Foto ekrani

Menuja kryesore e GCompris-it
screenshot root

administration root

Përshkrim: Përzgjidhni një veprimtari që të zhvillohet.

Parakusht: Disa nga veprimtaritë shkojnë drejt lojës, por megjithatë prapë edukative.

Synim: GCompris- është një suitë software-i edukativ i cilësisë së lartë, që përfshin një numër të madh veprimtarish për fëmijë të moshës nga 2 deri në 10 vjeç.

Doracak: Që të hyni në një veprimtari, ose për të shfaqur një listë veprimtarish brenda një kategorie, përzgjidhni një ikonë.
Në fund të ekranit gjendet shtylla e kontrollit të GCompris-s. Kini parasysh se mund ta fshihni dhe shfaqni shtyllën duke prekur ikonën në cepin e poshtëm majtas.

Shfaqen ikonat vijuese:
(mbani parasysh që çdo ikonë shfaqet vetëm nëse lidhet me veprimtarinë që zhvillohet në atë çast)
 • Kreu - Dilni nga një veprimtari, kthehuni te menuja (Ctrl+W ose tasti Esc)
 • Shigjeta - Shfani nivelin pasues. Klikoni që të përzgjidhet një nivel tjetër
 • Buzët - Përsëriteni pyetjen
 • Pikëpyetja - Ndihmë
 • Ringarkoje - Fillojeni prapë nga e para veprimtarinë
 • Vegël - Menuja e formësimeve
 • Tre vija - Menuja e rregullimeve për veprimtarinë
 • G - Rreth GCompris-it
 • Mbylleni: Mbylleni GCompris-in (CTRL+Q)
Yjet tregojnë grupe të përshtatshëm moshash për çdo veprimtari:
 • 1, 2 ose 3 yje të verdhë - nga 2 deri 6 vjeç
 • 1, 2 ose 3 yje të kuq - 7 vjeç e sipër
Nëse në një veprimtari ka dy ikona të ndryshme yjesh, e para tregon minimumin e vështirësisë, dhe e dyta maksimumin e vështirësisë.

Shkurtore tastiere:
 • Ctrl+B: Shfaqni ose Fshihni shtyllën e kontrollit
 • Ctrl+F: Kaloni/dilni nga mënyra “Sa krejt ekrani”
 • Ctrl+S: Shfaqni/fshihni shtyllën e ndarjes së veprimtarive

Plotësoni puzzle-in
screenshot babyshapes icon babyshapes.svg difficulty level 1

computer babyshapes

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Tërhiqni dhe Lini forma te vendet përkatëse.

Doracak: Plotësojeni puzzle-in duke tërhequr çdo copë te ana e vendit përkatës.

Falënderime: Qeni është dhënë nga Andre Connes dhe hedhur në qarkullim nën licencën GPL

Bëjeni topin të shkojë te Tux-i
screenshot ballcatch icon ballcatch.svg difficulty level 1

computer keyboard ballcatch

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Përshkrim: Shtypni në të njëjtën kohë tastet shigjetë majtas dhe djathtas, që ta bëni topin të lëvizë sipas një vije të drejtë.

Doracak: Shtypni në të njëjtën kohë tastet shigjetë majtas dhe djathtas, që ta bëni topin të lëvizë sipas një vije të drejtë. Në një ekran me prekje, duhet të prekni me të dy duart në të njëjtën kohë.

Tastierë çiliminjsh
screenshot baby_keyboard icon baby_keyboard.svg difficulty level 1

computer keyboard letters numeration baby_keyboard

 Timothée Giet

Përshkrim: Një veprimtari e thjeshtë për t’u njohur me tastierën.

Synim: Zbuloni tastierën.

Doracak: Shtypni çfarëdo tasti te tastiera.
Shkronja, numra dhe shenja të tjera do të prodhojnë shenjën përkatëse në ekran.
Nëse ka një zë përkatës, do të luhet, përndryshe do të luhet një tingull.
Tastet e tjerë do të prodhojnë thjesht një tingull klikimi.

Numra me zare
screenshot smallnumbers icon smallnumbers.svg difficulty level 2

computer keyboard math numeration smallnumbers

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Numëroni numrin e pikave te zari, para se të mbërrijë përtokë.

Parakusht: Aftësi numërimi.

Synim: Numëroni numrin e pikave brenda një kohe të kufizuar.

Doracak: Shtypni numrin e pikave që shihni në çdo zar që bie.

Kontroll me tastierë:
 • Shifra: shtypni përgjigjen tuaj

Një përpunues teksti për çiliminj
screenshot baby_wordprocessor icon baby_wordprocessor.svg difficulty level 1

computer keyboard reading letters baby_wordprocessor

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Një përpunues fjalësh i thjeshtuar, për t’i lënë fëmijët të luajnë me një tastierë dhe të shohin shkronja.

Synim: Njihuni me tastierën dhe shkronjat.

Doracak: Thjesht shtypni te tastiera e njëmendtë ose ajo virtuale, si në një përpunues tekstesh.
Klikimi mbi butonin 'Titull' do ta bëjë tekstin më të madh. Në mënyrë të ngjashme, butoni 'Nëntitull' do ta bëjë tekstin pakëz më të vogël. Klikimi mbi 'Paragraf' do ta heqë formatimin.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizni brenda tekstit
 • Tastet Shift + Shigjetë: përzgjidhni një pjesë të tekstit
 • Tastet Ctrl + A: përzgjidhni krejt tekstin
 • Tastet Ctrl + C: kopjoni tekstin e përzgjedhur
 • Tastet Ctrl + X: Prijeni tekstin e përzgjedhur
 • Tastet Ctrl + V: ngjitni tekstin e kopjuar ose të prerë
 • Tastet Ctrl + D: fshini tekstin e përzgjedhur
 • Tastet Ctrl + Z: zhbëjeni
 • Tastet Ctrl + Shift + Z: ribëjeni

Shkronja të thjeshta
screenshot gletters icon gletters.svg difficulty level 2

computer keyboard reading letters gletters

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Përshkrim: Shtypni në tastierë shkronjat që bien, para se të mbërrijnë në tokë.

Synim: Përshoqërim shkronjash mes ekranit dhe tastierës.

Doracak: Shtypni në tastierë shkronjat që bien, para se të mbërrijnë në tokë.

Fjalë që bien
screenshot wordsgame icon wordsgame.svg difficulty level 2

computer keyboard reading words wordsgame

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Përshkrim: Shtypni në tastierë shkronjat që bien, para se të mbërrijnë në tokë.

Parakusht: Përdorim tastiere.

Synim: Stërvitje në tastierë.

Doracak: Shtypni fjalën e plotë, teksa ajo bie, përpara se të mbërrijë përdhe.

Puzzle çiliminjsh
screenshot baby_mouse icon baby_mouse.svg difficulty level 1

computer mouse baby_mouse

 Mariam Fahmy & Timothée Giet

Përshkrim: Lëvizni miun, ose prekni ekranin dhe vëzhgoni përfundimin.

Parakusht: Përdorim i miut.

Synim: Jepni reagim zanor-pamor, kur përdoret miu, për të ndihmuar zbulimin e përdorimit të tij nga ana e fëmijëve të vegjël.

Doracak: Skena ka tre ndarje:
 • Shtylla e skajshme majtas përmban 3 rosa, klikimi mbi një prej tyre prodhon një tingull dhe një animacion.
 • Zona qendrore përmban një rosë blu, lëvizja e kursorit ose kryerja e një gjesti vizatimi në një ekran me prekje e bën rosën e kaltër të lëvizë.
 • Zona e shigjetave, klikimi mbi një prej tyre e bën rosën blu të lëvizë në drejtimin përkatës.
Kryerja e një klikimi të thjeshtë te zona qendrore shfaq një tregues te pozicioni i klikimit.

Klikoni dhe vizatoni
screenshot clickanddraw icon clickanddraw.svg difficulty level 1

computer mouse clickanddraw

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Përshkrim: Vizatoni vizatimin duke klikuar mbi pikat e përzgjedhura.

Parakusht: Mund të lëvizë miun dhe të klikojë saktë mbi pika.

Doracak: Vizatoni figurën duke klikuar mbi çdo pikë sipas radhës. Sa herë që përzgjidhet një pikë, shfaqet pasuesja blu.

Klikomëni
screenshot clickgame icon clickgame.svg difficulty level 1

computer mouse clickgame

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Kapni krejt peshqit që notojnë, përpara se të braktisin cisternën.

Parakusht: Mund të lëvizë miun dhe të klikojë te vendi i duhur.

Synim: Bashkërendim lëvizjesh: lëvizje e dorës me saktësi.

Doracak: Kapni krejt peshqit që lëvizin, duke klikuar mbi ta ose duke i prekur me gishtin tuaj.

Lëvizni miun, ose prekni ekranin (në tablet)
screenshot erase icon erase.svg difficulty level 1

computer mouse erase

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Lëvizeni miun ose prekni ekranin që të fshini fushën dhe të zbuloni sfondin.

Parakusht: Përdorim i miut.

Synim: Bashkërendim lëvizjesh.

Doracak: Lëvizni miun ose prekni ekranin te blloqet për t’i bërë që të zhduken.

Falënderime:
 • "Alpaca" by Dietmar Rabich / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BClmen,_B%C3%B6rnste,_Alpakas_--_2020_--_5338.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Pollinationn" by aussiegall (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollinationn.jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, sharpening
 • "Butterfly" by © 2014 Jee & Rani Nature Photography (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parantica_aglea_at_Nayikayam_Thattu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Calf" by Basile Morin (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_photograph_of_a_calf%27s_head_looking_at_the_viewer_with_pricked_ears_in_Don_Det_Laos.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Camels" by Alexandr frolov (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camelus_bactrianus_in_western_Mongolia_02.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Caterpillar" by Ivar Leidus (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papilio_machaon_-_Daucus_carota_-_Keila.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Chamaeleo chamaeleon Samos Griechenland" by Benny Trapp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BennyTrapp_Chamaeleo_chamaeleon_Samos_Griechenland.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping, sharpening
 • "Cheetah" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheetah_(Acinonyx_jubatus)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Dolphin" by טל שמע (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilat_Dolphin_Reef_(3).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Flying fox" by Andrew Mercer (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_headed_flying_fox_-_AndrewMercer_IMG41848.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening, removed a few spots
 • "Hylobates lar - Kaeng Krachan WB" by JJ Harrison (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hylobates_lar_-_Kaeng_Krachan_WB.jpg), CC BY 3.0, changes: cropping
 • "Goat" by JoachimKohlerBremen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walliser_Schwarzhalsziege,_Belalp_2014.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gorilla" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain_gorilla_(Gorilla_beringei_beringei)_female_2.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Gosling" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graugans-G%C3%B6ssel_(anser_anser)_im_Naturschutzgebiet_Wagbachniederung.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Heron" by Stephan Sprinz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purpurreiher_(ardea_purpurea)_im_Flug_-_NSG_Wagbachniederung_1.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping
 • "Horse" by Eatcha (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaniskari_Horse_in_Ladakh.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "A posing kitten" by GalgenTX (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_posing_kitten_(Flickr).jpg), CC BY 2.0, changes: cropping, colour adjustment, sharpening
 • "Long nosed monkey" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proboscis_monkey_(Nasalis_larvatus)_female_and_baby.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Macaque" by PJeganathan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonnet_macaques_in_anaimalai_hills_JEG2730.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Meerkats" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_(Suricata_suricatta)_Tswalu.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Northern harrier" by Frank Schulenburg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_northern_harrier_in_flight-1142.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Nubian ibex" by Rhododendrites (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juvenile_Nubian_ibex_in_Mitzpe_Ramon_(40409).jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Penguin" Photo: Gordon Leggett / Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-03-03_Chinstrap_penguin_on_Barrientos_Island,_Antarctica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: non-linear rescaling, cropping, sharpening
 • "Rhinoceros" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_rhinoceros_(Rhinoceros_unicornis)_4.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Spoonbills" by Ryzhkov Sergey (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%96_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Squirrel" by Роман Наумов (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Swans" by Charles J. Sharp (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mute_swans_(Cygnus_olor)_and_cygnets.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening
 • "Toucan" by LG Nyqvist (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pteroglossus_torquatus_Costa_Rica.jpg), CC BY-SA 4.0, changes: cropping, sharpening

Prekeni dy herë ose dyklikojeni
screenshot erase_2clic icon erase_2clic.svg difficulty level 2

computer mouse erase_2clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Prekeni dy herë ose dyklikojeni që të fshini fushën dhe të zbuloni figurën e sfondit.

Parakusht: Përdorim i miut.

Synim: Bashkërendim lëvizjesh.

Doracak: Prekeni dy herë ose dyklikoni mbi blloqet për t’i bërë të zhduken.

Klikojeni ose prekeni
screenshot erase_clic icon erase_clic.svg difficulty level 1

computer mouse erase_clic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Klikojeni ose prekeni fushën dhe zbuloni sfondin.

Parakusht: Përdorim i miut.

Synim: Bashkërendim lëvizjesh.

Doracak: Klikojeni ose prekni blloqet për t’i bërë të zhduken.

Kontrolloni tubin
screenshot followline icon followline.svg difficulty level 1

computer mouse followline

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Zjarrfikësit i duhet të ndalë zjarrin, por tubi është i bllokuar.

Synim: Bashkërendim lëvizjesh të imëta.

Doracak: Lëvizeni treguesin e miut ose gishtin tuaj sipër drynit që tregohet si një pjesë e kuqe te tubi. Kjo do të sjellë lëvizjen e tij, pjesë pas pjese, deri te zjarri. Kujdes, nëse dilni jashtë tubit, dryni do të kthehet atje ku qe në fillim.

Kërkim ari
screenshot mining icon mining.svg difficulty level 1

computer mouse mining

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Përdorni rrotëzën e miut që t’i afroheni damarit shkëmbor dhe të kërkoni për copën me ar.

Parakusht: Duhet të jeni i familjarizuar me lëvizjen e miut dhe klikimeve përmes tij.

Synim: Mësoni të përdorni rrotëzën e miut ose gjestin për zmadhim/zvogëlim, ose të pickimit për të njëjtin efekt.

Doracak: Po të vini re te damari, mund të shihni një xixëllim diku. Afrojuni xixëllimit dhe përdorni rrotëzën e miut pse gjestet për zmadhim/zvogëlim, për ta zmadhuar pamjen. Kur mbërrini në nivelin maksimum të zmadhimit, te pozicioni i xixëllimit do të shfaqet një copë ar. Klikoni mbi të që ta mblidhni.

Pas mbledhjes së copës, përdorni rrotëzën e miut ose pickimin në ekrani me prekje, që të bëni zvogëlim të pamjes. Kur mbërrini në nivelin minimum, do të shfaqet një tjetër xixëllim, për t’ju treguar copën tjetër të arit që duhet të mblidhni. Mblidhni aq sa duhet për të plotësuar nivelin.

Vagoni në cepin e poshtëm djathtas të ekranit do t’ju tregojë numrin e copave të mbledhura tashmë dhe numrin gjithsej për t’u mbledhur në këtë nivel.

Falënderime: Faleminderit të ekipit të Tuxpaint-it për dhënien e tingujve vijues nën GPL:
 • realrainbow.ogg - përdorur kur shfaqet një copë e re ari
 • metalpaint.wav - ripërzierë dhe përdorur kur merret një copë ari

Goditje dënimi
screenshot penalty icon penalty.svg difficulty level 1

computer mouse penalty

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Përshkrim: Dyklikoni ose prekeni dy herë, në çfarëdo ane të vijës fundore, që të mund të bëni gol.

Doracak: Dyklikoni ose prekeni dy herë, në njërën anë të vijës fundore, që të gjuhet topi. Mund të dyklikoni butonin e majtë, të djathtë ose të mesit të miut. Nëse s’dyklikoni shpejt në mënyrë të mjaftueshme, Tux-i e pret topin. Që të vihet prapë te pozicioni fillestar, duhet ta klikoni.

Gjeni hollësitë
screenshot details icon details.svg difficulty level 1

discovery arts details

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Tërhiqni dhe Lini forma te vendet përkatëse.

Doracak: Plotësojeni puzzle-in duke tërhequr çdo copë te ana e vendit përkatës në puzzle.

Falënderime: Figurat janë prej Wikimedia Commons.
 • "Chateau de Chenonceau 2008" by Ra-smit (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_Chenonceau_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Egeskov Slot spejling" by Malene Thyssen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egeskov_Slot_spejling.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Eilean Donan castle - 95mm" by Guillaume Piolle (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eilean_Donan_castle_-_95mm.jpg), CC BY 3.0
 • "DK Fanoe Windmill01" by Cnyborg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DK_Fanoe_Windmill01.JPG), CC BY-SA 3.0
 • "Pyramids at Gizah" by Ricardo Liberato (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramids_at_Gizah.jpg), CC BY-SA 2.0
 • "Louvre 2007 02 24 c" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_2007_02_24_c.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Nagoya Castle(Edit2)" by Base64 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagoya_Castle(Edit2).jpg), CC BY-SA 3.0
 • "NotreDameDeParis" by Sanchezn (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NotreDameDeParis.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Castle Neuschwanstein" by Softeis (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Sydney Opera House - Dec_2008" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_-_Dec_2008.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Taj Mahal in March 2004" by Dhirad (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tour Eiffel Wikimedia Commons" by Benh LIEU SONG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg), CC BY-SA 3.0
 • "Tower Bridge London Feb 2006" by David Iliff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tower_Bridge_London_Feb_2006.jpg), CC BY-SA 4.0

Montoni puzzle-in
screenshot paintings icon paintings.svg difficulty level 1

discovery arts puzzle paintings

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Tërhiqni dhe Lini pjesët që të rindërtohen vizatimet origjinale.

Parakusht: Përdorim i miut: lëvizje, tërheqje objektesh dhe lënie e tyre diku.

Synim: Përfaqësim hapësinor.

Doracak: Tërhiqni pjesët te vendi i duhur që të rindërtohet vizatimi.

Përshoqërime logjike
screenshot algorithm icon algorithm.svg difficulty level 2

discovery logic algorithm

 Bharath M S & Timothée Giet

Përshkrim: Plotësoni vendosjen e frutës.

Synim: Veprimtari stërvitjeje logjike.

Doracak: Shihni dy vargjet. Çdo frutë te vargu i parë është zëvendësuar nga një tjetër frutë te vargu i dytë. Plotësoni vargun e dytë duke përdorur frutën e duhur, pasi të studioni këtë rregullsi.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni një element

Loja pesëmbëdhjetësh
screenshot fifteen icon fifteen.svg difficulty level 5

discovery logic fifteen

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Lëvizni çdo objekt për të rikrijuar figurën.

