít sú herne orientované, ale stále výukové.

Cieľ: GCompris je balík výukového softvéru zložený z rôznych aktivít pre deti od 2 do 10 rokov.

Návod: Vyberte ikonu pre spustenie aktivity alebo pre zobrazenie zoznamu aktivít v skupine.
V spodnej časti obrazovky je ovládací panel GCompris.
Všimnite si, že sa dá skryť a opäť zobraziť kliknutím na jeho ukotvenie.

Zobrazené sú nasledujúce ikony:
(všimnite si, že každá z ikon sa zobrazuje len ak je dostupná pre danú aktivitu)
 • Dom - Opustiť aktivitu a vrátiť sa do hlavnej ponuky (Ctrl+W alebo kláves Esc)
 • Šípky - Zobrazujú aktuálnu úroveň. Klinutím je možné zmeniť úroveň
 • Pery - zopakovať otázku
 • Otáznik - Pomocník
 • Opakovať - Začne aktivitu opäť odznova
 • Nástroj - Ponuka nastavení
 • Tri linajky - ponuka nastavení pre aktivitu
 • G - O programe GCompris
 • Vypínač - Ukončiť GCompris (Ctrl+Q)
Hviezdy zobrazujú vhodnú vekovú kategóriu pre každú aktivitu:
 • 1, 2 alebo 3 žlté hviezdy - od 2 do 6 rokov
 • 1, 2 alebo 3 červené hviezdy - 7 a viac rokov
Ak je na aktivite viac rôznych hviezd, prvá ukazuje najnižšiu obtiažnosť a druhá tú najvyššiu.

Klávesové skratky:
 • Ctrl+B: Zobraziť či skryť ovládací panel
 • Ctrl+F: Prepína zobrazenie na celú obrazovku
 • Ctrl+S: Prepína zobrazenie panelu zo zoznamom aktivít
Abecedná sekvencia
icon alphabet-sequence.svg difficulty level 2
screenshot alphabet-sequence

reading letters alphabet-sequence

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Presunúť vrtuľník, aby chytal mraky nasledujúce poradie abecedy.

Požiadavka: Dokáže dekódovať písmená

Cieľ: Abecedná postupnosť

Návod: Chyťte písmená abecedy. S klávesnicou použite klávesy šípok pre pohyb vrtuľníka. S polohovacím zariadením stačí, ak kliknete alebo poklepete na cieľové miesto. Ak chcete vedieť, ktoré písmeno musíte chytiť, môžete buď si to pamätať, alebo zistiť v pravom dolnom rohu.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: pohyb helikoptéry
Analógová elektrina
icon analog_electricity.svg difficulty level 6
screenshot analog_electricity

sciences experiment analog_electricity

Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Popis: Vytvorte a simulujte analógovú elektrickú schému

Požiadavka: Vyžaduje určité základné vedomosti fungovania elektriky.

Cieľ: Vytvorte analógovú elektrickú schému so simuláciou v reálnom čase.

Návod: Drag electrical components from the selector and drop them in the working area. In the working area, you can move the components by dragging them. To delete a component or wire, select the deletion tool on top of the component selector, and select the component or wire. You can click on the component and then on the rotate buttons to rotate it or on the info button to get information about it. You can click on the switch to open and close it. Likewise, you can change the rheostat value by dragging its slider. To connect two terminals, click on the first terminal, then on the second terminal. To deselect a terminal, click on any empty area. For repairing a broken bulb or LED, click on it after disconnecting it from the circuit. The simulation is updated in real time by any user action.

Poďakovanie: The electric simulation engine is from edX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.
Barová hra (proti Tuxovi)
icon bargame.svg difficulty level 2
screenshot bargame

strategy bargame

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Požiadavka: Schopnosť počítať.

Cieľ: Nevkladajte loptu do poslednej diery.

Návod: Click on the ball icon to select a number of balls, then click on the OK button to place the balls in the holes. You win if Tux has to place the last ball. If you want Tux to begin, just click on him.
Pre výber úrovne obtiažnosti, môžete použiť tlačidlá so šípkami. Keď zvýšite úroveň, Tux bude hrať lepšie.
Barová hra (s priateľom)
icon bargame_2players.svg difficulty level 2
screenshot bargame_2players

strategy bargame_2players

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Select the number of balls you wish to place in the holes and then click on the OK button. The winner is the one who hasn't put a ball in the red hole.

Požiadavka: Schopnosť počítať.

Cieľ: Nevkladajte loptu do poslednej diery.

Návod: Click on the ball icon to select a number of balls, then click on the OK button to place the balls in the holes. You win if your friend has to place the last ball.
Bezpečné pristátie
icon land_safe.svg difficulty level 4
screenshot land_safe

sciences experiment land_safe

Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Popis: Pilotujte vesmírnu loď k zelenej pristávacej ploche.

Cieľ: Understand the acceleration caused by the gravity.

Návod: The acceleration caused by the gravity experienced by the spaceship is directly proportional to the mass of the planet and inversely proportional to the square of the distance from the center of the planet. Thus, with every planet the acceleration will differ and as the spaceship comes closer and closer to the planet the acceleration increases.

In first levels, use the up/down keys to control the thrust and the right/left keys to control the direction. On touch screens you can control the rocket through the corresponding on-screen buttons.

In higher levels, you can use the right/left keys to rotate the spaceship. By rotating the spaceship you can trigger an acceleration in non-vertical direction using the up/down keys.

The landing platform is green if your speed is fine for a safe landing.

The accelerometer on the right border shows your rocket's overall vertical acceleration including gravitational force. In the upper green area of the accelerometer your acceleration is higher than the gravitational force, in the lower red area it's lower, and on the blue baseline in the yellow middle area the two forces cancel each other out.

Ovládanie klávesnicou:
 • Up and Down arrows: control the thrust of the rear engine
 • Left and Right arrows: at first levels, move to the sides; at higher levels, rotate the spaceship
Binárne žiarovky
icon binary_bulb.svg difficulty level 3
screenshot binary_bulb

sciences experiment binary_bulb

Rajat Asthana & Timothée Giet

Popis: Táto aktivita vám pomáha naučiť sa koncepciu prevodu desiatkového číselného systému na dvojkový číselný systém.

Požiadavka: Desiatkový číselný systém.

Cieľ: Oboznámiť sa so dvojkovým číselným systémom.

Návod: Zapnite správne žiarovky tak, aby reprezentovali binárne číslo daného desiatkového čísla. Po dosiahnutí stlačte OK.
Bludisko
icon maze.svg difficulty level 1
screenshot maze

fun maze maze

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Pomôž Tuxovi dostať sa von z bludiska.

Návod: Use the arrow keys or swipe the screen to move Tux to the door.

In first levels, Tux walks comfortably, one step on each move request, through the maze.

Pre väčšie bludiská existuje špeciálny režim chodenia nazvaný "režim rýchleho behu". Ak je tento režim povolený, bude Tux bežať celú cestu automaticky, pokiaľ nedosiahne rozdvojenie ciest a musíte sa rozhodnúť, ktorou cestou sa vydáte ďalej.

You can see whether this mode is enabled or not, by looking at Tux's feet: If Tux is barefoot, "run-fast-mode" is disabled. And if he wears red sport shoes, "run-fast-mode" is enabled.

At higher levels, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on the "barefoot / sportshoe" icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
Calcudoku
icon calcudoku.svg difficulty level 4
screenshot calcudoku

math arithmetic calcudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Solve the Calcudoku.

Požiadavka: Completing the puzzle requires patience and arithmetic abilities.

Cieľ: Develop your logical reasoning skills: data linking, deduction and spatial location while using calculation.

Návod: Select a number in the list and click on its target position to fill the grid. Each number must appear only once in a row and in a column. Cages are groups of cells providing information on how to fill them. Cages made of more than one cell provide a result and an operator: all the numbers in the cage, when combined using the operator, must produce the result. Cages made of only one cell directly provide the number to enter.
Chronos
icon chronos.svg difficulty level 1
screenshot chronos

sciences history chronos

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť položky, aby sa usporiadal príbeh.

Požiadavka: Povedať krátky príbeh.

Cieľ: Zoradiť snímky do poradia, ktoré rozpráva príbeh.

Návod: Vyberať si z obrázkov na ľavej strane a dať ich na červené bodky v správnom poradí. Potom klikni na tlačidlo OK pre overenie odpovede.

Poďakovanie: Moon photo is copyright NASA. The transportation images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on those found in <https://www.wikipedia.org>.
Chýbajúce písmeno
icon missing-letter.svg difficulty level 2
screenshot missing-letter

reading words missing-letter

Amit Tomar & Timothée Giet

Popis: Find the missing letter to complete the word.

Požiadavka: Čítanie slov.

Cieľ: Precvič si čítacie schopnosti.

Návod: A picture is displayed in the main area, and an incomplete word is written under the picture. Click on the missing letter to complete the word, or type the letter on your keyboard.

Ovládanie klávesnicou:
 • Tab: zopakuj
Cvičenie klikania myšou
icon left_right_click.svg difficulty level 1
screenshot left_right_click

computer mouse left_right_click

Samarth Raj & Timothée Giet

Popis: Presuňte zvieratá do ich domovov kiknutím ľavým alebo pravým tlačidlom myši.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou.

Cieľ: Používanie myši. Cvičenie klikania na ľavé a pravé tlačidlo myši.

Návod: Kliknutím na rybu pomocou ľavého tlačidla ju presunie do rybníka. Pravý klik na opicu ju presunie na strom. Ak kliknete nesprávne, zobrazí sa upozornenie.
Cvičenie vodorovného čítania
icon readingh.svg difficulty level 2
screenshot readingh

reading words readingh

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Read a list of words and say if a given word is in it.

Požiadavka: Základy čítania.

Cieľ: Tréning čítania v obmedzenom čase.

Návod: A word is shown on the board. A list of words, displayed horizontally, will appear and disappear. Did the given word appear in the list?
Cvičenie zvislého čítania
icon readingv.svg difficulty level 2
screenshot readingv

reading words readingv

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Read a vertical list of words and say if a given word is in it.

Požiadavka: Základy čítania.

Cieľ: Tréning čítania v obmedzenom čase.

Návod: A word is shown on the board. A list of words, displayed vertically, will appear and disappear. Did the given word appear in the list?
Dajte Tuxovi jeho drobné
icon money_back.svg difficulty level 3
screenshot money_back

math money measures money_back

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí vracaním Tuxovi peňazí naspäť.

Požiadavka: Dokáže počítať.

Cieľ: Tux od vás kúpil rôzne predmety a ukáže vám svoje peniaze. Musíte mu vrátiť jeho výdavok. Na vyšších úrovniach sa zobrazuje niekoľko položiek a musíte najprv vypočítať celkovú cenu.

Návod: Zaplať kliknutím na mince alebo papierové bankovky v spodnej časti obrazovky. Ak chceš odstrániť mincu alebo bankovku, klikni na ňu v hornej časti obrazovky.

Ovládanie klávesnicou:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Medzerník alebo Enter: výber položky
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas
Dajte Tuxovi jeho drobné, vrátane centov
icon money_back_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_back_cents

math money measures money_back_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí vracaním Tuxovi peňazí naspäť.

Požiadavka: Dokáže počítať.

Cieľ: Tux od vás kúpil rôzne predmety a ukáže vám svoje peniaze. Musíte mu vrátiť jeho výdavok. Na vyšších úrovniach sa zobrazuje niekoľko položiek a musíte najprv vypočítať celkovú cenu.

Návod: Zaplať kliknutím na mince alebo papierové bankovky v spodnej časti obrazovky. Ak chceš odstrániť mincu alebo bankovku, klikni na ňu v hornej časti obrazovky.

Ovládanie klávesnicou:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Medzerník alebo Enter: výber položky
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas
Dekódovanie cesty
icon path_decoding.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding

discovery logic path_decoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Follow the given directions to help Tux reach the target.

Návod: Click on the grid squares to move Tux following the given directions.

The directions are absolute, they do not depend on the current orientation of Tux.
Dekódovanie cesty - relatívne
icon path_decoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_decoding_relative

discovery logic path_decoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Follow the given directions to help Tux reach the target.

Návod: Click on the grid squares to move Tux following the given directions.

The directions are relative to the current orientation of Tux.

This means that UP moves forward, DOWN moves backward, LEFT moves to the left side of Tux and RIGHT moves to the right side of Tux.
Delenie čísel
icon algebra_div.svg difficulty level 6
screenshot algebra_div

math division arithmetic algebra_div

Sayan Biswas & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie delenia.

Požiadavka: Delenie malých čísel.

Cieľ: Zistiť v časovom limite výsledok delenia.

Návod: Na obrazovke je zobrazené delenie. Rýchlo nájdite výsledok a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste ho napísali. Musíte byť rýchly a odovzdať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Ovládanie klávesnicou:
 • Číslice: napíšte svoju odpoveď
 • Backspace: vymazať poslednú číslicu vo vašej odpovedi
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Detský textový editor
icon baby_wordprocessor.svg difficulty level 1
screenshot baby_wordprocessor

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Jednoduchý textový editor, aby sa deti hrali s klávesnicou a videli písmená.

Cieľ: Objav klávesnicu a písmená.

Návod: Just type on the real or virtual keyboard like in a word processor.
Clicking on the 'Title' button will make the text bigger. Similarly, the 'subtitle' button will make the text slightly less bigger. Clicking on 'paragraph' will remove the formatting.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: pohyb v texte
 • Shift + Šípka: označiť časť textu
 • Ctrl + A: vybrať všetok text
 • Ctrl + C: skopírovať vybraný text
 • Ctrl + X: vystrihnúť vybraný text
 • Ctrl + V: prilepiť skopírovaný alebo vystrihnutý text
 • Ctrl + D: vymazať vybratý text
 • Ctrl + Z: späť
 • Ctrl + Shift + Z: znovu
Deväť mužov (s priateľom)
icon nine_men_morris_2players.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris_2players

strategy nine_men_morris_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis:

Cieľ: Vytvorte mlyny (rad 3 figúrok) na odstránenie figúrok súpera, kým súperovi nezostanú iba dve figúrky, alebo nemá legálny ťah.

Návod: Hrajte s kamarátom. Najskôr sa striedajte, aby ste umiestnili 9 figúrok a potom po ťahoch presúvajte figúrky.
Digitálna elektrina
icon digital_electricity.svg difficulty level 6
screenshot digital_electricity

sciences experiment digital_electricity

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Vytvorte a simulujte digitálnu elektrickú schému

Požiadavka: Vyžaduje určité základné vedomosti chápania digitálnej elektroniky.

Cieľ: Voľne vytvorte digitálnu elektrickú schému so simuláciou v reálnom čase.

Návod: Drag electrical components from the side bar and drop them in the working area.
 • To connect two terminals with a wire, click on a first terminal, then on a second terminal.
 • The simulation is updated in real time by any user action.
 • In the working area, you can move the components by dragging them.
 • In the side bar, you can click on the tool icon to access the tool menu.
 • To delete a component or a wire, select the delete tool (cross icon) from the tool menu, and click on the component or on the wire you want to delete.
 • To deselect a terminal or the delete tool, click on any empty area.
 • You can rotate the selected component using the rotate buttons (circle arrow icons) from the tool menu.
 • You can read information about the selected component using the info button (i icon) from the tool menu.
 • You can zoom in or out the working area using the + and - keys, using the zoom buttons from the tool menu, or using pinch gestures on a touchscreen.
 • You can pan the working area by clicking on an empty area and dragging it.
 • You can click on a switch component to open and close it.
Dolovanie zlata
icon mining.svg difficulty level 1
screenshot mining

computer mouse mining

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Použi koliesko myši pre pohyb ku kamennej stene a hľadaj zlaté hrudky.

Požiadavka: Mal by si ovládať pohyb myši a klikanie.

Cieľ: Naučiť sa používať koliesko myši alebo gesto priblížiť / štipka pre priblíženie a oddialenie.

Návod: Looking at the rockwall, you can see a sparkle somewhere. Move next to this sparkle and use the mousewheel or the zoom gesture to zoom in. When you reach the maximum zoom level, a gold nugget will appear at the position of the sparkle. Click on the gold nugget to collect it.

After collecting the nugget, use the mousewheel or the pinch gesture to zoom out again. When you reach the minimum zoom level, another sparkle will appear, showing the next gold nugget to collect. Collect enough nuggets to complete the level.

The wagon in the lower right corner of the screen will tell you the number of already collected nuggets and the total number of nuggets to collect in this level.

Poďakovanie: Ďakujeme tímu Tuxpaint za poskytnutie nasledujúcich zvukov pod licenciou GPL:
 • realrainbow.ogg - used when a new gold nugget appears
 • metalpaint.wav - remixed and used when a gold nugget is collected
Doplniť tvary
icon babyshapes.svg difficulty level 1
screenshot babyshapes

computer babyshapes

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Presunúť tvary na im prislúchajúce miesto.

Návod: Doplniť skladačku zo všetkých kúskov na boku ťahaním na príslušné miesto.

Poďakovanie: Psa poskytol Andre Connes pod licenciou GPL
Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť
icon erase_2clic.svg difficulty level 2
screenshot erase_2clic

computer mouse erase_2clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Dvakrát poklepať alebo dvakrát kliknúť, aby sa vymazala oblasť a objavil obrázok pozadia.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou.

Cieľ: Motorická koordinácia.

Návod: Double tap or double click on the blocks to make them disappear.
Farbenie grafov
icon graph-coloring.svg difficulty level 1
screenshot graph-coloring

discovery logic graph-coloring

Akshat Tandon & Timothée Giet

Popis: Vyfarbite graf tak, aby žiadne dva susedné uzly nemali rovnakú farbu.

Požiadavka: Schopnosť rozlíšiť rôzne farby/tvary, zmysel pre pozície.

Cieľ: Naučte sa rozlišovať medzi rôznymi farbami/tvarmi a učte sa o relatívnych pozíciách.

Návod: Umiestnite farby/tvary na grafe tak aby žiadne priľahlé uzly nemali rovnakú farbu. Vyberte uzol, potom zvoľte položku zo zoznamu pre jej umiestnenie na uzol.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky vpravo a vľavo: pohyb
 • Medzerník: vybrať položku
Farby
icon colors.svg difficulty level 1
screenshot colors

reading color vocabulary colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Klikni na správnu farbu

Požiadavka: Rozpoznávanie farieb.

Cieľ: Táto aktivita vás učí rozpoznávať rôzne farby.

Návod: Vypočuť si farbu a kliknúť na zodpovedajúcu kačku.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: zvoliť odpoveď
 • Tab: zopakovať otázku
Find the adjacent numbers
icon adjacent_numbers.svg difficulty level 1
screenshot adjacent_numbers

math numeration adjacent_numbers

Alexandre Laurent & Timothée Giet

Popis: Find the missing adjacent numbers.

Cieľ: Learn to order numbers.

Návod: Find the requested numbers and drag them to the corresponding spot.
Frieze
icon frieze.svg difficulty level 1
screenshot frieze

discovery logic frieze

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Reproduce and complete the frieze.

Cieľ: Learn algorithms.

Návod: Reproduce the frieze on top. On some levels, you may have to complete the frieze or to reproduce it after you've memorized it.
Ovládanie klávesnicou:
 • Left and right arrows: select a token
 • Space: add selected token to the frieze
 • Backspace or Delete: remove last token from the frieze
 • Enter: validate the answer
 • Tab: switch between editing the frieze and viewing the model
Futbalová hra
icon football.svg difficulty level 1
screenshot football

fun football

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Kopni loptu do bránky.

Cieľ: Kopnúť loptu za brankára na pravej strane.

Návod: Drag a line from the ball to set its speed and direction, and release it to kick the ball.
Gnumch delitele
icon gnumch-factors.svg difficulty level 5
screenshot gnumch-factors

math arithmetic gnumch-factors

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveďte Čísložrúta na všetky delitele čísla uvedeného v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Nauč sa o násobkoch a deliteľoch.

Návod: Delitele sú všetky čísla, ktoré delia toto číslo rovnomerne. Napríklad, delitele 6 sú 1, 2, 3 a 6. 4 nie je deliteľom 6, pretože 6 nemôže byť rozdelené na 4 rovnaké časti. Ak je jedno číslo násobkom druhého čísla, potom druhé číslo je deliteľ prvého čísla. Môžete uvažovať o násobkoch ako o rodinách a delitele sú ľudia v týchto rodinách. Takže 1, 2, 3 a 6 pasujú do rodiny 6, ale 4 patrí do inej rodiny.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Dať si pozor a vyhnúť sa trogglom.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník: prehltnúť čísla
Gnumch nerovnosť
icon gnumch-inequality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-inequality

math arithmetic gnumch-inequality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveďte Čísložrúta na všetky výrazy, ktoré sa nerovnajú číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Precvič si sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Návod: If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Dať si pozor a vyhnúť sa trogglom.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník: prehltnúť čísla
Gnumch násobky
icon gnumch-multiples.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-multiples

math arithmetic gnumch-multiples

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveďte Čísložrúta na všetky násobky čísla uvedeného v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Nauč sa o násobkoch a deliteľoch.

Návod: The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a second number, then the second number is a multiple of the first number. You can think of multiples as families, and factors are the people who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of 5 is another great- in front! But the number 5 does not belong to the 8 or 23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left over. So 8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are multiples (or families or steps) of 5.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Dať si pozor a vyhnúť sa trogglom.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník: prehltnúť čísla
Gnumch prvočísla
icon gnumch-primes.svg difficulty level 6
screenshot gnumch-primes

math arithmetic gnumch-primes

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveď Čísložrúta na všetky prvočísla, ktoré sú menšie ako číslo uvedené v hornej časti obrazovky.

Cieľ: Naučte sa o prvočíslach.

Návod: Prvočísla sú čísla, ktoré sú deliteľné iba sebou a 1. Napríklad, 3 je prvočíslo, ale 4 nie je (pretože 4 je deliteľné 2). Prvotné čísla si môžete predstaviť ako veľmi malé rodiny: tieto majú stále iba dve osoby! Len sami seba a 1. Nemôžete do nich zmestiť žiadne ďalšie čísla, aby nič nezostalo. 5 je jedným z týchto osamelých čísiel (iba 5 x 1 = 5), ale môžete vidieť, že 6 má tiež 2 a 3 vo svojej rodine (6 × 1 = 6, 2 x 3 = 6). Takže 6 nie je prvočíslo.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Dať si pozor a vyhnúť sa trogglom.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník: prehltnúť čísla
Gnumch rovnosť
icon gnumch-equality.svg difficulty level 3
screenshot gnumch-equality

math arithmetic gnumch-equality

Manuel Tondeur & Timothée Giet

Popis: Doveď Čísložrúta na výraz, ktorý sa rovná číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky.

Cieľ: Precvič si sčítanie, násobenie, delenie a odčítanie.

Návod: Doveď Čísložrúta na výraz, ktorý sa rovná číslu uvedenému v spodnej časti obrazovky.

If you have a keyboard you can use the arrow keys to move and press space to swallow the numbers. With a mouse you can click on the block next to your position to move and click again to swallow the numbers. With a touch screen you can do like with a mouse or swipe anywhere in the direction you want to move and tap to swallow the numbers.

Dať si pozor a vyhnúť sa trogglom.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník: prehltnúť čísla
Grammatical analysis
icon grammar_analysis.svg difficulty level 3
screenshot grammar_analysis

reading words grammar_analysis

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Identify grammatical classes in the given sentences.

Cieľ: Learn to identify grammatical classes.

Návod: Assign the requested grammatical classes to the corresponding words.
Select a grammatical class from the list, then select the box under a word and assign it the class.
Leave the box blank if no class matches.
Ovládanie klávesnicou:
 • Up and down arrows or tabulation: switch between classes and words
 • Left and right arrows: select items in classes or words
 • Space: assign the selected class to the selected word and then select the next word
 • Backspace: select the previous word
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Grammatical classes
icon grammar_classes.svg difficulty level 3
screenshot grammar_classes

reading words grammar_classes

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Identify grammatical classes in the given sentences.

Cieľ: Learn to identify grammatical classes.

Návod: Assign the requested grammatical class to the corresponding words.
Select the grammatical class from the list, then select the box under a word and assign it the class.
Leave the box blank if the class doesn't match.
Ovládanie klávesnicou:
 • Up and down arrows or tabulation: switch between classes and words
 • Left and right arrows: select items in classes or words
 • Space: assign the selected class to the selected word and then select the next word
 • Backspace: select the previous word
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Gravitácia
icon gravity.svg difficulty level 3
screenshot gravity

sciences experiment gravity

Timothée Giet

Popis: Úvod do konceptu gravitácie.

Cieľ: Move the spaceship to avoid hitting the planets and reach the space station.

Návod: Move the spaceship with the left and right keys, or with the buttons on the screen for mobile devices. Try to stay near the center of the screen and anticipate by looking at the size and direction of the arrow showing the gravity force.

Ovládanie klávesnicou:
 • Left and Right arrows: move the spaceship
Guess 24
icon guess24.svg difficulty level 4
screenshot guess24

math arithmetic guess24

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Calculate to find 24.

Požiadavka: Being able to calculate using additions, subtractions, multiplications and divisions.

Cieľ: Learn to calculate using the four operators.

Návod: Use the four numbers with given operators to find 24.

Ovládanie klávesnicou:
 • Arrows: navigate inside numbers and operators
 • Space, Return or Enter: select or deselect current value or operator
 • Operator keys (+, -, *, /): select operator
 • Backspace or Delete: cancel last operation
 • Tabulation: switch between numbers and operators
Hanojské veže
icon hanoi_real.svg difficulty level 5
screenshot hanoi_real

discovery logic hanoi_real

Amit Tomar & Timothée Giet

Popis: Presuňte vežu na pravú stranu.

Cieľ: Cieľom hry je presunúť celú hromadu na druhý kolík pri dodržiavaní nasledujúcich pravidiel:
naraz sa môže premiestniť iba jeden disk,
žiadny disk sa nemôže umiestniť na menší disk

Návod: Pretiahnuť vrchné diely len z jedného kolíka na druhý, aby sa reprodukovala počiatočná veža na ľavej strane na pravom kolíku.

Poďakovanie: Hlavolam bol vynájdený francúzskym matematikom Edouardom Lucasom v roku 1883. Existuje legenda o hinduistickom chráme, ktorého kňazi sa stále zaoberali presúvaním sady 64 diskov v súlade s pravidlami hlavolamu Hanojských veží. Podľa legendy by mal svet skončiť, keď kňazi dokončia svoju prácu. Hlavolam je teda tiež známy ako Veža Brahmu. Nie je jasné, či Lucas vymyslel túto legendu alebo bol ňou inšpirovaný. (zdroj Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)
História Louisa Brailla
icon louis-braille.svg difficulty level 4
screenshot louis-braille

sciences history louis-braille

Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Review the major dates of the inventor of the braille system.

Návod: Read the history of Louis Braille, his biography, and the invention of the braille system. Click on the previous and next buttons to move between the story pages. At the end, arrange the sequence in chronological order.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Space or Enter: select an item and change its position

Poďakovanie: Louis Braille Video: <https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>
Hra pätnásť
icon fifteen.svg difficulty level 5
screenshot fifteen

discovery logic fifteen

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Presunúť každú položku, aby sa znovu vytvoril obrázok.

Cieľ: Arrange the pieces in the right order.

Návod: Click or drag on any piece next to the empty space, and it will move to the empty space.

Ovládanie klávesnicou:
 • Arrows: move a piece to the empty space.
Hra s posúvaním blokov
icon traffic.svg difficulty level 2
screenshot traffic

discovery logic traffic

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Cieľom je presunúť červené auto z parkoviska cez bránu vpravo.

Návod: Autá sa môžu pohybovať len vodorovne alebo zvislo. Musíš si vytvoriť priestor, aby si mohol presunúť červené auto cez bránu vpravo.

Poďakovanie:
 • "Car Start Engine" by henrique85n, (https://freesound.org/people/henrique85n/sounds/160442/), CC BY 3.0, extract
Hrajte na klavíri
icon play_piano.svg difficulty level 1
screenshot play_piano

discovery music play_piano

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis:

Požiadavka: Znalosť hudobnej notácie a notovej osnovy.

Cieľ: Pochopte, ako môže klaviatúra hrať hudbu tak, ako je napísaná v notovej osnove.

Návod: Some notes are played on the staff. Click on the keyboard keys matching the notes on the staff.
On levels 1 to 5 you will practice treble clef notes and on levels 6 to 10 you will practice bass clef notes.

Ovládanie klávesnicou:
 • Medzerník: hrať
 • Číslice 1 až 7: biele klávesy
 • F2 až F7: čierne klávesy
 • Backspace alebo Delete: krok späť

Poďakovanie: The synthesizer original code is from https://github.com/vsr83/miniSynth
Hrajte rytmus
icon play_rhythm.svg difficulty level 1
screenshot play_rhythm

discovery music play_rhythm

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis:

Požiadavka: Jednoduché pochopenie hudobného rytmu.

Cieľ: Learn to follow a rhythm accurately.

Návod: Listen to the rhythm played. When you're ready, click on the drum following the same rhythm. If you clicked at correct times, another rhythm is played. If not, you must try again.
Odd levels display a vertical line on the staff following the rhythm: click on the drum when the line is in the middle of the notes.
Even levels are harder, because there is no vertical line. You must read the notes length and play the rhythm accordingly. You can also click on the metronome to hear the quarter notes as reference.
Click on the reload button if you want to replay the rhythm.

Ovládanie klávesnicou:
 • Medzerník: úder na bubon
 • Enter or Return: replay the rhythm
 • Up and Down: increase or decrease the tempo
 • Tab: Start or stop the metronome if it is visible
Hrať dámu (proti Tuxovi)
icon checkers.svg difficulty level 4
screenshot checkers

strategy checkers

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Táto verzia v GCompris je medzinárodný návrh.

Cieľ: Zoberte všetky figúrky svojho súpera skôr, ako súper zachytí všetky vaše.