Synim: Sistemoni copat në rendin e duhur.

Doracak: Klikoni ose tërhiqni cilëndo pjesë në krah të hapësirës së zbrazët, dhe do të kalojë te hapësira e zbrazët.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjeta: e kalojnë një pjesë te hapësira e zbrazët.

Ngjyrim grafikësh
screenshot graph-coloring icon graph-coloring.svg difficulty level 1

discovery logic graph-coloring

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Përshkrim: Ngjyroseni grafikun që dy nyje të njëpasnjëshme të mos kenë të njëjtën ngjyrë.

Parakusht: Aftësi për të dalluar ngjyra/forma të ndryshme, kuptimin e pozicioneve.

Synim: Mësoni të dalloni ngjyra/forma të ndryshme dhe mësoni rreth pozicionesh relative.

Doracak: Vendosni te grafiku ngjyra/forma në mënyrë që dy nyja ngjitur të mos kenë të njëjtën ngjyrë. Përzgjidhni një nyjë, mandej përzgjidhni një objekt te lista që ta vendosni te nyja.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë Majtas dhe Djathtas: lëvizni
 • Tasti Space: përzgjidhni një element

Kulla e Hanoit e Thjeshtuar
screenshot hanoi icon hanoi.svg difficulty level 2

discovery logic hanoi

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Përshkrim: Riprodhoni kullën e dhënë.

Parakusht: Përdorim i miut.

Synim: Riformoni kullën te zona e zbrazët djathtas.

Doracak: Tërhiqni dhe Lini një pjesë të sipërme në herë, nga njëra kullë te tjetra, që kullën ta riprodhoni djathtas te zona e zbrazët.

Falënderime: Koncept i huazuar nga lojëra EPI.

Kulla e Hanoit
screenshot hanoi_real icon hanoi_real.svg difficulty level 5

discovery logic hanoi_real

 Amit Tomar & Timothée Giet

Përshkrim: Shpjereni kullën në anën e djathtë.

Synim: Synimi i lojës është të kalohet krejt grumbulli te një tjetër kunj, duke iu nënshtruar rregullave vijuese:
mund të lëvizet vetëm një disk në herë
një disk s’mund të vendoset mbi një disk më të vogël

Doracak: Merrni dhe lini pjesët sipër fare nga një kunj në një tjetër, që të riprodhoni kullën fillestare në të majtë te kunji i djathtë.

Falënderime: Puzzle-i u shpik nga matematikani frëng Edouard Lucas, më 1883-shin. Ka një legjendë rreth një tempulli hindu, priftërinjtë e të cilit merreshin pa pushim me lëvizjen e një grupi prej 64 disqeve sipas rregullave të puzzle-it Kulla e Hanoit. Sipas legjendës, botës do t’i vinte fundi, kur priftërinjtë të kishin mbaruar punë. Ndaj njihet edhe si puzzle-i i Kullës së Brahmës. S’është e qartë nëse e shpiku Lucas-këtë legjendë apo u frymëzua prej saj. (burimi Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoi)

Fikni dritat
screenshot lightsoff icon lightsoff.svg difficulty level 6

discovery logic lightsoff

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Përshkrim: Synimi është të fiken krejt dritat.

Synim: Synimi është të fiken krejt dritat.

Doracak: Efekti i shtypjes së një dritareje është ndryshimi i gjendjes së saj, dhe i fqinjëve të tij të menjëhershëm vertikalë dhe horizontalë. Duhet të fikni krejt dritat. Nëse klikoni mbi Tux-in, shfaqet zgjidhja.

Falënderime: Algoritmi i zgjidhjes përshkruhet në Wikipedia. Që të dini më tepër rreth lojës Fikni Dritat: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_Out_(game)>

Shkodim shtegu
screenshot path_decoding icon path_decoding.svg difficulty level 1

discovery logic path_decoding

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Përshkrim: Ndiqni drejtimet e dhëna, që ta ndihmoni Tux-in të arrijë objektivin.

Doracak: Klikoni te katrorët e mozaikut që ta lëvizni Tux-in duke ndjekur drejtimet e dhëna.

Drejtimet janë absolute, nuk varen nga orientimi aktual i Tux-it.

Shkodim relativ shtegu
screenshot path_decoding_relative icon path_decoding_relative.svg difficulty level 1

discovery logic path_decoding_relative

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Përshkrim: Ndiqni drejtimet e dhëna, që ta ndihmoni Tux-in të arrijë objektivin.

Doracak: Klikoni te katrorët e mozaikut që ta lëvizni Tux-in duke ndjekur drejtimet e dhëna.

Drejtimet janë relative ndaj orientimit aktual të Tux-it.

Kjo do të thotë se SIPËR kryen lëvizje përpara, POSHTË lëvizje mbrapsht, MAJTAS kryen lëvizje në të majtë të Tux-it dhe DJATHTAS në të djathtë të Tux-it.

Kodim shtegu
screenshot path_encoding icon path_encoding.svg difficulty level 1

discovery logic path_encoding

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Përshkrim: Lëvizeni Tux-in përgjatë shtegut, që të mbërrijë te vendi.

Doracak: Përdorni tastet shigjetë që ta lëvizni Tux-in përgjatë shtegut, deri sa të arrijë objektivin.

Drejtimet janë absolute, nuk varen nga orientimi aktual i Tux-it.

Veprime me tastierë:
 • Shigjeta: drejtime

Kodim relativ shtegu
screenshot path_encoding_relative icon path_encoding_relative.svg difficulty level 1

discovery logic path_encoding_relative

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Përshkrim: Lëvizeni Tux-in përgjatë shtegut, që të mbërrijë te vendi.

Doracak: Përdorni tastet shigjetë që ta lëvizni Tux-in përgjatë shtegut, deri sa të arrijë objektivin.

Drejtimet janë relative ndaj orientimit aktual të Tux-it.

Kjo do të thotë se SIPËR kryen lëvizje përpara, POSHTË lëvizje mbrapsht, MAJTAS kryen lëvizje në të majtë të Tux-it dhe DJATHTAS në të djathtë të Tux-it.

Veprime me tastierë:
 • Shigjeta: drejtime

Pozicione
screenshot positions icon positions.svg difficulty level 3

discovery logic positions

 Mariam Fahmy & Timothée Giet

Përshkrim: Gjeni pozicionin e djalit lidhur me kutinë.

Parakusht: Mund të lexojë.

Synim: Përshkruani pozicionin relativ të një objekti.

Doracak: Do të shihni figura të ndryshme që përfaqësojnë një djalë dhe një kuti, duhet të dalloni pozicionin e djalit kundrejt kutisë dhe të përzgjidhni përgjigjen e saktë.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Veprimtari hekurudhë
screenshot railroad icon railroad.svg difficulty level 1

discovery logic railroad

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Përshkrim: Riformoni modelin e trenit në krye të skenës.

Synim: Stërvitje kujtese.

Doracak: Për disa sekonda shfaqet një tren. Riformojeni në krye të ekranit duke tërhequr elementët e duhur. Hiqeni një element nga përgjigja duke e tërhequr poshtë.

Kontroll Me Tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizni brenda fushës së shembullit te fusha e përgjigjes
 • Tasti Hapësirë: shtoni te fusha e përgjigjes një element prej shembujve, ose këmbeni vendet e dy elementëve te fusha e përgjigjeve
 • Tasti Delete ose Backspace: hiqeni elementin e përzgjedhur prej fushës së përgjigjeve
 • Tasti Enter ose Return: parashtroni përgjigjen tuaj

Sudoku, vendosni në një rrjetë simbole unikë
screenshot sudoku icon sudoku.svg difficulty level 4

discovery logic sudoku

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Përshkrim: Simbolet duhet të jenë unikë në një rresht, në një shtyllë, dhe (në u përcaktoftë) në çdo zona.

Parakusht: Plotësimi i puzzle-it lyp durim dhe aftësi logjike.

Synim: Synimi i puzzle-it është të futet një simbol ose një numër nga 1 në 9 në çdo kuti të rrjetës. Në Sudokun zyrtar rrjeta është 9×9 dhe e përbërë nga nënrrjeta 3×3 (të quajtura “zona”). Në GCompris fillojmë me nivele të ulëta me një version më të thjeshtë duke përdorur simbole dhe pa zona. Në krejt rastet rrjeta paraqitet me simbole ose numra të ndryshëm të dhënë në disa kuti (të “dhënat”). Çdo rresht, shtyllë dhe zonë duhet të përmbajë vetëm një prani të çdo simboli ose numri (Burimi <https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>).

Doracak: Përzgjidhni një numër ose simbol në të majtë dhe klikoni mbi pozicionin e synuar për të. GCompris s’do t’ju lejojë të jepni përgjigje të gabuar.

Supertru
screenshot superbrain icon superbrain.svg difficulty level 2

discovery logic superbrain

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Përshkrim: Tux-i ka fshehur disa objekte. Gjejini sipas radhës së duhur.

Synim: Tux-i ka fshehur disa objekte. Gjejini sipas radhës së duhur.

Doracak: Klikoni mbi objektet deri sa të gjeni atë që mendoni se është përgjigja e duhur. Mandej, klikoni mbi butonin OK. Një pikë e zezë do të thotë se gjetët objektin e duhur në pozicionin e saktë, ndërsa një pikë e bardhë do të thotë se një objekt është i saktë, por gjendet në pozicion të gabuar. Në nivele më të ulët, Tux-i ju jep një ide, përmes një kuadrati të zi për objektet e saktë në pozicionin e saktë, dhe përmes një kuadrati të bardhë për objekte të saktë, në pozicionin e gabuar. Në nivelet 4 dhe 8, një objekt mund të jetë i fshehur disa herë.
Mund të përdorni butonin e djathtë të miut që të rrotulloni objektet në kah të kundërt, ose zgjedhësin e objekteve, për ta zgjedhur një objekt drejt e nga lista. Shtypni për dy sekonda mbi një objekt, që të zgjidhet automatikisht objekti i fundit i përzgjedhur në këtë pozicion. Dyklikoni mbi një objekt të përzgjedhur më parë në historikun tuaj të hamendësimeve, që t’i vihet shenjë si “i saktë”. Objekte me shenjë të tillë përzgjidhen automatikisht në hamendësimin tuaj të tanishëm dhe në hamendësime të ardhshme, deri sa t’ua hiqni shenjën, duke dyklikuar sërish mbi ta.

Lojë puzzle me blloqe të lëvizshëm
screenshot traffic icon traffic.svg difficulty level 2

discovery logic traffic

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Përshkrim: Nxirreni makinën e kuqe nga parkimi përmes daljes në të djathtë.

Doracak: Çdo automjet mund të lëvizë ose vetëm horizontalisht, ose vetëm vertikalisht. Që makina e kuqe të kalojë përmes portës në të djathtë, duhet të hapni vend.

Falënderime:
 • "Car Start Engine" by henrique85n, (https://freesound.org/people/henrique85n/sounds/160442/), CC BY 3.0, extract

Melodi
screenshot melody icon melody.svg difficulty level 2

discovery memory music melody

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Riprodhoni një sekuencë zanore.

Parakusht: Lëvizni dhe klikoni miun.

Synim: Veprimtari stërvitjeje veshi.

Doracak: Dëgjoni sekuencën e tingujve që luhet, dhe përsëriteni duke klikuar mbi notat e ksilofonit. Duke klikuar mbi butonin e përsëritjes, mund të dëgjoni sërish sekuencën e tingujve.

Lojë kujtese zanore
screenshot memory-sound icon memory-sound.svg difficulty level 2

discovery memory music memory-sound

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni letrat në anën tjetër, që të përputhen çiftet e tingujve.

Synim: Stërvitni kujtesën tuaj zanore.

Doracak: Për çdo letër do të luhet një tingull, kur kthehet në anën tjetër, dhe çdo letër ka një binjake me po atë tingull. Klikoni mbi një kartë që të dëgjoni tingullin e fshehur, dhe provoni të gjeni binjaket. Mund të ktheni në anë tjetër vetëm dy letra në herë, ndaj ju duhet të mbani mend ku ishte një tingull, ndërkohë që kërkoni për binjakun e tij. Kur keni kthyer në anë tjetër binjaket, zhduken që të dyja nga ekrani.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese tingujsh, kundër Tux-it
screenshot memory-sound-tux icon memory-sound-tux.svg difficulty level 2

discovery memory music memory-sound-tux

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni letrat në anën tjetër, që të përputhen çiftet e tingujve, duke luajtur kundër Tux-it.

Synim: Stërvitni kujtesën tuaj zanore.

Doracak: Për çdo letër do të luhet një tingull, kur kthehet në anën tjetër, dhe çdo letër ka një binjake me po atë tingull. Klikoni mbi një kartë që të dëgjoni tingullin e fshehur, dhe provoni të gjeni binjaket. Mund të ktheni në anë tjetër vetëm dy letra në herë, ndaj ju duhet të mbani mend ku ishte një tingull, ndërkohë që kërkoni për binjakun e tij. Kur keni kthyer në anë tjetër binjaket, zhduken që të dyja nga ekrani.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Eksploroni muzikë nga bota
screenshot explore_world_music icon explore_world_music.svg difficulty level 4

discovery music explore_world_music

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni rreth muzikës nga bota.

Synim: Zhvilloni një kuptim më të mirë të larmisë së muzikës të pranishme në botë.

Doracak: Në këtë lojë ka tre nivele.

Në nivelin e parë, eksploroni muzikë nga bota. Klikoni mbi çdo valixhe që të mësoni rreth muzikës prej asaj zone dhe të dëgjoni një copë të vogël. Mësojeni mirë, ngaqë do të merreni në provë në nivelin 2 dhe 3.

Në nivelin e dytë do të dëgjoni një copë muzikore, dhe duhet të përzgjidhni vendndodhjen që i përgjigjet kësaj muzike. Nëse doni ta dëgjoni prapë pjesën muzikore, klikoni mbi butonin e luajtjes.

Në nivelin e tretë, duhet të përzgjidhni vendndodhjen që i përgjigjet përshkrimit tekst në ekran.

Falënderime: Figura prej https://commons.wikimedia.org/wiki, https://archive.org
 • "Onalaska-Practice6" by Tom Harpel (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onalaska-Practice6.jpg), CC BY 2.0
 • "Australia Aboriginal Culture 009" by Steve Evans (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Aboriginal_Culture_009.jpg), CC BY 2.0
 • "Lunny irvine o flynn glackin" by candyschwartz (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunny_irvine_o_flynn_glackin.jpg), CC BY 2.0
 • "08-rock-n-roll" by Karel Schmiedberger (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:08-rock-n-roll.ogg), CC BY 3.0
 • "The Wind that Shakes the Barley" by peakfiddler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wind_that_Shakes_the_Barley.ogg), CC BY 3.0

Instrumente muzikore
screenshot instruments icon instruments.svg difficulty level 4

discovery music instruments

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Klikoni mbi instrumentet e sakta muzikore.

Synim: Mësoni të dalloni instrumentet muzikore.

Doracak: Klikoni mbi instrumentin e saktë muzikor.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni një element
 • Tasti Tab: përsëritni tingullin e instrumentit

Emërtoni notën
screenshot note_names icon note_names.svg difficulty level 4

discovery music note_names

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni emrat e notave, në çelësin e basit dhe të solit.

Synim: Zhvilloni një kuptim të mirë të pozicionit të notave dhe marrëveshjesh për emërtimin e tyre. Përgatituni për veprimtaritë “Luani në Piano dhe “Kompozim në Piano”.

Doracak: Identifikoni saktë notat dhe arrini 100% që të plotësoni nivelin.

Kompozim në piano
screenshot piano_composition icon piano_composition.svg difficulty level 2

discovery music piano_composition

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni se si funksionon tastiera e pianos, dhe se si shkruhen notat në një pentagram.

Parakusht: Familjarizim me marrëveshje emërtimi notash.

Synim: Zhvilloni një kuptim të kompozimit muzikor dhe shtoni interesin në krijim muzike me një tastierë pianoje. Kjo veprimtari mbulon mjaft aspekte themelore të muzikës, por rreth kompozimit muzikor ka shumë më tepër për të eksploruar. Nëse ju pëlqen kjo veprimtari, por dëshironi mjete më të thelluara, provoni të shkarkoni Minuet (https://minuet.kde.org/), një software me burim të hapët, për edukim muzikor, ose MuseScore (https://musescore.org), një mjet me burim të hapët për shkrim muzike.

Doracak: Kjo veprimtari ka disa nivele, me secilin që shton një funksion të ri te i mëparshmi.
 • Niveli 1: Tastierë elementare pianoje (funksionojnë vetëm tastet e bardhë), ku përdoruesi mund të eksperimentojë duke klikuar tastet katrorë të ngjyrosur për të shkruar muzikë.
 • Niveli 2: Pentagrami kalohet nën çelësin e basit, ndaj notat janë më poshtë se sa niveli i mëparshëm.
 • Niveli 3: Mundësi për të zgjedhur mes çelësi të basit dhe atij të solit, shtim i tasteve të zeza (tastet diez).
 • Niveli 4: Nota bemol përdorur për tastet e zeza.
 • Niveli 5: Mundësia për të përzgjedhur kohën e një note (e plotë, gjysmë, çerek, të teta).
 • Niveli 6: Shtim i pauzave (të plota, gjysma, të katërta, të teta).
 • Niveli 7: Ruani kompozimet tuaja dhe ngarkoni melodi të paracaktuara ose të ruajtura.
Kontroll me tastierë:
 • Shifra nga 1 te 7: tastet e bardha
 • F2 deri në F7: taste të zeza
 • Tasti Space: luajeni
 • Tastet shigjetë Majtas dhe Djathtas: kaloni një oktavë më poshtë ose më sipër
 • Tasti Backspace:zhbëjeni
 • Tasti Delete: fshini notën e përzgjedhur ose gjithçka

Falënderime: Kodi origjinal i sintetizatorit është prej https://github.com/vsr83/miniSynth

Luani në piano
screenshot play_piano icon play_piano.svg difficulty level 1

discovery music play_piano

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Përshkrim:

Parakusht: Njohje me shkrimin e muzikës dhe pentagramin muzikor.

Synim: Kuptoni si mund të luajë tastiera e pianos muzikë të shkruar në pentagram.

Doracak: Në pentagram luhen disa nota. Klikoni mbi tastet e tastierës që përputhen me notat në pentagram.
Në nivelet 1 deri në 5 do të praktikoni nota në çelësin e solit dhe në nivelet 6 deri në 10 do të praktikoni nota në çelësin e basit.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti Space: luajeni
 • Shifra nga 1 te 7: tastet e bardha
 • F2 deri në F7: taste të zeza
 • Tasti Backspace ose Delete: zhbëjeni

Falënderime: Kodi origjinal i sintetizatorit është prej https://github.com/vsr83/miniSynth

Luani ritëm
screenshot play_rhythm icon play_rhythm.svg difficulty level 1

discovery music play_rhythm

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Përshkrim:

Parakusht: Të kuptuar i thjeshtë i ritmit muzikor.