Návod: Dámu hrajú dvaja súperi na opačných stranách hracej dosky. Jeden hráč má tmavé figúrky; druhý má svetlé figúrky. Hráči si striedajú ťahy. Hráč nesmie hýbať súperovou figúrkou. Pohyb spočíva v tom, že sa figúrka posúva diagonálne na priľahlé neobsadené políčko. Ak priľahlé políčko obsahuje súperovu figúrku a políčko hneď za ním je neobsadené, figúrka môže byť zobraná (a odstránená z hry) skokom cez ňu.
Používajú sa iba tmavé políčka šachovnicovej dosky. Figúrka sa môže pohybovať iba diagonálne do neobsadeného políčka. Branie je povinné. Hráč bez zostávajúcich figúrok alebo ten, ktorý sa nemôže pohnúť kvôli zablokovaniu, stráca hru.
Keď figúrka dosiahne crownhead alebo kráľovský rad (najvzdialenejší rad vpredu), stáva sa kráľom a je označený umiestnením ďalšej figúrky na prvú figúrku a získava ďalšie právomoci vrátane schopnosti postupovať dozadu. Ak je v diagonále figúrka, ktorú kráľ dokáže zobrať, môže sa pohybovať ľubovoľnou vzdialenosťou pozdĺž uhlopriečky a môže zobrať opačnú figúrku v akejkoľvek vzdialenosti tým, že skočí na ktorékoľvek neobsadené políčka bezprostredne za ňou.
Pre výber úrovne obtiažnosti, môžete použiť tlačidlá so šípkami. Keď zvýšite úroveň, Tux bude hrať lepšie.

Poďakovanie: Knižnica dámy je draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Príručka je z wikipédie <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Hrať dámu (s kamarátom)
icon checkers_2players.svg difficulty level 4
screenshot checkers_2players

strategy checkers_2players

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Táto verzia v GCompris je medzinárodný návrh.

Cieľ: Zoberte všetky figúrky svojho súpera skôr, ako súper zachytí všetky vaše.

Návod: Dámu hrajú dvaja súperi na opačných stranách hracej dosky. Jeden hráč má tmavé figúrky; druhý má svetlé figúrky. Hráči si striedajú ťahy. Hráč nesmie hýbať súperovou figúrkou. Pohyb spočíva v tom, že sa figúrka posúva diagonálne na priľahlé neobsadené políčko. Ak priľahlé políčko obsahuje súperovu figúrku a políčko hneď za ním je neobsadené, figúrka môže byť zobraná (a odstránená z hry) skokom cez ňu.
Používajú sa iba tmavé políčka šachovnicovej dosky. Figúrka sa môže pohybovať iba diagonálne do neobsadeného políčka. Branie je povinné. Hráč bez zostávajúcich figúrok alebo ten, ktorý sa nemôže pohnúť kvôli zablokovaniu, stráca hru.
Keď figúrka dosiahne crownhead alebo kráľovský rad (najvzdialenejší rad vpredu), stáva sa kráľom a je označený umiestnením ďalšej figúrky na prvú figúrku a získava ďalšie právomoci vrátane schopnosti postupovať dozadu. Ak je v diagonále figúrka, ktorú kráľ dokáže zobrať, môže sa pohybovať ľubovoľnou vzdialenosťou pozdĺž uhlopriečky a môže zobrať opačnú figúrku v akejkoľvek vzdialenosti tým, že skočí na ktorékoľvek neobsadené políčka bezprostredne za ňou.

Poďakovanie: Knižnica dámy je draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Príručka je z wikipédie <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>
Hrať oware (proti Tuxovi)
icon oware.svg difficulty level 2
screenshot oware

strategy oware

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Zahraj si strategickú hru Oware proti Tuxovi.

Cieľ: The game starts with four seeds in each house. The objective of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to win the game. Since there is an even number of seeds, it is possible for the game to end in a draw, where each player has captured 24.

Návod: Players take turns moving the seeds. On a turn, a player chooses one of the six houses under their control. The player removes all seeds from that house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise from this house, in a process called sowing. Seeds are not distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. The starting house is always left empty; if it contained 12 (or more) seeds, it is skipped, and the twelfth seed is placed in the next house.

Capturing occurs only when a player brings the count of an opponent's house to exactly two or three with the final seed he sowed in that turn. This always captures the seeds in the corresponding house, and possibly more: if the previous-to-last seed also brought an opponent's house to two or three, these are captured as well, and so on until a house is reached which does not contain two or three seeds or does not belong to the opponent. The captured seeds are placed in the player's scoring house. However, if a move would capture all of an opponent's seeds, the capture is forfeited since this would prevent the opponent from continuing the game, and the seeds are instead left on the board.

If an opponent's houses are all empty, the current player must make a move that gives the opponent seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in their own territory, ending the game.
Hrať oware (s kamarátom)
icon oware_2players.svg difficulty level 2
screenshot oware_2players

strategy oware_2players

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Zahraj si strategickú hru Oware (s kamarátom)

Cieľ: The game starts with four seeds in each house. The objective of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to win the game. Since there is an even number of seeds, it is possible for the game to end in a draw, where each player has captured 24.

Návod: Players take turns moving the seeds. On a turn, a player chooses one of the six houses under their control. The player removes all seeds from that house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise from this house, in a process called sowing. Seeds are not distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. The starting house is always left empty; if it contained 12 (or more) seeds, it is skipped, and the twelfth seed is placed in the next house.

Capturing occurs only when a player brings the count of an opponent's house to exactly two or three with the final seed he sowed in that turn. This always captures the seeds in the corresponding house, and possibly more: if the previous-to-last seed also brought an opponent's house to two or three, these are captured as well, and so on until a house is reached which does not contain two or three seeds or does not belong to the opponent. The captured seeds are placed in the player's scoring house. However, if a move would capture all of an opponent's seeds, the capture is forfeited since this would prevent the opponent from continuing the game, and the seeds are instead left on the board.

If an opponent's houses are all empty, the current player must make a move that gives the opponent seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in their own territory, ending the game.
Hrať šach (proti Tuxovi)
icon chess.svg difficulty level 6
screenshot chess

strategy chess

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Návod: V tejto aktivite objavujete šachovú hru hraním proti počítaču. Zobrazuje možnú cieľovú pozíciu pre každý vybranú figúrku, čo pomáha deťom pochopiť, ako sa figúrky pohybujú. Na prvej úrovni je počítač úplne náhodný a dáva deťom čo najväčšiu šancu. Ako sa úroveň zvyšuje, tým lepšie počítač hrá.

Mat môžete dosiahnuť skôr, ak sa budete riadiť týmito jednoduchými pravidlami:
Snaha zahnať súperovho kráľa do rohu.
Vysvetlenie: týmto spôsobom by mala súperova figúrka iba 3 smery na ťah namiesto 8 z najlepšej pozície.
'Vytvorenie pasce'. Použite svojich pešiakov ako návnadu.
Vysvetlenie: týmto spôsobom môžete vylákať súpera z jeho 'komfortnej zóny'.
Buďte dosť trpezliví.
Vysvetlenie: neponáhľajte sa príliš rýchlo, buďte trpezliví. Trochu porozmýšľajte a pokúste sa predpovedať budúce ťahy súpera, aby ste ho mohli pristihnúť na tom alebo zaistiť svoje figúrky pred jeho útokmi.

Single click on undo button will undo one move. Single click on redo button will redo one move. To undo all the moves, press and hold the undo button for 3 seconds.

Poďakovanie: Šachový engine je p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Hrať šach (s kamarátom)
icon chess_2players.svg difficulty level 6
screenshot chess_2players

strategy chess_2players

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Návod: V tejto aktivite objavujete šachovú hru hraním proti priateľovi. Zobrazuje možnú cieľovú pozíciu pre každý vybranú figúrku, čo pomáha deťom pochopiť, ako sa figúrky pohybujú.

Mat môžete dosiahnuť skôr, ak sa budete riadiť týmito jednoduchými pravidlami:
Snaha zahnať súperovho kráľa do rohu.
Vysvetlenie: týmto spôsobom by mala súperova figúrka iba 3 smery na ťah namiesto 8 z najlepšej pozície.
'Vytvorenie pasce'. Použite svojich pešiakov ako návnadu.
Vysvetlenie: týmto spôsobom môžete vylákať súpera z jeho 'komfortnej zóny'.
Buďte dosť trpezliví.
Vysvetlenie: neponáhľajte sa príliš rýchlo, buďte trpezliví. Trochu porozmýšľajte a pokúste sa predpovedať budúce ťahy súpera, aby ste ho mohli pristihnúť na tom alebo zaistiť svoje figúrky pred jeho útokmi.

Single click on undo button will undo one move. Single click on redo button will redo one move. To undo all the moves, press and hold the undo button for 3 seconds.
Hudobné nástroje
icon instruments.svg difficulty level 4
screenshot instruments

discovery music instruments

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Klikni na správne hudobné nástroje.

Cieľ: Naučiť sa rozpoznávať hudobné nástroje.

Návod: Click on the correct musical instrument.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: výber položky
 • Tab: zopakovať zvuk nástroja
Hádaj číslo
icon guessnumber.svg difficulty level 3
screenshot guessnumber

math numeration guessnumber

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Pomôž Tuxovi uniknúť z jaskyne tak, že nájdeš skryté číslo.

Požiadavka: Čísla.

Návod: Prečítajte si inštrukcie, ktoré vám povedia, z akého intervalu čísel máte zistiť číslo. Zadajte číslo do poľa vpravo hore. Povie sa vám, či je vaše číslo väčšie alebo menšie. Potom to skúste znova, až kým nenájdete správnu odpoveď. Vzdialenosť Tuxa od východu reprezentuje ako blízko ste k správnemu číslu. Ak je Tux nad alebo pod východom, znamená to, že vaše číslo je väčšie alebo menšie ako správne číslo.

Ovládanie klávesnicou:
 • Číslice: zadajte číslo
 • Backspace: vymazať číslo
Jednoduché kreslenie
icon simplepaint.svg difficulty level 1
screenshot simplepaint

fun simplepaint

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Vytvoriť si svoju vlastnú kresbu.

Cieľ: Zvýšiť tvorivé schopnosti.

Návod: Vyberte farbu a vymaľujte obdĺžniky, ako sa vám páči, aby ste vytvorili kresbu.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: maľovať
 • Tab: prepnúť medzi výberom farby a oblasťou pre maľovanie
Jednoduché písmená
icon gletters.svg difficulty level 2
screenshot gletters

computer keyboard reading letters gletters

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Stlač klávesu padajúceho písmena skôr ako dopadne.

Cieľ: Asociácie písmen medzi obrazovkou a klávesnicou.

Návod: Stlač klávesu padajúceho písmena skôr ako dopadne.
Kalendár
icon calendar.svg difficulty level 4
screenshot calendar

math measures calendar

Amit Sagtani & Timothée Giet

Popis: Prečítajte si inštrukcie a vyberte správny dátum v kalendári.

Požiadavka: Chápanie týždňa, mesiaca a roku.

Cieľ: Naučte sa, ako používať kalendár.

Návod: Read the instructions and select the correct date on the calendar, and then validate your answer by clicking on the OK button.

In some levels, you need to find the day of the week for a given date. In this case, click on the corresponding day of the week in the list.

Ovládanie klávesnicou:
 • Arrows: navigate through the answers
 • Medzerník alebo Enter: overiť odpoveď
Kategorizácia
icon categorization.svg difficulty level 4
screenshot categorization

reading vocabulary categorization

Divyam Madaan & Timothée Giet

Popis: Kategorizujte prvky do správnych a nesprávnych skupín.

Požiadavka: Môže presúvať prvky pomocou myši alebo dotykovej obrazovky.

Cieľ: Rozvoj konceptuálneho myslenia a rozširovanie vedomostí.

Návod: Prečítajte si inštrukcie a potom presuňte prvky na určené miesto.
Klasická hra Kat
icon hangman.svg difficulty level 5
screenshot hangman

keyboard reading words hangman

Rajdeep kaur & Timothée Giet

Popis: Guess the letters of the given word.

Cieľ: Toto je dobré cvičenie na zlepšenie schopností čítania a hláskovania.

Návod: Písmená môžete zadávať pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke alebo pomocou skutočnej klávesnice.

Ak je zvolená možnosť "Zobraziť obrázok ako radu", pri každom nesprávnom pokuse bude odhalená časť obrázku predstavujúceho dané slovo.

Ak je aktívna voľba "Nájsť vyslovené slovo..." a ak je dostupná príslušná hlasová odozva, budete počuť slovo, ktoré máte nájsť na tri pokusy.
Klavírne komponovanie
icon piano_composition.svg difficulty level 2
screenshot piano_composition

discovery music piano_composition

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Learn how the piano keyboard works, and how notes are written on a musical staff.

Požiadavka: Oboznámenie sa s zvyklosťami pomenovania nôt.

Cieľ: Rozvíjať porozumenie komponovaniu hudby a zvyšovať záujem o tvorbu hudby s klaviatúrou. Táto činnosť pokrýva mnoho základných aspektov hudby, ale je tu oveľa viac informácií o komponovaní hudby. Ak sa vám táto aktivita páči, ale potrebujete pokročilejší nástroj, skúste si stiahnuť Minuet (https://minuet.kde.org/), open source softvér pre hudobné vzdelávanie, alebo MuseScore (https://musescore.org/en/download), open source nástroj na notový zápis.

Návod: This activity has several levels, each level adding a new functionality to the previous one.
 • Level 1: Basic piano keyboard (white keys only) where users can experiment with clicking the colored rectangle keys to write music.
 • Level 2: The musical staff switches to bass clef, so notes are lower than in previous level.
 • Level 3: Option to choose between treble and bass clef, addition of black keys (sharp keys).
 • Level 4: Flat notation used for black keys.
 • Level 5: Option to select a note duration (whole, half, quarter, eighth notes).
 • Level 6: Addition of rests (whole, half, quarter, eighth rests).
 • Level 7: Save your compositions and load pre-defined or saved melodies.
Ovládanie klávesnicou:
 • Číslice 1 až 7: biele klávesy
 • F2 až F7: čierne klávesy
 • Medzerník: hrať
 • Left and Right arrows: switch keyboard octave
 • Backspace: spať
 • Delete: erase selected note or everything

Poďakovanie: The synthesizer original code is from https://github.com/vsr83/miniSynth
Klikni a kresli
icon clickanddraw.svg difficulty level 1
screenshot clickanddraw

computer mouse clickanddraw

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Nakresliť obrázok klikaním na vybrané body.

Požiadavka: Dokáže hýbať myšou a kliknúť presne na body.

Návod: Nakresliť obrázok postupným klikaním na každý bod. Zakaždým, keď sa vyberie bod, objaví na ďalší modrý.
Klikni na malé písmenko
icon click_on_letter.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter

reading letters click_on_letter

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Vypočuj si písmenko a potom naň klikni

Požiadavka: Vizuálne rozpoznávanie písmen.

Cieľ: Rozpoznávanie písmen

Návod: Je vyslovené písmo. Kliknite na zodpovedajúce písmenko v hlavnej oblasti. Písmeno si môžete znova vypočuť, keď kliknete na ikonku úst.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník: vybrať položku
 • Tab: zopakovať otázku
Klikni na mňa
icon clickgame.svg difficulty level 1
screenshot clickgame

computer mouse clickgame

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Uloviť všetky plávajúce ryby skôr ako odplávajú z akvária

Požiadavka: Dokáže pohybovať myšou a klikať na správnom mieste

Cieľ: Motorická koordinácia: presný pohyb rukou.

Návod: Chytajte všetky pohybujúce sa ryby jednoduchým kliknutím alebo ich dotknutím sa vaším prstom.
Klikni na veľké písmenko
icon click_on_letter_up.svg difficulty level 2
screenshot click_on_letter_up

reading letters click_on_letter_up

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Vypočuj si písmenko a potom naň klikni

Požiadavka: Vizuálne rozpoznávanie písmen.

Cieľ: Rozpoznávanie písmen

Návod: Je vyslovené písmo. Kliknite na zodpovedajúce písmenko v hlavnej oblasti. Písmeno si môžete znova vypočuť, keď kliknete na ikonku úst.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník: vybrať položku
 • Tab: zopakovať otázku
Kliknúť alebo poklepať
icon erase_clic.svg difficulty level 1
screenshot erase_clic

computer mouse erase_clic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Poklepať alebo kliknúť, aby sa vymazala oblasť a objavilo pozadie.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou.

Cieľ: Motorická koordinácia.

Návod: Click or tap on the blocks to make them disappear.
Klávesnica pre najmenších
icon baby_keyboard.svg difficulty level 1
screenshot baby_keyboard

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

Timothée Giet

Popis: Jednoduchá aktivita na objavovanie klávesnice.

Cieľ: Objav klávesnicu.

Návod: Stlačte ľubovoľné tlačidlo na klávesnici.
Písmená, čísla a iné klávesy zobrazia príslušný znak na obrazovke.
Ak je k nemu príslušný hlas, tak sa prehrá. V opačnom prípade sa ozve pípnutie.
Ostatné klávesy vydajú zvuk cvaknutia.
Koniec šachovej hry
icon chess_partyend.svg difficulty level 6
screenshot chess_partyend

strategy chess_partyend

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Zahrajte si koniec šachovej hry proti Tuxovi

Návod: V tejto aktivite objavujete šachovú hru hraním iba konca hry. Zobrazuje možnú cieľovú pozíciu pre každý vybranú figúrku, čo pomáha deťom pochopiť, ako sa figúrky pohybujú.

Mat môžete dosiahnuť skôr, ak sa budete riadiť týmito jednoduchými pravidlami:
Snaha zahnať súperovho kráľa do rohu.
Vysvetlenie: týmto spôsobom by mala súperova figúrka iba 3 smery na ťah namiesto 8 z najlepšej pozície.
'Vytvorenie pasce'. Použite svojich pešiakov ako návnadu.
Vysvetlenie: týmto spôsobom môžete vylákať súpera z jeho 'komfortnej zóny'.
Buďte dosť trpezliví.
Vysvetlenie: neponáhľajte sa príliš rýchlo, buďte trpezliví. Trochu porozmýšľajte a pokúste sa predpovedať budúce ťahy súpera, aby ste ho mohli pristihnúť na tom alebo zaistiť svoje figúrky pred jeho útokmi.

Single click on undo button will undo one move. Single click on redo button will redo one move. To undo all the moves, press and hold the undo button for 3 seconds.

Poďakovanie: Šachový engine je p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.
Kresliť písmená
icon drawletters.svg difficulty level 1
screenshot drawletters

reading letters drawletters

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Popis: Prepojiť body na kreslenie písmen.

Cieľ: Učenie sa ako kresliť písmená zábavným spôsobom.

Návod: Draw the letters by connecting the dots in the correct order.
Kresliť čísla
icon drawnumbers.svg difficulty level 1
screenshot drawnumbers

math numeration drawnumbers

Nitish Chauhan & Timothée Giet

Popis: Prepojiť body na kreslenie čísel od 0 po 9.

Cieľ: Učenie sa ako kresliť čísla zábavným spôsobom.

Návod: Nakresli čísla prepojením bodov v správnom poradí.
Kódovanie cesty
icon path_encoding.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding

discovery logic path_encoding

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Move Tux along the path to reach the target.

Návod: Use the arrow buttons to move Tux along the path until he reaches the target.

The directions are absolute, they do not depend on the current orientation of Tux.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: smer
Kódovanie cesty - relatívne
icon path_encoding_relative.svg difficulty level 1
screenshot path_encoding_relative

discovery logic path_encoding_relative

Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Move Tux along the path to reach the target.

Návod: Use the arrow buttons to move Tux along the path until he reaches the target.

The directions are relative to the current orientation of Tux.

This means that UP moves forward, DOWN moves backward, LEFT moves to the left side of Tux and RIGHT moves to the right side of Tux.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: smer
Logické asociácie
icon algorithm.svg difficulty level 2
screenshot algorithm

discovery logic algorithm

Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Dokončiť usporiadanie ovocia.

Cieľ: Precvičiť si logické myslenie.

Návod: Pozrieť si dve postupnosti. Každé ovocie v prvej postupnosti bolo nahradenéiným ovocím v druhej postupnosti. Dokončite druhú postupnosť použitím správneho ovocia po preštudovaní tohto vzoru.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: výber položky
Lovec fotiek
icon photo_hunter.svg difficulty level 2
screenshot photo_hunter

fun photo_hunter

Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Nájdite rozdiely medzi dvoma obrázkami.

Cieľ: Zrakový vnem.

Návod: Pozorujte pozorne tieto dva obrázky. Existujú určité malé rozdiely. Keď nájdete rozdiel, musíte naň kliknúť.
Melódia
icon melody.svg difficulty level 2
screenshot melody

discovery memory music melody

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Reprodukujte zvukovú sekvenciu.

Požiadavka: Vedieť pohybovať a klikať myšou.

Cieľ: Aktivita na trénovanie uší.

Návod: Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the xylophone's bars. You can listen again the sound sequence by clicking on the repeat button.
Miešanie farieb svetla
icon color_mix_light.svg difficulty level 4
screenshot color_mix_light

sciences experiment color color_mix_light

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Odhaliť miešanie farieb svetla.

Cieľ: Namiešaj základné farby, aby si dostal zadanú farbu.

Návod: This activity teaches how mixing primary light colors works (additive mixing).

Mixing light colors is just the opposite of mixing paint colors. The more light you add, the lighter the resulting color becomes. Primary colors of light are red, green and blue.

Change the color by moving the sliders on the torches or by clicking on the + and - buttons. Then click on the OK button to validate your answer.
Miešanie maliarskych farieb
icon color_mix.svg difficulty level 4
screenshot color_mix

sciences experiment color color_mix

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Objavovať miešanie maliarskych farieb.

Cieľ: Namiešaj základné farby, aby si dostal zadanú farbu.

Návod: This activity teaches how mixing primary paint colors works (subtractive mixing).

Paints and inks absorb different colors of the light falling on it, subtracting it from what you see. The more ink you add, the more light is absorbed, and the darker the resulting color becomes. We can mix just three primary colors to make many new colors. The primary colors for paint/ink are cyan (a special shade of blue), magenta (a special shade of pink), and yellow.

Change the color by moving the sliders on the tubes of paint or by clicking on the + and - buttons. Then click on the OK button to validate your answer.
Mlyn (proti tučniakovi)
icon nine_men_morris.svg difficulty level 2
screenshot nine_men_morris

strategy nine_men_morris

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis:

Cieľ: Vytvorte mlyny (rad 3 figúrok) na odstránenie figúrok Tuxa, kým Tuxovi nezostanú iba 2 figúrky, alebo nemá legálny ťah

Návod: Hrajte s kamarátom. Najskôr sa striedajte, aby ste umiestnili deväť figúrok, a potom striedate ťahy, aby ste presunuli figúrky
Pre výber úrovne obtiažnosti, môžete použiť tlačidlá so šípkami. Keď zvýšite úroveň, Tux bude hrať lepšie.
Myška
icon baby_mouse.svg difficulty level 1
screenshot baby_mouse

computer mouse baby_mouse

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Popis: Pohnite myšou alebo sa dotknite obrazovky a sledujte výsledok.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou.

Cieľ: Poskytnúť audio-vizuálnu odozvu pri použití myši. Je to pomôcka na objavenie jej použitia pre najmenšie deti.

Návod: Obrazovka má 3 časti:
 • Stĺpec na ľavej strane obsahuje 4 kačice. Kliknutie na ktorúkoľvek z nich vyvolá animáciu a zvukovú odozvu.
 • Stredná oblasť obsahuje modrú kačicu. Pohyb myši alebo gesto ťahania na dotykovej obrazovke spôsobí pohyb modrej kačky.
 • Oblasť šípok.Kliknutím na jednu z nich pohne modrú kačku zodpovedajúcim smerom.
Jednoduchý klik v stednej časti zobrazí značku na mieste kliknutia.
Naučte sa desatinné čísla
icon learn_decimals.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals

math numeration learn_decimals

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Popis: Naučte sa desatinné čísla na malých čislach.

Cieľ: Learn decimals by counting how many squares are needed to represent the decimal number.

Návod: A decimal number is displayed. Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area. Repeat these steps until the number of dropped bars corresponds to the displayed decimal number. Then click on the OK button to validate your answer.

Ovládanie klávesnicou:
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Neviditeľné bludisko
icon mazeinvisible.svg difficulty level 4
screenshot mazeinvisible

fun maze mazeinvisible

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Vyviesť Tuxa z neviditeľného bludiska.

Návod: Use the arrow keys or swipe the screen to move Tux to the door. Use the maze icon or the spacebar to switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode.

Na prvých úrovniach Tux ľahko prechádza, jeden krok pri každej žiadosti na presun, cez bludisko.

Pre väčšie bludiská existuje špeciálny režim chodenia nazvaný "režim rýchleho behu". Ak je tento režim povolený, bude Tux bežať celú cestu automaticky, pokiaľ nedosiahne rozdvojenie ciest a musíte sa rozhodnúť, ktorou cestou sa vydáte ďalej.

Môžete vidieť, či je tento režim aktivovaný alebo nie pri pohľade na Tuxove nohy: Ak je Tux bosý, "režim rýchleho behu" je zakázaný. Ak má obuté červené športové topánky, "režim rýchleho behu" je povolený.

At higher levels, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on the "barefoot / sportshoe" icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Space: switch between invisible and visible modes
Nájdi doplnok desiatky
icon tens_complement_find.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_find

math arithmetic tens_complement_find

Samarth Raj & Timothée Giet

Popis: Zistite doplnok desiatky pre každé čislo.

Požiadavka: Čísla od 1 do 10 a sčítavanie.

Cieľ: Naučte sa zistiť doplnok desiatky.

Návod: Create pairs of numbers equal to ten. Select a number in the list, then select an empty spot of an operation to move the selected number there.
When all the lines are completed, press the OK button to validate the answers. If some answers are incorrect, a cross icon will appear on the corresponding lines. To correct the errors, click on the wrong numbers to remove them and repeat the previous steps.
Nájdi svoju ľavú a pravú ruku
icon leftright.svg difficulty level 2
screenshot leftright

puzzle leftright

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Zisti či je to pravá alebo ľavá ruka.

Cieľ: Rozoznávanie ľavej ruky od pravej z rôznych pohľadov. Priestorová orientácia.

Návod: Vidíte ruku: je to ľavá alebo pravá ruka? Kliknite na ľavé alebo pravé tlačidlo v závislosti na zobrazenej ruke.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípka vľavo: odpoveď vľavo
 • Šípka vpravo: odpoveď vpravo
Nájdite deň
icon find_the_day.svg difficulty level 6
screenshot find_the_day

math measures find_the_day

Amit Sagtani & Timothée Giet

Popis: Nájdite správny dátum a vyberte ho v kalendári.

Požiadavka: Základy kalendára.

Cieľ: Naučte sa, ako počítať dni a nájsť dátum v kalendári.

Návod: Read the instructions and perform the requested calculation to find the date. Then select this date on the calendar, and validate your answer by clicking on the OK button.

In some levels, you need to find the day of the week for a given date. In this case, click on the corresponding day of the week in the list.

Ovládanie klávesnicou:
 • Arrows: navigate through the answers
 • Medzerník alebo Enter: overiť odpoveď
Nájsť podrobnosti
icon details.svg difficulty level 1
screenshot details

discovery arts details

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Presunúť tvary na im prislúchajúce miesto.

Návod: Dokončiť puzzle preťahovaním každého kúska zo skupiny na ľavej strane na zodpovedajúce miesto v puzzle.

Poďakovanie: Obrázky sú z Wikimedia Commons.
 • "Chateau de Chenonceau 2008" by Ra-smit (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_Chenonceau_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Egeskov Slot spejling" by Malene Thyssen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egeskov_Slot_spejling.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Eilean Donan castle - 95mm" by Guillaume Piolle (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilean_Donan_castle_-_95mm.jpg), CC BY 3.0
 • "DK Fanoe Windmill01" by Cnyborg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DK_Fanoe_Windmill01.JPG), CC BY-SA 3.0
 • "Pyramids at Gizah" by Ricardo Liberato (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramids_at_Gizah.jpg), CC BY-SA 2.0
 • "Louvre 2007 02 24 c" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_2007_02_24_c.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Nagoya Castle(Edit2)" by Base64 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagoya_Castle(Edit2).jpg), CC BY-SA 3.0
 • "NotreDameDeParis" by Sanchezn (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NotreDameDeParis.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Castle Neuschwanstein" by Softeis (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Sydney Opera House - Dec_2008" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_-_Dec_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Taj Mahal in March 2004" by Dhirad (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tour Eiffel Wikimedia Commons" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tower Bridge London Feb 2006" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_Bridge_London_Feb_2006.jpg), CC BY-SA 4.0
Násobenie čísel
icon algebra_by.svg difficulty level 3
screenshot algebra_by

math multiplication arithmetic algebra_by

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie násobilky.

Požiadavka: Tabuľky násobkov od 1 do 10.

Cieľ: Naučiť sa násobiť čísla v časovom limite.

Návod: Na obrazovke je zobrazené násobenie. Rýchlo nájdite výsledok a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste napísali súčin čísel. Musíte byť rýchly a a odovzdať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Ovládanie klávesnicou:
 • Číslice: napíšte svoju odpoveď
 • Backspace: vymazať poslednú číslicu vo vašej odpovedi
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Objav farmárske zvieratá
icon explore_farm_animals.svg difficulty level 2
screenshot explore_farm_animals

sciences experiment explore_farm_animals

Djalil Mesli & Timothée Giet

Popis: Spoznajte farmárske zvieratá, zvuky, ktoré vydávajú a zaujímavé fakty.

Cieľ: Naučte sa priradiť zvieracie zvuky k názvu zvierat a ako zvieratá vyzerajú.

Návod: There are three levels in this game.

In level one, players enjoy exploring each animal on the screen. Click on an animal and learn about it, what its name is, what sound it makes, and what it looks like. Study well this information, because you will be tested in level 2 and 3.

In level two, a random animal sound is played and you must find which animal makes this sound. Click on the corresponding animal. If you'd like to hear the animal sound repeated, click on the play button.

In level three, a random text prompt is displayed and you must click on the animal that matches the text.
Objavovanie Braillovho systému
icon braille_alphabets.svg difficulty level 5
screenshot braille_alphabets

reading letters braille braille_alphabets

Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Naučiť a zapamätať si Braillovo písmo

Cieľ: Let children discover the braille system.

Návod: The screen has 3 sections: an interactive braille cell, an instruction telling you the character to reproduce, and at the top the braille characters to use as a reference. Each level teaches a set of 10 characters. Reproduce the requested character in the interactive braille cell.

You can open the braille chart by clicking on the blue braille cell icon.

Ovládanie klávesnicou:
 • Digits: 1 to 6 select/deselect the corresponding dots
 • Medzerník: otvoriť alebo zavriet Brailovu tabuľku
Objavovanie Morzeovky
icon morse_code.svg difficulty level 3
screenshot morse_code

reading letters morse_code

Souradeep Barua , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Naučiť sa, ako komunikovať pomocou medzinárodnéj Morzeovej abecedy

Požiadavka: Znalosť písmen a číslic.