Synim: Mësoni si të ndiqni me përpikëri një ritëm.

Doracak: Dëgjoni ritmin që luhet. Kur të jeni gati, klikoni mbi tamburin duke ndjekur të njëjtin ritëm. Nëse klikoni në kohët e duhura, do të luhet një ritëm tjetër. Nëse jo, duhet të provoni sërish.
Nivelet me numër tek shfaqin një vijë vertikale në pentagram që ndjek ritmin: klikoni mbi tamburin kur vija është në mes të notave.
Nivelet çift janë më të vështirë, ngaqë s’ka vijë vertikale. Duhet të lexoni gjatësinë e notave dhe të luani ritmin sipas tyre. Mundeni edhe të klikoni mbi metronomin që të dëgjoni notat katërshe, si referencë.
Klikoni mbi butonin e ringarkimit, nëse doni që ritmi të luhet sërish.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti Hapësirë: klikoni mbi tambur
 • Tasti Return ose Enter: riluhet ritmi
 • Tastet shigjetë Sipër dhe Poshtë: rriteni ose zvogëlojeni kohën e ritmit
 • Tasti Tab: Nisni ose ndalni metronomin, nëse është i dukshëm

Loja e futbollit
screenshot football icon football.svg difficulty level 1

fun football

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Goditeni topin për në portë.

Synim: Goditeni topin që të kalojë pas portierit në të djathtë.

Doracak: Hiqni një vijë duke filluar nga topi, që të ujdisni shpejtësinë dhe drejtimin dhe, që të bëhet goditja, lëreni treguesin të lirë.

Gjashtëkëndësh
screenshot hexagon icon hexagon.svg difficulty level 2

fun hexagon

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Gjeni luleshtrydhen duke klikuar mbi fushat blu.

Synim: Veprimtari stërvitjeje të logjikës.

Doracak: Përpiquni të gjeni luleshtrydhen nën fushat blu. Sa më shumë që i afroheni, aq më të kuqe bëhen fushat.

Labirint
screenshot maze icon maze.svg difficulty level 1

fun maze maze

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Përshkrim: Ndihmojeni Tux-in që të dalë nga ky labirint.

Doracak: Përdorni tastet shigjetë ose fërkimin në ekran që ta shpini Tux-in te dera.

Në nivelet e para, Tux-i lëviz pa kokëçarje, në hap për çdo kërkesë lëvizjeje nga ju, nëpër labirint.

Për labirinte më të mëdhenj, ka një mënyrë speciale ecjeje, e quajtur “mënyra turru”. Nëse është aktivizuar mënyra turru. Tux-i do të turret vetvetiu, deri sa të gjendet para një degëzimi dhe juve ju duhet të vendosni sipas cilës udhë të shkojë më tej.

Se është aktivizuar apo jo kjo mënyrë, mund ta shihni duke vëzhguar këmbët e Tux-it: Nëse Tux-i është zbathur, “mënyra turru” është e çaktivizuar. Dhe nëse ka mbathur këpucë sportive të kuqe, “mënyra turru” është e aktivizuar.

Në nivele më të larta, mënyra turru do të jetë vetiu e aktivizuar. Nëse doni të përdorni këtë veçori në nivele më poshtë, ose nëse doni ta çaktivizoni për nivelet e përparuara, klikoni mbi ikonën “zbathur/atlete” në cepin e sipërm majtas në ekran që të kaloni/dilni nga mënyra turru.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje

Labirint i padukshëm
screenshot mazeinvisible icon mazeinvisible.svg difficulty level 4

fun maze mazeinvisible

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Përshkrim: Udhëhiqeni Tux-in që të dalë nga labirinti i padukshëm.

Doracak: Përdorni tastet shigjetë ose fërkoni ekranin që të shpini Tux-in te dera. Përdorni ikonën e labirintit, ose tastin e hapësirës, që të kaloni nga mënyra e dukshme në atë të padukshme, ose anasjelltas. Mënyra e dukshme thjesht ju jep një tregim të pozicionit tuaj, si një hartë. Nuk e lëvizni dot Tux-in nën mënyrën e dukshme.

Në nivelet e para, Tux-i lëviz pa kokëçarje, në hap për çdo kërkesë lëvizjeje nga ju, nëpër labirint.

Për labirinte më të mëdhenj, ka një mënyrë speciale ecjeje, e quajtur “mënyra turru”. Nëse është aktivizuar mënyra turru. Tux-i do të turret vetvetiu, deri sa të gjendet para një degëzimi dhe juve ju duhet të vendosni sipas cilës udhë të shkojë më tej.

Se është aktivizuar apo jo kjo mënyrë, mund ta shihni duke vëzhguar këmbët e Tux-it: Nëse Tux-i është zbathur, “mënyra turru” është e çaktivizuar. Dhe nëse ka mbathur këpucë sportive të kuqe, “mënyra turru” është e aktivizuar.

Në nivele më të larta, mënyra turru do të jetë vetiu e aktivizuar. Nëse doni të përdorni këtë veçori në nivele më poshtë, ose nëse doni ta çaktivizoni për nivelet e përparuara, klikoni mbi ikonën “zbathur/atlete” në cepin e sipërm majtas në ekran që të kaloni/dilni nga mënyra turru.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti hapësirë: kaloni nga mënyra e padukshme në të dukshmen, ose anasjelltas

Labirint relativ
screenshot mazerelative icon mazerelative.svg difficulty level 3

fun maze mazerelative

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Përshkrim: Ndihmojeni Tux-in të dalë nga ky labirint (lëvizjet janë relative).

Doracak: Përdorni tastet shigjetë ose fërkimin në ekran që ta shpini Tux-in te dera.

Në këtë labirint, lëvizjet janë relative (në vetë të parë). Tastet shigjetë majtas dhe djathtas përdoren për t’u kthyer majtas ose djathtas, dhe tasti shigjetë për sipër për të ecur përpara.

Në nivelet e para, Tux-i lëviz pa kokëçarje, në hap për çdo kërkesë lëvizjeje nga ju, nëpër labirint.

Për labirinte më të mëdhenj, ka një mënyrë speciale ecjeje, e quajtur “mënyra turru”. Nëse është aktivizuar mënyra turru. Tux-i do të turret vetvetiu, deri sa të gjendet para një degëzimi dhe juve ju duhet të vendosni sipas cilës udhë të shkojë më tej.

Se është aktivizuar apo jo kjo mënyrë, mund ta shihni duke vëzhguar këmbët e Tux-it: Nëse Tux-i është zbathur, “mënyra turru” është e çaktivizuar. Dhe nëse ka mbathur këpucë sportive të kuqe, “mënyra turru” është e aktivizuar.

Në nivele më të larta, mënyra turru do të jetë vetiu e aktivizuar. Nëse doni të përdorni këtë veçori në nivele më poshtë, ose nëse doni ta çaktivizoni për nivelet e përparuara, klikoni mbi ikonën “zbathur/atlete” në cepin e sipërm majtas në ekran që të kaloni/dilni nga mënyra turru.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë Majtas dhe Djathtas: lëvizni majtas dhe djathtas
 • Shigjeta Poshtë: kthehuni mbrapsht
 • Shigjeta Sipër: shkoni përpara

Lojë kujtese me figura
screenshot memory icon memory.svg difficulty level 1

fun memory memory

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që të gjeni dyshet me përputhje.

Parakusht: Përdorim i miut.

Synim: Stërvitni kujtesën tuaj dhe hiqni krejt letrat.

Doracak: Çdo letër ka një figurë në anën e fshehur, dhe çdo letër ka një binjake me po atë figurë. Klikoni mbi një kartë që të shihni figurën e fshehur në të, dhe provoni të gjeni binjaket. Mund të ktheni në anë tjetër vetëm dy letra në herë, ndaj ju duhet të mbani mend ku ishte një figurë, ndërkohë që kërkoni për binjaken e saj. Kur keni kthyer në anë tjetër binjaket, zhduken që të dyja nga ekrani.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Falënderime:
 • "Card Flip" by f4ngy, (https://freesound.org/people/f4ngy/sounds/240776/), CC BY 3.0

Lojë kujtese me figura, kundër Tux-it
screenshot memory-tux icon memory-tux.svg difficulty level 1

fun memory memory-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni letrat në anën tjetër, që të gjeni çiftet me përputhje, duke luajtur kundër Tux-it.

Parakusht: Përdorim i miut.

Synim: Stërvitni kujtesën tuaj dhe hiqni krejt letrat.

Doracak: Çdo letër ka një figurë në anën e fshehur, dhe çdo letër ka një binjake me po atë figurë. Klikoni mbi një kartë që të shihni figurën e fshehur në të, dhe provoni të gjeni binjaket. Mund të ktheni në anë tjetër vetëm dy letra në herë, ndaj ju duhet të mbani mend ku ishte një figurë, ndërkohë që kërkoni për binjaken e saj. Kur keni kthyer në anë tjetër binjaket, zhduken që të dyja nga ekrani.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Gjuetar fotosh
screenshot photo_hunter icon photo_hunter.svg difficulty level 2

fun photo_hunter

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Përshkrim: Gjeni dallimet mes dy fotove.

Synim: Perceptim pamor.

Doracak: Vëzhgoni me kujdes dy figurat. Ka ca dallime të vockla. Kur të gjeni një dallim, duhet të klikoni mbi të.

Labirint programimi
screenshot programmingMaze icon programmingMaze.svg difficulty level 3

fun programmingMaze

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Kjo veprimtari i mëson Tux-it të programojë, për të mbërritur synimin e vet duke përdorur udhëzime të thjeshta si “shko përpara”, “kthehu majtas” ose “kthehu djathas”.

Parakusht: Mund të lexojë udhëzime, dhe të mendojë logjikisht si të gjejë një shteg.

Synim: Tux-i është i uritur. Ndihmojeni të gjejë peshk duke e programuar për te pika e duhur në akull.

Doracak: Zgjidhni udhëzimet prej menusë, dhe renditini në mënyrë që ta drejtoni Tux-in drejt synimit të tij.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë Majtas dhe Djathtas: lëvizni brenda zonës së përzgjedhur
 • Tastet shigjetë Sipër dhe Poshtë: zmadhoni ose zvogëloni numrin e përsëritjeve të qerthullit, nëse zona e qerthullit është e përzgjedhur
 • Tasti Space: përzgjidhni një udhëzim ose shtojeni udhëzimin e përzgjedhur te fusha e kodit kryesor/e procedurës/qerthullit
 • Tasti Tab: hidhuni nga fusha e udhëzimeve te ajo e kodit kryesor/e procedurës/qerthullit dhe anasjelltas
 • Tasti Delete: hiqeni udhëzimin e përzgjedhur nga fusha e kodit kryesor/e procedurës/qerthullit
 • Tasti Enter: xhironi kodin ose kthejeni Tux-in në fillim, kur s’arrin të mbërrijë te peshku

Që të shtoni një udhëzim te fusha e kodit kryesor/e procedurës/qerthullit, përzgjidheni te fusha e udhëzimeve, mandej kaloni te fusha e kodit kryesor/e procedurës/qerthullit dhe shtypni tastin Space.

Që të ndryshoni një udhëzim te fusha e kodit kryesor/e procedurës/qerthullit, përzgjidheni që prej saj, mandej kaloni te fusha e udhëzimeve, zgjidhni një udhëzim të ri dhe shtypni tastin Space.

Një veprimtari e thjeshtë vizatimi
screenshot simplepaint icon simplepaint.svg difficulty level 1

fun simplepaint

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Krijoni vizatimin tuaj.

Synim: Thelloni aftësitë krijuese.

Doracak: Përzgjidhni një ngjyrë dhe ngjyrosini drejtkëndëshat sipas dëshirës, që të krijoni një vizatim.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tastet Space ose Enter: vizatoni
 • Tasti Tab: kaloni nga përzgjedhësi i ngjyrave te fusha e vizatimit dhe anasjelltas

Loja klasike e të varurit
screenshot hangman icon hangman.svg difficulty level 5

keyboard reading words hangman

 Rajdeep kaur & Timothée Giet

Përshkrim: Gjeni shkronjat e një fjale të dhënë.

Synim: Ky është një ushtrim i mirë për të përmirësua aftësi leximi dhe shqiptimi.

Doracak: Shkronjat mund t’i jepni duke përdorur tastierën virtuale në ekran, ose përmes tastierës fizike.

Nëse është aktivizuar mundësia “Shfaqe figurën për t’u gjetur, si ndihmë”, pas çdo gabimi, do të zbulohet një pjesë e figurës që përfaqëson fjalën.

Nëse është aktivizuar mundësia “Shqiptoji fjalët që duhen gjetur…”, dhe zëri përkatës është instaluar, do të dëgjoni fjalën që duhet të gjeni, kur ju mbeten edhe tre përpjekje.

Mbledhje numrash
screenshot algebra_plus icon algebra_plus.svg difficulty level 3

math addition arithmetic algebra_plus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Ushtrohuni në mbledhjen e numrave.

Parakusht: Mbledhje e thjeshtë. Mund të kuptojë numrat e shkruar.

Synim: Mësoni si të gjeni shumën e dy numrave brenda një periudhe kufizuar kohe.

Doracak: Në ekran shfaqet një mbledhje. Gjeni shpejt përfundimin dhe përdorni tastierën e kompjuterit ose atë në ekran që ta shtypni. Duhet të jeni i shpejtë dhe ta parashtroni përgjigjen përpara se pinguinët me balonën e tyre të zbresin në tokë!

Kontroll me tastierë:
 • Shifra: shtypni përgjigjen tuaj
 • Tasti Backspace: fshini shifrën e fundit në përgjigjen tuaj
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Ushtrohuni në mbledhje përmes një loje me objektiva
screenshot target icon target.svg difficulty level 2

math addition arithmetic target

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Goditni objektivin dhe numëroni pikët tuaja.

Parakusht: Mund të lëvizë miun, mund të lexojë numrat dhe të numërojë deri në 15, për nivelin e parë.

Synim: Hidhni shigjeta mbi një objektiv dhe numëroni pikët tuaja.

Doracak: Kontrolloni shpejtësinë dhe drejtimin e objektivit, mandej, klikoni mbi që të lëshoni një shigjetë. Kur janë hedhur tërë shigjetat tuaja, ju kërkohet të numëroni pikët tuaja. Jepeni përfundimin me tastierë.

Mosbarazime Gnumch
screenshot gnumch-equality icon gnumch-equality.svg difficulty level 3

math arithmetic gnumch-equality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Përshkrim: Shpjereni Ngrënësin e Numrave te shprehja që është baras me numrin në fund të ekranit.

Synim: Ushtrohuni në mbledhje, shumëzim, pjesëtim dhe zbritje.

Doracak: Shpjereni Ngrënësin e Numrave te shprehja që është baras me numrin në fund të ekranit.

Nëse keni një tastierë, mund të përdorni tastet shigjetë për të lëvizur dhe të shtypni tastin hapësirë për të gëlltitur numrat. Me një mi, mund të klikoni mbi bllokun në krah të pozicionit tuaj që të lëvizni dhe të klikoni sërish për të gëlltitur numrat. Me një ekran me prekje mund të veproni si me miun, ose ta fërkoni kudo qoftë për kah drejtimi nga doni të lëvizet dhe ta prekni që të gëlltiten numrat.

Hapni sytë t’u shmangeni Gogolëve.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space: gëlltitni numra

Faktorë Gnumch
screenshot gnumch-factors icon gnumch-factors.svg difficulty level 5

math arithmetic gnumch-factors

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Përshkrim: Drejtojeni Ngrënësin e Numrave te krejt faktorët e numrit në fund të ekranit.

Synim: Mësoni rreth shumëzimesh dhe faktorësh.

Doracak: Faktorët e një numri janë krejt numrat që e pjesëtojnë atë numër plotësisht. Për shembull, faktorët e 6-s janë 1, 2, 3 dhe 6. 4-a s’është faktor i 6-s, ngaqë 6 s’mund të ndahet në pjesë 4 pjesë të plota të barabarta. Nëse një numër është një shumëfish i një tjetri, ky i dyti është një faktor i numrit të parë. Shumëfishat mund t’i mendoni si familje, dhe faktorët si njerëzit e këtyre familjeve. Pra 1-i, 2-i, 3-i dhe 6-a që të tërë hyjnë te familja e 6-s, ndërsa 4 bën pjesë te një tjetër familje.

Nëse keni një tastierë, mund të përdorni tastet shigjetë për të lëvizur dhe të shtypni tastin hapësirë për të gëlltitur numrat. Me një mi, mund të klikoni mbi bllokun në krah të pozicionit tuaj që të lëvizni dhe të klikoni sërish për të gëlltitur numrat. Me një ekran me prekje mund të veproni si me miun, ose ta fërkoni kudo qoftë për kah drejtimi nga doni të lëvizet dhe ta prekni që të gëlltiten numrat.

Hapni sytë t’u shmangeni Gogolëve.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space: gëlltitni numra

Mosbarazime Gnumch
screenshot gnumch-inequality icon gnumch-inequality.svg difficulty level 3

math arithmetic gnumch-inequality

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Përshkrim: Shpjereni Ngrënësin e Numrave te krejt shprehjet që s’janë baras me numrin në fund të ekranit.

Synim: Ushtrohuni në mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjesëtim.

Doracak: Nëse keni një tastierë, mund të përdorni tastet shigjetë për të lëvizur dhe të shtypni tastin hapësirë për të gëlltitur numrat. Me një mi, mund të klikoni mbi bllokun në krah të pozicionit tuaj që të lëvizni dhe të klikoni sërish për të gëlltitur numrat. Me një ekran me prekje mund të veproni si me miun, ose ta fërkoni kudo qoftë për kah drejtimi nga doni të lëvizet dhe ta prekni që të gëlltiten numrat.

Hapni sytë t’u shmangeni Gogolëve.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space: gëlltitni numra

Shumëfisha Gnumch
screenshot gnumch-multiples icon gnumch-multiples.svg difficulty level 3

math arithmetic gnumch-multiples

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Përshkrim: Shpjereni Ngrënësin e Numrave te krejt shumëfishët e numrit në fund të ekranit.

Synim: Mësoni rreth shumëzimesh dhe faktorësh.

Doracak: Shumëfishët e një numri janë krejt numrat që janë të barabartë me të shumëzuar me numër tjetër. Për shembull, 24, 36, 48 dhe 60 janë që të tërë shumëfishë të 12-s. 25 s’është shumëfish i 12-së, ngaqë s’ka ndonjë numër që të mund të shumëzohet me 12 dhe të janë 25. Nëse një numër është një faktor i një tjetri, atëherë ky i dyti është një shumëfish i të parit. Shumëfishët mund t’i mendoni si familje, dhe faktorët janë njerëzit që u takojnë këtyre familjeve. Faktori 5, ka për prind 10,për gjysh 15, për stërgjysh 20, për stër-stërgjysh 25, dhe çdo hap i mëtejshëm prej 5 shton një tjetër stër- përpara! Por numri 5 nuk i përket familjeve 8 ose 23. S’gjeni dot ndonjë numër 5-ash te 8 ose 23 pa mbetje. Pra, 8 s’është shumëfish i 5-s, as 23 s’është. Vetëm 5, 10, 15, 20, 25 … janë shumëfishë (ose familje ose hapa) të 5-s.

Nëse keni një tastierë, mund të përdorni tastet shigjetë për të lëvizur dhe të shtypni tastin hapësirë për të gëlltitur numrat. Me një mi, mund të klikoni mbi bllokun në krah të pozicionit tuaj që të lëvizni dhe të klikoni sërish për të gëlltitur numrat. Me një ekran me prekje mund të veproni si me miun, ose ta fërkoni kudo qoftë për kah drejtimi nga doni të lëvizet dhe ta prekni që të gëlltiten numrat.

Hapni sytë t’u shmangeni Gogolëve.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space: gëlltitni numra

Të thjeshtë Gnumch
screenshot gnumch-primes icon gnumch-primes.svg difficulty level 6

math arithmetic gnumch-primes

 Manuel Tondeur & Timothée Giet

Përshkrim: Shpjereni Ngrënësin e Numrave te krejt numrat e thjeshtë.

Synim: Mësoni rreth numrave të thjeshtë.

Doracak: Numra të thjeshtë janë numrat që janë të pjesëtueshëm vetëm me veten dhe me 1. Për shembull, 3 është një numër i thjeshtë, por 4 s’është i tillë (ngaqë 4 është i pjesëtueshëm me 2). Numrat e thjeshtë mund t’i mendoni si familje shumë të vogla: ato kanë brenda vetëm dy vetë! Vetëm vetveten dhe 1. Brenda tyre s’gjeni dot numra të tjerë. 5 është një prej këtyre numrave të vetmuar (vetëm 5 × 1 = 5), por mund të shihni se 6 ka 2 dhe 3 në familjen e vet (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Ndaj 6 s’është numër i thjeshtë.

Nëse keni një tastierë, mund të përdorni tastet shigjetë për të lëvizur dhe të shtypni tastin hapësirë për të gëlltitur numrat. Me një mi, mund të klikoni mbi bllokun në krah të pozicionit tuaj që të lëvizni dhe të klikoni sërish për të gëlltitur numrat. Me një ekran me prekje mund të veproni si me miun, ose ta fërkoni kudo qoftë për kah drejtimi nga doni të lëvizet dhe ta prekni që të gëlltiten numrat.

Hapni sytë t’u shmangeni Gogolëve.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space: gëlltitni numra

Gjeni Veprimin
screenshot guesscount icon guesscount.svg difficulty level 3

math arithmetic guesscount

 Rahul Yadav & Timothée Giet

Përshkrim: Gjeni shprehjen algjebrike dhe tërhiqni pllakat për të marrë një përfundim të njëjtë me atë që kërkohet.

Parakusht: Njohuri veprimesh aritmetikore.

Synim: Intuitë dhe ushtrim me përllogaritje të ngjashme me ato algjebrike.

Doracak: Tërhiqni te kutitë numrat dhe veprimet e duhura që të përftoni numrin që duhet hamendësuar te udhëzimi.

Mësoni mbledhje
screenshot learn_additions icon learn_additions.svg difficulty level 2

math arithmetic learn_additions

 Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni mbledhje me numra të vegjël.

Synim: Mësoni mbledhje përmes numërimit të përfundimit.

Doracak: Në skenë shfaqet një mbledhje. Përllogaritni përfundimin, plotësoni numrin përkatës të rrathëve dhe vlerësoni përgjigjen tuaj.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space: përzgjidhi ose shpërzgjidhni një qark
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Mbledhje me numra dhjetorë
screenshot learn_decimals_additions icon learn_decimals_additions.svg difficulty level 5

math arithmetic learn_decimals_additions

 Mariam Fahmy & Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni mbledhje me numra dhjetorë.

Synim: Mësoni mbledhje me numra dhjetorë, duke numëruar sa katrorë duhen që të paraqitet përfundimi.

Doracak: Shfaqet një mbledhje me dy numra dhjetorë. Tërhiqeni shigjetën që të përzgjidhni një pjesë të shtyllës, mandej tërhiqeni pjesën e përzgjedhur te zona e zbrazët. Përsëritini këto hapa deri sa numri i shtyllave të lëna te zona t’i përkojë përfundimit të mbledhjes, mandej klikoni mbi butonin OK që të vlerësohet përgjigja juaj.

Nëse përgjigja është e saktë, shtypni përfundimin përkatës dhe klikoni mbi butonin OK, që të kontrollohet përgjigja juaj.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj
 • Numra: shtypni përfundimin

Zbritje me numra dhjetorë
screenshot learn_decimals_subtractions icon learn_decimals_subtractions.svg difficulty level 5

math arithmetic learn_decimals_subtractions

 Mariam Fahmy & Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni zbritje me numra dhjetorë.

Synim: Mësoni zbritjee me numra dhjetorë, duke numëruar sa katrorë duhen hequr që të paraqitet përfundimi.

Doracak: Shfaqet një zbritje me dy numra dhjetorë. Numri i parë i zbritjes paraqitet me shtylla. Çdo shtyllë përfaqëson një njësi dhe çdo katror te shtylla përfaqëson një të dhjetën e kësaj njësie. Klikoni mbi kuadratet për të hequr numrin e dytë dhe të paraqitni përfundimin e veprimit

Nëse përgjigja është e saktë, shtypni përfundimin përkatës dhe klikoni mbi butonin OK, që të kontrollohet përgjigja juaj.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj
 • Numra: shtypni përfundimin

Mësoni zbritje
screenshot learn_subtractions icon learn_subtractions.svg difficulty level 2

math arithmetic learn_subtractions

 Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni zbritje me numra të vegjël.

Synim: Mësoni zbritje përmes numërimit të përfundimit.

Doracak: Në skenë shfaqet një zbritje. Përllogaritni përfundimin, plotësoni numrin përkatës të rrathëve dhe vlerësoni përgjigjen tuaj.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space: përzgjidhi ose shpërzgjidhni një qark
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Kapela e magjistarit
screenshot magic-hat-minus icon magic-hat-minus.svg difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-minus

 Thibaut ROMAIN & Timothée Giet

Përshkrim: Llogaritni sa yje gjenden nën kapelën magjike.

Parakusht: Zbritje.

Synim: Mësoni zbritje.

Doracak: Klikoni mbi kapelën që të hapet. Ca yje hyjnë në të dhe pak yje ikin. Duhet të llogaritni sa yje janë ende nën kapelë. Klikoni në fushën poshtë që të jepni përgjigjen tuaj dhe mbi butonin OK, që ajo të vlerësohet.

Kapela e magjistarit
screenshot magic-hat-plus icon magic-hat-plus.svg difficulty level 2

math arithmetic magic-hat-plus

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Përshkrim: Numëroni sa yje gjenden nën kapelën magjike.

Parakusht: Mbledhje.

Synim: Mësoni mbledhje.

Doracak: Klikoni mbi kapelën që të hapet. Sa yje hynë nën të? Numërojini me kujdes. Klikoni te fusha poshtë që të jepni përgjigjen tuaj dhe mbi butonin OK, që ajo të vlerësohet.

Ndani copa kallamsheqeri
screenshot share icon share.svg difficulty level 2

math arithmetic share

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Përshkrim: Përpiquni t’i ndani copat e kallamsheqerit mes një numri të dhënë fëmijësh.

Parakusht: Mësoni si të numëroni.

Synim: Mësoni pjesëtim numrash.

Doracak: Ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekran: së pari, tërhiqni numrin e dhënë të djemve/vajzave në qendër, mandej tërhiqni copat e kallamsheqerit te kuadrati i çdo fëmije.
Nëse ka mbetje, duhet ta vendosni brenda vazos së sheqerkave, pasi ta keni vënë këtë te fusha.

Pjesëtim numrash
screenshot algebra_div icon algebra_div.svg difficulty level 6

math division arithmetic algebra_div

 Sayan Biswas & Timothée Giet

Përshkrim: Ushtrohuni në veprimin e pjesëtimit.

Parakusht: Pjesëtim numrash të vegjël.

Synim: Gjeni përfundimin e pjesëtimit brenda një periudhe të kufizuar kohe.

Doracak: Në ekran shfaqet një pjesëtim. Gjeni shpejt përfundimin dhe përdorni tastierën e kompjuterit ose atë në ekran që ta shtypni. Duhet të jeni i shpejtë dhe ta parashtroni përgjigjen përpara se pinguinët me balonën e tyre të zbresin në tokë!

Kontroll me tastierë:
 • Shifra: shtypni përgjigjen tuaj
 • Tasti Backspace: fshini shifrën e fundit në përgjigjen tuaj
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Kalendar
screenshot calendar icon calendar.svg difficulty level 4

math measures calendar

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Përshkrim: Lexoni udhëzimet dhe përzgjidhni datën e saktë te kalendari.

Parakusht: Koncepti i javës, muajit dhe vitit.

Synim: Mësoni si të përdorni një kalendar.

Doracak: Lexoni udhëzimet dhe përzgjidhni datën e saktë te kalendari, mandej vlerësoni përgjigjen tuaj duke klikuar mbi butonin OK.

Në disa nivele, duhet të gjeni ditën e javës për një datë të dhënë. Në një rast të tillë, klikoni te lista mbi ditën përkatëse të javës.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizni nëpër përgjigjet
 • Tasti Hapësirë ose Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Mësoni sahatin
screenshot clockgame icon clockgame.svg difficulty level 2

math measures clockgame

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni si të rrëfeni orën në një sahat analog.

Parakusht: Koncepti i kohës.

Synim: Mësoni njësitë e kohës (orë, minuta dhe sekonda). Caktoni kohën në një sahat analog.

Doracak: Vëreni sahatin sa koha e dhënë. Tërhiqni akrepat që të kontrolloni njësitë përkatëse. Akrepi më i shkurtër tregon orët, një pak më i gjatë tregon minutat, dhe më i gjati tregon sekondat.

Gjeni ditën
screenshot find_the_day icon find_the_day.svg difficulty level 6

math measures find_the_day

 Amit Sagtani & Timothée Giet

Përshkrim: Gjeni datën e saktë dhe përzgjidheni te kalendari.

Parakusht: Bazat e kalendarit.

Synim: Mësoni si të numëroni ditët dhe të gjeni një datë në kalendar.

Doracak: Lexoni udhëzimet dhe kryeni përllogaritjen e kërkuar që të gjeni datën. Mandej përzgjidhni këtë datë te kalendari dhe vlerësoni përgjigjen tuaj duke klikuar mbi butonin OK.

Në disa nivele, duhet të gjeni ditën e javës për një datë të dhënë. Në një rast të tillë, klikoni te lista mbi ditën përkatëse të javës.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizni nëpër përgjigjet
 • Tasti Hapësirë ose Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Baraspeshoni peshoret si duhet
screenshot scalesboard icon scalesboard.svg difficulty level 2

math measures scalesboard

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Tërhiqni dhe Lini pesha që të baraspeshoni peshoret.

Synim: Llogaritje me mend, barazim aritmetikor.

Doracak: Që të baraspeshoni peshoret, lëvizni ca pesha në të majtë ose në të djathtë (në nivele më sipër). Peshat mund të sistemohen sipas çfarëdo radhe.

Baraspeshoni duke përdorur Sistemin Ndërkombëtar të Njësive
screenshot scalesboard_weight icon scalesboard_weight.svg difficulty level 4

math measures scalesboard_weight

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Tërhiqni dhe Lini pesha që të baraspeshoni peshoret dhe të llogaritni peshën.

Synim: Llogaritje me mend, barazim aritmetikor, shndërrim njësish.

Doracak: Që të baraspeshoni peshoret, lëvizni ca pesha në të majtë ose në të djathtë (në nivele më sipër). Mund t’i sistemoni sipas çfarëdo radhe. Bëni kujdes me peshën dhe njësitë e masës, mbani mend që një kilogram (kg) është një mijë gram (g).

Baraspeshoni duke përdorur njësitë e sistemit perandorak
screenshot scalesboard_weight_avoirdupois icon scalesboard_weight_avoirdupois.svg difficulty level 4

math measures scalesboard_weight_avoirdupois

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Tërhiqni dhe Lini pesha që të baraspeshoni peshoret dhe të llogaritni peshën.

Synim: Llogaritje me mend, barazim aritmetikor, shndërrim njësish.

Doracak: Që të baraspeshoni peshoret, lëvizni ca pesha në të majtë ose në të djathtë (në nivele më sipër). Mund t’i sistemoni sipas çfarëdo radhe. Bëni kujdes me peshën dhe njësitë e masës, mbani mend që një livër (lb) është 10 onc (oz).

Lojë kujtese mbledhjesh
screenshot memory-math-add icon memory-math-add.svg difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një mbledhje të përputhet me përfundimin e saj.

Parakusht: Mbledhje.

Synim: Ushtrohuni në mbledhje.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një mbledhje, ose një përfundim. Duhet të përputhni mbledhjet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese mbledhjesh dhe zbritjesh, kundër Tux-it
screenshot memory-math-add-minus icon memory-math-add-minus.svg difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një mbledhje ose një zbritje të përputhet me përfundimin e saj.

Parakusht: Mbledhje dhe zbritje.

Synim: Ushtrohuni në mbledhje dhe zbritje.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një veprim (mbledhje ose zbritje), ose një përfundim. Duhet të përputhni veprimet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Krejt lojërat për kujtesë veprimesh
screenshot memory-math-add-minus-mult-div icon memory-math-add-minus-mult-div.svg difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një veprim të përputhet me përfundimin e tij.

Parakusht: Mbledhje, zbritje, shumëzime, pjesëtime.

Synim: Ushtrohuni në mbledhje, zbritje, shumëzime, pjesëtime.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një veprim, ose një përfundim. Duhet të përputhni veprimet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Krejt lojërat për kujtesë veprimesh, kundër Tux-it
screenshot memory-math-add-minus-mult-div-tux icon memory-math-add-minus-mult-div-tux.svg difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-add-minus-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një veprim të përputhet me përfundimin e tij, duke luajtur kundër Tux-it.

Parakusht: Mbledhje, zbritje, shumëzime, pjesëtime.

Synim: Ushtrohuni në mbledhje, zbritje, shumëzime, pjesëtime.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një veprim, ose një përfundim. Duhet të përputhni veprimet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese mbledhjesh dhe zbritjesh, kundër Tux-it
screenshot memory-math-add-minus-tux icon memory-math-add-minus-tux.svg difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-add-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një mbledhje ose një zbritje të përputhet me përfundimin e saj, duke luajtur kundër Tux-it.

Parakusht: Mbledhje dhe zbritje.

Synim: Ushtrohuni në mbledhje dhe zbritje.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një veprim (mbledhje ose zbritje), ose një përfundim. Duhet të përputhni veprimet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese mbledhjesh, kundër Tux-it
screenshot memory-math-add-tux icon memory-math-add-tux.svg difficulty level 3

math memory arithmetic memory-math-add-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një mbledhje të përputhet me përfundimin e saj, duke luajtur kundër Tux-it.

Parakusht: Mbledhje.

Synim: Ushtrohuni në mbledhje.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një mbledhje, ose një përfundim. Duhet të përputhni mbledhjet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese pjesëtimesh
screenshot memory-math-div icon memory-math-div.svg difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një pjesëtim të përputhet me përfundimin e tij.

Parakusht: Pjesëtime

Synim: Ushtrohuni në pjesëtime.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një pjesëtim, ose një përfundim. Duhet të përputhni pjesëtimet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese pjesëtimesh, kundër Tux-it
screenshot memory-math-div-tux icon memory-math-div-tux.svg difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një pjesëtim të përputhet me përfundimin e tij, duke luajtur kundër Tux-it.

Parakusht: Pjesëtime.

Synim: Ushtrohuni në pjesëtime.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një pjesëtim, ose një përfundim. Duhet të përputhni pjesëtimet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese zbritjesh
screenshot memory-math-minus icon memory-math-minus.svg difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një zbritje të përputhet me përfundimin e saj.

Parakusht: Zbritje.

Synim: Ushtrohuni në zbritje.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një zbritje, ose një përfundim. Duhet të përputhni zbritjet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese zbritjesh, kundër Tux-it
screenshot memory-math-minus-tux icon memory-math-minus-tux.svg difficulty level 4

math memory arithmetic memory-math-minus-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një zbritje të përputhet me përfundimin e saj, duke luajtur kundër Tux-it.

Parakusht: Zbritje.

Synim: Ushtrohuni në zbritje.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një zbritje, ose një përfundim. Duhet të përputhni zbritjet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese shumëzimesh
screenshot memory-math-mult icon memory-math-mult.svg difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një shumëzim të përputhet me përfundimin e tij.

Parakusht: Shumëzime.

Synim: Ushtrohuni në pjesëtime.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një shumëzim, ose një përfundim. Duhet të përputhni shumëzimet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese shumëzimesh dhe pjesëtimesh
screenshot memory-math-mult-div icon memory-math-mult-div.svg difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një shumëzim ose një pjesëtime të përputhet me përfundimin e tij.

Parakusht: Shumëzime, pjesëtime.

Synim: Ushtrohuni në shumëzime dhe pjesëtime.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një veprim (shumëzim ose pjesëtim), ose një përfundim. Duhet të përputhni veprimet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese shumëzimesh dhe pjesëtimesh, kundër Tux-it
screenshot memory-math-mult-div-tux icon memory-math-mult-div-tux.svg difficulty level 6

math memory arithmetic memory-math-mult-div-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një shumëzim ose pjesëtim të përputhet me përfundimin e tij, duke luajtur kundër Tux-it.

Parakusht: Shumëzime, pjesëtime.

Synim: Ushtrohuni në shumëzime dhe pjesëtime.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një veprim (shumëzim ose pjesëtim), ose një përfundim. Duhet të përputhni veprimet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese shumëzimesh, kundër Tux-it
screenshot memory-math-mult-tux icon memory-math-mult-tux.svg difficulty level 5

math memory arithmetic memory-math-mult-tux

 JB BUTET & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që një shumëzim të përputhet me përfundimin e tij, duke luajtur kundër Tux-it.