Cieľ: Úlohou je posielať a prijímať písmená a číslice v medzinárodnom Morzeovom kóde.

Návod: Buď máte za úlohu poslať správu v Morzeovke alebo preložiť prijatú správu na písmená a číslice. Aby ste sa naučili Morzeovu abecedu môžete si pomôcť prekladovou mapou, ktorá obsahuje kódy všetkýh písmen a číslic.
Objavte pamiatky
icon explore_monuments.svg difficulty level 3
screenshot explore_monuments

sciences geography explore_monuments

Ayush Agrawal & Timothée Giet

Popis: Objavte pamiatky sveta.

Požiadavka: Znalosť rôznych pamiatok.

Cieľ: Learn about various monuments from around the world and remember their location.

Návod: Kliknutím na zobrazené body sa dozviete viac o monumentoch a potom pomocou názvu určite, kde sú pamätníky na mape.

Poďakovanie: Fotky sú z Wikipédie.
 • "Chichen Itza 3" by Daniel Schwen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chichen_Itza_3.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "1 cristor redentor 2014" by Chensiyuan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_cristor_redentor_2014.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "Taj Mahal, Agra, India" by Yann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg), CC BY-SA 4.0
Objavte svetovú hudbu
icon explore_world_music.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_music

discovery music explore_world_music

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Nauč sa o hudbe sveta.

Cieľ: Vybudujte si lepšie pozorumenie rozmanitosti hudby vo svete.

Návod: There are three levels in this activity.

In the first level, enjoy exploring music from around the world. Click on each suitcase to learn about the music from that area, and listen to a short sample. Study well, because you will be tested in level 2 and 3.

In the second level you will hear a sample of music, and you must select the location that corresponds to this music. Click on the play button if you'd like to hear the music again.

In the third level, you must select the location that matches the text description on the screen.

Poďakovanie: Obrázky z https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org
 • "Onalaska-Practice6" by Tom Harpel (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onalaska-Practice6.jpg), CC BY 2.0
 • "Australia Aboriginal Culture 009" by Steve Evans (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Aboriginal_Culture_009.jpg), CC BY 2.0
 • "Lunny irvine o flynn glackin" by candyschwartz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunny_irvine_o_flynn_glackin.jpg), CC BY 2.0
 • "08-rock-n-roll" by Karel Schmiedberger (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:08-rock-n-roll.ogg), CC BY 3.0
 • "The Wind that Shakes the Barley" by peakfiddler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wind_that_Shakes_the_Barley.ogg), CC BY 3.0
Objavte zvieratá sveta
icon explore_world_animals.svg difficulty level 4
screenshot explore_world_animals

sciences experiment explore_world_animals

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Spoznajte zvieratá, zaujímavé fakty a ich umiestnenie na mape.

Cieľ: Learn about various wild animals from around the world and remember where they live.

Návod: There are two levels in this game.

In level one, players enjoy exploring each animal on the screen. Click on the question mark, and learn about the animal, what its name is, and what it looks like. Study well this information, because you will be tested in level 2.

In level two, a random text prompt is displayed and you must click on the animal that matches the text.
Obnoviteľná energia
icon renewable_energy.svg difficulty level 4
screenshot renewable_energy

sciences experiment renewable_energy

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Popis: Tux sa vrátil z rybolovu na svojej lodi. Obnovte elektrický systém, aby mohol mať doma svetlo.

Cieľ: Učte sa o elektrickom systéme založenom na obnoviteľnej energii.

Návod: Click on different active elements: sun, cloud, dam, solar array, wind farm and transformers, in order to reactivate the entire electrical system. When the system is back up and Tux is in his home, push the light button for him. To win you must switch on all the consumers while all the producers are up.
Obohaťte si slovnú zásobu
icon lang.svg difficulty level 4
screenshot lang

reading vocabulary lang

siddhesh suthar & Timothée Giet

Popis: Ukončite jazykové výučbové aktivity.

Požiadavka: Základy čítania.

Cieľ: Obohaťte si slovnú zásobu vo svojom jazyku alebo v cudzom jazyku.

Návod: Preskúmajte sadu slov. Každé slovo je znázornené hlasom, textom a obrázkom.
Po dokončení dostanete cvičenie, na rozpoznanie textu z hlasu a obrázku. Potom len z hlasu a nakoniec cvičenie na písanie textu.

V nastaveniach môžete vybrať jazyk, ktorý sa chcete naučiť.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Space or Enter: select an item from the list
 • Enter: validate your answer when the OK button is visible
 • Tab: zopakuj

Poďakovanie: Images originally released by the Art4Apps project (https://web.archive.org/web/20120908214126/http://www.art4apps.org/) under CC BY-SA 3.0 license. Upscaled and smoothed derivative images.
Obsluhovanie plavebnej komory
icon canal_lock.svg difficulty level 2
screenshot canal_lock

sciences experiment canal_lock

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Tux má problém, potrebuje prejsť so svojou loďou cez plavebnú komoru. Pomôž mu a zisti ako funguje plavebná komora.

Cieľ: Understand how a canal lock works.

Návod: Máte zverenú plavebnú komoru. Otvárajte vráta a komory v správnom poradí tak, aby Tux mohol prejsť oboma smermi.
Odčítavanie s desatinnými číslami
icon learn_decimals_subtractions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_subtractions

math arithmetic learn_decimals_subtractions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Popis: Naučte sa odčítavať s desatinnými číslami.

Cieľ: Výuka odčítavania s desatinnými číslami sčítavaním štvorcov, ktoré treba odpočítať pre zodpovedajúci výsledok.

Návod: A subtraction with two decimal numbers is displayed. The first number from the subtraction is represented with bars. Each bar represents one unit, and each square in the bar represent one tenth of this unit. Click on the squares to subtract the second number and represent the result of the operation

Ak je odpoveď správna, napíšte zodpovedajúci výsledok a overte si odpoveď kliknutím na tlačidlo OK.

Ovládanie klávesnicou:
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
 • Čísla: napíšte výsledok
Odčítavanie čísel
icon algebra_minus.svg difficulty level 4
screenshot algebra_minus

math subtraction arithmetic algebra_minus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie odčítania.

Požiadavka: Odčítavanie malých čísel.

Cieľ: Naučiť sa zistiť v časovom limite rozdiel dvoch čísel.

Návod: Na obrazovke je zobrazené odčítanie. Rýchlo nájdite výsledok a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste ho napísali. Musíte byť rýchly a odovzdať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Ovládanie klávesnicou:
 • Číslice: napíšte svoju odpoveď
 • Backspace: vymazať poslednú číslicu vo vašej odpovedi
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Ovládanie polievacej hadice
icon followline.svg difficulty level 1
screenshot followline

computer mouse followline

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Hasič musí zastaviť oheň, ale hadica je zablokovaná.

Cieľ: Jemná motorická koordinácia.

Návod: Prejdite myšou alebo prsta cez zámok, ktorý je reprezentovaný ako červená časť na hadici. Toto ho pohne, prenesie ho kúsok po kúsku až k ohňu. Buďte opatrní, ak sa posuniete mimo hadice, zámok pôjde späť.
Padajúce slová
icon wordsgame.svg difficulty level 2
screenshot wordsgame

computer keyboard reading words wordsgame

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Úplne napíš padajúce slová skôr ako dopadnú na zem.

Požiadavka: Manipulácia s klávesnicou.

Cieľ: Precvičovanie s klávesnicou.

Návod: Napíš padajúce slovo na klávesnici skôr ako dopadne na zem.
Peniaze
icon money.svg difficulty level 2
screenshot money

math money measures money

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí.

Požiadavka: Dokáže počítať.

Cieľ: You must buy different items and give the exact price. At higher levels, several items are displayed, and you must first calculate the total price.

Návod: Click or tap on the coins or on the notes at the bottom of the screen to pay. If you want to remove a coin or a note, click or tap on it on the upper screen area.

Ovládanie klávesnicou:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Medzerník alebo Enter: výber položky
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas
Peniaze s centmi
icon money_cents.svg difficulty level 5
screenshot money_cents

math money measures money_cents

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie používania peňazí vrátane centov.

Požiadavka: Dokáže počítať.

Cieľ: Musíš kupovať rôzne veci a platiť presne. Vo vyšších úrovniach je zobrazených viac vecí a preto musíš najskôr spočítať celkovú cenu.

Návod: Zaplať kliknutím na mince alebo papierové bankovky v spodnej časti obrazovky. Ak chceš odstrániť mincu alebo bankovku, klikni na ňu v hornej časti obrazovky.

Ovládanie klávesnicou:
 • Left and Right arrows: navigate inside an area
 • Medzerník alebo Enter: výber položky
 • Tab: navigate between the bottom and the top areas
Pexeso Delenie
icon memory-math-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div

math memory arithmetic memory-math-div

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a division with its result.

Požiadavka: Divízie

Cieľ: Precvičovanie delenia.

Návod: Each card is hiding either a division, or a result. You have to match the divisions with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso Sčítavanie
icon memory-math-add.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add

math memory arithmetic memory-math-add

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an addition with its result.

Požiadavka: Sčítavanie.

Cieľ: Precvičovanie sčítavania.

Návod: Each card is hiding either an addition, or a result. You have to match the additions with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso na delenie proti Tuxovi
icon memory-math-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-div-tux

math memory arithmetic memory-math-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a division with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Delenie.

Cieľ: Precvičovanie delenia.

Návod: Each card is hiding either a division, or a result. You have to match the divisions with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso na násobenie
icon memory-math-mult.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult

math memory arithmetic memory-math-mult

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a multiplication with its result.

Požiadavka: Násobenie

Cieľ: Precvičovanie násobilky.

Návod: Each card is hiding either a multiplication, or a result. You have to match the multiplications with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso na násobenie a delenie
icon memory-math-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div

math memory arithmetic memory-math-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a multiplication or a division with its result.

Požiadavka: Násobenie, delenie.

Cieľ: Practice multiplications and divisions.

Návod: Each card is hiding either an operation (a multiplication or a division), or a result. You have to match the operations with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso na násobenie a delenie proti Tuxovi
icon memory-math-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a multiplication or a division with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Násobenie, delenie.

Cieľ: Practice multiplications and divisions.

Návod: Each card is hiding either an operation (a multiplication or a division), or a result. You have to match the operations with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso na násobenie proti Tuxovi
icon memory-math-mult-tux.svg difficulty level 5
screenshot memory-math-mult-tux

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a multiplication with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Násobenie

Cieľ: Precvičovanie násobilky.

Návod: Each card is hiding either a multiplication, or a result. You have to match the multiplications with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso na odčítanie proti Tuxovi
icon memory-math-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a subtraction with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Odčítavanie.

Cieľ: Precvičovanie odčítania

Návod: Each card is hiding either a subtraction, or a result. You have to match the subtractions with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso na odčítavanie
icon memory-math-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-minus

math memory arithmetic memory-math-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match a subtraction with its result.

Požiadavka: Odčítavanie.

Cieľ: Precvičovanie odčítania

Návod: Each card is hiding either a subtraction, or a result. You have to match the subtractions with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso na sčítanie a odčítanie
icon memory-math-add-minus.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus

math memory arithmetic memory-math-add-minus

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an addition or a subtraction with its result.

Požiadavka: Sčítanie a odčítanie.

Cieľ: Practice additions and subtractions.

Návod: Each card is hiding either an operation (an addition or a subtraction), or a result. You have to match the operations with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso na sčítanie a odčítanie proti Tuxovi
icon memory-math-add-minus-tux.svg difficulty level 4
screenshot memory-math-add-minus-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an addition or a subtraction with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Sčítanie a odčítanie.

Cieľ: Practice additions and subtractions.

Návod: Each card is hiding either an operation (an addition or a subtraction), or a result. You have to match the operations with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso na všetky operácie
icon memory-math-add-minus-mult-div.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an operation with its result.

Požiadavka: Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie.

Cieľ: Precvičovanie si sčítania, odčítania, násobenia a delenia.

Návod: Každá karta ukrýva buď operáciu alebo výsledok. Musíte spárovať operáciu so správnym výsledkom.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso na všetky operácie proti Tuxovi
icon memory-math-add-minus-mult-div-tux.svg difficulty level 6
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Postupným obracaním kariet nájdite dvojicu operácia - výsledok v hre proti Tuxovi.

Požiadavka: Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie.

Cieľ: Precvičovanie si sčítania, odčítania, násobenia a delenia.

Návod: Každá karta ukrýva buď operáciu alebo výsledok. Musíte spárovať operáciu so správnym výsledkom.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso obrázkami proti Tuxovi
icon memory-tux.svg difficulty level 1
screenshot memory-tux

fun memory memory-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otočte karty a nájdite rovnaké páry v hre proti Tuxovi.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou.

Cieľ: Precvič si svoju pamäť a vyzbieraj všetky karty.

Návod: Každá karta má na spodnej strane obrázok a každá karta má dvojča s úplne rovnakým obrázkom. Kliknite na kartu pre jej obrátenie a nájdite rovnakú dvojicu. Naraz je možné obrátiť len dve karty takže si musíte zapamätať kde sa obrázok nachádza, kým nenájdete jeho dvojicu. Keď brátite dvojicu, obe karty zmiznú.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso s obrázkami
icon memory.svg difficulty level 1
screenshot memory

fun memory memory

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Otáčaj karty a nájdi zhodné páry.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou.

Cieľ: Precvič si svoju pamäť a vyzbieraj všetky karty.

Návod: Každá karta má na spodnej strane obrázok a každá karta má dvojča s úplne rovnakým obrázkom. Kliknite na kartu pre jej obrátenie a nájdite rovnakú dvojicu. Naraz je možné obrátiť len dve karty takže si musíte zapamätať kde sa obrázok nachádza, kým nenájdete jeho dvojicu. Keď brátite dvojicu, obe karty zmiznú.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu

Poďakovanie:
 • "Card Flip" by f4ngy, (https://freesound.org/people/f4ngy/sounds/240776/), CC BY 3.0
Pexeso so slovnými čislami
icon memory-wordnumber.svg difficulty level 3
screenshot memory-wordnumber

math numeration memory-wordnumber

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Obracaj karty tak, aby číslo zodpovedalo jeho slovnému pomenovaniu.

Požiadavka: Základy čítania.

Cieľ: Čítanie čísel, pamäť.

Návod: Každá karta ukrýva buď číslo (zapísané číslicami), alebo jeho pomenovanie (číslo zapísané slovne). Vašou úlohou je priradiť číslo v číselnej podobe jeho slovnému pomenovaniu.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso so sčítavaním proti Tuxovi
icon memory-math-add-tux.svg difficulty level 3
screenshot memory-math-add-tux

math memory arithmetic memory-math-add-tux

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match an addition with its result, playing against Tux.

Požiadavka: Sčítavanie.

Cieľ: Precvičovanie sčítavania.

Návod: Each card is hiding either an addition, or a result. You have to match the additions with their result.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso spojenia písmen rôznych veľkostí proti Tuxovi
icon memory-case-association-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association-tux

reading letters memory-case-association-tux

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Obracajte karty s rovnakým písmenom veľkým a malým písmom, proti Tuxovi.

Požiadavka: Poznanie písmen.

Cieľ: Učenie sa malých a veľkých písmen, pamäť.

Návod: Každá karta ukrýva malé alebo veľké písmeno. Obracajte karty aby ste našli rovnaké písmeno písané veľkým a malým písmom.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Pexeso spojenia rôznych veľkostí
icon memory-case-association.svg difficulty level 2
screenshot memory-case-association

reading letters memory-case-association

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Obracajte karty aby ste našli rovnaké písmeno písané veľkým a malým písmom.

Požiadavka: Poznanie písmen.

Cieľ: Učenie sa malých a veľkých písmen, pamäť.

Návod: Každá karta ukrýva malé alebo veľké písmeno. Obracajte karty aby ste našli rovnaké písmeno písané veľkým a malým písmom.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Piškvorky (proti Tuxovi)
icon tic_tac_toe.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe

strategy tic_tac_toe

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Umiestniť tri značky do radu.

Cieľ: Umiestniť tri príslušné značky v akomkoľvek horizontálnom, vertikálnom alebo diagonálnom rade pre výhru v hre.

Návod: Hrajte s Tuxom. Striedajte sa pri klikaní na štvorec, ktorý chcete označiť. Prvý hráč, ktorý vytvorí líniu z 3 značiek, vyhráva.
Ked zvýšite úroveň, Tux bude hrať lepšie.
Piškvorky (s kamarátom)
icon tic_tac_toe_2players.svg difficulty level 2
screenshot tic_tac_toe_2players

strategy tic_tac_toe_2players

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Umiestniť tri značky do radu.

Cieľ: Umiestniť tri príslušné značky v akomkoľvek horizontálnom, vertikálnom alebo diagonálnom rade pre výhru v hre.

Návod: Hrajte s kamarátom. Striedajte sa pri klikaní na štvorec, ktorý chcete označiť. Prvý hráč, ktorý vytvorí líniu z 3 značiek, vyhráva.
Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky
icon erase.svg difficulty level 1
screenshot erase

computer mouse erase

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Pohnúť myšou alebo sa dotknúť obrazovky, aby sa vymazala oblasť a objavilo pozadie.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou.

Cieľ: Motorická koordinácia.

Návod: Move the mouse or touch the screen on the blocks to make them disappear.

Poďakovanie:
 • "Alpaca" by Dietmar Rabich / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BClmen,_B%C3%B6rnste,_Alpakas_--_2020_--_5338.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Pollinationn" by aussiegall (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollinationn.jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, sharpening
 • "Butterfly" by © 2014 Jee & Rani Nature Photography (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parantica_aglea_at_Nayikayam_Thattu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Calf" by Basile Morin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_photograph_of_a_calf%27s_head_looking_at_the_viewer_with_pricked_ears_in_Don_Det_Laos.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Camels" by Alexandr frolov (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camelus_bactrianus_in_western_Mongolia_02.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Caterpillar" by Ivar Leidus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papilio_machaon_-_Daucus_carota_-_Keila.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Chamaeleo chamaeleon Samos Griechenland" by Benny Trapp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BennyTrapp_Chamaeleo_chamaeleon_Samos_Griechenland.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping, sharpening
 • "Cheetah" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheetah_(Acinonyx_jubatus)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Dolphin" by טל שמע (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilat_Dolphin_Reef_(3).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Flying fox" by Andrew Mercer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_headed_flying_fox_-_AndrewMercer_IMG41848.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Hylobates lar - Kaeng Krachan WB" by JJ Harrison (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylobates_lar_-_Kaeng_Krachan_WB.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping
 • "Goat" by JoachimKohlerBremen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walliser_Schwarzhalsziege,_Belalp_2014.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gorilla" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain_gorilla_(Gorilla_beringei_beringei)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gosling" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graugans-G%C3%B6ssel_(anser_anser)_im_Naturschutzgebiet_Wagbachniederung.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Heron" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purpurreiher_(ardea_purpurea)_im_Flug_-_NSG_Wagbachniederung_1.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping
 • "Horse" by Eatcha (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaniskari_Horse_in_Ladakh.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "A posing kitten" by GalgenTX (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_posing_kitten_(Flickr).jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, colour adjustment, sharpening
 • "Long nosed monkey" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proboscis_monkey_(Nasalis_larvatus)_female_and_baby.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Macaque" by PJeganathan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonnet_macaques_in_anaimalai_hills_JEG2730.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Meerkats" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_(Suricata_suricatta)_Tswalu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Northern harrier" by Frank Schulenburg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_northern_harrier_in_flight-1142.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Nubian ibex" by Rhododendrites (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juvenile_Nubian_ibex_in_Mitzpe_Ramon_(40409).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Penguin" Photo: Gordon Leggett / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-03_Chinstrap_penguin_on_Barrientos_Island,_Antarctica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Rhinoceros" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_rhinoceros_(Rhinoceros_unicornis)_4.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Spoonbills" by Ryzhkov Sergey (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Squirrel" by Роман Наумов (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Swans" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mute_swans_(Cygnus_olor)_and_cygnets.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Toucan" by LG Nyqvist (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pteroglossus_torquatus_Costa_Rica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
Pokutový kop
icon penalty.svg difficulty level 1
screenshot penalty

computer mouse penalty

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Dvakrát kliknite alebo poklepte na ľubovoľnú stranu brány, ak chcete skórovať.

Návod: Double click or double tap on a side of the goal to kick the ball. You can double click the left, right or middle mouse button. If you do not double click fast enough, Tux catches the ball. You must click on it to bring it back to its initial position.
Pomenuj obrázok
icon imagename.svg difficulty level 3
screenshot imagename

reading words imagename

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnite každú položku nad jej názov.

Požiadavka: Základy čítania.

Cieľ: Slovná zásoba a čítanie.

Návod: Drag each image from the side to the corresponding name in the main area. Click on the OK button to check your answer.
Pomenujte túto notu
icon note_names.svg difficulty level 4
screenshot note_names

discovery music note_names

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Naučte sa názvy nôt v basovom a husľovom kľúči.

Cieľ: Develop a good understanding of note position and naming convention. Prepare for the 'Play Piano' and 'Piano Composition' activities.

Návod: Identify the notes correctly and score 100% to complete a level.
Porovnať čísla
icon comparator.svg difficulty level 2
screenshot comparator

math numeration comparator

Aastha Chauhan , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Porovnaj čísla a zvoľ príslušné znamienko.

Cieľ: Naučte sa porovnávať hodnoty čísel.

Návod: Zvoľte pár čísel v zozname. Potom vyberte správny symbol porovnania pre tento pár. Keď bude každý riadok obsahovať symbol, stlačením tlačidla OK overíte odpovede.

Ak sú niektoré odpovede nesprávne na príslušných riadkoch sa zobrazí krížik. Opravte chyby a znova stlačte tlačidlo OK.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky hore a dole: zvoliť pár čísel v zozname
 • Šípky doľava a doprava: zvoliť tlačidlo so symbolom
 • Medzerník: ak je zvolené tlačidlo symbolu, vložiť tento symbol
 • Enter: skontrolujte si vašu odpoveď
 • <, > alebo =: zadaj príslušný symbol
Poskladaj mozaiku
icon mosaic.svg difficulty level 1
screenshot mosaic

puzzle mosaic

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Vložte každú položku na rovnaké miesto, ako daný príklad.

Návod: Najprv vyberte položku zo zoznamu dole a potom kliknite na prázdne miesto v mozaike pre jej umiestnenie.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: pohyb v priestore
 • Medzerník alebo Enter: zvoliť alebo umiestniť položku
 • Tab: prepínanie medzi zoznamom položiek a mozaikou
Postav rovnaký model
icon crane.svg difficulty level 2
screenshot crane

puzzle crane

Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Riaďte žeriav a skopírujte predlohu

Požiadavka: Manipulácia s myšou/klávesnicou.

Cieľ: Precvičovanie jemnej motorickej koordinácie.

Návod: Move the items in the blue frame to match their position in the model frame. To select an item, just click on it. Next to the crane, you will find four arrows that let you move the selected item. You can also swipe up/down/left/right to move the selected item.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: presunúť vybratý predmet
 • Space or Enter or Tab: select the next item
Použiť doplnok desiatky
icon tens_complement_use.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_use

math arithmetic tens_complement_use

Samarth Raj , Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Use a ten's complement to simplify the operation.

Požiadavka: Čísla od 1 do 50 a sčítavanie.

Cieľ: Learn a practical use of ten's complement.

Návod: Decompose the additions to create pairs of numbers equal to ten within each parentheses. Select a number in the list, then select an empty spot of an operation to move the selected number there.
When all the lines are completed, press the OK button to validate the answers. If some answers are incorrect, a cross icon will appear on the corresponding lines. To correct the errors, click on the wrong numbers to remove them and repeat the previous steps.
Počet uhádnutí
icon guesscount.svg difficulty level 3
screenshot guesscount

math arithmetic guesscount

Rahul Yadav & Timothée Giet

Popis: Uhádnite algebraický výraz a presuňte dlaždice, aby ste dostali výsledok rovný počtu uhádnutia.

Požiadavka: znalosť matematických operácií.

Cieľ: Intuícia a precvičovanie algebraických výpočtov.

Návod: Potiahnite príslušné čísla a operátory do políčok a získajte číslo, ktoré sa dá uhádnuť v inštrukcii.
Počítacie Pexeso
icon memory-enumerate.svg difficulty level 2
screenshot memory-enumerate

math numeration memory-enumerate

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Obracaj karty tak, aby číslo zodpovedalo nakreslenému obrázku.

Cieľ: Trénovanie počítania, pamäť.

Návod: Každá karta ukrýva buď obrázok s niekoľkými položkami, alebo číslo. Musíte nájsť číslo, ktoré zodpovedá počtu položiek na obrázkoch.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Precvičovanie sčítania pomocou terčovej hry
icon target.svg difficulty level 2
screenshot target

math addition arithmetic target

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Zasiahni terč a spočítaj svoje body.

Požiadavka: Schopnosť pohybovať myšou, čítať čísla a sčítavať čísla do 15 v prvej úrovni.

Cieľ: Hoď šípky do terča a spočítaj si svoje skóre.

Návod: Skontrolujte rýchlosť a smer cieľa a potom kliknite naň, aby ste vypustili šípku. Keď sú všetky vaše šípky vyhádzané, budete požiadaní, aby ste si spočítať skóre. Zadajte skóre pomocou klávesnice.
Prekresliť daný obrázok
icon redraw.svg difficulty level 3
screenshot redraw

puzzle redraw

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Dokonale nakresliť daný obrázok na prázdnej mriežke.

Návod: First, select the proper color from the toolbar. Click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Ovládanie klávesnicou:
 • Číslice: zvoliť farbu
 • Šípky: pohyb v mriežke
 • Medzerník alebo Enter: maľovať
Prihrávanie lopty tučniakovi Tuxovi.
icon ballcatch.svg difficulty level 1
screenshot ballcatch

computer keyboard ballcatch

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Stlačiť ľavú a pravú šípku v rovnakom čase, aby išla lopta po rovnej čiare.

Návod: Press the left and right arrow keys at the same time, to make the ball go in a straight line. On a touch screen you have to touch the two hands at the same time.
Programovanie bludiska
icon programmingMaze.svg difficulty level 3
screenshot programmingMaze

fun programmingMaze

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: This activity teaches to program Tux to reach its goal using simple instructions like move forward, turn left or right.

Požiadavka: Can read instructions, and think logically to find a path.

Cieľ: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu jeho naprogramovaním k správnemu ľadovému bodu.

Návod: Choose the instructions from the menu, and arrange them in order to lead Tux to his goal.

Ovládanie klávesnicou:
 • Left and Right arrows: navigate inside selected area
 • Up and Down arrows: increase or decrease the loop counter if the loop area is selected
 • Space: select an instruction or append selected instruction in main/procedure/loop area
 • Tab: switch between instructions area and main/procedure/loop area
 • Delete: remove selected instruction from main/procedure/loop area
 • Enter: run the code or reset Tux when it fails to reach the fish

To add an instruction in main/procedure/loop area, select it from instructions area, then switch to the main/procedure/loop area and press Space.

To modify an instruction in main/procedure/loop area, select it from main/procedure/loop area, then switch to instructions area, choose the new instruction and press Space.
Puzzle hra tangram
icon tangram.svg difficulty level 3
screenshot tangram

puzzle tangram

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Cieľom je vytvoriť daný tvar.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou.

Cieľ: Z Wikipédie, otvorenej encyklopédie. Tangram (čínsky: doslovne 'sedem doštičiek prefíkanosti') je čínsky hlavolam. Aj keď je tangram často považovaný za starodávny, jeho existencia bola overená iba až od roku 1800. Skladá sa zo 7 kusov, nazývaných tans, ktoré k sebe zapadajú a tvoria štvorec; Použitím štvorcovej strany ako jednotka 1 obsahuje 7 dielov:
5 pravouhlých rovnoramenných trojuholníkov, zahŕňajúce:
- 2 malej veľkosti (odvesny sú 1)
- 1 strednej veľkosti (odvesny sú druhá odmocnina 2)
- 2 veľkej veľkosti (odvesny sú 2)
1 štvorec (strana je 1) a
1 rovnobežník (strany sú 1 a druhá odmocnina 2)

Návod: Move a piece by dragging it. The symmetrical button appears on items that supports it. Click on the rotation button or drag around it to rotate selected piece. Check the activity 'Baby Puzzle' for a simpler introduction to tangram.
Párne a nepárne čísla
icon numbers-odd-even.svg difficulty level 2
screenshot numbers-odd-even

math numeration numbers-odd-even

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Presuňte vrtuľník, aby ste chytili mraky, ktoré majú párne alebo nepárne čísla.

Cieľ: Trénovanie počítania.

Návod: Catch the clouds with an odd or even number, in the right order. With a keyboard, use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device, just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the number on the bottom right corner.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: pohyb helikoptéry
Písmená v ktorom slove
icon letter-in-word.svg difficulty level 2
screenshot letter-in-word

reading words letter-in-word

Akshat Tandon & Timothée Giet

Popis: A letter is written. Some words are displayed, and you must find the word or the words in which this letter appears.

Požiadavka: Hláskovanie, rozpoznávanie písmen.

Cieľ: Select all the words which contain the given letter.

Návod: A letter is displayed on the flag attached to the plane. Select all the words in the list containing this letter and then press the OK button.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník: vybrať položku
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Read a graduated line
icon graduated_line_read.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_read

math numeration graduated_line_read

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Read values on a graduated line.

Požiadavka: Reading and ordering numbers.

Cieľ: Learn to read a graduated line.

Návod: Use the number pad or your keyboard to enter the value corresponding to the given spot on the graduated line.
Ovládanie klávesnicou:
 • Digits: enter digits
 • Backspace: delete the last digit
 • Delete: reset your answer
 • Space, Return or Enter: validate your answer
Relatívne bludisko
icon mazerelative.svg difficulty level 3
screenshot mazerelative

fun maze mazerelative

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Help Tux get out of this maze (moves are relative).

Návod: Use the arrow keys or swipe the screen to move Tux to the door.

In this maze, the moves are relative (first person). Left and right are used to turn and up to move forward.

Na prvých úrovniach Tux ľahko prechádza, jeden krok pri každej žiadosti na presun, cez bludisko.

Pre väčšie bludiská existuje špeciálny režim chodenia nazvaný "režim rýchleho behu". Ak je tento režim povolený, bude Tux bežať celú cestu automaticky, pokiaľ nedosiahne rozdvojenie ciest a musíte sa rozhodnúť, ktorou cestou sa vydáte ďalej.

Môžete vidieť, či je tento režim aktivovaný alebo nie pri pohľade na Tuxove nohy: Ak je Tux bosý, "režim rýchleho behu" je zakázaný. Ak má obuté červené športové topánky, "režim rýchleho behu" je povolený.