Parakusht: Shumëzime.

Synim: Ushtrohuni në pjesëtime.

Doracak: Secila kartë fsheh ose një shumëzim, ose një përfundim. Duhet të përputhni shumëzimet me përfundimet e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Para
screenshot money icon money.svg difficulty level 2

math money measures money

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Ushtrohuni në përdorimin e parave.

Parakusht: Mund të numëroje.

Synim: Duhet të blini artikuj të ndryshëm dhe të jepni çmimin e saktë. Në nivele më sipër, shfaqen artikuj të ndryshëm dhe duhet së pari të përllogaritni çmimin gjithsej.

Doracak: Që të paguani, klikoni ose prekni monedhat në fund të ekranit. Nëse doni të hiqni një monedhë ose një bankënotë, klikoni mbi të, ose prekeni, në pjesën e sipërme të ekranit.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë Majtas dhe Djathtas: lëvizni brenda një zone
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni një element
 • Tasti Tab: kaloni në pjesën e poshtme ose të sipërme

Jepini kusurin Tux-it
screenshot money_back icon money_back.svg difficulty level 3

math money measures money_back

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Ushtrohuni në përdorimin e monedhave duke i dhënë kusurin Tux-it.

Parakusht: Mund të numëroje.

Synim: Tux-i bleu artikujt të ndryshëm prej jush dhe ju tregon paratë. Duhet t’i ktheni kusur. Në nivele më sipër, shfaqen artikuj të ndryshëm dhe duhet së pari të përllogaritni çmimin gjithsej.

Doracak: Që të paguani, klikoni ose prekni monedhat në fund të ekranit. Nëse doni të hiqni një monedhë ose një bankënotë, klikoni mbi të, ose prekeni, në pjesën e sipërme të ekranit.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë Majtas dhe Djathtas: lëvizni brenda një zone
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni një element
 • Tasti Tab: kaloni në pjesën e poshtme ose të sipërme

Jepini kusurin Tux-it, përfshi qindarkat
screenshot money_back_cents icon money_back_cents.svg difficulty level 5

math money measures money_back_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Ushtrohuni në përdorimin e monedhave duke i dhënë kusurin Tux-it.

Parakusht: Mund të numëroje.

Synim: Tux-i bleu artikujt të ndryshëm prej jush dhe ju tregon paratë. Duhet t’i ktheni kusur. Në nivele më sipër, shfaqen artikuj të ndryshëm dhe duhet së pari të përllogaritni çmimin gjithsej.

Doracak: Që të paguani, klikoni ose prekni monedhat në fund të ekranit. Nëse doni të hiqni një monedhë ose një bankënotë, klikoni mbi të, ose prekeni, në pjesën e sipërme të ekranit.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë Majtas dhe Djathtas: lëvizni brenda një zone
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni një element
 • Tasti Tab: kaloni në pjesën e poshtme ose të sipërme

Para me qindarka
screenshot money_cents icon money_cents.svg difficulty level 5

math money measures money_cents

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Ushtrohuni në përdorimin e parave, përfshi qindarkat.

Parakusht: Mund të numëroje.

Synim: Duhet të blini artikuj të ndryshëm dhe të jepni çmimin e saktë. Në nivele më sipër, shfaqen artikuj të ndryshëm dhe duhet së pari të përllogaritni çmimin gjithsej.

Doracak: Që të paguani, klikoni ose prekni monedhat në fund të ekranit. Nëse doni të hiqni një monedhë ose një bankënotë, klikoni mbi të, ose prekeni, në pjesën e sipërme të ekranit.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë Majtas dhe Djathtas: lëvizni brenda një zone
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni një element
 • Tasti Tab: kaloni në pjesën e poshtme ose të sipërme

Shumëzim numrash
screenshot algebra_by icon algebra_by.svg difficulty level 3

math multiplication arithmetic algebra_by

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Ushtrohuni në veprimin e shumëzimit.

Parakusht: Tabela shumëzimi nga 1 deri në 10.

Synim: Mësoni të shumëzoni numra brenda një periudhe kohe të kufizuar.

Doracak: Në ekran shfaqet një shumëzim. Gjeni shpejt përfundimin dhe përdorni tastierën e kompjuterit ose atë në ekran që të shtypni prodhimin e numrave. Duhet të jeni i shpejtë dhe ta parashtroni përgjigjen përpara se pinguinët me balonën e tyre të zbresin në tokë!

Kontroll me tastierë:
 • Shifra: shtypni përgjigjen tuaj
 • Tasti Backspace: fshini shifrën e fundit në përgjigjen tuaj
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Vizatoni numra
screenshot drawnumbers icon drawnumbers.svg difficulty level 1

math numeration drawnumbers

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Përshkrim: Lidhni pikat me njëra-tjetrën për të vizatuar numra nga 0 në 9.

Synim: Mësoni në mënyrë zbavitëse si të vizatoni numra.

Doracak: Vizatoni numrat duke lidhur pikat me njëra-tjetrën në rendin e duhur.

Numëroni objektet
screenshot enumerate icon enumerate.svg difficulty level 2

math numeration enumerate

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Përshkrim: Vendosini elementët në mënyrën më të mirë për t’i numëruar.

Parakusht: Numërim elementar.

Synim: Stërvitje numërimi.

Doracak: Së pari, sistemojini objektet si duhet, që të mund t’i numëroni. Mandej klikoni mbi një objekt te lista e përgjigjeve në pjesën e sipërme majtas dhe jepni përmes tastierës përgjigjen e duhur.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti Up: përzgjidhni objektin pasues
 • Tasti Down: përzgjidhni objektin e mëparshëm
 • Shifra: jepni përgjigjen tuaj për objektin e përzgjedhur
 • Tasti Enter: vlerësoni përgjigjen tuaj (nëse si mundësi për “Vlerësoni përgjigjet” është caktuar “Butoni OK”)

Gjeni një numër
screenshot guessnumber icon guessnumber.svg difficulty level 3

math numeration guessnumber

 Thib ROMAIN & Timothée Giet

Përshkrim: Ndihmojeni Tux-in të ikë nga shpella, duke gjetur numrin e fshehur.

Parakusht: Numra.

Doracak: Lexoni udhëzimet që ju japin intervalin e numrit për t’u gjetur. Te kuadrati sipër djathtas jepni një numër. Do t’ju thuhet nëse numri juaj është më sipër ose më poshtë se ai që duhet të gjeni. Mandej provoni prapë, deri sa të gjeni përgjigjen e saktë. Largësia me Tux-it dhe anës së djathtë të ekrani tregon se sa larg jeni nga numri që duhet të gjeni. Nëse Tux-i është mbi ose nën qendrën vertikale të ekranit, kjo do të thotë se numri juaj është sipër ose poshtë numrit që duhet të gjeni.

Kontroll me tastierë:
 • Shifra: jepni një numër
 • Tasti Backspace: fshini një numër

Mësoni numrat dhjetorë
screenshot learn_decimals icon learn_decimals.svg difficulty level 5

math numeration learn_decimals

 Mariam Fahmy & Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni numra dhjetorë me numra të vegjël.

Synim: Mësoni numrat dhjetorë duke numëruar se sa katrorë duhen për të paraqitur numrin dhjetor.

Doracak: Shfaqet një numër dhjetor. Tërhiqeni shigjetën që të përzgjidhni një pjesë të shtyllës, mandej tërhiqeni pjesën e përzgjedhur të shtyllës te zona e zbrazët. Përsëritini këto hapa deri sa numri i shtyllave të lëna te zona t’i përkojë numrit dhjetor të shfaqur. Mandej klikoni mbi butonin OK që të vlerësohet përgjigja juaj.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Mësoni shifrat
screenshot learn_digits icon learn_digits.svg difficulty level 1

math numeration learn_digits

 Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni shifrat nga 0 te 9.

Synim: Mësoni shifrat duke numëruar vlerën e tyre përkatëse.

Doracak: Në ekran shfaqet një shifër. Plotësoni numrin përkatës të rrathëve dhe vlerësoni përgjigjen tuaj.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space: përzgjidhi ose shpërzgjidhni një qark
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj
 • Tasti Tab: thojeni shifrën sërish

Mësoni sasi
screenshot learn_quantities icon learn_quantities.svg difficulty level 1

math numeration learn_quantities

 Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni të paraqitni një sasi objektesh.

Synim: Mësoni sasitë, duke numëruar sa portokaj duhen për të paraqitur sasinë e kërkuar.

Doracak: Kërkohet një sasi. Tërhiqeni shigjetën që të përzgjidhni një numër portokajsh, mandej tërhiqini portokajtë e përzgjedhur te zona e zbrazët. Përsëritini këta hapa deri sa numri i portokajve të lënë t’i përkojë sasisë së kërkuar. Mandej klikoni mbi butonin OK që të vlerësohet përgjigja juaj.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Lojë kujtese numërimesh
screenshot memory-enumerate icon memory-enumerate.svg difficulty level 2

math numeration memory-enumerate

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që të përputhet një numër me një figurë.

Synim: Stërvitje numërimi, kujtese.

Doracak: Secila kartë fsheh një figurë me një numër objektesh, ose një numër. Duhet të përputhni numrat me figurat përkatëse.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese numrash
screenshot memory-wordnumber icon memory-wordnumber.svg difficulty level 3

math numeration memory-wordnumber

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni letrat në anë tjetër për të përputhur një numër me emrin e tij.

Parakusht: Të lexuarit.

Synim: Lexim numrash, kujtesë.

Doracak: Çdo letër fsheh ose një numër (shkruar në shifra), ose një emër numri (shkruan në fjalë). Duhet të përputhni numrat me emrat e tyre.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Varg numrash
screenshot number_sequence icon number_sequence.svg difficulty level 2

math numeration number_sequence

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Përshkrim: Prekini numrat në rendin e duhur.

Synim: Mund të numëroje.

Doracak: Vizatoni figurën duke klikuar mbi çdo numër në rendin e duhur.

Numra çift dhe tek
screenshot numbers-odd-even icon numbers-odd-even.svg difficulty level 2

math numeration numbers-odd-even

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Lëvizeni helikopterin për të kapur retë që kanë numra çift ose tek.

Synim: Stërvitje numërimi.

Doracak: Kapni retë me një numër tek ose çift, në rendin e duhur. Përmes tastierës, përdorni tastet shigjetë që të lëvizni helikopterin. Me një pajisje që lëviz kursorin në ekran, thjesht klikoni mbi, ose prekni, vendndodhjen e synuar. Që të dini cilin numër duhet të kapni, ose e mbani mend, ose e shihni numrin në cepin e poshtëm djathtas.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizni helikopterin

Renditje numrash
screenshot ordering_numbers icon ordering_numbers.svg difficulty level 2

math numeration ordering_numbers

 Rudra Nil Basu , Emmanuel Charruau , Harsh Kumar & Timothée Giet

Përshkrim: Sistemojini numrat e dhënë në rend rritës ose zbritës, siç ju kërkohet.

Parakusht: Numërim.

Synim: Krahasoni numra.

Doracak: Ju jepen disa numra. Tërhiqini dhe vërini te zona e sipërme, sipas rendit rritës, ose zbritës, siç kërkohet.

Numra sipas radhe
screenshot planegame icon planegame.svg difficulty level 2

math numeration planegame

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Përshkrim: Lëvizeni helikopterin që të kapë retë duke ndjekur radhën e duhur.

Synim: Stërvitje numërimi.

Doracak: Kapni retë në rend rritës. Me një tastierë, përdorni tastet shigjetë që të lëvizni helikopterin. Me një pajisje për klikim, thjesht klikoni mbi ose prekni vendndodhjen e dëshiruar. Që të dini se cilin numër duhet të kapni, ose mbajeni mend, ose shiheni numrin në cepin e poshtëm djathtas.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizni helikopterin

Numëroni intervale
screenshot reversecount icon reversecount.svg difficulty level 2

math numeration reversecount

 Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Përshkrim: Tux-i është i uritur. Ndihmojeni të gjejë peshk duke numëruar për deri te pika e duhur në akull.

Parakusht: Mund të lexojë numra në një domino.

Synim: Tux-i është i uritur. Ndihmojeni të gjejë peshk duke numëruar për deri te pika e duhur në akull.

Doracak: Klikoni mbi dominonë që të tregoni se sa copa akulli ka mes Tux-it dhe peshkut. Klikoni mbi dominonë me butonin e djathtë të miut që të hiqen pikë nga dominoja. Kur të keni mbaruar, klikoni mbi butonin OK, ose shtypni tastin Enter.

Numra me domino
screenshot smallnumbers2 icon smallnumbers2.svg difficulty level 2

math numeration smallnumbers2

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Numëroni numrin te dominoja, para se të mbërrijë përtokë.

Parakusht: Aftësi numërimi.

Synim: Numëroni një numër brenda një kohe të kufizuar.

Doracak: Shtypni numrin që shihni në çdo domino që bie.

Kontroll me tastierë:
 • Shifra: shtypni përgjigjen tuaj

Zbritje numrash
screenshot algebra_minus icon algebra_minus.svg difficulty level 4

math subtraction arithmetic algebra_minus

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Ushtrohuni në veprimin e zbritjes.

Parakusht: Zbritje numrash të vegjël.

Synim: Mësoni si të gjeni diferencën mes dy numrave brenda një periudhe të kufizuar kohe.

Doracak: Në ekran shfaqet një zbritje. Gjeni shpejt përfundimin dhe përdorni tastierën e kompjuterit ose atë në ekran që ta shtypni. Duhet të jeni i shpejtë dhe ta parashtroni përgjigjen përpara se pinguinët me balonën e tyre të zbresin në tokë!

Kontroll me tastierë:
 • Shifra: shtypni përgjigjen tuaj
 • Tasti Backspace: fshini shifrën e fundit në përgjigjen tuaj
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Kutia e drejtpeshimit
screenshot balancebox icon balancebox.svg difficulty level 2

mobile fun balancebox

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Përshkrim: Shpjereni topin te dera duke lëvizur kutinë.

Synim: Ushtroni aftësi lëvizjeje të imët dhe numërim elementar.

Doracak: Shpjereni topin te dera. Hapni sytë mos ta bëni të bjerë në vrimat. Që të shkyçet dera, te kutia duhen prekur butona të numërtuar kontaktesh sipas radhës së duhur. Topin mund ta lëvizni duke ndryshuar pjerrësinë e pajisjes tuaj celulare. Në desktop përdorni tastet shigjetë që të simuloni ndryshim pjerrësie.

Te menuja e rregullimeve të veprimtarive mund të zgjidhni grupin parazgjedhje të nivelit “I brendshëm” ose një që e përcaktoni ju vetë ('Përdorues'). Që të krijoni një grup niveli, përzgjidhni grupin e nivelit 'user' dhe mandej hapni përpunuesin e niveleve duke klikuar mbi butonin përkatës.

Te përpunuesi i niveleve mund të krijoni nivelet tuaj. Zgjidhni një nga mjetet e përpunimit te ana, që të ndryshoni kuti harte të nivelit të tanishëm aktiv te përpunuesi:
 • Kryqi: spastroje plotësisht kutinë e hartës
 • Mur Horizontal: shtoni/hiqni një mur horizontal në skajin e poshtëm të një kutize
 • Mur Vertikal: shtoni/hiqni një mur vertikal në skajin e djathtë të një kutize
 • Vrimë: shtoni/hiqni një vrimë në një kutizë
 • Top: caktoni vendin fillestar të topit
 • Derë: Caktoni vendin e derës
 • Kontakt: shtoni/hiqni një buton kontakti. Me numëratorin mund të ndryshoni vlerën e butonit të kontaktit. S’është e mundur të caktohet një vlerë më shumë se një herë në një hartë.
Për krejt mjetet (hiq mjetin e spastrimit), klikimi mbi një kuti këmben veprimin: Një element mund të vendoset duke klikuar në një kuti të zbrazët, dhe po të klikohet sërish mbi të njëjtën kuti, mund ta hiqni.

Një nivel të ndryshuar mund ta provoni duke klikuar mbi butonin “Provojeni”, në anë të pamjes së përpunuesit. Mund të ktheheni mbrapsht nga mënyra e provimit duke klikuar mbi butonin Home te shtylla, ose duke shtypur tastin Esc në tastierën tuaj, ose duke shtypur tastin Mbrapsht në pajisjen tuaj celulare.

Nivelin që po përpunohet aktualisht mund ta ndryshoni te përpunuesi duke përdorur butonat shigjetë te shtylla. Duke u rikthyer te përpunuesi, mund të vazhdoni të përpunoni nivelin e tanishëm dhe ta testoni sërish, nëse duhet.Kur të jetë përfunduar niveli juaj, mund ta ruani te një kartelë duke klikuar mbi butonin “Ruaje” anash.

Që të ktheheni te rregullimet e veprimtarisë, klikoni mbi butonin e Kreut, te shtylla, ose shtypni tastin Esc në tastierën tuaj, ose butonin Mbrapsht në pajisjen tuaj celulare.

Më në fund, që të ngarkoni nivelin tuaj, klikoni mbi butonin “Ngarko nivele të ruajtur”.

Puzzle çiliminjsh
screenshot baby_tangram icon baby_tangram.svg difficulty level 1

puzzle baby_tangram

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Përshkrim: Synimi është të montohet puzzle-i për çiliminjsh.

Parakusht: Përdorim i miut.

Doracak: Lëvizni një pjesë duke e tërhequr. Nëse ju duhet, përdorni butonin e rrotullimit. Nivele më të ndërlikuar mund të gjeni te veprimtaria Tangram.

Ndërtoni të njëjtin model
screenshot crane icon crane.svg difficulty level 2

puzzle crane

 Stefan Toncu & Timothée Giet

Përshkrim: Vëreni vinçin në lëvizje dhe kopjoni modelin.

Parakusht: Përdorim miu/tastiere.

Synim: Praktikoni bashkërendim lëvizjesh.

Doracak: Lëvizini objektet te korniza blu që pozicioni për to të përputhet me pozicionin e tyre te korniza e modelit. Që të përzgjidhni një objekt, thjesht klikoni mbi të. Anash vinçit do të gjeni katër shigjeta që ju lejojnë të lëvizni objektin e përzgjedhur. Këtë mund ta bëni edhe duke fërkuar (ekranin me prekje) për sipër/poshtë/majtas/djathtas.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizni elementin e përzgjedhur
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni elementin pasues

Gjeni dorën tuaj të majtë dhe të djathtë
screenshot leftright icon leftright.svg difficulty level 2

puzzle leftright

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Përcaktoni nëse një dorë është dorë e djathtë apo e majtë.

Synim: Dalloni dorën djathtë dhe të majtë nga pika vështrimi të ndryshme. Përfaqësim hapësinor.

Doracak: Mund të shihni një dorë: është dorë e majtë apo dorë e djathtë? Klikoni mbi butonin e majtë, ose butonin e djathtë, sipas dorës së shfaqur.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti shigjetë majtas: përgjigja dorë majtas
 • Tasti shigjetë djathtas: përgjigja dorë djathtas

Rindërtoni mozaikun
screenshot mosaic icon mosaic.svg difficulty level 1

puzzle mosaic

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Vendoseni çdo objekt në të njëjtin vend si në shembullin e dhënë.

Doracak: Së pari, përzgjidhni një element prej listës, mandej klikoni mbi një vend në mozaik ku të vendoset elementi.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizni brenda një zone
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni ose vendosni një objekt
 • Tasti Tab: lëvizni nëpër listën e elementëve dhe te mozaiku

Rivizatoni figurën e dhënë
screenshot redraw icon redraw.svg difficulty level 3

puzzle redraw

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Vizatoni me përpikëri në një rrjetë të zbrazët figurën e dhënë.

Doracak: Së pari, përzgjidhni ngjyrën e duhur që nga paneli. Klikoni mbi rrjetën dhe tërhiqeni që të vizatoni, mandej lëshojeni butonin e miut që të ndalet vizatimi.

Kontroll me tastierë:
 • Shifra: përzgjidhni një ngjyrë
 • Tastet shigjetë: lëvizni te rrjeta
 • Tastet Space ose Enter: vizatoni

Pasqyroni figurën e dhënë
screenshot redraw_symmetrical icon redraw_symmetrical.svg difficulty level 4

puzzle redraw_symmetrical

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Vizatoni figurën te rrjeta e zbrazët, si ta shihni në një pasqyrë.

Doracak: Së pari, përzgjidhni ngjyrën e duhur që nga paneli. Klikoni mbi rrjetën dhe tërhiqeni që të vizatoni, mandej lëshojeni butonin e miut që të ndalet vizatimi.

Kontroll me tastierë:
 • Shifra: përzgjidhni një ngjyrë
 • Tastet shigjetë: lëvizni te rrjeta
 • Tastet Space ose Enter: vizatoni

Loja puzzle tangram
screenshot tangram icon tangram.svg difficulty level 3

puzzle tangram

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Synimi është ndërtohet një formë e caktuar.

Parakusht: Përdorim i miut.

Synim: Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë. Tangram (Në kinezçe: fjalë për fjalë, “7 copat dinake”) është një puzzle kinez. Teksa thuhet shpesh se tangrami është i lashtë, ekzistenca e tij është verifikuar nga 1800-a e tëhu. Përbëhet nga 7 copa, të quajtura tan, të cilat, tok, formojnë një katror; Duke konsideruar brinjën e katrorit si 1 njësi, 7 pjesët përmbajnë:
5 trekëndësha kënddrejtë dybrinjënjëshëm, përfshi:
- 2 të vegjël (brinjët √2/4)
- 1 mesatar (brinjët 1/2)
- 2 të mëdhenj (brinjët √2/2)
1 katror (me brinjë √2/4) dhe
1 paralelogram (me brinjët 1/2 dhe √2/4)

Doracak: Lëvizeni një pjesë duke e tërhequr. Në elementët që mbulojnë simetri ndaj një boshti, shfaqet një buton simetrie. Klikoni mbi butonin e rrotullimit ose tërhiqeni rrotull që të rrotullohet copa e zgjedhur. Për të kuptuar më lehtë lëvizjet te tangrami, ushtrohuni me veprimtarinë “Puzzle Çiliminjsh”.

Dëfrim me Brajin
screenshot braille_fun icon braille_fun.svg difficulty level 6

reading braille letters braille_fun

 Arkit Vora & Timothée Giet

Përshkrim: Ushtrohuni me shkronjat braj.

Parakusht: Alfabeti Braj.

Doracak: Krijoni kutinë braj për shkronjat te shiriti. Shihni te tabela braj, duke klikuar te ikona blu e kutisë braj, nëse ju duhet ndihmë.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti Hapësirë: hapni ose mbyllni hartën braj

Ngjyra
screenshot colors icon colors.svg difficulty level 1

reading color vocabulary colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Klikoni mbi ngjyrën e duhur.

Parakusht: Identifikim ngjyrash.

Synim: Kjo veprimtari ju mëson si të dalloni ngjyra të ndryshme.

Doracak: Dëgjoni ngjyrën dhe klikoni mbi rosën përkatëse.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni një përgjigje
 • Tasti Tab: përsëriteni pyetjen

Ngjyra të mëtejshme
screenshot advanced_colors icon advanced_colors.svg difficulty level 6

reading colors vocabulary advanced_colors

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Përzgjidhni fluturën me ngjyrën e saktë.

Parakusht: Mund të lexojë.

Synim: Mësoni të dalloni ngjyra jo të rëndomta.

Doracak: Do të shihni flutura me ngjyra të ndryshme që vallëzojnë dhe një pyetje. Duhet të gjeni fluturën e duhur dhe ta prekni.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni një element

Varg alfabeti
screenshot alphabet-sequence icon alphabet-sequence.svg difficulty level 2

reading letters alphabet-sequence

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Lëvizeni helikopterin që të kapë retë duke ndjekur radhën e alfabetit.

Parakusht: Mund të kuptojë shkronjat.

Synim: Varg alfabeti.

Doracak: Kapni shkronjat e alfabetit. Me një tastierë, përdorni tastet shigjetë për të lëvizur helikopterin. Me një mi, thjesht klikoni ose prekni (në tablet) vendndodhjen e dëshiruar. Që të dini se cilën shkronjë duhet të kapni, ose mbajeni mend, ose shihni te cepi i poshtëm djathtas.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizni helikopterin

Njihuni me sistemin Braj
screenshot braille_alphabets icon braille_alphabets.svg difficulty level 5

reading letters braille braille_alphabets

 Arkit Vora & Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni dhe mbani mend sistemin Braj.

Synim: Lërini fëmijët të zbulojnë sistemin Braj.

Doracak: Skena ka tre ndarje: një kuti braj ndërvepruese, një udhëzim që ju thotë cilën shenjë të riprodhoni dhe, sipër, shenjat braj për t’i përdorur si referencë. Çdo nivel ju mëson një grup prej 10 shenjash. Riprodhoni te kutia ndërvepruese braj shenjën e kërkuar.

Tabelën braj mund ta hapni duke klikuar te ikona blu e kutisë braj.

Kontroll me tastierë:
 • Shifra: 1 deri në 6 përzgjidhni/shpërzgjidhni pikat përkatëse
 • Tasti Hapësirë: hapni ose mbyllni hartën braj

Klikoni mbi një shkronjë me të vogël
screenshot click_on_letter icon click_on_letter.svg difficulty level 2

reading letters click_on_letter

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Përshkrim: Dëgjoni një shkronjë dhe klikoni mbi të.

Parakusht: Njohje pamore shkronjash.

Synim: Njohje emri shkronje.

Doracak: Shqiptohet një shkronjë. Klikoni mbi shkronjën përkatëse te fusha kryesore. Shkronjën mund ta dëgjoni sërish duke klikuar mbi ikonën e gojës.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space: përzgjidhni një element
 • Tasti Tab: përsëriteni pyetjen

Klikoni mbi një shkronjë të madhe
screenshot click_on_letter_up icon click_on_letter_up.svg difficulty level 2

reading letters click_on_letter_up

 Holger Kaelberer & Timothée Giet

Përshkrim: Dëgjoni një shkronjë dhe klikoni mbi të.

Parakusht: Njohje pamore shkronjash.

Synim: Njohje emri shkronje.

Doracak: Shqiptohet një shkronjë. Klikoni mbi shkronjën përkatëse te fusha kryesore. Shkronjën mund ta dëgjoni sërish duke klikuar mbi ikonën e gojës.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space: përzgjidhni një element
 • Tasti Tab: përsëriteni pyetjen

Vizatoni shkronja
screenshot drawletters icon drawletters.svg difficulty level 1

reading letters drawletters

 Nitish Chauhan & Timothée Giet

Përshkrim: Lidhni pikat që të vizatohen shkronja.

Synim: Mësoni në mënyrë zbavitëse si të vizatoni shkronja.

Doracak: Vizaton shkronjat duke lidhur pikat me njëra-tjetrën në rendin e duhur.

Lojë kujtese përshoqërimi shkronjash të vogla a të mëdha
screenshot memory-case-association icon memory-case-association.svg difficulty level 2

reading letters memory-case-association

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që të gjeni të njëjtën shkronjë shkruar me të mëdha dhe me të vogla.

Parakusht: Njohje alfabetesh.

Synim: Mësim i shkronjave të vogla dhe të mëdha, kujtesë.

Doracak: Çdo letër fsheh një shkronjë, të vogël ose të madhe. Duhet të përputhni shkrimin me të vogla ose me të mëdha të së njëjtës shkronjë.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Lojë kujtese përshoqërimi shkronjash të vogla a të mëdha, kundër Tux-it
screenshot memory-case-association-tux icon memory-case-association-tux.svg difficulty level 2

reading letters memory-case-association-tux

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Ktheni në anën tjetër letrat, që të gjeni të njëjtën shkronjë shkruar me të mëdha dhe me të vogla, duke luajtur kundër Tux-it.

Parakusht: Njohje alfabetesh.

Synim: Mësim i shkronjave të vogla dhe të mëdha, kujtesë.

Doracak: Çdo letër fsheh një shkronjë, të vogël ose të madhe. Duhet të përputhni shkrimin me të vogla ose me të mëdha të së njëjtës shkronjë.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Hapësirë ose Enter: kthe në anën tjetër letrën e përzgjedhur

Renditje shkronash
screenshot ordering_alphabets icon ordering_alphabets.svg difficulty level 2

reading letters ordering_alphabets

 Rudra Nil Basu , Harsh Kumar & Timothée Giet

Përshkrim: Sistemojini shkronjat e dhëna sipas rendit alfabetik, ose në rend alfabetik të përmbysur, siç kërkohet.

Parakusht: Të lexuarit.

Synim: Mësoni rendin alfabetik.

Doracak: Ju jepen disa shkronja. Tërhiqni dhe vërini te zona e sipërme, sipas rendit alfabetik, ose në rend alfabetik të përmbysur, siç kërkohet.

Përputhje objektesh
screenshot babymatch icon babymatch.svg difficulty level 1

reading vocabulary babymatch

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Tërhiqni dhe lini objekte që t’i përputhni me njëri-tjetrin.

Parakusht: Referenca kulturore.

Synim: Bashkërendim lëvizjesh. Përputhje konceptuale.

Doracak: Te fusha kryesore e tabelës shfaqet një grup objektesh. Te paneli anash, shfaqet një grup tjetër objektesh. Çdo objekt te paneli anash i korrespondon logjikisht një objekti te fusha kryesore e tabelës. Tërhiqeni çdo objekt nga paneli anash te vendi i duhur në fushën kryesore.

Kategorizim
screenshot categorization icon categorization.svg difficulty level 4

reading vocabulary categorization

 Divyam Madaan & Timothée Giet

Përshkrim: Sistemojini objektet në grupin e saktë dhe jo të saktë.

Parakusht: Mund të tërheqë objekte duke përdorur mi ose ekran me prekje.

Synim: Formoni të menduar konceptual dhe pasuroni dijen.

Doracak: Shihni udhëzimet dhe mandej tërhiqni dhe lini objektet siç kërkohet.

Pasuroni fjalorin tuaj
screenshot lang icon lang.svg difficulty level 4

reading vocabulary lang

 siddhesh suthar & Timothée Giet

Përshkrim: Plotësoni veprimtari mësimi gjuhe.

Parakusht: Të lexuarit.

Synim: Pasuroni fjalorin tuaj në gjuhën tuaj amtare ose në një gjuhë të huaj.

Doracak: Shqyrtoni një grup fjalësh. Çdo fjalë paraqitet me një zë, një tekst dhe një figurë.
Kur të keni mbaruar, do të keni ca ushtrime për të dalluar tekstin nga zëri dhe figura, mandej vetëm nga zëri, dhe në fund një ushtrim për të shtypur tekst.

Te formësimi mund të përzgjidhni gjuhën që doni të mësoni.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni një objekt prej listës
 • Tasti Enter: vlerësoni përgjigjen tuaj, kur të jetë i dukshëm butoni OK
 • Tasti Tab: përsëriteni fjalën

Falënderime: Images originally released by the Art4Apps project (https://web.archive.org/web/20120908214126/http://www.art4apps.org/) under CC BY-SA 3.0 license. Upscaled and smoothed derivative images.

Emërtoni figurën
screenshot imagename icon imagename.svg difficulty level 3

reading words imagename

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Tërhiqni dhe lini çdo objekt sipër emrit të vet.

Parakusht: Të lexuarit.

Synim: Fjalor dhe lexim.

Doracak: Tërhiqeni çdo figurë prej anës te emri përkatës në fushën kryesore. Klikoni mbi butonin OK, që të kontrollohet përgjigja juaj.

Shkronjë në cilën fjalën
screenshot letter-in-word icon letter-in-word.svg difficulty level 2

reading words letter-in-word

 Akshat Tandon & Timothée Giet

Përshkrim: Shkruhet një shkronjë. Shfaqen disa fjalë, dhe ju duhet të gjeni fjalën ose fjalët në të cilën shfaqet kjo shkronjë.

Parakusht: Shqiptim, njohje pamore shkronjash.

Synim: Përzgjidhni krejt fjalët që përmbajnë shkronjën e dhënë.

Doracak: Te banderola ngjitur avionit shfaqet një shkronjë. Përzgjidhni te lista krejt fjalët që përmbajnë këtë shkronjë dhe mandej shtypni butonin OK.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space: përzgjidhni një element
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Shkronjë që mungon
screenshot missing-letter icon missing-letter.svg difficulty level 2

reading words missing-letter

 Amit Tomar & Timothée Giet

Përshkrim: Gjeni shkronjën që mungon që të plotësoni fjalën.

Parakusht: Lexim fjalësh.

Synim: Stërvitje aftësish leximi.

Doracak: Në fushën kryesore shfaqet një figurë, dhe nën figurën shfaqet një fjalë e paplotësuar. Klikoni mbi shkronjën që mungon për të plotësuar fjalën, ose shtypeni shkronjën në tastierën tuaj.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti Tab: përsëriteni fjalën

Renditje fjalish
screenshot ordering_sentences icon ordering_sentences.svg difficulty level 2

reading words ordering_sentences

 Harsh Kumar , Emmanuel Charruau & Timothée Giet

Përshkrim: Sistemojini fjalët e dhëna që të formojnë një fjali me kuptim.

Parakusht: Të lexuarit.

Synim: Sistemojini fjalët e dhëna që të formojnë fraza me kuptim.

Doracak: Ju jepen disa fjalë. Tërhiqni dhe vërini te zona e sipërme që të formohet një fjali e kuptimtë.

Ushtrim të lexuari horizontal
screenshot readingh icon readingh.svg difficulty level 2

reading words readingh

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Përshkrim: Lexoni një listë fjalësh dhe thoni nëse gjendet në të një fjalë e dhënë.

Parakusht: Të lexuarit.

Synim: Stërvitje leximi brenda një kohe të kufizuar.

Doracak: Në tabelë shfaqet një fjalë. E shfaqur horizontalisht do të duket dhe zhduket një listë fjalësh. A u duk te lista fjala e dhënë?

Ushtrim të lexuari vertikal
screenshot readingv icon readingv.svg difficulty level 2

reading words readingv

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Përshkrim: Lexoni një listë vertikale fjalësh dhe thoni nëse gjendet në të një fjalë e dhënë.

Parakusht: Të lexuarit.

Synim: Stërvitje leximi brenda një kohe të kufizuar.

Doracak: Në tabelë shfaqet një fjalë. E shfaqur vertikalisht do të duket dhe zhduket një listë fjalësh. A u duk te lista fjala e dhënë?

Elektricitet analog
screenshot analog_electricity icon analog_electricity.svg difficulty level 6

sciences experiment analog_electricity

 Aiswarya Kaitheri Kandoth & Timothée Giet

Përshkrim: Krijoni dhe simuloni një skemë elektrike analoge.

Parakusht: Lyp ca dije elementare rreth konceptit të elektricitetit.

Synim: Krijoni një skemë elektrike analoge, me simulim funksionimi aty për aty.

Doracak: Tërhiqni elementë elektrikë që nga përzgjedhësi dhe lërini te zona e punës. Te zona e punës, elementët mund t’i lëvizni duke i tërhequr. Që të fshihet një element ose një tel, përzgjidhni mjetin e fshirjes në krye të përzgjedhësit të elementëve, dhe përzgjidhni elementin ose telin. Mund të klikoni mbi elementin dhe mandej mbi butonat e rrotullimit, që ta rrotulloni, ose mbi butonin e informacionit, që të shihni të dhëna rreth tij. Mund të klikoni mbi çelësin për ta hapur ose mbyllur. Në mënyrë të ngjashme, vlerën e reostatit mund ta ndryshoni duke tërhequr rrëshqitësin e tij. Që të lidhni dy skaje, klikoni mbi skajin e e parë, mandej mbi skajin e dytë. Që të hiqet përzgjedhja për një skaj, klikoni mbi çfarëdo zone të zbrazët. Që të mund të riparoni një llambë ose LED të thyer, klikoni mbi të, pasi ta keni shkëputur nga qarku. Simulimi përditësohet aty për aty, pas çfarëdo veprimi të përdoruesit.

Falënderime: Mekanizmi i simulimit elektrik është prej edX: <https://github.com/edx/edx-platform/blob/master/common/lib/xmodule/xmodule/js/src/capa/schematic.js>.

Llambushka dyore
screenshot binary_bulb icon binary_bulb.svg difficulty level 3

sciences experiment binary_bulb

 Rajat Asthana & Timothée Giet

Përshkrim: Kjo veprimtari ju ndihmon të mësoni konceptin e shndërrimit nga sistemi dhjetor i numrave në sistemin dyor të numrave.

Parakusht: Sistemi dhjetor i numrave.

Synim: Për t’u familjarizuar me sistemin dyor të numrave.

Doracak: Ndizni llambushkat e duhura që të formohet dyori i një numri të dhënë nga sistemi dhjetor. Kur ta keni bërë, shtypni OK.

Vini në punë një pendë kanali
screenshot canal_lock icon canal_lock.svg difficulty level 2

sciences experiment canal_lock

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Tux-i e ka punën pisk, dhe i duhet ta kalojë varkën e tij përmes një pende. Ndihmojeni Tux-ni dhe shihni se si funksionon një pendë kanali.

Synim: Kuptoni se si funksionon një pendë kanali.