At higher levels, run-fast-mode will be enabled automatically. If you want to use this feature in earlier levels or want to disable it in advanced levels, click on the "barefoot / sportshoe" icon in the upper left corner of the screen to toggle the run-fast-mode.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky vpravo a vľavo: otočiť doprava a doľava
 • Šípka dole: otočiť dozadu
 • Šípka hore: posun vpred
Riadiť ponorku
icon submarine.svg difficulty level 5
screenshot submarine

sciences experiment submarine

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Popis: Doveďte ponorkou do koncového bodu.

Požiadavka: Pohybujte a kliknite pomocou myši, základy fyziky.

Cieľ: Naučte sa, ako ovládať ponorku.

Návod: Ovládajte viaceré časti ponorky (motor, nádrže s balastom a rovinu ponoru) pre dosiahnutie stanoveného cieľa.

Ovládanie klávesnicou:
Motor
 • D alebo Šípka vpravo: zvýšiť rýchlosť
 • A alebo Šípka vľavo: znížiť rýchlosť
Balastné nádrže
 • W alebo Šípka hore: prepnúť napĺňanie prostrednej balastnej nádrže
 • S alebo Šípka dole: prepnúť vypúšťanie prostrednej balastnej nádrže
 • R: prepnúť napĺňanie ľavej balastnej nádrže
 • F: prepnúť vypúšťanie ľavej balastnej nádrže
 • T: prepnúť napĺňanie pravej balastnej nádrže
 • G: prepnúť vypúšťanie pravej balastnej nádrže
Hĺbkové kormidlo
 • +: zväčšiť uhol hĺbkového kormidla
 • -: zmenšiť uhol hĺbkového kormidla
Rodina
icon family.svg difficulty level 2
screenshot family

sciences history family

Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Popis: Vyberte meno, ktorým by ste mali volať tohto člena rodiny.

Požiadavka: Čítacie schopnosti.

Cieľ: Naučte sa vzťahy v rodine podľa lineárneho systému používaného vo väčšine západných spoločností.

Návod: Je ukázaný rodokmeň.
Kruhy sú spojené čiarami, ktoré označujú vzťahy. Manželské páry sú označené prsteňom na prepojení.
Vy ste osoba v bielom kruhu. V oranžovom kruhu vyberte meno osoby, ktorú by ste mali nazvať.
Rovnovážna krabička
icon balancebox.svg difficulty level 2
screenshot balancebox

mobile fun balancebox

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Navigujte loptu ku dverám naklonením krabičky.

Cieľ: Precvičte si jemnú motoriku a základné počty.

Návod: Navigate the ball to the door. Be careful not to make it fall into the holes. Numbered-contact buttons in the box need to be touched in the correct order to unlock the door. You can move the ball by tilting your mobile device. On desktop platforms use the arrow keys to simulate tilting.

In the activity settings menu you can choose between the default 'Built-in' level set and one that you can define yourself ('User'). To create a level set, select the 'user' level set and start the level editor by clicking on the corresponding button.

In the level editor you can create your own levels. Choose one of the editing tools on the side to modify the map cells of the currently active level in the editor:
 • Krížik: úplne vymazať bunku
 • Horizontal Wall: add/remove a horizontal wall on the lower edge of a cell
 • Vertical Wall: add/remove a vertical wall on the right edge of a cell
 • Hole: add/remove a hole on a cell
 • Lopta: nastaviť východiskové umiestnenie lopty
 • Dvere: Umiestnenie dverí
 • Contact: add/remove a contact button. With the spin-box you can adjust the value of the contact button. It is not possible to set a value more than once on a map.
All tools (except the clear-tool) toggle their respective target on the clicked cell: An item can be placed by clicking on an empty cell, and by clicking again on the same cell with the same tool, you can remove it again.

You can test a modified level by clicking on the 'Test' button on the side of the editor view. You can return from testing mode by clicking on the home-button on the bar or by pressing escape on your keyboard or the back-button on your mobile device.

In the editor you can change the level currently edited by using the arrow buttons on the bar. Back in the editor you can continue editing the current level and test it again if needed.When your level is finished you can save it to a file by clicking on the 'Save' button on the side.

To return to the activity settings click on the home-button on the bar or press Escape on your keyboard or the back button on your mobile device.

Finally, to load your level set, click on the 'Load saved levels' button.
Rozdeľte cukrovinky
icon share.svg difficulty level 2
screenshot share

math arithmetic share

Stefan Toncu & Timothée Giet

Popis: Pokúste sa rozdeliť cukrovinky danému počtu detí.

Požiadavka: Vedieť počítať.

Cieľ: Naučte sa deliť čísla.

Návod: Postupujte podľa pokynov na obrazovke: Najprv presuňte daný počet chlapcov/dievčat do stredu, potom presuňte cukrovinky do obdĺžnika každého dieťaťa.
Ak niečo zostane, treba to dať do džbána.
Rímske čísla
icon roman_numerals.svg difficulty level 4
screenshot roman_numerals

sciences history roman_numerals

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis:

Cieľ: Learn how to read roman numerals and do the conversion to and from arabic numerals.

Návod: Roman numerals are a numeral system that originated in ancient Rome and remained the usual way of writing numbers throughout Europe well into the Late Middle Ages. Numbers in this system are represented by combinations of letters from the Latin alphabet.
Learn the rules to read Roman numerals and practice converting numbers to and from arabic numerals. Click on the OK button to validate your answer.

Ovládanie klávesnicou:
 • Číslice: písanie arabských číslic
 • Letters: type roman numerals (with I, V, X, L, C, D and M)
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Sekvencia čísel
icon number_sequence.svg difficulty level 2
screenshot number_sequence

math numeration number_sequence

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Touch the numbers in the right order.

Cieľ: Dokáže počítať.

Návod: Draw the picture by clicking on each number in the right order.
Skladačka pre najmenších
icon baby_tangram.svg difficulty level 1
screenshot baby_tangram

puzzle baby_tangram

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Cieľom je poskladať detskú skladačku.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou.

Návod: Posúvajte kúsky ťahaním. Ak je to potrebné, použite tlačidlo otáčania. Zložitejšie úrovne nájdete v aktivite Tangram.
Slnečná sústava
icon solar_system.svg difficulty level 5
screenshot solar_system

sciences experiment solar_system

Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Popis: Odpovedzte na otázky so správnosťou 100%.

Cieľ: Naučte sa informácie o slnečnej sústave. Ak sa chcete dozvedieť viac o astronómii, skúste si stiahnuť KStars (https://edu.kde.org/kstars/) alebo Stellarium (https://stellarium.org/), ktoré sú open source astronomický softvér.

Návod: Kliknutím na planétu alebo Slnko a odpovedajte na otázky. Každá otázka obsahuje 4 možnosti. Jedna z nich je 100% správna. Pokúste sa odpovedať na otázky, až kým nezískate 100% na merači blízkosti.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: výber
 • Esc: návrat na predchádzajúcu obrazovku
 • Tab: zobraziť radu (len ak je viditeľná ikona rady)
Spočítaj a vyfarbi kruhy
icon learn_digits.svg difficulty level 1
screenshot learn_digits

math numeration learn_digits

Timothée Giet

Popis: Výuka číslic od 0 do 9.

Cieľ: Učenie číslic, počítaním im zodpovedajúcej hodnote.

Návod: Na obrazovke je zobrazená číslica. Vyplňte zodpovedajúci počet kruhov a overte si odpoveď.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník: vybrať alebo zrušiť výber kruhu
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
 • Tab: znovu vysloviť číslicu
Spočítaj intervaly
icon reversecount.svg difficulty level 2
screenshot reversecount

math numeration reversecount

Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu pomocou počítania ľadových bodov.

Požiadavka: Rozpozná čísla na domine.

Cieľ: Tux je hladný. Pomôž mu nájsť rybu pomocou počítania ľadových bodov.

Návod: Kliknite na domino na ukázanie koľko ľadových bodov je medzi Tuxom a rybou. Pravým tlačidlom myši kliknite na domino, aby ste počítali dozadu. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK alebo stlačte kláves Enter.
Spočítaj predmety
icon enumerate.svg difficulty level 2
screenshot enumerate

math numeration enumerate

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Umiestni si predmety tak, aby si ich čo najľahšie spočítal.

Požiadavka: Základné počítanie

Cieľ: Trénovanie počítania.

Návod: First, properly organize the items so that you can count them. Then, click on an item of the answers list in the top left area and enter the corresponding answer with the keyboard.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípka hore: zvoliť ďalšiu položku
 • Šípka dole: výber predchádzajúcej položky
 • Digits: enter your answer for the selected item
 • Enter: validate your answer (if the 'Validate answers' option is set to 'OK button')
Správne vyvážte váhy
icon scalesboard.svg difficulty level 2
screenshot scalesboard

math measures scalesboard

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Presúvaním niektorých závaží vyvážte váhy.

Cieľ: Počítanie z hlavy, aritmetická rovnosť.

Návod: Vyvážte váhy presúvaním závaží na ľavú či pravú stranu (na vyšších úrovniach). Závažia môžu byť usporiadané v ľubovoľnom poradí.
Sudoku, umiestniť jedinečné symboly do mriežky
icon sudoku.svg difficulty level 4
screenshot sudoku

discovery logic sudoku

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) in each region.

Požiadavka: Vyriešenie hádanky vyžaduje trpezlivosť a schopnosť logicky myslieť.

Cieľ: Cieľom hlavolamu je zadať symbol alebo čísla od 1 do 9 do každej bunky mriežky. V oficiálnom Sudoku sa mriežka 9x9 skladá z podmriežok 3x3 (nazvaných 'regióny'). V GCompris začíname na nižších úrovniach s jednoduchšou verziou používajúcou symboly a bez regiónov. Vo všetkých prípadoch je mriežka predložená s rôznymi symbolmi alebo číslicami uvedenými v niektorých bunkách (ďalej len 'zadané'). Každý riadok, stĺpec a región musí obsahovať len jednu inštanciu každého symbolu alebo čísla (Zdroj <https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Návod: Select a number or a symbol in the list and click on its target position. GCompris will not let you enter an invalid answer.
Super mozog
icon superbrain.svg difficulty level 2
screenshot superbrain

discovery logic superbrain

Holger Kaelberer & Timothée Giet

Popis: Tux has hidden several items. Find them in the correct order.

Cieľ: Tux has hidden several items. Find them in the correct order.

Návod: Click on the items until you find what you think is the correct answer. Then, click on the OK button. A black dot means that you found the correct item in the correct position, while a white dot means an item is correct but in the wrong position. At lower levels, Tux also gives you an indication with a black square on correct items in the correct position, and a white square on the correct items in the wrong position. In the levels 4 and 8 an item may be hidden several times.
You can use the right mouse button to flip the items in the opposite order, or the item chooser to directly pick an item from the list. Press two seconds on an item to automatically choose the last item selected in this position. Double click on a previously selected item in your guess history to mark it as 'correct'. Such marked items are automatically selected in your current and future guesses until you un-mark them, by double clicking on them again.
Svetlá sú vypnuté
icon lightsoff.svg difficulty level 6
screenshot lightsoff

discovery logic lightsoff

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: The goal is to turn off all the lights.

Cieľ: The goal is to turn off all the lights.

Návod: The effect of pressing a window is to toggle the state of that window, and of its immediate vertical and horizontal neighbors. You must turn off all the lights. If you click on Tux, the solution is shown.

Poďakovanie: Algoritmus riešenia je popísaný vo Wikipedii. Viac o hre na zhášanie svetiel sa dozviete na stránke <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>
Sčítavanie s desatinnými čislami
icon learn_decimals_additions.svg difficulty level 5
screenshot learn_decimals_additions

math arithmetic learn_decimals_additions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Popis: Naučte sa sčítavať s desatinnými číslami.

Cieľ: Learn additions with decimal numbers by counting how many squares are needed to represent the result.

Návod: An addition with two decimal numbers is displayed. Drag the arrow to select a part of the bar, and drag the selected part of the bar to the empty area. Repeat these steps until the number of dropped bars corresponds to the result of the addition, and click on the OK button to validate your answer.

Ak je odpoveď správna, napíšte zodpovedajúci výsledok a overte si odpoveď kliknutím na tlačidlo OK.

Ovládanie klávesnicou:
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
 • Čísla: napíšte výsledok
Sčítavanie čísel
icon algebra_plus.svg difficulty level 3
screenshot algebra_plus

math addition arithmetic algebra_plus

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie sčítania čísel.

Požiadavka: Poznať jednoduché sčítanie. Vedieť rozpoznať písané čísla.

Cieľ: Naučiť sa zistiť v časovom limite súčet dvoch čísel.

Návod: Na obrazovke je zobrazené sčítanie. Rýchlo nájdite výsledok a použite klávesnicu počítača alebo klávesnicu na obrazovke, aby ste ho napísali. Musíte byť rýchly a odovzdať odpoveď predtým, ako pristanú tučniaky v balóne!

Ovládanie klávesnicou:
 • Číslice: napíšte svoju odpoveď
 • Backspace: vymazať poslednú číslicu vo vašej odpovedi
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Ukážte príbuzných
icon family_find_relative.svg difficulty level 2
screenshot family_find_relative

sciences history family_find_relative

Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Popis: Click on a pair corresponding to the given relation.

Požiadavka: Čítanie, pohyb a klikanie myšou.

Cieľ: Naučte sa vzťahy v rodine podľa lineárneho systému používaného vo väčšine západných spoločností.

Návod: Je ukázaný rodokmeň s niekoľkými pokynmi.
Kruhy sú spojené čiarami, ktoré označujú vzťahy. Manželské páry sú označené prsteňom na prepojení.
Kliknite na dvojicu členov rodiny, ktorá zodpovedá danému vzťahu.
Umiestnenie
icon positions.svg difficulty level 3
screenshot positions

discovery logic positions

Mariam Fahmy & Timothée Giet

Popis: Find the boy's position in relation to the box.

Požiadavka: Vie čítať.

Cieľ: Describe the relative position of an object.

Návod: You will see different images representing a boy and a box, you have to find out the position of the boy in relation to the box and select the correct answer.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Space or Enter: validate selected answer
Use a graduated line
icon graduated_line_use.svg difficulty level 1
screenshot graduated_line_use

math numeration graduated_line_use

Bruno ANSELME & Timothée Giet

Popis: Place values on a graduated line.

Požiadavka: Reading and ordering numbers.

Cieľ: Learn to use a graduated line.

Návod: Use the arrows to move the cursor to the position corresponding to the given value on the graduated line.
Ovládanie klávesnicou:
 • Left and Right arrows: move the cursor
 • Space, Return or Enter: validate your answer
Usporiadať štyri (s priateľom)
icon align4_2players.svg difficulty level 2
screenshot align4_2players

strategy align4_2players

Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Usporiadať štyri žetóny do jedného radu.

Cieľ: Vytvoriť líniu štyroch žetónov horizontálne (naležato), vertikálne (nastojato) alebo diagonálne.

Návod: Hrajte s priateľom. Striedajte sa pri klikaní na stĺpec, do ktorého chcete vhodiť žetón.Prvý hráč, ktorý vytvorí líniu z 4 žetónov, vyhráva.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípka vľavo: presunúť žetón doľava
 • Šípka vpravo: presunúť žetón doprava
 • Medzerník alebo Šípka dolu: pustiť žetón
Učenie sa hodín
icon clockgame.svg difficulty level 2
screenshot clockgame

math measures clockgame

Stephane Mankowski & Timothée Giet

Popis: Naučiť sa, ako povedať čas na analógových hodinách

Požiadavka: Koncept času.