Doracak: Ju kanë ngarkuar pendën e kanalit. Hapni portat dhe pendat sipas radhës së duhur, që kështu Tux-i të mund të lundrojë përmes portave në të dy kahet.

Përzierje ngjyrash pikture
screenshot color_mix icon color_mix.svg difficulty level 4

sciences experiment color color_mix

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Përshkrim: Zbuloni përzierjen e ngjyrave të pikturës.

Synim: Përzieni ngjyra themelore që përfundimi të përputhet me ngjyrën e dhënë.

Doracak: Kjo veprimtari u mëson fëmijëve si funksionon përzierja e ngjyrave themelore (“përzierje me heqje”).

Bojërat dhe ngjyrat përthithin tone të ndryshme të dritës që bie mbi to, duke i hequr prej çfarë shihni. Sa më shumë ngjyrë që të shtoni, aq më tepër dritë përthithet, dhe aq më e errët bëhet ngjyra e përftuar. Mund të përziejmë thjesht tre ngjyra themelore për të krijuar mjaft ngjyra të reja. Ngjyrat themelore për bojëra janë cian (një ton special i blusë), magenta (një ton special i së trëndafiltës), dhe e verdha.

Ndryshojeni ngjyrën duke lëvizur rrëshqitësit te tubetet e bojës ose duke klikuar mbi butonat + dhe -. Mandej klikoni mbi butonin OK që të vlerësohet përgjigja juaj.

Përzierje ngjyrash drite
screenshot color_mix_light icon color_mix_light.svg difficulty level 4

sciences experiment color color_mix_light

 Stephane Mankowski & Timothée Giet

Përshkrim: Zbuloni përzierjen e ngjyrave të dritës.

Synim: Përzieni ngjyra themelore që përfundimi të përputhet me ngjyrën e dhënë.

Doracak: Kjo veprimtari ju mëson se si të përzihen ngjyrat themelore të dritës (përzierje me shtim).

Përzierja e ngjyrave të dritës është thjesht e kundërta e përzierjes së ngjyrave të pikturës. Sa më shumë dritë që të shtoni, aq më e ndritshme bëhet ngjyra e përftuar. Ngjyrat themelorë të dritës janë e kuqja, e gjelbra dhe bluja.

Ndryshojeni ngjyrën duke lëvizur rrëshqitësit te fenerët ose duke klikuar mbi butonat + dhe -. Mandej klikoni mbi butonin OK që të vlerësohet përgjigja juaj.

Elektricitet dixhital
screenshot digital_electricity icon digital_electricity.svg difficulty level 6

sciences experiment digital_electricity

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Krijoni dhe simuloni një skemë elektrike dixhitale.

Parakusht: Lyp ca dije elementare rreth konceptit të elektronikës dixhitale.

Synim: Krijoni një skemë elektrike dixhitale, me simulim funksionimi aty për aty.

Doracak: Tërhiqini elementët elektrikë nga shtylla anësore dhe lërini te zona e punës.
 • Që të lidhni dy pole me një tel, klikoni mbi polin e parë, mandej mbi një pol të dytë.
 • Simulimi përditësohet aty për aty nga çfarëdo veprimi përdoruesi.
 • Te zona e punës, mund të lëvizni përbërësit duke i tërhequr.
 • Te shtylla anësore, mund të klikoni ikonën e mjeteve që të hapet menuja e mjeteve.
 • Që të fshini një element ose një tel, përzgjidhni mjetin e fshirjes (ikona kryq) që nga menuja e mjeteve, dhe mandej klikoni mbi elementin ose mbi telin që doni të fshihet.
 • Që të shpërzgjidhet terminali ose mjeti i fshirjes, klikon mbi çfarëdo zone të zbrazët.
 • Elementin e përzgjedhur mund ta rrotulloni duke përdorur butonat e rrotullimit (ikonat e shigjetave rrethore) që nga menuja e mjeteve.
 • Informacion rreth elementit të përzgjedhur mund të lexoni duke përdorur butonin e informacioneve (ikona i) që nga menuja e mjeteve.
 • Zonën e punës mund ta zmadhoni ose zvogëloni duke përdorur tastet + dhe -, duke përdorur butonat e zoom-it që nga menuja e mjeteve, ose, në ekranet me prekje, duke duke përdorur akte “pinch”.
 • Një zonë pune mund ta të lëvizni duke klikuar mbi të dhe duke e tërhequr.
 • Për ta hapur dhe mbyllur një përbërës qarku, mund të klikoni mbi të.

Eksploroni kafshë bujqësore
screenshot explore_farm_animals icon explore_farm_animals.svg difficulty level 2

sciences experiment explore_farm_animals

 Djalil Mesli & Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni rreth kafshëve bujqësore, ç’tinguj prodhojnë, dhe fakte interesante.

Synim: Mësoni të përshoqëroni tinguj kafshësh me emrin e kafshës dhe me se si duket kafsha.

Doracak: Në këtë lojë ka tre shkallë.

Në shkallën e parë, lojtarëve do t’u shijojë eksplorimi i çdo kafshe në ekran. Klikoni mbi një kafshë dhe mësoni rreth saj, si quhet, ç’tingull bën, dhe si duket. Studiojeni mirë këtë informacion, sepse do të merreni në provë në shkallët 2 dhe 3.

Në shkallën e dytë, luhet një tingull prej një kafshe çfarëdo dhe duhet të gjeni se cila kafshë e prodhon këtë tingull. Klikoni mbi kafshën përkatëse. Nëse do të donit të përsëritet tingulli i kafshës, klikoni mbi butonin Luaje.

Në shkallën e tretë, shfaqet një tekst kuturu dhe duhet të klikoni mbi kafshën me të cilën ka lidhje teksti.

Eksploroni botën e kafshëve
screenshot explore_world_animals icon explore_world_animals.svg difficulty level 4

sciences experiment explore_world_animals

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Përshkrim: Mësoni rreth kafshëve të botës, fakte interesante dhe vendndodhjen e tyre në një hartë.

Synim: Mësoni rreth kafshësh të ndryshme të egra nga e tërë bota dhe mbani mend vendin ku jetojnë.

Doracak: Në këtë lojë ka dy nivele.

Në nivelin e parë, lojtarët do të kënaqen duke eksploruar çdo kafshë në ekran. Klikoni mbi pikëpyetjen dhe mësoni gjëra rreth kafshës, si quhet, dhe si duket. Mësojini mirë këto informacione, ngaqë do të merreni në provë në nivelin e dytë.

Në nivelin e dytë, shfaqet një tekst kuturu dhe ju duhet të klikoni mbi kafshën me të cilën ka lidhje teksti.

Rëndesa
screenshot gravity icon gravity.svg difficulty level 3

sciences experiment gravity

 Timothée Giet

Përshkrim: Hyrje në konceptin e rëndesës.

Synim: Lëvizeni anijen kozmike që të shmangni përplasjen me planetët dhe që të mbërrini te stacioni hapësinor.

Doracak: Lëvizeni anijen kozmike me tastet shigjetë majtas dhe djathtas, ose me butonat në ekran, për pajisje celulare. Përpiquni të qëndroni në qendër të ekranit dhe t’i paraprini lëvizjes së planetit duke vëzhguar madhësinë dhe drejtimin e shigjetës që përfaqëson forcën e rëndesës.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë Majtas dhe Djathtas: lëvizni anijen kozmike

Ulje e parrezik
screenshot land_safe icon land_safe.svg difficulty level 4

sciences experiment land_safe

 Matilda Bernard (Gtk+), Holger Kaelberer (Qt Quick) & Timothée Giet

Përshkrim: Pilotojeni anijen kozmike drejt fushës së gjelbër të uljeve.

Synim: Kuptoni përshpejtimin e shkaktuar nga rëndesa.

Doracak: Përshpejtimi që ndjen anija kozmike, i shkaktuar nga rëndesa, është në përpjesëtim të drejtë me masën e planetit dhe në përpjesëtim të zhdrejtë me katrorin e largësisë nga qendra e planetit. Ndaj, me çdo planet përshpejtimi do të jetë i ndryshëm dhe teksa anija kozmike vjen gjithnjë e më afër me qendrën e planetit, përshpejtimi rritet.

Në nivelin e parë, përdorni tastet shigjetë Sipër/Poshtë që të kontrolloni forcën motorike dhe tastet shigjetë djathtas/majtas që të kontrolloni drejtimin. Në ekrane me prekje, raketën mund ta kontrolloni përmes butonave përkatës që shfaqen në ekran.

Në nivele më të lartë, mund të përdorni tastet shigjetë djathtas/majtas që të rrotulloni anijen kozmike. Duke e rrotulluar anijen kozmike, mund të shkaktoni një përshpejtim në drejtim jo vertikal duke përdorur tastet shigjetë Sipër/Poshtë.

Platforma e uljeve është e gjelbër, nëse shpejtësia juaj është e përshtatshme për ulje të parrezik.

Akselerometri në anën e djathtës shfaq përshpejtimin e përgjithshëm vertikal të raketës tuaj, përfshi forcën e rëndesës. Në zonën e sipërme të gjelbër të akselerometrit, përshpejtimi juaj është më i madh se sa forca e rëndesë, në zonën e poshtme të kuqe është më i vogël, dhe në vijën blu në zonën e verdhë në mes, dy forcat anulojnë njëra-tjetrën.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë Sipër dhe Poshtë: kontrolloni forcën motorike të motorit të pasmë
 • Tastet shigjetë Majtas dhe Djathtas: në nivelet e para, lëvizje anash; në nivele më të lartë, rrotullim i anijes kozmike

Energji e rinovueshme
screenshot renewable_energy icon renewable_energy.svg difficulty level 4

sciences experiment renewable_energy

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Përshkrim: Tux-i është kthyer nga peshkimi me barkën e tij. Rivini në punë sistemin elektrik, që të ketë dritë në shtëpi.

Synim: Mësoni rreth një sistemi elektrik të bazuar në energji të rinovueshme.

Doracak: Klikoni në elementë të ndryshëm aktivë: diell, re, digë, panel diellor, kompleks turbinash me erë dhe transformatorë, që të mund të riaktivizoni tërë sistemin elektrik. Kur sistemi të jetë sërish në punë dhe Tux-i gjendet në shtëpi, shtypni butonin e dritës për të. Që të fitoni, duhet të ndizni krejt konsumatorët, teksa gjithë prodhuesit janë në punë.

Sistem diellor
screenshot solar_system icon solar_system.svg difficulty level 5

sciences experiment solar_system

 Aman Kumar Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Përgjigjuni pyetjeve me saktësi 100%.

Synim: Mësoni të dhëna rreth sistemit diellor. Nëse doni të mësoni më tepër rreth astronomisë, provoni duke shkarkuar KStars (https://edu.kde.org/kstars/) ose Stellarium (https://stellarium.org/) që janë Software i Lirë për astronomi.

Doracak: Klikoni mbi një planet ose mbi Diellin, dhe përgjigjuni pyetjeve përkatëse. Çdo pyetje përmban 4 mundësi. Një nga këto është 100% e saktë. Përpiquni t’u përgjigjeni pyetjeve derisa të shihni 100% te matësi i afërsisë.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tastet Space ose Enter: përzgjidhni
 • Tasti Escape: kthehu te skena e mëparshme
 • Tasti Tab: shihni ndihmëzën (vetëm kur ikona e ndihmëzës është e dukshme)

Pilotoni një nëndetëse
screenshot submarine icon submarine.svg difficulty level 5

sciences experiment submarine

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Përshkrim: Shpjereni nëndetësen te vendmbërritja.

Parakusht: Lëvizje dhe klikim duke përdorur miun, baza të fizikës.

Synim: Mësoni se si të kontrolloni një nëndetëse.

Doracak: Kontrolloni pjesë të ndryshme të nëndetëses (motorin, depozitat e balastit dhe planet e zhytjes) që të mbërrini në vendmbërritje.

Kontroll me tastierë:
Motori
 • Tasti D ose shigjetë Djathtas: shtoni shpejtësinë
 • Tasti A, ose shigjetë Majtas, zvogëloni shpejtësinë
Depozita balasti
 • Tasti W ose shigjetë Sipër: hapni ose mbyllni mbushjen e depozitës qendrore të balastit
 • Tasti S ose shigjetë Poshtë: hapni ose mbyllni zbrazjen e depozitës qendrore të balastit
 • Tasti R: hapni ose mbyllni mbushjen e rezervuarit të majtë të balastit
 • Tasti F: hapni ose mbyllni zbrazjen e depozitës së majtë të balastit
 • Tasti T: hapni ose mbyllni mbushjen e depozitës së djathtë të balastit
 • Tasti G: hapni ose mbyllni zbrazjen e depozitës së djathtë të balastit
Plane të zhytjes
 • +: rritni këndin e planeve të zhytjes
 • -: zvogëloni këndin e planeve të zhytjes

Cikli ujor
screenshot watercycle icon watercycle.svg difficulty level 3

sciences experiment watercycle

 Sagar Chand Agarwal & Timothée Giet

Përshkrim: Tux-i është kthyer nga peshkimi me varkën e tij. Vëreni në punë sistemin ujor, që ai të mund të bëjë dush.

Synim: Mësoni ciklin ujor.

Doracak: Klikoni mbi elementë të ndryshëm aktivë: diell, re, stacion pompimi, dhe stacioni të trajtimit të ujërave të zeza, që të mund të riaktivizoni krejt sistemin ujor. Kur sistemi të jetë sërish në punë dhe Tux-i në dush, shtypni për të butonin e dushit.

Eksploroni monumente
screenshot explore_monuments icon explore_monuments.svg difficulty level 3

sciences geography explore_monuments

 Ayush Agrawal & Timothée Giet

Përshkrim: Eksploroni monumente anembanë botës.

Parakusht: Njohuri për monumente të ndryshme.

Synim: Mësoni gjëra rreth monumentesh të ndryshme nga tërë bota dhe mbani mend vendndodhjen e tyre.

Doracak: Klikoni mbi vende për të mësuar rreth monumentesh, mandej lokalizojini ata te harta.

Falënderime: Foto të marra nga Wikipedia.
 • "Chichen Itza 3" by Daniel Schwen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chichen_Itza_3.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "1 cristor redentor 2014" by Chensiyuan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_cristor_redentor_2014.jpg), CC BY-SA 4.0
 • "Taj Mahal, Agra, India" by Yann (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg), CC BY-SA 4.0

Lokalizoni rajonin
screenshot geo-country icon geo-country.svg difficulty level 2

sciences geography geo-country

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Tërhiqni dhe Lini diku rajonet që të plotësohen hartat e vendeve.

Doracak: Tërhiqni dhe lini rajone të ndryshme të vendit te pozicioni i tyre i saktë, që të plotësohet harta.

Lokalizoni vendet
screenshot geography icon geography.svg difficulty level 2

sciences geography geography

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Tërhiqni dhe Lini diku objekte që të plotësohet harta.

Doracak: Tërhiqni dhe lini copat e hartës te vendi i saktë i tyre, që të plotësohet harta.

Kronos
screenshot chronos icon chronos.svg difficulty level 1

sciences history chronos

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Tërhiqni dhe Lini objekte që të sajoni historinë.

Parakusht: Tregoni një histori të shkurtër.

Synim: Renditini fotot sipas rendit që rrëfen historinë.

Doracak: Zgjidhni fotot anash dhe vendosini te pikat në rendin e duhur. Mandej, klikoni mbi butonin OK, që të shihni vlerësimin për përgjigjen tuaj.

Falënderime: Fotoja e Hënës është e drejtë kopjimi e NASA-s. Tingujt e hapësirës vijnë prej Tuxpaint-it dhe Vegastrike-ut, që hidhen në qarkullim sipas një licence GPL. Figurat e transporteve janë e drejtë kopjimi e Franck Doucet-it. Datat e Transporteve bazohen në ato të gjetura në <https://www.wikipedia.org>.

Familje
screenshot family icon family.svg difficulty level 2

sciences history family

 Rajdeep Kaur & Timothée Giet

Përshkrim: Përzgjidhni emrin me të cilin duhet të quani këtë anëtar të familjes.

Parakusht: Aftësi leximi.

Synim: Mësoni marrëdhëniet në një familje, sipas sistemit të vijës familjare të përdorur në shumicën e shoqërive të Perëndimit.

Doracak: Shfaqet një pemë familjare.
Qarqet janë të lidhur me segmente për të treguar marrëdhëniet. Çiftet e martuar tregohen me një unazë te segmenti.
Ju jeni personi te qarku i bardhë. Përzgjidhni emrin me të cilin duhet të quani personin te qarku portokalli.

Tregoni të afërmit
screenshot family_find_relative icon family_find_relative.svg difficulty level 2

sciences history family_find_relative

 Rudra Nil Basu & Timothée Giet

Përshkrim: Klikoni mbi një çift që i përgjigjet marrëdhënies së dhënë.

Parakusht: Lexim, lëvizje dhe klikim me miun.

Synim: Mësoni marrëdhëniet në një familje, sipas sistemit të vijës familjare të përdorur në shumicën e shoqërive të Perëndimit.

Doracak: Ju tregohet një familje, me disa udhëzime.
Qarqet janë të lidhur me segmente për të treguar marrëdhëniet. Çiftet e martuar tregohen me një unazë te segmenti.
Klikoni mbi një çift anëtarësh të familjes që i përgjigjet marrëdhënies së dhënë.

Historia e Lui Brajit
screenshot louis-braille icon louis-braille.svg difficulty level 4

sciences history louis-braille

 Arkit Vora & Timothée Giet

Përshkrim: Shqyrtoni datat e rëndësishme në jetën e shpikësit të sistemit braj.

Doracak: Lexoni historinë e Lui Brajit, jetëshkrimin e tij dhe shpikjen e sistemit braj. Që të lëvizni mes faqeve të historisë, klikoni butonat Pasuesja dhe E mëparshmja. Në fund, sistemojeni sekuencën sipas radhës kronologjike.

Kontroll me tastierë:
 • Tastet shigjetë: lëvizje
 • Tasti Space ose Enter: përzgjidhni një objekt dhe ndryshoni pozicionin e tij

Falënderime: Video për Lui Brajin: <https://www.youtube.com/watch?v=9bdfC2j_4x4>

Numra romakë
screenshot roman_numerals icon roman_numerals.svg difficulty level 4

sciences history roman_numerals

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim:

Synim: Mësoni si të lexoi numra romakë dhe si të bëni shndërrime nga të tillë në numra arabë dhe anasjelltas.