Cieľ: Rozlišovať rozdiely medzi časovými jednotkami (hodina, minúta a sekunda). Nastaviť a zobraziť čas na analógových hodinách.

Návod: Set the clock to the given time. Drag the different hands to control their respective unit. The shortest hand indicates the hours, a longer hand indicates the minutes, and the longest hand indicates the seconds.
Učiť sa množstvá
icon learn_quantities.svg difficulty level 1
screenshot learn_quantities

math numeration learn_quantities

Timothée Giet

Popis: Learn to represent a quantity of objects.

Cieľ: Learn quantities by counting how many oranges are needed to represent the requested quantity.

Návod: A quantity is requested. Drag the arrow to select a number of oranges, and drag the selected oranges to the empty area. Repeat these steps until the number of dropped oranges corresponds to the requested quantity. Then click on the OK button to validate your answer.

Ovládanie klávesnicou:
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Učme sa odčítavať
icon learn_subtractions.svg difficulty level 2
screenshot learn_subtractions

math arithmetic learn_subtractions

Timothée Giet

Popis: Výučba odčítavania s malými číslami

Cieľ: Učte sa odčítavať spočítaním ich výsledku.

Návod: Na obrazovke je zobrazené odčítavanie. Vypočítajte výsledok tak, že vyplníte zodpovedajúci počet kruhov a overte svoju odpoveď.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník: vybrať alebo zrušiť výber kruhu
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Učíme sa sčítať
icon learn_additions.svg difficulty level 2
screenshot learn_additions

math arithmetic learn_additions

Timothée Giet

Popis: Učíme sa sčítať malé čísla

Cieľ: Learn additions by counting their result.

Návod: An addition is displayed on the screen. Calculate the result, fill the corresponding number of circles and validate your answer.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník: vybrať alebo zrušiť výber kruhu
 • Enter: skontrolovať správnosť odpovede
Vodný cyklus
icon watercycle.svg difficulty level 3
screenshot watercycle

sciences experiment watercycle

Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Popis: Tux sa vrátil z rybolovu na svojej lodi. Obnovte vodný systém, aby sa mohol osprchovať.

Cieľ: Naučte sa vodný cyklus.

Návod: Kliknite na rôzne aktívne prvky: slnko, oblak, čerpacia stanica a čistička odpadových vôd s cieľom reaktivovať celý vodný systém. Keď je systém späť a Tux je v sprche, stlačte pre neho tlačidlo sprchy.
Vyhľadať kraje
icon geography.svg difficulty level 2
screenshot geography

sciences geography geography

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť položky na pokrytie mapy

Návod: Pretiahnite časti mapy do správneho umiestnenia, na pokrytie celej mapy.
Vyhľadať oblasť
icon geo-country.svg difficulty level 2
screenshot geo-country

sciences geography geo-country

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť regióny, na prekrytie mapy krajiny.

Návod: Presunutím rôznych oblastí krajiny do správnych polôh pokryte celú krajinu.
Vymeniť doplnok desiatky
icon tens_complement_swap.svg difficulty level 4
screenshot tens_complement_swap

math arithmetic tens_complement_swap

Samarth Raj & Timothée Giet

Popis: Vymeňte čísla a vytvorte páry rovné desiatim.

Požiadavka: Čísla od 1 do 30 a sčítavanie.

Cieľ: Learn to use ten's complement to optimize the order of numbers in an operation.

Návod: Create pairs of numbers equal to ten within each parentheses. Select a number, then select another number of the same operation to swap their position. When all the lines are completed, press the OK button to validate the answers. If some answers are incorrect, a cross icon will appear on the corresponding lines. Correct the errors, then press the OK button again.
Vytvor zlomky
icon fractions_create.svg difficulty level 5
screenshot fractions_create

math arithmetic fractions_create

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Rozdelenie tvaru na rovnaké časti je zobrazené na obrazovke.
Vyber primeraný počet častí ako je uvedené v pokynoch.
Vyvažovanie pomocou imperiálnej sústavy jednotiek.
icon scalesboard_weight_avoirdupois.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Vyvážte váhy presunutím niektorých závaží a vypočítajte ich hmotnosť.

Cieľ: Výpočet spamäti, aritmetická rovnosť, premena fyzikálnych jednotiek.

Návod: Vyvážte váhy presúvaním závaží na ľavú či pravú stranu (na vyšších úrovniach). Môžu byť usporiadané v ľubovoľnom poradí. Dávajte pozor na hmotnosť a jednotku závaží, nezabudnite, že libra (lb) je 16 uncí (oz).
Vyvažovanie pomocou medzinárodnej sústavy jednotiek
icon scalesboard_weight.svg difficulty level 4
screenshot scalesboard_weight

math measures scalesboard_weight

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Vyvážte váhy presunutím niektorých závaží a vypočítajte ich hmotnosť.

Cieľ: Výpočet spamäti, aritmetická rovnosť, premena fyzikálnych jednotiek.

Návod: Vyvážte váhy presúvaním závaží na ľavú či pravú stranu (na vyšších úrovniach). Môžu byť usporiadané v ľubovoľnom poradí. Dávajte pozor na hmotnosť a jednotku závaží, nezabudnite, že kilogram (kg) je 1000 gramov (g).
Zarovnať štyri (proti tučniakovi)
icon align4.svg difficulty level 2
screenshot align4

strategy align4

Bharath M S & Timothée Giet

Popis: Usporiadať štyri žetóny do jedného radu.

Cieľ: Vytvoriť líniu štyroch žetónov horizontálne (naležato), vertikálne (nastojato) alebo diagonálne.

Návod: Hrajte s Tuxom. Striedajte sa pri klikaní na stĺpec, do ktorého chcete vhodiť žetón. Prvý hráč, ktorý vytvorí líniu zo 4 žetónov, vyhráva.
Pre výber úrovne obtiažnosti, môžete použiť tlačidlá so šípkami. Keď zvýšite úroveň, Tux bude hrať lepšie.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípka vľavo: presunúť žetón doľava
 • Šípka vpravo: presunúť žetón doprava
 • Medzerník alebo Šípka dolu: pustiť žetón
Zisti zlomky
icon fractions_find.svg difficulty level 5
screenshot fractions_find

math arithmetic fractions_find

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Zisti správneho čitateľa a menovateľa zobrazeného zlomku.
Zjednodušené Hanojské veže
icon hanoi.svg difficulty level 2
screenshot hanoi

discovery logic hanoi

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Reprodukovať danú veža.

Požiadavka: Vedieť manipulovať s myšou.

Cieľ: Reproduce the tower on the right in the empty area.

Návod: Drag and Drop one top piece at a time, from one tower to another, to reproduce the tower on the right in the empty area.

Poďakovanie: Koncept prevzatý z EPI hier.
Zložitejšie farby
icon advanced_colors.svg difficulty level 6
screenshot advanced_colors

reading colors vocabulary advanced_colors

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Vyber motýľa správnej farby.

Požiadavka: Vie čítať.

Cieľ: Naučiť sa rozpoznávať nezvyčajné farby.

Návod: Uvidíte tancujúce motýle rôznych farieb a otázku. Musíte nájsť správneho motýľa a dotknúť sa ho.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: výber položky
Zložiť puzzle
icon paintings.svg difficulty level 1
screenshot paintings

discovery arts puzzle paintings

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Drag and Drop the pieces to rebuild the original paintings.

Požiadavka: Manipulácia s myšou: pohyb, ťahanie a pustenie.

Cieľ: Priestorové znázornenie.

Návod: Drag the pieces to the right place to rebuild the painting.
Zodpovedajúce položky
icon babymatch.svg difficulty level 1
screenshot babymatch

reading vocabulary babymatch

Pulkit Gupta & Timothée Giet

Popis: Pretiahnuť položky tak, aby si zodpovedali.

Požiadavka: Kultúrne odkazy.

Cieľ: Motorická koordinácia. Koncepčné zhoda.

Návod: In the main board area, a set of objects is displayed. In the side panel, another set of objects is shown. Each object in the side panel corresponds logically to one object in the main board area. Drag each object from the side panel to the correct spot in the main area.
Zoraďovanie písmen
icon ordering_alphabets.svg difficulty level 2
screenshot ordering_alphabets

reading letters ordering_alphabets

Rudra Nil Basu , Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Arrange the given letters in alphabetical order or in reverse alphabetical order as requested.

Požiadavka: Základy čítania.

Cieľ: Učiť sa abecedné poradie.

Návod: You are provided with some letters. Drag and drop them to the upper area in alphabetical order or in reverse alphabetical order as requested.
Zoraďovanie viet
icon ordering_sentences.svg difficulty level 2
screenshot ordering_sentences

reading words ordering_sentences

Harsh Kumar , Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Popis: Arrange the given words to form a meaningful sentence.

Požiadavka: Základy čítania.

Cieľ: Order words to form meaningful sentences.

Návod: You are provided with some words. Drag and drop them to the upper area to form a meaningful sentence.
Zoraďovanie čísel
icon ordering_numbers.svg difficulty level 2
screenshot ordering_numbers

math numeration ordering_numbers

Rudra Nil Basu , Emmanuel Charruau , Harsh Kumar & Timothée Giet

Popis: Arrange the given numbers in ascending or descending order as requested.

Požiadavka: Základy počítania.

Cieľ: Porovnávanie čísel.

Návod: You are provided with some numbers. Drag and drop them to the upper area in ascending or descending order as requested.
Zrkadliť daný obrázok
icon redraw_symmetrical.svg difficulty level 4
screenshot redraw_symmetrical

puzzle redraw_symmetrical

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Draw the image on the empty grid as if you saw it in a mirror.

Návod: First, select the proper color from the toolbar. Click on the grid and drag to paint, then release the click to stop painting.

Ovládanie klávesnicou:
 • Číslice: zvoliť farbu
 • Šípky: pohyb v mriežke
 • Medzerník alebo Enter: maľovať
Zvukové Pexeso proti Tuxovi
icon memory-sound-tux.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound-tux

discovery memory music memory-sound-tux

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Flip the cards to match the sound pairs, playing against Tux.

Cieľ: Precvičte si svoju zvukovú pamäť.

Návod: Každá karta pri obrátení prehrá zvuk, a každá karta má dvojicu s rovnakým zvukom. Kliknite na kartu, aby ste si vypočuli jeho skrytý zvuk, a snažte sa nájsť rovnozvučné dvojice. Môžete obrátiť len dve karty naraz, takže je potrebné pamätať si, kde bol daný zvuk, zatiaľ čo budete počúvať jeho dvojicu. Keď obrátite správne dvojicu, obe karty zmiznú.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Zvukové pexeso
icon memory-sound.svg difficulty level 2
screenshot memory-sound

discovery memory music memory-sound

JB BUTET & Timothée Giet

Popis: Obracaj karty a nájdi zhodné páry

Cieľ: Precvičte si svoju zvukovú pamäť.

Návod: Každá karta pri obrátení prehrá zvuk, a každá karta má dvojicu s rovnakým zvukom. Kliknite na kartu, aby ste si vypočuli jeho skrytý zvuk, a snažte sa nájsť rovnozvučné dvojice. Môžete obrátiť len dve karty naraz, takže je potrebné pamätať si, kde bol daný zvuk, zatiaľ čo budete počúvať jeho dvojicu. Keď obrátite správne dvojicu, obe karty zmiznú.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: navigácia
 • Medzerník alebo Enter: obrátiť zvolenú kartu
Zábava s Braillovým písmom
icon braille_fun.svg difficulty level 6
screenshot braille_fun

reading braille letters braille_fun

Arkit Vora & Timothée Giet

Popis: Precvičovanie Braillových písmen.

Požiadavka: Braillove abecedné kódy

Návod: Create the braille cells for the letters on the banner. Check the braille chart by clicking on the blue braille cell icon if you need some help.

Ovládanie klávesnicou:
 • Medzerník: otvoriť alebo zavriet Brailovu tabuľku
Čarodejníkov klobúk
icon magic-hat-plus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-plus

math arithmetic magic-hat-plus

Thib ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Count how many stars are under the magic hat.

Požiadavka: Sčítavanie.

Cieľ: Učiť sa sčítavanie.

Návod: Click on the hat to open it. How many stars went under it? Count carefully. Click on the bottom area to input your answer and on the OK button to validate it.
Čarodejníkov klobúk
icon magic-hat-minus.svg difficulty level 2
screenshot magic-hat-minus

math arithmetic magic-hat-minus

Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Popis: Calculate how many stars are under the magic hat.

Požiadavka: Odčítavanie.

Cieľ: Učme sa odčítať.

Návod: Click on the hat to open it. Stars go in and a few stars escape. You have to calculate how many stars are still under the hat. Click on the bottom area to input your answer and on the OK button to validate it.
Čísla s dominom
icon smallnumbers2.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers2

math numeration smallnumbers2

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Spočítajte bodky na domine skôr, než dopadne na zem.

Požiadavka: Schopnosť počítať

Cieľ: Spočítajte číslo v obmedzenom čase.

Návod: Napíšte na klávesnici koľko bodiek vidíte na padajúcom domine.

Ovládanie klávesnicou:
 • Číslice: napíšte svoju odpoveď
Čísla s kockami
icon smallnumbers.svg difficulty level 2
screenshot smallnumbers

computer keyboard math numeration smallnumbers

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Spočítaj bodky na kocke skôr než dopadne na zem.

Požiadavka: Schopnosť počítať

Cieľ: V obmedzenom čase spočítaj počet bodiek.

Návod: Stlač na klávesnici číslo zodpovedajúce počtu bodiek na padajúcej kocke.

Ovládanie klávesnicou:
 • Číslice: napíšte svoju odpoveď
Čísla v poradí
icon planegame.svg difficulty level 2
screenshot planegame

math numeration planegame

Johnny Jazeix & Timothée Giet

Popis: Pohybuj vrtuľníkom tak, aby zachytil oblaky v správnom poradí.

Cieľ: Trénovanie počítania.

Návod: Catch the clouds in increasing order. With a keyboard, use the arrow keys to move the helicopter. With a pointing device, just click or tap on the target location. To know which number you have to catch you can either remember it or check the number on the bottom right corner.

Ovládanie klávesnicou:
 • Šípky: pohyb helikoptéry
Šesťuholník
icon hexagon.svg difficulty level 2
screenshot hexagon

fun hexagon

Bruno Coudoin & Timothée Giet

Popis: Nájdi jahôdku klikaním na modré políčka.

Cieľ: Precvičiť si logické myslenie.

Návod: Pokús sa nájsť jahôdku pod modrými políčkami. Políčka sa stávajú tým červenejšie, čím si bližšie k jahôdke.
Železničná aktivita
icon railroad.svg difficulty level 1
screenshot railroad

discovery logic railroad

Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Popis: Rebuild the train model at the top of the screen.

Cieľ: Cvičenie pamäte.

Návod: A train is displayed for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by dragging the appropriate items. Remove an item from the answer area by dragging it down.

Ovládanie klávesnicou:
 • Arrows: navigate in the sample area and in the answer area
 • Space: add an item from the samples to the answer area, or swap two items in the answer area
 • Delete or Backspace: remove the selected item from the answer area
 • Enter or Return: submit your answer