Doracak: Numrat romakë janë një sistem numerik që e ka origjinën në Romën e lashtë dhe mbeti një mënyrë e zakonshme shkrimi numrash nëpër Evropë deri në Mesjetën e Vonë. Numrat në këtë sistem përfaqëson nga një ndërthurje shkronjash nga alfabeti latin.
Mësoni rregullat si të lexoni numra romakë dhe ushtrohuni në shndërrimin e tyre në numra arabë dhe anasjelltas. Klikoni mbi butonin OK që të vlerësoni përgjigjen tuaj.

Kontroll me tastierë:
 • Shifra: shtypni numra arabë
 • Shkronja: shtypni numra romakë (me I, V, X, L, C, D dhe M)
 • Tasti Enter: shihni vlefshmërinë e përgjigjes tuaj

Katër në një vijë (kundër Tux-it).
screenshot align4 icon align4.svg difficulty level 2

strategy align4

 Bharath M S & Timothée Giet

Përshkrim: Sistemoni katër pulla në një vijë.

Synim: Krijoni një vijë me 4 pulla, ose horizontalisht (shtrirë), ose vertikalisht (në këmbë), ose diagonalisht.

Doracak: Luajeni me kompjuterin. Klikoni, me radhë, mbi rreshtin në të cilin doni të lihet një pullë. Fiton ai që krijon i pari një rresht me 4 pulla.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti shigjetë majtas: kalojeni pullën majtas
 • Tasti shigjetë djathtas: kalojeni pullën djathtas
 • Tasti Space ose Shigjetë poshtë: vendoseni pullën

Katër në një vijë (me një shok).
screenshot align4_2players icon align4_2players.svg difficulty level 2

strategy align4_2players

 Bharath M S & Timothée Giet

Përshkrim: Sistemoni katër pulla në një vijë.

Synim: Krijoni një vijë me 4 pulla, ose horizontalisht (shtrirë), ose vertikalisht (në këmbë), ose diagonalisht.

Doracak: Luajeni me një shok. Klikoni, me radhë, mbi rreshtin në të cilin doni të lihet një pullë. Fiton lojtari i parë që krijon një rresht me 4 pulla.

Kontroll me tastierë:
 • Tasti shigjetë majtas: kalojeni pullën majtas
 • Tasti shigjetë djathtas: kalojeni pullën djathtas
 • Tasti Space ose Shigjetë poshtë: vendoseni pullën

Toptha (kundër Tux-it)
screenshot bargame icon bargame.svg difficulty level 2

strategy bargame

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Përshkrim: Përzgjidhni numrin e zareve që doni të vendosni te vrimat dhe mandej klikoni mbi butonin OK. Fitues është ai që s’ka vendosur zar te vrima e kuqe.

Parakusht: Aftësi për të numëruar.

Synim: Mos vini zar te vrima e fundit.

Doracak: Klikoni mbi ikonën e topthit që të përzgjidhni një numër topthash, mandej klikoni mbi butonin OK që topthat të vendosen te vrimat. Fitoni nëse kompjuterit i duhet të vendosë topthin e fundit. Nëse doni që të fillojë Tux-i i pari, thjesht klikoni mbi të.

Toptha (me një shok)
screenshot bargame_2players icon bargame_2players.svg difficulty level 2

strategy bargame_2players

 Utkarsh Tiwari & Timothée Giet

Përshkrim: Përzgjidhni numrin e zareve që doni të vendosni te vrimat dhe mandej klikoni mbi butonin OK. Fitues është ai që s’ka vendosur zar te vrima e kuqe.

Parakusht: Aftësi për të numëruar.

Synim: Mos vini zar te vrima e fundit.

Doracak: Klikoni mbi ikonën e topthit që të përzgjidhni një numër topthash, mandej klikoni mbi butonin OK që topthat të vendosen te vrimat. Fitoni nëse shokut i duhet të vendosë topthin e fundit.

Luani damë kundër kompjuterit
screenshot checkers icon checkers.svg difficulty level 4

strategy checkers

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Përshkrim: Versioni në GCompris është ai ndërkombëtar i damës.

Synim: Përlani krejt pullat e kundërshtarit tuaj para se ai të përlajë tuajat.

Doracak: Dama luhet me dy kundërshtarë, në anë të kundërt të fushës së damës. Njëri lojtar ka pullat e errëta; tjetri ka pullat e çelëta. Lojtarët luajnë me radhë. Një lojtar s’mund të lëvizë një pullë të kundërshtarit. Lëvizje do të thotë të lëvizësh një pullë në mënyrë diagonale te një kuti ngjitur e pazënë. Nëse kutia ngjitur përmban një pullë të kundërshtarit, dhe kutia menjëherë pas saj është e lirë, pulla mund të përlahet (dhe të hiqet nga loja) duke e kapërcyer.
Përdoren vetëm kutitë e errëta të fushës me kuti. Një pullë mund të lëvizë vetëm në mënyrë diagonale te një kuti e pazënë. Përlarja është e detyrueshme. Lojtari që mbetet pa pulla, ose që s’mund të lëvizë, ngaqë është bllokuar, humb lojën.
Kur një ushtar mbërrin rreshtin e mbretit (rreshti më i largët përpara), bëhet mbret, dhe kjo tregohet përmes një pulle shtesë që vihet sipër ushtarit, dhe fiton fuqi shtesë, përfshi këtu aftësinë për të lëvizur së prapthi. Nëse ka një pullë në një diagonale që mbreti mund ta përlajë, ai mund të lëvizë në çfarëdo largësie te diagonalja, dhe mund të përlajë një pullë të kundërshtarit sado larg, duke kapërcyer mbi çfarëdo kutish të pazëna menjëherë pas saj.

Falënderime: Libraria për damën është draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Doracaku është prej wikipedia-s <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Luani damë me shokun tuaj
screenshot checkers_2players icon checkers_2players.svg difficulty level 4

strategy checkers_2players

 Johnny Jazeix & Timothée Giet

Përshkrim: Versioni në GCompris është ai ndërkombëtar i damës.

Synim: Përlani krejt pullat e kundërshtarit tuaj para se ai të përlajë tuajat.

Doracak: Dama luhet me dy kundërshtarë, në anë të kundërt të fushës së damës. Njëri lojtar ka pullat e errëta; tjetri ka pullat e çelëta. Lojtarët luajnë me radhë. Një lojtar s’mund të lëvizë një pullë të kundërshtarit. Lëvizje do të thotë të lëvizësh një pullë në mënyrë diagonale te një kuti ngjitur e pazënë. Nëse kutia ngjitur përmban një pullë të kundërshtarit, dhe kutia menjëherë pas saj është e lirë, pulla mund të përlahet (dhe të hiqet nga loja) duke e kapërcyer.
Përdoren vetëm kutitë e errëta të fushës me kuti. Një pullë mund të lëvizë vetëm në mënyrë diagonale te një kuti e pazënë. Përlarja është e detyrueshme. Lojtari që mbetet pa pulla, ose që s’mund të lëvizë, ngaqë është bllokuar, humb lojën.
Kur një ushtar mbërrin rreshtin e mbretit (rreshti më i largët përpara), bëhet mbret, dhe kjo tregohet përmes një pulle shtesë që vihet sipër ushtarit, dhe fiton fuqi shtesë, përfshi këtu aftësinë për të lëvizur së prapthi. Nëse ka një pullë në një diagonale që mbreti mund ta përlajë, ai mund të lëvizë në çfarëdo largësie te diagonalja, dhe mund të përlajë një pullë të kundërshtarit sado larg, duke kapërcyer mbi çfarëdo kutish të pazëna menjëherë pas saj.

Falënderime: Libraria për damën është draughts.js <https://github.com/shubhendusaurabh/draughts.js>. Doracaku është prej wikipedia-s <https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts>

Luani shah me Tux-in
screenshot chess icon chess.svg difficulty level 6

strategy chess

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim:

Doracak: Në këtë veprimtari njiheni me lojën e shahut, duke luajtur kundër kompjuterit. Veprimtaria shfaq pozicionet e mundshme për lëvizje për çfarëdo guri të përzgjedhur, çka i ndihmon fëmijët të kuptojnë se si lëvizin gurët e shahut. Në nivelin e parë, kompjuteri është plotësisht kuturu, për t’u dhënë më tepër shanse fëmijëve. Dora-dorës që rritet niveli, kompjuteri luan më mirë.

Mund të arrini kapjen mat më shpejt, nëse ndiqni këto rregulla të thjeshta:
Të përpiqeni ta shpini mbretin e kundërshtarit tuaj në qoshe.
Shpjegim: në këtë mënyrë, mbreti i kundërshtarit tuaj do të kishte vetëm 3 drejtime lëvizjeje, në vend se 8 prej nga një pozicion më i mirë.
“Bërja e një kurthi”. Përdorni ushtarët tuaj si karrem.
Shpjegim: në këtë mënyrë mund ta joshni kundërshtarin tuaj larg “zonës së rehatisë” së tij.
Bëni durim.
Shpjegim: mos u nxitoni shumë shpejt, jini i duruar. Jepini kohë vetes të mendoheni pakëz dhe provoni të parashikoni lëvizjet e ardhshme të kundërshtarit tuaj, që të mund ta kapni ose të siguroni gurët tuaj nga sulmet e tij.

Falënderime: Mekanizmi i lojës së shahut është ai p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Luani shah me shokun tuaj
screenshot chess_2players icon chess_2players.svg difficulty level 6

strategy chess_2players

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim:

Doracak: Në këtë veprimtari njiheni me lojën e shahut, duke luajtur kundër një shoku. Veprimtaria shfaq pozicionet e mundshme për lëvizje për çfarëdo guri të përzgjedhur, çka i ndihmon fëmijët të kuptojnë se si lëvizin gurët e shahut.

Mund të arrini kapjen mat më shpejt, nëse ndiqni këto rregulla të thjeshta:
Të përpiqeni ta shpini mbretin e kundërshtarit tuaj në qoshe.
Shpjegim: në këtë mënyrë, mbreti i kundërshtarit tuaj do të kishte vetëm 3 drejtime lëvizjeje, në vend se 8 prej nga një pozicion më i mirë.
“Bërja e një kurthi”. Përdorni ushtarët tuaj si karrem.
Shpjegim: në këtë mënyrë mund ta joshni kundërshtarin tuaj larg “zonës së rehatisë” së tij.
Bëni durim.
Shpjegim: mos u nxitoni shumë shpejt, jini i duruar. Jepini kohë vetes të mendoheni pakëz dhe provoni të parashikoni lëvizjet e ardhshme të kundërshtarit tuaj, që të mund ta kapni ose të siguroni gurët tuaj nga sulmet e tij.

Fund loje shahu
screenshot chess_partyend icon chess_partyend.svg difficulty level 6

strategy chess_partyend

 Bruno Coudoin & Timothée Giet

Përshkrim: Luani fundin e lojës së shahut kundër Tux-it.

Doracak: Në këtë veprimtari njiheni me lojën e shahut, duke luajtur fundin e një loje. Veprimtaria shfaq pozicionet e mundshme për lëvizje për çfarëdo guri të përzgjedhur, çka i ndihmon fëmijët të kuptojnë se si lëvizin gurët e shahut. Në nivelin e parë, kompjuteri është plotësisht kuturu, për t’u dhënë më tepër shanse fëmijëve. Dora-dorës që rritet niveli, kompjuteri luan më mirë.

Mund të arrini kapjen mat më shpejt, nëse ndiqni këto rregulla të thjeshta:
Të përpiqeni ta shpini mbretin e kundërshtarit tuaj në qoshe.
Shpjegim: në këtë mënyrë, mbreti i kundërshtarit tuaj do të kishte vetëm 3 drejtime lëvizjeje, në vend se 8 prej nga një pozicion më i mirë.
“Bërja e një kurthi”. Përdorni ushtarët tuaj si karrem.
Shpjegim: në këtë mënyrë mund ta joshni kundërshtarin tuaj larg “zonës së rehatisë” së tij.
Bëni durim.
Shpjegim: mos u nxitoni shumë shpejt, jini i duruar. Jepini kohë vetes të mendoheni pakëz dhe provoni të parashikoni lëvizjet e ardhshme të kundërshtarit tuaj, që të mund ta kapni ose të siguroni gurët tuaj nga sulmet e tij.

Falënderime: Mekanizmi i lojës së shahut është ai p4wn <https://github.com/douglasbagnall/p4wn>.

Nëntësh (kundër Tux-it)
screenshot nine_men_morris icon nine_men_morris.svg difficulty level 2

strategy nine_men_morris

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim:

Synim: Formoni mullinj (vija me 3 pulla) që të hiqni pulla të Tux-it, deri sa të ketë mbetur me vetëm 2 pulla, ose s’mund të lëvizë më.

Doracak: Luani me kompjuterin. Së pari, pullat vendosen një herë njëri, një herë tjetri, dhe mandej, po sipas asaj radhe, lëvizni pullat tuaja.

Nëntësh (me një shok)
screenshot nine_men_morris_2players icon nine_men_morris_2players.svg difficulty level 2

strategy nine_men_morris_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim:

Synim: Formoni mullinj (vija me 3 pulla) që të hiqni pulla të kundërshtarit, deri sa të ketë mbetur me vetëm 2 pulla, ose s’mund të lëvizë më.

Doracak: Luani me një shok. pari, pullat vendosen një herë njëri, një herë tjetri, dhe mandej, po sipas asaj radhe, lëvizni pullat tuaja.

Luani ouare me Tux-in
screenshot oware icon oware.svg difficulty level 2

strategy oware

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Përshkrim: Luani lojën (strategjie) Ouare kundër Tux-it.

Synim: Loja fillon me katër fara në fole. Synimi i lojës është të kapen më shumë fara se sa ato të kundërshtarit. Meqë loja përmban vetëm 48 fara, kapja e 25 farave është e mjaftueshme për të fituar lojën. Meqë ka një numër çift farash, është e mundur që loja të përfundojë në barazim, kur çdo lojtar ka kapur 24.

Doracak: Lojtarët lëvizin farat me radhë. Kur ka radhën, një lojtar zgjedh një nga gjashtë foletë që ka nën kontroll. Lojtari i heq krejt farat prej asaj foleje dhe i shpërndan ato, duke lënë një të tillë në çdo fole, sipas kahut kundërorar duke nisur nga ajo fole. Foleja nga fillohet është përherë e zbrazët; nëse përmbante 12 (ose më shumë) fara, ajo anashkalohet, dhe fara e dymbëdhjetë vendoset në folenë pasuese.

Kapje farash ndodh kur një lojtar e shpie numrin e një foleje të kundërshtarit saktësisht dy ose tre, me farën e fundit që mbolli pas radhës së tij. Kjo sjell përherë kapje të farave në folenë përkatëse dhe mundet edhe më tepër: nëse fara para të fundit shpuri një fole të kundërshtarit në dy ose tre fara, edhe këto kapen, e me radhë, deri sa mbërrihet në një fole që nuk përmban dy ose tre fara, ose që s’i përket kundërshtarit. Farat e kapura vendosen te foleja e pikëve të lojtarit. Por, nëse një lëvizje do të sillte kapjen e krejt farave të një kundërshtari, kapja falet, ngaqë kjo do ta pengonte kundërshtarin të vazhdojë lojën dhe farat lihen te vendi i lojës.

Nëse foletë e një kundërshtari janë të tëra të zbrazëta, lojtari që ka radhën duhet të bëjë një lëvizje që i jep kundërshtarit fara. Nëse s’ka lëvizje të tillë të mundshme, lojtari që ka radhën fiton krejt farat në territorin e vet, duke i dhënë fund lojës.

Luani ouare një shok
screenshot oware_2players icon oware_2players.svg difficulty level 2

strategy oware_2players

 Harsh Kumar & Timothée Giet

Përshkrim: Luani me një shok lojën Ouare, një lojë strategjie.

Synim: Loja fillon me katër fara në fole. Synimi i lojës është të kapen më shumë fara se sa ato të kundërshtarit. Meqë loja përmban vetëm 48 fara, kapja e 25 farave është e mjaftueshme për të fituar lojën. Meqë ka një numër çift farash, është e mundur që loja të përfundojë në barazim, kur çdo lojtar ka kapur 24.

Doracak: Lojtarët lëvizin farat me radhë. Kur ka radhën, një lojtar zgjedh një nga gjashtë foletë që ka nën kontroll. Lojtari i heq krejt farat prej asaj foleje dhe i shpërndan ato, duke lënë një të tillë në çdo fole, sipas kahut kundërorar duke nisur nga ajo fole. Foleja nga fillohet është përherë e zbrazët; nëse përmbante 12 (ose më shumë) fara, ajo anashkalohet, dhe fara e dymbëdhjetë vendoset në folenë pasuese.

Kapje farash ndodh kur një lojtar e shpie numrin e një foleje të kundërshtarit saktësisht dy ose tre, me farën e fundit që mbolli pas radhës së tij. Kjo sjell përherë kapje të farave në folenë përkatëse dhe mundet edhe më tepër: nëse fara para të fundit shpuri një fole të kundërshtarit në dy ose tre fara, edhe këto kapen, e me radhë, deri sa mbërrihet në një fole që nuk përmban dy ose tre fara, ose që s’i përket kundërshtarit. Farat e kapura vendosen te foleja e pikëve të lojtarit. Por, nëse një lëvizje do të sillte kapjen e krejt farave të një kundërshtari, kapja falet, ngaqë kjo do ta pengonte kundërshtarin të vazhdojë lojën dhe farat lihen te vendi i lojës.

Nëse foletë e një kundërshtari janë të tëra të zbrazëta, lojtari që ka radhën duhet të bëjë një lëvizje që i jep kundërshtarit fara. Nëse s’ka lëvizje të tillë të mundshme, lojtari që ka radhën fiton krejt farat në territorin e vet, duke i dhënë fund lojës.

Tik Tak To (kundër Tux-it)
screenshot tic_tac_toe icon tic_tac_toe.svg difficulty level 2

strategy tic_tac_toe

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Vini tre gurë në një rresht.

Synim: Që të fitoni lojën, duhet të vendosni tre gurë njëri pas tjetrit në çfarëdo rreshti horizontal, vertikal apo diagonal.

Doracak: Luani me kompjuterin. Një herë njëri, një herë tjetri, klikoni mbi kutinë ku doni të vendosni. I pari që krijon një vijë me 3 gurë fiton.

Tik Tak To (me një shok)
screenshot tic_tac_toe_2players icon tic_tac_toe_2players.svg difficulty level 2

strategy tic_tac_toe_2players

 Pulkit Gupta & Timothée Giet

Përshkrim: Vini tre gurë në një rresht.

Synim: Që të fitoni lojën, duhet të vendosni tre gurë njëri pas tjetrit në çfarëdo rreshti horizontal, vertikal apo diagonal.

Doracak: Luani me një shok. Një herë njëri, një herë tjetri, klikoni mbi kutinë ku doni të vendosni. I pari që krijon një vijë me 3 gurë fiton.